Tyyli

TYYLI | STT |

Liki puolet Tullin tutkimista kosmetiikkatuotteista on määräysten vastaisia

Joukossa on puutteellisia pakkausmerkintöjä ja kiellettyjä aineita.

Lähes puolet Suomeen tämän vuoden aikana tuoduista Tullin tutkimista kosmetiikkatuotteista ei täytä kaikilta osin kosmetiikkalainsäädännön vaatimuksia.

Lisäksi joka neljäs lokakuun puoliväliin mennessä tutkituista 145 tuotteesta hylättiin kokonaan.
Tullin mukaan tuote saattoi esimerkiksi sisältää kosmetiikkatuotteissa kiellettyjä aineita, esimerkiksi väri- tai säilöntäaineita, tai tuotteen pakkauksesta puuttui aineen käyttöön liittyvä lisämerkintä, kuten varoitus.

Kosmetiikkavalmisteissa ei usein ollut ilmoitettu ainesosatietoja EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kosmetiikkatuotteiden pakkauksissa on lain mukaan oltava myös tuotteen käyttötarkoitus, käyttöohjeet, vastuullisen toimijan tiedot ja säilyvyysaikamerkinnät.

Tutkittujen tuotteiden yleisimmät alkuperämaat olivat Yhdysvallat, Kiina ja Britannia.

Kommentoi