Terveys

TERVEYS | Turun Sanomat |

Väitös: Hormonit eivät selitä kaikkia vaihdevuosi-ikäisten uniongelmia

Vaihdevuosien hormonaalisista muutoksista johtuvat kuumat aallot ja yöhikoilu heikentävät unenlaatua, mutta eivät selitä kaikkia vaihdevuosi-ikäisten uniongelmia, kertoo Turun yliopistossa ensi viikolla tarkastettava väitöstutkimus.

Jopa 40–60 prosenttia vaihdevuosi-ikäisistä naisista kärsii univaikeuksista, mutta ongelmille ei ole osoitettu yksiselitteistä syytä. Usein uniongelmien on arveltu johtuvan pelkästään vaihdevuosioireista, kuten kuumista aalloista ja hikoiluoireista.

Unen rakennetta vaihdevuosissa on tutkittu vain vähän, ja tulokset ovat ristiriitaisia.

Lääketieteen lisensiaatti Laura Lampio selvitti väitöstutkimuksessaan vaihdevuosi-ikäisten koettua unenlaatua sekä unen rakenteen muutoksia vaihdevuosiin siirryttäessä.
– Tutkimushenkilöiden unta tutkittiin sekä subjektiivisesti unipäiväkirjalla ja unikyselykaavakkeella että objektiivisesti unirekisteröinnillä unilaboratoriossa. Tutkimus on tiettävästi maailmanlaajuisesti ensimmäinen, jossa samojen naisten unta seurattiin unirekisteröinnillä ennen vaihdevuosia ja vaihdevuosien aikana, Lampio kertoo.

Lampio havaitsi, että vaihdevuosi-ikäisten heikentynyt unenlaatu selittyi etenkin unettomuusoireilla, kuten nukahtamisvaikeuksilla ja yöllisillä heräilyillä, mutta toisaalta myös unenaikaisiin hengityshäiriöihin viittaavilla oireilla.

Iän myötä uni lyheni, muuttui rikkonaisemmaksi ja unitehokkuus laski – siis unen määrä suhteessa sängyssä vietettyyn aikaan väheni.
– Nämä unen rakenteen epäedulliset muutokset olivat yhteydessä kuitenkin nimenomaan ikääntymiseen, eivät hormonaalisiin muutoksiin. Vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset sen sijaan eivät yllättäen vaikuttaneet huonontavasti unen rakenteeseen.

Uni herkkää ulkopuolisille häiriötekijöille

Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla etenkin kuumat aallot ja hikoiluoireet heikensivät koettua unenlaatua, mutta myös työkuormituksella oli vaikutusta: työpäivien jälkeen unenlaatu oli huonompi verrattuna naisiin, jotka eivät vielä olleet vaihdevuosissa.

Vaihdevuosi-ikäisten naisten uni vaikuttaakin olevan herkkä ulkoisille häiriötekijöille, ja näillä tekijöillä on merkitystä jo ennen vaihdevuosia.

Lampio havaitsi useita tekijöitä, jotka ennustivat jo vuosia aikaisemmin vaihdevuosissa esiintyviä unihäiriötä. Näitä olivat muun muassa masennusoireet, henkilökohtaisen elämän kuormittavat tekijät ja koettu huono yleinen terveydentila.

Unihäiriöt huonontavat merkittävästi elämänlaatua ja työkykyä sekä lisäävät riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen.

– Vaihdevuosiajan uniongelmien syyt ovat luultavasti moninaisia, ja vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset ovat vain yksi osa unihäiriöiden synnyssä. Tutkimuksessa todetut riskitekijät ja vaihdevuosissa lisääntyvät masennus ja unenaikaiset hengityshäiriöt pitäisikin ottaa huomioon keski-ikäisten naisten terveydenhuollossa, ja tarvittaessa tarjota oikea-aikaista tukea ja hoitoa, jotta vaihdevuosiajan unihäiriöitä voitaisiin ennaltaehkäistä. Koska työpäivien aiheuttama kuormitus näyttäisi huonontavan unenlaatua vaihdevuosissa, olisi tärkeää taata myös riittävä palautuminen, Lampio tiivistää.

Kommentoi