Terveys

TERVEYS | Turun Sanomat |

Tutkimus: Uskonnollisuus ei lisää anoreksian riskiä

Uskonnollisuuden ei tuoreessa Helsingin yliopiston tutkimuksessa todettu lisäävään anoreksiaan sairastumista ainakaan Suomessa.

Paastoaminen on yksi hartauden harjoittamisen muodoista monessa eri uskonnossa, ja uskonnollisuuden on epäilty olevan anoreksian riskitekijä.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa seurattiin lähes 3 000 suomalaista naista ja heidän vanhempiaan. Tutkimus oli ensimmäinen, jossa uskonnollisuuden ja anoreksian mahdollista yhteyttä selvitettiin koko väestöä edustavalla tutkimusotoksella.

– Tutkimuksemme perusteella näyttää siltä, ettei uskonnollisuus ainakaan yleisellä tasolla ole merkittävä naisten anoreksiaan vaikuttava tekijä, toteaa tutkija Pyry Sipilä Helsingin yliopistosta.

– On kuitenkin syytä muistaa, että uskonnollisuus on hyvin moninainen ilmiö, joten tutkimuksemme tuloksia ei voi suoraan yleistää kaikkeen uskonnollisuuteen. Ainakaan uskonnollisuus ei Suomen oloissa lisää anoreksiaa, Sipilä tarkentaa.

– Saattaa myös olla, että uskonnollisuus suojaa hieman kehonkuvan ongelmilta. Tiedetään, että uskonnollisuudella voi olla monenlaisia mielenterveyttä suojaavia vaikutuksia.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Eating Disorders -lehdessä.

Kommentoi