Terveys

TERVEYS | Turun Sanomat |

Turkulaistutkimus: Runsas television katselu lisää rasvamaksan riskiä

Turun yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että runsas television ääressä istuminen altistaa rasvamaksalle. Tutkimustulos viittaa siihen, että runsaasti istuvilla todetut terveysriskit voivat ainakin osittain selittyä maksan toimintahäiriöillä.

Kansallisen tutkimuksen mukaan runsas TV:n ääressä vietetty aika on yhteydessä maksan rasvoittumiseen iästä, sukupuolesta, vapaa-ajan liikunnasta, työn rasittavuudesta, yöunesta, sosioekonomisesta tasosta, tupakoinnista, alkoholista ja ravitsemuksesta riippumatta.

– Kymmenen vuoden aikana jatkuvasti vähintään kolme tuntia päivässä televisiota katsovilla maksan rasvoittuminen oli kaikilla käytetyillä mittareilla mitattuna merkittävästi suurempi kuin korkeintaan tunnin päivässä television ääressä aikaa viettävillä, lääkäritutkija Harri Helajärvi Turun yliopistosta sanoo.

Henkilöillä, jotka katsoivat TV:tä vähintään kolme tuntia, rasvamaksan riski oli yli kaksinkertainen verrattuna niihin, jotka ilmoittivat katsovansa TV:tä korkeintaan yhden tunnin päivässä.

Tutkijat selvittivät ensimmäistä kertaa TV-katselun ja maksan rasvoittumisen yhteyttä. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että runsas istuminen vaikuttaa negatiivisesti maksan toimintaan. Vaikutus välittyy todennäköisesti runsaasta istumisesta aiheutuvan lihavuuden kautta, mutta taustalla voi olla myös suoria maksavaikutuksia.

”Rasvamaksa lisää myös maksakirroosin ja maksasyövän riskiä.”

Tutkimuksen tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että sekä maksan rasvoittumisen että runsaan istumisen on kummankin todettu lisäävän lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen, metabolisen oireyhtymän, sydän- ja verisuonitautien ja ennenaikaisen kuoleman riskiä. Tarkat mekanismit ovat kuitenkin vielä tuntemattomia.
– Kaikki nämä niin kutsutut elintapasairaudet ovat yleistyneet samaa tahtia passiivisen elämäntavan ja istumisen määrän kanssa. Rasvamaksa lisää myös maksakirroosin ja maksasyövän riskiä, Helajärvi toteaa.

Tutkijat selvittivät television ääressä vietetyn ajan vaikutusta maksan rasvoittumiseen kymmenen vuoden seurannan aikana vuosina 2001–2011. Tutkimuksessa seurattiin 1367 henkilön päivittäin television ääressä viettämää aikaa kyselyn avulla. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt, 748 naista ja 619 miestä, olivat 34–49-vuotiaita.

Annals of Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus on osa Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoimaa, valtakunnallista Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimusta (LASERI).

Kommentoi