Terveys

TERVEYS | Turun Sanomat |

Puheterapeutit saivat Aivojen asialla -palkinnon

Suomen Puheterapeuttiliitto ry on saanut Aivoliiton myöntämän Aivojen asialla -palkinnon. Parhaillaan vietetään Puhevammaisten viikkoa.

Suomessa on noin 65 000 ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai puhe on hyvin epäselvää. Osalle heistä myös puheen ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Puhevammalla tarkoitetaan vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin kuin arjen vuorovaikutuksen sujumiseksi olisi tarpeen.

Aivoverenkiertohäiriön seurauksena tullut afasia on tällä hetkellä lähes 20 000 suomalaisella, ja väestön vanhetessa määrä uhkaa kasvaa. Kielellinen erityisvaikeus on jopa 70 000:lla alle 18-vuotiaalla.
– Kunnon palveluja ei ole joka puolella Suomea saatavilla. Edelleen löytyy paikkakuntia, joissa puheterapiapalveluita ei ole aikuisille kielihäiriöisille tarjolla lainkaan. Henkilöt, joilla on afasia, jäävät ilman tietoa, ohjausta ja neuvontaa kriisissä, joka koskettaa heitä itseään ja kaikkia ihmisiä heidän ympärillään, sanoo Aivoliiton toiminnanjohtaja Tiina Viljanen.

– Puheterapeuttiliitossa on valmistunut vuonna 2016 suositus kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksesta. Tällä hetkellä valmistellaan vastaavaa suositusta aikuisten kielellisten vaikeuksien osalta. Suositusten toteuttamista käytännössä vaikeuttaa puheterapeuttipula, jonka seurauksena sekä aikuisten että lasten puheterapiapalveluita on saatavilla liian vähän, kertoo Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n toiminnanjohtaja Heta Piirto.

Aivoliitto myöntää Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon henkilölle, työryhmälle tai teolle, joka edistää merkittävästi joko aivoterveyttä, puheen ja kielen ja/tai aivoverenkiertohäiriöiden hoitoa ja kuntoutusta.
– Puheterapeuttiliitto on vuosien saatossa edistänyt sekä kielellisen erityisvaikeuden että afasian tuntemusta ja kuntoutusta. Puheterapeutit poistavat, lieventävät ja ehkäisevät kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen haasteita. Puheterapeuttiliitto on tehnyt ansiokkaasti työtään näkyväksi ja vienyt tietoa sekä asiakkaille että päättäjille, toteaa Viljanen.

Viidettä kertaa jaettava tunnustuspalkinto luovutettiin Puheterapeuttiliitolle tänään Turussa. Puhevammaisten viikkoa vietetään 2.–8.10.2017.

Kommentoi