Terveys

TERVEYS | Katariina Norontaus |

Miksi ylensyöminen aiheuttaa joillekin kipua kehossa?

Jotkut ihmiset kokevat ylensyömisen jälkeisenä päivänä kosketusarkuutta kehon rasvaisimmissa kohdissa – kuten reisissä, takapuolessa tai yläkäsivarsissa. Mistä ilmiö voisi johtua, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Arja Uusitalo?
 
– Tälle ei ole suoraan olemassa tieteellisesti tutkittua selitystä. Tekijät, jotka ilmiötä voisivat selittää, liittyvät energiatasapainoon ja kipu- ja tuntoaistimukseen.

– Runsas ylimääräisen hiilihydraatin syönti johtaa glykogeenivarastojen täyttymiseen. Glykogeeni sitoo vahvasti nestettä. Nesteen kertyminen elimistöön ja kudoksiin voisi olla eräs selittäjä.

– Toinen selitys voi olla kasvanut sympaattinen aktivaatio, joka liittyy runsaaseen rasvan ja hiilihydraatin syöntiin. Sympaattinen hermosto säätelee muun muassa ääreisverisuonten supistumista ja laajenemista. On havaittu, että ihoalueiden kipuaistimuksella on yhteys verisuonten sympaattiseen säätelyyn ja sympaattisen aktiviteetin lisääntymiseen.

– Muita selityksiä kipuaistimusten lisääntymisten taustalla on kasvanut tulehdusaktiviteetti kudoksissa. Tätä esiintyy pitkäaikaisessa ylensyönnissä ja siihen liittyvissä aineenvaihdunnallisissa muutoksissa ja sairaustiloissa. Ylensyöntiin liittyy myös sympaattisen aktivaation lisääntyminen ja muutokset kudosten happo-emästasapainossa.

– Pitää myös muistaa, että runsaan sokerin syönnillä on suolistovaikutuksia, ja suolisto on immuunielin. Suoliston mikrobitoiminnassa voi tulla muutoksia runsaan sokerin nauttimisen yhteydessä, ja se voi myös välillisesti vaikuttaa kipuun ja kipuherkkyyteen. Toisaalta hiilihydraatin syönti oikeassa määrin myös tuottaa mielihyvää ja vie kipuherkkyyttä alaspäin.

Miksi kipu tuntuu nimenomaan rasvaisissa kohdissa?

– Runsas sokeri veressä muuttaa myös rasvakudoksen aineenvaihduntaa. Ja ihonalaiskudoksessa on aina enemmän tai vähemmän rasvakudosta, jossa kulkee verisuonia, ja myös siellä sympaattinen aktiivisuus säätelee valtimoiden toimintaa. Toisaalta rasvakudos on lihaskudosta löysempää, ja mekaaninen liike on siellä suurempaa.

– Kaikki tämä on spekulaatiota, koska näistä asioista ei oikeasti ole kohdistettua tietoa.

Mitkä yksilölliset erot voisivat selittää sitä, että vain jotkut tuntevat tätä kipua?

– Ihmisillä on erilainen kipuherkkyys, ja sekin on vielä tilannesidonnainen. Esimerkiksi naissukupuolihormonit voivat vaikuttaa tähän, kuten rasvakudoksen aineenvaihduntaankin.

Voiko tilaa ehkäistä muutoin kuin välttämällä ylensyömistä?

– En osaa sanoa, onko tähän olemassa mitään välttämiskeinoja. Jos tällaista tapahtuu, se on fysiologiaa, jolle ei voi mitään. Yleisesti voisi ehkä auttaa kivun säätelyn parantaminen ja kipuherkkyyden vähentäminen, esimerkiksi hyvä fyysinen kunto.

Kommentoi