Terveys

TERVEYS | PÄIVI ARVONEN |

Miksi avoimen dialogin hoitomalli on niin tehokas?

Psykologi Jaakko Seikkulan mukaan tärkeintä on saada apua heti kriisin alkuvaiheessa, jolloin tarve sairaalahoitoon vähenee.

Suomessa psykooseja ja muita mielen sairauksia hoidetaan useimmiten lääkkeillä heti sen jälkeen, kun diagnoosi on tehty.

Torniossa Keroputaan sairaalassa on kehitetty 1980-luvun alusta asti avoimen dialogin hoitomallia, jossa lääkityksen sijaan keskeisintä on tasa-arvoinen keskustelu.

Tulokset ovat olleet hyviä. 82 prosentilla avoimen dialogin hoitomallilla hoidetuista psykoosipotilaista ei ollut kahden vuoden jälkeen oireita tai ne olivat lieviä. Muualla Suomessa vastaava luku oli 50 prosenttia.

Lisäksi Tornion potilaista vain 23 prosenttia oli sairauseläkkeellä, muualla 57 prosenttia. Kaksivuotisen seurantajakson aikana vain 24 prosenttia potilaista oli joutunut uudestaan psykoosiin, kun muualla Suomessa hoidetuilla potilailla psykoosi oli uusiutunut 71 prosentilla.

– Tulokset ovat olleet hyviä toistuvasti. Tämän mallin mukainen hoito tuo yhteiskunnalle säästöjä ja ennen kaikkea se parantaa merkittävästi sairastuneiden ja heidän omaistensa elämänlaatua, kertoo hoitomallin kehittämisessä mukana ollut psykologi Jaakko Seikkula.

Hänelle on mysteeri, miksei hoitomallia sovelleta Suomessa nykyistä laajemmin.

– Ovatko hoitomallin tulokset liian hyviä? Hoitomallin taustalla oleva ihmiskäsitys on aikalailla erilainen; ihminen kohdataan kokonaisuutena ja pyritään oireiden poistamisen sijaan ymmärtämään ihmisen kokonaistilannetta.

Seikkula korostaa, että jokaisella on voimavaroja mielen sairauksista selviytymiseen.

– On tärkeää saada apua heti kriisin alkuvaiheessa, jolloin tarve sairaalahoitoon vähenee.

Avoimen dialogin hoitomallin ydinajatuksen mukaan mielenterveyden ongelmat ovat seurausta ihmisten kokemasta suuresta paineesta. Siksi niitä tulisi purkaa avoimesti keskustellen sen sijaan, että ensisijaisesti tähdätään sairausdiagnoosiin ja määrätään psyykenlääkkeitä.

Seikkula iloitsee siitä, että avoimen dialogin hoitomalli on ollut viime aikoina esillä mediassa ja kiinnostus mallin käyttöön kasvaa eri puolilla Suomea.

– Potilas itse, perhe ja muut läheiset voivat vaatia pääsyä mukaan hoitokeskusteluihin. Mielenterveyden ongelmiin liittyvä mystiikka hälvenee, kun yhä useammat ovat mukana vuorovaikutuksellisissa keskusteluissa.

Yksi vastaus artikkeliin “Miksi avoimen dialogin hoitomalli on niin tehokas?”

  1. Hiekkaa myös jalkojen päällä

    Joskus miettinyt olisiko avoimen dialogin avoimienovien päivä, jossa myös potilas tutkisi hoitajaansa, minusta mielen tutkijan älykkyys arviointiin vaatii hulluuden ja viisauden elämyksellistä ymmärtämistä, vasta silloin arviointi voi olla diagnoosiltaan oikeasuuntaista !:)))


Kommentoi