Terveys

TERVEYS | Turun Sanomat |

Kysely: Verkkohäirintä aiheuttaa naisille stressiä ja ahdistusta

Naiset ympäri maailmaa kertovat sosiaalisessa mediassa tapahtuvan verkkohäirinnän aiheuttavan stressiä, ahdistusta ja paniikkikohtauksia, kertoo tuore kyselytutkimus.

Lähes neljäsosa Amnestyn tilaamaan kyselyyn vastanneista naisista kertoi kokeneensa verkkohäirintää ainakin kerran. Jopa 41 prosenttia verkkohäirintää kokeneista vastaajista sanoi, että he olivat tunteneet fyysisen turvallisuutensa olleen uhattuna.
– Netti voi olla pelottava paikka naisille. Ei ole mikään salaisuus, että naisviha ja häirintä kukoistavat sosiaalisen median alustoilla. Tämä tutkimus osoittaa, miten haitallisia vaikutuksia verkkohäirinnällä on niihin naisiin, joihin häirintä kohdistetaan, sanoo Pia Puu Oksanen, joka toimii sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän asiantuntijana Amnestyn Suomen osastossa.

61 prosenttia häirintää kokeneista naisista kertoi kärsineensä huonosta itsetunnosta tai itseluottamuksen heikentymisestä verkkohäirinnän takia. Yli puolet häirintää kokeneista naisista kertoi kärsineensä stressistä, ahdistuksesta tai paniikkikohtauksista.

63 prosenttia naisista kertoi, että häirintä oli aiheuttanut heille uniongelmia. Yli puolet häirintää kokeneista naisista kertoi, että verkkohäirintä oli aiheuttanut heille keskittymisongelmia.

Yli puolet häiriköistä vieraita

Vähän alle puolet verkkohäirintää kokeneista naisista kertoi häirinnän olleen luonteeltaan seksististä tai naisvihamielistä. Tulokset toistuivat tasaisina kaikissa maissa, joissa kysely tehtiin.

Yli viidesosa häirintää kokeneista naisista oli saanut viestejä, jotka sisälsivät uhkauksia seksuaalisesta tai fyysisestä väkivallasta. 58 prosenttia verkkohäirintää kokeneista naisista kertoi häirintään liittyneen rasismia, seksismiä, homofobiaa tai transfobiaa.

Kaikissa maissa, joissa tutkimus tehtiin, 26 prosenttia häirintää kokeneista naisista kertoi, että heistä oli jaettu henkilökohtaista tai henkilöllisyyden paljastavaa tietoa verkossa.

Yli puolet häirintää kokeneista naisista totesi tekijän olleen heille täysin tuntematon henkilö.

Häirintä johtaa itsesensuuriin

Yli kolme neljäsosaa verkkohäirintää sosiaalisessa median alustoilla kokeneista naisista muutti tapoja, joilla he käyttävät alustoja. Naiset muun muassa rajoittivat aiheita, joista he sosiaalisessa mediassa viestivät.
– Sosiaalinen media on monella tapaa vahvistanut ilmaisunvapauden toteutumista. Mutta kun naisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä ovat levinneet digitaaliseen maailmaan, ovat monet naiset alkaneet sensuroimaan sanomisiaan väkivallan ja häirinnän uhan takia, Pia Puu Oksanen painottaa.

Monet naiset toivoivat tutkimuksessa hallituksilta ja verkon yhteisöpalveluilta tiukempia toimia. Amnesty International vaatii hallituksia varmistamaan, että naisiin verkossa kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää ehkäistään tarvittavilla laeilla, linjauksilla, käytännöillä ja koulutuksella. Toimet eivät kuitenkaan saa asettaa suhteettomia rajoituksia sanan- ja ilmaisunvapauden harjoittamiselle.

Kyselyyn vastanneet naiset kuvailivat itseään joko keskivertoisiksi tai aktiivisiksi netin käyttäjiksi. Kyselyyn vastasi 4 000 18–55-vuotiasta naista Tanskasta, Italiasta, Uudesta-Seelannista, Puolasta, Espanjasta, Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Kommentoi