Terveys & tiede

BLOGIT | Terveys & tiede

Tavoitteena lääkkeetön elämä

Antti Heikkilä on julkaissut Otavan kustantamana kirjan nimeltä Lääkkeetön elämä.

Lääkkeetön elämä on tietysti erinomainen tavoite. Lääketieteen ennaltaehkäisevä työ tavoittelee sitä. Myös sairauksien hoidossa aina ensisijaisesti tulee tarkastella elintapoja, kuten ruokavaliota ja liikuntaa ennen lääkehoitoja.

Kirjan kuvaus verkossa on seuraava:

”Hoida itseäsi ruokavaliolla ja liikunnalla. Kirja kyseenalaistaa nykymaailman medikalisaation ja ohjaa konkreettisin esimerkein kohti lääkkeetöntä elämää pureutuen sairauksien alkutekijöihin. Heikkilä kertoo kirjassaan kokemusperäisesti mutta vankkaan tieteelliseen faktaan perustuen, miten sairauksia voi hoitaa ja ehkäistä ruokavalion ja liikunnan keinoin. Kirjan ytimessä on insuliiniresistenssi, joka on keskeisin syy kaikissa nykyisissä elintapasairauksissa.”

Kuvauksen perusteella voi siis odottaa luotettavaa ”vankkaan tieteelliseen faktaan perustuvaa” tietoa.

Kirjan ja sen kirjoittajan lukuisista asiavirheistä (lähes 400) on kirjoitettu aikaisemmin ansiokkaasti ja perusteellisesti Vladimir Heiskasen ja Olli Haatajan toimesta. Valtaosa asiavirheistä kohdistuu aiheen keskeisiin teemoihin eikä siis kyse ole siis pelkästään kirjoitusvirheistä.

Tässä kirjoituksessa en keskity yksittäisiin virheisiin vaan Heikkilän tuoreen kirjan ja hänen ”terveysfilosofiansa” keskeisiin teemoihin. Käsittelen vain niitä teemoja, joiden perustalle koko hänen hoitoperiaatteensa perustuu. Käytän tästä kokonaisuudesta jatkossa termiä narratiivi. Narratiivi tarkoittaa sanakirjan mukaan kertomusta tai kertovaa esitystä.

Antti Heikkilän narratiivi

Alla on kuvankaappaus Antti Heikkilän verkkosivujen etusivulta.

Sekä kirjan että Heikkilän aikaisempi keskeinen narratiivi perustuu siihen, että lähes kaikki ongelmat liittyvät ravinnon liiallisen hiilihydraattien ja linolihapon (kasviöljyjen omega-6 rasvahappo) seurauksena syntyneeseen insuliiniresistenssiin. Tämä taas sitten aiheuttaa lähes kaikki sairaudet masennuksesta syöpään. Lopuksi näiden ainoaksi toimivaksi hoidoksi tarjotaan ketogeenistä ruokavaliota.

Vähähiilihydraattinen ruokavalio (VHH) tarkoittaa ravinnon hiilihydraattien määrän vähentämistä 20 – 100 gramman välille, riippuen suosittelijasta. Ketogeeninen ruokavalio on VHH:n tiukin muoto, jossa hiilihydraattien saannin laskiessa riittävän pieneksi, veren ketoaineiden pitoisuus nousee. Vähennetyt hiilihydraatit korvataan pääasiassa rasvalla.

Tarkastelen nyt tämän narratiivin väitteitä yksi kerrallaan. Jotta narratiivi olisi uskottava, tulee sen kaikkien osaväitteiden tietenkin muodostaa saumaton tarina.

Hiilihydraatit

Hiilihydraatit ja tärkkelys ovat tämän kertomuksen konna. On tietenkin totta, että ns. höttöhiililareiden runsas saaminen ravinnosta on epäterveellistä. Niiden runsaaseen saantiin liittyy sekä veren rasva-arvojen huononemista sekä myös insuliiniresistenssiä. Tämä ei ole kiistanalaista.

Siksi myös ravitsemussuositukset suosittelevat höttöhiilareiden vähentämistä minimiin, ja lisätyn sokerin saannin tulle olla alle 10% energiansaannista.

Hiilihydraatit eivät ole kuitenkaan mikään yksi ja sama ruoka-aineryhmä, vaikka narratiivissa niin annetaankin ymmärtää. Runsaasti hiilihydraatteja sisältävät ruoka-aineet voivat olla sekä terveydelle haitallisia että terveyttä edistäviä.

Tästä aiheesta on runsaasti tutkimusnäyttöä. Runsaasti kuitupitoisia hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio vaikuttaa edullisesti elimistön sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan. Kuitupitoinen ruokavalio, joka sisältää pehmeitä eli tyydyttymättömiä rasvoja, auttaa painonhallinnassa ja ehkäisee samalla lihavuuden liitännäissairauksia. Kuidun lisäksi kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät lukuisia muita terveydelle edullisia ravintoaineita.

Tutkimusnäytön perusteella ei ole mitään perusteita väittää, että hiilihydraatit olisivat se ruoka-aineryhmä, joka kokonaisuudessaan tulisi minimoida. Ei ole myöskään perusteita rajoittaa hedelmien syöntiä hiilihydraattien taikka hedelmäsokerin pelossa.

Kirjoitin tästä aiheesta hiljattain viitaten laajaan meta-analyysien koosteeseen, jossa kiistatta todettu kuitupitoisten hiilihydraattien, täysjyväviljan, marjojen ja hedelmien terveyttä edistävä vaikutus. Tieteellinen näyttö tästä on hyvin yksimielistä ja tuoreet tutkimukset ovat sitä vain edelleen vahvistaneet.

Voi siis todeta, että narratiivin ensimmäinen peruste kaikkien hiilihydraattien demonisoimisesta on virheellinen eikä perustu ”vankkaan tieteelliseen faktaan”.

Kasviöljyt

Narratiivi väittää, että linolihappo aiheuttaa matala-asteista tulehdusta ja insuliiniresistenssiä. Linolihappo on nimenomaan kasviöljyissä yleinen monityydyttymätön Omega-6 –rasvahappo. Juuri linolihapon vuoksi narratiiviin kuuluu kasviöljyjen demonisointi lukuun ottamatta oliiviöljyä.

Niiden sijaan suositellaan eläinperäisiä rasvoja tai kookosrasvaa, joita saa olla valtaosa ravinnon energiansaannista. Nämä rasvat ovat tyypillisesti valtaosin tyydyttynyttä rasvaa. Tämän vuoksi narratiivin yksi sivujuonne on tyydyttyneen rasvan haittojen kiistäminen.

Koostin hiljattain tutkimusnäyttöä Omega-6 linolihaposta sekä Omega-3/Omega-6 suhteesta ja sen mittaamiseen liittyvästä harhasta. Tutkimusnäytön perusteella narratiivin väite on yksinkertaisesti virheellinen. Omega-6 rasvahapot eivät aiheuta tulehdusta, maksan rasvoittumista sen kummemmin kuin insuliiniresistenssiäkään.

Samasta syystä Omega-3/Omega-6 –suhteen käyttö on perusteetonta. Tämän ovat nyt myöntäneet myös yritykset, joiden tuotteiden myynti vielä hiljattain perustui juuri tämän suhteen mittaamiseen.

Omega-6 rasvahapot eivät myöskään aiheuta rasvamaksaa. Sen sijaan rasvamaksaa aiheuttaa alkoholin lisäksi liiallinen energian määrä ja liikunnan vähyys. Lisäksi ravinnon laadulla on vaikutusta, mutta ei sillä tavoin, kuin narratiivi väittää.

Tuoreet tutkimuskoosteet kertovat, että ravinnon osalta merkittävin tekijä on tyydyttyneen rasvan suuri määrä. Kun tyydyttynyt rasva vaihdetaan kertatyydyttymättömiin taikka Omega-6 monityydyttymättömiin rasvahappoihin (huom, mm. juuri linolihappoon), maksan rasvoittuminen vähenee. Omega-3 rasvahappojen osalta näyttö on epävarmaa. Myös höttöhiilareiden suuri määrä on haitallista. Keskeiset tutkimuskoosteet löytyvät tästä, tästä ja tästä.

Vähähiilihydraattinen tai ketogeeninen ruokavalio on myös tutkimusten mukaan toimiva rasvamaksan ruokavaliohoito, edellyttäen, että energian saanti pienenee ja tyydyttyneen rasvan määrä pysyy kohtuudessa sekä proteiinivalinnat painottuvat prosessoitua lihaa ja punaista lihaa terveellisimpiin valintoihin kuten kalaan ja kasviproteiiniin. Nämä ruokavaliot eivät kuitenkaan ole tutkimusnäytön mukaan olleet sen tehokkaampia kuin muut.

Voi siis todeta, että narratiivin toinen peruste kasviöljyjen taikka linolihapon demonisoimisesta on virheellinen.

Insuliiniresistenssi

Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan tilaa, jossa kudoksen vaste insuliinille on heikentynyt. Insuliini on hormoni, jolla on soluissa monenlaisia vaikutuksia. Tunnetuin niistä lienee se, että insuliini lisää glukoosin pääsyä solujen sisälle ja laskee veren glukoosi- eli sokeripitoisuutta.

Insuliiniresistentin henkilön tunnistaa siitä, että hän on ylipainoinen, ylipaino keskittyy keskivartaloon, hänellä on usein suvussa tyypin 2 diabetesta, hänen triglyseridipitoisuutensa on korkea ja HDL-kolesterolin taso matala ja hänellä on tavanomaista useammin verenpaine koholla.

Heikkilän narratiivi sopii hyvin tämän ajan virheellisiin uskomuksiin insuliinista ja insuliiniresistenssistä. Yksi uskomus liittyy siihen, että lihomisen taustalla on nimenomaan koholla oleva veren insuliinipitoisuus. VHH-ruokavalion yksi teeseistä on ollut se, että nimenomaan ravinnon hiilihydraatit johtavat lihomiseen, koska veren insuliinipitoisuus nousee. Vastaavasti on väitetty, että rasvainen ravinto ei lihota samalla tavalla, jos insuliinipitoisuus ei nouse.

Tämä hypoteesi on kuitenkin tutkimuksissa kumottu. Näihin tutkimuksiin voi perehtyä tästä ja tästä. Ilmiötä on käsitelty aiemmin myös Juha Hulmin ja Vladimir Heiskasen kirjoituksessa. Lihomisen tai laihtumisen kannalta ei insuliinitasoilla ole keskeistä merkitystä verrattuna esimerkiksi ravinnon energiamäärään.

Insuliiniherkkyyttä voi tehokkaimmin parantaa painon pudotuksella ja liikunnalla. Liikunta on aina hyödyllinen insuliiniresistentille henkilölle.  Liikunnalla on itsenäinen vaikutus insuliiniherkkyyden lisääntymiseen ja runsaaseen liikuntaan liittyvä painonlasku korjaa lisäksi myös insuliiniherkkyyttä.

Ylipainon poistuminen ja liikunta tavallisesti kykenevät normalisoimaan kaikki edellä mainitut poikkeavuudet insuliinin vaikutuksessa. Aiheesta voi lukea lisää aikaisemmasta kirjoituksestani.

Insuliiniresistenssi, diabetes ja ruokavalio

Myös tyypin 2 diabeteksen synnyssä veren korkeasta insuliinipitoisuudesta on tehty syntipukki. Tyypin 2 diabetes ei kuitenkaan kehity, jos insuliinieritys säilyy riittävänä. Toisin sanoen kaikille ylipainoisille tai insuliiniresistenteille henkilöille ei kehity diabetesta.

Ylivoimaisesti tärkein riskitekijä tyypin 2 diabetekselle on ylipaino.  Muita riskitekijöitä ovat diabeteksen sukuhistoria, raskausdiabetes, runsaasti tyydyttyneitä rasvoja ja vähän kuituja sisältävä ruokavalio, tupakointi ja verenpainetauti.

Diabeteksen ehkäisytutkimukset ruokavalioilla osoittavat, että insuliiniresistenssiä vähentää myös runsas kuidun saanti ja tyydyttyneiden rasvojen välttäminen.  Samanlainen ruokavalio on hyödyllinen myös silloin, kun tyypin 2 diabetes on jo puhjennut.

Tutkimuskoosteiden mukaan VHH-ruokavalio on hyvä vaihtoehto ylipainoisille diabeetikoille. Kun VHH:n energiamäärä on laihduttava ja kun se yhdistetään liikuntaan, saadaan myönteisiä vaikutuksia painoon, vatsan sisäiseen rasvaan sekä sokeritasapainoon ja myös diabeteslääkityksen tarve pienenee.

Kuitenkin ruokavalion ja elintapojen interventiolla saadaan samanlaiset myönteiset vaikutukset painoon ja sokeritasapainoon 1-2 vuoden seurannassa, olipa ruokavalio VHH tai muu suositusten mukainen ruokavalio. VHH ei ole siis merkittävästi tehokkaampi kuin muut tutkitut ruokavaliot.

Ylipäätään vain 2/3 kykenee jatkamaan mitään ruokavaliota eri tutkimuksissa. Mitä tiukempi ruokavalio on, sitä useammin siitä lipsutaan. On hyvä olla vaihtoehtoja, sillä minkään ruokavalion myönteiset vaikutukset eivät tule esiin, jos sitä ei kykene toteuttamaan pysyvästi.

Voi siis todeta, että narratiivin kolmas peruste hiilihydraattien ja linolihapon aiheuttamasta insuliiniresistenssistä on virheellinen.

Insuliiniresistenssi, ketogeeninen ruokavalio ja sairaudet

Kudosten insuliiniresistenssillä on merkitystä sekä metabolisissa sairauksissa että sydän- ja verisuonitaudeissa. Ylipainoon liittyy insuliiniresistenssi ja ylipaino on tärkein tyypin 2 diabeteksen riskitekijä.  Myös sydän- ja verisuonitaudeissa insuliiniresistenssi lisää ennen muuta sepelvaltimotaudin riskiä.

Narratiiviin kuuluu myös väite, että yleiset syövät, kuten rinta-, eturauhas- ja suolistosyöpä, johtuvat pohjimmiltaan väärän ruokavalion aiheuttamasta insuliiniresistenssistä.

Lisäksi Heikkilän verkkosivuilta löytyy luettelo sairauksista, jotka hänen ruokavalio-ohjeillaan (jotka perustuvat ketogeeniseen ruokavalioon) saadaan remissioon. Remissio tarkoittaa taudin etenemisen pysähtymistä, oireiden lievenemistä taikka esim. syövän osalta syövän rauhoittumista tai etenemisen pysähtymistä.

Alla oleva Heikkilän verkkosivuilta poimittu lista kattaa noin 140 erilaista vaivaa tai sairautta. Listasta löytyy mm. alhainen syntymäpaino, alkoholismi, sydänlihaksen rappeuma, Alzheimerin tauti, autismi, lapsettomuus, syöpä, imusolmukesyöpä, nivelrikko, hiusten lähteminen ja harmaantuminen, peräaukon ja häpyhuulien kutina ja MS-tauti, joitakin mainitakseni.

Narratiivin mukaan kaikki listan sairaudet voidaan saada remissioon Heikkilän ravitsemusohjeilla eli ketogeenisellä ruokavaliolla.

Millainen on tutkimusnäyttö näiden 140 sairauden osalta? Jokaisen vaivan osalta tutkimusnäytön etsiminen on hyvin työlästä, sillä verkkosivuilta ei kunnollista tutkimusnäyttöä näihin löydy. Jo pelkästään perustelujen puuttumisen vuoksi voisi kyseisen listan jättää huomiotta.

Käsittelen seuraavaksi joitakin listassa mainittuja sairauksia. Diabeteksen olen jo käsitellyt edellä.

Syövän osalta tuore systemoitu katsaus ketogeenisestä ruokavaliosta toteaa: ”High-quality evidence on the effect of ketogenic diets on anthropometry, metabolism, QoL and tumour effects is currently lacking in oncology patients. Heterogeneity between studies and low adherence to diet affects the current evidence.”

Ei ihme, että johtopäätökset olivat tuollaisia, sillä haaviin oli saatu 11 tutkimusta, joissa kuitenkin oli yhteensäkin vain 102 syöpäpotilasta! Hiiritutkimusten perusteella hoitosuosituksia ei anneta.

Hiusten lähtöön, sepelvaltimotautiin, sydänlihaksen rappeumaan, alkoholismiin, autismiin (+tässä) ei löytynyt mitään ihmisillä tehtyä tutkimusnäyttöä. Yksi tutkimus löytyi, jossa ketodieettillä saatiin vaikutusta hiirten krapulaan!

Alzheimerin tautiin löytyi yksi tutkimus, joka oli ns. soveltuvuuspilotti ja siihen osallistui 15 potilasta. Heistä kaikki pidemmälle Alzheimerissa edenneet lopettivat kesken. Jatkaneiden 10 potilaan osalta päästiin ketoosiin ja kirjoittajat totesivat: ”This pilot trial justifies ketogenic diet studies in mild Alzheimer’s disease.” Eli tutkimusnäyttö puuttuu mutta tutkimuksia voisi jatkaa.

MS-tautiin oli alustavia biomarkkeri-tutkimuksia, joiden osalta mahdollisia hyötyjä on pohdittu. Tämäkin vaatii selvästi lisätutkimuksia, joissa on mukana verrokkiryhmä.

Ainoa sairaus, johon ketogeenistä ruokavaliosta on osoitettu hyötyä ja johon sitä käytetään, on hoitoresistentti epilepsia. Vaikutusmekanismin uskotaan liittyvän ketoaineiden vaikutuksiin aivokudoksessa eikä sinänsä itse ruokavalioon. Modifioitu Atkinsin ruokavalio oli toisen tutkimuksen mukaan yhtä hyvä kuin ketogeeninen ruokavalio.

Toki on hyvinkin mahdollista, että kalorivajeisella ketogeenisellä ruokavaliolla olisi vaikutusta monissakin eri sairauksissa. Tällaisten väitteiden esittäminen kuitenkin edellyttää tutkimusnäyttöä, jota ei ole siis olemassa.

Voi siis todeta, että narratiivin väite, että ketogeeninen ruokavalio olisi useiden sairauksien ainoa toimiva hoitomuoto on virheellinen. Vaikeahoitoisen epilepsian osalta sillä on kuitenkin osoitettu tehoa.

Potilaskokemukset tutkimusnäytön korvikkeena

Koska ”vankat tieteelliset faktat” todellisuudessa puuttuvat, yksilöiden kokemukset ovat ainoat jäljellä olevat narratiivin tukipilarit. Heikkilän sivuilla potilaiden kokemuksia tarjotaankin runsaasti ja ne ovat luonnollisesti poikkeuksetta myönteisiä.

Narratiiviin kuuluu, että virallinen suositusruokavalio on se, joka aiheuttaa valtaosan terveysongelmista. Lähtökohta on myös, että potilaan lähtöruokavalio on suositusten mukainen ruokavalio.

Tämän perusteella VHH- tai ketodieetillä saadut muutokset tulkitaan todistavan niiden paremmuudesta suositusten mukaiseen ruokavalioon verrattuna. Todellisuudessa suositusten mukaisesti syö vain viidennes väestöstä ja he eivät ole todennäköisesti niitä, jotka vastaanotolle saapuvat.

Tutkimuksissa verrokkiryhmän ruokavalio saatetaan myös suositusten mukaiseen kuosiin. Tällöin merkittävät erot ruokavalioiden suhteen häviävät.

Potilastyössä juuri tämä vertailu puuttuu. Havaittu muutos parempaan tulkitaan juuri tuon käytetyn ruokavalion ainutlaatuisiksi vaikutuksiksi, vaikka samat hyödyt olisi saatu myös toisella ruokavaliolla.

On yleisesti tunnettua, että hoitoon tyytymättömät potilaat eivät palaa vastaanotolle, jolloin lääkärin tai ravitsemusterapeutin oma kokemus hoitotoimenpiteiden tehosta muodostuu liioitellun positiiviseksi. Hoitojen antajat ovat alttiina ns. valikoitumisharhalle, sillä epäonnistuneet potilaat eivät palaa vastaanotolle. Julkisuudessa epäonnistuneista hoitoyrityksistä ei silti huudella.

Yhteenveto

Antti Heikkilän narratiivi tarjoaa vain yhden patenttiratkaisun käytännössä kaikkiin mahdollisiin vaivoihin ja sairauksiin: Ketogeenisen ruokavalion.

Tämän narratiivin keskeiset perusteet ovat kuitenkin selkeästi virheellisiä. Heikkilän suositukset sisältävät myös vaarallisia komponentteja. Tyydyttyneen rasvan runsas saanti liittyy valtimotautiin ja myös rasvamaksaan, vaikka jälkimmäistä juuri tällä ruokavaliolla väitetään hoidettavan.

Mikäli syöpäpotilas saa sellaisen kuvan, että lääketieteellisen hoidon sijaan hänen sairauttaan voitaisiin hoitaa ketogeenisellä ruokavaliolla, vaikuttavan hoidon viivästymisellä voi olla vakavia seurauksia. Sitoutuminen muuhun kuin lääketieteelliseen hoitoon syöpädiagnoosin jälkeen on todettu lisäävän kuolleisuutta kymmeniä prosentteja.

Kirjassa on kaksi juuri tällaista todella vakavaa virhettä syöpähoitoihin liittyen. Heikkilä mm. väittää, että vain 2.1-2.3% sytostaateilla hoidetuista syöpäpotilaista selvisi viiden vuoden seurannassa ja että lähes kolmannes potilaista kuolee sytostaattihoitoihin ensimmäisen kuukauden aikana. Nämä molemmat väitteet ovat puutaheinää. Oikean tulkinnan voi tarkistaa yllä olevista linkeistä taikka Vladimir Heiskasen keräämästä Heikkilän virhekoosteesta.

Lopuksi haluaisin kuitenkin erityisesti korostaa, että tässä kirjoituksessa en sinänsä kritisoi VHH- tai ketogeenistä ruokavaliota vaan Heikkilän niihin liittämää perustelematonta kaikkivoipaista narratiivia. Tutkimusten mukaan VHH:lla voidaan saada myönteisiä vaikutuksia ylipainoon ja tyypin 2 diabetekseen. Ketogeeninen ruokavalio on osa vaikeahoitoista epilepsiaa. Mistään ihmeruokavalioista ei kuitenkaan ole kysymys vaan ne ovat vaihtoehtoja.

 

676 vastausta artikkeliin “Tavoitteena lääkkeetön elämä”

 1. upi

  Heikkilän opeilla menty toistakymmentä vuotta, kyllä äijä tietää mitä puhuu, hyvin on paino pysynyt kurissa, ja taudit loitolla. Suosittelen lämpimästi.


  • Juhani Knuuti

   Hienoa sinulle. Näistä kokemuksista kyllä mainitsinkin ja kerroin, että en ole vastustamassa VHH-ruokavaliota taikka ketogeenistä dieettiä.

   Kritisoin vain niihin liitettyjä huuhaa-väitteitä. Kenenkään subjektiivisen kokemuksen perusteella ei voida tietää, ovatko väitteet totta vai ei. Tutkimustiedon perusteella väitteet eivät ole totta.


  • sirpa mäkelä

   Käytännössä erittäin lihavan ihmisen on lähes mahdotonta harrastaa liikuntaa koska siihen ei yksinkertaisesti pysty. tällöin ruokavalio on ainut millä voi yrittää vaikuttaa insuliiniresistenssiin. Kriitikot unohtavat myös sen, että syöpäsolut rakastavat sokeria ja käyttävät sitä ensisijaisena enenrgianlähteenään. Olen varma kunhan kehitys kehittyy, tämä todetaan todeksi myös ns. virallisissa piireissä. jokainen syöpäpotilas voi onneksi itse vaikuttaa asiaan jättämällä sokerin pois.lepä muuttuu elimistössä sokeriksi, sen voi jokainen todeta pureskelemalla täysjyväleipää tarpeeksi kauan. se alkaa maistua makealta. täysjyvä ei ole mikään terveystuote, sillä leipä kuin leipä käyttäytyy samoin.


   • Juhani Knuuti

    Puhut pötyä (sorry)

    Tottakai ruokavalio on tärkeä. Mutta pienikin määrä liikuntaa vaikuttaa vatsansisäiseen rasvaan ja maksan rasvoittumisen vähentyminen on tärkeää. Kokonaisuus ratkaisee. Liikunta on aivan yhtä täårkeä kuin ruokavalio, jonka ei tarvitse olla VHH vaan riittää, että on negatiivinen kaloritasapaino.

    Syöpäsolut käyttävät sokeria mutta sitä on aina saatavilla. Jos ei ruoasta saa, maksa tuottaa niin, että verensokeri on noin 4-5 mmol/L. Kysymys ei ole siitä onko kanta virallinen vai ei, vaan siitä, että tutkimusnäyttö hiilareiden (etenkin täysjyvän, hedelmien, marjojen ym.) vaikutusesta ei tue väitettäsi. On aivan sama mihin sinä uskot henkilönä, sillä kenenkään uskomukset eivät tosiasioita muuta. Ainoastaan tutkimusnäyttö.

    Suun makeustestisi ei myöskään kerro mitään terveellisyydestä. Täysjyväviljonen terveyttä edistävä vaikutus on todella betonissa. Tähän ei tietenkään myöskään vaikuta se, mitä sinä suussasi maistat ja miotä mieltä olet.


    • Annu

     Olen lukenut että monien tutkimusten tulokset ovat todistaneet, että on olemassa selkeä yhteys syövän kehittymisen ja sokerin syönnin välillä. Monien turkimusten perusteella voi sanoa että sokeri edistää syöpää, diabetesta ja sydäntautia.


     • Antti

      Sokerin syömättä jättäminen ei ilmeisesti estä syövän kehittymistä (koska tällöin keho tuottaa itse juuri sen verran, mitä syöpäkin tarvitsee), mutta haittaako sokerin minimoiminen sitä? Onko syödyn sokerin määrällä minkäänlaista vaikutusta, vai onko syövän kehittyminen täysin riippumaton siitä?


     • Annu

      On tutkimuksia joissa sokerin syöminen edistää syöpää. Myös siitäki on tutkimuksia että syöpäsolujen tarvitseman glukoosin jättäminen pois ruokavaliosta aiheuttaa syöpäsolujen ’kuolemaa’. En sitten osaa sanoa kuinka paljon pitää paikkansa.


     • Juhani Knuuti

      Ei vain ole mitään tukea tuolle väitteelle.


     • sirpa mäkelä

      juhani: väitätkö etteikö hiilarit muutu sokeriksi elimistössä? vastaa suoraa ja selkeästi.


     • Juhani Knuuti

      Voi herran pieksut. Tietenkin se osa ruoka-aineesta, joka on riittävän lyhytketjuista hiilihydraattia, esiintyy elimistössä imeytymisen jälkeen glukoosin muodossa. Tämä on täysin normaalia fysiologiaa.

      Mutta kuka syö hiilihydraatteja? Mikäs se sellainen ruoka-aine on? Missä sitä kasvaa? Sehän olisi puhdasta sokeria, jota siis oikeasti suositellaan välttämään.

      Jos otetaan sitten jokin oikea ruoka-aine, kuten vaikkapa täysjyväkaurasta valmistettu leipä. Se on tutkimusten mukaan terveyttä edistävä ruoka-aine. Se sisältää paljon kuitua, vitamiineja ja hivenaineita ja myös sitten erilaisia hiilihydraatteja, joiden imeytyminen riippuu niiden ominaisuuksista sekä siitä mitä muuta tuossa leivässä on. On naurettavaa tyrkyttää viraalista huuhaa-väitettä, että kaikki ruoka-aineet, joissa on vähänkin hiilihydraatteja, olisivat vain sokeria. Ja sitten tuon perusteella päätellä, että kaikki nuo ruoka-aineet olisivat terveydelle haitallisia.


     • sirpa mäkelä

      taas pelkkää saivartelua juhanilta. kyllä suurin osa hiilaripitoisesta syötävästä on sitä ei niin terveellistä. tietysti hedelmissä ja marjoissakin on jonkun verran hiilareita,,mutta niissä on paljon muuta hyvää. mitä leivässä taas ei ole. kyllä tiedät varsin hyvin mitä tarkoitin.


     • Antti

      On leivässäkin paljon ”muuta hyvää”


     • Antti

      Koet, että sinulla on jokin vialla. Ihan totta. Mutta kokemuksesi ei välttämättä kerro, mistä se johtuu ja mikä siihen tarkalleen on auttanut, tai onko edes auttanut.


     • Juhani Knuuti

      Sokeri ei ole syävän aiheuttaja. Syöpää ei voi hoitaa sokeria vähentämällä.

      Siitä huolimatta suositellaan minimoimaan lisäsyn sokerin määrä niin pieneksi kuin mahdollista sillä se ei toidellakaan ole terveyttä edistävä. Näin sanoo suositukset.


     • Juhani Knuuti

      Ahaa. Jos voi niin lyö pöytään vakuuttava näyttö. Myös siitä, että ruokavalion hiilareita vähentämällä voisi vaikuttaa syöpään. Kiitos.


     • Annu

      En tiedä mikä sinut vakuuttaa? Enkä ala kaivelee tutkimuksia, sillä en ole niiden asiantuntija. Uskon kuitenkin niihin asiantuntijoihin jotka näin ovat sanoneet ja joista olen lukenut ja se riittää minulle.


     • Antti

      Ja koet lähteesi luotettavammiksi, koska omat, tämän hetkiset tuntemuksesi tai mittaustuloksesi ovat mielestäsi samassa linjassa niiden kanssa?


     • Annu

      Siitä ei ole mitään kokemusta eikä näyttöjä että sokerien ja hiilarien pois jättäminen tuhoaisi syöpäsoluja. Jokseenkin kuitenkin uskon niihin asiantuntijoihin jotka noin sanoneet.

      Muusta edellämainituista jokseenkin on omaakin kokemusta. Ja sen lisäksi vielä asiantuntijoiden vahvistamia.

      Uskon myös siihen että kokonaan syömättä oleminen tekee hyvää keholle. Eli paastot. Itse elän ns. pätkäpaastoten ja se sopii minulle hyvin. Vhh ja pätkäpaasto.


     • Antti

      Siis millä perusteella luotat näiden ”asiantuntijoidesi” väitteisiin enemmän kuin vaikkapa Juhanin? Ja nyt kun ollaan keskustelussa, joka käsittelee Heikkilän kirjaa, voisin olettaa, että Heikkilä on yksi näistä asiantuntijoista. Miksi luottaisit ortopediaan erikoistuneeseen lääkäriin, jonka väitteissä on monien asiantuntijoiden toimesta todettu olevan monia virheitä, enemmän kuin johonkin, joka työkseen tuottaa tietoa, johon myös Heikkilä joutuu nojautumaan (tutkimuksiin), osaa sitä myös oikein tulkita ja on juuri sen aiheen asiantuntija?


    • sirpa mäkelä

     minulla on kokemustietoa eli oma kokemus miten paranin esidiabeteksestä vhh:lla ja laihduin merkittävästi. olen jo aiemmin kertonut tämän. labrakokeiden tulokset ja vaaka riittävät minulle todisteiksi vhh:n toimivuudesta! sinun näkökantasi ei edusta absoluuttista totuutta, vaikka esiinnytkin kukkulan kuninkaana.mikä onkaan koulutuksesi?arvelen että ns. normilääkäri, jonka koulutuksessa ei ravitsemuksesta ole puhuttu mitään ja sekin vähä edustaa ns. virallista kantaa. ihmisen älykkyyttä kuvastaa useimmiten se, miten avoin hän on uudelle tiedolle ja miten ennakkoluulottomasti sitä ottaa vastaan.


     • Juhani Knuuti

      Kommenttisi on 100% olkinukkehyökkäys = hyökkäys jotain sellaista vastaan, joka asetetataan toisen väitteeksi vaikka niin ei olisi tehnyt.

      Lue noin 100 muuta aikaisempaa komenttiani samasta aiheesta. copypastaaminen uuvuttaa.


 2. Markku Niskanen

  Antti Heikkilän ohjeilla pääsin täydellisesti eroon vaikeista allergioista, viikottaisesta migreenistä, 5 vuoden ajan kiusanneesta silmätulehduksesta, kuukausittain haittaavista selkäsäryistä, ja 35 vuotta sitten kolarissa hajonneesta polvesta on kaikki särky ja lonksuva välys korjautunut. . Onneksi 7 vuotta sitten tulin törmänneeksi noihin Heikkilän omituisiin väitteisiin ruokavalion vaikutuksesta terveyteen. Huomattavaa apua sain jo aikaisemmin roskaruokavalion korjaamisella suosituksien mukaiseksi ja muutamista lisäravinteista. Mutta vielä silloin joutui paljon lääkkeitä käyttämään, enkä voinut itseäni terveeksi tuntea. Eikä flunssia ja sairaslomia ole ollut enää vuosiin. En vaihtaisi enää takaisin vanhaan ruokavalioon. Enkää lähtisi hirveästi haukkumaan Heikkilää. Myös perheessämme ja tuttavapiirissä on muitakin avun saaneita.


  • Juhani Knuuti

   Hienoa sinulle. Näistä kokemuksista kyllä mainitsinkin ja kerroin, että en ole vastustamassa VHH-ruokavaliota taikka ketogeenistä dieettiä.

   Kritisoin vain niihin liitettyjä huuhaa-väitteitä. Kenenkään subjektiivisen kokemuksen perusteella ei voida tietää, ovatko väitteet totta vai ei. Tutkimustiedon perusteella väitteet eivät ole totta.

   Tarinasi kyllä monelta osin vaikuttaa todella tehokkaalta lumevaikutukselra. Vai uskotko todellakin, että kolarissa hajonnut lonksuva polvi korjaantuu ruokavaliolla. Mutta eihän sillä ole merkitystä, jos voit hyvin ja myös kolesterolit ovat pysyneet kurissa.


   • Seija Poropudas

    Ottamatta kantaa tähän onnettomaan keskusteluun Heikkilän kirjan ympärillä kerron hänen kliinisistä taidoistaan: olin aikanaan kolarissa ja sen jäljiltä oikeaan ”kankkuuni” jäi kipua, joka haittasi jokapäivistä elämääni. Vakuutusyhtiö teetti hermoratatutkimuksen, josta ei löytynyt mitään erityistä. Kävin kahden fysiatrin tutkimuksissa ja tehtiin ultraäänitutkimus. Ei löytynyt syytä kipuun. Menin Heikkilän vastaanotolle ja lyhyen tutkimuksen perusteella hän sanoi, että kyseessä on tyypillinen tuollaisen loukkaantumisen jälkeinen piriformis-spasmi, joka helpottuu venyttelyllä. Noudattamalla ohjeita vaiva häipyi. Venyttely on jäänyt pysyväksi toimenpiteeksi aamulla ja selkä pysyy suorana.


 3. Tapio Ojalehto

  On siinä miehellä elämäntehtävä?
  Mollata toista lääkäriä, joka haluaa auttaa ihmisiä ohjaamalla terveellisen ruokavalion noudattamiseen. Itselläni pysyy II tyypin diabetes kurissa enkä myrkytä itseäni statiineilla.
  Ennen pitkää länsimainen lääketiede on kääntämässä kelkkaansa. Silloin sinä ja kaltaisenne saatte todella hävetä.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos palautteesta. En voi kuitenkaan kommenttiasi ymmärtää. Sinun mielestäni mollaan henkilöä, vaikka käsittelen kriittisesti vain Heikkilän uskomattomia väitteitä, jotka eivät kesta oikeasti mitään kritiikkiä.

   Lisäksi en ole edes kritisoinut VHH-ruokavaliota vaan sanonut sen olevan hyvä vaihtoehto niille joille se sopii. Ilmeisesti se sopii sinulle ja hyvä niin, toivoen kuitenkin, että kolesterolit eivät ole nousseet aivan tavaisiin.

   Kritiikkini kohdistuu siis vain noihin perättömiin väitteisiin, joita ketodieettiin liitetään. Tietänet myös, että lääketiede on kumulattivista ja uusi tieto tulee vanhan päälle. Kelkan kääntöjä on todella harvoin, enkä usko, että tällä tutkimus- ja tietomassalla sellaista kelkan kääntöä tulee tapahtumaan, jota sinä toivot.


 4. Ilkka Harju

  Heikkilän opeilla jätin viljat ja rypsiöljyn pois. Tilalle tuli voita, kermaa ja pekonia. Kokonaiskolesteroli nousi yli 10, josta LDL yli 7. Sittemmin palasin takaisin viljoihin, rypsiöljyyn ja margariiniin. Kokonaiskolesteroli laski nopeasti viiden tasolle. Eipä niitä sairauksia ole sen enempää tullut, vaikka en sitä ketodieettiä noudatakaan enää!


  • Juhani Knuuti

   Kiitos palautteesta. Tosin jos olisit jättänyt ne tyydyttyneet rasvat vähemmälle, olisivat kolesterolit ehkä pysyneet kurissa.


   • Ilkka Harju

    Näin varmasti, mutta sitten se ei olisi ollut enää Heikkilän ohjeistuksen mukaista. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin hänhän nimenomaan suosii tyydyttyneiden rasvojen käyttämistä? Uskon, että nykyinen ruokavalioni on parempi, kun punaisen lihan olen jättänyt melkeinpä kokonaan ja sen tilalle on tullut enemmän kalaa ja kasvikunnan tuotteita monipuolisemmin.


  • Markku Niskanen

   Ei ole Heikkilän opeilla kok.kolesteroli ollut 5 enempää. Ei minulla, eikä tuntemillani muilla, jotka samaa ruokavaliota on pitempään noudattanut. Viljojen, myös perunan tilalle on tullut pääasiassa kaalikasveja. Eikä ole pekonia tullut kuin pari kertaa syötyä. En ole minkäänlaista kehoitusta Heikkilän suusta kuullut, enkä kirjoista lukenut, jotta pitäisi pekonia alkaa ahtamaan. Rypsiöljyt on vaihtunut oliiviöljyyn ja margariinit voihin. Ei ne muutokset heti terveydessä näy, kertomani polven paraneminenkin kesti pari vuotta. Allergiat lähti muutamassa kuukaudessa.


  • Jaakko

   Kauanko noudatit ruokavaliota? Adaptaatioon voi mennä yllättävän kauan, kuukausia, riippuen onko miten paljon metabolisia ongelmia päässyt jo kehittymään. Itselläni kokonaiskolesteroli nousi alussa mutta puolenvuoden jälkeen laski 3.5:een, triglyseridit (lähinnä tämä tieto kiinnosti itseäni) 0,65:een. Tämä siis ottamalla pääosan energiasta luomulaatuisesta eläinperäisestä rasvasta. Tietenkin kasviksia järjettömiä määriä myös. Itse ajattelen, että kolesterolin lasku johtui inflammaation sammumisesta sokerikuorman loppuessa, maksan ei tarvinnut siis tuottaa kolesterolia tulehduksia parantamaan. Maksa-arvotkin tippuivat reilusti rajojen sisälle sisäelinrasvojen tiristessä pois. Liikuntaa oli lähinnä satunnaisen hyötyliikunnan muodossa… Minusta jengi lopettaa liian nopeasti ruokavalion. Jos on 40 vuotta mussuttanut leipää ja päihtynyt sokerista, niin tekeehän se alussa tiukkaa, nehän aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Ketoosin saavuttaminen alussa kestää ja verensokerit romahtelee, mutta aika nopeasti seuraa palkinto.


   • Juhani Knuuti

    Kiitos tarinasta mutta muutama teoriasi on vain mielikuvituksen tuotetta kuten esim: ”kolesterolin lasku johtui inflammaation sammumisesta sokerikuorman loppuessa, maksan ei tarvinnut siis tuottaa kolesterolia tulehduksia parantamaan.” Tällä virkeellä ei ole mitään tekemistä fysiologian kanssa.

    ”Jos on 40 vuotta mussuttanut leipää ja päihtynyt sokerista, niin tekeehän se alussa tiukkaa, nehän aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.” Leipä ja tavalliset hiilihydraatit eikä edes sokeri eivät todellakaan aiheuta riippuvuutta. On totta, jos pitää jättää pois kaikki viljat ja monet hedelmät, voi niitä kaivata mutta ei kyse ole mistään muusta kuin siitä, että kovin yksipuolista ja tiukkaa dieettiä on vaikea noudattaa.


    • Kristiina

     Jaakko siis sai pääosan energiasta eläinperäisestä rasvasta (tyydyttynyt rasva). Maksa-arvot paranivat eli mahdollinen rasvamaksa myös. Tieteellisen näytön perusteella olisi pitänyt rasvamaksan pahentua.


     • Juhani Knuuti

      Ei. Ei vaikutuksia voi tuolla tavoin pilkkoa. Vaikutus on kokonaisuus. Tärkeimmät myönteisesti vaikuttavat tekijät ovat vähäinen alkoholin määrä, negatiivinen energiatasapaino ja liikunta. Ruokavalion sisällön vaikutus tulee siihen lisäksi niin, että tyydyttyneen rasvan ja höttöhiilareiden suuri määrä ovat haitaksi.

      Jos jonkun rasvamaksa korjaantuu ja haluaa selitystä, on hyvä katsoa aina nuo keskeiset tekijät. Alkoholilla on merkitystä. Vaikka ruoassa olisi kohtalaisen runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, voi negatiivinen energiatasapaino ja liikunta korjata tilannetta. Mutta korjaantuminen olisi voinut olla vielä parempi, jos myös nuo ravinnon ominaisuudet olisivat olleet tutkitun tiedon mukaisia. Lisäksi aina tulee ottaa huomioon yksilölliset reagoinnit sillä tutkimustulokset eivät koskaan perustu yhteen ihmiseen.


 5. Jarkko

  Tässä huomaa hyvin ettei kriittinen ajattelu tai sen muodostaminen ole ollut tärkeä osa koulutusta kansakoululaisille tai harvalle vielä 90-luvulla kouluja käyneille. Tänä päivänä onneksi nuorille opetetaan että väitteille pitää olla perustelut ja Heikkilä tosiaan perustelee omat näkemykset omien potilaidensa kautta. Tsemppiä kirjoittajalle että jaksat vastata näille ketkä ei ymmärrä että joulupukki ei ole todellinen ja Antti Heikkilä ei ole messias 🙂


  • Kristiina

   Tekstissäsi lukee näin:

   ”Tuoreet tutkimuskoosteet kertovat, että ravinnon osalta merkittävin tekijä on tyydyttyneen rasvan suuri määrä. Kun tyydyttynyt rasva vaihdetaan kertatyydyttymättömiin taikka Omega-6 monityydyttymättömiin rasvahappoihin (huom, mm. juuri linolihappoon), maksan rasvoittuminen vähenee.

   Vähähiilihydraattinen tai ketogeeninen ruokavalio on myös tutkimusten mukaan toimiva rasvamaksan ruokavaliohoito, edellyttäen, että energian saanti pienenee ja tyydyttyneen rasvan määrä pysyy kohtuudessa sekä proteiinivalinnat painottuvat prosessoitua lihaa ja punaista lihaa terveellisimpiin valintoihin kuten kalaan ja kasviproteiiniin. ”

   Jaakon kokonaiskolesteroli laski 3,5:een, maksa-arvot normalisoituivat selkeästi viitearvojen sisään ja paino putosi. Jos kokonaiskolesteroli on 3,5 niin ldl on varmaankin alle 2. Miten tulokset olisivat voineet olla parempia? Liikuntaa hän ei merkittävästi harrastanut eli sillä ei vaikutusta. Pääasiallinen ravinnon lähde oli nimenomaan eläinrasva ja sen lisäksi runsaasti vähähiilihydraattisia kasviksia, koska noudattaa ketodieettiä. Mielestäni tässä on ristiriita. Ja näitää yksilöllisä reagointeja tuntuu vaan olevan aika paljon.


   • Juhani Knuuti

    Ei ole mitään ristiriitaa, koska teet taas yksittäisestä tapauksesta sääntöä muille. Jos rasvamaksa korjaantuu ja LDL pysyy hyvällä tasolla asia on ihan ok hänen osaltaan. Siitä ei voi kuitenkaan tehdä suosituksia muille.


 6. Helena Haukka

  ”Kuvauksen perusteella voi siis odottaa luotettavaa ”vankkaan tieteelliseen faktaan perustuvaa” tietoa”.

  Juhani Knuuti, jos satuit oikeasti lukemaan kirjan, siellähän oli noin vajaa 50 sivua lueteltuna lähteitä. Näitä ei maallikko juurikaan tajua, mutta luulisi sinun, Vladimir Heiskasen ja Olli Haatajnan pystyvän lukemaan ja ymmärtämään. Ei kai nämä kaikki lähteet voi olla ns. huuhaata ja luulisi tuolta perusteluja löytyvän vaikka väität blogissasi toista.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos palautteesta. Kysymyksesi on hyvä.

   Minun on todella vaikea ymmärtää, miten tuon kirjan johtopäätöksiin on päästy. Kysymys ei ole siis laisinkaan siitä, että kirjan lähteet olisivat huonoja taikka virheellisiä, ja kuten sanoit, niitä on paljon. Lähteiden käsittelyssä on kaksi haastetta:
   1) Ne ovat lukuisilta osin tulkittu ihan päinvastoin, kuin mitä itse lähde kertoo. Taikka ne on ymmärretty pahasti väärin. Juuri näitä lähteiden käsittelyä ja käsittämättömiä tulkintoja Heiskanen ja Haataja ovat analysoineet. Esimerkiksi, jos lähde kertoo, että linolihappo ei aiheuta maksan rasvoittumista, kirjassa sanotaan, että linolihappo aiheuttaa maksan rasvoittumista ja perusteena on tuo lähde. Syövän osalta sanotaan, että solusalpaajilla vain 2% potilaista on hengissä vaikka lähteessä luku on yli 60% ja taas käytetään tuota lähdettä vitteenä. Tällaisia tapauksia on lukuisia sekä kirjassa että koko Heikkilän narratiivissa.
   2) Toinen ongelma on tutkimuslähteiden valikointi niin, että ne tukevat omaa narratiivia. Esim. jos on 30 tutkimusta, jossa on tutkittua asiaa X, valitaan se yksi tutkimus, joka poikkeaa muista ja joka tukee narratiivia. Tällä tavalla ei tutkimustietoa koskaan tulisi analysoida, tietenkään.

   Todellisuudessa tilanne on juuri se, mitä kirjoituksessani esitin: Kirjan narratiiville ei löydy tukea tutkimuksista vaikka juuri niillä asiaa perustellaan. Tähän hetkeen mennessä en ole saanut keneltäkään mitään perusteluja sille, että kirjoituksessani olisi jotain olennaisesti väärin. Olen vain saanut henkilöön meneviä herjauksia, mikä kertoo vain sitä, että oikeita perusteluja ei näytä olevan.


   • Helena Haukka

    Onko tuo edellä mainitsema esimerkkisi kirjasta/kirjassa käytetystä tutkimuksesta? Toinen juttu, mikä liittyy lähteisiin tai tutkimuksiin, onko kaikki tieteellinen tutkimus virheetöntä? Kai tutkimuksien tuloksien tulkinnassakin on voinut olla virheitä? Itse maallikkona en ymmärrä sitä ettei pitkän linjan lääkärin kliiniselle potilastyölle ei anneta mitään arvoa, vaan kaikki tämä kokemus on ”narratiivia”. Kyllä olen lukenut artikkelisi, en ole herjannut sinua, jos tällaisen ”totuuden” julkaiset, kritiikkiä täytyy jonkin verran sietää.


    • Juhani Knuuti

     Kävin artikkelissani läpi tämän narratiivin keskeiset teesit ja analysoin perustuvatko ne tutkittuun tietoon. Vastaus oli, että eivät perustu. Toisaalla on analysoitu kirjan virheitä yksityiskohtaisesti. Niistä käy esiin että vaikka kirja väittää perustuvansa tutkimuksiin ja kovaan faktaan, siinä lainatut tutkimukset useassa kohtaa itse asiassa kertovat ihan PÄINVASTAISTA. Lisäksi toisaalla niitä on valikoitu niin, että ne tukisivat tätä narratiivia kun suuri tutkimusmassa on osoittanut päinvastaista. Eli vaikka kirja juhlallisesti julistaa perustuvansa tutkimuksiin, se todellisuudessa tekee juuri päinvastoin.

     Mitä tulee kliiniseen kokemukseen, en sitä ole vähättelemässä missään määrin. Enkä myöskään potilaan kokemuksia. En ole myöskään edes kritisoinut VHH- tai ketogeenistä ruokavaliota. Minusta ei kuitenkaan ole oikein sepittää omaa ”tieteellistä” tarinaa, väittää puuta heinää ja sitten kertoa, että tämä minun ruokavaliohoitoni on AINOA OIKEA hoito lukuisiin sairauksiin.

     Mitä tulee kommentointiin ja kritiikkiin, voin vain todeta, että tässä vaiheessa en ole saanut yhtään asiallista kritiikkiä Heikkilältä siihen mikä kirjoitukseni perusteluissa olisi virheellistä. Olen saanut vain henkilöön menevää parjausta suljetussa FB-sivustossa, josta eliminoidaan kaikki kriittiset kommentit. Hän ei itse hyväksy minkäänlaista kritiikkiä eikä osallistu mihinkään keskusteluun. Miksi Heikkilä ei vain kerro niitä faktoja, joiden perusteella minun kirjoitukseni olisi virheellistä? Jos hän toimisi näin, korjaisin heti väitteeni.


  • Esko

   Kommentoija toteaa itsekin, ettei ”maallikko niitä lähteitä tajua” mutta puolustaa silti niitä täysin sokeasti luottaen myyntimiehen (Heikkilä) hyväntahtoisuuteen? Tätä ajatuskulkua minun, toisen maallikon, on hyvin vaikea käsittää.

   Muutenkin vallalla on kummallinen fanituksen kulttuuri. Se, että ketogeeninen ruokavalio on helpottanut henkilön oireita, ei missään nimessä tee Heikkilän kaikista väitteistä totta tai nosta häntä tieteen yläpuolelle jumalalliseen asemaan. Logiikka on kuin valeuutisissa. Kun MV-lehti uutisoi todellisen tapahtuman että mummo jäi Riihimäellä auton alle, myös lehden kaikkien muiden juttujen on sitten pakko olla totta.

   Tulee mieleen vanha vitsi, että Hitlerkin oli eläinrakas, joten hänen voidaan päätellä olleen sydämellinen mies.


   • Juhani Knuuti

    Niin. On todella vaikea ymmärtää sitä ilmiötä, että kun kritisoi kirjassa olevia ”tieteelliseksi faktoiksi” väitettyjä tarinoita, samalla 1) Hyökää kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat kokeneet VHH-dieetin itselle hyväksi ja 2) vähättelee potilaiden kokemuksia. Eikö nyt luulisi sen verran olevan sisälukutaitoa, että nämä asiat voisi erottaa?


 7. Raisa

  Mielenkiinnosta haluaisin tietää että mitä hyvää näät hedelmissä? Tai viljoissa?Kotimaisia hedelmiä löytyy vähän,joten ne tuodaan ulkomailta jossa ne ensin on jalostettu mahdollisimman isoiksi sokeripommeiksi,myrkytetty ja kerätään raakana lähtömaasta. Tai viljat jotka on kaukana niistä viljoista joita vaikka omat isovanhempani viljelivät. Raha on ajanut kaiken edelle,pitää tuottaa mahdollisimman suurta kaikesta.Ja se tapahtuu terveyden kustannuksella..Ja voitko kertoa miksi muualla,niin Ruotsissa kuin ympäri maailman,käytetään vhh/lchf ruokavalioo yhtenä hoitokeinona diabetekseen?Ja se toimii .Omassa työssäni nään joka ainoa päivä aivan uskomattomia positiivisia muutoksia sairauksiin heillä jotka noudattavat vhh/lchf.Ei ole tutkimusta siitä kuinka paljon on meitä,jotka olemme vuosia/vuosikymmeniä elänyt vhh elämää,joten ei voida vedota etteikö se onnistuisi helpostikin.Itse en ikinä palaa vanhoihin oppeihin takaisin,koska lchf on parantanut koko elämän positiivisesti,niin sokerit,närästyksen,mahakivut,turvotuksen,mielialan ym.Jatkan siis voilla,oliiviöljyllä ja kookosöljyllä paljon mieluummin kuin Raision kemikaalirasvoilla.
  Ne taas jotka löytävät tästä negatiivisia puolia eivät ole edes perehtyneet oikein asiaan.Syövät mitä sattuu tai liikaa teollista moskaa.Ehkä on jäänyt huomaamatta että tarkoitus olisi syödä puhdasta ruokaa,ei pekonia ja makkaroita ,vaikka julkisuudessa virheellisesti annetaan niin ymmärtää.
  Mielenkiinnolla seuraan ,että koska tässä maassa havahdutaan huomaamaan /tai myönnetään tämän ruokavalion paremmuus.Ainakin vhh/lchf näkyy olevan kokoajan lisääntymässä,joka on hieno homma,saadaan lääkkeettömiä ihmisiä lisää.


  • Juhani Knuuti

   Minusta tuntuu, että et ole lukenut kirjoitustani. En kirjoituksessani vastustanut taikka edes kritisoinut VHH-ruokavaliota taikka ketogeenistä dieettiä.

   Kritisoin vain niihin liitettyjä huuhaa-väitteitä, tällä kertaa juuri Heikkilän kirjan perusteita. Subjektiivisen kokemuksen perusteella ei voida päättää ovatko ne väitteet totta vai ei. Tutkimustiedon perusteella väitteet eivät ole totta. Juuri tähän tutkimustietoonhan myös Heikkilä kirjassaan vetoaa.

   On hienoa ja täysin ok, jos voit nyt hyvin (ja myös kolesterolit ovat pysyneet kurissa). Ei minulla ole mitään tietenkään sitä vastaan. Kerroin, että tutkimusten perusteella VHH on hyvä vaihtoehto. Mutta on väärin sanoa, että se on AINOA vaihtoehto ja että sillä voitaisiin hoitaa kaikkea maan ja taivaan väliltä.


   • Jassu

    Hei, haluaisin tietää että miten kolesterolit voisivat nousta kasviksilla ja terveellisellä ruoalla. Itse en ole lisännyt eläinperäisiä rasvoja ihmeemmin ruokavaliooni. Sitä vastoin diabetes lääke nosti puolessa vuodessa kolesterolini 4.8 -> 6.9. Lopetin sen itse kun tajusin että se on ainoa ero mitä olen siinä ajassa tehnyt uusiksi, lisännyt yhden lääkkeen metformiinin lisäksi ja sen seurauksena olisi pitänyt alkaa syömään kolesterolilääkettä. Ei kai se niin mene että lääkkeen vuoksi syödään toista lääkettä?


    • Juhani Knuuti

     Tietääkseni diabetes-lääkkeet eivät nosta kolesterolia. Luultavasti muutoksiin on jokin muu syy. Mikä tämä toinen lääke oli? Ruokavaliossa voi tapahtua huomaamattakin muutoksia ja arvot jonkin verran vaihtelevat. Ylipäätään pelkkää kolesterolin laboratorioarvoa ei koskaan pitäisi hoitaa vaan aina arvioidaan kokonaisriski, joka on vähintään yhtä tärkeä kuin itse laboratorioarvo.


     • Jassu

      Lääke oli Forxiga, virallisista lääkeselosteista ja tutkimuslähteistä huomaa että saattaa aiheuttaa muutoksia kolesteroliarvoissa. Valitettavasti myös toi muita epämiellyttäviä oireita. Lääkkeiden syönnissä on se haittapuolena että niistä saattaa syntyä ketju kun jokin lääke tekee haittaa elimistölle ja sitten korjataan se seuraavalla, monet ihmiset eivät kyseenalaista sitä ja niin lääkemäärä kasvaa ja kukkaro kevenee.Harva lääkäri on kuin Heikkilä että haluaa palata alkulähteille, että mikä aiheuttaa sen alkuperäisen sairauden ja korjata sitä. Itselleni onnksi hiilihydraattien välttely suurimmaksi osaksi tuo tasapainoa sokeriarvoihin.


     • Juhani Knuuti

      Kyseessä on uudehko SGLT2:n estäjälääke. Siihen on raportoitu keskimääräin 2,9% nousua LDL-kolesterolissa. Kuten kaikki, tämäkin vaste lienee yksilöllinen. Lisäksi on ihan perusasia, että toisille jokin lääke ei sovi ja toisille sopii.

      Ilman muuta on hienoa, että olet saanut sokeritasapainon paremmaksi välttelemällä hiilihydraatteja. Myös runsas kuidun määrä auttaa.

      Tuosta viimeisestä kommentista ”alkulähteille palaamisesta” olen kyllä eri mieltä. Hänen teoriansa sairauksien synnystä vain ei pidä paikkaansa, kuten olen kirjoituksessani perustellut. Teoria tuntuu olevan enemmänkin seurausta siitä, että pyritään keksimään universaali ratkaisu ongelmaan, joka on hyvin monisyinen ja yksilöllinen. Hänhän itse vetoaa tutkimuksiin teoriansa puolustamisessa mutta jättää huomiotta, että tutkimustieto ei todellisuudessa tue hänen narratiiviaan.


    • Juhani Knuuti

     Haluaisin vielä lisätä Jassun kommenttiin vastineeksi aivan uunituoreen lokakuusssa 2018 julkaistun tutkimuksen VHH-tuokavalion vaikutuksiesta kolesteroliarvoihin.
     Kun normaalipainoiset henkilöt satunnaistettiin 3 viikon ajaksi VHH-ruokavalioon tai osa jatkoi entisellä ruokavaliollaan (eli tässä ei kontrolliryhmän ruokavalioon puututtu) tapahtui seuraavia muutoksia:
     – VHH-ryhmässä LDL-kolesteroli nousi keskimäärin 44% verrattuna kontrolleihin.
     – Yksilöllinen vaste vaihteli 5 – 107%

     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021915018314321


     • Raisa

      Et siis tiedä,että vhh nostaa alkuun kolesteroliarvoja ja siksi mittaukset kannattaa tehdä vasta 6-12kk aloituksesta.Siihen mennessä tasaantuvat. Ja kuten työssäni näen,ne laskee kullekin sopivalle tasolle. .kolesterolia pitääkin olla,elimistön korjausainetta.Jopa oma TK-lääkärini tiesi että yli 6 oleva kok.kolesteroli on parasta minun ikäiselle,suojelee sydäntä.


     • Juhani Knuuti

      Raisa, nyt on ihan pakko korjata virheellinen käsityksesi kolesterolin ”kulloisellekin sopivasta” tasosta. Onko sinulla tietoa millä LDL-kolesterolitasolla kaikki maksan LDL reseptorit ovat täynnä? Taso on jossain 1,5 mmol/L tasolla. Tämä tarkoittaa, että kaikki tämän tason yläpuolella oleva veren LDL-kolesterolitaso on turhaa ja liikaa ja se voi alkaa kertymään suonien seinämiin. Toki kolesterolia pitää olla mutta todellisuudessa länsimaissa lähes kaikilla on sitä reilusti liikaa. Luonnonkansoilla LDL-tasot ovat lähellä ideaalia.

      Olet väärässä siinä että taso 6 mmol/L olisi sinulle hyvä ja suojelee sydäntä. Oletan, että puhut kokonaiskolesterolista, mutta sen perusteella LDL-tasosi lienee jossakin 4 mmol/L yläpuolella. Jos oikeasti haluat opiskella tätä kolesteroliasiaa, voisit lukaista Valtsun tuoreen blogin, jossa asiaa on kuvattu varsin tiivistetysti. Se löytyy: http://valtsuhealth.blogspot.com/2018/10/lyhyesti-ldl-kolesteroli-aiheuttaa.html


 8. Päivi Martikainen

  Suomalaisten kolesteroliarvot ovat laskeneet 70-luvulta tähän päivään huomattavasti. Myös tyydyttyneen rasvan, kuten voin kulutus on vähentynyt merkittävästi ja on siirrytty kasviöljypohjaisiin, tyydyttymättömiin rasvoihin. Einesten käyttö on lisääntynyt ja ne sisältävät pääasiassa rypsiöljyä, ei voita. Kaikki marinadit, salaatinkastikkeet ym. sisältävät rypsiöljyä. 2-tyypin diabetes lisääntyy kuin rutto ja syyllinen on muka aina vaan tyydyttynyt rasva. Myös esim. dementian riskitekijöinä mainitaan korkea kolesteroli ja tyydyttynyt rasva ja sekään tauti ei taida olla vähenemään päin. jo pienillä lapsilla on nykyisin todettu rasvamaksaa. Päiväkotien ruokapöydissä taitaa olla kevytlevitteet, ei voi. Jokin ei natsaa näissä yhtälöissä, Juhani Knuuti!


  • Juhani Knuuti

   Valitettavasti ei ole väitteessäsi oikeassa. Tuntuu, että et ole lukenut kirjoitustani ennen kuin olet ryhtynyt kommentoimaan.

   Suomalaiset eivät todellaakaan syö suositusten mukaan, päinvastoin. Liikkumattomuus ja liiallinen kalorimäärä ovat lisäksi keskeiset ongelmat. Kukaan ei ole väittänyt että diabetes-epidemia aiheuttaisi tyydyttynyt rasva vaan juuri nuo edellä mainitsemani haasteet. Lihavuuden ja diabeteksen syyllisiksi ei siis ole ensisijaisesti edes väitetty juuri tyydyttynyttä rasvaa mutta sen suuri määrä on mukana pahentamassa rasvamaksaa, ei parantamassa sitä.


   • Ella-Ly Raa

    Suuri osa suomalaisista on pakotettu syömään suositusten mukaan, kuten päiväkoteissa, kouluissa, lounasravintoloissa, sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon laitoksissa. Mihin perustuu väitteesi, että suomalaiset todellakaan eivät syö suositusten mukaan?


    • Juhani Knuuti

     Tutkimuksiin perustuen. Päiväkodeisa ja kouluissa luonnollisesti pyritään huomioimaan suositukset mutta eihän alle eurolla/annos kauheasti tee. Suurimman osan ajasta ihmiset syövät mitä syövät. Lisäksi kulutetaan leivonnaisia, kakkuja, karkkeja, alkoholia, jne. Katsopas onko nuo tuotteet suosituksissa mukana. Tutkimusten mukaan vain noin viidennes väestöstä syö suurin piirtein suositusten mukaan.

     Huomaa vielä, että suositusruokavalio ei ole mikään määräys, millä tavalla tulisi syödä vaan siinä pyritään neuvomaan ihmisiä valitsemaan terveellisempi vaihtoehto vähemmän terveellisen sijaan. Valinnanvapaus on tärkeää sillä kaikille ei sovi kaikki ruoka-aineet.


   • Kari Kurki

    Antti Heikkilä on kaikissa asioissa täysin oikeassa. Hän suosittelee vain terveellisiä, puhtaita, mahdollisimman vähän käsiteltyjä elintarvikkeita: kananmunia täysrasvaista homogenoimatonta maitoa, voita, mahdollisimman rasvaisia juustoja, kunnon lihaa, raakoja kotimaisia kasviksia, juureksia, vihanneksia, marjoja. Kalaa graavina, sekin mielellää kotimaisena.

    Norjassa lohenkasvatuksessa saatetaan käyttää estrogeenia kasvunedistäjänä, se ei siten ole hyvä miespuolisille.

    Antti Heikkilä ruokavaliossa kaikki keinotekokevytmötöt jätetään pois: margariinit, rypsiöljyt ainakin teollisesti valmistettu. Rypsin viljely on ongelma, koska Suomessa rypsin siemen peitataan neonikotikoideilla rapsikuoriaista vastaan ja peittausaine tuhoaa maan tarpeellisia pieneliöitä ja polytysvaiheessa vie kimalailista ja mehikäisiltä suunnistusvaiston, ne eivät enää rypsipellon jälkeen osaa pesilleen ja se tietää niiden kuolemaa. Englannissa ja Suomessa käytetään eniten rypsiöljyä.**

    Valtion ravitsemusneuvottelukunta antoi vuonna 1987 Pekka Puskan johdolla ensimmäisen viralllisen ravitsemussuosituksen. Sen jälkeen suomalaisten lihominen alkoi rajusti kun voin käyttö väheni ja kevythöttötuotteet jättivät nälän, niin ihmiset syövät sitten liikaa nopeita hiilihydraatteja, ne nostavat veren sokerin nopeasti koholle ja kun verensokeri on koholla, hiilihydraatti muuntuu rasvaksi ja ihminen läskistyy.

    Ja jos ihmisen B12-vitamiinitaso on alhainen, niin jos syö paljon nopeita hiilihydraatteja, ne tuhoavat aivot. Siksi A-klinikallakin yleensä aina annetaan ensimmäisen nykyisin 100 000 X annos pistoksena B12-vitamiinia, koska alkoholi on hiilihydraattia.

    Viralllisen ravitsemussuosituksen mukainen höttöhiilarisyönti näkyy jo PISA-tutkimuksissakin, suomalaisten sijoitukset ovat pudonneet. Ja 1990-luvulla syntyneet pärjäävät huonommin kouluissa, kuin 1970-luvulla syntyneet.


    • Juhani Knuuti

     Kari Kurki, jos tavoitteesi on ollut kerätä kaikki mahdolliset VHH-jargoniin kuuluvat klassiset virheelliset terveysväitteet yhteen kommenttiin, olet onnistunut.

     Lisäksi yhdestä asiasta voin sinua onnitella: Olet selittänyt suomalaisten heikentyneen PISA-menestyksen myös suositusruoklavalion aiheuttamaksi. Aivan loistava keksintö! Tätä en ole ennen kuullutkaan. Harmi vain että tässäkään ei ole mitään perää. Suositukset ovat olleet koko ajan samat. Väestötasolla on ravinnon hiilihydraattien osuus pienenentynyt ja rasvan ja proteiinien osuus lisääntynyt. Koska Pisa menestys on käänteisessä korrelaatiossa rasvan syöntiin, voinen kai vastaavalla logiikalla todeta, että huononeminen aiheutuisi hiilareiden vähentymisestä ja rasvan käytön lisääntymisestä?

     Olet kirjoittanut kemian myös uusiksi: Etanoli on hiilihydraattia ja sen vuoksi annetaan B12 vitamiinia, jotta aivot eivät tuhoutuisi! Olisikohan jollakin jäänyt tuo piikki saamatta?


     • Tuulikki Hakkarainen

      Olipa asiallinen vastaus professorilta! Noilla jargon-viittauksillahan sitä voi kumota asioita, jotka useimmille ovat tuttuja. Eiköhän olisi jo aika ryhtyä keskustelemaan niistä oikeista asioista, jotka Heikkilä ottaa kirjassaan esiin. Vaikkapa tästä medikalisaatiosta. Terveydenhoitojärjestelmä on nykyisin sellainen (ollut jo varmaan pitkään, mutta itse törmäsin hiljattain), että jos et suostu syömään tai edes ostamaan lääkärin määräämää lääkettä, lääkäri lopettaa hoidon. Potilaan perusteluilla ei ole mitään merkitystä. Vaikuttaa aika sementoidulta tämä järjestelmä.
      Voitaisiin myös keskustella siitä, minkä Heikkilä ottaa kirjassaan esiin, millaista sotea Suomeen ollaan luomassa. Esimerkit Saksasta pelottavat. En ole huomannut professori Knuutin nostanut esiin näitä asioita. Ehkäpä terhakoidutte tärkeämpiin asioihin. Tiede tutkii niitä asioita, joihin on rahoitusta, ja jos sitä on Turussa, niin siitä vaan tutkimusta alulle.


     • Juhani Knuuti

      Kritiikkisi menee pahasti ohi. Jos luet kirjoituksiani laajemmin, huomaat, että kaikki esittämäni kannat ovat perusteltuja. Olen kirjoittanut medikalisaatiosta, lääkkeiden haitoista, ennaltaehkäisystä, rokotuksista, jne. En ole myöskään vähätellyt kertaakaan potilaan kokemusta vaan todennut, että subjektiivisilla kokemukset eivät tuota luotettavaa tutiimustietoa, jonka perusteella mitään voisi suositella muille. Kokemuksemme ovat virhealttiita monille ilmiöille ja vaikka ne ovat arvokkaita henkilölle itselleen, niiden perusteella ei voida alkaa antamaan laajemmin suosituksia muille.

      En ole kirjoitanut sote-hankkeesta muitta olen kirjoitanut ennaltaehkäisyn tärkeydestä ja esim medikalisaatiosta.


 9. Sandra

  Kiitos kirjoituksesta ja koko blogista. On hyvä lukea tieteellisesti perusteltua tekstiä, joka ei ole täynnä lääketieteellistä jargonia. On harmittavaa, että yksilöillä on taipumus pitää kokemukseen perustuvaa tietoa jollain tavalla paremmin toteen näytettynä kuin tieteellistä, laajoihin otoksiin ja meta-analyyseihin perustuvaa tietoa. Jokaisessa tupakoinnista ja keuhkosyövästä käytävässä keskustelussa kuuluu argumentti, että ”minun tädin naapuri tupakoi 95-vuotiaaksi eikä saanut syöpää”. Tuota argumenttia pidetään herkästi vahvempana kuin tilastoihin perustuvaa tietoa keuhkosyövän ja tupakoinnin yhteydestä. Muistaakseni tämä päätelmäharha on nimeltään pienten lukujen laki.

  Vaikka Heikkilällä varmasti on potilaita, joiden elämänlaatua ketogeeninen ruokavalio on parantanut, ei voida vetää johtopäätöstä, että se toimisi kaikille tai ehkäisisi sairauksia. Tämän oletkin tekstissäsi tuonut hyvin esille.

  Tätä kohtaa luvussa Insuliiniresistenssi jäin miettimään:

  ”Insuliiniherkkyyttä voi tehokkaimmin parantaa painon pudotuksella ja liikunnalla. Liikunta on aina hyödyllinen insuliiniresistentille henkilölle. Liikunnalla on itsenäinen vaikutus insuliiniherkkyyden lisääntymiseen ja runsaaseen liikuntaan liittyvä painonlasku korjaa lisäksi myös insuliiniherkkyyttä.”

  Onko tämä oikein, vai pitäisikö viimeisen lauseen olla ”–korjaa lisäksi myös insuliiniresistenssiä”?

  Yt,
  Sandra


  • Juhani Knuuti

   Kiitos rakentavasta kommentista. Olen hyvin samoilla linjoilla.
   Olet myös oikeassa tuosta virkkeestä: Sen pitäisi olla joko ”parantaa insuliiniherkkyyttä”. Tein muutoksen kirjoitukseen. Kiitos tarkasta huomiosta.


 10. Helekutti

  Tämmöinen Heikkilän vuosia jatkunut joukkolynkkaus on lähinnä rasittavaa luettavaa, uppoaa lähinnä nuoriin terveystietoisiin jotka eivät tiedä paremmasta. Ja niihin jotka ovat vielä terveitä. Vanhemmille ihmisille teillä virallisen puolen edustajilla ei kuitenkaan ole tarjota kuin lisää lääkkeitä ja amputaatiota, sekä jatkuvasti huononevaa terveyttä. Vaikka Heikkilä tekisi kuinka paljon virheitä tahansa yksittäisissä lauseissa ja tulkinnoissa, ei se poista sitä tosiasiaa että hänen opeillaan terveys kohenee ihan päivissä. Mitä jos laittaisitte omat rivinne kuntoon, että tavallinen diabeetikko, suolisto-ongelmainen tai syöpäpotilas saisi ihan oikeasti apua kun menee lääkäriin. Että se terveyden heikkeneminen katkeasi siihen hoitoon pääsyyn, eikä syöksy vain kiihtyisi. Koska julkisen terveydenhuollon tehottomuus ja hyödyttömyys ajaa ihmiset minne vain mistä on luvassa apua. Myös minut Heikkilän syliin jo 15 vuotta sitten.


  • Juhani Knuuti

   Minusta tuntuu, että et ole lukenut kirjoitustani. Olet tuohtunut väärästä syystä. En kirjoituksessani vastustanut taikka edes kritisoinut VHH-ruokavaliota taikka ketogeenistä dieettiä.

   Kritisoin vain niihin liitettyjä huuhaa-väitteitä, tällä kertaa juuri Heikkilän kirjan perusteita. Subjektiivisen kokemuksen perusteella ei voida päättää ovatko ne väitteet totta vai ei. Tutkimustiedon perusteella väitteet eivät ole totta. Juuri tähän tutkimustietoonhan myös Heikkilä kirjassaan vetoaa.

   On hienoa ja täysin ok, jos voit nyt hyvin (ja myös kolesterolit ovat pysyneet kurissa). Ei minulla ole mitään tietenkään sitä vastaan. Kerroin, että tutkimusten perusteella VHH on hyvä vaihtoehto. Mutta on väärin sanoa, että se on AINOA vaihtoehto ja että sillä voitaisiin hoitaa kaikkea maan ja taivaan väliltä.

   ps. Väitän, että omat kirjoitukseni ovat hyvin asiallisia ja kriittisyyskin kohdistuu aina itse asiaan, ei ihmisiin. Sinun täytyy olla myös havainnut erään toisen henkilön linja, joka on ollut pelkästään henkilöihin kohdistuva parjaaminen, ei keskustelua itse asiasta.


   • Helekutti

    Olen lukenut. Perusteetonta, virheellinen väittämä, ei hyötyä. Kuitenkin ruokavaliolle siirtyminen toi välittömiä vaikutuksia sairauteeni ja lukuisia muita hyötyjä asioihin joita pidin jo täysin normaalina. Kolesterolit ovat valitettavasti vain laskeneet tänä aikana. Se tästä ajojahdista tekee niin naurettavan, että voitte kimpassa väittää yksitellen kaikkien väitteiden olevan vääriä, mutta kun ne toimivat todellisessa elämässä. Jokainen lääkkeistään päässyt tai muuten olennaisesti tervehtynyt kertoo asiasta ainakin lähipiirilleen, myös minä. En ymmärrä mitä asiallinen keskustelu painaa vaakakupissa jos osaatte tarjota vain lääkkeitä ja sitä amputaatiota, kun toisella puolella on se terveys (ja parjaaminen).


    • Juhani Knuuti

     Et selvästikään ole lukenut niin, että sisäistäisit lukemasi. Sanoin ihan selvällä suomen kielellä, että VHH on ihan hyvä vaihtoehto. Ei minulla ole pienintäkään ongelmaa siinä, että joku kokee VHH:n hyväksi ja saa siitä hyvän voinnin.

     Keskeinen ongelma on, että tätä ketogeenistä torjotaan AINOANA ja OIKEANA vaihtoehtona LUKUISIIN SAIRAUKSIIN perustaen väitteet tahattomasti tai tahallisesti VÄÄRISTELTYIHIN tutkimustuloksiin.

     Et sinä voi oman kokemuksesi kautta väittää, että nuo Heikkilän väitteet toimivat, voit vain todeta, että sinä voit tuolla ruokavaliolla hyvin. Sehän on ihan hieno juttu sinänsä. Miksi myös tuon huuhaa-tarinan tulisi olla totta?

     Olen aidosti huolissani potilaista, jotka kuvittelevat näiden väitteiden perusteella, että he voivat hoitaa esim syöpäänsä ketodieetillä ja pahimmillaan jää vaikuttava hoito saamatta.


 11. Johannes

  Olen rajoittanut hiilareita ja viljoja jo vuodesta 2004. Rasvaa, kermaa, voita, juustoja, lihaa ja kasviksia menee paljon. En syö suositeltuja välipaloja parin tunnin välein. Työterveyshuollossa ihmettelevät itseni ikäiselle järkyttävän hyviä veri ja verenpainearvoja. Paino ihanteeellinen. Olen huomannut sen että kun palaan takaisin virallisten Knuutinkin edustamien ruokavaliomallien linjoille alkaa tulla ongelmia, väsymystä, vatsa toimii niin ja näin ei jaksa samalla tavalla. Makean himoa. Näin kiteytettynä. Huom!. Näitä kokemuksiani ei ole todistettu tieteellisesti.

  Mikä on Knuutin linjavaihtoehto pilkkuvirheiden etsimisen sijaan Heikkilän linjauksille?.


  • Juhani Knuuti

   Mielestäni juuri näistä linjauksista kirjoitin, en pilkkuvirheistä. Minusta tuntuu, että et ole lukenut kirjoitustani. Olet ehkä tuohtunut väärästä syystä. En kirjoituksessani vastustanut taikka edes kritisoinut VHH-ruokavaliota taikka ketogeenistä dieettiä.

   Kritisoin vain niihin liitettyjä huuhaa-väitteitä, tällä kertaa juuri Heikkilän kirjan perusteita. Subjektiivisen kokemuksen perusteella ei voida päättää ovatko ne väitteet totta vai ei. Tutkimustiedon perusteella väitteet eivät ole totta. Juuri tähän tutkimustietoonhan myös Heikkilä kirjassaan vetoaa.

   On hienoa ja täysin ok, jos voit nyt hyvin (ja myös kolesterolit ovat pysyneet kurissa). Ei minulla ole mitään tietenkään sitä vastaan. Kerroin, että tutkimusten perusteella VHH on hyvä vaihtoehto. Mutta on väärin sanoa, että se on AINOA vaihtoehto ja että sillä voitaisiin hoitaa kaikkea maan ja taivaan väliltä.


 12. Entäs ne statiinit

  Taisi taas saada kolme AH:n facekaveria potkut, tai no ainakin viestit oli poistettu 9.00 aikoihin 4.00 – 5.00 aikoihin oli vähän ihmettelviä kirjoituksia niin faceen kirjoittajista ja itse AH:sta. ja AH:n facekirjoituksesta.


 13. Pauli

  Se nyt vaan taitaa olla niin, et Heikkilän ruokavaliota noudattavat voivat hyvin ja viettävät lääkkeetöntä elämää. Minä niiden joukossa. Teidän kovastikin kirjanoppineiden neuvoja noudattavat sairastuu sankoin joukuin diabetekseen, mustisairauksiin jne, kuten saa lukea koko ajan. Kaikki nämä teolliset ”ruuat” ovat ihmisille haitallisia, kuten rasvattomat maitotuotteet, teolliset kasvisöljyt, niistä valmistetut margariinit, teolliset viljatuotteet, jne. Vai onko todisteita, et Heikkilän ruokavalio ei toimisi? Taitaa olla se vanha totuus, et väärin sammutettu, kun ei lääketehtaille kilahda rahat! Virallinen taho kauhistuu, kun ei sit voikkaan hoitaa potilaita, kun niitä ei ole!


  • Juhani Knuuti

   Minusta tuntuu, että et ole lukenut kirjoitustani. Olet tuohtunut väärästä syystä. En kirjoituksessani vastustanut taikka edes kritisoinut VHH-ruokavaliota taikka ketogeenistä dieettiä.

   Kritisoin vain niihin liitettyjä huuhaa-väitteitä, tällä kertaa juuri Heikkilän kirjan perusteita. Subjektiivisen kokemuksen perusteella ei voida päättää ovatko ne väitteet totta vai ei. Tutkimustiedon perusteella väitteet eivät ole totta. Juuri tähän tutkimustietoonhan myös Heikkilä kirjassaan vetoaa.

   On hyvin tavallinen virhe, että tulkitsee nykyisen ongelman olevan ravitsemussuositusten syytä. Todellisuudessa vain 20% noudattaa suosituksia. Liikkumattomuus ja liiallinen kalorimäärä aiheuttavat ongelmat.

   On hienoa ja täysin ok, jos voit nyt hyvin (ja myös kolesterolit ovat pysyneet kurissa). Ei minulla ole mitään tietenkään sitä vastaan. Kerroin, että tutkimusten perusteella VHH on hyvä vaihtoehto. Mutta on väärin sanoa, että se on AINOA vaihtoehto ja että sillä voitaisiin hoitaa kaikkea maan ja taivaan väliltä. Tutkimusten perusteella kuitenkin on olemassa monia vaihtoehtoja, jotka ovat yhtä hyviä.


   • Ivary Vimm

    Herää vaan kysymys, että mihin tutkimuksiin on relevantti uskoa, kun tutkimukset ovat jatkuvasti ristiriidassa? Jos huomioidaan vielä se tosiasia, että tutkimukset ovat harvoin täysin objektiivisia/ riippumattomia (esim. lääkefirmojen ja teollisuuden yms. rahoittamia), niin voiko enää kukaan väittä, että joku tutkimus on toista oikeampi? Kaikki tietää, miten paljon vääryyksiä on Raamatun nimissä tehty kirkossa ja voidaan vaan kuvitella, mitä tapahtuu lääketieteessä, jossa myös ns. virallisille tutkimuksille on annettu Raamatun status.


    • Juhani Knuuti

     Erittäin hyvä ja asiallinen kysymys.

     Olennainen asia on ymmärtää se, että yksi tutkimus ei ratkaise kaikkea. Tiede on kumulatiivista eli vähitellen kertyy tutkimusnäyttöä jostakin aiheesta. Uusi tutkimus tulee asettaa sen aikaisemman kokonaismassan mukaiseen suhteeseen. Tiedämme, että tilastollisesti joka 20. antaa eri tuloksen kuin 19 muuta. Tämä johtuu siitä, että hyväksymme 5% virheen tilastoanalyysissä. Yleensä lukuisia tutkimuksia niputetaan luotettavamman tuloksen saamiseksi.

     On toki myös rahoittajan muokkaamia tutkimuksia mutta valtaosa tutkimuksista on täysin riippumattomia ja joka tapauksessa tulosten analyysi on aina tutkimusryhmän käsissä eikä rahoittaja pääse niihin sekaantumaan.

     Suurin osa siitä tuntemuksesta, että tutkimukset ovat ristiriidassa, johtuu siitä, että viestimet julkaisevat tutkimustulokset sellaisenaan, asettamatta niitä aiemman tutkmusmassan kanssa suhteeseen. Tällöin yksittäisiä tuloksia raportoitaessa tulee sellainen tuntuma, että tiede tempolee, vaikka on kysymys vain viestinnän tempoilusta.

     Tuota vertausta Raamattuun en oikein ymmärrä. Raamattu perustuu uskomiseen. Tiede perustuu epäilemiseen ja testaamiseen. Parempaa tapaa saada tietoa ei ihmiskunta ole keksinyt kuin tiede. Ei tiede ole uskonto vaan rationaalista ajattelua, hypoteesin asettamista, sen testaamista luotettavilla menetelmillä ja sitten tulosten tarkastelua. Mikä tässä on nyt niin kummallista? Ainakaan mielipiteillä tai uskomalla ei tieto lisäänny.


 14. riitax

  Kiitos perustellusta artikkelista. Itse olen jatkuvassa hämmennyksen tilassa aiheesta mitä suuhunsa laittaa, kun ei se paino prkl vaan alene. Taitaa mennä samassa hämmennyksessä hautaan asti.


  • Juhani Knuuti

   Painon alentaminen on usein todella vaikeaa. Yleensä ratkaisu on saada aikaan pieniä muutoksia, joita voisi pitää pysyvästi. Toiselle sopii toinen ruokavalio toisille toinen, vaikka sitten VHH. Liikunnalla on myös muita terveysvaikutuksia kuin painon alentaminen.


 15. tuomo pesonen

  Jos saataisiin koottua kaikki tarinat/kokemukset, joita Heikkilän poilailla on olemassa, niin voisiko niistä millään konstilla saada mitään luotettavaa tieteellistä irti? vai onko sellainen jo lähtökohdiltaan niin epätulkittavaa että ne jää tarinoiksi.

  olin aikanaan töissä hyvinvointialan yrityksessä jossa käytettiin markkinoitikeinona näitä tarinoita (=puskaradio toimii) ja se todella toi asiakkaita.
  olisko tällä tekemistä sen kanssa että Heikkilä nojautuu niihin?


  • Janni

   Tästä syntyisi vääristymä. Mitä tekee ihminen, joka ostettuaan ihmedieetin ja noudatettuaan sitä kuuliaisesti yhtäkkiä paranee vaivastaan? No tietenkin kertoo siitä suureen ääneen kaikille ja kehottaa muitakin ostamaan. Entä mitä tekee sen saman ihmedieetin ostaja ja noudattaja, joka ei paranekaan? No hän tietysti häpeää silmät päästään omaa hyväuskoisuuttaan ja pitää suunsa supussa.

   En minä ainakaan kehtaisi kertoa kenellekään, että ostin 15 euroa/purkki maksavaa ruususuolaa, koska uskoin sen markkinointiväitteisiin huikeasta mineraalisisällöstä (väri on todellisuudessa epäpuhtauksia).

   Ainoa oikea tapa selvittää ensimmäisen ihmedieetin teho on järjestää tutkimuksia verrokkiryhmän kanssa ja mitata/kysellä muutoksia jokaisessa osallistujassa. Muuten emme voi tietää, onko kyse vain sattumasta.


 16. Päivi Martikainen

  Artikkelissa oli väite ”Tyydyttyneen rasvan runsas saanti liittyy valtimotautiin”. On tutkimuksia, joissa tämä on kumottu. Oletko perehtynyt näihin?

  A changing view on SFAs and dairy: from enemy to friend
  http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2015/comments/uploads/CID813_AJCN_Editorial_SFA_Astrup.pdf

  ‘No evidence’ high cholesterol causes heart disease, say doctors
  https://www.irishtimes.com/news/health/no-evidence-high-cholesterol-causes-heart-disease-say-doctors-1.3627093

  Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease
  https://academic.oup.com/ajcn/article/91/3/535/4597110

  Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis
  https://openheart.bmj.com/content/2/1/e000196


  • Juhani Knuuti

   Kommenttisi liittyy eri asiaan ja siitä on ihan erikseen kirjoitettu ja tutkimuksia analysoitu. Tyydyttyneen rasvan yhteys valtimotautiin ei ole todellakaan kumottu. On olemassa valtava määrä tutkimusmassaa, jonka perusteella tämä yhteys on olemassa. Mutta, on olemassa myös tutkimuksia, joissa tätä ei ole havaittu, kuten aina tulee poikkeavia tuloksia, kun tutkimuksia on monia ja myös ns. ekologisissa tutkimuksissa saadaan ihan randomisti outoja tuloksia. Kuten tuoreessa PURE-tutkimuksessa naisten tupakointi lyyttyi parempaan terveyteen.

   Linkkasit myös kolesterolidenialistista materiaalia. En lähde tässä nyt tätä kommenttipalstalla analysoimaan sillä se on liian suuri teema tässä avattavaksi. Voisit ehkä lukea muita kirjoituksiani teemasta sekä myös perehtyä ns rasvanvaihtokokeisiin.

   Viime aikoina on lähinnä keskusteltu siitä on tyydyttynyt rasva ITSERNÄINEN riskitekijä. Kysymys on lähinnä siinä, että normaaliväestössä tyydyttyneen rasvan saantimäärät ovat ylipäätään kohtuullisella tasolla, jolloin pienen vaihtelun aiheuttamia seurauksia ei oikein tutkimuksissa enää saa kiinni vrt takavuosiin, jolloin laardi ja voi olivat suosittuja.


   • JK

    ”…Tyydyttyneen rasvan yhteys valtimotautiin ei ole todellakaan kumottu. On olemassa valtava määrä tutkimusmassaa, jonka perusteella tämä yhteys on olemassa…”

    Tästä tulee mieleen takavuosien narratiivi ”tuhansista” tutkimuksista. Kertauksen vuoksi palautellaan vielä mieleen de Souzan ym. havaintotutkimuksista tehty meta-analyysi koskien tyydyttyneitä rasvoja (BMJ 2015;351:h3978).


 17. JK

  Blogitekstissä todetaan, että runsaasti tyydyttyneitä rasvoja ja vähän kuituja sisältävä ruokavalio olisi tyypin II diabeteksen riskitekijä.

  Onko tähän jotain tutkimusviitettä?


  • Mr Pain

   Tuorein taitaa olla Hashimoto Y, et al., 2018. Mutta tuskin on kyse yhden tutkimusviitteen asiasta – artikkelin lause jatkui kattamaan myös tupakoinnin?


 18. tuomo pesonen

  aika jääräpäisen oloista tuo Heikkilän toiminnan puolustaminen näyttäisi olevan.

  Vaikuttaisiko kantoihin se,jos tietäisimme miten ”voimasuhteet” asiantuntioiden välillä jakautuvat?

  eli jos jaetaan karkeasti kahteen leiriin; Heikkilän opeilla ajattelevat ASIANTUNTIAT ja ns. viralliseen linjaan nojautuvat ASIANTUNTIJAT, niin miten suhteet jakautuvat? mikä on tieteenvaltavirtaa? ( 50/50, 30/70, 10/90 0,5 / 99,5 )


 19. yufina

  ”Omega-6 rasvahapot eivät myöskään aiheuta rasvamaksaa.”

  Eli esimerkiksi tällaiset jutut kannattaa kokonaan unohtaa?
  http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2009/12/cirrhosis-and-corn-oil.html
  http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2009/12/cirrhosis-and-fish-oil.html

  ”Tuoreet tutkimuskoosteet kertovat, että ravinnon osalta merkittävin tekijä on tyydyttyneen rasvan suuri määrä. Kun tyydyttynyt rasva vaihdetaan kertatyydyttymättömiin taikka Omega-6 monityydyttymättömiin rasvahappoihin (huom, mm. juuri linolihappoon), maksan rasvoittuminen vähenee.”

  Lukisin mielelläni noita tuoreita tutkimuskokeita, miksi juuri tyydyttyneen rasvan suuri määrä on pahasta rasvamaksan kannalta? Tässä on vastapainoksi muutama tutkimus, miksi asia voisi olla toisinkin?

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808795/
  http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/11/14/CIRCULATIONAHA.117.030501
  http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/134/4/904
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9397995
  http://jpet.aspetjournals.org/content/299/2/638.long
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17219068
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1398076/?tool=pubmed
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1530-0277.2011.01673.x/abstract
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0024320589905997


  • Juhani Knuuti

   Olisitko hyvä ja perehtyisit niihin koosteisiin, joita linkkasin kolme kpl kirjoitukseeni sen sijaan että lähetät kasan satunnaisesti valittuja tutkimuksia, joista muutama koskee alkoholin aiheuttamaa rasvamaksaa ja suurin osa tutkimuksista on tehty hiirillä tai rotilla.

   Asiasta on tehty kunnollisia tutkimuksia ihmisillä ja myös tuore väitöskirja Helsingissä. Yhteenvetona näistä ihmisillä tehdyistä tutkimuksista nimenomaan ei-alkoholin aiheuttamaan rasvamaksaan on, että ravinnon liiallinen tyydyttyneen rasvaan määrä ja toisena myös höttöhiilarit ovat ne komponentit ruokavaliossa, jotka vaikuttavat haitallisesti.

   Näitäkin keskeisempi vaikutus on kuitenkin liikunnalla ja kalorivajheella, jolla saadaan hyvä vaikutus. VHH ja ketodieetti ovat myös mainittu vaihtoehtoina mutta eivät ole mitenkään parempi kuin edellä kuvatut tavat vaikuttaa.


   • yufina

    Niissä koosteissa taidetttin kaikissa puhua 13-15E% tyydyttyneen rasvan märäästä. En teidä onko nykyään ajatus, että jo yhdenkin E% nousu on hengenvaarallinen. Kuitenkin vielä 15E% kohdalla on 85E% päivän energiasta saamatta, että hyvin suuri mahdollisuus tehdä jotain mikä vaikuttaa epäedullisesti..

    Pahoitteluni, ei ollut tarkoitus lähettää kasaa valikoituja tutkimuksia, vaan herättää ajatus, että mitä suurempi tyydyttyneen rasvan märää hiirillä/rotilla, niin sen parempi rasvamaksan kannalta. Ja nyt en tarkoita yhden tai kahden E% eroa, vaan 5E% tai jopa 10E%.

    Olisi kiva nähdä mitä esim +20E% tyydyttynyttä rasvaa tekee rasvamaksalle. Tuollaista tutkimusta ei taideta koskaan tehdä, vaikka homma näyttää toimivan ainakin yksilötasolla. No jostain kuitenkin pitää aloittaa, niin rotta/hiiri on ainakin minusta ihan hyvä vaihtoehto.


    • yufina

     Tai siis meillähän on jo kaksi ihan pätevääkin tutkimusta, jossa hiilarien rajoittaminen alle 20g ilman kaloreita rajoitamatta (saa syödä niin paljon kuin on nälkä), parantaa rasvamaksaa. Ja alle 20g hiilareillahan tyydyttyneen rasvan määrän täytyy olla suht suuri.

     Näissä se ei siis pahentanut tilannetta. Toki voi olla että hiilarien vähetäminen kumoaa tyydyttyneen rasvan haitat tai sitten käy kuten rotilla, että sillä olisikin jopa suojaava vaikutus. Lisää kuitenkin kannattaisi asiaa tältäkin kannalta tutkia?

     https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10620-006-9433-5
     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16940371


     • Juhani Knuuti

      Kiitos asiallisesta kommentista. Ketodieetti kyllä mainitaan rasvamaksan yhtenä ruokavaliovaihtoehtona. Niissä koosteissa, jotka linkkasin kyllä tämä ihan selvästi mainitaan. Ristiriitainen asia on siinä, että toisaalta tyydyttynyt rasva näyttäisi olevan keskeisin ruokavalion komponentti ja höttöhillarit seuraavana aiheuttamassa rasvamaksaa ja juuri ketodieetissä rasva on pääosin eläinperäistä ja sisältää runsaasti tyydyttynyttä rasvaa.

      Ketodieetin edullinen vaikutus voi tulla myös sitä kautta, että kalorimäärä jää negatiiviseksi samalla kun höttöhiilarit jäävät myös pois. Mutta silti myös suositusen mukaisella ruokavaliolla voidaan saada sama hyöty, jos tyydyttynyt rasva ja höttöhiilarit jätetään pois. Siten ei vaadita sitä, että jätetään kaikki hiilihydraatit pois taikka ajetaan ketoosiin. Voihan kuitenkin olla, että sellainen ketodieetti, jossa rasva on ei-tyydyttynyttä, olisi paras. Mutta sellaisia tutkimuksia ei ole vielä tehty.


 20. Asmo

  Kiitos Juhani siitä, että jaksat vastailla osittain asiattomiinkin kommentteihin asiallisesti!

  Valitettavasti lähes päivittäin tuntuu siltä, että olemme lääketieteen rappion kynnyksellä. Ihmiset kokevat olevansa oman elämänsä ja terveytensä parhaita asiantuntijoita, vaikka ylivoimaisesti suurimmalta osalta puuttuu edes välttävät tiedot ihmisen elimistön toiminnasta. Keskustelupalstoilla puhutaan mm elimistön viallisista ph-tasoista, vaikka elimistössä on hyvinkin tarkat mekanismit ph:n pitämiseksi pienten raja-arvojen sisällä. Ajoittain kommentointeja lukiessa tulee lähes revittyä tukkaa päästään.

  Lisäksi suurimmalta osalta ihmisiä puuttuu peruskäsitykset tieteen perusteista. Ei ymmärretä sitä, että tiede on puolueetonta. Tiede etsii totuutta. Sitten jos totuus ei miellytäkään, niin teilataan viestintuoja, jolla ei ole osaa eikä arpaa sen kanssa minkälaista tuloksia tutkimukset tuottavat.

  Pelkään, että tulevaisuus on humpuukimaakarien temmellyskenttää. Ihmisiä kiinnostavat yhä enenevässä määrin yksinkertaiset ratkaisut monimutkaisiin asioihin. Kovinta ja aggressiivisinta ääntä pitävät keräävät suurimmat kannattajaryhmät riippumatta siitä mitä he suustaan päästävät. Tämä ilmiö näkyy monessa asiassa, eikä vähiten politiikassa.

  Kiitos vielä tästä blogista. Tätä on aina ilo lukea. Toivottavasti et anna periksi.


 21. Pietari

  Etköhän sä nyt vähän ylianalysoi noita heikkilän virheitä ja keskity enemmänkin sen lynkkaukseen vs potilaiden auttamiseen. Heikkilä on auttanut monia ihmisiä sairauksien lievittämisessä ja jopa parantumisessa. Tällä hän auttaa myös valtiolta ja turhilta käynneiltä vältytään. Minä mukaanlukien olen saanut reumaani paljon apua ketogeenisestä dieetistä. Aikaisemmin tarjottiin vain lääkkeiden lisäystä, nyttemmin Heikkilän avun seurauksesta olen päässyt melkein irti lääkkeistä ja elämänlaatuni on parantunut. Samoilla linjoilla aikaisempien kanssa, keskittykää isompaan kokonaisuuteen ja potilaiden kokemaan hyötyyn vs pienten virheiden etsimiseen. Minua ei pienet virheet kiinnosta, olen saanut heikkilältä enemmän kuin olisin voinut odottaa.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Olen samaa mieltä siitä, että potilaan kannalta on tietenkin ihan ok saada apua vaivoihinsa. Hienoa, että olet kokenut saaneesi. Meillä on suomessa itsemääräämisoikeus, eli aikuinen saa itse päättää millaista hoitoa ottaa ja se on ihan oikein.

   Olen kuitenkin eri mieltä siitä, että kokemuksesi avun saamisesta oikeuttaisi vääristelemään asioita ja kertomaan itse keksimäänsä narratiiviaan sairauksista, niiden syistä ja tarjoamaan omaa reseptiään ainoana hoitovaihtoehtona. Kysymys ei ole pienistä virheistä. Jos virheet olisivat pieniä, en niihin käyttäisi aikaani. Heikkilä itse nimenomaan ratsastaa tieteellä ja tutkimuksilla vaikka narratiivin tulkinnat ovat karkeasti tutkimustiedon vastaisia. Kysymys ei varmasti ole suomalaisesta tulkinnasta vaan tiede on täysin globaalia. Esitetty narratiivi ei kestä tieteellistä arviota sen kummemmin Suomessa, Saksassa kuin Yhdysvalloissakaan.

   Todellisuudessa tilanne on vakava. Noiden väitteiden perusteella on hyvinkin todennäköistä että tätä samaa ja yhtä reseptiä tarjotaan hoidoksi lukuisiin vaivoihin vaikka myös tutkitusti vaikuttava hoito olisi saatavilla. Tämä on eettisesti väärin kuten vannomamme lääkärin valakin toteaa. Potilaiden on saatava tietää oikeaa tietoa eri vaihtoehdoista ja tutkittuun tietoon perustuen. Kuten jo lukuisia kertoja olen tuonut esiin, en vastusta VHH- tai ketogeenistä ruokavaliota vaan totesin sen olevan hyvä vaihtoehto niille joille se sopii ja tiettyihin tarkoituksiin.

   Olen vain vastustanut tutkimustulosten tulkintaa tavalla, joka ei kestä lainkaan kriittisitä tarkastelua ja vielä niin, että siitä on todennäköisesti suuri riski monille potilaille. Lukuisien listassa lueteltujen sairauksien osalta ei ole olemassa mitään näyttöä siitä, että ketogeenisellä ruokavaliolla olisi hoitavaa vaikutusta.


 22. Tero

  Kiitos Juhani, että kirjoitat näistä epäkohdista mitä asioissa on. Täytyy ihmetellä, miksi ihmiset eivät osaa nykyisin lukea tekstiä, vaan vedetään omia johtopäätöksiä tutustumatta kunnolla aiheeseen ja omia ennakko-oletuksia ei pysty muuttamaan.


 23. Riia

  Uskoako lääkäriä a) joka tarjoaisi esim. korkeaan verenpaineeseen, kohonneeseen kolesteroliin, esidiabetekseen, ylipainoon ja kuukautisongelmiin samantien liikuntaa, virallisterveellistä ruokavaliota ja liutaa lääkkeitä?

  Vai lääkäriä b) joka tarjoaisi edellä mainittuihin ongelmiin vain ruokavaliohoitoa? Hoitoa, josta ei lääkäri itse, lääkeyhtiöt eikä elintarviketeollisuus prosessoituine tuotteineen hyötyisi minkään vertaa.

  Ei mun tarvitse edes lukea sun kirjoitusta ollenkaan. =)


  • Juhani Knuuti

   Kommenttisi on ns. olkinukke. Sinä itse asetat ikään kuin minun sanomaksi yhden vaihtoehdon (jota en siis ole sanonut) ja sitten toisen, omasta mielestäsi oikean. Näistä kahdesta minun pitäisi sitten valita. Kumpikin vaihtoehto on vääriä. Tiedät sen itsekin. Lääkkeetön hoito on aina ensisijaista. Pelkkää ruokavaliohoitoa ei tule tarjota listassa mainittuihin sairauksiin.

   Tämä kysymys lienee sukua kysymykselle: Milloin lakkasit pahoinpitelemästä vaimoasi?

   Viimeinen kommenttisi on kyllä aika avaava asenteellisuudestasi. Sinun ei mielestäsi tarvitse lukea kirjoitustani lainkaan mutta siitä huolimatta olet kykenevä sitä kritisoimaan. Hmm.


   • Pamela

    Junani Knuuti, olet tuonut esiin mielipiteesi Heikkilän toiminnasta .Teillä molemmilla on kannattajia ja uskon että näin tulee olemaan aina.Riipumatta siitä mitä nykyaikaisia tutkimuksia tässä esitetään ,ihmiskunta ympäri maailma on aina harjoittanut vaihtoehtoista lääketiedettä kuten esim. Tiibetiläinen lääketiede .Monet valitsee sellaista elämäntapaa ja se on luonnollista. Vaikka nykyaikainen lääketiede on erittäin kehittynyt se ei ole voinut auttaa aina parhaalla tavalla.Myös ”lääketeollisuus ” on tehnyt oma osansa horjuttaa ihmisten uskomusta ,että meistä huolehditaan .
    Jokaisella on oikeus tehdä valintoja omasta terveydestä!
    Turhaa yrittä vakuuttaa ihmisiä väkisin johonkin mihin eivät usko!


    • Juhani Knuuti

     Enhän minä väkisin ketään yritä vakuuttaa. On totta että aina tulee olemaan uskomushoitoja enkä minä edes kuvittele pystyväni niitä merkittävästi vähentämään. Keskeinen syy kirjoittamiseeni on pyrkimys vaikuttaa rationaalisen järjen käyttöön ja opastaa kyseenalaistamaan erilaisia terveysväitteitä silloin kun ne selvästi ovat tutkitun tiedon vastaisia. Haluaisin huomauttaa, että tässä tapauksessa kyse ei ole sinänsä uskomushoidoista vaan VHH ja ketodieetti ovat ihan ok vaihtoehtoja. Kritiikkini on erityisen oikeutettu sen vuoksi, että nimenomaan Heikklä vetoa ”tietellisiin faktoihin” eikä sinänsä edes puhu vaihtoehdoista taikka uskomushoidoista.


  • Esko T.

   Hauska juttu. Jos olisin taipuvainen uskomaan salaliittoihin tai muutenkaan yksinkertaisiin selityksiin, tulisin nimimerkki Riian tilanteessa täysin päinvastaiseen päätelmään:

   a) uskoako lääkäriä, joka saa potkut, menettää toimilupansa tai joutuu jopa vankilaan ellei potilaita riittävästi parane vai
   b) uskoako lääkäriä, joka saa tulonsa raflaavien kirjojen myynnistä ja jolle on taloudellisesti ihan sama vaikka kaikki asiakkaat kuolisivat

   Logiikka ei ole aina helppoa, salaliittoteorioissa varsinkaan.


 24. Risto H

  Kuten asiaan sopii, kommenteissa ihmetellään taas sitä miten Antti Heikkilää – hienoa miestä – kohtaan hyökätään henkilötasolla. Puhutaan lynkkauksesta ja kirjoittajaa kritisoidaan siitä, ettei hän ole perehtynyt asiaan. Kuitenkin lähes jokaisessa Heikkilän puolustuskommentissa tulee esille, ettei Knuutin perusteluja ole ymmärretty tai tahdottu ymmärtää.

  Kritiikki Heikkilää kohtaan on kohdistunut hänen lukemattomiin virhetulkintoihinsa (joko tahattomiin tai tahallisiin) lähdeartikkelien suhteen sekä tarkoitushakuiseen tapaansa poimia ainoastaan omia käsityksiä tukevia tutkimustuloksia. Kuinka Heikkilä on vastannut kriitiikkiin? Asiallisella argumentaatiolla ja virheitään korjaamalla? Ei, vaan aggressiivisilla henkilöön menevillä hyökkäyksillä, kuten koulukiusaajamaisella nimittelyllä, perusteettomalla henkilön pätevyyden kyseenalaistamisella ja paranoidisilla salaliittoteorioilla. Ja vaimentamalla kriitikot siellä, missä tämä on mahdollista. Käykää katsomassa Heikkilän omia foorumeja. Kuinka monta kriittistä kommenttia löydätte?

  Moniko Heikkilän lahkolaisista on kokeillut THL:n suositusten mukaista ruokaa, jonka energiamäärä on sama kuin ketogeenisen ruokavalion. Jos Heikkilän ruokavaliolla on pysynyt terveenä, niin mistä tiedätte, ettei sama olisi voinut tapahtua muullakin ruokavaliolla? Ja mikä on runsaasti eläinproteiinia sisältävän ruokavalion ekologinen kuormitus? Vaihtoehtoisten faktojen aikakaudella tälläkään on tuskin väliä, koska ilmastonmuutokseen ei ole pakko uskoa jos ei halua – miellyttävämpiäkin totuuksia löytyy, joista voi valita itselleen sopivan.

  Kiitos Juhani Knuutille ja muille hienosta rationaaliseen argumentaatioon pohjautuvasta työstä.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos tästä kommentista. Kiteytit loistavasti sen, mitä itsekin olen tästä ajatellut.

   Missä on asiallinen itse kirjoitukseni väitteisiin kohdistuva kritiikki? Missä ovat ne virheet, joita kirjoituksessani muka on?

   Sen sijaan, ja valitettavasti tyypillisesti, Heikkilä huutelee omilla suljetuilla ja kommentoinnin estävillä sivuillaan lisää henkilöön kohdistuvia ja virheellisiä parjauksia. Hyvä lukija, käy katsomasa tämän blogin kommenttikenttää, miten kuka tahansa saa kertoa kritiikkiä minun kirjoituksiani kohtaan ja minä pyrin vastaamaan asiallisesti asialliseen kritiikkiin.

   Käykääpä sitten Heikkilän sivuilla ja FB-sivuilla. Missä on keskustelu? Missä on erilaiset kriittiset asialliset kysymykset? Ei niitä ole, koska kaikki vähänkin kyseenalaistava kommentti sensuroidaan parhaimmillaan muutamassa sekunnisa ja kommentoija suljetaan pois. Aito keskustelu tulisi olla mahdollista ja kaikki kirjoitukset tulisivat olla alttiita asialliselle kritiikille. Näin tieteessä toimitaan.

   Olen jo päättänyt 4 vuotta sitten, kun oman blogini aloitin, että en lähde henkilöön menevään parjaamiseen. Siitä ei synny mitään hyödyllistä. Asioita ja erilaisia väitteitä sen sijaan saa ja pitääkin kritisoida. Pitää voida vaatia perusteluja. Jos väitettään ei kyekene perustelemaan tai huomaa virheen, väite tulisi vetää pois. Olen itse myös valmis tekemään heti niin, jos joku minulle osoittaa virheen tulkinnoissani.

   Toistaiseksi en ole saanut oikeastaan kuin yhden tällaisen yrityksen kommenttikenttääni ja siinä vastaväite perustui lähinnä hiiri- ja rottatutkimuksiin. Hyvät lukijani, pyydän teidän ymmärtävän, että vaikka eläinkokein voidaan monia asioita tutkia, ruokavaliotutkimukset jyrsijöillä eivät voi antaa lopullista vastausta ihmiselle sopivaan ruokavalioon tai ruokavalioiden terveysvaikutuksiin.


  • Maria

   Minä aina jaksan ihmetellä myös sitä, että miksi nykyisiä ravitsemussuosituksia parjataan niin kovasti? Todella harva syö niiden mukaisesti. Niissä ei käsketä ketään syömään pullaa kilokaupalla! Itse syön suurinpiirtein niiden mukaisesti. Toki enemmän kalaa olisi hyvä syödä ja kasviksia voisi aina syödä enemmän myös. Ja vaikka lopettaa herkuttelu kokonaan. :DMutta sitäkin kyllä vielä harrastan välillä.
   Juuri otatin kolesteroliarvot ja sokeriarvot. Kaikki ihan priimaa ja aivan vaan normaalisti syömällä, pidän itseni normaalipainoisena ja liikun joka päivä. Ja voi erittäin hyvin! Ilman, että olen ketoosissa. Ymmärrän kyllä, että ihmiset voi huonosti, jos mättää leipää ja pastaa päivittäin, mutta se ei ole ravitsemussuositusten mukaista todellakaan.
   Punaisen lihan (liika)syömistä ja siihen kehoittamista en ymmärrä. En ekologisista enkä edes terveydellisistä syistä.

   En voi muutakuin ihmetellä tätä kyseistä kirjan kirjoittajaa, joka räikeine asiavirheineen kehtaa vielä haukkua asiantuntijoita asiattomasti. En ymmärrä myöskään sitä, miksi hän ei suostu myöntämään virheitä kirjassa? Tai edes selittämään mistä ihmeestä on saanut ne tiedot? Esim, että ”jotkut potilaat ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla”. Ja syöpäpotilaista kyse…. Ja tämä ihminen on todella lääkäri? Aika vastuutonta ja vaarallista väittää tuollaista puhumattakaan muista väitteistä.

   Toivottavasti te kaikki AH:n seuraajat rupeatte miettimään tämän jälkeen hieman enemmän. Ja ottamaan vaikka itse selvää myös niistä asioista (esim. katsokaa tutkimukset ja kirjan virheet ) ja sen jälkeen miettikää uudelleen. MIKSI tämä henkilö kirjoittaa väärää tietoa ja ei suostu vastaamaan kritiikkiin/edes selittämään virheitään? Täällä blogissa ja esim. Valtsun terveysblogissa, Tervettä skeptisyyttä blogissa on sentään mahdollisuus keskusteluun. Ja jos kirjoittajat huomaavat jonkin virheen, he sen korjaavat, joka on oikeaa toimintaa!

   Ja ei, en ole lääkefirmassa töissä, sanon tämän ihan vaan ilmaiseksi ja ilman mitään painostusta yhtään mistään.


 25. Kristiina

  Kirjoitit, että suositusten mukaan syövät ihmiset eivät todennäköisesti hakeudu Heikkilän vastaanotolle. Nimenomaan suositusten mukaisia virallisen terveydenhoidon ohjeita saaneet diabeetikot hakeutuvat em. vastaanotolle, koska suositusten mukainen runsas hiilihydraatin syönti ja insuliinin pistäminen johtavat vain lihomiseen ja insuliiniannoksen lisäämiseen sekä sokeriarvojen heittelyyn. Tämän olen itse nähnyt sairaanhoitajana kliinisessä potilastyössä.30 vuotta siteten opiskellessani sairaanhoitajaksi diabeetikoilla oli sokerittomat kiisselit ja leivokset. Nyt sairaalassa syödään sokeroitua kiisseliä ja leivoksia ja pistetään insuliinia. Ei mitään järkeä muun kuin lääkefirman näkökulmasta. ja laitoksethan noudattavat virallisia suosituksia.


  • Juhani Knuuti

   Olet tulkinnut asian omalla tavallasi. Ne harvat, jotka oikeasti syövät suositusten mukaisesti ovat hyvässä tasapainossa eikä todennäköisti myöskään ole ylipainoisia. Todennäköisesti ne, jotka eivät noudata ohjeita, ovat ongelmissa ja yrittävät hakea muuta apua.

   Väität, että nykyisin diabeetikoille sairaalassa tarjotaan ruuaksi sokeroitua kiisseliä ja leivoksia. Mihin vuosisataan viittaat?


   • Kristiina

    Ihan tähän vuosisataan viittaan. Diabeetikothan syövät nykyisin samaa ruokaa kuin muutkin potilaat. Jälkiruokana on usein kiisseli, joka on makeutettu tavan sokerilla, ei makeutusaineella. Sama pätee päiväkahvin tarjottaviin. Diabeetikon kohdalla asia hoidetaan ateriainsuliinin määrällä.


 26. HR

  Kristiinan anekdootilla yllä ei ole nykypäivän 2-tyypin diabeteksen hoidon kanssa mitään tekemistä. Ensisijaista on elintapojen muuttaminen. Jos tähän ei seurannassa päästä tai potilas ei esim. terveydentilansa johdosta pysty muutokseen, tarvitaan lääkehoitoa, joka jo lähtökohtaisesti on muuta kuin insuliini (poikkeuksena voimakkasti koholla olevien sokereiden nopea tasaaminen alkuvaiheessa, jonka jälkeen insuliini pyritään lopettamaan). Useilla valmisteilla on nykyään suotuisana vaikutuksena esim. painon ja verenpaineen laskua ja sydän-/verisuonitapahtumien riskin pienenemistä. Jos hoitotasapaino kohenee lääkehoitojen aikana, lopetan erittäin mielläni lääkityksiä sitä mukaa kun tilanne sallii. Insuliini on hoidossa viimeinen vaihtoehto ja tämänkin suhteen on erittäin hyvin tiedossa, että annosten nostamista täytyy rajoittaa painon kertymisen vuoksi. Kukaan tiedossani oleva hoitaja (tai THL) ei suosittele kotona tai osastollakaan diabeetikolle sokerikiisseliä ja leivoksia.

  Diabeetikkoja hoitavana lääkärinä voin vakuuttaa, että olen onnellinen joka kerta kun kohtaan potilaan, joka on motivoitunut noudattamaan ruokavalio- ja liikuntasuosituksia ja pärjää ilman diabeteslääkkeitä. Useinkaan näin ei valitettavasti ole erilaisista terveydellisistä rajoituksista johtuen. Väitteet siitä, että lääkäri hyötyisi taloudellisesti lääkkeiden määräämisestä ovat naurettavia. Toisin kuin lahkolaiset haluavat uskoa, ”riippumaton” ja ”korruptoitumaton” Antti Heikkilä tekee maksullisilla ryhmillään ja kirjoillaan huomattavaa liiketoimintaa, mistä raivokkaat hyökkäykset suoraan kriitikoiden persoonaa kohtaan todennäköisesti myös kertovat.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. On hyvä saada myös diabeetikoita hoitavan lääkärin näkökulma asiaan.

   Kristiinan kommentti on aika tyypillinen väite ja sisältää todella virheellisiä väitteitä tämän päivän hoitokäytänteistä. Lähtökohtana tuntuu olevan se, että jos kritisoi vähänkin VHH tai ketodieettiä, tarkoittaa sitä, että suositellaan mättävän massiivisesti sokeria. Aivan kuin olisi vain kaksi vaihtoehtoa olemassa: Höttöhiilarimättö tai ketodieetti.

   ps. Korostan vielä kerran, että kirjoituksessani en edes arvostellut VHH tai ketodieettiä vaan vain siihen Heikkilän naittamia perusteettomia ja haitallisia väitteitä. Juuri sen vuoksihan korostin asiaa kirjoitukseni lopussa. Tuntuu kuin ihmiset eivät lukisi kirjoitusta loppuun vaan saman tien kiihkon vallassa alkavat raivoisasti puolustamaan kyseisiä ruokavalioita. Ei tarvitse. En ole niitä edes arvostellut.


   • Juhani Knuuti

    Jossakin näytettiin väitettävän, että sensuroisin täältä kommentteja. Toki minulla on täysi oikeus niin tehdäkin mutta pääsääntöisesti kaikki asialliset kommentit pääsevät esiin. Tämä on toisin kuin Heikkilän alustoilla, jossa blogiin ei voi edes kommentoida ja FB:ssäkin vain myötämieliset jätetään sensuroimatta.

    Tästä keskustelusta olen hylännyt vain yhden kommentin. Huvittavaa, että minun kommenttipolitiikkaani moititaan eikä tajuta, millainen on oman pesän tilanne.


    • Maria

     On hieno juttu, että tänne voi kommentoida ja jaksat vielä vastailla. Juurikin AH:n sivuilla kommentiboxissa väitettiin, että sensuroit kommentteja. Ja hahhah. Ne kommentoijat eivät sielä tajua, että juurikin siellä AH:n sivuilla kaikki, ihan vähääkään eri mieltä olevat kommentit poistetaan ja bannit saa samantien. Ihmeellistä ja luulisi herättävän epäilyksiä kannattajajoukossa? Asiallisempaa olisi vastata erimieltä oleviin kommentteihin myös, mutta ilmeisesti siihen ei pystytä.


 27. Janni

  Olen ollut huomaavinani, että lähipiirissäni kovinta meteliä ravintoasioista pitävät sellaiset henkilöt, joilla ei ole mitään lääketieteen puhumattakaan ravitsemustieteen ymmärrystä eikä usein edes minkäänlaista korkeakoulutusta (jotkut tosin kuvittelevat, että esimerkiksi diplomi-insinöörin tai opettajan tutkinto pätevöittää ravitsemus-tai lääketieteeseen. Viimeksi kun väittelin aiheesta erään opettajan kanssa, kävi ilmi, ettei hän tiennyt mikä on haima ja missä se sijaitsee. Sama korkeakoulutettu henkilö uskoo myös esimerkiksi verkostomarkkinointiväitteet siitä, että soluja voisi resetoida. Varmaankin siksi, että on lukenut kemiaa viimeksi 14-vuotiaana. Silti hän pitää suurta ääntä Antti Heikkilän absurdien väitteiden tueksi.)

  Erityisesti saan vääntää aiheesta vanhan isäni kanssa, joka on koulutukseltaan sähkömies. Hänellä ei yksinkertaisesti ole pienintäkään käsitystä mitä tieteellinen tutkimus tarkoittaa tai mitään ymmärrystä siitä, miten ihmiskeho toimii. Silti hän on vuorenvarma, että ahneet lääkärit haluavat vain rahaa mutta Antti Heikkilä auttaa potilaita ilmaiseksi.

  Motiivina tuntuu oikeastaan olevan terveyden sijasta isäni pahantahtoinen luonne. Antti Heikkilän yksinkertaisia teesejä toistelemalla isä voi mielestään ”näpäyttää” epämiellyttäviä terveydenhuollon ammattilaisia.

  Eksyin hieman aiheesta mutta pointtini oli: se, että jokaisella ihmisellä on per- tai siis tarkoitan suu, ei tee jokaisesta syömisen asiantuntijaa. Tätä pitäisi muistaa opettaa koulussa.


 28. Katariina Roine-Heikkala

  Käännetään asia näin päin. Mulla autoimmuunisairautena kilpirauhasen vajaatoiminta ja tyroidektomia tehty kilpirauhassyövän takia 2004. Vajaa kaksi vuotta sitten todettu myös lisämunuaisten vajaatoiminta ja siihen hydrokortisoni lääkkeenä. Endokrinologi laittoi mut 2013 pussiruokakuurille (VLCD), paino laski n. 13kg, mutta olin järkyttävän nälkäinen kuurin ajan eli 11vk enkä kokenut mitään euforisia hyvänolontunteita – ainakin näin kuuria mainostettiin. Endon ja ravintoneuvojan opastuksella siirryin kuurin jälkeen syömään normiruokaa eli THLn ruokasuositusten mukaisesti ja varsin kohtuullisia annoksia. Paino lähti eksponentiaaliseen nousuun ja niin endokrinologi kuin kaksi ravintoneuvojaa vain levittelivät käsiään. Mitään apua tai perehtyneisyyttä tähän painonnousuun en ole saanut kuin lihavuusleikkauksen, mihin en suinkaan aio lähteä suurien riskien vuoksi ja kun on autoimmuunisairaus jo taustalla. Onko sinulla kirjoittamasi perusteella antaa jotain parempaa oljenkortta parantaa THLn ruokasuosituksilla saavutettu reilu ylipaino kuin mitä Antti Heikkilä tarjoaa, jos kerran tuhansien elämänlaatunsa parantaneiden ja jopa lääketeollisuuden ”orjuudesta” sairauksiensa kera irti päässeiden ihmisten eikä monien tutkimusten eikä laajalle levinneen VHHn oppien tulokset vakuuta? Kiitos että perustelet kantasi hyvin. Mielenkiinnolla vastaustasi odotan ja toimitan mielelläni sen Taysiin.


  • Juhani Knuuti

   Ruokavalioiden sopivuus on hyvin yksilöllistä eikä vain yhtä patenttiratkaisua ole olemassakaan.

   Kommenttisi paljastaa, että et ole lukenut kirjoitustani kunnolla. Minähän en väietä siinä mitään siitä, mikä ruokavalio olisi paras. En edes kritisoia VHH- tai ketodieettiä.

   Ainoa kritiikin kohde ovat nuo perustelemattomat väitteet ketodieetistä AINOANA vaikuttavana ruokavaliona LUKUISIIN sairauksiin ja vieläpä jonkin ihmeellisen mekanismin kautta, jossa insuliiniresistenssi on kaiken ytimessä. Nuo väitteet eivät vain tutkitun tiedon valossa pidä paikkaansa vaan perustuvat tutkimusten virheellisen tulkintaan tai mielikuvitukseen.

   Jos palaan vielä tuohon ruokavalioasiaan: Oletko käynyt oikean ravitsemusasiantuntijan pakeilla? Toki voit kokeilla VHH- tai ketodieettiä, jos se vaikka sinulle sopisikin. Toisille se tuntuu sopivan. Tunnen myös suuren määrän ihmisiä, joille se ei sovi, vaikka Heikkilän narratiivissa se on täydellinen menestystarina jokaiselle.


   • Juhani

    Millä tavalla ei sovi ketodieetti ”kaikille”? Tarkentaisitko mitä tarkoitat sillä, että ”Tunnen myös suuren määrän ihmisiä, joille se ei sovi”. Miten se ilmenee, mistä se johtuu, noudattavatko varmasti riittävän alhaista hiilihydraattimäärää? Sopiiko virallinen ruokavalio sitten ”kaikille” paremmin, kun on valittu meille suositukseksi. Onko tieteellisesti tutkittu niitä 20%, jotka syövät virallisten suositusten mukaan, ovatko terveitä ja lääkkeettömiä?

    Hieman häritsevää on jatkuva syyllistäminen, tyyliin ”et ole lukenut kirjoitustani kunnolla” ym. vastaavaa. En voi välttyä näkemästä, että ajattelet hyvin aineellisesti asioista ja olet mahdollisesti kadottanut yhteyden oikeaan itseesi. Joudut törmäyskurssille henkisemmin ajattelevien ihmisten kanssa, valtataistelet aineellisen maailman tavoilla ja olet sokea näkemään ihmisten omakohtaisesti koettuja asioita ja ymmärtämään niitä ihmisyyden kannalta luontaisella tavalla. Tuossa tilassa voi altistua huomaamattaan manipulaatiolle, ulkoisille vaikutuksille, joka lopulta johtaa oman maailmankuvan vääristymään, jossa hyvää ei erota enää pahasta, ja lopulta olet vain heijastuma siitä mitä maailma haluaakin sinun olevan. Tätä kaikkea luulet sitten omaksi ajatukseksesi. Liittämällä maailman tarjoaman näkemyksen identiteettiin, johtaa se voimakkaaseen puolustusreaktioon niitä vastaan, jotka rohkenevat arvostella sitä. Arvostan sinua kyllä ihmisenä, mutta en sitä mitä olet kerryttänyt ihmisyytesi päälle. Olisi hyvä analysoida itseään enemmän ja olla itsensä tarkkailija, jotta voisi puhdistautua aika ajoin ja pitää aidon ihmisyyden ehyenä ja vapaana, tämä yhdistäisi meitä ihmisiä loppujen lopuksi aidommin eri mielipiteistä riippumatta.


    • Juhani Knuuti

     Kiitos kysymyksistäsi. Ihmiset yksinkertaisesti voivat paremmin jokin ruokavalion aikana kuin toisen. Tämä pätee ketodieetin osalta aivan kuin minkä muun ruokavalion osalta, osa ei kykene sitä soveltamaan kuin vähän aikaa, kun vointi on huono. Tutkimuksissa vain 2/3 kykenee jatkamaan mitään diettiä edes tutkimuksen loppuun. Pidemmällä aikavälillä tuo osuus on vielä pienempi. Syitä on lukuisia. Ruokavalion ruoka-aineiden rajoittuneisuus, makumieltymykset, vatsan toiminta, erilaiset oireet.

     Eihän se tarkoita mitään konkreettista mutta perustelu on se sama kuin millä ketodieettiä puolustetaan, eli subjektiiviset kokemukset. Tietenkään subjektiiviset kokemukset eivät oikeastaan kerro mitään ruokavalion terveellisyydestä tai siitä mihin mekanismiin mahdolliset terveysvaikutukset perustuvat.

     Kysyt myös virallisen ruokavalion sopivuudesta kaikille paremmin. Kun analysoi hieman tarkemmin suositusruokavaliota, se itse asiassa ei ole edes mikään dieetti, vaan pitkä lista ruoka-ainaista, joita suositellaan niiden todettujen ruoka-aineiden vuoksi ja toisaalta lista niistä, joita kehotetaan välttämään. Se on hyvin väljä ja tarjoaa vaihtoehtoja ja sen vuoksi sen voisi uskoa sopivan useimmille suomalaisille. On myös rakentaa VHH-ruokavalio noiden suositusten pohjalta.

     Tuon viimeisen kappaleen jätän laajemmin kommentoimatta. Se kertoo enemmän kommentoijasta kuin minusta. Emme tietääkseni ole edes tavanneet ja silti kappale on laaja maalaus monenlaisella kyökkipsykologialla kuorrutettua huuhaa-analysointia minusta ja motiiveistani persoonana.


     • Juhani

      ”Kiitos kysymyksistäsi. Ihmiset yksinkertaisesti voivat paremmin jokin ruokavalion aikana kuin toisen. Tämä pätee ketodieetin osalta aivan kuin minkä muun ruokavalion osalta, osa ei kykene sitä soveltamaan kuin vähän aikaa, kun vointi on huono. Tutkimuksissa vain 2/3 kykenee jatkamaan mitään diettiä edes tutkimuksen loppuun. Pidemmällä aikavälillä tuo osuus on vielä pienempi. Syitä on lukuisia. Ruokavalion ruoka-aineiden rajoittuneisuus, makumieltymykset, vatsan toiminta, erilaiset oireet.”

      = Kiitos vastauksistasi ja tekstin julkaisemisesta. Tarkoitin enemmän fyysisellä tasolla dieetin sopimista en sitä jos joku ei osaa, pysty noudattamaan ruokavaliota vaan ruokavalion noudattamista riittävän pitkään ja oikein jotta voidaan todeta sen toimivuus. Nykyäänhän jo lääkärissä opetetaan että terveyden saavuttamisen pitää olla helppoa ja siihen on vaivaton ratkaisu lääkkeillä. Itselleni tuputettiin statiineja jo 20 vuotta sitten myyden ajatusta että sitten voi syödä vapaammin ja nauttia pizzaa ym herkullista ja elämä olisi helpompaa. Tällä hedonistisella menttaaliteetillähän opitaan helposti siihen että terveyden ylläpitäminen pitää olla helppoa. Dieetin noudattaminen alkuun on aina varmasti haastavaa vaikka kyseessä on enemmänkin tottumukset ja niiden muuttamisprosessin alkuvaikeudet. Mikään hyvä ei tule yleensä elämässä helpolla, ja siinäkin lopuksi on kyse siitä kuinka asiaan suhtautuu. Itse näen ketoruokavalion enemmän elämäntapana kuin dieettinä, tosin sairauden hoidossa käyttäisin mielummin dieetti termiä.

      ”Eihän se tarkoita mitään konkreettista mutta perustelu on se sama kuin millä ketodieettiä puolustetaan, eli subjektiiviset kokemukset. Tietenkään subjektiiviset kokemukset eivät oikeastaan kerro mitään ruokavalion terveellisyydestä tai siitä mihin mekanismiin mahdolliset terveysvaikutukset perustuvat.”

      =Subjektiiviset (parantavat, hyvät) kokemukset ketodieetistä, varsinkin kun niitä on ollut jo vuosikausia lukuisia, niin ovathan ne todella varteen otettava seikka. Itse olen noudattanut virallisten suositusten mukaista ruokavaliota aikoinaan pitkäaikaisesti ja voin todeta että ero terveydessä ja olossa on selkeä ketopohjaisen ruokavalion hyväksi. Enemmänkin haluaisin tieteellistä näyttöä niille virallisen puolen väitteille (pelottelumielikuville), että ketoruokavalio niillä ruoka-aineilla joita virallinen taho ei suosittele olisi haitallista. En tarkoita yksittäisiä ruoka-aineista vaan kokonaisvaltaisesti (holistisesti) ketoruokavaliota noilla aineilla, mitä silloin tapahtuu terveydelle?

      ”Kysyt myös virallisen ruokavalion sopivuudesta kaikille paremmin. Kun analysoi hieman tarkemmin suositusruokavaliota, se itse asiassa ei ole edes mikään dieetti, vaan pitkä lista ruoka-ainaista, joita suositellaan niiden todettujen ruoka-aineiden vuoksi ja toisaalta lista niistä, joita kehotetaan välttämään. Se on hyvin väljä ja tarjoaa vaihtoehtoja ja sen vuoksi sen voisi uskoa sopivan useimmille suomalaisille. On myös rakentaa VHH-ruokavalio noiden suositusten pohjalta.”

      =Virallisessa ruokapuolessa onkin itse väljyys ongelmana, sitä on liian helppo säädellä mihin suuntaan tahansa ja silloin on myöskin helppoa lipsua suuntaan jos toiseen ja saadaan ruokavalionnoudattaja ”tarvittaessa” syyllistettyä jos terveys ei pysy kunnossa. Ketodieetissä taas asia on varsin selkeä varsinkin hiilihydraattien ja viljojen osalta. Mitä tulee ruoka-aineisiin ja eri dieetteihin, niin varmasti laajasta kirjosta löytyy samoja aineita ristiin rastiin mutta ei virallisen puolen ruokavaliosta voi suoraan ketodieettiä muodostaa, jo pelkästään viljojen osalta ollaan selkeässä ristiriidassa. Se että tuot esille että ”uskot” sen sopivan useimmille kuulostaa että koko virallinen ruokavalio perustuisi enemmänkin uskomukseen eikä tieteelliseen tutkimukseen? Voisin itsekin pelkästään uskoa että ketodieetti sopisi parhaiten kaikille ihmisille, mutta tämän lisäksi siitä on omakohtainen kokemus ja lisäksi hyvin paljon muiden kokemusperäistä näyttöä kun sitä oikein on vain noudatettu. Missä muuten ovat ne henkilöt jotka ovat virallisen puolen ruokavaliolla parantuneet sairauksista ja pysyvät terveenä ilman isoa lääkemäärää? Ainakin vähintään ne 20% suomalaisista, jotka noudattavat sitä. Mielestäni virallinen ruokasuositus on ”vähemmän kuin osiensa summa”. Mistäköhän johtuu että monet ihmiset ovat nykyään niin ymmällään vaikka noudattavat virallista ruokasuositusta lähes kirjaimellisesti mutta terveys kuitenkin reistailee ja olo on huono. Ehkä siksi ovat hämmentyneitä ja saaneet heidät kokeilemaan eri dieettejä paremman toivossa mutta samalla virallinen puoli hämmentää (pelottelee) niin, että eivät uskalla viedä kokeilujaan kunnolla loppuun ja palavaat takaisin viralliseen ruokasuositukseen ja antavat periksi lääkkeille. Mielummin virallinen puoli voisi tuoda esille muita dieettejä turvallisina vaihtoehtoina kun pitää yhtä väljää suositusta ainoana vaihtoehtona. Oli mielenkiintoista lueskella suomalaista 1900 luvun alkupuolen terveyslehteä, jossa olivat yleisimmät sen ajan sairaudet lueteltuna, eipä ollut syöpä, verisuonisairaudet ja alzheimer lähelläkään kärkeä. Ehkäpä sairaudet lähtevät sillä millä tulivatkin..

      ”Tuon viimeisen kappaleen jätän laajemmin kommentoimatta. Se kertoo enemmän kommentoijasta kuin minusta. Emme tietääkseni ole edes tavanneet ja silti kappale on laaja maalaus monenlaisella kyökkipsykologialla kuorrutettua huuhaa-analysointia minusta ja motiiveistani persoonana.”

      =Viimeinen kappale olikin tarkoituksella hieman provosoiva (anteeksi siitä), mutta en usko että tapaaminen muuttaisi yhtään tilannetta toiseen suuntaan koska en tapaisi sitä oikeaa ihmistä vaan sen kuoren (ego), joka vain toimisi aineellisen maailmankuvan ehdoilla. Kyse oli lähinnä olla herättävä, jotta saisit ulkopuolista perspektiiviä ymmärtämään mistä ihmisten aidoissa totuudellisissa kokemuksissa pohjimmiltaan on kysymys ja kuinka helposti voi oma todellisuus vääristyä ilman sisäistä totuuteen pyrkimistä. Kyökkipsykologia heittosi taas kuulostaa vähän samalta kuin rasisti, antisemitisti, salaliittoteoreetikko, kulttilainen ym. termit joilla pyritään alentamaan, hiljentämään toista osapuolta. Analysointi pohjautui ennemmänkin tuhansia vuosia vanhaan itämaiseen filosofiseen ajatteluun, jolla pitäisikin olla enemmän sijaa länsimaisen materialistisen maailmankuvan rinnalla tasapainottamassa sitä. Olisi myös tärkeä ymmärtää egon suhde oikeaan minäänsä varsinkin kun nykyään puhutaan paljon samoilla termeillä, joilla kuitenkin tarkoitetaan aivan eri asiaa riippuen kummasta maailmankuvasta asiaa katsotaan. Ja näitähän kun ei yleensä koulun penkiltä opita..


     • Juhani Knuuti

      Vastaan lyhyesti. Suomessa on miljoonia ihmisiä, joiden ainoa ohjenuora on suositukset. Valtaosa heistä voi hyvin. Suomalaisten terveys on koko ajan parantunut vaikka uhkakuvia on nimenomaan ylipainon vuoksi. Valitettavasti liian pieni osa noudattaa suosituksia. Jos jollekin sopii tiukka ketodieetti, siitä vaan. VHH on myös yksi vaihtoehto diabeetikoiden suosituksessa.

      Viimeinen kappale on edelleenkin kyökkipsykologiaa. Lisäksi se on ad hominem -hyökkäys, jonka tavoitteena ei ole keskustella itse asiasta vaan minusta henkilönä, vieläpä oikeasti tuntematta minua pätkääkään. Ei se muutu selittelyllä eikä vetoamalla ”tuhansia vuosia vanhaan itämaiseen filosofiseen ajatteluun”


   • Katariina Roine-Heikkala

    Juhani Knuuti, minäkään en ole väittänyt VHHn olevan ainoa oikea tapa hoitaa itseään kuntoon, mutta nyt sinä paljastit itsesi, ettet ainakaan osaa parempaa tarjota ns. virallisen ravintotietämyksen puolelta. Toiseksi luitko oikeasti kommenttini? Kerroin, että niin endokrinologi kuin ravintoneuvojat eivät osanneet auttaa, kun ns. THLn normiruualla vain lihon lihomistani. Kyllä, kaksi ihan oikeaa ammatiltaan ravintoneuvojaa, toinen kaupungin leivissä ja toinen yliopistosairaalan leivissä. Endokrinologi taas on erikoislääkäri ja vielä vähemmän käsitystä ravintoasioissa kuin näillä kahdella ammattilaisella. Että semmonen THLn ruokasuositus ja semmonen ns. ammattilaisten osaaminen. Jos siis alan ammattilaiset eivät osaa tukeutua kuin THLn ruokasuosituksiin, niin keneltä mahdollisesti voisin saada itselleni sopivat yksilölliset ohjeet – sinulta?!!?


    • Juhani Knuuti

     Kommenttisi on osin asiaton mutta päästän läpi ja kommentoin lyhyesti: Vaikka sinä et olisikaan saanut kunnollista ravitsemusneuvontaa, ei sillä perusteella voi todeta, että ravitsemussuositukset olisivat pielessä.


 29. Marjut70

  Okei. Heikkilä puhuu palturia.. eikun narratiivia. Olet kovin rakastunut tähän sanaan. Asia on ok… olet varmasti viisas alallasi. Ymmärrätkö kuitenkaan yhtään miksi niin moni on niin hiilestynyt sinuun? Kysynpä nyt myös, että kuinka paljon sinulla olikaan kliinistä asiakaskokemusta? Heikkilällä tätä taas on. Tässä taistelee mitä ilmeisimmin ihmisten (hyvät) omat kokemukset ketogeenisestä ja vhh-ruokavaliosta sekä tieteeliset tutkimukset. Heikkilän asiavirheet ei poista ihmisten (minä mukaanlukien) kokemuksia siitä, että edellä mainitulla ruokavaliolla voi saada ihmeitä aikaan ilman lääkkeitä. Itselläni on ibd-sairaus ja edelleenkään en tarvitse lääkkeitä MITKÄ EI PARANNA! Kuulun niiden kiitollisten joukkoon, jotka ovat saaneet alunperin ruokavaliotietonsa juurikin Heikkilältä. Eli kun lukee näitä kommentteja niin tässä taistelee nyt ihmisten (arvokas) kokemus ja tiede ts.aika kaukana ollaan toisistamne. Minä pyyhin pyllyäni niillä tutkimuksilla jotka sanovat että ruokavaliolla ei voi hoitaa sairauksia.. koska AIVAN SAMA. Olen itselläni toista kokenut ja saanut crohnin taudin ketogeenisellä remissioon ja se on tärkeintä. Näytätkö sen kohdan missä Heikkilä väittää että syövän AINUT hoito olisi ruokavalio.. ? Muuten.. en ole sentin latia laittanut Heikkilälle missään vaiheessa. Netistä löytyy (hyvää) tietoa teidän tiedeuskovaisten kauhuksi 😀 ja ihan mahtava kirjastokin kun on olemassa.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Tulkitset siis asian niin, että voi puhua palturia, kunhan tarjoitus on hyvä?

   Minä olen valmistunut vuonna 1985 lääkäriksi ja tehenyt jatkuvasti sen jälkeen myös kliinistä työtä. Sillä ei kuitenkaan ole oikeasti mitään merkitystä tämän asian kannalta. Nythän ei ole kysymys lainkaan kliinisestä kokemuksesta sillä sen perusteella ei tutkittua tietoa synny vaikka tietenkin kokemus auttaa lääkärin praktiikassa. Päinvastoin, kliinisen kokemuksen kautta jokainen saa vääristyneen kuvan omasta onnistumisestaan. Tyytymättömät eivät palaa takaisin vaan menevät muualle. Lisäksi Heikkilä itse vetoaa tieteeseen ja kirjaa muyydään tietokirjana ja sen kerrotaan perustuvaan tieteellisiin faktoihin. Nythän se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Se ei ole sinulle merkityksellistä. Sekin on ihan ok mutta asialla on laajempi merkitys sillä tuon viestin perusteella voi joku muu saada virheellisen käsityksen asioista.

   Sinä, kuten jotkut muutkin tänne kommentoineet, teet myös sen virheen, että et erota kahta asiaa: 1) itse ruokavaliota ja 2) siihen liitettyjä poskettomia väitteitä. Olen lukuisia kertoja todennut ja totean uudelleen, että en ole edes VHH- tai ketodieettiä arvostellut vaan nimenomaan kritiikkini kohdistui kohtaan 2.

   Kokemus on potilaalle tärkeä enkä sitä vähättele. Kokemuksen perusteella ei kuitenkaan voi tehdä lainkaan päätelmiä kohdan 2 osalta. Ja niitähän minä kritisoin, en potilaan kokemusta enkä itse ruokavaliota. Onko tämä nyt niin vaikea ymmärtää, kun olen sen jo kommenttiketjuun kirjoittanut monta kertaa ja se seisoo myös alkuperäisessä kirjoituksessani.


 30. Piiu

  Ihmettelen ystävällismielin näitä kommenttejasi luettuani, siis Juhani Knuuti, miksi puhut vain subjektiivisista kokemuksista, kun ne eivät ole enää yksittäistapauksia, vaan VHH sta hyötyneitä alkaa olla jo tuhansia ja taas tuhansia…?


 31. Kristiina

  Vastaan tässä nimimerkki HR:n ja Juhani Knuutin kommentteihin. Olen ollut sairaanhoitajana 27 vuotta, joista 20 vuotta yliopistosairaalan ja 7 vuotta terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Näinä vuosina olen juoksuttanut potilaille satoja ellen tuhansia ruokatarjottimia, joten tunnen aika hyvin niiden sisällön. En tietenkään voi sille mitään, jos minua ei uskota.

  Aamupalalla puuroa, kiisseliä ja leipää kahvin kanssa. Lounaalla lautasmallin mukaan jotain proteiinia esim. lihaa, perunaa ja salaattia. Jälkiruokana jokin makea. Päiväkahvilla esim. pulla tai marjapiirakka. Päivällisellä taas jokin puuro tai velli, leipää ja usein kiisseliä. Joskus kuitenkin ruokana jokin keitto. Iltapalaksi leipää ja jogurttia.

  Tästä voi päätellä kuinka hiilihydraattipainotteinen sairaalaruoka on. Ja tämä on siis sama diabeetikolle ja ei-diabeetikolle. Jos diabeetikko, joka on saavuttanut resmission VHH:lla, joutuu sairaalaan, hänen verensokeriarvonsa takuulla nousevat näillä eväillä. Ja koholla olivat verensokerit lääkehoidolla olevilla diabeetikoillakin.


  • HR

   Ikävä kuulla jos näin on, mutta uskoisin kyseessä olevan pikemminkin laitoskeittiöiden ruokajakeluun liittyvä ongelma. Osastoilla erityisruokavaliovaihtoehdot ovat usein rajallisia. Ainakin vähäenerginen vaihtoehto pitäisi löytyä, ja tällainen ylipainoisen 2-tyypin diabeetikon ruokavalion luonnollisesti tulisikin olla. Oletko ottanut havaitsemaasi ongelmaa esille? Suosittelisin tekemään näin. Jos osastonlääkäri ei ole ollut tietoinen ongelmasta, hän tuskin vastustaa ajatusta sokerimäärien vähentämisestä.

   Kuten useissa kommenteissa yllä, sotket asioita pahasti keskenään ja maalailet salaliittoja, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Asetat vastakkain THL:n suositteleman (”lihottavan ja sokeripitoisen”) ja VHH-ruokavalion ja kerrot kuinka jälkimmäisellä saavutettu hyvä hoitotasapaino tai jopa diabeteksen remissio usein pilataan osastolla antamalla ravitsemussuositusten mukaista sokerivelliä. Diabeteksen käypä hoito -suositukset ja THL:n ravintosuositukset ovat vapaasti kaikkien luettavissa netissä. Sanotaanko jossain näissä, että diabeetikon ruokavalioon kuuluu sisällyttää runsaasti lyhytketjuisia hiilihydraatteja, kuten kiisseliä tai pullaa? Jos voit tämän minulle osoittaa, olen valmis muuttamaan mielipidettäni julkisesti ja kumartamaan Antti Heikkilän suuntaan. Kohtuullinen määrä täysjyväleipää, perunoita tai puuroa ei myöskään ole mitään myrkkyä, jota jokaisen diabeetikon tulee kammota ja joka automaattisesti johtaa painonnousuun. Ravitsemustieteen nykykonsensuksen voi varmasti tiivistää niin, että terveellisessä ruokavaliossa pääpaino on ruoan energiamäärässä ja laadussa, eikä niinkään ravintoaineiden osuuksien hienosäädössä. Toisin kuten ruokavaliouskontoihin, tieteeseen kuuluu kyky itsekriittisyyteen (vrt. Heikkilä), faktapohjaiseen keskusteluun (vrt. Heikkilä) ja omien näkemysten korjaamiseen, mikäli uutta todistusaineistoa ilmenee (vrt. Heikkilä). Ja myöskin ymmärrys siitä, että asiat ovat todellisuudessa usein hyvin monimutkaisia (vrt. Heikkilä), ts. vaikkapa että on biologinen mahdottomuus, että ihmiskunta kukoistaisi täysin vailla sairauksia jos gluteeni poistettaisiin kansainvälisellä säännöksellä ruokavaliosta.


   • Kristiina

    Kuten aikaisemmin totesin, vielä 80-luvulla diabeetikkopotilaille oli sokerittomat leivokset ja kiisselit, mutta näinhän ei ole ollut enää pitkään aikaan. Oletukseni tietysti on, että Suomenmaassa laitokset, kuten päiväkodit, koulut ja sairaalat noudattavat virallisia ravitsemussuosituksia. Tässä taannoin ainakin julkisuudessa ollut Sotkamon tapaus, jossa rasvaton maito haluttin vaihtaa kevytmaitoon kouluissa sai valtion ravistemustoimikunnan takajaloilleen.

    Tässäpä erään vhh:ta noudattavan henkilön sairaalakokemus.

    *Diabetespotilas sairaalassa*

    Olen ollut Heikkilän dieetillä yli viisi vuotta. Nyt olen sairaalassa
    vasten tahtoani SAV:n takia – ja joudun syömään puuroa, leipää ja
    sokeria, pelkkää hiilaria ja makeaa. Huomaan olosta, kun huimaa, mutta
    jos jättäisin hiilarit pois, niin ei jäisi mitään syötävää.

    Pääsin kotilomalle. Olin valitettavasti hävittänyt kaikki
    sokerimittaritkin vuosia sitten, kun luulin ne tarpeettomiksi. Nyt
    halusin mitata kotiviikonlopun aikana sokeriarvon näyttääkseni
    hoitajille ruokavalion merkityksen. Piti pyytää mittari lainaksi.

    Kotiviikonlopun tulos: Kotona verenpaineet laskivat kolmanneksen ja
    sokeriarvot laskivat puoleen. Vein tulokset sairaalaan. Sairaalassa yksi
    tunti aterian jälkeen verensokeri on 16 ja paastosokeri aamulla 7,8.
    Kotona verensokeri aamulla 5,7 ja yksi tunti aterian jälkeen 8,5.


    • HR

     Kyllä, näin diabeetikolle käy jos syö runsaasti sokeripitoista ruokaa. Oletat että osastoruoka on ollut esim. diabeteksen käypä hoito -suosituksen mukaista, mutta et ilmeisesti asiaa ole tarkistanut. Näin tekee moni muukin Heikkilän uskossa oleva (en tiedä kuulutko joukkoon), koska kuten aiemmin totesin, itsekriittinen ajattelu ei kuulu kuvaan. Siteeraan katkelman diabeteksen kh-suosituksesta.

     ” Suositeltava ruokavalio sisältää:
     – runsaasti kasviksia (juureksia, vihanneksia, palkokasveja, marjoja, hedelmiä) ja täysjyväviljaa
     – vähän ravitsemuksellisesti vähäarvoisia, sokeria ja valkoista viljaa sisältäviä, ruokia ja juomia
     – niukasti kovaa rasvaa (tyydyttynyttä ja transrasvaa) ja kohtuullisesti pehmeää rasvaa
     – vähän suolaa
     – enintään kohtuullisesti alkoholia.”

     Tietoa löytyy myös täältä: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussuositukset/aikuiset/

     Missään ei sanota, että diabeetikon tai kenenkään muunkaan täytyy syödä ”pelkkää hiilaria ja makeaa”.

     Suositukset kannustavat myös monipuoliseen, ekologiseen ja edulliseen ruokavalioon. Pekoni, kananmunat yms. muut lihat ovat myös ympäristövaikutuksiltaan kyseenalaisia, joten näiden yltiömääräiseen kulutukseen ei tulisi tämänkään johdosta kannustaa. Kansaa ei isossa mittakaavassa voi ruokkia riistalla, jos joku tähän aikoo vedota, vaan kyseessä on harvoille tarjolla oleva ylellisyystuote, jonka saatavuus on rajallista.

     Jos painoa kertyy, täytyy energiansaantia pienentää. Syömällä vaikkapa ainoastaan kinkkua ja kaalia yli oman kulutuksen saa myös varmasti painonsa nousemaan.

     Ja kuten Juhani Knuuti on kärsivällisesti lähes jokaiselle kriitikolle kommentoinut, kirjoituksessa ei ole ollut tarkoituksena mitätöidä VHH-ruokavaliota, ainoastaan kyseenalaistaa sen universaalit terveyshyödyt ja absoluuttinen paremmuus kaikkiin muihin ruokavalioihin nähden. Tästä huolimatta lähes joka kirjoituksessa nousee esiin mantra ”korruptoitunut THL kätyreineen painostaa ihmisiä syömään sokerivelliä” erilaisina variaatioina, kuten erehtymätön guru on opettanut.


     • Kristiina

      Eviran sivulla kerrottiin, että terveellisessä ruokavaliossa viljavalmisteita tulisi naisten nauttia kuusi ja miesten yhdeksän annosta päivässä. Näistä puolet tulisi olla täysjyväviljaa.Sairaalaruokailussa tämä toteutuu seuraavasti; aamulla puuroa ja leipää. Lounaalla leipää, päivällisellä taas puuroa ja leipää ja iltapalalla leipää. Vaikka diabeetikko jättäisi jälkiruuat ja päiväkahvipullankin nauttimatta, verensokeriarvot nousevat tällä kattauksella kiitettävästi.

      Kovin on aggressiivinen ja solvaava tyylisi, arvoisa lääkäri. Mielestäsi sotken asioita ja maalaan salaliittoteorioita, vaikka kerron sairaalaruuan sisällöstä ja siinä tapahtuneesta muutoksesta urani aikana. Nimitykset lahkolaisuudesta, Heikkilä-uskovaisuudesta ja erehtymättömästä gurusta eivät ole mielestäni sivistynyttä kielenkäyttöä.


     • HR

      Vielä kommentti Kristiinalle ja muillekin ketjua seuranneille.

      Kuten jo aiemmin totesin, jos painoa alkaa kertyä, on kaloreita vähennettävä ja toki voi hiilihydraattejakin vähentää, jos se itselle tuntuu sopivan. Useimmiten VHH-ruokavalion myötä vuorokauden kokonaiskalorimäärä varmastikin pienenee, josta laihtuminen johtuu. Jos kyseessä on vuodepotilas, jonka fyysinen aktiviteetti on olematonta, ei terveelle aktiiviselle ihmiselle suunniteltuja määriä voi noudattaa. Ravintosuosituksista löytyy omat versiot vanhuksille ja näissä vuorokauden kalorimäärä on 1500 kcal (vähintään, jottei mentäisi aliravitsemuksen puolelle), ja näissä painotetaan riittävää proteiinin saantia. Jos esim. liikkuva nainen syö aamulla kaurapuuroa, lounaalla 2 dl täysjyväpastaa ja välipalalla sekä illallisella ruisleivän, tulee tästä suositellut 6 annosta. Väittäisin, ettei määrä ole kovin runsas ja esim. yhtä ruisleipää (n. 10 g hiilihydraattia) kohti keskimääräinen DMI-potilas pistää n. 1 Y insuliinia, joten tällä tuskin kukaan lihoo. Millä nämä pitäisi korvata? Pekonilla?

      Alkuperäisen kirjoituksesi mukaan sairaaloissa syötetään ravintosuositusten vaatimalla tavalla diabeetikoille puuroa, leipää, pullaa ja kiisseliä ja samalla pumpataan potilaaseen insuliinia niin että paino nousee. VHH-ruokavaliota noudattaneet potilaat sairastuvat sairaalassa ja ainoa joka tästä hyötyy on lääkeyhtiöt. Kuulostaako tämä salaliitolta vai ei, sitä voi jokainen miettiä.

      Kannatan ilman muuta hyviä tapoja ja sivistynyttä kielenkäyttöä. Potilasesimerkki, jota luulin aluksi omaksesi näyttää olevan suora copy-paste Antti Heikkilän blogin potilastarinoista. Olet ilmeisesti hänen blogiaan lukenut, joten olet nähnyt huomattavasti asiattomampaa kielenkäyttöä, josta myös toivoisin sinun ja muiden Heikkilän kannattajien pahastuvan. THL, Stasi ja taistolaiset rinnastuvat hänen kirjoituksissaan toisiinsa. Hammaslääketieteen opiskelijaa, joka on erittäin ansiokkaasti nostanut esille sen että Heikkilä käyttää lähdeviitteitä kuten tahtoo, nimitetään ikuiseksi lääkispyrkyriksi. Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm on hänen kirjoituksissaan agronomi, joka ei lähtökohtaisesti ole pätevä väittelemään ravitsemustieteestä ortopedin kanssa. Yms. yms. Jos kritisoit Heikkilää julkisesti, saat keskustelun sijasta pilkkanimen.

      Uskonlahkoja on kautta aikohen yhdistänyt vahva johtohenkilö, jonka sana on absoluuttinen totuus ja joka on kaiken kritiikin ulkopuolella, ja lisäksi vielä ainakin itsekritiikin puute ja toisinajattelijoiden vaimentaminen. Suosittelen tutustumaan Antti Heikkilän FB-ryhmään. Mikä näistä ei toteudu täällä?


     • Mikko

      Kalorit sisään, kalorit ulos käsityksesi on termodynamiikan toisen pääsäännön vastainen ja siten virheellinen. Ihmisen elintoiminnot eivät perustu energiaan vaan Gibbs energiaan (vakiolämpötilassa ja -paineessa) – eli kokonaisentropiaan.


     • Juhani Knuuti

      Okei?! Ja tästä seuraa?

      Kyllä tutkimusten perusteella on aika selvää, että kaloritasapaino on keskeisin selittäjä.


     • Mikko Linnolahti

      No tästähän tietysti seuraa, että monet ihmiset turhaan kärsivät nälästä ja samalla kuiitenkin ylipainosta, koska heitä ohjeistetaan virheellisesti (kuten tässäkin ketjussa) ja kaiken lisäksi vielä termodynamiikan 2. pääsäännön vastaisesti. Ihmisen elintoiminnot eivät perustu kaloreihin (energiaan) vaan siihen osaan energiasta, joka on vapaa tekemään työtä (Gibbs energia = kokonaisentropia). Kalorit sisään, kalorit ulos, on kaikessa yksinkertaisuudessaan väärin. Sen on varmasti moni laihduttaja käytännössä havainnut ja katsellut kateellisena vierestä, kun joku toinen syö lihomatta runsasenergisiä ruokia.

      Termodynamiikkaa eivät edes ravitsemustieteilijät pysty kumoamaan, vaikka meta-analyysit sanoisivat mitä, joten siitä asiasta on täysin turha kinastella.


     • Juhani Knuuti

      Gibbs-energiasi ja entropiasi yhdistyy ihmisen lihomiseen lähinnä mielikuvituksen kautta. Vai kykenetkö esittämään tutkimusnäyttöä tuon tueksi. Sen sijaan energian osalta näyttöä on vaikka kuinka.


     • Mikko Linnolahti

      En ole esittämässä täällä mitään näyttöä mistään. Minulle riittää, että fysiikan lait osoittavat väitteesi vääriksi. Vai voitko väittää toisin? Selailin myös muita postauksiasi, mitkä perustuvat samaan virheelliseen tulkintaan. Niillä ei ainakaan minulle ole mitään arvoa. Faktoja tulee kunnioittaa.


 32. Janne

  Itse en ollut kuullutkaan Heikkilästä, kun aloin seurata jotain jenkeistä kotoisin olevaa mainosta, jossa neivottin kuinka ruokavaliolla voi saavuttaa vaikka mitä terveyshyötyä. Siitä on nyt 5 vuotta ja kun parivuotta sitten aloin seurata myös Heikkilän tarinoita, niin huomasin jo saavuttaneeni ne hyödyt, jotka Heikkiläkin luetteli. Olen nyt vasta 45, mutta kunto on parempi kuin 20v. Rasvaprosentti 10% ja kolesteroli arvo 2,5. Viisi vuotta sitten se oli 6,3. Mitään lääkkeitä en syö, enkä kipeänä ole ollut 3 vuoteen, vaikka kotona lapsia, jotka tuovat mukanaan kaiken laiset flunssat koulusta… Oli tieteellisesti miten huonosti perusteltua tahansa, mutta mulla menee hyvin.


  • Juhani Knuuti

   Jälleen siis yksi kommentti, jossa on tahallaan tai tahattomasti ymmärretty väärin kirjoituksen ja aikaisempien kommenttien viestit. Olisitko ystävällinen ja lukisit muutaman aiemman kommenttini. Missä olen edes kritioinut sitä että VHH voi sopia jollekin? Se ei kuitenkaan ole AINOA ja OIKEA, kuten Heikkilä väittää ja tämä oli kritiikkini kohde.


   • Janne

    Itse asiassa en ymmärtänyt väärin, vaan lähinnä kerroin oman kokemuksen, jonka olen kokenut itselleni täydelliseksi. Hieman itsekin Ihmettelen kaikkien asioiden vastakkain asettelua, ja monessa asiassa jokainen voi toimia omaksi parhaaksi. Moni ”virallinen” ravintoasiantuntija lyttää vhh kokonaan vaarallisena, ja sitähän tässä ei ole tehty. Ja toinen pointti oli se, että itse en ole tehnyt Heikkilä ohjeiden mukaan mitään, vaan saanut vastaavan tiedon jo muualta. Tosin samat asiat esitettiin hieman toiselta kantilta ja kohderyhmäkin on ollut aika erinlainen. Kuitenkin ruokavalio on samanlainen.


    • Juhani Knuuti

     Kiitos asiallisesta kommentista. Olen myös kuullut tuon väitteen, että ravitsemustieteilijöillä on ollut vastustusta. Mutta en tiedä kummasta on oikeasti kysymys: Siitä, että he vastustavat VHH-ruokavaliota vai siitä, että he vastustavat tätä aivan älytöntä hypetystä ja fanatisimia, joka tähän VHH-ilmiöön liittyy. Kuten olet huomannut tämänkin blogin kommenteista, ilmiö ei ole kuviteltu vaan täyttä totta. Mikään kohtuus ei näytä riittävän kun ketodieetti on ainoa oikea ruokavalio, jota kaikkien pitäisi noudattaa. Ja jos esittää siihen kriittisiä näkökulmia, kura lentää eikä millään päästä tunnuta pääsevään järkevään keskusteluun.

     On selvää, että kaikille ei todellakaan yksi ja sama ruokavalio sovi. Itse asiassa myös suositusruokavalioon, joka on hyvin joustava, sopii myös karppaus. Eihän siinä pakoteta syömään mitään tiettyä ruoka-ainetta tiettyä määärää vaan suositellaan niitä ruoka-aineita, jotka ovat terveyttä edistäviä ja kehotetaan välttämään niitä, jotka eivät ole.


 33. Entäs ne statiinit

  Itse uskon että monet vaivat paranevat vhh:n tai mitä siitä väännetään. Johtuuko vaivojen parannukset sitten hh:n vähentymisestä vai painon tippumisesta. Varmaan moni vaiva parantuu kun rasvaa lahtee 20 – 30 kiloa + lihasta lisääntyy muutama kilo. Nivelillä mukavempaa, sisäelimet toimivat paremmin kun ontelossa vähemmin rasvaa jne jne.

  Naurettavaa tässä on se,että keksitään uutta biologiaa tai kemiaa, Esim vanhetessa henkilöt kuluttavat vähemmin hiilihydraattien energiaa, no todellisuus taitaa olla että perusaineenvaihdunta hidastuu, esim toimeliaisuus vähenee, jos periaate olisi voimassa niin ihan samalla heikentyisi rasvojen ja proteiinien poltto, niissähän on edelleen sama määrä hiiltä.

  Tai että kalorivaje aiheuttaa säästöliekille menon 2000kcal -1500kcal, ja paino tulee takaisin ja vielä lisääntyy. Varmaan meneekin lähellä perusaineenvihduntaa, saatika koomakulutusta. Tosin yleensähän lähdetään laihdutuksesta siitä, että kulutus tai syönti on esim 3.500 – 4.000 välillä. No karppaajat itse ovat kumonneet nämäkin väitteet jos ovat laihtuneet puolssa vuodessa parikymmentäkin kiloa. Ai niin kaloriteoria on kumottu. Tai liikunta aiheuttaa nälkää tai liikunta lihottaa, laihdutus tarkkoiitta pussidiettiä ja kieli vyönalla liikuntaa niin ja keksitään väitteellä mukava ’narratiivi’ 🙂 heh, pääsimpäs käyttämään.

  Ptää lopettaa hiilihydraattipommien syönti by VHH, pois pizzat, hampparit, limpparit, sipsit suklaat jne -> ja by THL: pois rasva- ja energiapommit ja kuten pizza, hampparit, limpparit, sipsit, suklaat jne.


 34. Maria

  Tiedoksi kaikille Heikkilän kannattajille ja VHH ruokavalion puolestapuhujille. Täältä ei sentään poisteta tätä kommenttia, toisin kuin Heikkilä tekee, mikä on naurettavaa ja ihmeellistä. Miksi ei pysty ottamaan mitään muuta vastaan, kuin samaa mieltä olevat ajatukset?

  Ravitsemussuosituksia noudattamalla OIKEIN voi voida todella hyvin! Sitä ei kannata kenenkään myöskään kieltää. Ja kaikki sokeri ja kolesteroliarvot voivat olla täysin hyviä myös niitä noudattamalla, ilman että olisi ketoosissa. Itse voin suunnattoman huonosti, kun jätin hiilarit pois. Väsytti,maha oli kipeä yms. Ja huom. tästäkään ei tarvitse vetää johtopäätöstä, että kaikki voisivat huonosti VHH:lla. 🙂 Jotkuthan sillä voivat hyvin ja toivon mukaan myös kolesteroliarvot on kunnossa.

  Nyt, kun syön ns. normaalisti, niin voin todella hyvin. Vältän kaikkia nopeita hiilareita (pullia yms.). Joskus toki niitäkin syön, mutta pääosin mielestäni ihan terveellisesti, normaalisti ja juuri kävin verikokeissa ja kaikki oli priimaa.

  Ja mitä tulee sairaalaruokaan varmasti olis parempi, vaikka joku muu kuin kiisseli jälkiruokana tai välipalalla ei todellakaan tarvitsisi olla pulla. Mutta ei se ole virallisten ravitsemussuositusten vika!! Tietääkseni sielä ei todellakaan suositella pullaa ja kiisseliä päivittäin! Jossain muualla on vika, jos sairaalaruoka on liian sokerista. Kannattaa antaa palautetta ihan omalle kunnalle ja sairaalalle siitä asiasta. Ja kannattaa lukea AJATUKSELLA ravitsemussuositukset läpi!! Niissä on jotain samaakin kuin mitä AH suosittelee (esim. kasvikset 😀 )


  • upi

   Ravitsemussuosituksissa kehotetaan syömään hiilihydraatteja 40-60% energiasta. Tämä tarkoittaa 2500kcal:n päiväenergiansaannilla 250 -375g imeytyvää hiilihydraattia.
   Tällaista sokerikuormaa ei kaikkien elimistö kestä, vaan sokeritautia se alkaa pukkaamaan.

   Myöskään rypsi- ja muiden kasviöljyjen korostaminen ruokavaliossa näyttää olevan tuhoisaa.


   • Juhani Knuuti

    Kysymys ei ole sokerista vaan hiilihydraatista, joita saamme kokojyväviljojen, hedelmien, juuresten ja kasvisten syömisestä. Nämä eivät aiheuta todellakaan sokeritautia. Tämä on helposti havaittavissa esim Aasiassa jossa perinteisesti ruokavaliosta valtaosa, jopa 80% on hiihihydraatteja eikä diabetesta juuru ollut. Nyt kun Aasiaan ovat tulleet länsimaiset runsasenergiset ruoat, ihmiset lihovat ja diabetes yleistyy.
    Katsomalla pelkästään Länsimaita ja esim Suomea, hiilihydraattien suhteellinen osuus on laskenut ja rasvan osuus kasvanut. Samaan aikaan ylipaino ja diabetes lisääntyvät. Tämä ei todista syy-seuraus-suhteesta mutta ei karkeallakaan tavalla tue sitä, että juuri hiilihydraatit sinänsä olisivat aiheuttamassa lihavuuden ja diabeteksen lisääntymistä.
    Toinen kommentti kasviöljyihin kertoo minulle, että et ole perehtynyt asiaan vaan luotat juuri näihin virheellisiin demonisointeihin. Hyvä esimerkki siitä miten erilaiset uskomukset säilyvät vaikka kuinka tarjoaisi tutkimustietoa aiheesta.


    • Mikko Linnolahti

     Oletko koskaan mitannut verensokeriasi syötyäsi täysjyväleipää tai perunaa? Minä olen – sekä itseltäni että tyypin 1 diabeetikkotyttäreltäni – omakohtainen kokemus on tässä(kin) asiassa valttia.


     • Juhani Knuuti

      Ei minun tarvitse sitä itse iseltäni mitata, se on selvä jo pelkästään kun katsoo tutkimuksia. Mutta siitä, että verensokeri nousaa hetkellisesti vaikkapa ruisleivän vuoksi ei tee siitä haitallista. Senhän takia meillä on tämä järjestelmä syntynyt evoluution myötä, että re reagoi tarvittaessa ruokailun jälkeen. Myös proteiinit nostavat insuliinia lähes yhtä paljon. Eli jos vedän ison pihvin, insuliini pomppaa reilusti. Senkään perusteella ei voi tehdä päätelmiä haitallisuudesta vaan ne perustustuvat nimenomaan tutkimuksiin suurissa ihmismäärissä.


     • Mikko Linnolahti

      Suosittelen silti mittaamaan. Siitä voi oppia jotain uutta.


 35. VeikkoP

  Heikkilän mollaajat eivät ymmärrä asian perusfilosofiaa. Kun ihminen ottaa vastuun terveydestään vaihtamalla ruokavaliota, niin sen merkitys on suurempi kuin dieetti itsessään, sillä tämä ns.itsehoito vahvistaa mieltä ja se taas vaikuttaa suoliston mikrobitasapainoon.
  Hyvinvoiva suolisto taas on kaiken terveyden perusta,

  Knuuti edustaa lääkinnällistä auktoriteettihoitoa, joka tekee ihmisestä objektin, vaikka jokaisen pitäisi olla oman itsensä pomo, niin kauan kuin mahdollista,


  • Juhani Knuuti

   Kirjoitukseni ei millään tavoin ollut auktoriteettiuskoa korostava ja ihmisen omaa vastuuta vähättelevä. Päinvastoin. Minähän juuri yritän vastustaa auktoriteettiuskoa.

   Vastustan siis sitä auktoriteettiuskoa, jossa iso ihmisryhmä uskoo gurunsa väitteitä vaikka ne olisivat aivan puutaheinää. Juuri sen kautta, että pääsee irti tuollaisesta vääränlaisesta auktoriteettiuksosta, ihminen voi toimia terveen kriittisesti ja muodostaa oman kantansa.

   Pointti ei todellakaan ole se, että pitisi luottaa minuun tai kenenkään muuhunkaan. Pitäisi päästä irti henkilökultista ja oppia ottamaan selvää itse asioista. Siinä auttaa uteliaisuus, tiedonjano ja kriittinen ajattelu.


 36. Lein Utriainen

  Makuasiat on erotettava tieteestä, Helsingin Sanomat 14.9.2012

  Kirjoittajat:
  Veikko Launis, professori Turun yliopistosta
  Timo Strandberg, professori Helsingin ja Oulun yliopistosta

  Kuluttajatutkimuksen tutkimuspäällikkö, sosiologi Piia Jallinoja esitti ravitsemuskeskustelua koskevassa Vieraskynässään (HS 12.9.), että yksittäisen ihmisen subjektiiviselle kokemukselle tulisi antaa vahvempi merkitys terveyden edistämisessä. Mielestämme tässä on lääketieteen kannalta vaarana mennä takaisin kohti keskiaikaa, jolloin subjektiiviset tuntemukset ja mielipiteet (niin lääkärien kuin hoidettavien) ohjasivat hoitokäytäntöjä.

  Emme mitenkään kiistä ihmisten vapaita valintoja elintavoissaan, mutta ne ja tieteellinen näyttö on pidettävä visusti erillään toisistaan,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Juhani Knuuti
  Oletko samaa mieltä yllä olevasta ? Kieltääkö Sinun tieteesi lääkärien ja potilaiden subjektiiviset tuntemukset ja mielipiteet ? Saatko luotettavampaa tiedettä esim. ”tutkimuksista”, joiden tarkoituksena on saada tutkimuksen rahoittajan mielipiteet TIETEEKSI ja julkaisuja tiedelehtiin ?


  • Juhani Knuuti

   Kiitos Leino asiallisesta kysymyksestä. Vastaan, että olen aivan samaa mieltä. Ilman muuta on hyvä suuntaus, että ihmisten kokemukselle annetaan paljon painoa ja ravitsemuksen osalta se on erityisen tärkeää, koska ruoka ei ole vain terveyttä vaan myös nautintoa.

   En tiedä ymmärsinkö oikein kommenttisi niin, että epäilit, että minä jotenkin vähättelisin yksilön kokemuksia. Se ei pidä paikkaansa. Olen vain tähän liittyen todennut kaksi asiaa:
   1) Ihmisten kokemuksista ei voi päätellä miten jokin asia vaikuttaa. Vaikka voisin hyvin syömällä rautanauloja, ei siitä voi päätellä että rautanaulat ovat terveellisiä ja että niitä pitäisi suositella muillekin. Emme siis saa tutkittua tietoa kokemuksista. Ihmisen subjektiiviset kokemukset ovat hyvin alttiita erilaisille vinoumille. Mutta on toki hänen asiansa syödä niitä rautanauloja, samoin kun joku tupakoi tai käyttää runsaasti alkholia. Holhoaminen ei ole oikea suunta.
   2) Tässä kirjoituksessa en ole itse asiassa kritisoinut valinnanvapautta enkä mitään ruokavaliota. Olen vain kyseenalaistanut Heikkilän väitteitä, jotka hän itse kertoo perustuvan tutkimuksiin ja tieteeseen mutta jotka ovat tutkimustiedon vastaisia.

   Olisiko jo mahdollista, että tämä voisi olla selvää muillekin kommentoijille? Tuntuu, kuin kommentointitarve käynnistyy ennen kirjoituksen lukemista loppuun.


   • Kristiina

    Palaan vielä diabetesasiaan. Totesit Juhani Knuuti minulle taannoin näissä komnmenteissa, että suositusten mukaan syövät diabeetikot ovat hyvässä tasapainossa. Kyllä voivat olla, mutta käyttävät myös lääkitystä. Lääkkeettömän elämän ideahan on, että pärjätään ilman lääkkeitä. Myöhemmässä esimerkissäni kerroin, miten vhh:lla itsensä remissioon saanut potilas sairaalaan joutuessaan menetti tuon hoitotasapainon joutuessaan syömään puuroa, leipää ja sokeria. Myös puuro ja leipä ovat elimistölle käytännössä sokeria ja viljatuotteiden sekä tärkkelyksen poistaminen ruokavaliosta onkin keskeinen lääkkettömyyden perusta vhh.ta noudattavalle diabeetikolle.

    Runsas viljatuotteiden käyttö (6-9 annosta päivässä, joista puolet täysjyväviljaa ) on terveellisen ruokavalion keskeinen elementti virallisten suositusten mukaan ,myös diabeeteksen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tämän asian uskominen vaatii mielestäni tosi ”vahvaa uskoa.” Tiedän, että vastauksena on , että tämä perustuu tieteelliseen näyttöön. Mutta kun käytäntö osoittaa täysin toista. Tässä on mielestäni se perusongelma. Nyt en myöskään halua sitä vakiovastausta, ettet ole kritisoinut itse ruokavaliota vaan tieteellisen näytön puutetta.


    • Juhani Knuuti

     Tämä ei ole uskon asia.
     Kyllä suositusten mukaisella ruokavaliolla voidaan päästä aivan yhtä hyvin remissioon kuin VHH:llakin. Tästähän on tutkimusnäyttöä vaikka kuinka paljon. Itse asiassa ensimmäinen liikunnalla ja ruokavaliolla tehty kunnon tutkimus osoitti, että diabeteksen tasapainottuminen onnistuu. Lue lisää esim: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/vahahiilihydraattinen-vhh-ruokavalio-ja-diabetes/


     • Martti R

      Juhani: Kyllä suositusten mukaisella ruokavaliolla voidaan päästä aivan yhtä hyvin remissioon kuin VHH:llakin.

      Tuon on totta, että voidaan, mutta päästääkö aina remíssioon, on toinen juttu.

      Minua huolettaa veljeni poika, joka painoi jo ennen rippikoulu ikää noin 120 kg. Nyt, rippikoulun käytyä en ole uskaltanut udella hänen painoaan, mutta silmissäni hän lihoo, vaikka hän on ”laihduttavalla ruokavaliolla” ja ohjatussa liikunnassa. Puuroa aamuisin, ja ruokailut useasti päivässä.

      Miksi poika ei laihdu, vaan lihoo, ohjatusta laihdutuksesta ja liikunnasta huolimatta?

      Eikö tässä tapauksessa tärkeintä olisi saada poika laihtumaan, eikä lihomaan?


     • Juhani Knuuti

      Ns. mainitsemaasi remissioon voidaan päästä usealla ruokavaliolla. Ilmeisesti tarkoitat kuitenkin nyt lihavuutta etkä tiettyä sairautta. Millään ruokavaliolla ei voida päästä remissioon syövän tai monen muun sairauden osalta.

      Poika lihoo yksinkertaisesti sen vuoksi, että syödyn energian määrä on liian suuri suhteessa kulutukseen. Liikunta sinänsä ei ole laihdutuksen avain mutta liikunnalla on lukuisia muita hyötyjä. Ruokavalion energiamäärä on kriittisin. Pitäisi löytää sellainen ruokavalio, joka olisi tässä suhteessa parempi ja jota voisi jatkaa lopun elämää. Laihdutuskuurit johtavat tutkimusten mukaan jojoiluun ja pitkän ajan kuluessa lihomiseen. Mikä sitten pojalle sopii, on hyvin yksilöllistä. Ravitsemusterapeutti voisi antaa hyviä yksilöllisiä neuvoja. Voihan se olla vaikka vähähiilihydraattinenkin ruokavalio tai sitten kasvisruokavalio, jossa on runsaasti hiilihydraatteja terveellisessä muodossa. Kuvailusi ”laihduttavalla ruokavaliolla ja ohjatussa liikunnassa. Puuroa aamuisin, ja ruokailut useasti päivässä.” ei oikeasti kerro mitään siitä onko energiamäärä liian suuri. Usein sitten ruokailujen välissä napsitaan kerkkuja ja sipsejä sekä myös alkoholijuomissa on valtavasti energiaa.


     • Mikko Linnolahti

      On myös toisenlaista näyttöä: https://www.nytimes.com/2018/05/07/well/live/low-carb-diet-type-1-diabetes.html

      Ja tietysti Richard Bernsteinin The diabetes solution.


     • Juhani Knuuti

      Ei NY Times ole tieteellistä näyttöä. Mutta, jospa palattaisiin itse aiheeseen eli Heikkilän kirjan virheisiin. Se oli tämän kirjoituksen aihe, ei Carnivore diet.


     • Mikko Linnolahti

      Artikkelista löytyy viite tieteelliseen julkaisuun.


 37. Barbi

  Miksei ihmisten kokemuksista voi päätellä, miten joku asia vaikuttaa? Aika outo väite.Vertaus rautanauloihin myös kuulostaa melko vieraalta, nehän eivät yleensä ole ihmisten ravintoa. Kun iihmiset voivat paremmin syömällä virallisterveellisten suositusten vastaisesti, niin mikä siinä on väärin? Syövät virallista terveellisemmin?


  • Juhani Knuuti

   Kiitos Barbi, että kysyit. Puran kysymyksesi yksi kerrallaan:

   1) Barbi: Miksei ihmisten kokemuksista voi päätellä, miten joku asia vaikuttaa? Aika outo väite.
   Juhani: Sen vuoksi, että subjektiiviset kokemukset ovat hyvin alttiita vinoumille. Tästä voisi kirjoittaa kirjan, ja on kirjoitettukin. Ensinnäkään emme ole kovin rationaalisia vaan hyvin subjektiivisia. Toiseksi olemme alttiita lume- ja nosebo-vaikutuksille, joista olen jo kirjoittanut aikaiseemin. Lisäksi yksilöllisissä kokemuksissa on suurta vaihtelua sekä yksilöiden välillä että ajan kuluessa. Kaikista näistä seuraa se että yksilön kokemusilla ei voi tehdä johtopäätöksiä laajemmin muihin ihmisiin liittyen eikä niitä voida pitää tutkimusnäyttönä mihinkään. Ne synnyttävät parhaimmillaan hypoteeseja, joita voi sitten tutkia kontrolloidussa kokeessa. Vielä keskeisin asia on jäänyt mainitsematta: Mekanismi. Juuri minkään asian osalta yksilön kokemuksista ei voi päätellä vaikutusmekanismista. Esimerkiksi käy tuo insuliiniresistenssi taikka rasvamaksa. Millä tavalla muka subjektiivinen kokemus voisi kertoa, onko jokin ruokavalio paremi kuin toinen noiden terveyshaasteiden voittamisessa? Ei millään. Sen vuoksi juuri kontrolloidut tutkimukset, joissa asioita mitataan tarvitaan vastauksen saamiseen.

   2) Barbi: Vertaus rautanauloihin myös kuulostaa melko vieraalta, nehän eivät yleensä ole ihmisten ravintoa.
   Juhani: Esimerkki oli tarkoituksellisesti erikoinen, jotta kommentin viesti tulisi paremmin ymmärretyksi. Halusin korostaa yksilön kokemusten ja toisaalta sitten laajemmin ihmisille annetun informaation valistä eroavaisuutta.

   3) Barbi: Kun iihmiset voivat paremmin syömällä virallisterveellisten suositusten vastaisesti, niin mikä siinä on väärin? Syövät virallista terveellisemmin?
   Juhani: Tulkitsen kysymyksen rivien välistä jonkinlaisen salaliittokuvin, jossa jotain hyvin terveelliseksi väitettyä ruokavaliota vastustetaan sen vuoksi, että se on liian terveellinen (ja siten olisi joidenkin taloudellisten etujen vastaista). Voit kyllä unohtaa nuo salaliitot, sillä sellaiset väitteet liittyvät juuri tyypillisimmillään huuhaaseen. Nythän VHH tai ketodieetti ei ole huuhaata vaan vain vuokavaliovaihtoehtoja. Joillekin sopii toinen paremmin kuin toinen ja se on ok. Ongelmana on lähinnä vain se, että erilaisiin ruokavalioihin liitetään mitä ihmeellisempiä totuuden vastasia väitteitä, ilmeisesti tavoitteena myydä siihen liitetttyä toimintaa. Asiantuntijat eivät kuitenkaan voi suositella sellaisista ruoka-aineista koostettua ruokavaliota, jossa on mukana merkittävästi terveydelle epäsuotuisia ruoka-aineita ja näitä asioita kritisoidaan. VHH- ja ketoruokavaloihoihin liittyy tällaisia väitteitä, kuten olen kirjoituksessani nostanut esiin (esim kaikkien hiilihydraattien demonisointi, kasvirasvojen demonisointi, hedelmien ja marjojen välttäminen hedelmäsokerin vuoksi ja eläinperäisten rasvojen suositteleminen). Itse asiassa VHH-ruokavalion voisi aivan hyvin koostaa myös suositellujen ruoka-aineiden pohjalta mutta tätä taas vastustetaan, koska salaliitto.


 38. Heikki

  Näyttää olevan iso kuilu virallisten tutkimustulosten ja tuhansien potilaskertomusten välillä. Omakohtaisesti voin kertoa, että Antin opein olen saanut terveyteni takaisin. Statiinit ja verenpainelääkkeet ym. myrkyt olen jättänyt jo vuosia sitten virallisista ohjeista huolimatta. Arvot ovat nyt nornaalitasolla ja aamusokerikin on laskenut alle 4. Elämä maistuu eläkepäivillä ja golfpallokin lentää taas entiseen malliin. Hyvää syksynjatkoa!


  • Juhani Knuuti

   Ei oikeastaan ole mitään kuilua. Potilaskeromukset ovat tapauksia, suositusten tulee perustua tutkittuun tietoon. Olisitko hyvä ja kertoisit mistä näitä tuhansia potilaskertomuksia voi tarkastella? Minä aivan hyvin voin myös kertoa sinulle että tiedossani on lukuisia potilaskertomuksia, joissa VHH- tai ketodieetillä on tullut huono olo ja kolesterolit nousseet korkeiksi.

   Mitä tulee sinun omaan tapaukseen, siihen ei tietenkään kukaan voi ottaa enempää kantaa eikä sillä voi perustella mitään muille. Mikäli pärjäät ilman verenpainelääkkeitä ja kolesterolilääkkeitä, se on toki hieno juttu. Olettaen, että kolesterolitaso ja verenpaine ovat asiallisissa lukemissa. Jos ei ole, otat tietoisen riskin mutta sekin on ok. Jotkut tupakoi ja jotkut juovat runsaasti alkoholia ja sekin on ok sillä tysivaltaiset ihmiset saavat itse päättää omista asioistaa.


   • Heikki

    Potilaskertomuksia löytyy runsaasti mm. Antin Terveysklubin sivuilta. Ravintosuositukset (mm. Itä-Suomen Yliopisto) eivät sittenkään perustu aina tutkittuun tietoon, vaan useimmiten ne tehdään elintarvike- ja lääketeollisuuden sanelemilla ehdoilla. Raha näyttelee näissä tutkimuksissa pääosaa. Tottakai voin perustella ja suositella Antin ohjeita myös kanssaihmisille, koska ne ovat auttaneet minut ulos lääkehelvetistä ja 15 kilon ylipainosta. Ihmettelen suuresti tätä teidän nk. virallista linjaa. Mm minulle määrättiin aikoinaan statiineja, vaikka kolesteroliarvoni oli silloin 3,7. Onneksi lopetin tämän myrkyn käytön jo viikon jälkeen pahojen sivuoireiden takia. Miksi diabeteksen hoidossa ei Suomessa suositella ruokavaliohoitoa, kuten muissa Pohjoismaissa. Siksi, että insuliinibisnes on kultakaivos lääketeollisuudelle, jne.jne…


    • Juhani Knuuti

     Siis tervesklubista, jossa valikoiden kerrotaan ihmeellisiä tapauksia voisi siis luottaa, vaikka valtaosa sivuilla olevasta muusta materiaalista on virheellistä? Et voi olla tosissasi. Tuohan on täysin kaupallinen sivusto ja toiminta tähtää tuloihin ja myyntiin. Eikö edes tämä ole sinulle selvää? Kuvitteletko, että toiminta on jotain hyväntekeväisyyttä.

     Väitteesi siitä, että ravitsemussuositukset tehdään elintarvike- tai lääketeollisuuden sanelemilla ehdoilla on perusteeton salaliittoväite. Toiseksi, voin arvata mistä se väite on peräisin.

     Se, että sinä olet tietyllä ruokavalio-ohjeilla saanut terveyttäsi parannettua on toki hienoa sinulle mutta ei sillä perusteella voida alkaa tyrkyttämään sitä ainoana oikeana ruokavaliona kaikille. Kyllä Suomessa suositellaan ihan vastaavaa ruokavaliota kuin Ruotsissakin. Miten voit edes vakavissasi väittää, että kaikki ravitsemustieteilijät Suomessa olisivat lääketeollisuuden asialla? Haloo!


     • Heikki

      Miksi jankutat vain samaa moskaa? Olisit iloinen, että ihminen pärjää hyvin ilman mitään orgaanisia myrkkyjä. Toivotan Sinulle kuitenkin hyvää jatkoa valitsemallesi uralle!


     • Kristiina

      Ruotsissa virallisten diabeetikon ravitsemussuositusten joukossa on VHH, mutta Suomessa ei ole.
      Kerron tässä esimerkin vhh-ruokavalion mukaisesta ruokailusta; aamulla munakas kahdesta kananmunasta ja kahvia. Lounaalla vaikka broilerinfilettä, höyrytettyjä vähähiilhydraattisia kasviksia, vaikka kukkakaalia ja vihersalaattia, juomaksi vettä. Päivällisellä vastaavan tyyppinen ruoka esim. kalasta. Iltapalaksi luonnonjogurttia ja marjoja.
      Kertokaapa Juhani Knuuti tai HR, paljonko pistetään insuliinia?


     • Juhani Knuuti

      Olen kuullut varmaan sata kertaa perättömän väitteen, että Ruotsissa ja muualla on toisin mutta Suomessa ollaan jälkijunassa. Tämä ei yksenkertaisesti pidä paikkaansa.

      Katsopas mitä suomalaiset suositukset sanovat. VHH on yksi vaihtoehto.
      https://www.diabetes.fi/terveydeksi/syominen/erilaiset_ruokavaliot
      https://thl.fi/en/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemus-ja-terveys/diabetes/tyypin-2-diabetes-ja-ravitsemus

      Tuolla kysymyksellä insuliinin määrästä ei ole mitään tietoarvoa eikä sillä voi perustella mitään tiettyä ruokavaliota. Lisäinsuliinin tarvehan voi olla 0. Tai sitten kymmeniä yksiköitä. Tarve on yksilöllinen ja riippuu pääasiassa oman insuliinituotannon hiipumisen syvyydestä Tyypin 2 diabeteksessa.


     • HR

      Kommentoin Kristiinan ateriaesimerkkiä vielä lisäyksenä aiempaan.

      Laskin pikaisesti Finelin kalorilaskurilla, että ruokailuesimerkkisi (2 kananmunaa, 1 kanan rintafile, paistettu lohifile, 1 annos rasvatonta luonnonjogurttia; kaalien ja salaattien tms. energiasisältö on nolla) sisältää 934 kcal. Tuskin kukaan epäilee, etteikö tällä kalorimäärällä laihtuisi, söi ketogeenisesti tai ei. Esimerkkisi vaikuttaa pitkälti virallisten suositusten mukaiselta lukuunottamatta hiilihydraatteja. Vaikka ateriaan lisättäisiin reilusti pitkäketjuisia hiilihydraatteja, jäisivät kalorimäärät vieläkin huomattavan pieniksi, ja ruokavalio sopisi painonpudotukseen. Ja kuten moneen kertaan on todettu, hiilihydraatteja voi varsin hyvin keventää, vaikka noudattaisikin virallisia ravintosuosituksia.

      Tarvittavan insuliinin määrä riippuu diabeteksen laadusta ja henkilöstä. Elimistö säätelee verensokeria konvertoimalla muita ravinteita glukoosiksi, joten insuliinintarvetta esiintyy henkilöstä riippuen 2-tyypin diabeetikolla hiilihydraateista riippumatta ja tuskin Heikkiläkään väittää, että insuliininpuutosdiabetes olisi parannettavissa eliminoimalla ruokavaliosta hiilihydraatit ja gluteeni.

      Huomaatko yllä käydystä keskustelusta, kumpi on se osapuoli, jolla on taipumusta dogmaattisuuteen?


     • HR

      Lisään vielä sen, että kun kyseessä on satakiloinen raavaaseen ruokaan tottunut mies, joka lähtee ravitsemaan > 2500 kcal tarvettaan pääasiassa munilla, kanalla, pekonilla ja muulla lihalla, tarvitaankin lihaa jo melkoinen määrä päivässä. Mitkä ovat tämän terveyshaitat? Valtimosairaudet, suolistosyöpä? Heikkilän mukaanhan haittoja ei ole, mutta vahvin tutkimusnäyttö on eri linjoilla. Minulla ei ole aikaa tai mahdollisuuksia lähteä hakemaan tähän viitteitä (googletus ei tämän suhteen riitä), vaan luotan KH-suositusten laatijoihin. Heikkilän kootut n. 400 asiavirhettä puhuvat sen puolesta, että he hallitsevat tieteellisten artikkelien sisäluvun aivan eri tasolla. Jos tällainen eläindieetti nousisi yleiseen käyttöön väestötasolla, niin jo Suomenkin mittakaavassa tarvittaisiin melkoinen määrä tehopossuloita ja -kanaloita, jotta ketoilijat saataisiin ravittua.


 39. Big L

  Miten on mahdollista että alkuperäiskansat kuten esim. Eskimot ei syö ollenkaan kuitua ja energiasta 85 prosenttia tulee rasvasta. Pelkästään kalaa, lihaa ja rasvaa. Sydäntautia heillä ei tunneta ollenkaan ja syöpäkin erittäin harvinainen.


  • Juhani Knuuti

   Tämä olisi ihan oma tarinansa eikä mahdu tähän kommenttiin. Takavuosina ruokavalio oli hyvin kalavoittoinen. Nyt kun asiaa on selvitetty, on ruokavalio muuttunut enemmän länsimaiseksi eikä eskimoiden sydäntautiesiintyvyys olekaan enää mitenkään erityisen alhainen.

   Mutta mitä tekemistä eskimoilla on tämän aiheen kanssa? Siis aiheen, että Heikkilän kirjan tieteelliset perustelut ovat virheellisiä. Itse ruokavalioita minä en ole edes kritisoinut.


   • Mikko Linnolahti

    Mutta tämähän on juuri se olennainen kysymys. Eikö se mahdu kommenttiin, koska tukee Heikkilän teoriaa (joka ei kylläkään ole Heikkilän), mutta on ristiriidassa vallitsevan teorian kanssa. Samaan hengenvetoon voisi esittää kysymyksen Tokelausta, jossa ensisijainen energianlähde on tyydyttynyt kookosöljy, mutta sydänsairauksia ei tunneta. Kyllä ravitsemustieteilijöiden olisi syytä kurkistaa oman laatikkonsa ulkopuolelle ristiriitaisten tilastollisten analyysiensa ohessa. Suosittelen lämpimästi tutkimusmatkailija Vilhjalmur Stefanssonin kirjaa ”the fat of the land”.


    • Juhani Knuuti

     Nyt en kyllä saa kiinni teoriastasi. Kirjoitus käsitteli kirjan väitteitä, ei kaikkea maan ja taivaan väliltä.

     Näitä kirjoja jossa epätoivoisesti yritetään kumota nykyinen käsitys jonkin kansan tavoilla, on olemassa mutta ei niiden perusteella asiat muutu. Vain tutkimuksten kautta voi odottaa muutosta tulkintoihin. Esim eskimoista on ollut mitä omituisempia tulkintoja mutta tarkemmin selvitettäessä on osoittautunut, että heillä onkin nykyään runsaasti valtimotautia kun ruokavalio on länsimaistunut ja kalan syöminen vähentynyt. Lisäksi olennainen asia on, että ei kannata yksinkertaistaa näitä eri kansojen perinteisiä ruokatapoja johonkin yhteen ruoka-aineeseen. Ruokavalio on aina kokonaisuus, jossa yksi terveydelle vähemmän edullinen ruoka-aine ei ole katastrofi, jos muilta osin ruokavalio on kunnossa.


     • Mikko Linnolahti

      No siinähän se homman juju onkin, että he ovat sairastuneet, kun ruokavalio on länsimaalaistunut! Sama pätee Tokauluhun, kuten muihinkin luonnonkansoihin.

      Olisi myös paikallaan tutustua Weston Pricen kirjaan ”Nutrition and Physical Degeneration: A Comparison of Primitive and Modern Diets and Their Effects”


     • Juhani Knuuti

      Mitä mielestäsi länsimainen ruokavalio tarkoittaa? Mikä on se olennainen muutos kalan syömiseen? Vikki: Vastaus ei ole vilja.


 40. Leino Utriainen

  Juhani
  Aivan aidosti arvostan ahkeruuttasi ja opiskelijaryhmäsikin osallistumista huuhaa-aineiden ja huuhaa-toimenpiteiden kritisoinnissa ja paljastamisessa. Oma skeptisyyteni tähän ”uskomustieteeseen” on vaikuttanut siten, että en ole koskaan käyttänyt esim. luontaistuotteita. Lähellä luontaistuotteiden käyttöä on kylläkin D-vitamiini ja B12-vitamiini. Näitäkin käytän dosenttilääkärini suosituksesta. Naispuolinen lääkärini on mm. toiminut erään Käypä Hoito-ryhmän puheenjohtajanakin.

  MUTTA
  Luotin lääkäreihin ja heidän lääkemääräyksiin ilman pienintäkään kritiikkiä vuoden 2006 syyskuun seitsemänteen päivään saakka. Henkilökohtainen lääkekatastrofini herätti minut. Toivuttuani jonkinlaiseen puolikuntoon aloin maallikkopotilaana selvittää lääketieteen asioita keväällä 2007. Nyt yli 10 vuotta kestänyt epätieteellinen selvittelyni on johtanut siihen, että lapsenuskoni on pettänyt muutamilta osin lääketieteeseen.

  TOIVOMUS SINULLE JUHANI
  Voisitko opiskelijaryhmäsi kanssa jossan vaiheessa tutkia ja kritisoida pahimpia lääketieteen huuhaa-juttuja ?

  Esim.
  * bisfosfonaattilääkitys osteoporosoosin hoidossa
  * niasiinilääkitys kolesterolin hoidossa
  * Merckin 4S-statiinitutkimuksen lopulliset ja kiistattomat tulokset. ”Statiinilla ei ollut haittavaikutuksia yhtä rabdomyolyysitapausta lukuun ottamatta” ( Näin kirjoitti kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Duodecim-lehden pääkirjoituksessa alkuvuonna 1995.)
  * Kolesterolihoitoon paneutunut Helsingin johtajatutkimus 1970-1990
  jne

  Mielestäni lääketieteen uskottavuus paranee, jos uskalletaan kyseenalaistaa julkisestikin vanhoja totuuksia. Toisaalta sanotaan, että tiede korjaa itseään. Nykykäsitykseni mukaan lääketeollisuuden tekemä tiede ei yleensä korjaa itseään.


  • Mr Pain

   * niasiinilääkitys kolesterolin hoidossa

   Kysymyksen asettelu ei mahdollisesti mene ihan oikein, kts ystävällisesti;

   Minerva Med. 2018 Oct 11. doi: 10.23736/S0026-4806.18.05826-3.
   Role of niacin in current clinical practice: a review.
   Sharma A1,2, Mohan N3.


   • Leino Utriainen

    Hei Mr Pain

    Nikotiinihappo eli niasiini

    Nikotiinihappo kuuluu B-vitamiineihin ja sitä on käytetty kohonneen kolesterolin hoidossa yhdessä statiinien kanssa. Nikotiininhapon tarkkaa vaikutustapaa ei tunneta, mutta se näyttäisi vaikuttavan rasvahappojen aineenvaihduntaan ja sitä kautta alentavan LDL-kolesterolin määrää. Nikotiinihappo nostaa myös HDL-kolesterolin pitoisuutta. Nikotiinihappo laajentaa myös verisuonia, joten yleisenä sivuvaikutuksena on ihon punoitus. Muita mahdollisia sivuvaikutuksia ovat mm. vatsaoireet ja ihottumat. Diabeetikkoja tai diabetesriskiryhmään kuuluvia potilaita tulee seurata hoidon aikana tarkoin, sillä heillä voi esiintyä glukoosin eli sokerin lisääntymistä veressä kuten statiineilla. Nikotiinihappo ja statiini yhdessä aiheuttavat perusterveillekin kaksinkertaisen diabetesriskin.

    Nikotiinihappo-statiinihoito ei toimi

    Suomen Käypä hoito-suosituksessa (vielä vuonna 2009) nikotiinihappoa kehotetaan käyttämään potilailla, joiden kohdalla pelkillä statiineilla ei saavuteta kolesterolin tavoitetasoja. Nikotiinihappo eli niasiini ei kuitenkaan Yhdysvaltojen terveysviranomaisten toteuttaman tutkimuksen mukaan statiinien kanssa käytettynä vähentänyt sydän- ja verisuonitautipotilaiden sydänkohtauksia tai aivohalvauksia, kuten Suomessakin on oletettu. Tutkimus keskeytettiin peräti puolitoista vuotta suunniteltua aikaisemmin, koska tulokset eivät olleet aikaisempien oletusten mukaisia.
    Tutkimukseen osallistui lähes 3500 keskimäärin 64-vuotiasta henkilöä. Kaikki koehenkilöt olivat suuren riskin potilaita. Noin puolet koehenkilöistä oli saanut sydänkohtauksen ennen tutkimuksen alkua.
    Tutkimus käynnistyi vuonna 2006 ja sen piti jatkua vuoteen 2012. Kuitenkin tutkijat päätyivät tulokseen, ettei nikotiinihappo suurinakaa annoksina tarjonnut lisähyötyjä tavanomaisen statiinilääkityksen lisäksi sydäntapahtumien määrää vähentämällä. Tutkijat eivät myöskään havainneet merkkejä siitä, että tutkimustulokset tulisivat muuttumaan seuraavien puolentoista vuoden myötä, jonka vuoksi tutkimus päätettiin keskeyttää.
    Lisäksi tutkijat totesivat nikotiinihapporyhmässä pienen ja odottamattoman lisäyksen iskeemisten aivohalvauksien määrässä, mikä edelleen puolsi päätöstä keskeyttää tutkimus.

    Merckin (MSD:n) jatkoseikkailu
    Koska nikotiinihappo aiheuttaa ihon punoitusta, kehitti Merck lääkkeen nimeltä Tredaptive. Se sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: Nikotiinihappoa (1), joka on veren rasvoihin vaikuttava lääke sekä laropipranttia (1), joka vähentää ihon punoitusta. Ihon punoitus on nikotiinihapon yleinen haittavaikutus.
    Tredaptive vähentää ’pahan’ kolesterolin määrää. Se pienentää kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin, triglyserideiksi kutsuttujen rasva-aineiden ja apo-B:n (LDL:n osan) pitoisuutta veressä. Se lisää ‘hyvän’ kolesterolin (HDL-kolesterolin) ja apo A-I:n (HDL:n osan) pitoisuutta.
    Merck ilmoitti joulukuussa 2012, että Tredaptive aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, eikä lääkäreiden pidä määrätä sitä enää potilaille. Lääkettä oli käytetty 40:ssä maassa, mutta sillä ei ollut myyntilupaa USA:ssa. Lääkkeen piti ehkäistä sydäninfarkteja ja aivohalvauksia. Näin ei kuitenkaan arkielämässä käynyt, sen sijaan saatiin vakaviakin haittavaikutuksia.

    Huuhaata oli siis sekä 50-luvulta asti käytetty niasiini että sen haittavaikutusta (ihon punahehkua valkaiseva Tredaptive). Keskustelin tästä asiasta viime vuonna erään STM:n ylilääkärin kanssa. Hän totesi, että vastaanotolle tulevan potilaan naamasta jo näki hänen käyttävän niasiinia.

    P.S. Suomessakin dyslipidemian Käypä Hoito-ryhmä totesi niasiinin huuhaaksi ja jätti sen yhtenä lääkevaihtoehtona pois 17.12.2017 päivitetyssä suosituksessa. Huuhaata mikä huuhaata.

    https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/tredaptive-epar-product-information_en.pdf


    • Juhani Knuuti

     Niasiinia ei käytetä enää veren rasvoja alentavana, sehän alentaa pääasiassa veren rasvahappoja, eikä niinkään kolesterolia. Eihän se huuhaata ollut vaan yksinkertaisesti tämä vitamiini osoittautui liian heikkotehoiseksi niillä annoksilla joita ylipäätään ihminen sietää.

     Hauska yhteensattuma on se, että Fitline-tuotteiden subjektiivisesti koettu energisoiva ja hehkuva vaikutus tulee juuri siitä, että niissä tuotteissa on reilusti niasiinia eli iho punoittaa. Käyttäjä vakuuttuu, että nyt on tehokas ravintolisä. Fitline joutui hieman vähentämään niasiinin määrää kun ylitti suositusrajat ravintolisissä.


     • Leino Utriainen

      Juhani

      Minun mielestäni niasiini oli huuhaata, kun sitä määrättiin lääkkeenä potilaille noin 50 vuotta. Luontaistuotteena sitä myydään edelleen. Onko se nyt huuhaata, kun lääkärit ovat pesseet kätensä niasiinista ?


 41. Lauri Nuutinen

  Itse ihmettelen miten puolintoisin energiaa kulutetaan hakemalla virheitä toisten sanomisista / kirjoituksista. – Ei oikeastaan tuo mitään muutoksia yhteisöömme.

  Olisi myös mukava nähdä Antti mukana täällä keskustelemassa. Eikä niitä kriittisiä kommentteja poistaisi sivuiltaan. Mutta hänellä omat syynsä ja motiivinsa..

  Mitä SUURESTI ihmettelen on että miksi ei voisi käyttää sitä energiaa kritisoimalla ja keskustelemalla yhteisöstämme jossa kaikki elämme sen sijaan että hakemalla haetaan virheitä toisistamme?

  Kaupoissa suurinosa myytävistä elintarvikkeista on ravinnoksi kelpaamatonta. Prosessoitua, säilöntäaineellistettua ja sokeroitua, jne.

  Jatkuvasti lisääntyy ravintoloita jossa myydään vain roskaruokaa. Ja nämä ravintolat ovat täynnä asiakkaita – yleensä nuoria. Nuoret tuskin hirveästi enää kokkailee? Televisiossa mainostetaan kaikkea epäterveellistä mc’donalds, pepsi / coca cola, grandiosa pizza, fazerin sininen ym. Kaikkea mikä maistuu hyvältä, mutta eivät tee kehollemme hyvää.

  Harvemmin näen että lääkärit, asiantuntijat ym. kritisoisivat sitä mitä meille tyrkytetään (mainostetaan) jokapuolella. Pikemminkin nämä tuovat omaa kantaansa esille, olla oikeassa tai kritisoivat toisiaan..

  Kaikki kuitenkin varmaan haluavat samaa? – Eläisimme yhdessä hyvän, mukavan elämän ja että pysyisimme suht terveinä 🙂


 42. Kristiina

  Diabetesliiton ohjeissa ns. vähähiilihydraattiseen ruokavalioon kuuluu täysjyväviljat, joten se siitä vähähiilihydraattisuudesta. Käytännössähän se vaan on niin, että siirryttyään oikealle vhh:lle 2-tyypin diabeetikko pääsee eroon insuliinihoidosta.
  Liikunnan merkitys insuliiniresistenssin korjaajana on hyvin korostettua. Entäpä jos on hoikka ja liikunnallinen tai sitten liikuntarajoitteinen tai vaikkapa täysin vuodepotilas diabeetikko?


  • Juhani Knuuti

   Niinpä. Ei oikea VHH, koska viljat. Vaikka kriteerit vähähiilihydraattisuudelle täyttyisivät. Kai huomaat itsekin ristiriidan ja sen, että kysymys ei ole rationaalisuudesta vaan uskonnosta. Logiikkasi mukaan voisi vetää johtopäätöksen, että pienikin määrä viljaa johtaa insuliinihoitoon tyypin 2 diabeteksessa.


   • Kristiina

    Diabetesliiton vhh-ohjeissa oli mielenkiintoinen sisältö. Jätä pois höttöhiilarit. Sokeristen virvoitusjuomien, karkkien, sipsien ym vähentämisestä tai poisjättämisestä ei ole koskaan haittaa. Pienennä perunan, pastan ja riisin annoskokoa. Eli tämä siis on vähähiilihydraattisuutta, kun yllä mainittujen syömisten annoskokoa vähentää.

    Et muuten vastannut kysymykseeni liikunnasta insuliiniresistenssin hoidossa. varsinkin liikuntarajoitteisten diabeetikkojen määrä on ymmärtääkseni lisääntymässä väestön ikääntyessä.


    • Juhani Knuuti

     Kirjoituksessa on selvästi mainittu, että liikunta on keskeistä mm. rasvamaksan vähentämisessä ja myös vaikuttaa edullisesti diabeteksen tasapainoon.


     • Kristiina

      Toistan nyt vielä tämän kysymykseni. Liikunta on nimenomaan mainittu tässä kirjoituksessa ja monissa muissa yhteyksissä keskeisenä insuliiniresistenssin korjaajana. Mutta miten tämän korjauksen tekevät jo valmiiksi paljon liikkuvat ja hoikat diabeetikot tai täysin liikuntarajoitteiset, joita väestön vanhetessa yhä enemmän on? Voisitko HR ystävällisesti vastata tähän, kun Juhani ei sitä tunnu tekevän?

      HR:lle kommentoin vielä, että vhh:ssa keskeistä on nimenomaan hiilihydraattien rajoittaminen, ei kaloreiden laskeminen. Eli runsaasti hh:ta sisältävät pasta, peruna ja leipä vaihdetaan vähähiilihydraattisiin kasviksiin ja vihanneksiin. Eli kasvisten ja vihannesten osuus lisääntyy. Tämä ei mielestäni lisää sikaloiden tarvetta. Omasta kokemuksestani tiedän, että tamä vaihdos saa aikaan sen, että ruokailun jälkeinen väsymys poistuu eli verensokerin nousua ja voimakasta laskua ei tapahdu. Kylläisenä pysyy huomattavasti pidempään, ei tarvitse napostella välipaloja. Aiemmasta ruokaesimerkistäni jäi pois rasvan osuus, sen huomasin. Eli munakas ja kanat paistetaan voissa ja salaattiin lorautetaan oliiviöljyä


 43. Juuso

  Kristiina. Paljon liikkuva hoikka henkilö (oli sitten diabeetikko tai ei) tarvitsee yksinkertaisesti energiaa. Jos tälläinen diabeetikko käyttää sinun VHH-mallia tai ketogeenistä ravintoa estääkseen insuliinipistosten tarvetta, elimistö menee kataboliseen tilaan, jossa energiaa otetaan mm. lihaskudosta hajoittamalla. Insuliinin ja energian saanti ovat siis hyvin keskeisessä roolissa. Energiaa tulee saada ravintosuositusten mukaisesta ravinnosta, ja insuliinia sopivasti (liikkuvalla henkilöllä insuliinin tarve ei ole kovin suuri verrattuna ei-liikkuvaan).

  Jos taas on selvästi liikuntarajoitteinen diabeetikko, miksi automaattisesti tulisi suosia ketogeenistä ravintoa tai sinun VHH-malliasi? Siis ruokaa, joka on käsittääkseni hyvin proteiinipitoista. Tiedätkös, että diabeetikoilla on suhteellisen todennäköinen munuaisvaurio? Mielestäni tälläiselle potilasryhmälle ei tule suosia kovin proteiini- tai hiilihydraattipitoista ruokavaliota, vaan jotain siltä väliltä, siis ravintosuositusten mukaista ruokaa.


  • Juhani Knuuti

   Tutkimustiedon mukaan VHH on sopiva juuri ylipainoisille diabeetikoille. Mutta tässäkin on huomattava se totuus, että VHH ei sovi kaikille ja se, että pidemmän ajan kuluessa (>1 vuosi) ei oikeastaan ole eroa painon vähenemisessä eikä diabeteksen tasapainossa suositusten mukaiseen ruokavalioon verrattuna. Siis tarvitaan vaihtoehtoja, yksi ratkaisu ei ole ainoa oikea.


  • Kristiina

   VHH:ssa ei lisätä proteiinia, vaan runsashiilihydraattiset ruoka-aineet, jotka nostavat reilusti verensokeia korvataan vähän hh:ta sisältävillä ruoka-aineilla ja rasvalla.


   • Juhani Knuuti

    Kaikki hiilarit korvataan pääasiassa rasvalla, josta suuri osa on tyydyttynyttä rasvaa, joka taas lisää rasvamaksan riskiä. Tämä ei ilmeisesti ole kuitenkaan huolen aiheena. 😉

    En ole koskaan ymmärtänyt miksi VHH-kanttajat ovat samalla fanaattisia tyydyttyneen rasvan puolustajia ja kolesteroliskeptikoita. Olen varma, että jos VHH-kannattajat eivät olisi nnin tolkuttoman opportunistisia monissa muissa asioissa, kritiikki olisi paljon vähäisempää. Ellei syynä ole se, että sittenhän ei olisikaan enää syytä vastustaa sitä pahaa virallista suositusta, joka sairastuttaa kansan ja jota vastaan voisi hyökätä.


 44. HR

  Kommentoin vielä osaltani Kristiinalle.

  Hoikan ja paljon liikkuvan insuliinipuutosidiabeetikon hoito on insuliini, sillä muutoin hän kuolee nopeasti ketoasidoosiin. Heillä ei esiinny insuliiniresistenssiä, joten ongelmaa ei ole. Tiedossani ei ole insuliinihoitoisia hoikkia ja paljon liikuntaa harrastavia 2-tyypin diabeetikkoja. Kerro toki minulle jos tiedät jonkun.

  Liikuntarajoitteisen diabeetikon hoito on tasapainoinen ruokavalio, jonka energiamäärä vastaa kulutusta. Täysjyväviljat kohtuullisina määrinä eivät ole heille myrkkyä, eivätkä johda lihomiseen tai insuliinihoidon aloitukseen tai määrien kasvuun.

  Mainitsemassasi VHH-esimerkissä kalorimäärä on hyvin matala. Laihtuminen on sitä nopeampaa mitä vähemmän kaloreita saa, joten alkuvaiheessa dieetti varmasti toimii. Jos kaloritarve jää päivittäin 1000-1500 kcal alle tarpeen pitkäaikaisesti, kyseinen henkilö joko ratkeaa syömään tai kuihtuu luurangoksi. Tämän johdosta kaikkea hiilihydraattia ei voi korvata kasviksilla, joiden energiasisältö on nolla, ja jos hiilihydraatteja ei syö, tarvitsee lautaselle possua tms. energianlähteeksi, ja näin possutilojen tarve lisääntyy.


  • Kristiina

   2-tyypin diabeteksen lääkehoitoa on myös tablettihoito ja ymmärtääkseni myös heitä koskee
   liikuntasuositus. Omassa tuttavapiirissäni sattuu olemaan sekä tabletti- että insuliinihoitoinen hoikka ja liikkuva 2-tyypin diabeetikko. Liekö hän sitten ainoa lajissaan.

   VHH:ssa lisätään rasvan määrää, se on totta, näin olen itsekin tehnyt. Maitotuotteet ovat täysrasvaisia ja neitsytkookosöljyä käytän päivittäin. Siis tyydyttynyttä rasvaa. Kun leipää ei syö, niin siinä ei mene rasvaa, mutta paistamiseen käytän voita. Rypsiöljy ja muut teolliset kasvirasvat pysyvät kaupan hyllyllä. Yksinomaan niitä käytin takavuosina ja jatkuvat lihaskivut olivat seurana. Rahaa paloi särkylääkkeisiin ja fysioterapiaan aikamoisia summia. Nyt nuo rahat voi käyttää johonkin muuhun. Senkin olen huomannut, että vaatteet käyvät väljiksi nimenomaan vyötärön seudulta, siis sekä paidat että housut. Oliko se niin, että suomalaisten vyötärönympärykset jatkuvasti kasvavat ja rasvamaksa on joka kolmannella?


   • Juhani Knuuti

    Kristiina, olet siis hurahtanut kaikkiin kliseisiin VHH:n osalta. Vaikka voit omasta mielestäsi hyvin ja se on tietenkin hienoa (olettaen että veriarvot kolesteroli mukaan lukuien ovat ok) ei tällä tarinallasi ole oikeastaan mitää painoarvoa kun argumentoidaan näistä ruokavalioista ja niiden eduista. Jos ratkaisusi on ollut sinulle ok, sehän on hyvä. Sinun kokemuksesi perusteella ei voida kuitenkaan väittää mitään siitä mikä on mekanismi ja toimiiko ja sopiiko sinun valintasi muille. Tätä jankutusta on jo monen kommentin verran. Eikö se jo riitä?

    Suomesta löytyy valtava määrä ihmisiä, jotka eivät noudata VHH-ruokavaliota ja jotka voivat hyvin ja ovat normaalipainoisia. Yhtä hyvin minä voisin väittää, että oma ruokavalioni olisi muille paras sillä voin hyvin ja olen normaalipainoinen. Ruokavalioni ei todellakaan ole VHH mutta höttöhiilarit ovat minimissä. Mutta ei tällä minun tarinallani ole mitään sellaista arvoa, että sitä kannattaisi tyrkyttää muille. Ylipäätänsä yksittäisten tapausten, myös omani, painoarvo on vähäinen.

    Huomaan, että kuvittelet olevasi asiantuntija vaikka et ilmeisesti ole selvillä, että tyypin 2 diabetesta on monta tyyppiä. Osa potilaista ei ole ylipainoisia vaan ongelma liittyy muualle ja diabetes laukeaa insuliininerityksen heikentyessä.


   • Martti R

    Kristiina: ”Senkin olen huomannut, että vaatteet käyvät väljiksi nimenomaan vyötärön seudulta, siis sekä paidat että housut.”

    Aivan, noistahan sen etupäässä huomaa. Itselläni on potilastiedoissa 2-tyypin diabetes maininta. Sain sen ollessani mitoissa 175 cm ja 75 kg ja olin töissä ja käytin eväänä paljon ruisleipää ja suositusten mukaisia levitteitä niissä ja join sokerisia mehuja ja kevyt maitoa.

    Nyt kun en enää ole työelämässä, en syö ruisleipää enkä levitteitä, enkä juo sokerisia mehuja enkä maitoa, niin paino on noussut 85 kg. Liikun jonkin verran päivittäin ja käyn kolme kertaa viikossa jumpassa. Paastosokeri on arvossa n. 5.4. Muuten perusruoka on pysynyt samana. Vyötäröön on tullut n. 10 cm lisää.


   • HR

    Kommentti Kristiinalle. Eikö olekin muuten hauskaa, kun tällä ja muilla valtavirran foorumeilla on avointa keskustelua, eikä kukaan ole alkanut nimittelemään sinua?

    En ole itse törmännyt aktiivisesti liikkuvaan normaalipainoiseen ei-insuliinipuutoksiseen (siinä mielessä, että insuliini *ei ole* hänelle välttämätöntä) diabeetikkoon, jonka sairaus on todettu aikuisiällä ja joka ei tablettilääkityksellä pääse hyvään hoitotasapainoon. Tunnetko tuttavasti hoitohistorian ja lääkityksen kyllin hyvin, jotta voit sanoa että tablettilääkitykset eivät ole olleet riittäviä? Luultavasti insuliiniannokset eivät kuitenkaan ole kovin suuria? Toisinaan jotkin lääkkeet voivat olla sopimattomia, ja tämän takia joudutaan siirtymään insuliiniin. Jos ehdotonta insuliinintarvetta ei ole, hoidon asteet ovat: elämäntavat -> tablettilääkitys -> insuliini. En kuitenkaan väitä, etteikö tällaisiakin henkilöitä olisi, sillä insuliinin erityksen hiipuminen ja insuliiniresistenssi muodostavat jatkumon. Asiat ovat todellisuudessa monimutkaisia, kuten aimmin jo totesin, ja tästä syystä yksi hoito (esim. ketogeeninen dieetti) ei voi olla hoito kaikkiin tuntemiimme sairauksiin.

    Teesiesi 1) insuliini johtaa lihomiseen ja 2) ketogeeninen dieetti parantaa 2-tyypin diabeteksen valossa ystäväsi (insuliinihoito+normaalipainoisuus) on muuten varsin paradoksaalinen tapaus. Voimme varmuudella olettaa, että hän joko a) syö ketogeenisesti tai b) ei syö ketogeenisesti. Jos a) on totta, kuinka hänellä on lääkehoitoa vaativa diabetes? Jos taas b) on totta, kuinka hän on normaalipainoinen, kun hän käyttää insuliinia? Olenko ymmärtänyt jotain väärin vai eikö maailma olekaan mustavalkoinen?

    Hienoa että olet saanut apua vaivoihisi ruokavaliollasi. Minullakin on tarina. Käytän rypsi- ja rapsiöljyä ja voin hyvin. Syön myös makeisia n. kerran viikossa. Voin siitä huolimatta hyvin. Oletko varma, ettei mikään muu terveyteesi vaikuttava tekijä olisi voinut muuttua samalla kun koit että rypsiöljyn käytön lopettaminen paransi vaivasi? Oletko kokeillut aloittaa ja lopettaa rypsiöljyn käytön uudestaan? Oletko kokeillut aloittaa ja lopettaa jonkun rypsiöljyä ulkonäöltään ja maultaan muistuttavan öljyn, jonka laatua et itse tiedä, käytön? Jos näiden jälkeen vaivat palaavat siinäkin tapauksessa ettet tiedä että olet käyttänyt juuri rypsiöljyä, on rypsiöljyllä mitä todennäköisimmin vaikutusta vaivoihisi. Tällaisia asetelmia tutkimuksissa testataan jotta päästäisiin anekdootteja vahvemmalle näytön asteelle, joka riittää väestötason suosituksiin.


    • Kristiina

     Ei nyt täysin nimittelystä vapaa vaikuta tämäkään foorumi olevan, jos luit Juhanin ja Leinon sananvaihdon. En tunne tuttavani tautihistoriaa, mutta sen tiedän, ettei hän syö ketogeenisesti. Onhan tablettilääkitys myös diabeteksen lääkehoitoa, ja siitäkin eroon pääseminen on remissio. Kuten Jr alempana analysoi, voitaisiinhan epilepsiaankin aina ensin kokeilla ketogeenista ruokavaliota ja katsoa sen teho, jos aina mennään lääkkeetön hoito edellä. Näin ei kuitenkaan taida käytännössä olla.

     Voin nyt vakuuttaa, että on ymmärretty, että yksittäistapauksilla ei ole merkitystä suositusten kannalta. Se turhautuminen, jonka aiheuttaa tieteellisen näytön ja yksilön kokemusten välillä oleva usein huomattava ero, on vaan suuri.

     Siirryin aikoinaan kasvirasvojen ja rypsiöljyn käyttöön työterveyshoitajan kehoituksesta, kun kolesteroli oli 6,3. Rypsiöljyä käytin aina paistamiseen, kun pullossa sanottiin, että siihen soveltuu. Lihaskivut varsinkin hartioissa eivät olleet pientä jomotusta vaan todella invalidisoivia. Jouduin olemaan joskus sairauslomalla, hartioihin pistettiin kortisonia ja fysikaalisia hoitojaksoja oli lukemattomia. (Rahaa paloi kiitettävästi.) Missään vaiheessa ei siis mielessä käynyt mitään epäilystä, että syömisillä olisi osuutta asiaan. Ajattelin, että olen vaan tällainen kivulias. Vuoden 2010 seutuun olleiden rasvakeskustelujen vaikutuksesta kaikki kasvirasvat vaihtuivat voihin. Silloinkaan ei ollut mitään odotusta, että vaivani helpottuisivat. Muutaman kuukauden kuluttua vain havahduin tilanteeseen, että nyt kaikki ei ole kuten tavallisesti eli ei koske.

     Kysyit, olenko tehnyt mainitsemiasi testejä. No rypsiöljyyn en koske kepilläkään ja sitä paitsi kaupasta on vaikea ostaa rasvapulloa, jonka sisältö ei ole tiedossa. Pitäisi siis olla osallisena jossain sokkoutetussa tutkimuksessa.


     • Juhani Knuuti

      pikakommentti kommentointiin: Et ehkä ole tietoinen, että minulla ja Leino Utriaisella on pitkä ja taakan uuvuttama jakso erilaisten väitteiden käsittelemisessä.


    • Martti R

     HR: ”Asiat ovat todellisuudessa monimutkaisia, kuten aimmin jo totesin, ja tästä syystä yksi hoito (esim. ketogeeninen dieetti) ei voi olla hoito kaikkiin tuntemiimme sairauksiin.”

     Väitteesi (tässä vaiheessa subjektiivinen) edellyttää, että tiedät asioiden olevan monimutkaisia todellisuudessa. Onko tästä olemassa tieteellistä (objektiivista) näyttöä?

     ”Teesiesi 1) insuliini johtaa lihomiseen ja 2) ketogeeninen dieetti parantaa 2-tyypin diabeteksen valossa ystäväsi (insuliinihoito+normaalipainoisuus) on muuten varsin paradoksaalinen tapaus.”

     Asettaisin mainitsemasi teesisi (Kristiinalta?) muotoon: 1) liika insuliinin lihottaa ja 2) ketogeeninen dieetti auttaa pitämään 2-tyypin diabeteksen oireettomana.

     Siis, insuliini ei lihota. Ja että 2-tyypin diabetes paranisi, se edellyttäisi sen aiheuttaneen insuliiniresistenssin geenivirheen korjaamista. Koska nykymenetelmät eivät vielä kykene tähän, meidän on hoidettava oireita, ei itse aiheuttajaa.

     ”Minullakin on tarina. Käytän rypsi- ja rapsiöljyä ja voin hyvin. Syön myös makeisia n. kerran viikossa. Voin siitä huolimatta hyvin.”

     Totta, jolla ei ole sairauksia aiheuttavia geenivirheitä, voi syödä sellaista mitä taas geenivirheen omaava ei voi. Jos ruokavaliolla geenivirheen omaava voi pitää geenivirheensä vaikuttamattomana, niin mikä on pohjimmainen syy syyttää hänen näkökulmaansa yksittäistapaukseksi ja sinun näkökulmaasi/tarinaasi yksittäistapauksesta poikkeavaksi? Eikö kyse ole keskustelun hallinnasta?


     • HR

      Kommentti Martti R:lle.

      Ihmisen monimutkaisuutta kritisoiva kommenttisi on erikoinen. Vaadit tästä objektiivista näyttöä olemalla itse hyvin subjektiivinen. N. 3 miljardin nukleotidiparin (n. 20000 geenia ja lukematon määrä funktioltaan huonosti tunnettua sekvenssiä) ja ympäristön yhteisvaikutuksesta syntyvä järjestelmä ei mielestäsi ole monimutkainen? Mikä sitten on? Aivot ovat osa ihmistä, eivätkö ne ole monimutkaiset vai osaatko selittää niiden toiminnan? Miten tämä itsestäänselvyys pitäisi perustella tieteellisesti? Ihmisen kompleksisuus ja kyky ylläpitää homeostaasia on fakta, ja kaikenlaiset puoskarit ovat kautta aikojen yrittäneet markkinoida ihmelääkkeitään nämä kiistämällä.

      Monitekijäisten sairauksien (esim. diabetes) genetiikan tuntemus rajoittuu yhä vain väestötasolla osoitettavissa oleviin riskealleeleihin (ei-koodaavaa DNA:ta), joiden merkitys yksilölle jää arvailujen varaan. Tältä pohjalta en lähtisi väittämään, että jos henkilö omaa geenivirheen, voin hän pitää sen ruokavaliolla vaikuttamattomana. Kaikki sairaudet tai välttämättä diabeteskään eivät johdu geenivirheistä.

      Teeseistä olen samaa mieltä kanssasi pienellä erotuksella.
      1) insuliini lihottaa, jos energiansaanti on yli tarpeen mutta jos insuliinia pistää liikaa, verensokeri laskee kriittiselle tasolle
      2) myös muut kuin ketogeeniset dieetit auttavat pitämään diabeteksen hoitotasapainossa, eikä tähän tarvita ketogeenisyyttä

      En tiedä mitä tarkoitat diabeteksen oireettomuudella, koska ilman verensokerimittaria huonossa hoitotasapainossa olevaa 2-tyypin diabetesta ei huomaa kuin komplikaatioista tai jos verensokeri nousee kriittiselle tasolle.

      Tarkoitukseni oli kritisoida yksinkertaistavia väitteitä ihmeruokavalioista, jotka toimivat lääkkeenä kaikkeen. Yksittäistapauksia on joka lähtöön. Jos joku kokee oireidensa helpottaneen sillä, että ruokavaliossa on tapahtunut muutoksia, ei tämän perusteella voida mennä väittämään että ruokavalio on estänyt jonkun hatusta vedetyn geenivirheen vaikutuksen.


     • HR

      Lisään vielä genetiikasta sen verran että on tietysti harvinaisia vahvasti periytyviä yksigeenisiä diabeteksen muotoja, kuten MODY, mutta ylläolevassa keskustelussa ei ole ollut tällaisista kyse.


     • Martti R

      HR: ”Ihmisen monimutkaisuutta kritisoiva kommenttisi on erikoinen. Vaadit tästä objektiivista näyttöä olemalla itse hyvin subjektiivinen. N. 3 miljardin nukleotidiparin (n. 20000 geenia ja lukematon määrä funktioltaan huonosti tunnettua sekvenssiä) ja ympäristön yhteisvaikutuksesta syntyvä järjestelmä ei mielestäsi ole monimutkainen? Mikä sitten on? Aivot ovat osa ihmistä, eivätkö ne ole monimutkaiset vai osaatko selittää niiden toiminnan? Miten tämä itsestäänselvyys pitäisi perustella tieteellisesti?”

      No, myönnän, että olisi pitänyt kysyä tarkemmin, mitä tarkoitat, että asiat ovat monimutkaisia. En löytänyt, että monimutkaisuus koskeen tässä mainitsemiasi asioita, koko ihmisen monimutkaisuutta. Jospa pienennettäisiin tätä monimutkaisuutta koskemaan vain diabeteksen hoitoa ruokavaliolla.

      HR: Monitekijäisten sairauksien (esim. diabetes) genetiikan tuntemus rajoittuu yhä vain väestötasolla osoitettavissa oleviin riskealleeleihin (ei-koodaavaa DNA:ta), joiden merkitys yksilölle jää arvailujen varaan. Tältä pohjalta en lähtisi väittämään, että jos henkilö omaa geenivirheen, voin hän pitää sen ruokavaliolla vaikuttamattomana. Kaikki sairaudet tai välttämättä diabeteskään eivät johdu geenivirheistä.

      Tutkimuksella on saatu selville, että 2- tyypin diabeteksen riskigeenien lukumäärä on 92 vuonna 2014. Epigenetiikka on prosessi, jossa on kyse siitä, miten geenien toiminta muuttuu reaktiona sisäisiin ja ulkoisiin signaaleihin. Asetyyliryhmä kytkee geenin päälle, ja metyyliryhmä kytkee sen pois päältä. Esimerkiksi syömämme ruoka vaikuttaa siihen, mikä geeni kytkeytyy toimimaan.

      HR: ”En tiedä mitä tarkoitat diabeteksen oireettomuudella, koska ilman verensokerimittaria huonossa hoitotasapainossa olevaa 2-tyypin diabetesta ei huomaa kuin komplikaatioista tai jos verensokeri nousee kriittiselle tasolle. ”

      Tarkoitin lähinnä verikokeista seurattavia arvoja.

      HR: ”Tarkoitukseni oli kritisoida yksinkertaistavia väitteitä ihmeruokavalioista, jotka toimivat lääkkeenä kaikkeen. Yksittäistapauksia on joka lähtöön. Jos joku kokee oireidensa helpottaneen sillä, että ruokavaliossa on tapahtunut muutoksia, ei tämän perusteella voida mennä väittämään että ruokavalio on estänyt jonkun hatusta vedetyn geenivirheen vaikutuksen.”

      Jos olen oikein ymmärtänyt, Heikkilän kirjassa hoidetaan ruokavaliolle insuliinresistenssiä, joka on kaikkien sairauksien äiti. Siis vain yhdelle, insuliiniresistenssille on annettu parantava ruokaohje, lääke.

      Ruoka on yksi tekijä, joka säätää mikä geeni toimii ja mikä ei.

      ”Se, minkä ajattelimme ymmärtäneemme, onkin hyvin paljon monimutkaisempi. Genomin osat, joiden ajattelimme olevan täysin hiljaisia, ovat täynnä elämää ja toimintaa…” Ewan Birney

      Eli, ennen tutkimusta ajateltiin että 80% genomista on ”toimimatonta”, mutta tutkimuksen jälkeen toimimaton osa todettiin suurelta osin toimivaksi. Monimutkaisuus siis lisääntyy tiedon kasvaessa.


     • Jumpperi

      Vhh/ketogeeninen ruokavalio toiminee monella 2-tyypin diabeetikolla, kun mittarina on verensokeri. Syynä on ravinnon alhainen hiilihydraattikuorma, minkä ansiosta verensokeri ei nouse samalla tavalla (koska kudokset eivät ota glukoosia vastaan tehokkaasti, koska insuliiniresistenssi). Vhh ei korjaa ja paranna olemassa olevaa insuliiniresistenssiä. Päin vastoin, kauan vähillä hiilareilla ollut henkilö ei kestä hiilariateriaa senkään vertaa kuin aikaisemmin. Ja vieläpä kun mennään ruokavalion yksityiskohtiin, runsas tyydyttyneen rasvan saanti todennäköisesti pahentaa insuliiniresistenssiä.

      Jos henkilö laihtuu, se toki korjaa insuliiniresistenssiä.

      Lisäksi haluan tuoda esiin, että on autoimmuunisairauksia, kuten vaikka reuma, joissa tietyt ravintoaineet voivat _joskus_ vaikuttaa oireiluun geenien toimintatasolla. Muutama prosentti ihmisistä reagoi erilaisiin proteiineihin ilman varsinaisia allergiaoireita. Ja kuka heistä mihinkin: oli sitten muna, maito, jokin vilja, jokin liha, kala.

      Tämän vuoksi jotkut reumapotilaat voivat saada helpotusta jätettyään pois tuon itselle sopimattoman proteiininlähteen. Jos tuo proteiini sattuu löytymään esim tietystä viljasta, voi tuntua, että vhh auttaa reumaan. Ruokavalion muilla komponenteilla tai ketoosilla tai insuliiniresistenssissä ei kuitenkaan ole tekemistä asian kanssa. Jos henkilö reagoi esim maitoon, munaan tai lihaan, hän on toteava, että eipä auta vhh reumaan.


     • HR

      Martti R:lle.

      En edelleenkään ymmärrä, miksi toisaalta kiistät asian monimutkaisuuden mutta kuitenkin korostat juuri samoja asioita, joista itsekin puhuin ja jopa mainitset että monimutkaisuus lisääntyy tiedon kasvaessa. Epigenetiikkaa tunnen kyllä riittävästi, ja tämäkin on huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus kuin mitä yllä esität. Lisäksi täytyy muistaa, ettei ihmisen elimistö ole deterministinen kone.

      En tiedä mihin lähteeseen viittaat, mutta mainitsemasi 92 riskigeeniä ovat varmastikin GWAS-tutkimuksissa löydettyjen ei-koodaavien polymorfismien avulla paikannettuja. Tie siihen, että osoitetaan näiden todella olevan sairauden taustalla, on vielä hyvin pitkä. Esim. ihmisen pituutta sääteleviä geenejä on vastaavasti paikannettu GWAS-tutkimuksissa lähemmäs 200 kpl, mutta näiden selitysvoima on häviävän pieni. Tietääkseni useamman riskigeenin yhteisvaikutuksen mallintaminen on myöskin täysin lapsenkengissä. Ihmisen metaboliaa säätelevät useat, osittain päällekkäiset prosessit, joiden taustalla on suuri joukko eri geenejä, mutta täsmälääketiede on tästä vielä hyvin, hyvin kaukana. Parhaiten tunnettuihin metabolisiin prosesseihin on onnistuttu kehittämään lääkkeitä, mutta nykytiedolla voi ainoastaan teoretisoida että ”kun syön ketogeenisesti, sen ja sen geenin luenta vaimentuu ja näin insuliiniresistenssini katoaa”. Kaukaa haetumpi esimerkki ovat homeopaattien viittaukset siihen, että ”veden muisti” perustuu kvanttikemiaan. Moniko homeopaatti ymmärtää oikeasti jotain kvanttikemiasta ja pystyy tämän esim. laskennallisella simulaatiolla näyttämään toteen? Ennen tätä on kyse pseudotieteestä ja spekulaatiosta, ei vakavasti otettavasta näytöstä. Heikkilälle tiede kyllä kelpaa, kunhan se tukee hänen omaa näkemystään tai jos hän tahallisesti/tahattomasti tulkitsee tuloksia omien tarkoitusperiensä mukaisesti. Muu tiede ja sen tekijät ovat huonoja ja korruptoituneita (vrt. Trump ja fake news).

      Iskulausemaiset heitot kuten ”insuliiniresistenssi on kaikkien sairauksien äiti”, ovat joskus popularisoinnin kannalta joskus hyödyllisiä, mutta väittämä on hyvin harhaanjohtava, sillä se antaa ymmärtää, että todellakin kaikki sairaudet johtuisivat insuliiniresistenssistä. Yksikin vastaesimerkki kumoaa yleistyksen, joten Heikkilän absurdi väite falsifioidaan helposti vaikkapa sillä että lasten reumasairaudet tai diabetes eivät johdu elintavoilla hankitusta insuliiniresistenssistä, sillä heillä ei sellaista ole. Vaikka Heikkilän väite tulkittaisiinkin lievemmässä muodossa (esim. insuliiniresistenssi on yleisten, vanhemmalla iällä ilmenevien sairauksien, äiti), on todistustaakka silti hänellä.

      Korostan tässä vielä, että puhuminen tyyliin ”Heikkilän dieetti” on harhaanjohtavaa, sillä kyseessä on henkilö, joka ei ole tietääkseni osallistunut ainoaankaan ravitsemustieteelliseen tutkimukseen, vaan poimii muiden tuloksia todennäköisesti omaa liiketoimintaansa ryydittääkseen ja uhoaa katutappelijan mentaliteetilla kun vähänkin arvostellaan. Hälytyskellojen tulisi soida aina kun vastassa on henkilö, joka ei pysty kertaakaan tunnustamaan olleensa jossain väärässä. Näiden myötä vetäydyn osaltani keskustelusta.


 45. Leino Utriainen

  Hei Kristiina

  Juhani on oikeassa. Tyypin 2 diabetesta on monta tyyppiä. Yksi niistä on statiinidiabetes.

  Ei edes oikeat elintavat auta statiinia vastaan.

  Suomalaistutkimuksen (Kuopiossa tehty) mukaan statiini aiheuttaa diabetesriskin. Riskin pienentämiseen eivät tehoa edes terveelliset elämäntavat samalla tavalla kuin statiinia käyttämättömillä henkilöillä. Aiempien tutkimusten mukaan kakkostyypin diabetesta voidaan ehkäistä elintapaneuvonnalla jo suhteellisen pienellä painonpudotuksella, ruokavalion muutoksilla terveellisempään suuntaan ja lisäämällä liikuntaa. Nyt on todettu, että diabetesriskissä olevilla statiinien käyttäjillä veren paastosokeri nousi terveellisempään elämään kannustamisesta huolimatta. Tutkimukseen osallistui 2 798 henkilöä viidestä suomalaisesta sairaanhoitopiiristä. Henkilöillä, jotka eivät käyttäneet statiineja, paastosokerissa ei tapahtunut muutosta.

  Statiini vähensi insuliinieritystä ja aiheutti elimistössä insuliiniresistenssiä ( = Insuliini ei vaikuttanut kuten pitäisi.


  • Juhani Knuuti

   Jaahas, Mr. statiini heräsi. On totta, että statiininkäyttäjillä on hieman lisääntynyt diabeteksen puhkeamisen riski mutta statiinin edut ylittävät moninkertaisesti tämän haitan.


   • Leino Utriainen

    Kiitos nimittelystä ! Hereillä ollaan, vaikka sormeni ei ole ollut ajan hermolla kesän aikana.

    Statiinista diabeteksen saaneilla ei statiinin edut varmasti ylitä statiinin haittoja. Päinvastoin lääkkeellä (=rahalla) hankittu diabetes pyörittää väärin päin eli lisää sydäntapahtumia.

    Esitäpä,Juhani, jotain tutkimusta (tiedettä) siitä, miten statiinista diabeteksen saaneilla pieniriskisillä statiinin syöjillä statiinin hyödyt ylittävät ”moninketaisesti tämän haitan” !

    Turun yliopiston surkean STATEAM-tutkimuksen mukaan pieniriskisiä statiinin syöjiä on noin
    30 % kaikista statiinin syöjistä eli nyt noin 30 % x 680 000 = noin 200 000.


  • Kristiina

   Kiitos Leino tästä informaatiosta. Väkisin tulee nyt mieleen, että voisiko olla myös esim. becel- ja benecol-diabetesta, kasvisterolit kun myös alentavat kolesterolia eli vaikuttavat statiinien tavoin. Lapsillekin syötetään päiväkodeista lähtien beceliä ja keijua ja yhä nuoremmilla on 2-tyypin diabetesta. Kuulostaa salaliittoteorialta. On mentävä nukkumaan. Hyvää yötä!


 46. Jr

  Hyvä Juhani
  En ole lukenut kyseistä Heikkilää enkä tule lukemaan noiden epätarkkuuksien takia. Yhden olen lukenut, mutta ulkomaankielellä pääsee parempaan tarkkuuteen. Tosin suuri kuva ei paljon muutu, mutta ehkä tuo ehdottomuus ja ”kaikille sopiva kaikki parantava” saa hieman useampia sävyjä.

  100 vuotta sitten lääkkeetön elämä oli osittain totta -lääkkeitten puutteen takia. Ei ollut c-vitamiinia, ei ollut insuliinia, ei ollut epilepsialääkettä.

  Havaitsivat, että totaalipaasto on hyödyllistä lähes kaikille epilepsiasta kärsiville. Sittemmin havaitsivat, että lähes samaan päästään hiilareita rajoittamalla ketogeeniselle tasolle asti. 2/3 hyötyy tästä, ja sama teho oli kehitetyllä lääkkeellä (Phinney, Volec). Lääkkeen myötä ruokavaliohoito jäi marginaaliin ja lähes unohtui.

  Lainaus Juhanilta: ”Myös sairauksien hoidossa aina ensisijaisesti tulee tarkastella elintapoja, kuten ruokavaliota ja liikuntaa ennen lääkehoitoja. … Ainoa sairaus, johon ketogeenistä ruokavaliosta on osoitettu hyötyä ja johon sitä käytetään, on hoitoresistentti epilepsia. Vaikutusmekanismin uskotaan liittyvän ketoaineiden vaikutuksiin aivokudoksessa eikä sinänsä itse ruokavalioon.”

  1. Niin, kummin päin se nyt on -ensin muut yritykset ja sitten lääkehoito? Jos Heikkilän ja Knuutin vastaanotot olisivat vierekkäin, epileptikkona koputtaisin ensin Heikkilän oveen (halutessani epileptikkona lääkkeettömän hoidon ensin ja pillerit vasta sitten, eikä ensin testata pillereitä tehottomiksi eli hoitoresistentti epileptikko). Voihan olla, että kuulun niihin 1/3 johon paastot ja ketonit eivät vaikuta, jolloin vaihtoehto tarvitaan.

  2. Hieman saivartelua: Aivot käyttävät glukoosia, jos sitä on, ketoaineita mieluusti jos ei ole. ketoaineita eli maksan pilkkomia ”pikkurasvoja” ei pääse syntymään kuin glukoosivajeessa -> insuliinin vähäisyys. Glukoosivajetta ei synny ilman syömättä jätettyä hiilaria (ja proteiinit sopivalla tasolla), täyspaastokin täyttää tämän ehdon. Nollasummapelin lopputulos on siis se, että rasvat korvaavat syömättä jätetyn hiilarin. Ruokavalion on pakko muuttua rasvaiseen suuntaan, jotta saadaan ketoaineet aivoihin ja sitä kautta erilaista toimintavastetta (vähemmän kohtauksia). Ruokavaliomuutos voi laukaista muitakin reaktiopolkuja, muttei mitään ole kyllä vastaan tullut.

  100 vuotta sitten sokeritautisten T2D hoitomuoto ilman insuliinia oli tämä sama. Luullakseni myös toinen ääripää eli rasvat alle 5E% oli jo tuolloin käytössä. Molemmista on dokumentoitu tuloksia. Ehkäpä maksan säästäminen yht’aikaiselta rasva/hiilari energiakuormalta on se juttu,..

  JR


  • Juuso

   Nyt vedetään mutkia suoriksi. Jos tiedetään, että hoitoresistentti epilepsia voidaan parantaa ketogeenisellä ravinnolla, ei tarkoita sitä että ensimmäisenä ollaan antamassa potilaalle lääkitystä. Toki hoito on arvioitava yksilökohtaisesti.

   Kertokaa, miksi insuliinia pidetään eräänlaisena ”myrkkynä”? Allekirjoitan, että insuliinilla on lihottava vaikutus, jos hiilihydraattien (erityisesti höttöhiilareiden) saanti on runsasta ja liikunta vähäistä. Ei kuitenkaan tarkoita, että hiilarin pitäisi kokonaan poistaa ravinnosta. Eikö niin?


 47. JEJ

  Lääketeollisuudella on juridisesti oikeus tavoitella voittoa ja markkinatalouden näkökulmasta myös moraalinen velvollisuus. En jaksa itse uskoa, että tältä pohjalta lääkekehitys voisi koskaan olla potilaan edut täysin priorisoiva. Esim syövän hoidossa lääkärit toki tekevät erittäin ansiokasta työtä, mutta pääsääntöisesti kuitenkin tiukasti lääkefirmojen hoitoprotokolien mukaisesti (ymmärrän toki vastuukysymykset), jolloin potilaan elämäntapoihin liittyvät interventiot jäävät käytännössä olemattomiksi. Muutos valtavirrassa tapahtunee sitten kun sille löytyy sopiva liiketoimintamalli. Holistisessa mielessä esim ketogeeninen dietti saattaa olla todella tehokas tukihoito sytostaattien lisänä. Joskus se littyy verensokerin hallintaan ja joskus myös itse ketoaineisiin. Sytostaateilla etenkin kortisoonin yhteydessä on taipumus nostaa verensokeria, jolla on todistetusti negatiivinen vaikutus hoitovasteeseen. Syövät ovat toki yskilöllisiä ja esim yleistys että syöpä käyttää vain ja ainoastaan sokeria on absoluuttisen väärä. Juuri tällaisia väittämiä vastaan teet Juhani arvokasta työtä.Syöpäsoluspesifisen metabolian selvittämisellä ja siihen iskemällä voitaisiin päästä täysin erillaisiin hoitovasteisiin kuin pelkillä lääkkeillä. Tässä esim PET skannaus on hyödyllinen lisä. Teoriassahan tällä voidaan selvittää glukoosimerkkiaineen ohella muitakin metabolisia tekijöitä kuten vaikka sensitiivisyys lyhyille rasvahapoille, koliinille tai sepsifille aminihapoille. Lisäksi hapen pitoisuus (normoksia vs hypoksia) vaikuttaa syöpäsolun metaboliaan. Kun tällainen tieto olisi käsissä niin kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman laatiminen sekä viralliset lääkkeet, metaboliset modulaattorit että ravinnon huomioiden olisi huomattavasti toimivampaa kuin nykykäytännöllä, jonka irvikuva on syöpäosaston ruoat. Ne jos jotkin kuvaavat nykyasetelmaa.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos asiallisesta kommentista. Muuten olen samoilla linjoilla mutta olet väärässä, että syöpälääkärit olisivat lääkefirmojen laatimien hoitoprotokollien varassa. Asiahan on juuri päinvastoin. Lääkärit laativat asiantuntijaryhmissä hoitoprotokollat, ei teollisuus. Teollisuus toki yrittää saada oman tuotteensa mukaan hoitoprotokolliin mutta se onnistuu nimenomaan vain tekemällä kunnollisia tutkimuksia, joissa heidän tuotteensa teho muihin verrattuna osoitetaan. Yleensä uuden lääkkeen pääsy osaksi hoitorutiineja on todella kivinen tie ja maksaa yritykselle kokokehityskaaressa 5-10 miljardia euroa, johtuen juuri tiukista (ehkä liiankin?) vaatimuksista.

   Jos elämäntapainterventiot jäävät sivuun, minun kokemukseni mukaan se ei johdu asian vähättelystä vaan julkisen terveydenhuollon resurssien niukkudesta.
   Kuvantamisella saadaan toki yskilöllistä tietoa ja se ohjaa yhä enemmän hoitojen kohdistumista yksilöllisesti.

   Mitä tulee syöpäosastojen ruokaan, sehän on normaalia sairaalaruokaa. Nykyisin hoidot annetaan pääasiassa polikliinisesti, jolloin vain tietty osa ylipäätään on sairaalan ruoilla.


   • JEJ

    Kiitos kattavasta vastauksesta. Mikäli lääkärit määrittelevät täysin hoitoprotokolat eikä lääketeollisuus (vaikka toki lääketeollisuus antaakin lääkeainekohtaista koulutusta), niin tähtäin tuntuisi olevan moderneissakin personoiduissa interventioissa puhtaasti lääkkeisiin perustuva. Julkisen palvelun resurssit toki ovat rajalliset,tämän ymmärrän erittäin hyvin, mutta luulisi, että esim verensokerin tuominen parametrinä hoitoprotokoliin mukaan olisi helpostikin hallittavissa; esim lukuisat tutkimukset tukevat metformiinin käyttöä suhteellisen turvallisena tukihoitona (metformiini tulee jotakuinkin geneerisesti tehokkaaksi lääkeeksi alhaisella seerumin glukoositasolla, korkealla tasolla voi taas vastaavasti kiihdyttää kasvaimien kasvua).

    Ravintoaineista moni (kuten kurkuma tai vihreä/valkoinen tee) toimivat synergisesti monien sytostaattien kanssa, mutta esim bortezomibin kanssa tee ei sovi, koska nämä reagoivat keskenään jolloin teho katoaa. Koulutuksellisessa mielessä yksi suuri ongelmakohta on hyvinkin epäkohteliaasti väittäen, että lääkäreiden ymmärrys kemiasta (esim sytostaattien ja ravintoaineiden välisistä mahdollisista reaktioista) on melko olematonta. Eikä suurin osa potilaistakaan ymmärrä tällaisita. Siten holistisemman lääketieteen koulutuslähtökohtiin pitäisi satsata tulevaisuudessa paljon enemmän. Näin ollen vaihtoehtoinen humpuuki (johon ravintoaineinterventiot EIVÄT kuulu) saattaisi jäädä minimaaliseksi.


    • Juuso

     Tutkimusnäyttö aiheesta mahtaa olla kuitenkin loppujen lopuksi melko niukka, minkä takia en lähtisi muokkaamaan lääketieteen koulutusohjelmaa radikaalisti. Mutta idea siitä, että ravinto voisi edesauttaa potilaan paranemista, on hieno!

     Keskustelu netin keskustelupalstoilla tuskin etenee mihinkään. Tuloksen aikaansaamiseksi mielestäni tulisi antaa rakentavaa palautetta aiheesta Käypä hoidon asiantuntijoille vaikkapa netin kautta. Luotan, että he osaavat arvioida puolueettomasti aiheeseen liittyvät tutkimukset ja tehdä tarvittavia muutoksia Käypä hoitoon.


     • Martti R

      Ainakin nuorten ylipainoisuus on kaksin kolminkertaistunut muutaman vuosikymmen aikana, ruokasuosituksista huolimatta. Mikä siihen on syynä, olisi hyvä selvittää, Jos sen on nautittu ruoka, olisi ainakin tiedostettava mitä siitä seuraa, ainakin syöpää estävät geenit eivät silloin toimi, ja on varauduttavat syövän hoitoon. Tutkimus, jossa on käytetty identtisiä hiiriä, on osoittanut, miten valtavan suuri vaikutus länsimaisella epäterveellisellä ruokavaliolla on syöpää estävien geenien hiljentämiseen ja paksusuolen syöpien lisääntymiseen.

      Tulevaisuudessa syöpä hoidettaneen ilman kemoterapiaa ja puuttumista genomiin käyttämällä/soveltamalla jokaisessa solussa olevaa koodia, joka tuhoaa syövän joka on tullut soluun.

      Tutkimuksen mukaan tietyn alleelin kantajilla elintapa muutos johti selvään painon laskuun ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

      Eli, kumpaan panostetaan, sairauksien ehkäisyyn, vai sairauksien hoitoon, molempiin löytyy tutkittua tietoa.


     • Juhani Knuuti

      Ilman muuta ehkäisyyn. Toki sairaudetkin pitää hoitaa sillä ihminen ei toimi kuin kone.
      Ylipainon lisääntymiseen on ihan järkevät syyt. Elintavat ovat muuttuneet niin että kulutus on pienempää ja ravinnon energiatiheys ja saatavuus suurempaa. Eri asia on miten tähän voisi tehokkaasti vaikuttaa


     • Juuso

      Ehdottomasti ehkäisyyn. Mutta tulee osata arvioida laajemmin nuorten ylipainoasiaa. Vain 1/5 nuorista ja lapsista näyttää liikkuvan suositusten mukaisesti sekä vain 5% nuorista pystyy toteuttamaan ruutuaikasuositukset (http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/347/VLN_liituraportti_150317.pdf). Eli istuminen on kohtuullisen suurta. Ja kyllä, lääkäreiden peruskoulutuksessa opetaan liikunnan puutteen vaarallisuus – istuminen tappaa. Lisäksi länsimaalainen (epäterveellinen) ruoka ei tarkoita ravintosuositusten mukaista ruokaa. Voisitteko näyttää tutkimuksia, jossa ravintosuositusten mukainen ruokavalio ja liikunta suositusten mukainen liikuntamäärä todetaan vaaralliseksi tai tehottomaksi esim. lihavuuden ehkäisyssä? Tai että suositusten mukainen ruoka ja lliikunta aiheuttaisivat T2D:ä tai syöpää? Elämäntapamuutos monelle henkilölle on suositeltavaa. Mutta olemme varmaan kaikki samaa mieltä, että elämätapamuutokseen ei välttämättä tarvita ketogeenistä tai vhh ravintoa?


     • Martti R

      ”Voisitteko näyttää tutkimuksia, jossa ravintosuositusten mukainen ruokavalio ja liikunta suositusten mukainen liikuntamäärä todetaan vaaralliseksi tai tehottomaksi esim. lihavuuden ehkäisyssä?”

      Ainakin yhden henkilön tekemä, mielestäni tarpeeksi hyvin dokumentoitu tutkimus löytyy:


     • Juhani Knuuti

      Martti R, et voi olla tosissasi. Kyseisen henkilön tekemä yhden miehen ”ihmiskoe” on lähinnä vitsi. Tuolla tavalla voi osoittaa minkä tahansa asian hyödylliseksi tai haitalliseksi.


     • Juuso

      Niin. Kriittisesti ajatellen dokumentti on perin harhaanjohtava ja epäluotettava jos verrataan vertaisarvioituihin, koulutettujen asiantuntijoiden tekemiin julkaisuihin ja tutkimusmassaan. Mitä mieltä olet Juhani? Otan esimerkin; Fogelholmin kanssa käytyä keskustelua on selvästi editoitu, sillä ainakin yhdessä kohdassa Fogelholmin lause jää selvästi kesken. Vaikuttaa siltä halutaan tuoda tiettyä näkökulmaa aiheeseen. Lisäksi yhden dokumentissä esiintyvän lääkärin oikeuksia on rajoitettu. Dokumentissä ei myöskään otettu huomioon liikuntamäärän muutosta tuona 30 päivän aikana. Tiedetään, että liikunnalla on merkitystä ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. Tomi näytti kovin makoilevan tuona aikana, joten voi olla hyvinkin mahdollista, että Tomin liikuntamäärä saattoi laskea tuona 30 pvän aikana, mikä saattoi johtaa mm. väsymykseen ja huonontuneeseen rasituskokeen tulokseen. Olen siis kanssasi eri mieltä siitä, onko dokumentti tehty tarpeeksi hyvin.


     • Ilkka Harju

      Pauli Ohukainen on ansiokkaasti käsitellyt tässä kyseistä dokumenttia:
      http://www.tervettaskeptisyytta.net/ravitsemussuositukset-vaaralla-puntarilla/


     • Martti R

      Juhani: ”Martti R, et voi olla tosissasi. Kyseisen henkilön tekemä yhden miehen ”ihmiskoe” on lähinnä vitsi. Tuolla tavalla voi osoittaa minkä tahansa asian hyödylliseksi tai haitalliseksi.”

      Miten sen nyt ottaa. En ottanut kantaa itse dokumenttiin, vaan dokumentointiin, jolla tarkoitin ”kokeiden/mittausten” tekemistä ennen koetta ja kokeen jälkeen ja niiden ylösottamista/tallentamista. Dokumentti ja dokumentointi ovat eri asioita. Siis nämä mitatut mittausarvot muuttuivat kokeen aikana, tuskin kukaan kiistää tätä, koska ne on jokaisen todettavissa. Mistä nämä mittausarvojen muutokset johtuivat, on taas se kiistaa aiheuttava/ pääteltävissä oleva asia, johon en ottanut kantaa.


     • Juhani Knuuti

      Niin, muistaakseni kolesteroli parani. Paastosokerissa ei ollut mitään olennaista muutosta ja arvot olivat täysin normaalilla alueilla. Tämän mukaan ei mennyt ainakaan huonommin mutta toki vointi oli surkea. 😉


     • Martti R

      Juuso: Dokumentissä ei myöskään otettu huomioon liikuntamäärän muutosta tuona 30 päivän aikana. Tiedetään, että liikunnalla on merkitystä ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. Tomi näytti kovin makoilevan tuona aikana, joten voi olla hyvinkin mahdollista, että Tomin liikuntamäärä saattoi laskea tuona 30 pvän aikana, mikä saattoi johtaa mm. väsymykseen ja huonontuneeseen rasituskokeen tulokseen.

      Dokumenttia sivuavissa kirjoituksista on luettavissa, että Tomin päivittäinen treenimäärä pysyi samana.


     • Martti R

      Juhani: ”Niin, muistaakseni kolesteroli parani. Paastosokerissa ei ollut mitään olennaista muutosta ja arvot olivat täysin normaalilla alueilla. Tämän mukaan ei mennyt ainakaan huonommin mutta toki vointi oli surkea.”

      Näinhän se oli noiden suhteen, ja kuntotestinkin suhteen, mutta pitkäaikainen verensokeriarvo ja triglyseridit nousivat, jotka liitetään usein insuliiniresistenssiin.

      Kuitenkin muutosta tapahtui painon suhteen, joka nousi 6 kiloa ja rasvaprosentti 2,5%.

      Hänen vireystasonsa laski huomattavasti ja verikokeiden perusteella D-vitamiinitaso romahti, samoin omega-3 rasvahappojen tasot. Lepopulssi nousi 50:stä 80:een. Hiljainen tulehdustaso nousi hieman.


     • Juuso

      Martti: Ihmiskokeen ruokavaliossa oli paljon hyvää, sillä LDL laski. Ymmärrät varmaan itsekin ettei hyväkuntoisella, fyysisesti aktiivisella henkilöllä tule pikku kummassa T2D:ä vaikka söisikin ruokasuositusten mukaisesti. Ja kuten jo aiemmin mainittiin, arvot pysyivät viitearvoissa.


     • Martti R

      Juuso: Martti: Ihmiskokeen ruokavaliossa oli paljon hyvää, sillä LDL laski…….Ja kuten jo aiemmin mainittiin, arvot pysyivät viitearvoissa.

      Niin, itselleni noissa ei ole mitään kritisoitavaa. Ihmettelyni, johon haluaisin asiantuntevia vastauksia on, miksi Tomin paino nousi virallisella ruokavaliolla, vaikka hän söi omien sanojensa mukaan suositusten mukaisesti, kalorimäärän ja treenien pysyessä samana kuin omassa ruokavaliossaan ennen koetta.

      Toinen asia joka ihmetyttää, on että, miksi Tomia kritisoitiin kun hän alkoi noudattaa virallista ruokavaliota mittauksineen? Mitä pahaa siinä on, eikö virallisen ruokavalion edellyttäisi kestävän kyseisen kokeen?

      Kolmas asia joka ihmetyttää, on että jos joku, joka väittää noudattavan virallista suositusta, eikä kuitenkaan noudata sitä, niin selviää siitä ilman asiantuntijoiden kritiikkiä? Eikö tällaiseen olisi pitänyt puuttua?

      Eli, suoraan sanottuna, objektiivisuus näyttää puuttuvan näissä ruoka suositusten noudattamisten kritisoinneissa.


     • Juhani Knuuti

      Tomi Kokko ei todellakaan ”noudattanut” ravitsemussuosituksia vaan omia tulkintoja siitä. Kuvissa oli lenkkimakkara ja vaaleaa leipää. Energian saanti olisi pitänyt laskea taikka mitata. Millä tahansa ruokavaliolla saa itsensä lihomaan, kun energiamäärä on suuri.


     • Martti R

      Juhani: Kuvissa oli lenkkimakkara ja vaaleaa leipää.

      Totta, mutta sehän ei ole silti todiste siitä, että Tomi olisi syönyt lenkkimakkaraa. ”Aika hassua – Tomi kokeilee juurikin suositusten mukaista ruokavaliomallia, ei syö lenkkimakkaraa eikä valkoista sokeria (vaikka monessa blogitekstissä ja FB-kommentissa näin virheellisesti onkin väitetty), ja hakee vielä neuvoja ravitsemusterapeutilta. Täytyy sanoa että yksinkertaisena ihmisenä en ymmärrä – Tomi Kokon oma ruokavaliomalli oli Fogelholmin mukaan ”tylsä ja väritön”, ja nyt kun hän kokeilee virallista lautasmallia, ravitsemusterapeutin ohjauksessa, se on sitten typerää ja vaarallista. On siinä Tomilla nyt miettiminen miten syödä että Fogelholm olisi tyytyväinen.” (Lainaus Sami Sundvikin iltalehden blogista).

      Juhani: Energian saanti olisi pitänyt laskea taikka mitata.

      Kyllähän tuo energian saanti päivää kohden oli ilmoitettu 3000 kaloriksi. Miten mitattu tai laskettu on sitten ilmoittajan vastuulla.


   • JS

    Syöpälääkkeistä vielä sen verran, että ei teollisuuskaan ehkä ihan pyyteetön tai tiukan tietellinen ole. vaikka Juhani kirjoititkin, että ”Teollisuus toki yrittää saada oman tuotteensa mukaan hoitoprotokolliin mutta se onnistuu nimenomaan vain tekemällä kunnollisia tutkimuksia, joissa heidän tuotteensa teho muihin verrattuna osoitetaan.”
    Tutkimuksen mukaan yli puolet uusista syöpälääkkeistä 2009-2013 ei lisännyt elinaikaa eikä parantanut elämänlaatua. Eli siis lääkkeistä, jotka olivat läpäisseet kunnolliset tutkimukset ja tiukan kontrollin. Yhteiskunnan kannalta olisi siis ollut halvempaa antaa potilaille lasi vettä ja potilaiden kannalta taas vähemmän sivuvaikutuksia. Ei kuullosta kovin tieteelliseen evidenssiin perustuvalta.
    https://www.theguardian.com/business/2017/oct/05/over-half-of-new-cancer-drugs-show-no-benefits-for-survival-or-wellbeing


    • Juhani Knuuti

     Tuohan tarkoittaa juuri sitä, että tutkimuksissa ei tehoa ollut. Sen vuoksi niitä sitten ei enää käytetä. Ei tämä tarkoita sitä, että puolet nyt käytössä olevista lääkkeistä ei tehoaisi.


 48. Entäs ne statiinit

  Kait niitä ketoaineita syntyy jatkuvasti.


  • Mr Pain

   Elimistö taitaa olla enemmän tai vähemmän anaerobinen. Ketoaineitakin syntyy sitten enempi tai vähempi. On olemassa kuitenkin sairauksia, missä ketoaineita ei synny lainkaan. Korjatkaa toki, jos olen väärässä.

   Tässä mielessä Heikkilän suositus AINOANA hoitona on vastuuton. Syväniemi & Pesosen kommentit taas mielestäni korneja, koska lääketieteellinen tutkimus kuuluu mielestäni (biologeille ja) lääkäreille.

   Heikkilän taakkaa lisää mielestäni se, että osa em. sairauksien kantajista voi Syväniemi & Pesosen mainitsemia pudokkaita, joille käynee niin, että terveysongelmat entisestään kasaantuvat ja lopulta kuolevat tietämättöminä mistä olisivat voineet hakea apua vaivoihinsa tai tehneet toisin. Ja (me) omaiset ihmettelemme, miksi joillekin näitä ongelmia kasaantuu, eivätkä Heikkilän kaltaiset helpota tuskaamme.

   Oman osansa saa tietysti big pharma. Markkinoille tuodaan uusia lääkkeitä, joista on kohtalaisen vähän tai ei paljoakaan henkilöillä tehtyjä puolueettomia tutkimuksia – tai ainakaan niin, että puolueettomilla tahoilla olisi ollut aikaa tutustua aineistoon ja tehdä arvokkaita huomioita lääkettä määräviä lääkäreitä varten.

   Mainitsen nyt esimerkkinä protonipumpun estäjät. Suhteellisen tuoreita lääkkeitä. Vastannevat tarkoitustaan eli estävät päätetapahtumia. Kokonaisuuden kannalta voi kuitenkin olla niin, että yhden valmisteen pitkäaikainen käyttö voi riittää aiheuttamaan ongelman jossain muualla elimistössä. Valmistetta tulisi ehkä aika-ajoin vaihtaa, kuten maametalleja on ehdotettu vaihdettaviksi sitoja-aineina?

   Paitsi, että meillä ei ole puoskarilakia, myöskin lääkelaki on kohtalaisen vanha. Päättäjillä ei ole silti ollut erityistä kiirettä tehdä niihin muutoksia. Lobbareilla lienee ollut näppinsä pelissä. Ja Suomihan oli liki pitäen ainoa maa missä voi ottaa henkivakuutuksen vaikka naapurilleen, kunhan vain saa tältä terveysselvityksen. Perikunnat voivat puolestaan myydä sairaskertomukset.


 49. Martti Syväniemi

  Heikkilä kehottaa jättämään hiilarit pois ja katsomaan mitä tapahtuu. Se on todella hyvä neuvo. Joillekin tapahtuu ihme ja he paranevat.


 50. Martti Syväniemi

  ”moniko paranee?
  Mitä niille muille käy?”

  ”Ne muut kuolee.”

  Voisiko onnistumisprosenttia arvioida keto-dietin onnistumisprosentin 83 avulla?
  En valitettavasti tiedä, miten suuri osa pudokkaista kuoli.

  Most of the people in the Virta group stuck with the program, and 83% were still enrolled in the study at the end of the first year.


  • tuomo pesonen

   mutta eikö ristiriita ole juuri siinä, että niitä tutkimuksiakin on je ne osoitta sen tilanteen jota Blokgin pitäjäkin on tuonut esille; TUTKIMUSTEN valossa onnistumis prosentti / epäonnistumis prosentti on korkeintaa samaa luokkaa kuin muillakin ruokavaloilla.

   Jos se olisi jotenkin huieka niin sen pitäisi erottua joukosta?


  • Juhani Knuuti

   83% ei kykene noudattamaan VHH-, keto- tai muutakaan dieettiä käytännössä. Jossakin ohjelmassa tähän voidaan päästä mutta ei enää arjessa. Tutkimuksissa keskimäärin on päästy 2/3 onnistumiseen mutta kun katsotaan myöhemmin, valtaosa ei ole enää tutkimusruokavaliolla. Sen vuoksi erilaiset dieetit voivat olla hyvä alku mutta muutos pitäisi olla niin pieni ja sellainen, että sitä voisi toteuttaa lopun elämää.


   • Samuli

    Kuinka moni kykenee viralliseenkaan. Itselle VHH /ketogeeninen on helppo verrattuna jos yrittäisin syödä virallisten suositusten mukaan. Isoin tekijä ettei vhh tule mielitekoja sokeria kohtaan. Eikä lihan kulutus ole sen suurempaa jos yksi ateria koostuu hyvä laatuisesta lihasta. Energia tasot aivan eriluokkaa kun käyttää rasvoja. Paasto päiviä helppo pitää eikä tarvitse välipaloja.


    • Juhani Knuuti

     Olet kokenus hyväksi itsellesi. Hyvä niin.
     Lukuisille muille, minä mukaan lukien, ketogeeninen ruokavalio on haastava toteuttaa. Se on liian rajoittava esim minulle. Mutta ei minulla olse mitään sitä vastaan, jos sopii muille. Laardilla läträämistä en kuitenkaan ymmärrä.


   • Martti Syväniemi

    Tähän päättelyyn voi yhtyä yleiskuvana.
    Toisaalta tilanteeseen voi tulla voimakkaita motivaatiotekijöitä, kuten uhkaava tai puhjennut diabetes, jotka lisäävät sitoutumista.
    Myös uskonlahkoilla on voimakas sitoutuminen. Tämä piirre hyödyntynee Heikkilän tapauksessa.
    Näissä molemmissa tapauksissa diettien tehoa lisännee myös lumevaikutus.


 51. Martti Syväniemi

  Saattaahan se olla luonnonlaki, että minkä tahansa järjellisen dietin onnistumisprosentti on vakio. Tai sitten ei.
  Joka tapauksessa ihmiset ovat erilaisia. Eri ihmisiin puree kukin dietti omalla tavallaan. Jos otetaan erikoisryhmä, vaikkapa II diabeetikot, kaikki dietit eivät ehkä toimikaan yhtä tehokkaasti tälle ryhmälle.


 52. Samuli

  Mihin tutkimukseen perustuu ”kovien” rasvojen haitallisuus kun siitä edelleen varoitellaan ja kasvirasvoja ylistetään.


 53. tuomo pesonen

  A:H:n mittavat asiavirheet eivät ainakaan edistä minkään eritysryhmänkään tilannetta. Hän ei ole riittävän luotettava.


 54. Jr

  Hyvä Juhani, kasviöljyistä

  Kasviöljyjen tutkimusyhteenvetosi ei tosiaankaan paljasta tulehdusta niiden jäljiltä, ja konsistentisti lyhyissä tutkimuksissa SATuroitunutta rasvaa kertyy helpommin maksaan kuin PolyUnsaturatedFA eli käytännössä Ω-6 painotteisia PUFA -rasvahappoja. Yhtä konsistentisti, mm. viittaamasi Yki-Järvisen mukaan, rasva lähtee todella nopeasti maksasta hypokalorisella ruokavaliolla, erityisesti VHH. Mihin se PUFA oikein häviää verrattuna SAT, joka ainakin väliaikaisesti löytää tiensä maksavälivarastoon?

  Lisätään yhdistelmään etanoli. Viinejä harrastavan hiiren kannattaa nauttia naudanlihaa, sillä asia on testattu. Kierroksella 1 havaittiin, että alkoholismiin pakotetut hiiret poksauttivat maksansa PUFAlla (maissiöljy), lieviä vahinkoja laardilla, ja naudanrasvalla oli suojaava vaikutus. Kakkoskierroksella annettiin sitten rasvat seuraavasti: naudanrasva (0,6% luontaista PUFAa), laardi (2,5%) ja viimeksi naudanrasvaa ja 2,5% linolihappoa (Ω-6 PUFA). Tulokset toistuivat, mutta naudanrasvan suojaava vaikutus ei enää riitä hiirelle, kun ylitetään 2,5% lisätyllä linolihapolla. Viini ja PUFA parivaljakko ei selvästikään sovi hiirille, entä sitten isommille viineistä liikaakin pitäville ihmisille?
  (Nanji & French: Dietary Linoleic Acid…1989)

  Siemenöljyjen historia alkaa puuvillasiemenen öljystä, cottonseed oil, n. 100 vuotta sitten. Kaverukset Procter & Gamble olivat kynttilä- ja saippuavalmistajia omine puuvillamyllyineen, ja saksalainen kemisti Kayser halusi tuoda heille hydrogenointiteknologian, tavan tehdä juoksevasta öljystä halutun kiinteää. Tavoitteena oli tehdä saippuaa, mutta lopputuote muistuttikin laardia, sen ajan suosituinta paistorasvaa. Ehkäpä Edisonin leviävä keksintö, sähkövalo, pakotti etsiytymään uusille alueille, ja päätettiinkin tehdä kasvisperäinen paistorasva nimeltä Crisco -johdettu CRYStallized Cottonseed Oil v. 1911. (wikipedia ”shortening”)

  P&G kasvoi isoksi uudella alallaan, ja se lähestyi v. 1948 pientä sydänlääkärien yhdistystä AHA, American Heart Association. Tarvittiin organisoija maanlaajuiseen kampanjaan ”walking man”, ja AHA kehitti projektin myötä ensimmäisen, sen vaikeimman, miljoonansa. Miljoona sitten moninkertaistui vuosi vuodelta -vaikutusvalta samoin. Vuonna 1961 Ancel Keys oli Time lehden kansikuvapoikana SAT rasvat -> kokonaiskolesteroli -> sydäntaudit -teemalla, ja hänet myös nimitettiin AHA ravitsemuskomiteaan. Vielä samana vuonna AHA julkaisi ensimmäisen ravitsemussuosituksensa: Korvaa eläinperäisiä tyydyttyneitä rasvoja kasviperäisillä rasvoilla.

  Hollantilainen tutkija havaitsi ikävän yhteyden transrasvojen ja LDL välillä 1990 -luvulla: LDL nousi niiden seurauksena. Seuraa omaehtoinen korjausliike, harvoin tarjolla! Hollantilainen Unilever ajaa alas / muuttaa transrasvoihin perustuneet 6 margariinitehdasta Euroopassa. Kun USAn THL eli FDA pakottaa valmistajat v. 2002 tämän havainnon seurauksena erittelemään transrasvat ravintoaineissa, niin vasta tällöin muuttuvat reseptit USAssa ”vapaaehtoisesti”. P&G myy markkinajohtaja Criscon vuonna 2002, ja vuonna 2007 lanseerataan täysin transrasvavapaat Crisco -tuotteet. Hydrogenointiteknologia on kehittynyt, sydänterveellisyys on taas fakta (vaikka se oli sitä kaiken aikaa). (kirjalähde ja wiki)

  Onhan se toki mahdollista, että saippuakauppias outsmarttaa evoluution ja löytää puolivahingossa jotakin ainutlaatuista ravintoa. Faktaa näyttää olevan ainakin se, että saippuakauppiaasta tuli vuosisadan transrasvanlevittäjä, seikka joka on korjaantunut vasta kymmenisen vuotta sitten.

  JR


 55. Ilkka Harju

  Heikkilä näkyy kirjoittaneen uuden blogikirjoituksen. Sanojensa mukaan ei aio vastata ”trolleille” mitään, mutta on valmis keskutelemaan avoimesti suorassa tv-lähetyksessä. Myös fb-sivuillaan on sanonut, että on Knuutin kanssa valmis keskustelemaan suorassa tv-lähetyksessä. Mitä vastaat Juhani, jos saat kutsun?

  Antti ei ole vieläkään siis tainnut vastata asiavirheisiin, joita hänen uudesta kirjastaan on löytynyt. Paholaisen Asianajajakin näkyy kommentoineen asiaa blogissaan:

  http://paholaisen-asianajaja.blogspot.com/2018/10/antti-heikkila-iskee-takaisin-tai.html


  • Antikarppaaja

   Niinpä. Ennalta-arvattavan ratkaisun taustalla on varmastikin se, että TV on loistava foorumi Heikkilälle. Tätä kautta hän tavoittaa huomattavasti suuremman osan nykyisestä ja tulevasta kannattajajoukostaan kuin asiapitoisella nettikeskustelulla. TV-väittelyt jäävät lähes poikkeuksetta hyvin pinnallisiksi ja kiusalliset kysymykset on helppo kiertää ja jopa kääntää voitokseen populistisella retoriikalla, kuten useat poliitikot työkseen tekevät. En ole vielä nähnyt toimittajaa, joka saisi pakotettua poliitikon vastaamaan kiusalliseen kysymykseen tyyliin ”kyllä/ei”. Asiasisällöllä ei ole merkitystä, kunhan henkilö esiintyy karismaattisesti. Syytökseen voi heittää syytöksen tai salaliittoteorian.

   Jos Heikkilä lähtisi sen sijaan vastaamaan kirjallisesti asiavirheisiinsä, puhuisivat faktat häntä vastaan ja asetelma jo lähtökohtaisesti heikko. Hän ymmärtää, että tällainen pahentaisi hänen tilannettaan. Jokainen voi käydä itse toteamassa Heikkilän 400 asiavirhettä ja jos omaa vähänkään kykyä kriittiseen ajatteluun, ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että kyse on tutkimustulosten tahallisesta vääristelystä.


  • Juhani Knuuti

   Olen valmis asialliseen keskusteluun kenen kanssa tahansa. Tosiaankaan ei ole tullut yhtään asiallista perustelua siitä, mikä väitteissäni on pielessä. Parjaamista kyllä. On vaikea uskoa, että kasvokkain keskusteleminen olisi juurikaan hyödyllisempää, kun edes yksinkertaisiin faktoihin ei löydy asiallista kommenttia.


 56. Entäs ne statiinit

  Mitä muuten tarkoittaa 2,5% (omega6) rasvaa -> täyttä omega6 kuten safflori vai rypsi 20%:sta omega kuutosta.


 57. Jaska

  Laittaisitko linkin tuohon hiirten krapulatutkimukseen ketogeenisellä ruokavaliolla? Ei ainakaan nopealla googlettamisella löytynyt. Jos olet itse rehti kaveri, niin toivon ettet keksi päästä noita väitteitäsi.

  Mikä on sinun omakohtainen kokemus ketogeenisestä tai VHH-ruokavaliosta (ilman valehtelua)? Kannattaa myös kokeilla asioita ensin subjektiivisesti ennen kuin huutelee. 🙂


  • Juhani Knuuti

   Kyllä sen Medlinesta löydän jos oikeasti kiinnostaa. Ilmeisesti et löytänyt edes sitä, siispä ei paljon ole esillä. Käytä Googlen sijaan lääketieteellisiä tietokantoja, kuten PubMed.

   Olet väärässä sen suhteen, että pitäisi itse kokeilla ennen kuin asiasta puhuu. Nimenomaan omilla kokemuksilla ei voi perustella yhtään mitään eikä suositella muille.


   • Jaska

    Joo kiinnostaa kyllä. Laitatko linkin, kiitos. Sen takia kysyin, koska en itse löytänyt.

    Niin, olen väärässä Sinun uskomusjärjestelmäsi mukaan. Oletko koskaan ajatellut, että mahdollisesti mitään absoluuttista totuutta asioihin ei ole vaan kaikki on yksilöstä riippuvaa ja jokaiseen tulee suhtautua yksilöinä. Suosittelen myös sinun tutkiskelemaan omaa egoa, käyttäytymistä ja ajatusmallejasi.

    Olisi vielä kiva kuulla, millä perusteella sinun mielestäsi mitään ei voi perustella tai suositella muille omien kokemusten mukaan? 😀


    • Juhani Knuuti

     Kysymys ei ole uskomusjärjestämästä laisinkaan. Jos on vähänkään tehnyt tutkimusta ihmisillä tajuaa tämän. Ihmiset ovat hyvinsubjektiivisia ja lume- ja nosebo-vaikutukset ovat todellisia eikä niitä pysty tahdolla rajoittamaan. On ihan peukalosääntö, että yhden ihmisen kokemuksista ei tehdä mitään laajempia päätelmiä eikä varsinkaan suositella muille.


     • Jaska

      Saisinko sen linkin, jonka lupasit.

      Toisin sanoen sinun uskomusjärjestelmäsi nojautuu ainoastaan tutkimuksiin ja uskot niiden olevan ainoa oikea vastaus asiaan kuin asiaan, vaikka ihminen on kompleksi kokonaisuus, jota yksikään meistä ei vielä tiedä täysin ja tuskin onnistuu ikinä täysin selvittämään (edes tieteen ja tutkimusten voimin). Aina ei ole oppikirjakaan se, josta täysi totuus löytyy vaan tämä kaikki on hiukan laajemmassa mittakaavassa, mitä ei edes oppikirjoissa pystytä täysin selittämään. Onko sinulla aina sääntökirja, jonka mukaan toimit? Miksi uskot, että sääntöjä pitää noudattaa/uskoa? Etkö uskalla poiketa niistä – mitä sitten tapahtuisi jos poikkeaisit?

      Ja jos kyse ei ole uskomusjärjestelmästä, niin miksi sitten sinulla on noin vahva tarve todistella ja päteä omaa totuuttasi ihmisille näistä asioista?


   • Mikko

    Tiede perustuu havainnointiin. Jos hallitseva teoria on ristiriidassa havaintojen kanssa, se on virheellinen ja täytyy oikaista. Näin on käymässä vallitsevalle rasvateorialle, joka on ilmeisessä ristiriidassa sekä luonnonkansojen havainnointiin että lukemattomien yksittäisten ihmisten kokemuksiin.


    • Juhani Knuuti

     Olet oikeassa ensimmäisessa lauseessa ja myös toisessa.
     Sen sijaan kolmannessa menee pahasti metsään. Nimeomaan nykyinen tulkinta sekä rasvoista että kolesterolista on hyvin lähellä sitä oikeaa ja perusteluna ovat solutason kokeet, eläinkokeet, havainnoivat tutkimukset, kohortit, satunnaistetut tutkimukset, hoitotutkimkset ja geneettiset tutkimukset. Myös luonnonkansojen osalta nykyinen tulkinta on sopusoinnussa. Tulkinnan saa näyttämään omituiselta vain jos harrastaa tieteellistä kirsikanpoimintaa.


    • Martti R

     Mikko: Jos hallitseva teoria on ristiriidassa havaintojen kanssa, se on virheellinen ja täytyy oikaista. Näin on käymässä vallitsevalle rasvateorialle, joka on ilmeisessä ristiriidassa sekä luonnonkansojen havainnointiin että lukemattomien yksittäisten ihmisten kokemuksiin.

     Lainattua: ”Laaja järjestelmällinen tiedekatsaus osoitti valtion rasvavalistuksen perusteettomaksi.

     Sepelvaltimotaudilta suojaavat kasvikset, pähkinät, kertatyydyttymätön rasva ja Välimeren ruokavalio. Sille altistavat hiilihydraattikuorma ja transrasva.

     Valtion ravitsemusopin mukaan rasvaa tulisi syödä kohtuullisen vähän*. Sen lisäksi opin mukaan rasva on jaettu ”hyvään” ja ”pahaan” rasvaan. Paha rasva sisältää runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja, ja vanhakantaisimmat asiantuntijat väittävät sen jopa aiheuttavan sydän- ja verisuonitauteja. Valtion opin tiedottajat kertovat, että oppi perustuu valtavan laajaan tutkimustietoon, kokonaiskuvaan tuhansista tutkimuksista.

     Kanadalaistutkijat perehtyivät vuonna 2009 julkaistussa tiedekatsauksessa juuri näytön kokonaisuuteen. He kävivät järjestelmällisesti läpi kaikki väestönseurantatutkimukset ja satunnaistetut ruokavaliokokeet, joissa tutkittiin eri ruokien ja sepelvaltimotaudin yhteyttä. He ottivat huomioon myös tieteellisen näytön laadun ja vahvuuden. Kriteerit täyttäneitä tutkimuksia löytyi vuodesta 1950 lähtien yhteensä 189 kappaletta.

     Tiedekatsauksen tulos tuli varmasti monille yllätyksenä, vaikka viimeaikaista tutkimustietoa seuranneille se olikin ollut arvattavissa.

     Tutkijoiden mukaan tieteellinen näyttö rasvan kokonaismäärän, tyydyttyneen rasvan tai monityydyttymättömän rasvan yhteydestä sepelvaltimotautiin ei ole riittävää.”

     Eli, jos valitseva rasvateoria on tieteellinen, se korjaantuu vastaamaan tutkittua todellisuutta, mutta jos se on uskoon perustuva, se säilyy niin kauan kuin uskoa siihen riittää. Tieteellisellä näytöllä et silloin voi kumota sitä.


     • Juuso

      Suosittelen tutustumaan tarkemmin näihin tutkimuksiin. Mitä tutkimukset kertovat siitä kun tyydyttyneet rasvat vaihdetaan tyydyttymättömiin?


     • Martti R

      Juuso: ”Mitä tutkimukset kertovat siitä kun tyydyttyneet rasvat vaihdetaan tyydyttymättömiin?”

      Miksi vaihtaa hyväksi todettu tyydyttynyt rasva vain hieman parempaan, tyydyttymättömään rasvaan?

      Eikö oleellisempaa olisi kysyä, mitä tutkimukset kertovat siitä, kun tyydyttynyttä rasvaa vaihdetaan hiilihydraatteihin?

      Myös transrasvoja sisältäviin ”ruokiin” olisi hyvä kiinnittää huomiota, niiden terveyshaittojen ja pitkän ”sulamisajan” takia?


     • Juhani Knuuti

      Kun vaihdetaan tyydyttynyt rasva tyydyttymättömiin, saadaan terveyshyötyä mutta ei, jos vaihdetaan höttöhiilareihin. Sen sihaan muut hiilihydraatit ovat terveyttä edistäviä. Tämän vuoksi on vaikea nähdä logiikkaa tuossa Martti R:n kommenteissa. Eikö tavoitteena olekaan mahdollisimman terveellinen ruokavalio?

      Ainoa ravintorasva, jossa on nykyisin transrasvoja on voi, jossa niitä on 2%. Ei näillä määrillä ole Suomessa kuitenkaan enää mitään merktystä sillä kaikista myrkyn tekee määrä.


     • Juuso

      Olisi naurettavaa jos ravintosuositukset suosittelisivat tyydyttynyttä rasvaa kun parempaa rasvalaatua on saatavilla. Minkä perusteella voit väittää tyydyttyneen rasvan hyväksi todetuksi? Mielestäni on typerää kärjistää näitä terveysväittämiä. Tottakai tietyt rasva- ja hiilarilaadut ovat terveydelle epäedullisia. Näitä ravintosuositukset eivät suosittele käytettäviksi. Ja kyllä sekä hiilareilla ja rasvoilla katsomatta niiden laatuun on lihottavaa vaikutusta, jos niitä syödään liikaa ja energian kulutus on alhaista. Kyse on siis hyvien hiilareiden ja rasvojen määristä ja suhteista- esimerkkinä liika veden juontikin johtaa lopulta kuolemaan vaikka vesi on elintärkeää.


     • Martti R

      Juhani: Kun vaihdetaan tyydyttynyt rasva tyydyttymättömiin, saadaan terveyshyötyä mutta ei, jos vaihdetaan höttöhiilareihin. Sen sihaan muut hiilihydraatit ovat terveyttä edistäviä. Tämän vuoksi on vaikea nähdä logiikkaa tuossa Martti R:n kommenteissa. Eikö tavoitteena olekaan mahdollisimman terveellinen ruokavalio?

      Kommenttien logiikkahan riippuu siitä, mistä tutkimuksesta käsin väitteet tehdään. Miten esittäisit ylläolevan, jos pohjatietona olisi: ”Tutkimuksen mukaan hiilihydraattien syönti oli yhteydessä suurempaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja rasvan syönti oli yhteydessä pienempään riskiin. Rasvoista erityisesti kertatyydyttymätön rasva oli yhteydessä pienempään riskiin. Tyydyttyneellä ja monityydyttymättömällä rasvalla ei ollut yhteyttä riskiin. Taudille altistavia tekijöitä olivat transrasva ja korkea glykeeminen indeksi (GI) tai glykeeminen kuorma (GK).

      Juhani: Ainoa ravintorasva, jossa on nykyisin transrasvoja on voi, jossa niitä on 2%. Ei näillä määrillä ole Suomessa kuitenkaan enää mitään merktystä sillä kaikista myrkyn tekee määrä.

      Toisin kuin luonnollisesti voissa esiintyvät transrasvat, kaupalliset rasvat ovat muuttaneet kaksoissidoksia ja saaneet aikaan 14 keinotekoista transrasvojen tyyppiä. Tuloksena on, ettei niissä ole lainkaan ravitsemuksellista hyötyä ja että ne varastoituvat kehoon, estäen prostasykliinin muodostumista, jota tarvitaan verenkiertoon ja sydän – ja verisuonisairauksien estämiseen.

      Transrasvoja löytyy alla olevan linkin listasta. Kun laskee yhteen sen, mitä niistä on syönyt ja saanut niistä transrasvojen määrän, se voi olla suurempi kuin tuo mainitsemasi merkityksetön. Kun ottaa lisäksi huomioon, että kyseisen rasvan sulattamiseen voi kulua jopa 51 päivää, niin kyse voi olla kasautuvasta ilmiöstä.

      https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet?component=2158&sortByColumn=component&sortOrder=desc&offset=0


     • Juuso

      Voisitko Martti tutustua noihin tutkimuksiin yhtään tarkemmin? Tutkimus (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext#sec1) toteaa hiilihydraattien olevan haitallisia, kun niistä saadaan energiaa yli 60% kokonaisenergiasta. Ja lisäksi tutkimus toteaa, että monessa tutkimusmaassa syödään runsaasti huonoja hiilihydraatteja. Tässä tutkimusasetelmassa ilman muuta rasvat näyttävät helpommin terveellisimmiltä. Ravintosuositukset eivät suosittele huonoja hiilareita ja suositusten mukaan maks. 60 % kokonaisenergiasta tulisi saada hiilihydraateista.


     • Martti R

      Juuso: ”Voisitko Martti tutustua noihin tutkimuksiin yhtään tarkemmin?”

      Kiitos linkistä. Näkyy olevan yksi niistä kolmesta, joita oli käyttetty lähteenä kirjoituksessa, josta lainaukseni oli. Kaksi muuta olivat:

      https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32253-5/fulltext

      https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30283-8/fulltext

      Juuso: ”Olisi naurettavaa jos ravintosuositukset suosittelisivat tyydyttynyttä rasvaa kun parempaa rasvalaatua on saatavilla. Minkä perusteella voit väittää tyydyttyneen rasvan hyväksi todetuksi?”

      Yllä olevasi voidaan rinnastaa tähän tutkimukseen: ”Punaisen tai valkoisen lihan tyydyttyneellä rasvalla ei ollut selkeää yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin. Valkoinen liha saattaa olla hieman suojaavaa.”

      Nythän virallinen suositus sallii punaisen lihan käytön, vaikka sille olisi suojaavampikin vaihtoehto. Eikö rasvat voisi olla myös tällainen?

      Tyydyttyneellä rasvallahan ei ole itsenäistä vaikutusta sydän- ja verisuonitauteihin, niin silloin se ei ole pahis, joka pitäisi poistaa suosituksista. Lisätään sen lisäksi sitä parempaa rasvaa. Jos hiilihydraatteja vaihdetaan eläinrasvaan, niin mihin rasvaan vaihto silloin tapahtuu?

      Juuso: ”Ja kyllä sekä hiilareilla ja rasvoilla katsomatta niiden laatuun on lihottavaa vaikutusta, jos niitä syödään liikaa ja energian kulutus on alhaista.”

      Onhan yksittäista näyttöä siitä, että jos poiketaan virallisista suosituksista siten, että hiilarimäärä pudotetaan hieman alle suositusten 40-50% ja nostetaan proteiini määrä suositukista lähes kaksinkertaiseksi, niin lihomista ei tapahtu, kalorimäärän pysyessä noin 3000 ja liikunnan ollessa mukana kuvioissa. Siis, kalorimäärä eikä niiden kulutus ole suoraan sidoksissa lihomiseen, vaan hiilarien ja proteiinien saanti suhde ja varmaan monet muutkin tekijät vaikuttavat lihomiseen.


     • Juhani Knuuti

      Suositukset eivät salli tai määrää vaan kehottavat suosimaan terveyttä edistäviä ruokia. Lihan osalta on kehotus vähentää punaisen lihan käyttöä mutta ei sitä kielletä. Tyydyttyneen rasvan osalta kehotetaan pysymään alle 10% energiasta. Lisätyn sokerin osalta alle 10% energiasta. Nämä ovat ihan perusteltuja kehotuksia tutkitun tiedon valossa.


     • Juuso

      Edelleenkin kyse on ravintoaineiden oikeista suhteista ja määristä. Olenko Martti nyt oikeassa, että olet tullut tänne foorumille kritisoimaan yleisiä ravintosuosituksia? Mitä niissä on konkreettisesti pielessä?

      Puhuin hiilareista ja rasvoista, en proteiineista. Se miksi proteiinit eivät välttämättä niin helposti lihota johtunee ihmisen aineenvaihdunnasta. Elimistö ei kykene suurta määrää proteiineja muuttamaan sopivaksi energialähteeksi. Osa proteiinienergiasta siis siirtyy virtsan kautta pois, ei läskiin. Lisäksii runsas proteiinisaanti ei ole terveellistä.


     • Martti R

      ”Olenko Martti nyt oikeassa, että olet tullut tänne foorumille kritisoimaan yleisiä ravintosuosituksia? Mitä niissä on konkreettisesti pielessä?”

      Kuten olen tuolla ylempänä kirjoittanut, tulin lähinnä hakemaan apua veljeni pojan vaikeaan paino ongelmaan, jota ei saada kuriin virallisilla ohjeilla. Ilmeisesti tämä oli siihen väärä foorumi. Täällä ollaan enempi kiinnostuneita virallisesta ruokavaliosta kuin jonkun paino ongelmasta. Mistä tuo paino ongelma sitten johtuneekaan, virallisista ruokasuosituksista se ei ainakaan johdu (Tomi Kokon tapaus), vaan ylensyönnistä ja liikkumattomuudesta.

      Olen aika varma, että jos poika pääsisi Antti Heikkilän hoitoon, niin poika pääsisi kiinni normaaliin painoon ja elämään.


     • Juhani Knuuti

      Martti R, tämä ei ole foorumi, jossa haetaan hoito-ohjeita terveysongelmiin. Siihen vaaditaan perehtymistä yksilön historiaan, elintapoihin, ruokavalioon jne ja sitten asiantuntemusta paino-ongelmista. Verkossa ei näitä hoideta.


     • Juuso

      Toivottavasti saatte apua! Suosittelen tutustumaan vielä lihavuuden käypähoito-ohjeisiin – onko vielä jotain korjattavaa elämäntavoissa.


     • Martti R

      Juhani: Martti R, tämä ei ole foorumi, jossa haetaan hoito-ohjeita terveysongelmiin. Siihen vaaditaan perehtymistä yksilön historiaan, elintapoihin, ruokavalioon jne ja sitten asiantuntemusta paino-ongelmista. Verkossa ei näitä hoideta.

      Aivan, verkossa niitä ei hoideta, mutta verkossa kritisoidaan niitä jotka hoitavat näitä terveysongelmia menestyksekkäästi.


     • Juhani Knuuti

      Ihmettelen taas kommenttiasi. Onkohan se asiallinen?
      Kirjoituksen tavoitteena ei ole kritisoida ”niitä, jotka hoitavat näitä terveysongelmia menestyksekkääsi” vaan niitä jota huijaavat ja valehtelevat tutkitun tiedon vastaisesti.


     • Annu

      ’Kirjoituksen tavoitteena ei ole kritisoida ”niitä, jotka hoitavat näitä terveysongelmia menestyksekkääsi” vaan niitä jota huijaavat ja valehtelevat tutkitun tiedon vastaisesti.’

      Aika outoa kun huijaamalla antavat hyviä vinkkejä joilla jokainen halutessaan itse voi hoitaa terveysongelmia menestyksekkäästi.

      Jotain vikaa tutkitussa tiedossa?


     • Juhani Knuuti

      Annu, jokainen voi hoitaa terveysongelmiaan menestyksellisesti myös ilman valehtelua ja huijaamista. Minulle on yhdentekevää, jos uskot mielipiteitä enemmin kuin tutkittua tietoa.


     • Annu

      Yhdentekevää se minullekkin on, jos uskot tutkittuun tietoon, joka myöskin on melkolailla vain tekijöidensä mielipiteitä.

      Tutkittu on myös sitä että suurinosa tutkimuksista on vain satunnaista kohinaa.

      Uskot myöskin siis mielipiteisiin.

      https://tekniikanmaailma.fi/tutkittu-suuri-osa-tutkimuksista-satunnaista-kohinaa/


     • Juhani Knuuti

      Tieteeseen kuuluu juuri tuollainen itsekritiikki. Se ei silti tarkoita, että olisi jokin muu parempi tapa saada asioista selvää. Mikä muu se olisi parempi tapa kuin asioihin perehtyminen, kysymysten asettelu ja sitten koeasetelman toteuttaminen ja tulosten tulkinta loogisesti?

      Näytät unohtavan, että moni huuhaata tarjoava myös vetoaa juuri niihin tutkimuksiin, kuten nyt Heikkilä. Mutta sitten taas soisaalta voidaankin vähätellä tutkimustuloksia, kun ne eivät anna haluttua tulosta. Olen aivan varma, että ilman kunnollista tutkimustietoa, olisimme keskiajalla, jossa mutu ohjaa toimintaa.


     • Martti R

      Juhani: Ihmettelen taas kommenttiasi. Onkohan se asiallinen?
      Kirjoituksen tavoitteena ei ole kritisoida ”niitä, jotka hoitavat näitä terveysongelmia menestyksekkääsi” vaan niitä jota huijaavat ja valehtelevat tutkitun tiedon vastaisesti.

      Jos kirjoitukseni ei ollut asiallinen, pyydän sitä anteeksi.

      Ongelmahan, jota koen, on, että tämä veljeni poika on ollut ja on asiantuntijoiden hoidossa vuosikaudet. Kuitenkin lihominen vaan jatkuu. En kritisoi heitä hoitavia, hehän toimivat varmaan tieteellisesti tutkitun tiedon ja pitkän kokemuksen mukaan. En enää kysele mistä tämä lihominen voisi johtua, sehän ei kuulu tämän verkkokeskustelun aihepiiriin.

      On kuitenkin yksi asia, joka kuuluisi tuohon huijauksen ja valehtelun ”kategoriaan”, ja sen on miten eri lailla suhtaudutaan niihin ihmisiin jotka sanovat noudattavansa virallista ruokavaliota.

      Toinen on Tomi Kokko, jonka virallisen ruokavalion kokeilua ei katsottu mitenkään suopeasti, vaan väitettiin, että Tomi ei ole sen sisällöstä tietoinen ja hän ei noudata sitä. Hän siis valehtelee. Ei ole olemassa ainakaan minun silmiini osunutta ”tieteellistä näyttöä” , että Tomi olisi valehdellut joissain asiassa. Kokeen lopputulos, Tomi lihoi noin 6 kg.

      Toinen oli nimeltä mainitsematon henkilö, joka oli omien sanojensa mukaan ollut virallisella ruokavalion suosituksissa 10 vuotta, ja oli pysynyt sutjakkaassa kunnossa. Henkilön nimi selviää alla olevasta linkistä.

      Linkin sisältämien tietojen mukaan, hän ei kuitenkaan ole noudattanut noita ruokasuosituksia, mutta kukaan ei ole ainakaan julkisuudessa häntä ole syytetty valehtelusta, enkä minäkään tee sitä.

      Mistä tämä yksilö tapausten erillainen kohtelu johtuu, olisi mielenkiintoista tietää näkemyksesi?

      turpaduunari.fi/kokko-gate-skandaali-edes-suositukset-eivat-noudata-suosituksia/


     • Martti R

      Ei tullut linkki toimivaksi, tässä hieman sen sisällöstä:

      Eipä aikaakaan kun toinen todella tiukassa kunnossa oleva nuori mies astui esiin pelastamaan suosituksia ja niiden täydellistä sopivuutta ihmiselle. Hepun nimi on Antti Rossi. Antti kertoi syöneensä jo kymmenen vuotta ravitsemussuositusten mukaisesti. Tämä sankari sai some-keskusteluissa taakseen vahvan tukijoukon. Lääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, liikuntatieteilijöitä, kolesterolitutkijoita jne. Siitäs saitte, täältä pesee, tuumaavat nerokkaat ”tieteen” edustajat.

      No katsotaanpa mitä Antti omien sanojensa mukaan syö (Linkki: http://www.iltalehti.fi/terveys/2016030221206509_tr.shtml).

      Mies syö päivittäin vähintään 500-1000 grammaa kasviksia, hedelmiä ja marjoja sekä muutaman juustosiivun, kananmunia, kanaa ja kalkkunaa.


     • Annu

      Juhani. Kyllä. Niihin tutkimuksiin vedotaan, joka itseä miellyttää. Ja sitä tekee ihan jokainen. Jokaiselle tuntuu olevan tarjolla tutkimusdataa ja asiantuntijoita oman uskonsa tueksi.


     • Juhani Knuuti

      Juuri tämä on ydinviestini. Tutkijat hakevat kaikki mahdolliset tutkimukset ja yrittävät muodosta kokonaiskuvan. Tämä kuuluu tutkijan ammattitaitoon. Etukäteeen ei päätetä mikä on lopputulos. Valitettavasti sitten itseoppineet eivät tätä ymmärrä ja poimivat kirsikanpoiminnalla ne mitkä tukevat omaa oletusta. Luepas vaikka kaksi kirjotustani niin ymmärrät mistä on kysymys: Inkivääristä ja toinen VHH ja diabetes. Olen koonnut kaiken keskeisen näytön ja analysoinut sitä. Kysymys ei ole mielipiteestä vaan ammattitaidosta.


 58. Annu

  Jokainen on varmaan käynyt sairaalassa joko potilaana tai vieraana.

  Siellä ei edes tästä lautasmalli ruokavaliosta ole tietoakaan. Ja diabetes potilaille syötetään myös hiilari mössöä.

  Sairaaloiden kahvilankin tuotteet ovat sokeri ja hiilari mössöä. Eli potilas ei saa edes itse mistään parempaa ravintoa, eölei pyydä sukulaisia tai ystäviä tuomaan jotain ravitsevampaa ruokaa.

  En suosittele näitä ’tutkittuja virallisia’ (lue hutkittuja viallisia) hoitopaikkoja kenellekään.

  Ei ihme että ’puoskarit’ ym. saavat asiakkaita, kun virallinen puoli on niin viallinen.


 59. Anonymous

  Ihminen on elänyt planeetalla miljoonia vuosia ja silloin ravintona on ollut pääasiassa liha. Viljely on keksitty n. 20 000 vuotta sitten, ja kuinka ilman viljelyä ihmiset olisivat voineet syödä kasviksia? Jos tyydyttyneet rasvat olisivat niin pahoja, niin eikö evoluutio olisi puuttunut tähän miljoonien vuosien aikana? Veganismi on ruokavalio, jolla ihminen kuolee, jos söisi vain luonnosta ilman prosessointia saatavia kasviksia, sillä B12-vitamiinia ei löydy kasveista.

  The Carnivore Diet on ruokavalio, jolla syödään vain lihaa eikä mitään muuta. Ruokavaliolla olevat ihmiset ovat tehneet tutkimuksia kolesteroliarvioista ja sydänsairauksista kertovista merkeistä ja nämä ovat antaneet heille huippuhyvät tulokset.

  Jos pelkillä kasviksilla eläminen tappaa ihmisen, mutta pelkällä lihaa syöminen antaa kaikille biomerkeille parhaat mahdolliset tulokset, niin on aika vaikea uskoa, että tyydyttynyt rasva tappaa. Prosessoitu ruoka on vahvasti yhdistetty syöpiin ja sairauksiin, ja vegaani- ja kasvisruokavalio eivät olekaan mitään muuta kuin prosessoitua ruokaa. Keskustelua käydään siitä missä suhteessa lihaa ja kasviksia pitäisi syödä. Jos olemme syöneet miljoonia vuosia suurimmaksi osaksi lihaa, niin miksi meidän kannattaisi syödä kasviksia? Ihminen on kehittynyt apinasta, jotka ovat 95% kasvissyöjiä, mutta valitsevat aina lihan ennen kasviksia. Ihmisen evoluutio tapahtui sen takia, että ihminen oppi metsästämään ja syömään isompien petoeläinten jättämiä raatoja. Miljoonien vuosien aikana kasvissyöjästä tuli lihansyöjä.

  Tutkimukset joissa todistetaan lihan epäterveellisyyttä on tutkittu väestöjä, jotka ovat kuitenkin syöneet hampurilaisia ja muita kasviksia, ja kaikista ongelmista on sitten syytetty lihaa. Pitäisi tutkia väestöjä, joissa syödään vain lihaa tai kasviksia. Tosin historia ei tunne yhtään luonnollista kasvisyöjäyhteisöä, koska sellaista ei voi olla olemassa ilman tehtaita ja laboratiorioita.


  • Juhani Knuuti

   Ihan kivaa pohdintaa. Kertomuksesi ei kuitenkaan kestä kritiikkiä juuri mistään kohtaa. Viljaa ja kasveja on syöty paljon paljon pidempään kuin väität vaikka viljely on myöhempää. Kaikki ihmisen biologiassa sopii siihen, että ihminen on sekasyöjä. Ei siis lihaa syövä peto eikä pelkästään kasvissyöjä. Muutoinkin evoluutio on paljon nopeampi kuin kuvitellaan, esimerkkinä laktoosin sieto, joka on kehittynyt alle 10 000 vuoden aikana pohjoisessa asuville.

   Carnivore dieetillä ihminen ei todellakaan elä. Tai ainakin elo jää kovin lyhyeksi. Suolisto tarvitsee kuitua, jota lihasta ei saa. Runsas punainen liha on terveysriski ja muuttaa suoliston bakteerikannan epäedulliseksi. Etkö näe ristiriitaa siinä, että kun kerrot apinoiden olevan kasvissyöjiä ja sitten tämän kumoamiseen riittää se, että ihminen valitsee ennemmin lihan kuin kasvikset? Valintako sen todistaa? Lisäksi se ei edes ole totta sillä valinta on kulttuurinen, esim Aasiassa perinteinen ruokavalio on ollut hyvin kasvispainotteinen.

   Sen vuoksi tarinasi ei käy perusteeksi siitä että runsas liha ja tyydyttynyt rasva olisi terveyttä edistävä.


   • Mikko Linnolahti

    Etkö näe ristiriitaa Eskimoiden ja ”Carnivore dieetillä ihminen ei todellakaan elä” välillä? Kyse on toteutustavasta. Lähtökohtaisesti ihminen toki on sekasyöjä, mutta selviää terveenä myös lihansyöjänä. Kasvissyöjänä ei.

    Mitä evoluutioon tulee, sietokyky on täysin muuta kuin optimaalinen. Osa ihmisistä on siedättynyt maidolle ja viljalle, jotka eivät kuulu ihmiselle luontaiseen ruokavalioon. Optimaalista saati välttämätöntä se ei näistä tuotteista tee. Lisäksi vilja rikkoo hampaat. Ihmisillä ei käytännössä esiintynyt kariesta aikaan ennen maanviljelyksen, kts Dryerin julkaisu Naturessa vuodela 1935.

    En koskaan lakkaa hämmästelemästä, että kaikki ovat pääsääntöisesti yksimielisiä siitä, että luontokappaleiden on paras syödä lajityypillisesti ja sama pätee ihmisvauvoihin, joiden on paras syödä äidinmaitoa (rasvaista, rintaruokitut vauvat ovat ketoosissa). Jostain käsittämättömästä syystä yhteys katkeaa, kun vauvat kasvavat isoiksi tai kun eläimiä otetaan kotieläimiksi. Vasta tällöin kuvioon astuvat terveellinen täysjyvävilja, rasvaton maito, ym. teollisesti prosessoidut tuotteet, jotka sairastuttavat ihmiset.


    • Juhani Knuuti

     Kysymys ei ole siedättymisestä vaan siitä, että maitosokeri hajoaa. Mikä on ihmisen luontainen ruokavalio? Onko se muka punainen liha pääsääntoisesti? Miten muka sitten kanamunat ovat luonnolista ravintoa, nehän on tarkoitettu kanapojan ravinnoksi, ei ihmisen. Vauvat eivät muuten ole ketoosissa, mistä olet tämän keksinyt. Joka tapauksessa et kai väitä, että ihmisen pitäisi elää äidinmaidolla koko elämänsä, koska se on ensimmäinen ravinto?


     • Mikko Linnolahti

      No nyt kyllä ymmärrän varsin hyvin, että on turha vaivautua vastaamaan. Turvallista loppuelämää.


     • Juhani Knuuti

      Olkinukke on tavallinen tapa reagoida. Keksit minun reagoinnista näemmä jotain omia tulkintoja ja sitten hyökkäät niitä vastaan. Jos olen kommentoinut väitteitäsi monta kertaa. Ne yksinkertaisesti eivät ole tutkimushavaintojen mukaisia ihmisillä, vaikka ne olisivat jonkin fysiikan lain mukaisia. Toki ihminen noudattaa fysiikkaa mutta karkeasti voi sanoa että energian saannin ja kulutuksen suhde on keskeinen juttu. Ei se siitä hifistelemällä termodynamiikasta muutu.
      Hyvää loppuelämää sinullekin.


     • Mikko Linnolahti

      Ja en todellakaan väitä, että ihmisen tulee elää äidinmaidolla koko ikänsä, se on ehdottomasti viimeinen sanani, sen ohella, että punainen liha ei yksin ole ihmisen luontainen luontainen ruokavalio, vaan osa sitä, ja että rintaruokitut vauvat ovat miedossa ketoosissa, mikä selviää helposti tutustumalla alan kirjallisuuteen.

      Muutoin olen sitä mieltä, että keskustelu kanssasi ei ainakaan juuri nyt ole järin hedelmällistä. Voin olla väärässä, mutta näkemäni perusteella olet juuttunut omaan lokeroosi, etkä näe sen ulkopuolelle. Ehkä olet ärsyyntynyt saamastasti kritiikistä, mikä näkyy kommenteissasi? Kritiikki toisaalta edustaa lukuisten ihmisten kokemuksia, jotka ovat ristiriidassa sanomiesi kanssa. Joka tapauksessa, päätän osaltani tähän ja keskityn omaan ja perheeni hyvinvointiin. Hyvää vointia kaikille.


     • Juhani Knuuti

      Kiitos viimeisistä sanoistasi. Ehkä olen ollut kommentteihisi hieman alentuva. En todellakaan jaksa tämän artikkelin yhteydessä keskustella Carnivore-dieetin erinomaiseuudesta sillä sen lisäksi, että se ei ollut tämän kirjoituksen aihe, sinulla ei oikeasti voi olla mitään kunnollista tutkimustukea tuon ruokavalion eduista sen enempää ihmisille kuin planeetallekaan. Tämän artikkelin aihe ei ollut ruokavalio vaan kirjan terveysväitteet. Haluat keskustella aiheen ohi. Jos haluat uhriutua, se on sinun valintasi.

      Väität minun vähättelevän ihmistren kokemuksia. Asia on päinvastoin. Ne ovat todella arvokkaita ihmisille itselleen mutta samalla myös voivat viedä harhaan. Tietoisuus näistä asioista on meidän jokaisen etu. Ihmisten kokemuksista ei voida suoraan päätellä miten rjokin ruokavalio sopii muille taikka onko se ruokavalio ylipäätään terveyttä edistävä. Se selviää vain tutkimuksista. Jos minä voin hetken hyvin syömällä massiivisesti punaista lihaa, se ei muuta lihaa terveyttä edistäväksi.


     • Juuso

      Muistutan tähän väliin, että maanviljelyn ja viljaruokien ansiosta ihmiset alkoivat lisääntymään paremmim – saatiin energiaa pellosta eikä tarvinnut enää kuljeskella metsästämässä jatkuvasti. Nythän maapallon kantokyky ei yksinkertaisesti riitä siihen, että alettaisiin syömään enemmän lihaa. Enkä ymmärrä, miksi väität että viljat ja maidot eivät ole välttämättömiä (poikkeuksena keliakikot ja laktoosi-intorelanssit). Lisäksi pikaisen googletuksen perusteella eskimoiden ruokavaliossa on paljon hyviä kalarasvoja ja carnivore dieetti sisältää enemmänkin punaista, haitallisempaa lihaa. Karieksen esiintyvyyden taustalla voi olla hyvinkin kasvanut ihmisten määrä perheissä, sillä kariogeeniset bakteerit tarttuvat herkästi vanhemmista lapsiin esim. ruokailuvälineiden kautta. Mutta ilman muuta nämä bakteeterit tarvitsevat sokereita muodostaakseen happoa hampaan pinnalla.


     • Jumpperi

      Evoluution kannalta riittää, että ihminen on pysynyt hengissä hedelmälliseen ikään saakka. Useimmat lihaan ja tyydyttyneeseen rasvaan liitetyt haitat, kuten valtimotaudit, 2-tyypin diabetes ja (suolisto)syöpä kehittyvät pidemmällä aikavälillä. Ymmärrän jossain määrin pointin, että täysin ilman lihaa/maitotuotteita/linnunmunia/hyönteisiä b12-vitamiininpuutos kehittyy muutamassa vuodessa.

      Tämä ei silti tarkoita sitä, että ihmiselle olisi luontaista syödä suuria määriä lihaa. B12-vitamiinivarastot täyttyvät tehokkaasti vaikka notskilla olisi se mammutin pakara kerran puolessa vuodessa. Ihminen on sekasyöjä, ja voittopuolisesti kasvissyöjä, mistä kertoo mm. koko ruuansulatuselimistön rakenne hampaista paksusuoleen saakka. Suolistobakteerimme ovat riippuvaisia kasviperäisistä hiilihydraateista ja kuidusta, ja koko kehomme riippuvainen mm. C-vitamiinista ja pidemmän päälle antioksidanteista, joita saa köytännössä ainoastaan kasviperäisestä ravinnosta.

      Myös jänikset, hamsterit, leijonat, valaat ja elefantit ovat elämänsä ensivaiheissa riippuvaisia äidinmaidosta. Noin pari nisäkästä nimetäkseni. Vauvan/poikasen riippuvaisuus äidinmaidosta ei kerro loppuelämän ravinnon- ja lihantarpeesta yhtään mitään.


     • Mikko Linnolahti

      ”Ei se siitä hifistelemällä termodynamiikasta muutu.”

      Nyt koski niin kovasti korvaan, että en voinut pitää lupaustani olla kommentoimatta. Onko termodynamiikan toinen pääsääntö hifistelyä? Toinen pääsääntö selittää, miksi jotain tapahtuu, tai miksi mitään ylipäänsä tapahtuu. Energia ei sitä selitä, koska eristetyn systeemin sisäenergia on vakio (1. pääsääntö). Energian muutos ei siten voi olla kriteeri millekään muutokselle. Tämän voi todistaa monin tavoin, yksi on kaasujen isoterminen laajeneminen täyttämään tilan, myös ideaalikaasun, jonka energia ei riipu tilavuudesta. Ilman toista pääsääntöä emme siten voisi edes hengittää, eikä meitä toisaalta edes olisi (kuten ei mitään muutakaan). Entropia (2. pääsääntö) yksin määrää spontaanin muutoksen suunnan, oli kyse sitten mailmankaikkeuden laajenemisesta, lumen sulamisesta, pariston tyhjenemisestä tai ihmisen elintoiminnoista.

      Tässä yksi tieteellinen julkaisu aiheesta, vieläpä suoraan painonhallintaa koskien (sitä kun kysyit): https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-3-9

      Lisää tietoa löytyy jokaisesta fysikaalisen kemian oppikirjasta.


     • Juhani Knuuti

      Kritiikkini ei kohdistunut fysiikkaan vaan siihen, että termodynaamikan yksityiskohdat eivät ole kuitenkaan keskiössä kun ihmiset lihovat tai yrittävät laihtua.


     • Mikko Linnolahti

      Aika selektiivisesti näyt lukeneen ainakin tuon Hall et al jutun (kirsikanpoimintaa?), johon kirjoituksessasi viittaat. Ludwig ja Ebbeling kritisoivat tutkimusta ja päätyvät loppukaneettiin:
      ”The conventional “calories in, calories out” approach to obesity has been largely unsuccessful in practice throughout the last 40 y, as evidenced by the continuing high prevalence rates and the difficulty of most individuals in maintaining weight loss over the long term. The carbohydrate-insulin model proposes an alternative approach to obesity treatment that is based on considerable theoretical and clinical data.”

      Tähän näkemykseen on helppo yhtyä. Tarvitsematta edes rikkoa termodynamiikan lakeja.


     • Juhani Knuuti

      Hei, tieteellinen keskustelu ei kulje noin. Ei ole mitään järkeä kertoa mitä joku kolmas henkilö on jostakin tutkimuksesta mielipiteenään lausunut. Kyllä maailmaan mielipiteitä mahtuu. Sinun pitää lukea kaikki nuo Hall et al julkaisut itse, tarkastella niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja sitten tulle kertomaan mihin johtopäätökseen niiden perusteella tulit. Silloin keskustelussa on järkeä. Ei minulla ole mahdollisuutta eikä aikaa lähteä kaikkia maailman mielipiteitä kumoamaan.
      Olet edes tietoinen, että tutkimukset rahoitti NUSI, joka on VVH-ryhmän rahoitusjärjestelmä ja he ovat varmaan koeasetelman myös kokeneet hyväksi, kun uskalsivat rahoittaa. Tulos ei vain ollut toivotun mukainen. Mutta sehän tutkimuksen idea onkin eikä tulosta voi ennustaa etukäteen. Hatunnosto NUSIlle tästä riskinotosta.


     • Mikko Linnolahti

      No tämä on kyllä ihan suora Ludwigiin ja Ebbelingin vastine, julkaistu kommenttina Hallille samassa Am. J. Clin. Nutr. lehdessä ja löytyy suoraan linkistä, jolla asiaasi perustelit. Eli siitä sen voit omasta linkistäsi lukea siinä missä minäkin, mitäpä minä sitä sen kummemmin analysoimaan. Sinähän tätä julkaisua käytit perusteena Heikkilän argumenttia vastaan.


     • Juhani Knuuti

      No, juurihan sanoin, että kolmansien tulkinta ei ole se tapa millä tutkimuksista keskustellaan vaan itse tutkimusten sisällöstä. Kolmansien osapuolten tulkinnat ovat mitä ovat, itse tutkimus on se, josta asiat läytyvät.


     • Mikko Linnolahti

      Ja toisaalta ei kai se ihan niinkään voi mennä, että toteat hypoteesin kumotuksi, annat linkin ja sanot, että tutkimuksiin voi perehtyä tästä. Ja jätät loput lukijan arvioitavaksi. No, minä kävin perehtymässä sekä Hallin tutkimukseen (molempiin, ensimmäisessä ei varsinaisesti ollut edes kyse vhh:sta), että siihen liitettyyn kommenttiin. Miksi et itse analysoinut tutkimuksia kokonaisuudessaan vastine mukaanlukien?


     • Juhani Knuuti

      Tämä Hall et al on sivujuonne eikä keskeinen seikka kirjan kritiikissä. Lue vaikkapa muiden tutkittua tietoa analysoivien laajempi kirjoitus tästä aiheesta. Muistelen, että Juha HUlmi on näitä Hall et al tutkimuksia analysoinut tarkemmin.


     • Mikko Linnolahti

      Huomasin muuten myös, että olit poistanut (/oli poistunut?) jonkun nimimerkin kilometrin pituisen analyysin koskien Yki-Järvisen artikkelia, johon viittaat. Ei varsinaisesti houkuttele analysoimaan… Myös viimeisin viittaus tutkimustulosten epäluotettavuuteen/toistettavuuteen Sciencessa on kadonnut?


     • Juhani Knuuti

      Jos postaat 500 sanan mittaisen kommentin, pyydän lyhentämään. Jos postaat kaksi kertaa saman asian, poistan toisen. Tämä on minun oikeuteni blogin ylläpitäjänä. Jos tämä on sinusta väärin, voit aivan hyvin mennä keskustelemaan esim Heikkilän blogiin….Ai sorry, eihän siellä pääse esittämään kysymyksiä eikä varsinkaan kriittisiä näkökulmia.


     • Juuso

      Mikolta hieno ja asiallinen huomio aiheeseen liittyen. Eli yksinkertaistettuna tarkoitat ilmeisesti, että esim. proteiinien muuttuessa glukoosiksi energiaa häviää lämmöksi, koska se on termodynamiikan lakien mukaista? Ymmärsinkö oikein? Muistutan kuitenkin, elimistön toiminta ei aivan ole niin yksinkertaista. Myös esim. hiilihydraattimetabolia (glykogeneesi, glykogenolyysi) ovat vastaavanlaisia kemiallisia reaktioita. Eivät nekään ole hyötysuhteelta 100%:a. Tämän takia ajatuksesi ei mielestäni toimi kovin hyvänä argumenttina- täytyy osata katsoa kokonaisuutta.


     • Mikko Linnolahti

      Juuso: Elimistössä tapahtuu sarja mutkikkaita kemiallisia reaktioita, joita ohjaa kokonaisentropia, ei energia. Lisäksi on huomioitava reaktionopeus: tasapaino ei ehdi asettua. Mitä tämä kaikki käytännössä merkitsee, sitä ei kukaan osaa sanoa, mutta se on epäilemättä yksilöllistä. Mutta joka tapauksessa lähtökohtana ei voi olla väärä fysiikka: kalori ei ole kalori. Tämä on tyypillinen ravitsemustieteilijöiden ja lääkäreiden väärinymmärrys, mikä johtuu puutteellisesta kemian koulutuksesta.

      Minä en siis väitä tietäväni, miten asiat todellisuudessa tapahtuvat, varsinkaan yksilötasolla. Mutta sen kyllä tiedän, että myöskään Knuuti ei tiedä.

      Minulla ei myöskään ole mitään intressejä puolustaa Heikkilää (enkä sitä varsinaisesti tee). En ole lukenut yhtään hänen kirjaansa, en tätäkään, ja halveksun hänen tyylitajutonta käyttäytymistä. Tuon vain esille epäkohtia, joita olen tässä keskustelussa havainnut. Olen kiinnostunut ravitsemuksesta ennen kaikkea siksi, että yhdellä lapsellanii on tyypin 1 diabetes ja toisella epilepsia. Minulla on hyviä käytännön kokemuksia sekä ketogeenisestä ruokavaliosta että luonnollisesta prosessoimattomasta ruoasta.


     • Juuso

      Kiitos asiallisesta vastauksesta Mikko. Sanonta ”kalori ei ole kalori” on väistämättä totta. Ajattelen näiden tutkimusten valossa kuitenkin niin, että ko. sanonnalla on loppujen lopuksi aika pieni merkitys ravitsemus- ja lääketieteessä. On järkevämpää tutkia kokonaisuutta, eli sitä minkälainen vaikutus erilaisilla ravintoaineilla on kuin ainoastaan miettiä yksittäisiä kemiallisia reaktiota – niiden perusteella ei voida johtopäätöksiä vetää. Vaikka kemia ja fysiikka ovat keskeisessä roolissa, eivät käsitteet gibbsin energia ja entropia kuulu lääkärin ammattisanastoon. Täytyy paljon keskeisempiä asioita tietää.


     • Mikko Linnolahti

      Juuso: niin, se voi olla näin tai voi olla olematta. Olemme yksilöitä. Jotkut voivat syödä kuinka paljon vaan lihomatta, toiset lihovat katsomalla ruokaa – näin kärjistettynä. Helposti lihoavien asiaa ei auta syyllistäminen: syö vähemmän, kuluta enemmän (ja vielä periaatteellisesti väärin perustein). Se on kuin masentuneella sanoisi: ole iloinen (kuten joku viisas on asian muotoillut). Nälkä pääsääntöisesti laihduttaa mutta harva sitä pystyy ylläpitämään kovin pitkään. Ketogeeninen ruokavalio on näppärä tapa pitää näläntunne loitolla. Ketoosissa kyllä pysyy helposti paino kurissa ja vieläpä ilman nälkää. Mielestäni lääkäreiden kannattaisi suositella sitä ylipainoisille. Sokerikoukusta irtautuminen on valtava helpotus.


     • Juhani Knuuti

      Eihän fysiologia voi olla mielipideasia taikka syyllistävä. Kyllä tosiasiat voi tunnusta syyllistämättäkin.


     • Mikko Linnolahti

      Keskiarvot eivät toteudu yksilötasolla, ihminen on liian monimutkainen organismi.

      Mielestäni ketogeeninen ruokavalio on harkittavissa oleva vaihtoehto etenkin silloin, jos ihmisen oikeasti yrittää laihtua syömällä tavanomaisten suositusten mukaan, siinä kuitenkaan onnistumatta.


     • Juhani Knuuti

      Tällä kertaa olen aivan samaa mieltä kanssasi! Itse asiassa olen tätä tarjonnut lukuisia kertoja mutta ei ole kelvannut.


     • Juuso

      Syyllistäminen ei ole oikea tapa hoitaa lihavuutta, vaan keskeisessä roolissa siinä on motivonti ymmärtäen ihmisen fysiologiaa ja ottaen huomioon henkilön terveydentilan yms. On typerää väittää, että ainostaan ketogeeninen ruokavalio pitää hyvin nälän pois. Siihen ei tarvita ketogeenistä ruokaa, kun syödään säännöllisesti ja vähän kerralla. Yksilöissä on pieniä eroja, ja tämän takia keskiarvoihin kuuluu normaalit vaihteluvälit. Jos yhtään ymmärrät ihmisen fysiologiaa, keskeisessä roolissa siinä on homeostasian ylläpito. Homeostasian takia yksilöiden välillä ei voi olla liian suuria eroja. Mielestäni taas kärjistetään terveysväitteitä.


     • Juhani Knuuti

      Samaa mieltä.


     • Mikko Linnolahti

      Juuso: jos minulle vastasit, minä en ole väittänyt (enkä väitä), että ainoastaan ketogeeninen ruokavalio pitää nälän pois. Lihavuusongelmaan on hyvä olla tarjolla useita toimivia ratkaisuja. Ketogeeninen on yksi potentiaalinen keino.


     • Juuso

      Kyllä Mikko. On kuitenkin muistettava, että radikaali muutos alussa ei aina johda haluttuun, pitkäikäiseen lopputulokseen. Ketogeeninen ruokavalio ei siis ole mikään ihmeruoka, eikä siihen tule liittää vääristyneitä terveysväittämiä (niinkun ei mihin muuhunkaan lääke- ja ravitsemustieteen väittämään). Itse näen ehkä suurimman syyn lihavuusongelmiin siinä, että terveyskäyttäytyminen ja lihavuuden perimä siirtyvät suhteellisen helposti sukupolvelta toiselle. Jos lapsi syntyy ylipainoisille tai muuten vaan laiskoille vanhemmille, minkälainen panostus vanhemmilla on lapsen liikuntaan lapsuus- ja nuoruusaikana. Tuskin kovin suuri ja lapsesta tulee herkästi vähän liikkuva ja usein myös lihava.


  • JK

   Tutkimusnäyttö punaisen lihan ja paksu- ja peräsuolisyövän välisestä yhteydestä on heikkoa
   ja prosessoidun lihan osalta viitteellistä tämän ns. sateenvarjokatsauksen mukaan (Theodoratou E ym. Annu Rev Nutr 2017;37:293-320).

   Tässä sateenvarjokatsauksessa käytettiin useampaa tilastollista kriteeriä tutkimusnäytön luokittellussa toisin kuin esimerkiksi Maailman syöpätutkimusrahaston (WCRF) meta-analyyseissä.


   • Kristiina

    Mikko Linnolahti kirjoitti ketoosin hyödyistä pitää paino kurissa helposti ilman nälkää ja sokerikoukusta irtautumisesta. Lihavuuskirurgia on alati lisääntyvä hoitomuoto sairaalloiseen ylipainoon. Siihen päädytään, kun konservatiiviset laihdutusyritykset eivät tuota tulosta. Ketogeeninen ruokavalio ei liene nykyisinkään kuulu konservatiivisten keinojen valikoimaan. Tämä tuntuu käsittämättömältä jo pelkästään kansantaloudellisesta näkökulmasta. Hoito ei maksaisi mitään ja teho on hyvä.


    • Juhani Knuuti

     Johtopäätöksistäsi puuttuu logiikka. Sehän kuluu seuraavasti: Noudatetaan ruokavaliosuosituksia. Siitä seuraa lihavuus. Siitä seuraa lihavuusleikkaukset. Jos noudattaisi ketodieettiä leikkausta ei tarvittaisi.
     Tuo päättely on aivan puutaheinää. On selvää, että VHH- tai ketodieetti ovat vaihtoehtoja mutta yli vuoden seurannassa laihdutusteho EI OLE SUUREMPI kuin muillakaan ruokavalioilla. Miten ihmeessä muka voitaisiin sillä välttää leikkaukset?


     • Mikko Linnolahti

      En ehkä ihan tältä seisomalta allekirjoittaisi tätä logiikkaa. Oletko (tai onko kukaan koskaan) tavannut ketogeenistä ruokavaliota noudattavaa ihmistä, joka olisi sen aikana lihonut sairaalloisen lihavaksi? Päinvastaisia havaintoja lienee yllin kyllin?

      Kuinka moni on joutunut ketogeenistä ruokavaliota noudatettuaan lihavuusleikkaukseen? Löytyykö tästä tilastoja?


     • Juhani Knuuti

      Logiikkasi kyllä ontuu. Ne, jotka noudattavat ravitsemussuosituksia, eivät ole sairaalloisen lihavia eikä joudu lihavuusleikkaukseen. Onko sinulla antaa näyttöä, että lihavuusleikkaus olisi voitu välttää ketoruokavaliolla verrattuna suositusten mukaiseen ruokavalioon. Minusta molemmat voivat olla vaihtoehtoja, mutta kumpikaan ei ole ongelman syy eikä myöskään patenttiratkaisu, sillä sairaalloisen lihavuuden taustalla on varmasti monimutkainen vyyhti, joka ei pelkällä taikaruokavaliolla korjaannu.


     • Kristiina

      Nyt en tiedä itkisikö vai nauraisi ! Mielestäni kuvasin asian näin; Sairaalloinen ylipaino on se perusongelma, jota hoidetaan konservatiivisesti ravitsemusterapeuttien toimesta virallisen linjan mukaan eli pyritään laihduttamaan vähäkalorisesti. Jos tämä ei tuota tulosta, niin sitten on vuorossa leikkaushoito, joka alati lisääntyy. Tästä voi päätellä konservatiivisten keinojen tehottomuuden. Ketogeenistä laihdutusvaihtoehtoa ei todennäköisesti viralliselta taholta anneta. Mikko esitti mielenkiintoisen kysymyksen!


     • Juhani Knuuti

      Voidaan tietenkin todeta, että monille ravitsemuksen kautta ei saada riittävä vaikutusta. Mutta missä on se näyttö, että ketogeenisellä ruokavaliolla muka leikkaukset voitaisiin välttää? Jollekin se varmasti sopii ja uskon, että sitäkin on kokeiltu. Mutta ei sen teho ole oikeasti suurempi kuin muiden ruokavalioide eli se ei voi olla sen kummempi patenttiratkaisu sairaalloiseen lihavuuteen.


     • Mikko Linnolahti

      Asian a ja o on sokeriaddiktio. Järjetön sokerin ja nopeiden hiilareiden syöminen johtaa verensokerin vuoristorataan ja jatkuvaan näläntunteeseen ilman oikeaa nälkää. Sokeriaddiktion katkaiseminen on pysyvän painonpudotuksen avain. Jos tähän ei muutoin kykene, ketogeenistä kannattaa mielestäni kokeilla ennen leikkauksiin turvautumista.


 60. Pertu

  Kommenteista voisi voisi vetää hyvin epätieteellisen johtopäätöksen, että VHH-dieetti aiheuttaa agressiota ja tahallista väärinymmärtämistä. Olisiko tutkimuksen paikka?


  • Juhani Knuuti

   Niin, olen sellaisen väitteen nänytkin mutta en ole ehtinyt perehtyä. Tämän kommenttipalstan perusteella se voisi olla mahdollista mutta eihän tiede kuitenkaan perustu blogikommentteihin. 😉


   • Kristiina

    Tieteellinen näyttö varmasti löytyy aiheesta, mutta sitä odotellessa tuli mieleen Itä-Suomen yliopiston kananmuna-tutkimus vuodelta 2017. Siinähän todettiin, että ravinnon kolesterolilla ei ole sellaista merkitystä veren kolesterolipitoisuuksiin kuin joskus aiemmin on ajateltu. Tutkimuksen mukaan runsas kananmunien syönti ei lisännyt sydäntapahtumien eikä DM 2:n riskiä edes geneettisen alttiuden omaavilla. Erityisen mielenkiintoista oli se, että muistisairauksien ja runsaan kanamunien käytön yhteydessä tietyt kognitiiviset toiminnot paranivat. Oletushan oli, että vaikutus on päinvastainen.


    • Juhani Knuuti

     Vaikutus ei todellakaan ollut päinvastoin vaikka monet ovat nämä juuri noin ymmärtäneet.

     Ensinnäkin on edelleen selvää, että ravinnon kolesterolilla on merkitystä mutta sen vaikutusta on kananmunien osalta korostettu liikaa. Pääosin veressä kiertävä kolesteroli on maksan tekemää mutta ravinnosta tulevan merkitys on ollut tunnetusti ja pitkään varsin pientä. Aikanaan, kun asiasta on suosituksia annettu, oletettiin, että kananmunista saatava kolesteroli olisi merkittävämpää nostamaan kolesterolia. Nyt saadut tutkimustukokset vain kertovat että kohtuullinen määrä kananmunia yleisesti ei riitä nostamaan kolesterolitasoa. Tosin osa väestöstä on herkempiä kuin toinen ja heillä jo muutama kananmuna päivässä voi nostaa kolesterolia selvästi. Mitä tulee sydäntapahtumiin kyseinen tutkimus ei niitä edes kykene mittaamaan, koska otoskoko ja seuranta-aika olivat liian pieniä. Kantaa ei voi edes odottaa. Tämän vuoksi tutkimuksessa käytettiin sijaismuuttujana juuri kolesterolia.

     Eli itse perusasia ei ole muuttunut, ainoastaan se tulkinta, kuinka paljon munia voi keskimäärin syödä, jotta väestön tasolla kolesteroli nousisi. Yksilöt ovat kuitenkin tässä suhteessa erilaisia.


     • Kristiina

      Tutkija Jyrki Virtanen kirjoitti näin:

      ”Tämä uusin tutkimuksemme oli luonteva jatko edelliselle tutkimukselle, sillä korkea veren kolesterolipitoisuus ja apolipoproteiini E4-fenotyyppi ovat sydän- ja verisuonitautien ohella myös merkittäviä riskitekijöitä muistisairauksille. Aiemmin ei ole kuitenkaan ollut tutkimustietoa siitä, miten runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta tai runsas kananmunien käyttö vaikuttaa muistihäiriöiden riskiin näillä henkilöillä.

      Tutkimuksen keskimääräisen 22 vuoden seurannan aikana 337 miehellä todettiin muistisairaus. Näistä 266 oli Alzheimerin tautitapauksia. Tässäkään tutkimuksessa runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta tai kananmunien syönti ei ollut yhteydessä suurempaan sairastumisen riskiin koko tutkimusaineistossa eikä miehillä, joilla oli apolipoproteiini E4-fenotyyppi. Sen sijaan kananmunien syönti oli yhteydessä parempaan tulokseen osassa kognitiivista suorituskykyä mittaavista testeistä.”


     • Juhani Knuuti

      Tutkimuksen voima ei yksinkertaisesti riitä kovin vahvoihin johtopäätöksiin muistisairauksien osalta vaikka toki seuranta-aika oli pitkä. Tuo havainto, että kananmunista saatava kolesteroli ei lisää Alzheimeria ei ole kovinkaan yllättävä sillä kuten on edellä todettu, ravinnon pieni kolesterolimäärä ei nosta veren kolesterolia systemaattisesti. Mitä tulee tuohon kognitiiviseen vaikutukseen, se on mielenkiintoinen havainto mutta yksittäisenä on kuitenkin vain hypoteesin synnyttävä. Havainto pitäisi toistaa muissa tutkimuksissa, mielummin kontolloiduissa. Olet varmaan tietoinen, että kun tehdään väestötason tutkimuksia, lähes aina löytyy jokin muuttuja joka on tilastollisesti erilainen kun muuttuia testataan paljon. Esim joka 20. mittaus antaa todennäköisesti merkittävän eron sillä hyväksymme 5% virheen.

      Tämän vuoksi tutkimusnäytön osalta yksi tutkimus ei vielä riitä vaan tulee saada vastaavaa tukea myös muualta. Onhan toki mahdollista, joskin epätodennäköistä, että kananmunia syömällä kognitiiviset kyvyt paranisivat.


   • Juuso

    Voisko VHH ruokavaliota käyttävien ärtyneisyys johtua turhan alhaisesta verensokerista, kun ruokavalio ei nosta sokeriarvoja? 😅


    • Kristiina

     Martti R:lle sanoisin, että voisitko suositella sukulaispojallesi ja hänen vanhemmilleen tutustumista esim. netissä VHH-ruokavalioon. Ohjeistusta löytyy varmasti niin, että pystyy ruokavaliota itsekin toteuttamaan. Jos ongelma on ollut vaikka makean himo, se poistuu automaattisesti, kun hiilihydraattitaso on matala. (Ei tarvitse edes ketoosia) Jos ylipainoa on runsaasti, VHH on nopea ja tehokas laihduttaja. Voi syödä hyvin eikä ole nälkää.


     • Juhani Knuuti

      Kristiinan suositus on ihan ok, jos se sopii pojalle. Tutkimusten mukaan VHH on hieman nopeampi, joskin suurin ero alussa ei synny rasvan vaan nesteen poistumisesta. Nestettä on luonnollisesti sitoutneena elimistön hiilihydraatteihin n pari kiloa. Pidemmällä 1-2 vuoden ajanjaksolla VHH ei ole tehokkaampi kuin suositusten mukainen terveellinen laihduttava ruokavalio. Olisi syytä välttää tyydyttyneen rasvan runsasta määrää, olipa ruokavlio mikä hyvänsä.

      Keskeistä painonhallinnassa ei ole laihdutuskuurin teho. Keskeistä on se, pystyykö ruokavaliota jatkamaan lopun elämää. Tämä on hyvin yksilöllistä mutta voi hyvin ymmärtää, että kovin radikaali tai rajoittava ruokavalio ei voi olla. Yleensä pieni muutos pitkällä aikavälillä on paras tapa korjata paino-ongelma pysyvästi. Kuurit johtavat hyvin usein jojoiluun.


     • Martti R

      Kristiina: Martti R:lle sanoisin, että voisitko suositella sukulaispojallesi ja hänen vanhemmilleen tutustumista esim. netissä VHH-ruokavalioon. Ohjeistusta löytyy varmasti niin, että pystyy ruokavaliota itsekin toteuttamaan. Jos ongelma on ollut vaikka makean himo, se poistuu automaattisesti, kun hiilihydraattitaso on matala. (Ei tarvitse edes ketoosia) Jos ylipainoa on runsaasti, VHH on nopea ja tehokas laihduttaja. Voi syödä hyvin eikä ole nälkää.

      Kiitos Kristiinalle hyvistä ohjeista. Poika on minun tietojen mukaan kontrolloidussa hoidossa, ruoka ja liikunta ohjauksine. Pojan isä kuoli viime talvena, ja pojalla on ollut aina vähän väliä sairastelua, keuhkokuumekkin on ollut, joten takapakkia tulee ja paino sitten nousee väkisin.

      Hänhän ei enää jaksa kovin liikkua, vaan makoilee ja nukkuu aika paljon, ainakin kyläilemässä ollessaan. Pienenä pojalle tehtiin sydänleikkaus, josta lihominen alkoi. Kerran poika vietiin mangneettikuvauseen, mutta sitä ei voitu tehdä, koska hän ei sopinut siihen, piti viedä eri sairaalaan, jossa oli erillainen laite siihen tarkoitukseen. Varmaan pojalle nolo kokemus. Pojalla on makean himoa.


 61. Martti Syväniemi

  Heikkilän narratiivi sopii hyvin tämän ajan virheellisiin uskomuksiin insuliinista ja insuliiniresistenssistä. Yksi uskomus liittyy siihen, että lihomisen taustalla on nimenomaan koholla oleva veren insuliinipitoisuus. VHH-ruokavalion yksi teeseistä on ollut se, että nimenomaan ravinnon hiilihydraatit johtavat lihomiseen, koska veren insuliinipitoisuus nousee. Vastaavasti on väitetty, että rasvainen ravinto ei lihota samalla tavalla, jos insuliinipitoisuus ei nouse.
  Tämä hypoteesi on kuitenkin tutkimuksissa kumottu. Näihin tutkimuksiin voi perehtyä tästä ja tästä. 
  … Lihomisen tai laihtumisen kannalta ei insuliinitasoilla ole keskeistä merkitystä verrattuna esimerkiksi ravinnon energiamäärään.

  Huomio 1: Ravinnon energiamäärä on ehdoton edellytys sekä lihomiselle että laihtumiselle energian säilymislain vuoksi. En ole nähnyt Heikkilän kieltävän tätä.

  Huomio 2: Minä olen ymmärtänyt tuon ’insuliini lihottaa’ -teorian seuraavasti:
  Jos henkilön vatsa on treenattu isoksi, niin hän pystyy syömään sen täyteen ennen kylläisyyttä. Jos henkilön insuliinitaso nousee korkeaksi, hiilarit siirretään varastoihin ja ylimenevä muutetaan tyydyttyneeksi rasvaksi. Jos runsaan insuliinin vuoksi veren sokeripitoisuus laskee niin alas, että se laukaisee nälän, mutta estää yhä taltioidun hiilarin palata verenkiertoon, henkilö siirtyy syömään aivan turhan aikaisin. Se on tietysti minun häpeä, jos olen ymmärtänyt väärin.

  Huomio 3: Nuo kaksi tutkimusta on hyvin tehtyjä. Niissä tutkitaan kalorivajeen vaikutuksia. En keksinyt, millä tavalla ne kumoavat insuliinin vaikutusta lihomisessa. Lihomisessa vaaditaan aina liikakaloreita.

  Huomio 4: Alkoholismista pääsee eroon, kunhan lopettaa juomisen. Hyvä neuvo, mutta toteutus on vaikeaa.
  Ihminen laihtuu kunhan syö vähemmän kuin kuluttaa. Hyvä neuvo. Liekö edellisen veroinen?


  • Martti R

   Martti Syväniemi: … Lihomisen tai laihtumisen kannalta ei insuliinitasoilla ole keskeistä merkitystä verrattuna esimerkiksi ravinnon energiamäärään.

   Aina tahtoo löytyä poikkeustapaus, ja sellainen on alla oleva:

   Diagnoosin (2 tyypin diabetes) myötä Erja sai vihdoin asiaankuuluvan lääkityksen. Tablettihoito tasoitti voinnin siedettäväksi. Ongelmat alkoivat, kun lääkitys vaihtui muutamaa vuotta myöhemmin insuliinipistoksiin.

   Erjan paino alkoi nousta nopeaan tahtiin. Kierre otti tulta alleen lyhyessä ajassa.
   − Painoni nousi, insuliinin määrä nostettiin, ja paino nousi entisestään, Erja kuvaa.
   Koko ikänsä liikuntaa harrastanut nainen yritti toden teolla pysäyttää tilanteen. Hän kirjasi ylös neljän kuukauden ajan kaikki syömisensä ja kävi ohessa vesijuoksussa ja -jumpassa sekä kuntosalilla. Kilojen on pakko tippua, Erja puhisi sisuuntuneena. Kävi päinvastoin.
   − Paino nousi kilon per kuukausi. Sille ei voinut mitään, Erja huokaa.

   Lääkäri epäili, että potilas yksinkertaisesti syö liikaa. Kun Erja valitti vatsan huonosta toiminnasta, ohjeiksi tuli lisätä veden ja kuitujen määrää.
   − Lopulta itsellenikin tuli tyhmä olo. Ajattelin, etten vaan osaa syödä oikein. Tuntui, etteivät ihmiset uskoneet, etten syönyt liikaa.

   https://www.studio55.fi/terveys/article/insuliini-sekoitti-diabeetikon-aineenvaihdunnan-paino-nousi-aina-136-kiloon-asti/125278


   • Juhani Knuuti

    Tiedät hyvin, että tuon tapauksen perustella ei voi tehdä mitään päätelmiä siitä onko hypoteesi insuliinin roolista ruokavalioiden laiduttavan vaikutuksen suhteen totta vai ei. Tutkimuksissa on juuri osoiteetu että insuliini ja johtuen ruokavalion hiilareista, ei ole se syyllinen.

    No, tämä potilastapauksesi on aivan eri tilanne. Siinähän annetaan insuliinia pistoksina. On tunnettua eikä edes kiistanalainen asia, että liiallinen pistoksina annettu insuliini nostaa painoa jonkin verran. Mutta toisaalta monet tyypin 2 diabeetikot ovat edenneet siihen tilanteeseen, että heillä on insuliinin vajaus. Esimerkkitapauksesi on vain hankalahoitoisesta diabeteksesta, jossa oikean tasapainon hakeminen on ollut haastavaa.


    • Martti R

     ”Tiedät hyvin, että tuon tapauksen perustella ei voi tehdä mitään päätelmiä siitä onko hypoteesi insuliinin roolista ruokavalioiden laiduttavan vaikutuksen suhteen totta vai ei. Tutkimuksissa on juuri osoiteetu että insuliini ja johtuen ruokavalion hiilareista, ei ole se syyllinen.”

     Ei, mutta potilaalle olisi ollut suuri helpotus tietää hänen lihomisensa syy/syyt. Annetussa linkissä hän kertoo: Tänä päivänä Erja tietää, ettei hänen syömisensä ollut suurin syy painonnousuun. Myöskään ammattilaiset eivät nähneet asioiden yhteyttä: insuliini sekoitti diabeetikon aineenvaihdunnan pahan kerran.

     Ainakin potilaille olisi hyvä tietää alla olevan lainauksen mukaisesti että insuliiniresistenssi on metabolinen häiriö, joka liittyy esimerkiksi lihavuuteen.

     Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan poikkeavaa fysiologista vastetta insuliiniin sen kohdekudoksissa. Aineenvaihdunnan kannalta tärkeitä insuliinin kohdekudoksia ovat lihas, rasvakudos ja maksa. Insuliini vaikuttaa muissakin kudoksissa, kuten verisuonissa tai aivoissa. Useat solunsisäistä stressiä aistivat signaalinsiirtojärjestelmät aktivoituvat tilanteissa, joissa energian tarjonta ylittää solujen energian tarpeen. Tämä stressi häiritsee insuliinin aikaansaamaa solunsisäistä signaalinsiirtoa ja johtaa tulehdukselliseen tilaan. Tulehdusvasteitten aktivoituminen perifeerisissä kudoksissa ja keskushermostossa heikentää kehon insuliiniherkkyyttä ja glukoosinsietoa sekä altistaa lihomiselle. Insuliiniresistenssi onkin keskeinen metabolinen häiriö, joka liittyy lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin.


  • Mikko Linnolahti

   Huomio 1 on ehdottomasti väärin (kuten olen täällä jo huomauttanut). Se pätisi vain, jos hyötysuhde olisi 100%, mitä se ei todellakaan ole. Oikea yhtälö voidaan esittää yksinkertaistettuna:
   Kalorit sisään = kalorit ulos + entropia (termodynamiikan 2. Pääsääntö).

   Jos joku väittää muuta, voi pakata kimpsunsa ja kampsunsa ja matkustaa Tukholmaan noutamaan Nobelin. 2. Pääsääntö on nimittäin puhdasta matematiikkaa ja siten eksakti (kts. Boltzmann jakauma). Sitä ei olla koskaan rikottu, eikä tulla koskaan rikkomaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan.


   • Martti Syväniemi

    ”Huomio 1 on ehdottomasti väärin (kuten olen täällä jo huomauttanut). Se pätisi vain, jos hyötysuhde olisi 100%, mitä se ei todellakaan ole. Oikea yhtälö voidaan esittää yksinkertaistettuna:
    Kalorit sisään = kalorit ulos + entropia (termodynamiikan 2. Pääsääntö).

    Jos joku väittää muuta, voi pakata kimpsunsa ja kampsunsa ja matkustaa Tukholmaan noutamaan Nobelin. 2. Pääsääntö on nimittäin puhdasta matematiikkaa ja siten eksakti (kts. Boltzmann jakauma). Sitä ei olla koskaan rikottu, eikä tulla koskaan rikkomaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan.”

    Huomio 1 ei ole väärin. Sama voidaan kirjoittaa myös muotoon:

    Elimistöön imeytynyt energia – elimistön kuluttama energia = Elimistöön varastoituneen energian muutos.

    Tämä on näin, koska energia säilyy tässäkin prosessissa.


    • Mikko Linnolahti

     Diagnosoimaton tyypin 1 diabeetikko laihtuu vaikka söisi kuinka, koska glukoosi ei ilman insuliinia pääse verestä solujen polttoaineeksi. Kuolleen suuhun voi kaataa vaikka ämpärillisen rasvaa, mutta kuollut ei silti liho. Myöskään hiekkakakkuja syömällä ei liho, vaikka söisi koko hiekkalaatikollisen. Ihmisen sisäenergia kyllä kasvaa, koska hiekassa on energiaa, kuten kaikessa muussakin materiassa.

     Ihmisen elintoimintoihin, oli sitten kyse lihaskasvusta, pituuskasvusta, lihomisesta tai mistä tahansa, tarvitaan aina kemiallinen reaktio tai sarja reaktioita. Näitä reaktioita ei ohjaa energia, koska systeemin (ihminen) ja ympäristön (muu maailmankaikkeus) energia on vakio. Tämä on termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö: Eristetyn systeemin sisäenergia on vakio, mutta se voi muuttua lämmön ja työn vaikutuksesta. Teemme työtä (kulutamme) vaikka kävelemällä portaat ylös, mutta samalla menetämme osan energiasta lämpönä ympäristöön.

     Osoittautuu, että kaiken muutoksen syy ei ole energian muutos vaan kokonaisentropian (systeemin ja ympäristön) entropian kasvu. Tämä on termodynamiikan toinen pääsääntö. Entropia tarkoittaa energian jakautumista, mikä voidaan yksinkertaisesti ymmärtää epäjärjestyksenä: entropia kasvaa, koska epäjärjestys on todennäköisempää kuin järjestys. Systeemin entropiaa voi pienentää tekemällä työtä, mutta tällöin entropia kasvaa muualla, jolloin kokonaisentropia kasvaa.

     1. pääsääntö kertoo, mitkä muutokset ovat mahdollisia (ne, joissa energia säilyy), 2. pääsääntö kertoo, mitkä muutokset ovat spontaaneja (ne joissa kokonaisentropia kasvaa).

     Kokonaisentropia voidaan vakiopaineessa ja –lämpötilassa (=ihminen) esittää Gibbs energian avulla. Gibbs energian lähempi tarkastelu osoittaa, että se esittää samalla maksimi työn (muu kuin laajenemistyö), jonka systeemi (ihminen) voi tehdä. Sitä kutsutaan myös vapaaksi energiaksi: se osa energiaa, joka on vapaa tekemään työtä. Loput energiasta on epäjärjestynyttä lämpöliiketta, joka ei sovellu työn tekemiseen. Ihmisen elintoiminnot perustuvat Gibbs energiaan. Elimistömme tekee työtä ajaakseen reaktioita ei-spontaaniin suuntaa. Kun ihminen kuolee, ei kykyä tehdä työtä enää ole, jolloin rasvakaan ei varastoidu. Akkujen/paristojen kohdalla tämä muotoillaan vastaavasti siten, että akku on tyhjä.

     Koska menetämme aina osan energiasta epäjärjestyneeksi lämpöliikkeeksi, hyötysuhde on alle 100%. Hyötysuhde ei ole vakio, vaan riippuu prosessista ja lähtöaineista. Tyypin 1 diabeetikot tietävät hyvin, että paras lääke hypoglykemiaan on puhdas glukoosi. Se nostaa verensokeria nopeasti, koska on jo valmiiksi pilkotussa muodossa. Myös muut hiilihydraatit pilkkoutuvat glukoosiksi, mutta energiaa menetetään enemmän ympäristöön lämpönä, jolloin hyötysuhde on huonompi. Proteiinit puolestaan sokeroituvat glukoneogeneesillä, jolle hyötysuhde on vielä huonompi.


     • Martti Syväniemi

      Mikko Linnolahti
      Elimistöön imeytynyt energia – elimistön kuluttama energia = Elimistöön varastoituneen energian muutos.

      Katsotaan miten esimerkkisi toimivat energian säilymislain kannalta ihmiskehossa:
      a) Diagnosoimaton tyypin 1 diabeetikko laihtuu vaikka söisi kuinka, koska glukoosi ei ilman insuliinia pääse verestä solujen polttoaineeksi.
      – Niin laihtuu, koska elimistöön ei imeydy uutta energiaa, mutta elimistö kuluttaa energiaa. Yllä olevan kaavan mukaan Elimistöön varastoituneen energian muutos on negatiivinen.
      b) Kuolleen suuhun voi kaataa vaikka ämpärillisen rasvaa, mutta kuollut ei silti liho.
      – Ei liho, koska kuolleella elimistöön ei tietääkseni imeydy uutta energiaa. Elimistöön varastoituneen energian muutos ei ole positiivinen.
      c) Myöskään hiekkakakkuja syömällä ei liho, vaikka söisi koko hiekkalaatikollisen.
      – Ei liho, koska hiekka ei imeydy elimistöön energiaksi. Elimistöön varastoituneen energian muutos ei ole positiivinen. Paino kyllä nousee.


     • Juhani Knuuti

      Ihan mielenkiintoista pohdintaa. Minusta me voimme kyllä selvitä ruokavalioiden vertailusta ilman termodynamiikkaan syventymistä. Kun tehdään vertailu, jossa satunaistetaan eism kahteen ruokavalioon, ei tarvitse tietää Gibbs-energiasta mitään.


     • Mikko Linnolahti

      Huomio 1:n alkuperäinen muotoilu ei huomioi hyötysuhdetta, joten se on väärin, kuten diabetesesimerkki osoittaa. Jälkimmäisellä muotoilulla on eri merkitys. Se huomioi hyötysuhteen, mutta ei ota kantaa lihomiseen vs muuhun kasvamiseen.

      Ihmisen sokerirakkaus voidaan evolutionäärisestä näkökulmasta ymmärtää entropian avulla: Selviytymisen kannalta on ollut tärkeää löytää luonnosta energia, jolla on paras hyötysuhde.


     • Jr

      Vastaan Mikon postiin, vaikka vastaus liittyy enemmän tuohon Juhanin ja Reijon englantiin liittyvään kannanottoon. Kilometrin pituinen sensuroitu tiedearvio oli minulta.

      Mikon entropia pohdinta ehkä vähän yksinkertaistetusti, ei helppoa, ihminen EI ole termodynaamisesti suljettu systeemi vaan avoin.
      Ein = Eout
      Ein on syötyä energiaa ja varastoista haettua energiaa, outtiin kuuluu myös proteiinin uustuotanto ja hukka tai säätö Eregulate. Jätetään liikunta väliin.

      Eeat + dStorage = Eoutbasal + NewPROTEIN+ Eregulate ja edelleen
      Eeat + dFatstorage + dCHOstorage + Proteinconstant = Eoutbasal + NewPROTEIN+ Eregulate
      Proteiinien oksidaatio on melko vakio, Juhanin viittaamalla Hallilla on pari kivaa graafia aiheesta. 2 päivän totaalipaaston jälkeen jäljelle jäävät vain

      dFatst + Proteinconstant = Eoutbasal + Eregulate

      energia tulee rasvavarastojen hajottamisesta ja proteiinien vakiokierrosta, hiilarivarastot 2000kcal loppuivat jo, ja uutta proteiinisynteesiä ei tule, ja Regulate painuu negatiiviseksi eli keho säästöliekille. Liikunta jätetään yksinkertaisuuden takia pois. Kysymys: kuinka voit tehokkaimmin emuloida totaalipaastoa? Vinkki: kuinka voit varmistaa dFatstorage maksimaalisen hyödyntämisen? Lisävinkki: et ainakaan täydentämällä ahkerasti CHOstoragea… koska insuliini on ”varastomestarihormoni”. Se saattaa sekä CHO että FAT soluvarastoon, ja pitää ne siellä (ellei niitä tarvita käyttää siellä energiaksi).

      Englannin laillistettujen ravitsemusterapeuttien liitto (”asiantuntijat”) on ”lieventänyt” lowcarb kantaansa ja aikoo tarkastella asiaa uudemman kerran parin vuoden päästä. Luettuani tekstin mieleen tuli Semmelweis vuonna 1830. Hän yritti saada lääkärikollegansa pesemään kätensä, ennen kuin astuvat ruumiinavaushuoneesta synnytyshuoneeseen. Hänen kokeensa oli menestys, mutta koska hän ei pystynyt selittämään syitä vähentyneille lapsivuodekuolemille, niin lääkärikollegansa eivät uskoneet häntä. Vasta 20 vuotta myöhemmin Pasteur todisti bakteerien olemassaolon, ja sitä odotellessa lääkärit tyytyivät seuraamaan kasvavia Excel pylväitä…ai niin, niitähän ei ollut, joutuivat tyytymään äitien ja lasten kasvaviin ruumiskasoihin. Semmelweis kuoli mielisairaalassa, todennäköisesti havaitsemaansa verenmyrkytykseen, ja hakattuaan päätään betoniseinään…miksi nämä eivät ilmeistä tajua. Tämä englantilaisten kannanotto on kuin tämä 20 vuoden odotus…

      Nämä englantilaiset yrittävät päästä kehitykseen mukaan, mutta jarrumiehinä. Ensin kerrataan suositus, että 50% pitää tulla Carbeista, mutta jos joku muuta haluaa, niin asiantuntijan ohjauksessa. Mistähän nämä ”asiantuntijat” kehittävät siihen ohjeen, kun elämänsä on kulunut päinvastaista väittäessä? Listassa on tutut varaumat -ei pitkäaikaista kokemusta jne. Omista ”käypä hoito” -ohjeista on pitkät kokemukset, ja ainakin 90% negatiiviset, mukaan lukien viittaamansa DIRECT-tutkimus. Jos jokin ei toimi, niin pitäisi kokeilla muuta, mitä tahansa muuta.

      Tutut uskontunnustuksen toistamiset löytyvät useaan otteeseen. Painonpudotus on se juttu, ikään kuin ihmisen hormonaalisesta toiminnasta ei olisi opittu mitään 100 vuoteen. Pitkäaikaista tutkimustietoa ei ole lowcarb. Vuoden jälkeen kaikki dieetit ovat samanarvoisia painonhallinnan kannalta (vaikka käypähoito ohjeilla ei ole saavutettu mitään), ja vaikka pointsi on metabolialtaan rikki olevien ihmisten auttaminen. Pitäisi olla lisää tietoa siitä, miten vähennetty CHO jakautuu proteiinien ja rasvojen kesken (katsokaa Volekin Westmanin ja Phinneyn suuntaan, proteenivakion vaihtelu on pienehkö). Ja ei tietenkään voi käyttää saturoituneita rasvoja… itse asiassa juuri tällä lyhyellä aikajänteellä ne ovat tehokkain asioiden kääntäjä. Ei kuitenkaan puhuta pitkästä tähtäimestä juuri nyt, eivät hekään puhu.

      Hyvää tässä on se, että liikettä tapahtuu ja Feinmanin, Dahlquistin, Mannisen etc kirjoitus on lähdeluettelossa!
      juuri alle 500 sanaa… JR


     • Juhani Knuuti

      Jotenkin itse ajattelen asioita enemmän pragmaattisesti. Jos teemme kontrolloidun syöttökokeen ja siinä saadut havainnot eivät sovi teoriaan, teoria saattaa olla liian simppeli, mekanistinen taikka puutteellinen selittämään ihmisen fysiologian käyttäytymistä ruoan energianlähteiden käyttämisessä.

      Mistään takinkäännöstä ei ole kysymys.
      Seuraavan artikkelin asiantuntijan analyysissä on aika hyvin tiivistettynä se logiikka, johon tieteilijiden kanta perustuu:
      https://lihastohtori.wordpress.com/2018/11/15/ravinnon-merkitys-terveys-laatikainen/

      Ja tässä artikkelissa nuo asiantuntijoiden analyysit tämän Lassen tilanteesta tiivistävät myös asiaa: https://www.msn.com/fi-fi/terveysjafitness/hyvinvointi/lasse-sai-tyypin-2-diabeteksen-kuriin-v%C3%A4h%C3%A4hiilihydraattisella-ruokavaliolla-l%C3%A4%C3%A4kkeet-j%C3%A4iv%C3%A4t-kokonaan-pois-%E2%80%93-l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri-varoittaa-hengenvaarasta-ei-sovi-kaikille/ar-BBPP2V3?ocid=spartandhp

      Koko peruste on se, että ennen kuin julistaa jonkin hypoteesin olevan totta, se pitää todistaa. Se ei huutoäänestyksellä ratkea.


  • Martti R

   Martti Syväniemi: Huomio 1: Ravinnon energiamäärä on ehdoton edellytys sekä lihomiselle että laihtumiselle energian säilymislain vuoksi. En ole nähnyt Heikkilän kieltävän tätä.

   Mikko Linnolahden vastine herätti mielenkiintoisia ajatuksia. Mielestäni Huomio 1 voitaisiin kirjoittaa muotoon: Ravinnon energiamäärällä toinen ihminen lihoo ja toinen laihtuu, johtuen heidän suoliston erillaisesta kyvystä hyödyntää tätä energiaa. Siis energiamäärä ja miten tehokkaasti se käytetään.

   Martti Syväniemi: Huomio 2: Minä olen ymmärtänyt tuon ’insuliini lihottaa’ -teorian seuraavasti:
   Jos henkilön vatsa on treenattu isoksi, niin hän pystyy syömään sen täyteen ennen kylläisyyttä.

   Suoliston bakteerikannan yksipuolistuminen johtaa ylipainon kehittymiseen. Seuraa kierre: syöminen johtaa lihomiseen ja lihominen johtaa syömiseen, sillä painon lisääntyessä kylläisyyden tunteesta tulee entistä harvinaisempi.(lainaus)

   Ravitsemuksen pohjaa ei nykyään pidä missään nimessä muodostaa hiilihydraateista, vaan hiilihydraatteja ja rasvoja pitäisi saada kohtuullisen vähän. Painonhallinnan kannalta hyvässä ruokavaliossa proteiinin saannin tulisi olla runsasta, rasvojen ja etenkin hiilihydraattien saannin vähäistä. Hiilihydraattien pitäisi olla vitamiinipitoisia ja vähäkalorisia, jollaisia ovat esimerkiksi salaatti ja kasvikset. Vanhanaikaisen ruoka-ainepyramidin voisi unohtaa, sen jonka leveä kanta koostui viljatuotteista. (lainaus)


   • Mikko Linnolahti

    Proteiinimäärät on pakko pitää maltillisina, koska liiallinen proteiini johtaa myrkytykseen (kts. Rabbit starvation). Tämän joutuivat eskimot aikoinaan kokemaan käytännössä huonoina aikoina, kun saaliina oli lähinnä vähärasvaista jänistä.


   • Juhani Knuuti

    Logiikkasi ei kestä viljojen demonisoinnin osalta. Tutkimusnäyttö tukee sitä, että kokojyväviljat ovat terveyttä edistäviä.

    Mitä tulee suoliston bakteerifloraan, tutkimusten mukaan bakteerifloraa huonontaa juuri sellaine ruokavalio, jota tässä nyt markkinoit. Oletko muuten tietoinen että eläinproteiini nostaa insuliinia todella tehokkaasti, lähes samalla tavoin kuin hiilihydraatit.


    • Martti R

     Logiikkasi ei kestä viljojen demonisoinnin osalta. Tutkimusnäyttö tukee sitä, että kokojyväviljat ovat terveyttä edistäviä.

     Kirjoituksessani oli maininta lainauksista. Ne oli lainattu alla olevasta Aamulehden artikkelista:

     https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/suklaanhimobakteeri-saattaa-majailla-suolistossa-ala-ruoki-sita-ravitsemusterapeutti-antaa-makean-mielitekoon-yhden-hyvan-neuvon-201153204

     Lainaukset olivat lihavuusleikkauksia tekevälta kirurgi Vesa Koivukankaalta. Täytyy huomioida, että ruokaohjeet olivat varmaan niille, joilla on paino-ongelmia. Itse olisin samoilla linjoilla proteenimäärien suhteen kuin Mikko Linnolahti. Hajontaa näkyy olevan noissa ruokasuositukissa, lääkäreidenkin kesken.


     • Juhani Knuuti

      Aamulehti ei ole tutkitun tiedon oikea lähde, olipa siinä haastateltu henkilö kuinka tietävä hyvänsä. Jos suolistoflora kiinnostaa, kannattaa perehtyä laajalla rintamalla eikä poiki anekdootteja.


     • Martti R

      ”Aamulehti ei ole tutkitun tiedon oikea lähde, olipa siinä haastateltu henkilö kuinka tietävä hyvänsä.”

      Aamulehti on kuitenkin se tiedon lähde, josta ihmiset saa tietoa asioista. Tutkitussa tiedossa on se ongelma, että se perustuu arvaukseen. Onko arvaus oikein vai väärin, selviää sitten ajan kanssa, tutkimalla.


     • Juhani Knuuti

      Väität siis, että Aamulehti ei perustu arvaukseen mutta tutkittu tieto perustuu!??


     • Martti R

      ”Väität siis, että Aamulehti ei perustu arvaukseen mutta tutkittu tieto perustuu!??”

      En, vaan että Aamulehti on se tiedon lähde mistä ihmiset saa tietoa asioista.


 62. Esko

  Asiaan liittyen netissä ”Kuolleet lääkärit eivät valehtele” on myös erään harhautuneen lääkärin mielipidekirjoitus hoitovaihtoehdoista ja ravinnon merkityksestä ihmisille ja eläimille.Herää epäillys onko kirjoitus totta vai virhetulkintoja?


  • Juhani Knuuti

   Lukaisin pinnallisesti. Heti alkuun oli pääasiassa virheellisiä tulkintoja lukuisista asioista. Ei oikein jaksa tässä alkaa analysoimaan yksityiskohdista.

   Humpuukitutka hälyttää heti kun lukee esim seuraavaa: ”……oppimani haluan jakaa teidän kanssanne tänä iltana. Jos omaksutte 10 % tästä tulee se säästämään teiltä melkoisesti kärsimystä ja paljon rahaa. Tulette saamaan monta tervettä vuotta lisää elämäänne.” Ihan kuin lännen käärmeöljykauppiaat. Hänellä on jokin guru-salaisuus, jota muut eivät ole ymmärtäneet. Tosiasiassa kuolleista lääkereistä ei voi päätellä asioita, jota hän päättelee.


 63. kristiina

  Ainoa sairaus, johon virallisesti hyväksytään ketogeeninen ruokavalio hoidoksi, on vaikeahoitoinen epilepsia. Siis lääkkeet ei tehoa. Olenkin miettinyt, että mitenköhän dieetti vaikuttaa esim. pienen lapsen kehitykseen. Suhtautuminen lasten karppaukseen on ollut jyrkän kielteistä. Professori Scwab uhkasi taannoin huostaanotolla.

  Ylen sivuilta löysin haastattelun perheestä, joiden vastasyntynyt sairasti epilepsiaa. Lääkehoitoja kokeiltiin tuloksetta ja lopulta lääkäri ehdotti ketogeenistä dieettiä. Oireet helpottuivatkin nopeati ja nyt he pärjäävät hyvin lääkehoidon ja dieetin yhdistelmällä. Äiti kertoi lapsen olevan muutenkin iloinen ja virkeä, kaikki väsymys on pois. Lapsi on saanut hyvin kiinni ikäistensä mm. motorista kehitystä. Jos tärkeimmässä kehityksen vaiheessa ei tule ongelmia niin vaikea on uskoa niitä tulevan esim. kouluikäisillä lapsilla. Tehokasta on uskonnolla hoito.


  • Juhani Knuuti

   Tämä on käypää ja täysyn hyväksytttyä hoitoa, ei mitään uskontoa. Tämä hoito kerrotaan kaikissa lääketieteellisissä epilepsiaohjeissa, kun lääkkeillä ei saada vastetta. Ilmeisesti veren ketoaineilla on vaikutusta hermosolujen toimintaan nimenomaan lasten epilepsiassa. Joitakin tutkimuksia on tehty, että tiukkaa ruokavaliota voidaan vähitellen lieventää, jotta se ei kävisi kovin yksipuoliseksi.

   Tämä perusteella ei kuitenkaan tietenkään voi kertoa mitään ruokavalion soveltuvuudesta kaikille lapsille taikka ylipäätään ruokavalion terveellisyydestä. Lapsi ei ole vain pienikokoinen aikuinen vaan tarvitsee ihan omat tutkimuksessa ja epilepsia on oma sairautensa.


 64. kristiina

  Voisiko esim. adhd:n ja autismin hoidossa käyttää ketodieettiä ja onkohan siitä kokemuksia?


  • Juhani Knuuti

   Tässä alla on koosteartikkeli ketogeenisen ruokavalion vaikutuksista erilaisiin psykiatrisiin ongelmiin. Yhteenveto näyttäisi olevan, että ei ole näyttöä. Lähinnä jyrsijöillä ja koirilla tehty jotain, ja nekin ristiriitaisia ja vähäisiä. Lisäksi aika vaikea siirtää jyrsijäkokemuksia ihmisen psykoosiin, autismiin taikka ADHD:hen, jotka ovat nimenomaan ihmisten ongelmia.

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28373848


  • Martti R

   Kristiina: Voisiko esim. adhd:n ja autismin hoidossa käyttää ketodieettiä ja onkohan siitä kokemuksia?

   Ainakin tässä on toinen tutkimus tuosta:

   Se ( ketogeeninen ruokavalio) ei ole vain terveellinen elämäntapa, vaan sitä käytetään hoitamaan mm. infantiilispasmioirehtymää, epilepsiaa, autismia, aivokasvaimia, Alzheimerin tautia, Lou Gehrigin tautia, masennusta, aivohalvausta, pään vammoja, Parkinsonin tautia, migreeniä, unihäiriöitä, skitsofreniaa, ahdistusta, ADHD:ta, ärtymystä, munasarjojen monirakkulaoireyhtymää, ärtyneen suolen oireyhtymää, refluksitautia, ylipainoa, sydän- ja verisuonitauteja, aknea, 2-tyypin diabetestä, vapinaa, hengitysvajausta sekä käytännössä jokaista neurologista vaivaa, mutta myös syöpää sekä sairauksia, joissa kudoksien täytyy palautua hapenpuutteen takia (4). (lainaus alla olevasta linkistä)

   https://fi.sott.net/article/7-Ketogeeninen-ruokavalio-yleiskatsaus

   (4) linkki tässä

   https://www.nature.com/articles/ejcn2013116


   • Juhani Knuuti

    Martti hyvännen aika! Juurihan toimitin tänne tutkimuskoosteita siitä mihin ketogeenisellä ruokavaliolla on osoitettua tehoa. Ainoa lääketieellinen indikaatio on hoitoresistentti epilepsia, erityisesti lapsilla. Ei tutkimusnäyttöä voi kumota viittaamalla johonkin uskovaisen kirjoittamaan blogiin. Toinen linkki on vain 5 vuotta vanha pohdinta siihen missä sitä teoriassa voisi selvittää.

    Eivät tällaiset viitteet anna mitään tukea moiselle sairauslistalle vaan on ihan klassinen esimerkki tutkimustietojen väärinkäytöstä ja kirsikanpoiminnasta.


    • Martti R

     Annetut linkit oli tarkoitettu Kristiinalta tulleeseen tiedusteluun.

     Jos mennään näihin tutkimustietojen väärinkäyttöön ja kirsikanpoimintaan, niin miten syödyn sokerin määrä otettiin huomioon Keyesin tutkimuksessa. ”Ancel Keyesin oman datan mukaan sokeri korreloi paremmin sydänkuolleisuuden kanssa kuin rasva. Keyesin perustavanlaatuisen Seven Countries -tutkimuksen Suomen aineisto on täällä (pdf). Sen mukaan suomalaiset haastatellut, 30 miestä Ilomantsissa ja 30 Pöytyällä ja Mellilässä syyskuussa 1959, söivät kaikista maista selvästi eniten sokeria: hurjat 101 ja 91 grammaa ”sokerituotteita” (=yli 60% sokeria) päivässä.” (lainaus)

     Toiseksi, ”Suomesta halutaan tieteen ja tutkimuksen avoimuuden johtava maa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä” Pääkirjoitus lääkärilehdessä.

     Hyvä näin, pääsin lukemaan kyseisestä lehdestä artikkelin,

     https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/dyslipidemioiden-hoidon-tieteellinen-perusta-on-entista-vankempi-106/

     Olisin myös halunnut lukea tästä artikkelista kirjoitetun artikkelin, ”Statiinihoitoa kritisoidaan rajusti”, Rauli Mäkelä. Ehkä numero oli 8/2018), mutta sepä ei enää onnistunutkaan.

     Eli, kirsikan poiminta jutut, eli se mikä statiineissa on hyvää, saa tavallinen kanssa lukea, ei muuta.


     • Juhani Knuuti

      höpö höpo.

      Unohda jo tuo Keyes. Tästä Keyesistä jaksetaan jankuttaa vaikka ei Keyes näyttele mitään keskeistä roolia tämän päivän tutkimusnäytössä muiden kuin VHH-vouhottajien mielessä. Lisäksi verkossa leviää kopioituneena identtisiä väärintulkintoja Keyesin tutkimuksista ihan loputtomasti.

      Mainitsemasrti luvut eivät sitä sokeria, joka on sitä, jonka määrä suositellaan olevan tänään alle 10% energiasta, eli lisättyä sokeria. Monissa terveyttä edistävissä ruoka-aineisssa on hiilihydraatteja eivätkä ne ole mikään ongelma esim täysjyväviljojen ja hedelmien hiilarit.

      Kirsikanpoiminta-termin olet halunnut ymmärtää luultavasti tahallasi väärin. Sehän tarkoittaa sitä, että tutkimusmassasta valitsee tutkimukset, jotka tukevat omaa kantaansa. Ei sitä, että kaikki julkaisut eivät ole ilmaiseksi saatavilla – ainakaan vielä.


     • Martti R

      Näinä aikoina ei voi olla törmäämättä nimeen Keyes ja unohtamatta häntä, kun lukee näitä ruokavaliota käsitteleviä artikkeleita.

      Eikös tänään tuo kansainvälinen suositus sokerille ole 25 g.

      Mielestäni tuohon lääkärilehden artikkeliin oli poimittu kirsikat. No staatiinipakkausta seuraavasta ohjeesta voi lukea muuta kuin kirsikoita, siis nuo mahdolliset haittavaikutukset, noin 7cm leveästä 35 cm pituisesta ”palstasta”, pikkuriikkisellä tekstillä. Nythän ei ole kyseessä maksua vastaan saatavasta tiedosta, vaan lääkäriliitoon kuuluville on mahdollisuus lukea ne tunnusta vastaan.

      Näinollen tieto pitää hakea muualta, vaikka Hymy-lehdestä:

      Entä sitten statiinit?

      Maryanne Demasin nimi tuli Rauli Mäkelälle vastaan, kun hän halusi katsoa, kirjoitetaanko maailmalla statiineista muutakin kuin ylistystä. Maryanne Demasi on koulutukseltaan terveystieteen tohtori ja hän on vetänyt monia suuria terveysaiheisia ohjelmia Australian televisiossa. Itseään hän nimittää terveystieteilijäksi.

      – Hän kirjoitti samankaltaisen yhteenvetoartikkelin statiineista kuin Nina Teicholz teki ravitsemussuosituksista. Hän selvitti, mitä tiedetään kolesterolilääkkeenä käytettyjen statiinien hyötyvaikutuksista, mitä on salattu, ja hän toi hyvin selvästi esille, että tähän päivään asti lääketeollisuus ei ole suostunut luovuttamaan ns. raakadataa riippumattomien tiedemiesten tarkasteltavaksi.

      – Syy, miksi statiinitutkimuksista saadaan isoja otsikoita ja miksi niitä väitetään hyödyllisiksi, johtuu monista vippaskonsteista. Ensinnäkin lääketehtaat suunnittelevat, kuinka tutkimus tehdään, ja jo yksinkertaisella kysymysten asettelulla voidaan pistää monenlaista ketunhäntää kainaloon.

      – Yleensä ennen tutkimuksen alkua on ns. wash out -periodi, jolloin kaikille tutkimukseen tuleville annetaan ensiksi statiinia ja sen jälkeen arvotaan ryhmät saamaan joko plaseboa tai statiinia. Tässä vaiheessa on helppo pudottaa lopullisesta tutkimuksesta pois kaikki ne huonot asiakkaat, jotka saivat statiineista ikäviä sivuvaikutuksia. Niinpä ei ole ihme, että virallisten statiinitutkimusten mukaan sivuvaikutuksia ei ole minkään vertaa tai ne ovat mitättömiä, kun taas elävässä elämässä statiineilla hoitavat lääkärit kirjaavat yhä uudelleen, että potilaat valittavat aivosumua, lihasvaivoja ja muita sivuoireita.

      – Ristiriita statiinitutkimusten ja elävän elämän välillä on suuri. Statiinien hyötyvaikutuksia mainostetaan suhteellisella eikä absoluuttisella riskillä. Jos tutkimukseen otetaan tuhat plaseboa syövää ja tuhat statiinia syövää ja sydänkohtauksia tulee tarkkaan etukäteen valikoidussa statiiniryhmässä neljä ja plaseboryhmässä kuusi, saadaan jo massiivinen 33 prosentin ero näiden kuolemien välillä ja sitä revitellään mainoksissa.

      https://www.youtube.com/watch?v=1pfGTBXkq3g&feature=youtu.be&t=2

      Tietysti voit väittää, että media velloo täysin ristiriitaisia terveys- ja ruokavalioväitteitä.


     • Juhani Knuuti

      Hohhoijaa. En oikeastaan jaksa enää oikoa toinen toistaan virheellisempiä väitteitäsi. Ne ovat mielipiteitäsi, joihin sinulla on oikeus, mutta ne eivät sillä tavoin muutu totuudeksi. Voit pitää ne, jos kerran et halua pohtia asioita oikeasti tutkitun tiedon valossa.

      Sen voin todeta, että sokeria ei suositella yhtään. Lisätyn sokerin suositus on ENINTÄÄN 10% energiasta.

      Statiinijargonin osalta en aloita asian käsittelyä tässä kommenttipalstassa uudelleen. Voit lukea aiheesta aikaisemmista blogeistani.


     • Antti

      Niin, miksi verrataan sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa, kun kumpaakaan ei ravitsemussuosituksissa suositella ollenkaan? Voisin kuvitella, että sokeri on ongelma vain niille, jotka eivät syö suositusten mukaisesti. Heikkilä, joka sokeria kauhistelee, sen sijaan SUOSITTELEE tyydyttynyttä rasvaa. Että eikö tämä nyt olisi se asia, johon pitäisi keskittyä?


     • Martti R

      Juhani: Sen voin todeta, että sokeria ei suositella yhtään. Lisätyn sokerin suositus on ENINTÄÄN 10% energiasta.

      Netistä poimittua:

      WHO julkaisi tällä viikolla sokerin saanti koskevan suosituksensa. Uudessa suosituksessa todetaan, että vapaiden sokerien (free sugars) saanti tulisi olla alle 10 energiaprosenttia päivässä (< 50 grammaa 2000 kilokalorin energiatasolla).

      Huomattavaa suosituksen sokerimäärittelyssä on se, että nyt EI puhuta vain lisätystä sokerista. WHO tosiaan käyttää läpi suosituksen ja myös lehdistötiedotteesssa termiä free sugars.

      WHO:n suositus sokereista tarkoittaa siis
      – Kaikkea lisättyä sokeria* kotona ja elintarviketeollisuudessa (karkit, limsat, leivonnaisten sokeri, sokeroidut jogurtit, ripottelu sokeri, intiaanisokeri, jne.)
      – Hunajaa
      – Erilaisia siirappeja
      – Hedelmämehujen luontaisia sokereita

      Lisätyn sokerin osuus energiasta tulisi olla max 10 %. Tämä tarkoittaa 2000 kcal energiatasolla (= normaalipainoinen nainen) max 50 g sokeria/pv, ja enemmän syövällä miehellä taas max 70 g/pv. Suomessa asiaa on erityisesti sotkenut se, että sekä lehdistö että THL puhuvat koko ajan tasosta max 25 g/pv.

      Eli, mitä/ketä uskoa?


     • Juhani Knuuti

      Kysymys on siis siitä miten määritellään free, added tai suomeksi lisätty?

      Minusta sinulta jää huomaamatta keskeinen viesti, että nyt puhutaan siitä mikä on suositeltu enimmäismäärä. Tavoitteena on siis pienempi kuin nuo maksimitasot, ei se, että noin paljon saa olla lisättyä sokeria. Jokainen tällainen raja on aina määrittelykysymys ja se perustuu tutkimusnäytön tulkintaan, vaikka todellisuudessa ei tietenkään ole olemassa mitään kynnysrajoja. Sama pätee alkoholiin ja esim ruokasuolaan. Me haluamme ymmärtää asioita jonkinlaisten raja-arvojen perusteella vaikka usein tilanne on suhteessa annokseen. Kun jokin yhdistys ja organisaatio päivittää tietojaan, he voivat samalla täsmentää suosituksiaan ja sen vuoksi voi olla esillä hieman kirjavia YLÄrajoja. Perusviesti kaikissa on kuitenkin sama: Vähempi parempi.

      Ehdottomat suositukset ovat kuitenkin aina kyseenalaisia sillä ruoka ei ole ainoastaan terveyskysymys vaan mitä suurimmassa määrässä myös nautinto- ja elämänlaatukysymys.

      Olennanen pointti on myös se, että esim viljojen, hedelmien, marjojen jne luontainen sokeri ei ole laskuissa mukana vaan nimenomaan se sokeri, jonka ajatellaan olevan ylimääräistä ja sen vuoksi Suomessa käytetään tuota lisätty-termiä. Kun en ole ravitsemustieteilijä, noista määrityksistä kannataisi kysyä ravitsemusasiantuntijoilta.


     • Martti R

      Antti: Niin, miksi verrataan sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa, kun kumpaakaan ei ravitsemussuosituksissa suositella ollenkaan? Voisin kuvitella, että sokeri on ongelma vain niille, jotka eivät syö suositusten mukaisesti. Heikkilä, joka sokeria kauhistelee, sen sijaan SUOSITTELEE tyydyttynyttä rasvaa. Että eikö tämä nyt olisi se asia, johon pitäisi keskittyä?

      Heikkilä suosittelee mm: ”puhtaita eläintuotteita” , kasveista saatavaa vähä- ja runsashiilihydraatti sellaisia, oliiviöljyä, voita, kookosrasvaa, täysmaitoa (muistin mukaan ei meijerissä tehtyä)….

      Olen nyt viikon kokeillut aika lähelle Heikkilän ruokaohjeita olevia, ja vyötärö on pienentynyt 100 cm:stä 97 cm:iin ja paino, (aamupunnitus) 87 kg:sta 83 kg:oon. Ei ole ollut nälän tunnetta, joten ei tee mieli tehdä sille jotakin. Perjantai iltapäivä ja lauantai olivat vähemmän energisiä, mutta osasin odottaa sitä. Hyvä puoli on mielestäni se, että voi huoletta syödä niin paljon, kunnes tulee kylläinen olo. Siis, minulle ainakin painonpudotuksessa Heikkilän ruokaohje toimii. Kahvin yhteydestä pitäisi vielä jättää sokeri pois, ja liha ja kala olisivat hyvä olla luomua.


     • Juhani Knuuti

      Hyvä, jos olet kokenut tämän sopivaksi sinulle. VHH:n ominaisuus on se, että paino putoaa nopeasti alussa sillä elimistöstä poistuu nestettä. Vaikutus voi olla jopa 5 kg. Tämä ei ole vielä laihtumista eikä rasvamassa ole vielä vähentynyt. Olennaista on pitkän aikavälin tulos. Kahden vuoden kohdalla ei tutkimuksissa enää eroa VHH:n ja suositusten mukaisessa laihduttavassa ruokavaliossa nähdä. Toiset onnistuvat toisella ja toiset taas toisella. Tarkista kuitenkin esim 6-12 kk kohdalla ettei veren rasvcat ole nousseet hälyttävästi. VHH voi noilla suosituksilla (runsaasti tyydyttynyttä rasvaa) johtaa osalla ihmisistä merkittävään LDL-kolesterolin nousuun. Uusimpien brittiläisten VHH-suositusten mukaan, olisi eläinperäinen tyydyttynyt rasva syytä korvata kasviperäisellä.

      Mitä tulee luomuun, se on eettinen kysymys, ei olennaisesti terveysasia.


     • Martti R

      Juhani: Hyvä, jos olet kokenut tämän sopivaksi sinulle.

      Kiitos. Tavallisesti jos kertoo jollekin, että on jollain tietyllä ruokavaliolla, niin seurauksena on mulkoilua, tiettyjen saatesanojen kanssa. En vielä tiedä sopiiko se minulle, koska on vaikeaa olla erossa tietyistä syömisistä. Kolestroli arvot minulla on ilman lääkitystä siinä 8 paikkeilla, nyt 5, muut arvot on hyviä. Tarkoituksena ois yrittää pitää ruokavaliolla verensokeri siinä 5 paikkeilla.

      Juhani: ”Uusimpien brittiläisten VHH-suositusten mukaan, olisi eläinperäinen tyydyttynyt rasva syytä korvata kasviperäisellä.”

      Eläinrasvahan ei ole sama asia kuin tyydyttynyt rasva, siinä on hyvää (pehmeää) rasvaakin. Eläinrasvassa on usein alle puolet tyydyttynyttä rasvaa.

      Lohen rasvahapoista 21 % on tyydyttyneitä. Broilerin ja kananmunan rasvahapoista 32 %. Sianlihan rasvahapoista 40 %. Naudanlihan rasvahapoista 56 %. Voin rasvahapoista 68 % on tyydyttyneitä. Voin rasvastakin on siis melkein kolmannes asiantuntijan suosittelemaa ”pehmeää” rasvaa, naudanrasvasta lähes puolet ja muista mainituista eläirasvoista yli puolet. Broilerin rasvasta 15 % on aivan samaa monityydyttymätöntä linolihappoa kuin vaikkapa rypsiöljyssäkin. Sian rasvasta 10 %. (Lähde: Fineli). (lainaus netistä, nimi poistettu ja korvattu asiantuntijalla)


     • Juhani Knuuti

      Idea olisi kuitenkin pyrkiä minimoimaan tyydyttyneen ja erityisesti sellaisen eläinrasvan määrä ja pyrkiä korvaamaan sitä monityydyttymättömillä, erityisesti kalaperäisillä rasvoilla. Erilaisia tyydyttyneitä, kertatyydyttymättömiä ja monityydyttynättömiä on lukuisia erilaisia eikä ole mieltä pyrkiä kovin yksityiskohtaiseen analyysin/tulkintaan.

      Oliko tuo 8 ja sitten 5 kokonaiskolesteroli vai LDL?


     • Martti R

      Juhani: Idea olisi kuitenkin pyrkiä minimoimaan tyydyttyneen ja erityisesti sellaisen eläinrasvan määrä ja pyrkiä korvaamaan sitä monityydyttymättömillä, erityisesti kalaperäisillä rasvoilla.

      Tiedän, että oma ruokavalioni ei ole virallisten suositusten mukainen. Omasta mielestäni minun pitäisi lisätä eläinrasvaa, tai oikeammin vaihtaa makkarat ”oikeaan lihaan”. Kalaa olen syönyt lähes suositusten mukaisesti. Maksalaatikko kuului myös entiseen ruokavaliooni. Kasviksia en ole paljon syönyt kovin paljon, vakiona söin tomaattia ja perunaa. Söin paljon ruisleipää ja kahvin kanssa pullaa tai muuta makeaa. Hedelmistä etupäässä banaania ja mandariineja. Minun pitäisi lisätä kasvisten määrää. Maidon olen vuosi pari sitten vaihtanut sokeroituun mustaherukkamehuun. Pitäis vaihtaa veteen.

      Kuitenkin noilla huonoillakin ruokatottumuksilla pysyin siedettävissä lukemissa, Inbody mittausten mukaan. Mittaukset olivat normaalin yllä laidassa. InBody mittausten mukaan, vuosi sitten: Paino oli 76,7 kg, lihasmassa 34,1, rasvamassa 16,6, rasvaprosentti 21,6, viskeraalirasva 68,0 ja InBody pisteen 77/100, muutamia mainitakseni. (Olin töissä, nyt en enää ole töissä) Siis nykyinen painon nousu on seurausta kulutuksen (liikkumisen) muutoksesta, vaikka käyn joka päivä kävelemässä, ja jumpassa 3 kertaa viikossa ja syön vähemmän, en ilmeisesti tarpeeksi vähän tuolla entisellä ruokavaliolla, koska paino alkoi nousta, noin 10 kg noin 8 kuukaudessa. Tällä hetkellä minulla on lääkärin toteama keskivaikea uniapnea, joka ilmene selin makuulla. Lääkäri käski laihduttaa.

      8 oli kokonaiskolesteroli ennen lääkitystä, ”hyvän ja pahan” kolesterolin suhde oli lääkärin mukaan huono ja kokonaiskolesteroli on tällä hetkellä 5, lääkityksellä ja mainittu suhde on hyvä, lääkärin mukaan.

      Alla oleva juttu iltapäivälehdestä kertoo kai olennaisen tällä hetkellä, missä mennään. Siis omin päin ei pitäisi kaikkien alkaa ruokavaliotaan muuttamaan liian radikaalisti.

      https://www.msn.com/fi-fi/terveysjafitness/hyvinvointi/lasse-sai-tyypin-2-diabeteksen-kuriin-vähähiilihydraattisella-ruokavaliolla-lääkkeet-jäivät-kokonaan-pois-–-lääkäri-varoittaa-hengenvaarasta-ei-sovi-kaikille/ar-BBPP2V3?ocid=spartandhp


     • Juhani Knuuti

      Tuo MTV3:n artikkeli olikin itse asiassa aika hyvä, ehkä lukuunottamatta muutamia Lassen hassuja väitteitä muka lääkärin suuttumisesta, jos saa ruokavaliolla tilannetta korjattua sekä sitä, että lääkärit eivät muka voi antaa ruokavalio-ohjeita oikeuksien menettämisen pelosta. Nuo väitteet kuuluvat enemmän tuohon VHH-fanaatikoiden levittämään urbaani-jargoniin. Artikkelista tuli kuitenkin hyvä kokonaiskuva siitä, mitä mieltä asiantuntijat ovat ruokavaliosta.

      Mitä tulee omaan ruokavalioosi, kannattaa vielä pohtia sitä, kannattaako sinun oikeasti lisätä eläinrasvaa vai tehdä juuri toisin päin. Kokonaiskolesterolin sijaan olennainen on tuo LDL ja se pitäisi saada tarpeeksi matalaksi riskin pienentämiseksi silloin kun mukana on muitakin riskitekijöitä.


     • Martti R

      Juhani: Tuo MTV3:n artikkeli olikin itse asiassa aika hyvä, ehkä lukuunottamatta muutamia Lassen hassuja väitteitä muka lääkärin suuttumisesta, jos saa ruokavaliolla tilannetta korjattua sekä sitä, että lääkärit eivät muka voi antaa ruokavalio-ohjeita oikeuksien menettämisen pelosta. Nuo väitteet kuuluvat enemmän tuohon VHH-fanaatikoiden levittämään urbaani-jargoniin.

      Juuri tuo kohta itseäkin häiritsi, ja se esiintyy aika monessa aihetta koskevassa kirjoittelussa. Myös Heikkilän kirjassa esiintyy tästä versio alla oleva versio, (toki itse syyllistyn samaan lainaamalla tämän tähän), mutta tarinan opetus on, miten potilasta ei olisi pitänyt kohdella:

      ”Eräs potilaani kertoi lääkärissäkäynnin kokemuksestaan Suomessa. Kyse oli rutiinitarkastuksesta. Kun hän astui vastaanottohuoneeseen, istui lääkäri puoliksi selin potilaaseeni näpräten tietokonetta ja viittasi häntä istumaan. Lääkäri ei juuri puhunut ja pian printteri suolsi reseptin, jonka lääkäri ojensi potilaani suuntaan juuri ja juuri kääntyen ja sanoen, että näitä kolesteroli lääkkeitä sitten syödään koko loppuikä. Potilaani hämmentyi ja sanoi, ettei hän tarvitse mitään lääkkeitä, vaan tuli vastaanotolle ihan muusta syystä. Potilaani oli yli 70 vuotias nainen ja hänen kolesteroliarvonsa ovat olleet aina hieman koholla, mutta muuten hän on ollut terve. Lääkäri oli kääntynyt potilaaseen päin ja tokaissut, että jos ette käytä näitä lääkkeitä niin kuolette pian. Tämä suututti potilastani, joka vastasi, ettei hän noita myrkkyjä syö. Lääkäri oli käskenyt potilasta poistumaan, sanoen, ettei hänen tarvitse koskaan tulla takaisin. Tapaus voi tuntua surkuhupaisalta, ellei se olisi totta. Mikä ikävintä, olen kuullut monilta potilailtani samankaltaisia tarinoita.” (lainaus loppu)

      Eli, jos haluaa potilaita, on osattava olla empaattinen ja kuunteleva, ja ottaa huomioon potilaan toiveet. Suurin osahan on kuitenkin onnistuneita lääkärissäkäyntejä, jotka eivät pääse kirjoituksiin. Itselläni on ollut etupäässä sellaisia. Tärkeintä olisi mielestäni saada potilas uskomaan, että hänestä välitetään ja hän tervetullut uudestaankin.

      Juhani: Mitä tulee omaan ruokavalioosi, kannattaa vielä pohtia sitä, kannattaako sinun oikeasti lisätä eläinrasvaa vai tehdä juuri toisin päin. Kokonaiskolesterolin sijaan olennainen on tuo LDL ja se pitäisi saada tarpeeksi matalaksi riskin pienentämiseksi silloin kun mukana on muitakin riskitekijöitä.

      Kiitos ohjeesta, pitää vielä miettiä.

      Kiitos paljon antoisista keskustelu hetkistä ja ajastasi.


     • Juhani Knuuti

      Kiitoa palautteesta. Valitettavasti huonoa kohtelua oikeastikin toisinaan tapahtuu, vaikka ei tietenkään saisi.

      Tämä keskustelumme on minusta onnistunut esimerkki siitä miten aika hyökäävästä alusta huolimatta pääsimme aika lailla yhteiselle linjalle ja pystyimme keskustelemaan itse aiheesta rakentavasti. Tällaiset keskustelut ovat syynä sille, että itsekin motivoidun käyttämään täällä aikaa. 🙂


    • Martti R

     Juhani: Minusta sinulta jää huomaamatta keskeinen viesti, että nyt puhutaan siitä mikä on suositeltu enimmäismäärä.

     Kyllä minä tuon enimmäismäärän huomasin, ongelma koskee sitä, miten sokeri määritellään ja mistä/miten sen saanti määrä lasketaan oikein. Tiedot oli lainattu täältä:

     https://www.pronutritionist.net/2015/03/whon-uusi-suositus-sokerin-maaritelma-hamartyi/


 65. Antti

  Silmät kyllä itkee verta näitä kommentteja lukiessa. Haluaisin kovasti ymmärtää, että miksi näin monella ihmisellä on suuria vaikeuksia luetun ymmärtämisessä ja miksi he eivät näe, että kenellä on kunnolliset perustelut väitteilleen ja kenellä ei. Aivan kuin heillä olisi jotkin Heikkilä-lasit päässään: näkevät vain Heikkilän mustavalkoiset, tunteita herättävät väitteet, eivätkä kykene näkemään tieteellisiä, vahvoja perusteluja, vaikka niitä miten rautalangasta väännettäisiin.
  Voi vain ihmetellä, että miten ihmeessä pystyt olemaan vaipumatta epätoivoon näiden toisiaan toistavien kommenttien keskellä.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. En vaivu epätoivoon siitä syystä, että on myös paljon ihmisiä kuten sinä ja heille näitä analyysejäni kirjoitan. Ihmiselle, joka on oman kantansa lukinnut, mikään ei kykene tilannetta muuttamaan.


 66. Kristiina

  Tässäpä VHH-jargonia vuodelta 1904 Kurkijoen piirilääkärin Nils Jonatan Arppen mukaan. Ei siis ole mikään uusi keksintö ja toimii edelleen.
  http://www.tritolonen.fi/uutiset/2984-sokeritaudin-hoito-ohje-vuodelta-1904


  • Juhani Knuuti

   Tolosen blogi on olemassa kaupallisista syistä. Niiden viestien perusteella saadaan kyllä myyntiä aikaiseksi mutta ei välttämättä terveyttä edistettyä.


  • Mikko Linnolahti

   Oli käytännön kokemusten ohjaama hoitokeino aikana ennen insuliinilääkitystä (< 1920-luku). Löytyy vanhoista tietosanakirjoistakin. Tyypin 1 diabeetikkoja se ei tietenkään pelastanut, mutta lisää elinaikaa antoi.


 67. Antti

  Niille, jotka käyttävät argumenttinaan ”monia muita”: lukekaapa tupakkakeskusteluja. Siellä on ”monia”, jotka eivät ole saaneet minkäänlaisia sairauksia, vaikka tupakoivat. Tekeekö niiden ”monien” henkilökohtaiset kokemukset tupakasta sitten terveellistä? Ja useimmat tupakoivat henkilöt tupakoivat ja ovat aloittaneet kyseisen touhun ihan vain siksi, kun ”monet” muutkin niin tekevät. Tekeekö se edelleenkin tupakoinnista terveellistä? Vai joko huomaatte logiikkanne virheellisyyden? Tai samahan käy tietenkin myös itseään todisteena pitäville. Tupakoinninkin vakavammat vaikutukset näkyvät vasta monen vuoden päästä. Ja yksilöllistä vaihtelua on: kaikki eivät sairastu. Tutkimukset ovat ainoa keino tietää pitkäaikaisvaikutuksista ja todennäköisyyksistä koko väestölle niin, että nämä omat kokemukset eivät vääristä niitä.

  Mitä Juhani arvioit, miksi näitä Heikkilän oppien mukaan ”parantuneita” sitten on niin paljon? Minkälaisia tekijöitä taustalla on, lumevaikutuksia, vertailukohteen puuttumista..?


  • Juhani Knuuti

   Onhan kuitenkin totta, että ylipainoiselle diabeetikolle tuo VHH on ihan toimiva vaihtoehto. Mikäli tällä keinoin saadaan paino alas, siitä on toietenkin hyötyä. VHH tai ketogeeninen ruokavalio ei kuitenkaan sovi kaikille eikä ole mikään patenttiratkaisu, joka olisi ainoa tapa saada laihdutettua. Eikä VHH/ketodieetillä ole muihin kuin ylipainoon mitään osoitettua hyötyä verrattuna esim muihin ruokavalioihin. Päinvastoin, mikäli ruoassa on paljon tyydyttynyttä rasvaa ja punaista lihaa, se ei ole terveyttä edistävä.

   Ilmeisesti niille, joille ruokavalio sopii ja sillä saadaan tilannetta autettua, muuttuukin joksikin ihmedieetiksi. Sitä verrataan aikaisempaan ruokavalioon, jonka kuvitellaan edustavan suositusruokavaliota, mitä se ei juuri koskaan ole.

   Kysymyksessä on osin myös valikoitumisharhasta. Epäonnistuneet yritykset jäävät unholaan taikka niitä ei noteerata. Aivan vastaavasti on lukuisia ihmisiä, joiden ylipaino/diabetes on saatu kuriin suositusten mukaisella ruokavaliolla. Nämä eivät ole mikään uutinen, josta saisi aikaan somekohua tai lehtituutisia. Lisäksi unohdetaan, että yksittäisen ihmisen kokemuksen perusteella ei voi esittää ratkaisuja muille.

   Myös tuo Heikkilän uskontoa lähestyvä paatoksellisuus salaliittoväitteineen saattaa houkutella joitakin.


 68. Mikko Linnolahti

  ”Men who have excessive faith in their theories or ideas are not only ill prepared for making discoveries; they also make very poor observations” Claude Bernard, 1865

  Viisaita sanoja, joita itse kunkin meistä olisi aiheellista pohtia.


 69. Mikko Linnolahti

  Ludwig et al tuore review-artikkeli Sciencessa. ”Dietaty fat: From foe to friend”
  http://science.sciencemag.org/content/362/6416/764


  • Juhani Knuuti

   Kiinnostavaa. Poimin tähän alle nuo seikat, joista vallitsee konsensus. Toinen lista oli myös kiinnostava, eli ne jotka vaativat lisätutkimuksia.

   1. With a focus on nutrient quality, good health and low chronic disease risk can be achieved for many people on diets with a broad range of carbohydrate-to-fat ratios.

   2. Replacement of saturated fat with naturally occurring unsaturated fats provides health benefits for the general population. Industrially produced trans fats are harmful and should be eliminated. The metabolism of saturated fat may differ on carbohydrate-restricted diets, an issue that requires study.

   3. Replacement of highly processed carbohydrates (including refined grains, potato products, and free sugars) with unprocessed carbohydrates (nonstarchy vegetables, whole fruits, legumes, and whole or minimally processed grains) provides health benefits.

   4. Biological factors appear to influence responses to diets of differing macronutrient composition. People with relatively normal insulin sensitivity and β cell function may do well on diets with a wide range of carbohydrate-to-fat ratios; those with insulin resistance, hypersecretion of insulin, or glucose intolerance may benefit from a lower-carbohydrate, higher-fat diet.

   5. A ketogenic diet may confer particular metabolic benefits for some people with abnormal carbohydrate metabolism, a possibility that requires long-term study.

   6. Well-formulated low-carbohydrate, high-fat diets do not require high intakes of protein or animal products. Reduced carbohydrate consumption can be achieved by substituting grains, starchy vegetables, and sugars with nonhydrogenated plant oils, nuts, seeds, avocado, and other high-fat plant foods.

   7. There is broad agreement regarding the fundamental components of a healthful diet that can serve to inform policy, clinical management, and individual dietary choice. Nonetheless, important questions relevant to the epidemics of diet-related chronic disease remain. Greater investment in nutrition research should assume a high priority.


 70. Harriet

  Hei, onko 22.11. laittamani mielipide julkaistu lainkaan kun en löydä sitä täältä?


 71. Annu

  Ei selvästikkään haluta että ihmiset vähentäisivät lääkkeitä


  • Juhani Knuuti

   Mistä ihmeestä tällainen tulkinta? Tarkoitatko, että saa puhua potaskaa, kunhan vain tavoitteena on vähentää lääkkeitä?

   Todellisuudessa ainakin minun tavoitteenani on aina vähentää turhia lääkkeitä ja sama tavoite on kaikilla kollegoilla. Eivät lääkärit hyödy lääkkeiden käytöstä todellakaan mitään. Tuohon tavoitteeseen pyrkiminen ei kuitenkaan oikeuta tuottamaan perättömiä ja jopa vaarallisia terveysväitteitä.


   • Annu

    Älä puhu potaskaa. Ei sitä selvästikkään haluta, että lääkkeiden popsiminen vähentyisi, sillä silloin lääkkeiden käyttö vähentyisi eikä suinkaan lisääntyisi mitä on tapahtunut.


 72. Emma

  Verta valuu minullakin silmistä näitä kommentteja lukiessani. Valtava kiitos Juhanille kärsivällisyydestäsi vastata näihin (pääsääntöisesti) järjettömiin, itseään toistaviin argumentteihin, joilla ihmiset tuovat ilmi omat tietämättömyytensä, ymmärtämättömyytensä sekä tuperyytensä. Käsittämätöntä,että asiantuntijoiden perusteltu ja tutkittu tieto on nykyään ”samalla viivalla ” kuin satunnaisten ihmisten omakohtaiset kokemukset. Ikäänkuin ihmiset voisivat valita, kumman puolen valitsevat, tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tai ns. kokemusperäisen. Näitä kommentteja lukevana mieleen tulee tutkimus, jossa osoitettiin, että aggressiivisimmin ja ”mustavalkoisimmin” mielipidettään puolustavat henkilöt ovat useimmiten eniten väärässä :).

  Duodecimin 2016 myöntämä tiedottajapalkinto ei olisi voinut mennä parempaan osoitteeseen! Kollega kiittää ja kumartaa ja toivoo joskus pystyvänsä samaan.


 73. Mikko Linnolahti

  Sarah Hallbergin puhe tyypin 2 diabeteksen peruuttamisesta Elokuussa 2018 Ohio State yliopistossa järjestetyssä konferenssissa ”Emerging Science of Carbohydrate Restriction and Nutritional Ketosis”. Kannattaa uhrata puoli tuntia katsomiseen:
  https://youtu.be/JLbIxKgA4MY


  • Juhani Knuuti

   Voi olla ihan hyvä luento mutta mitä tekemistä tällä on Heikkilän kirjan virheiden kanssa? Ei mitään.


   • Mikko Linnolahti

    Luento käsittelee tyypin 2 diabeteksen lääkkeetöntä tai miltei lääkkeetöntä hoitoa menestyksellisesti ketogeenisellä ruokavaliolla.

    En tunne Heikkilän kirjan virheitä, koska en ole kirjaa lukenut (kuten tuskin kovin moni muukaan täällä kommentoinut). Jaoin vain mielestäni kiinnostavan luennon lääkkeetöntä elämää sivuten muille asiasta mahdollisesti kiinnostuneille.


 74. Annu

  Ymmärrän että moni lääkäri ym. ns. asiantuntijat tuntevat olonsa kurjaksi, kun heidän ammattiaan ei enää arvosteta niin kuin ehkä ennen muinoin. Nykyään ovan pitkälti vain lääkkeiden tuote-esittelijöitä. Tutkimuksilla haetaan myös tukea myynnille.


  • Antti

   Onko sinun mielestäsi sitten tällainen kirjoillaan tienaava, tutkimuksia väärin tulkitseva kaikkitietävä ortopedi parempi vaihtoehto? Tutkimuksien varassa hänenkin tietonsa on, ja niitä hän lukee vääristellen juuri niin kuin itse haluaa, kunhan se edistää hänen mainettaan ja liikevoittoaan.


   • Annu

    Hyvä pointti!

    On ja ei.

    On silloin, jos ihminen ’herää’. Eli alkaa ottamaan itsestään ja myös ympäristöstään vastuun. Alkaa syömään terveellisesti vähentäen lääkkeitä, tai ettei niitä edes enää tarvitse jatkossa. Ruokavaliolla voi myös ennalta ehkäistä tulevia tauteja.

    Ei silloin, jos alkaa pitämään Anttia ’yli-ihmisenä’ – elää hänen tiedon varassa ja tosiaan edistää hänen mainettaan ja liikevoittoaan. Silloin on vain siirtynyt riippuvuudesta toiseen, eikä yksilöedistystä juuri tapahdu.


    • Antti

     ”Alkaa syömään terveellisesti vähentäen lääkkeitä, tai ettei niitä edes enää tarvitse jatkossa. Ruokavaliolla voi myös ennalta ehkäistä tulevia tauteja”. Ja kuinkahan tiede ja vaikka ravitsemusterapeutit tällaista vastustaa? Ainakaan minulle ei ole tällaista kuvaa syntynyt, en ymmärrä miten sinulle. Ennaltaehkäisy kuuluu myös ”viralliselle” puolelle. Minusta on hyvä olla kriittinen lääkkeiden suhteen, koittaa vältellä niitä ennaltaehkäisemällä sairauksia elämällä terveellisesti, mutta tämä kaikki kannattaisi tehdä tieteen rajoissa.


     • Annu

      Nythän oli puhe Antista. Mistä sait kuvan että minulla on sellainen kuva että ravitsemusterapeutit, tai tiede vastustaa terveellistä ruokaa?

      Mitkä ovat tieteen rajat?

      Käytännössä tieteen rajat näyttävät olevan suurpääomien etujen mukaiset.

      Tutkimukset palvelevat ensisijaisesti yritystaloudellisia tarkoitusperiä. Ei todellisuutta, eikä kyllä ihmisten hyvinvointia. Vaikka toki sitäki yritystä on. Tutkimustulokset on kaupallistettu. Mikä on kyllä loogista. Elämmehän markkinataloudessa.


     • Antti

      Puhe Heikkilästä niin, mutta et tullut puhumaan hänestä, vaan lääkäreistä ja tutkimuksista. Mielestäsi Heikkilä on parempi vaihtoehto, kuin alan oikeat asiantuntijat, mutta miksi? Mihin tarvitaan Heikkilää kehottamaan ihmisiä syömään terveellisemmin, kun sitä tekevät ”virallisetkin” tahot jopa ihan oikein tutkimustietoon viitaten?

      Mihin itse perustat terveyteen liittyvät valintasi, kenen väitteisiin luotat? Vai ihan vaan omiin tuntemuksiisi? Kun ei kerta tieteeseen, lääkäreihin eikä täysin ”vaihtoehtoisiinkaan”.

      Me kaikki tiedämme, että lääketieteessä on omat kehityksenkohteensa, mutta mitätöivätkö ne sen kaikki saavutukset? Mitä meillä on vaihtoehtona, mutu?

      Onko sinusta parempi elää sairaana tai kuolla aikaisemmin ja pitää rahat itselläsi kuin maksaa niille, jotka saavat sinut parantumaan tai pysymään hengissä mahdollisimman pitkään parhaan mahdollisen sen hetkisen tiedon avulla?


     • Annu

      Sanoit juuri sen itse : ’Heikkilää tarvitaan kehottamaan ihmisiä syömään terveellisesti’.

      Jo pelkkö otsikko: ’Lääkkeetön elämä’. On hyvä mainos. Ja jos pystyy niillä ohjeilla pysymään terveenä ja elää lääkkeettä, niin silloinhan se on onnistunut tehtävässään. Paremmin niissä tapauksissa kuin jotkut muut. Miten on sitten onnistunut siinä missä muut ei? En tiedä. Varmaan psykologiaa. Antti käyttää sanoja jotka vaikuttavat syvemmin ihmisiin. Draamaa, kun haukutaan vähän muita 🙂

      Itse en ole lukenut kirjaa.

      Miksi pitäisi jonkun väitteisiin luottaa? Olen lapsesta lähtien ollut kriittinen ja suhtautunut vähän kaikkeen kriittisesti jo ala-asteelta lähtien. Johtunee kasvatuksesta ja siitä kun luen paljon.

      Olen pysynyt terveenä. Toki joitaki pikkutauteja joita sairastellut, niin lapsesta lähtien olen sairastellut sairaudet ilman lääkkeitä.

      En myöskään rokotteita ota. Jotkut kauhistelee sitäki, jotkut ei. Jos olen kipee, niin pysyn kotona.

      Ei tarvita välttämättä asiantuntijoita mainostamaan miten pystyy elämään lääkkeetöntä elämää.

      Jos sairastuisinkin vakavasti, niin tässä iässä se ei enää haittaa vaikka lähtö tulisi ’ennenaikaisesti’. Enpähän ainakaan ole kovin kova taakka ja kuluerä yhteiskunnalle 🙂


     • Antti

      Paitsi että mm. hänen tyydyttyneiden rasvojen suosittelunsa ei edes ole terveellisesti syömiseen kehottavaa. Minusta häntä EI tarvita kertomaan ihmisille vääriä väitteitä. Syvä vaikuttaminen ei ole hyvä asia, jos ihmiset sen takia alkavat vastustaa tutkittua tietoa ja uskovat kritiikittömästi Heikkilän perusteettomia väitteitä.
      Eli luotat vain omiin tuntemuksiisi?


     • Annu

      Jep. Luotan.

      Tarvitaan tai ei. Mutta jos joku/jotkut ei pysty ihmisten ’tarpeita tyydyttää’ niin joku muu pystyy.


     • Juhani Knuuti

      Yleisesti voisi todeta, että omia valintoja toteutettaessa omat kokemukset ovat usein ihan ok vaikka ei omien kokemusten perusteella saakaan mitään tietoa siitä, mikä on terveyttä edistävä ja mikä ei. Esim ravitsemuksen terveysvaikutukset tulevat pitkä ajan kuluessa eikä omilla kokemuksilla on niiden osalta mitään arvoa.

      Kokonaan eri asia on lisäksi, voiko omien kokemusten perusteella suositella mitään muille? Vastaus on selkeä ei. Sen vuoksi eriliasten ihmedieettien tapauskertomuksilla ei ole mitään arvoa esim. ruokavalion terveellisyyttä arvioitaessa muille. Ainoa tapa saada selvää tästä asiasta on tehdä tutkimuksia, jossa toinen ryhmä syö tutkimusruokavaliota ja toinen muuta.


     • Antti

      Odotat siis mahdollisesti monta vuotta sairauden pahenemista ja oireita, kun jokin sairaus alkaa niitä vihdoin aiheuttaa, vaikka tutkimuksien ansiosta saisit jo etukäteen tietää riskit, mikä saattaa aiheuttaa mitäkin, ja ennakoida sen mukaisesti esimerkiksi lisäämällä tai vähentämällä jotakin?
      Ja miten selvität, oletko vaikka lumevaikutuksen alaisena?


     • Annu

      Kyllä. Ne tulevat pitkänajan kuluessa ja kokemus siinä samalla.

      Tiede ei anna yksittäisille havainnoille tai kokemuksille arvoa, eikä myöskään yksilö anna tutkimuksille arvoa, mikäli ne ei vastaa yksilön kokemusta.

      Ei ole selkeä ei. Käytännössä omista kokemuksista puhutaan ja niitä hyviä suositellaan ja huonoja ei. Ja kun niitä useita samanlaisia hyviä kokemuksia esiintyy useita, niin näitä hyviä kokeneet ihmiset ryhmäytyvät. Se on elämää, eikä sitä voi kukaan kieltää, tai väittää vastaan, vaikka yrittäisi. Itseasiassa siinä käy juuri niin miten on aina käynyt. Ihmiset ryhmäytyvät vielä tiiviimmin pitämään yhtä.


     • Annu

      Antti. Miksi pitäisi jotain odottaa? Aika raskasta elämää tuollainen jatkuva pelkääminen. Elän tässä ainoassa hetkessä. Muuta ei ole olemassa. Eiliseen ei pääse ja huomisesta ei tiedä.

      Minkä lumevaikutuksen alaisena?


     • Antti

      Kyllähän se tiedetään, että ihmiset ovat kaikki yksilöitä. Mutta kumpi on parempi: se, että yhden yksilön omakohtaisia (vääristymille alttiita) kokemuksia sovelletaan muihin, vai se, että laajan ihmismassan tarkoin tutkittuja todennäköisyyksiä sovelletaan kullekin yksilölle sopivaksi? Eiköhän tuhansiin yksilöihin todennäköisemmin mahdu joku lähemmäs itseä, kuin joku satunnainen naapurin täti, josta nyt vaan tuntuu joltakin. Kukaan ei voi tutkimatta olla varma, mistä se hänen hyvä olonsa tarkalleen johtuu. Onko se kenties plaseboa vai ihan jokin muu syy, kuin mitä hän kuvittelee.

      Hmm.. olisikohan sitten niin, että ”vaihtoehtoisiin” keinoihin sortuvat eivät edes ole kiinnostuneita pitkäaikaisvaikutuksista, oikeista terveysvaikutuksista, vaan lyhytkatseisesti vain sen hetkisestä hyvänolontunteesta? Miten se sitten eroaa vaikka kaikella epäterveellisellä herkuttelusta? Ei siinäkään epäsuotuisia vaikutuksia samantien näy, ja tuntuu oikein kivalta syödä kaikkea hyvää. Jossain vaiheessa siitä tuleekin sitten vaikeasti eroon päästävä riesa.

      Nimenomaan ei tarvitsisi odottaa, kun joku on jo selvittänyt sen puolestasi tutkimalla asiaa. Eikä tarvitisisi pelätä seurauksia, kun tiedon avulla niitä voi välttää. Mutta toki voi luottaa niihin omiin tuntemuksiin, olla huolehtimatta seurauksista ja toivoa onnekasta sattumaa. Jotkut taas ehkä haluavat ennaltaehkäistä sairauksia, oppia muidenkin virheistä, eikä toistaa itse niitä kaikkia. Sekä pysyä varmemmin terveenä vanhanakin.


     • Annu

      Niin, se on jokaisen oma valinta esim. käykö mäkkärissä, syökö karkkia ym. muita herkkua, istuuko sohvan pohjalla vai pyrkiikö syömään ravitsevasti, liikkuuko ja harrastaa jotain.

      Siitä on paljon kiistaa mikä on terveellistä ja mikä ei. Mutta hyvä nyrkkisääntö on se ja minkä myös ravintotieteilijät ovat joskus vahvistaneet että yksinkertaisimmat ja halvimmat ravintoaineet, mikäli ne ovat puhtaita ja luonnollisia, ovat terveellisimpiä.

      Mitä muuta pitää vielä asiasta tutkia? Jokaista asiaa erikseen? Siitä vaan, siihen saakin paljon kuluttaa aikaa.

      Tuota voi kuitenkin jokainen miettiä mitkä ravintoaineet tuollaisia sitten ovat ja soveltaa itselleen. Ei tarvitse lähteä mukaan kiistelemään ja väittelemään mikä on ’oikein tapa syödä’.

      Eli kun rupeamme pröystäilemää mikä on oikein tapa syödä, mitä lääkkeitä pitää käyttää, mitä rokotuksia tai mitä muuta vaan esim. miten hieno auto pitää olla, miten iso asunto tms. niin tuhoamme vain tätä meidän elämämme onnea.

      Ei kovin moni, ei Heikkiläkään taida tuota ymmärtää, kun lähtenyt tälle ’kiistelyn tielle’.


     • Juhani Knuuti

      Annu, mistä tieto mäkkärin, karkin, herkkujen, istumisen ja liikunnan terveysvaikutuksista on syntynyt? Tutkimuksista. Ei kokemuksista. Yksilöiden kokemukset ovat _erittäin_ huono tiedon lähde ja johtavat harhaan.

      Toki, jos saat ilmavaivoja jostain ruoasta, on helppo perustella tuon ruoan välttämistä itsensä osalta. Mutta ei sillä perusteella voi suositella mitään muulle.

      Vielä olennaisempi asia on kuitenkin se, että pidemmän ajan terveysvaikutuksista ei voi päätellä edes omalta osaltaan. Monet sairaudet vaativat vuosien tai kymmenien vuosien kehittymisen eikä tällaisia riskejä voi mitenkään päätellä omista kokemuksista. Mistä voisit muka kokemusten perusteella tietää, että jokin ruokavalio vaikuttaa epäedullisesti esim valtimotautiin tai dementian riskiin?


     • Annu

      Ei tutkimukset niitä kiellä syömästä tai yhteiskunnassamme tutkimukset vähennä roskaruokien määrää.

      Ei tutkimukset kiellä jäämästä kotiin istumaan ja pakota ihmisiä lenkille.

      Ei tutkimukset anna sitä tuntemusta, joka syntyy kokemuksen kautta.

      Vapaus on meillä jokaisella. Kuin myös vastuukin.


     • Annu

      Välittömiin tai melkopian tuleviin tuntemuksiin voi myös lisätä närästyksen, väsymyksen, huonovointisuuden, päänsäryn, mielialan jne. Jos kuuntelee kehoa, niin paljon voi siitä saada viestejä.


     • Juhani Knuuti

      Nämä ovat oireita, eivät sairauksia. Et kai halua hoitaa vain oireita?


     • Antti

      Ei myöskään tuntemus kiellä. Ylipainoisista ihmisistä tuskin tuntuu kovin mukavalta kantaa ylimääräistä painolastia mukanaan, mutta ei se tuntemus välttämättä lopeta syömistä. Mikä siis oli pointtisi? Ei tietenkään tutkimukset mitään käske tekemään. Ne antavat työkaluja, jotta ihmiset tietäisivät, mitä KANNATTAISI tehdä terveytensä eduksi.
      Kuinka voi joku nykypäivänä luulla, että kaikki maholliset sairaudet vain tuntee, ja että kuka tahansa maallikko pystyisi itse päättelemään, mikä oire johtuu mistäkin?


     • Annu

      Totta. Ei kiellä. Valinta on meillä. Ei tupakoitsijakaa välttämättä lopeta tupakointia vaikka miltein yskis keuhkot ulos. Voi elää uskossa ei tässä mitään hätää. Ihminen kulkeeki monesti vain laput silmillä, eivätkä tiedosta maailmasta juuri mitään.

      Toki tiede voi antaa vahvistuksen jo tietämälleen asialle. Voi myös suoraan valehdella, kuten esim. n. 50v sitten kun tiede tutki tupakointia. Jos silloinkin ihminen olisi tiedostanut tupakan vaaran jo ihan pelkän kokemuksen perusteella (myös jo ihan ekan tupakan jälkeen, kun kurkkuun, keuhkoihin sattuu, tulee huono olo jne.), niin valhe ei olisi mennyt läpi.


     • Juhani Knuuti

      Väitteessäsi on kaksi haastaavaa päätelmää:

      1) ”Toki tiede voi antaa vahvistuksen jo tietämälleen asialle.” Tietenkin voi mutta koko tieteen ydin on se, että esitetään kysymys tai hypoteesi asialle jota ei vielä tiedetä. Tutkimuksilla saadaan vastaus niihin, ei pelkästään vahvistusta asioille, joita tiedetään.

      2) ”Voi myös suoraan valehdella, kuten esim. n. 50v sitten kun tiede tutki tupakointia. Jos silloinkin ihminen olisi tiedostanut tupakan vaaran jo ihan pelkän kokemuksen perusteella (myös jo ihan ekan tupakan jälkeen, kun kurkkuun, keuhkoihin sattuu, tulee huono olo jne.), niin valhe ei olisi mennyt läpi.” Hetkinen, siis väität, että tiede valehteli ja jos ihmiset olisivat vain uskoneet omaa kokemusta, valhe ei olisi mennyt läpi. Mistä ihmeestä olet tuollaisen käsityksen itsellesi saanut? Tiedehän nimeomaan todisti jo varhain, että tupakka on haitallinen mutta tupakkafirmat taistelivat suurin rahoin ja lakimiesarmeijoin tiedettä vastaan. Ainaostaan tieteen keinoin on saatu tieto leviämään tupakan haitoista ja lainsäätäjät puuttumaan asiaan. Mikäli olisimme luottaneet vain kokemukseen, olisi tupakointi edelleen yhtä yleistä sillä tupakoitsijat eivät kyllä kokemuksen perusteella tupakointiaan lopettaisi.


     • Annu

      Tiedän sen siitä kun olen lukenut historiaa ja silloiset tutkimukset (tutkimukset rahoitti tupakkateollisuus) eivät osoittaneet että savukkeiden poltto olisi yhteydessä keuhkosyövän tai sydäntautien kanssa.

      Tupakkaa myös markkinoitiin lääkäreiden kuvat mainoksissa, jotka totesivat silloin ettei ole vaaraksi ja tyyliin myös me poltamme.


     • Juhani Knuuti

      Nyt höpötät. Tiedettä ja teollisuuden rahoittamia tutkimuksia ei voi tuolla tavalla niputtaa. Ainahan on pyrkimyöksiä saada oma tuote näyttämään hyvältä. Jos mukaan on saatu joku lääkärikin, ei sen perusteella voi tehdä tuollaisia päätelmiä, että tiede valehtelee. Aina on yrityksiä ja aina on huijareita rahan vuoksi. Sen vuoksi pitää olla kriittisyyttä ja kaikki havainnot pitää pystyä toistamaan.


     • Annu

      Ihan samanlaista tieteentekemisen merkkejä on myös tänäpäivä, kuin mitä oli silloin kun tupakkateollisuus tutki tupakanhaittoja.

      Mikään ei ole muuttunut. Vain asiat mitä tutkitaan (lue hutkitaan).


     • Juhani Knuuti

      OK, sinun mielestäsi on jokin parempi tapa saada tietoa? Mikähän se on? Mutu? Fiilis? Tuntemus?


     • Antti

      Niin että mikä oli pointtisi, kun sanoit että tutkimus ei kiellä mainitsemiasi asioita, oliko joku väittänyt näin?
      Meinasin itsekin mainita nämä tupakoitsijat, mutta otitkin heidät itse jo esille: hehän ovat mainio esimerkki oman ja tuttujensa omakohtaisten kokemuksien nostamisesta tieteen yläpuolelle. ”Kyllä minun isoisäni eli 80-vuotiaaksi ilman terveysongelmia, vaika poltti koko ikänsä”. Eiköhän näistä kommenteista jo huomaa, kuinka huonosti yleistettäviä omat kokemukset ovat. Kokemukset, oli niitä sitten yksi tai jopa tuhat, ovat kaikki vain hyvää sattumaa ja/tai lumetta, kunnes toisin todistetaan. Määrä ei korvaa laatua, eikä todista mitään. Vanha esimerkki tästä on, että ennen on (tai vielä nykyäänkin) uskottu maan olevan litteä.


     • Juhani Knuuti

      Kysyin mistä se tieto siitä mikä on terveellistä ja mikä ei, on peräisin. Vastaat siihen, että ihmiset eivät elä sen mukaan mitä tutkittu tieto kertoo. Se ei tee tiedosta virheellistä vaan tieto yksistään ei tietenkään riitä vaan ihmisten tulee tietenkin muuttaa epäterveellisiä elintapoja. Ilman tietoa se ei onnustu. Tuntemukset eivät siinä auta.


     • Annu

      Ukkisi olisi todennäköisesti elänyt vieläki vanhemmaksi, jos ei olisi polttanut.

      En usko ettei tupakka aiheuttanut terveydellisiä ongelmia hänelle.

      Juhanille.
      Kyllä pitää muuttaa, mutta tiedon kanssa se ei myöskään onnistu. Jos onnistuisi, niin emme ihmiskuntana eläisi näin sairaana mitä nyt elämme.

      Et pysty esim. kertomaan tai kuvailemaan sokealle näkemisiäsi asioita, värejä jne. Et pysty kuvailemaan mansikanmakua sellaiselle joka ei ole mansikkaa maistanut. Voit toki kuvailla, mutta ei hän sinua ymmärrä.

      Samallatavalla tiede ei pysty vakuuttamaan ihmisiä elämään terveellisesti tai parhailla olevan tiedon mukaisesti. Voi yrittää, mutta ei sitä ymmärretä. Tieteentekijät ja asiantuntijat voivat ymmärtää ja uskoa tutkimuksiinsa, mutta entä tavis?

      Ja sitäpaitsi eri tieteentekijät voi esittää ristiriitaisia tietoja. Mihin siis ns. taviksen tulisi uskoa?

      Ihmiset tarvitsevat niitä kokemuksia joko lähipiirissä tapahtuvia tai itselleen. Eli melkeinpä se on ainoa asia mikä saa ihmiset havahtumaan. Tiede voi sitten vahvistaa jo uskomansa asian.

      Mielenkiintoista pohtia tätä asiaa muuten 🙂


     • Antti

      Näinpä juuri. Tai sitten oli hyvin onnekas tapaus. Tieto kuitenkin mahdollistaa muutoksen, ja osaan se ainakin vaikuttaa. Tiedon avulla voimme löytää myös parhaita keinoja siihen, kuinka saada tieto hyvistä tavoista käytäntöön myös nillä, joilla tieto itsessään ei riitä.

      Tämän vaikeasti ymmärrettävyyden vuoksi on juuri näitä, jotka kansantajuistavat tiedettä, kuten Juhani täällä tekee. Minä en ainakaan ole kokenut mitään vaikeasti ymmärrettävyyttä, vaikken ole alaa opiskellut. Ihan vain luetun ymmärtämistä mielestäni vaatii, ja niin no.. siinä se kynnys ihme kyllä usealla tuntuu olevan. Ainakin minä olen huomannut, että Juhanilla on ollut kaikkeen sanomaansa kunnon perustelut ja paremmat kuin muilla kommentoijilla. Monien kommentoijien perustelut kompastuvat logiikan puutteeseen ja argumentointivirheisiin. Minä ainakin uskon enemmän sellaiseen, joka osaa parhaiten perustella asiansa. Ja ainakin tähän asti Juhanin väitteet ovat kestäneet niitä vastaan esitetyn kritiikin. Vaihtaisin mielipidettäni, jos ei kestäisi.

      Meidän tavisten, eikä kenenkään muunkaan, tarvitse uskoa mihinkään yksittäisiin tieteentekijöihin, vaan konsensukseen. Eli voisiko sanoa vaikka jonkin asian tieteellisen tiedon keskiarvoon, johon on yhteenlaskettuna lukuisten tieteentekijöiden tulokset.

      Minun lähipiirssäni uskotaan juurikin rahan kaiken ylittävään voimaan, voin terveellisyyteen jne. Aluksi ehkä uskoin tähän, mutta koko ajan kuitenkin ihmettelin, että miksi ”viralliset” tahot ovat eri mieltä. Haluan vain selvittää, että mikä on totta. ”Testata”, mitkä väitteet kestävät kritiikin ja ovat siis todennäkäisemmin totta. Ja asiaa selviteltyäni päädyin lopulta aivan päinvastaiseen. Miksihän ihmeessä näin kävi? Lahjoiko joku kenties minut? Vai muutuinko yhtäkkiä vain tyhmemmäksi?
      Toisaalla on tapahtunut sellaista kehitystä, että olen alkanut arvostaa rahaa vähemmän, lähinnä ilmastonmuutoksen vuoksi. Ja yleensä ainakin sanotaan, että ihminen viisastuu vanhetessaan. Kyseenalaistan mielipiteitäni, olen avoin kaikelle (sillä asiat eivät aina ole, niin kuin ensin saattaa näyttää). En ole lääketieteeseen millään tavalla kytköksissä, syön vain D-vitamiinia talven väsymyksen vuoksi. Ja silloin harvoin, kun jotakin kipua tulee, niin otan särkylääkettä vain sietämättömään kipuun. Miten on mahdollista, että samaan aikaan ”välttelen” turhia läkkeitä, kun uskon lääketieteen olevan paras keino terveyden edistämisessä?

      Täytyy kyllä onnitella sinua, olet päätynyt paikkaan, jossa saat perustellut vastaukset kysymyksiisi, etkä mitään huuhaata 🙂


     • Annu

      Juhani.

      Kerro missä näkyy käytännössä yhteiskunnassamme tiede?

      Onko se pitkäikäisyytemme? Terveys? Lääkkeettömyys?


     • Antti

      Kaikkialla. Et voisi kirjoitella tännekään ilman tiedettä.


     • Juhani Knuuti

      Tiede näkyy kaikessa mitä tänään teet. Se, että näpyttelet jostain satunnaisesta paikasta viestejä minulle, perustuu tieteen tuomaan tietoon. Se, että oemme edistyneet diagnostiikassa valtavin harppauksin, on tieteen ansiota. Se, että meillä on insuliini tyypin 1 diabeetikoille, on tieteen ansiota. Se, että 70% syöpäpotilaista paranee tänään on tieteen ansiota, kuten myös se, että HIV ei enää tapa ketään, kunhan hoito onn saatavilla.


     • Juhani Knuuti

      Hyvin sanottu!


  • Juhani Knuuti

   Kommenttisi on vain mielipiteesi eikä sillä ole sen laajempaa arvoa. Ei lääkärit oloaan tunne kurjaksi sen vuoksi, että ammattia en enää arvostettaisi vaan sen vuoksi, kun harmittaa, että niin moni potilas harhautuu kaikenlaiseen huuhaaseen. Mitä tulee ammattien arvostukseen, oletko tietoinen mitkä ammatit ovat kärjessä? Kannattaa tarkistaa.

   Juuri kukaan lääkäri ei esittele lääketuotteita. Se, että niitä käytetään potilainen sairauksien hoitoon on normaalia työtä. Tuollaisia lääkevastaisia kommentteja näkee ajoittain mutta aika monella pääsisi itku, jos meiltä poistettaisiin kaikki lääkkeet. Oletko miettinyt kuinka paljon lääketiede on edistynyt ja mikä osuus on juuri uusien lääkkeiden ansiota? On helppo heitellä mukakriittisiä kommentteja ilman vastuuta.


   • Annu

    Se on mielipiteeni ja usean muun.

    Siitä on tullut jo ihan vitsi että lääkärit ovat vain lääkkeiden tuote-esittelijäitä. Meneppä joskus käymään lääkärissä, niin huomaat millä tuotteilla kipu tai sairaus pyritään hoitamaan.

    Mielipiteesi ettei muka tunne ei myöskään pidä paikkansa, kun huomaa aika-ajoin monen lääkärin, tutkijan, asiantuntijan, tai potilaiden kommentin ja pelon mikä niistä ’heijastuu’ ja millä tiedolla on itsensä ’aivopessyt’.


    • Kristiina

     Ketogeeninen ruokavaliohan on laajasti maailmalla tunnettu ja käytetty asia eli siitä saa englanniksi infoa ja tutkimustietoa halutessaan. Se ei siis ole yhden suomalaisen ortopedin keksintö, kuten täällä annetaan ymmärtää.

     Tuohon lääkeasiaan voi sanoa konkreettisena esimerkkinä panacodin käytön huiman lisääntymisen. Vastikään oli juttua, että reseptien kirjoitus on kahdeksankertaistunut! Saman pystyi toteamaan omassa työssään. Kipulääkkeen tarpeeseen tuli usein päivystäjältä määräys panacodista. Ja kun varsin hyvin tiedetään sen erittäin helposti koukuttava vaikutus, koska kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi!. Kaiken huippu oli oma muistisairas tätini, jolle oli kipuun määrätty säännöllisesti käytettäväksi panacodia. Allekirjoittanut (siis tyhmä sairaanhoitaja) hoitaa hänen lääkkeenjakonsa ja lopetti ko. lääkkeen, koska seurauksena oli tietenkin huomattava tokkuraisuus. Tuli kirjoitettua saatekirje lääkärille.


     • Juhani Knuuti

      Todellakin on totta, että Heikkilä ei ole vähähiilihydraattista taikka ketogeenistä ruokavaliota keksinyt vaikka hän näyttää itse näin ajattelevan perustuen hänen kommentteihinsa. Tietoa ruokavalion eduista ja rajoitteista olen nimenomaan hakenut kansainvälisistä lähteistä sillä tiede on globaalia.

      Mitä tulee Panacodin liialliseen käyttöön, on toki selvää, että se ei ole asiallista. Mutta en kyllä mitenkään keksi yhteyttä Heikkilän kirjan virheiden ja Panacodin liikakäytön välillä. En vaikka kuinka yritän.


 75. Kristiina

  Vähähiilihydraattisella tai täysin ketogeenisellä ruokavaliolla kipulääkkeiden tarve yleensä vähenee tai poistuu kokonaan.

  En malta olla sivuamatta vielä äskettäin ylen sivulla ollutta ruotsalaistutkimusta, jossa todettiin , että ruotsalaistytöillä on laajasti raudanpuuteanemiaa. THL:n edustaja kommentoi asiaa ja totesi, että meillä ei ole tutkittu, mutta tilanne on varmaan samantyyppinen kuin Ruotsissa. Vaikka punaista lihaa ei suositella käytettäväksi, poikkeus on nimenomaan nuoret, joille heidän mielestään se on hyvä raudan lähde ja he suosittavatkin sen käyttöä. Tässä vaiheessa hieraisin silmiäni. Takuuvarmasti missään yleisölle suunnatussa ravitsemusohjeistuksessa ei ole muuta kuin sama jargon, että ei punaista lihaa. Mitään ihmisryhmiä ei mainita, joiden pitäisi sitä syödä. Raudanpuuttteesta kärsii tosin muutkin kuin nuoret tytöt, mutta se ei tunnu haittaavan.

  Tämä nyt esimerkkinä siitä, miksi virallisen tahon puheet ei aina vakuuta.


  • Juhani Knuuti

   Missä on perustelut taikka näyttö siitä, että ketogeeninen ruokavalio vähentäisi kipulääkkeiden käyttöä? Voin jo vastata, että näyttöä ei tietenkään löydy vaan kyseessä on jälleen yksi urbaani legenda, jota jaetaan somessa.

   Nostamasi asia raudanpuutteesta ei vakuuta. Nämä ovat eri asiat ja sitä paitsi suositusruokavaliolla raudan saanti on pääasiassa riittävää. Ravitsemustieteilijät ovat kyllä todenneet raudan puutteen voivan olla liian vähäistä joissakin rajoittavissa ruokavalioissa. Jos yrität rakentaa aasinsiltaa ketogeenisestä ruokavaliosta raudanpuutteen ratkaisijana, voin todeta vain, että ei todellakaan tarvita ketogeenistä ruokavaliota, jotta saisi riittävästi rautaa ravinnosta. Eikä tarvita massiivista määrää punaista lihaa, jotta rautaa saisi riittävästi.


   • Kristiina

    Hanna Huttunen kertoo kirjassaan Kiputus, fibromyalgiasta vapauteen, oman tarinansa siitä, miten fibromyalgian vaikeat kipuoireet ja lopulta myös iho- ja suolistovaivat paranivat ruokavaliolla ja tehokkailla ravintolisillä. Ruokavalion perustana oli mm. gluteenin ja sokerin täydellinen välttäminen. Hän kertoo kirjassaan psyyke- ja kipulääkearsenaalin, millä vaivoja yritettiin tuloksetta hoitaa ja se on muuten vaikuttava. Työkyvyttömyyseläkeanomuksiakin oli jo parikin kertaa lähetetty kelalle, mutta ne tulivat bumerangeina takaisin. Nykyisin hän on terve eikä käytä mitään lääkkeitä ja avun hän sai antioksidanttiklinikalta eli huuhaasta!

    Tämä on tottakai taas yksittäistapaus eikä siis mitään painoarvoa. Mutta kun lukee kirjaa ja miettii siinä ihmisen tilannetta, niin väkisinkin tulee mieleen, että paljonko on kohtalotovereita.


  • Mikko Linnolahti

   ”Multiple lines of experimental evidence suggest shared fundamental mechanisms responsible for chronic pain syndromes and epilepsy”
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4617125/


   • Juhani Knuuti

    Tuo on jo 2014 julkaistu ja tuttu. Ketoosin toistaiseksi ainoa lääketieteellinen hyöty liittyy hermosolukon herkkyyden muuttumiseen ja sen vuoksi sitä on käytetty menestyksellisesti vaikeahoitoisen epilepsian hoitona. Tämä on jo kyllä todettu kirjoituksessani.


    • Mikko Linnolahti

     Millä perusteella sitten tuomitset Kristiinan esittämän kivun ja ketoosin yhteyden?


     • Juhani Knuuti

      Ei minun tarvitse sitä kumota, ei tietenkään. Kristiinan pitäisi kyetä osoittaman oma väitteensä totuudenmukaisuus ja parustella se. Jos hän ei kykene (niin kuin on odotettua), kanta on vain mielipide. Näytön taakka on aina väitteen esittäjällä, eikä vastuu siiry kuulijalle.


    • Mikko Linnolahti

     Tuossa vuoden 2014 ”tutussa” jutussa on perusteltu ketoosin ja kivu(ttomuude)n yhteys. Yhteydestä löytyy tieteellistä kirjallisuutta enemmäkin. Yhteys on mainittu myös wikipediassa viitteen kera.


 76. Antti

  Millä tasolla sitten on aiheellista olla kriittinen lääkkeiden suhteen ja minkä lääkkeiden?


 77. Annu

  Vaikuttaako tämä tieteen mahdollistama keskustelumme positiivisesti terveyteemme?


  • Antti

   Toivottavasti, ja toivottavasti muidenkin. Minulla vahvistaa valintojani terveyteen liittyen, kun mahdolliset pienet epäilyt käsitellään pois häiritsemästä. Kyllä minuakin on mietityttänyt rahan valta, kun näkee sen tuhoja maailmassa, mutta tieteeseen ja terveysasioihin liittyen epäily on hälventynyt, kiitos myös tämän blogin.


   • Annu

    Tiede on höpöä.

    Zeitgeistin esittämää yhteiskuntamallia itsekkin kannatan. Mutta tieteen tiellä on ihmisen ja hänen luonnoton ajattelutapansa, joten siksi näen että ihminen tekee tieteestä höpöä.

    Hän (ihminen) on vieraantunut luonnosta.

    Ymmärrys ihmisten yhteydestä luontoon ja toisiinsa on liian vajavaista. Kestävät ajattelutavat – eli pitäisi ns. kasvaa pois kestämättömistä perinteistä. Kyetä kyseenalaistamaan epäinhimillisiä kulttuuripiirteitämme ja luonnottomuutta.

    Miten? En tiedä?


    • Antti

     Määrittelisitkö höpön ja millä tavalla ihminen on tieteen tiellä? Niin, no luonnossa toimii luonnonvalinta ja raaka peli. Siellä ei kauaa sairastuneita katsella. Luonnosta vieraantuminen on mielestäni myös sitä, ettei enää ymmärrä luonnon vaarallisuutta. Ne entisajan ”luonnonihmiset” sen sijaan olisivat varmaan mielellään ottaneet yhden jos useammankin ”lisäelämän”. Mutta toki jos on ok, että oma tai läheisten henki lähtee jo nuorenakin yhdestä, nykypäivän tiedon avulla hoidettavasta sairaudesta tai onnettomuudesta, niin voi kannattaa luonnollisuutta. Useimmat haluavat kuitenkin jatkaa vielä elämäänsä, jos siihen on mahdollisuus.


     • Annu

      Kirjoitin vähän huonosti.

      Siis ihminen yrittää hyvää, mutta tekee tuhoa. (6 sukupuuttoaalto, ilmastonmuutos, meidän terveys, luonnon tuhoaminen jne.)

      En usko että tiede meitä pelastaa ellemme näe itseämme osana luontoa ja ellei tiede näe sitä myös.


     • Antti

      Niin no nyt mennään jo aivan eri aiheeseen. Toki luonnolle olisi parasta, jos vaikka kaikki ihmiset kuolisivat pois luontoa tuhoamasta. Eli kyllä lääketiede on ristiriidassa luonnon kanssa. Mutta kun harva haluaa itse tai läheistensä kuolevan, edes luonnon vuoksi, niin on etsittävä kompromisseja.


     • Annu

      Tuohon kirjoituksesi loppu kohtaan haluan vielä lisätä. Että toki ihmisyksilöt haluavat jatkaa elämäänsä, senkin uhalla vaikka muut kärsisivät (kilpailu). -eivät siis näe elämää yhtenä vaan itsensä erillisenä elämästä ja näin ollen kilpailevat toistensa kesken.

      Mutta ihmisrotu ei voi yksin jatkaa elämää jos muu luonto kuolee – näin kärjistetysti sanoen.

      Tiede kertoo että meillä on meneillään 6. sukupuuttoaalto ja syy on ihminen – meidän elämäntapa, kulutustottumuksemme, kilpailu. Mitäs siihen tiede keksii ratkaisuksi?

      Einstein sanoi, kun hyönteiset katoaa, meillä on 4 vuotta aikaa. Okei – mitää ihminen keksii – pieniä pölyttäjärobotteja (jostain noista luin). -ei onnistu.


     • Antti

      Eiköhän ne ydinratkaisut ole vähentää kulutusta ja pienentää syntyvyyttä. Tähän tarvitsisimme suuren ajatuskulttuurin muutoksen. Kuluttaa emme voi yhtä paljon, jos haluamme pitää näin paljon ihmisiä pallolla, ja lasten tekoa ei voi jatkaa samaan malliin, kun lääketieteen ansiosta lapset säilyvät hengissä ja ihmiset elävät pidempään. Poista vaan Juhani jos nämä menevät liiaksi ohi aiheen 😀


     • Annu

      Kirurgeille toki täytyy nostaa hattua!


    • Juhani Knuuti

     Nyt menemme toki filosofian puolelle, joka tosin on myös tiedettä. Ei tiede ole mitään mystistä ja autuaaksi tekevää vaan ihan käytännön rationaalista toimintaa. Meillä on kysymys, johon emme tiedä vastausta. Teemme hypoteesin. Laadimme testin, jolla hypoteesiä voi testata. Teemme tutkimuksen. Tutkailemme tuloksia kriittisesti suhteessa siihen mitä aikaisempi tieto kertoo. Sitten teemme johtopäätöksiä ja yritämme uudelleen kumota tuon saamamme tuloksen. Jos emme kykene kumoamaan, se tieto jää tänän hetken vallitsevaksi käsitykseksi, kunnes joku onnistuu osoittamaan sen olevan joltain osin virhellinen.

     Mikä tuossa kuvauksessa on höpöä? Luonnollisuuden kaapuun puetaan kaikkea humpuukia ja luonnosta vieraantuminen on toinen jargon, joka ei sellaisenaan perustu mihinkään. Jos ihminen joskus pystyy pysäyttämään ilmastonmuutoksen, se tulee olemaan tieteen ansiota. Tiedehän on tuottanut meille tiedon ilmastonmuutoksesta ja nyt on valjastettu yritykset ratkaista haaste, jonka me ihmiset heikkouttamme ja tyhmyyttämme olemme synnyttäneet. Jos haikailee historiallisen luonnollisuuden perään, ei ymmärrä mihin haikailee.

     Minä en ainakaan haluaisi elää historiallisina aikoina, sillä vuosi vuodelta ihmiset voivat paremmin ja ovat terveempiä ja elävät pidempään ja paremmin. Se ei tietenkään tarkoita, että meillä ei olisi isojakin ongelmia, joita pitää ratkaista.


 78. Juuso

  Eivät kaikki ihmiset tee tieteestä höpöä. Vain ne, jotka uskovat kaikenlaiseen huuhaaseen ja joilla ei välttämättä ole taitoa osata arvioida tiedettä ja sen luotettavuutta.

  Lääketeollisuus on bisnestä ja lääkeyhtiöillä on tarkoitus tehdä bisneksellään voittoa. Tällä perusteella et kuitenkaan voi sanoa, etteikö jokin lääke olisi tehokasta tai että olisi olemassa yhtä hyvä tai parempi vaihtoehto sairauden hoitoon kuin lääketeollisuuden tuottama lääkeaine.


 79. Kreeta

  Lääkkeetön elämäni on tavoitteenani. En ole koskaan syönyt mitään lääkkeitä, joita lääkäri on minulle määrännyt, koska minulla ei ole todettu yhtään diagnoosia. Ikää on yli 50 v. Alle 10 antibioottikuuria koko elämäni aikana, joskus tulehduskipulääkkeitä, alle 20 kpl vuodessa kuitenkin. Ja joukossa on monia vuosia, että 0 tulehduskipulääkettä/ vuosi. Ruokavalioni ja terveyteni on tasapainoista, liikunta on harmoonista ja samoin muukin elämä. Kiitos geeneilleni! Huippugeenit tai poikkeuksellinen onni ja siunaus terveyteni suhteen. Tämä on onneni, hyvä terveys.


 80. NipNap

  Ihmeteltiin, mistä monet sodat, tappelut ja riidat saavat alkunsa ja ilmeni, että usein ne alkoivat siitä, kun toinen osapuoli löi takaisin. Pitäisi sanavapaudenkin nimissä tutustua siihen, kumpi löi ensin takaisin ”virkaa edustava taho” vai Antti Heikkilä. Tämä debatti on jatkunut jo niin pitkään, että täytyy ihmetellä tätä typeryyttä, johon olette kumpikin osapuoli sortuneet.

  Hyväksykää toisten mielipiteet ja varsinkin jos ne perustuvat kokemukseen, eikä vain pelkkään niin sanottuun teoreettiiseen asiantuntijuuteen. Tiede on myös sortunut virheisiin, jotka ovat vieneet siltä luottamusta tutkimustuloksiin ja koska tiede ei tiedä ihmisen kokonaisuudesta kuin murto-osan ja sekin on hankittu miten vain mm: lääketehdaiden myötävaikuttavin lobbauksin ja laboratorio-olosuhteissa.

  Tähän some -jaaritteluun menee turhauttavan paljon aikaa siltä varsinaiselta ratkaisukeskeiseltä dialogilta, jossa pääosassa on ihminen itse kokemuksineen – eikä pelkät mittaustulokset ja viralliset suositukset tai toisten osapuolten kirjalliset tuotteet.

  Antti Heikkilä (mainituista kirjallisista asiavirheistään huolimatta) on kirjoittanut ihmislähtöisesti ja saanut paljon kannatusta kansalaisilta nimimerkillä ”viimeinkin joku ymmärtää minun oireitani”.


  • Juhani Knuuti

   Kommenttisi on hyvä esimerkki kompromissiharhasta. Ei totuus ole aina jossain kahdan kannan välillä. Toinen voi olla väärässä. Tässä tapauksessa on selvää, että Heikkilän kirjan väitteet ovat virheellisiä. Ei ole väliä onko hän kirjoittanut ihmislähtöisesti vai ei. Moni muukin kirjoittaa ihmislähtöisesti mutta pyrkii perustamaan kertomuksensa myös asiaan eikä omiin tulkintoihinsa, johon ei löyty tukea.

   Heikkilä itse totesi tämän päivän Helsingin Sanomien artikkelissa, että ”Jokainenhan tulkitsee tuloksia omista lähtökohdista käsin. Kirjoitin kirjani kliinisen kokemuksen pohjalta, ja kun hain siihen havaintojani tukevia tutkimuksia, niitä oli huomattavan vähän. Voikin kysyä, miksiköhän.”

   Tämä kertoo jo olennaisen. Helppo vastaus tuohon Heikkilän kysymykseen miksi hänen havaintojaan tukevia tutkimuksia on niukalti, on se, että hänen tulkintansa ovat virheellisiä. Lisäksi väite ”jokainen tulkitsee tuloksia omista lähtökohdistaan käsin” on käsittämätön ja kaikkea sitä vastaan miten tieteessä toimitaan.

   Samaisessa artikkelissa on myös neljän muun asiantuntijan kannat Heikkilän kirjan terveysväitteisiin. Yksinkertaisesti Heikkilän väitteitä ei voi vain hyväksyä sillä ne ovat selvästin virheellisiä ja osittain myös vaarallisia.


   • NipNap

    Kompromissiharha ? tämähän menee politikoinniksi. Taitaa olla niin, että kumpikin osapuoli on enemmän tai vähemmän sekä oikeassa että väärässä. Asian esiin nostaessani kirjoitin – miksi debatoida vain saadaksenne peukutuksia ”totuuksia” ilmiantaessanne. Olisi paljon laadukkaampaa hakea toinen toistenne asioista ne hyvät osat, eikä alkaa väitellä kumpi on jopa vaarallisesti väärässä tai miten tiede on oikeassa. Tällainen julkinen eriarvoistaminen leimaamalla ja vastapuolen osaamista halveeraamalla vie ihmisten halut edes yrittää mitään ja varsinkin ravitsemuksessa kautta terveydessä, joista pulppuaa muutenkin voimakkaat emootiot. Siinä joutuu valitsemaan kenen joukoissa seisot!

    Insuliiniresistenssi, leptiiniresistenssi, dopamiini-serotoniini resistenssi ja kautta näiden juttujen syntyy myös tietoresistenssi eli infoähky. Tietoresistenssi syntyy liiasta paskanjauhannasta, jonka kautta yritetään nostattaa omaa egoa monimutkaisuutta korostamalla.

    Asian -tuntijat ovat niitä, jotka tietävät ei-mistään kaiken ja josta he uutisoivat tietävänsä kaiken ei-mistään, kansalainen kun taas toivoisi tietävät edes jotakin jostakin.

    Kun katsoo globaalisti maailmanmenoa, niin eihän tässä koko touhussa ole enää mitään järkeä saati viisautta ? liiketoimissa vallitsee ahne raha ja omistajien, johtajien ja päättäjien on liioitelluissa kriiseissään kiire saada talous elpymään ja kasvamaan, jossa kuitenkin rikkaat rikastuvat voitontavoittelussaan ja köyhät lakastuvat toimeentulopyrkimyksissään.


    • Juhani Knuuti

     Ihan en saa selville mikä pointtisi tässä on ja miten se liittyy Heikkilän kirjan asiavirheisiin, mutta kiitän kommentista.

     Toistan vain sen saman mitä sanoin edellisessä kommentissa: Tämän uudenkin kommentin ensimmäinen kappale on oiva esimerkki kompromissiharhasta. Faktat eivät ole mielipideasia eikä kompromissi kahden kannan välillä useimmiten johda parempaan päätelmään, vaikka se voi fiksulta tuntuakin.

     Mitä tulee leimaamiseen, et ole tainnut lukea Heikkilän blogia etkä myöskään tätä kirjoitusta seuraavaa blogikirjoitustani, ja hyvä niin.


     • NipNap

      En minäkään ymmärrä mitä tarkoittaa ”kompromissiharha” ja miten se liittyy kommenttiini?

      Vielä kerran: Miksi Antin ”Lääkeetön elämä” -kirjasta (olen lukenut) tehtiin huuhaata ja oikein suurennuslasilla etsittiin asiantuntijoiden voimin teoksesta jopa 400 virhettä ja mitä ne ovat, kun oikein ovat vaarallisia hyvinvointia etsiville. Ja Sinä tunnut käyttävän tuota ”error-raporttia” lisämollataksesi Anttia ja hänen julkaisujaan palstallasi.

      Itse olen seurannut A Heikkilää siitä lähtien, kun Hän julkaisi ensimmäisen ”Diabetes” -kirjan ja olen lukenut myös mm: Fogelholmin, Laatikaisen, Fernholmin ja paljon muuta aineistoa ja tehnyt webSovelluksia internettiin ravitsemuksesta. Antin kirjasta käyty demonisointi johdatti minut tälle blogille.

      Isäni sairasti sokeritautia ja kuoli sydänkohtaus-aivohalvaukseen, lapsellani oli ikävä allergia, minulta leikattiin silmä ja hoitovirhe yhdessä palovamma johtivat jokapäiväisiin sarjottaisiin päänsärkyihin. Kovat kivut ja pelot vaativat paljon särkylääkkeitä ja muita neurologin määräämiä huuhaa -rohtoja. Nämä yhdessä ja vuodesta 1980 alkaen johtivat minua tutkimaan ravinto-oppia antiksiodanteista alkaen.

      Tein ruokavaliomuutoksen ja agree Antti Heikkilän jakamia tietoja kohtaan – säryt ovat loppuneet ja jos ne olisivat jatkuneet olisin varmaan kuollut noihin lääkkeisiin tai tullut alkoholistiksi. Tiedän monia, joilla on ikäviä sivuvaikutuksia lääkkeistä, lääkärit eivät kuuntele kiireestään potilaitaan ja monenmonet lääkkeet ovat enemmänkin reseptoituja markkinatuotteita sairauksiin, joita keksitään lisää liukuhihnalla.

      Yksi on kolesterolihype, jota ”parannetaan” statiineilla, toinen on tulehdus & antibiootit, joiden sivuvaikutus tuhoaa suoliston mikrobistoa ja sieltä löytyykin yksi ehkä tärkein syy matala-asteiseen tulehduskierteeseen ja insuliiniresistenssiin.

      Kaupassa myytävät prosessoidut ruokatuotteet eivät ole ruokaa eli ravintoa, jota suolistomme hyödylliset bakteerit tarvitsevat. Heikkilän kirja ”Lääkkeetön elämä” on myös omalla kannanotollaan mitä ajankohtaisin syy käydä dialogia ja tarpeen nykymenoon surahtaneelle. Niin, Antti suosittelee liikuntaa ? onko se rohtomestareiden mielestä huuhaata.

      En kyllä tykkää yhtään siitäkään, että AH parjaa Fogelholmia, Itä-Suomen yliopistoa ja Sinua! – mutta se ei anna oikeutta lyödä (kostaa) takaisin taikka toisin päin.


     • Annu

      Eivät mahda evoluutiolle ja miehisyytensä testoille, jota uhkuvat ja puhkuvat.

      Eivät ota mittaa toisistaan areenalla tai taistelukentällä, vaan somessa päätteellä, kuten meillä kaikilla on tänäpäivänä tapana.

      Sopisivat vaikka tapaamisen jossain kaupungin kamppailukeskuksen tatamilla ja ottaisivat muutaman painierän. Sen jälkeen kun energiaansa saaneet purettua toisiinsa, niin menisivät samaan laboratorioon tekemään testejään. Tai aloittaisivat jonkin tutkimuksen. Eiköhän molempien kaverit auttaisi rahoituksessa.


     • Juhani Knuuti

      Päästiinhän tässä ”toksiseen maskuliinisuuteenkin” kun muut argumentit loppuivat?


     • Annu

      Jep. Siltä tuo teidän touhu näyttää siis näin ulkopuolisin silmin.


     • Juhani Knuuti

      Erehdy siinä että en ole kritisoinut Heikkilää, koska hän on minua parjannut. Hänhän non tehnyt sitä jo koko sen ajan kun olen blogiani kirjoittanut. Enkä ole siihen reagoinut. Ainoa syy kritiikille ovat tuo tolkuttomat asiavirheet, jotka ovat osin vaarallisiakin.

      Oma tarinasi on tietenkin oma totuutesi mutta ei tuon perusteella voi todellakaan päätellä mitään syy-seuraus tai miten olisi käynyt, jos et olisi ruvennut karppaamaan. Olen kuullut ennenkin tuollaisia ”olisin varmaan kuollut” -juttuja, milloin mistäkin huuhaasta.


     • NipNap

      Annan loppukommentiksi seuraavan toteaman: On vasaroita ja nauloja ja vasaraahan käytetään yleisesti rakennettaessa kotitaloon mm: seiniä ja ovia. Heikkilää polemiikin tavoin kiistelijöillä on käytössä myös eräänlainen vasara, jota käytetään lyömällä Anttia, jos hän rohkeaa julkaista esiin jotain -> taustamotiivina on kuitenkin suojella omaa ammatillista kotipiiriä ennenaikaiselta ruostumiselta.

      No, alan lukemaan blogiasi jatkossa, sillä siellä näyttää olevan myös paljon hyvää asiaakin ja kuten itse määrittelet ”Blogi edustaa kirjoittajan henkilökohtaisia ajatuksia tieteen ja terveyden rajapinnasta” – onko tuossa se kompromissiharha?


     • Juhani Knuuti

      Ei vasaralla lyödä henkilöä, joka jotain kirjoittaa vaan henkilöä, joka suoltaa omaa virheellistä narratiivia.


     • NipNap

      Minun lähtökohtani tässä murjotuksessa on ollut puolustaa Antti Heikkilää, joka on saanut mm: Lääkäriliittoon kuluuvilta ihan tarpeeksi lokaa inkvisaation lailla ? kyllä siinä ihminen helposti alkaa katkeroitua ja puolustustaa itseään, alkamalla myös sammaltaa takaisin vastapuolen tahoja etsimällä samalla vasta-argumentteja.

      Ei sinun viestitkään Juhani ole puhtaita ? niihin on piilotettu sammaleita, joita koin vastauksissasi mm: kompromissiharha, toksinen maskuliinisuus – jargonillasi Sinä yritän kaiketi ja jotenkin todistaa olevasi oikeassa toistenkin puolesta.

      Mikrotietokoneiden alkuaikoina yrityksessämme toin esiin ideoita ja uusia näkökulmia. Torjuvasti minulle sanottiin pilkallisesti ”olet aikaasi edellä ompelukoneinesi”. Tähän vastasin ”en ole aikaani edellä, mutta Te olette aikaanne jäljessä” ja mikä on jo moneen kertaan todistettu.

      Sanon saman Sinulle Juhani ? olet aikaasi jäljessä ja miksi ? rajapinnassasi velloova terveystieto on filteröity tieteestä sen ainoana todistajana kuin uskontona. Seuraatko blogisi ohella ollenkaan miten elintaso -sairauksiksi mainitut aineenvaihduntahäiriöt ovat jostain syystä runsaasti lisääntyneet. Masennus on jo kansantauti, joka ei ole edes sairaus, johon lääketehtaat kyllä kloonaavat lääkeitään eri diagnooseja käyttäen. Jos salaliittoteoriaa hakee, niin tästä voisi alkaa kuvittelee, että lääketehtaat toimivat invisaattoreina eli ilmastomuutoksen katastrofin estämiseksi ihmisten määrä on puolitettava ja siinä lääkkeet toimivat salakavalasti bioaseina.


     • Juhani Knuuti

      Olen huomannut että puolustat. En vain ymmärrä, millä logiikalla puolustat selvästi virheellisen tiedon jakamista. Kysymys ei ole henkilöstä nimeltä Heikkilä vaan siitä mitä hän tekee.

      Kompromissiharha tarkoittaa ilmiötä, joka on meille jokaiselle intuitiivisesti oikean tuntuisena aina läsnä. Niin minulla kuin sinullakin, ellei aktiivisesti pyri sitä eliminoimaan. Tässä tapauksessa se vain tarkoittaa sitä, että kun on kaksi kantaa asiaan, voi ollakin niin, että toinen on väärässä ja toinen oikeassa. Aina lähin totuus ei ole kahden kannan välissä kompromissina. Tässä nimeomaan kysymys on siitä, että Heikkilän kirjan väitteet ovat päivänselvästi virheellisiä.

      Olet oikeassa että olen jäljessä aikaani. Koko lääkärikunta on. Lääkärit ovat olleet liian passiivisia reagoimaan terveyshuuhaaseen ja minäkin olen toiminut vasta 4 vuotta kun olisi pitänyt aloitta jo 10 vuotta sitten.

      Salaliittoepäilysi jätän muiden lukijoiden arvioitaviksi.


     • NipNap

      Puolustan Anttia henkilönä – empatiisesti kyllä ja siksi millä brutaalilla tavalla Häntä on demonisoitu valtaapitävien taholta julkisesti ja hänelle annettua huuhaa -palkintoa Skeptikoilta. Hänen kirjojaan luokitellaan vaarallisiksi like Hannu Salama ja Juhannustanssit ? missä ajassa me oikein eletään? Myös hänen Diabetes -kirjaa yritettiin alkujaan poistaa myynnistä.

      Olen lukenut tuon ”Lääkkeetön elämä” -kirjan ja en ymmärrä, mitä siinä on niin vaarallista, että pitää tällä tavalla kuohua sitä vastaan ja oikein hakemalla lynkkaajat asiantuntijoina todistamaan. Ymmärrän, että drolleilta suojaudutaan, mutta ihan Antin omiin potilaskokemuksiin ja elämäntehtäväänsä luotua palomuuria en voi ymmärtää. Lääketiede tieteenä on menettänyt uskottavuuteni jo aikaa sitten ja kuten Hippokrates lausui ”Ruoka olkoon lääkkeesi”, eikä niin että ”Olkoon lääke terveytesi”.

      Seuraavat kirjat, pitäisikö nekin heittää roviolle, kuten on ollut tapana menneinä aikoina?
      – Masennus, suuri serotoniinihuijaus (Aku Kopakkala, joka irtisanottiin Mehiläisestä),
      – Hajalla : onneton totuus psykiatrian nykytilasta (David James)

      No, kaikki aikanaan sanoi pässi, kun päätä leikattiin.

      Hyvää Jatkoa sinulle Junani.


     • Juhani Knuuti

      Niin puolustat, onhan se tullut jo selväksi. Mutta sinulta unohtuu, että Heikkilä on juuri se joka on itse ”brutaalilla tavalla demonisoinut” kaikkia, jotka kysyvät lisäkysymyksiä, kritisoivat taikka kyseenalaistavat hänen omat villit tulkintansa. Hän on joka blogissaaan parjannut kaikkia sivullisia nimeltä mainiten lukuisia kertoja ilman, että niihin on voinut antaa vastinetta. Lisäksi ”THL on paholainen”, ”ravitsemustiede on lahjottu” ja ”Turun yliopisto palvelee saatanaa”.

      Kyllä nämä ”valtaapitävät” ovat lähinnä vain pyrkineet oikaisemaan pahimmat virheet. Tähän vuoteen saakka hän on kyennyt toimimaan ilman mitään kunnon kritiikkiä ja rahastamaan ihmisiä valheellisilla väitteillä. Nyt kun siihen reagoidaan ollaan muka brutaalilla tavalla domonisoimassa häntä. Hänhän itsekin julistautuu uhriksi vaikka juuri hän on itse ollut se varsinainen kiusaaja. Oletko edes lukenut tämän kirjoituksen jälkeen julkaisemaani blogikirjoitusta samasta teemasta? Onko hän muka uhri?


     • Mikko Linnolahti

      ”Fakta” särähtää sanana korvaan näissä ravitsemuskeskusteluissa. Korrektimpaa olisi puhua teoriasta, hypoteesistä, evidenssistä, nykytietämyksestä ja konsensuksesta. Ellei sitten kyse todellakin ole faktasta.

      Termodynamiikka on faktaa, mutta senkin osalta vallitsee ravitsemustieteissä laajalti väärinymmärrys.


     • Juhani Knuuti

      Tieto = tosi uskomus


    • Antti

     Googlaapa ”argumentointivirhe”, niin selviää myös moni muukin usein ”vaihtoehtoisten” hoitojen kannattajien tekemä virhe ajattelussaan ja keskustelussaan. Miksihän erityisesti näitä kannattavat tekevät kyseisiä virheitä? Taitaisi joutua itsekin huomaamaan logiikan puuttumisen väitteistään..


   • NipNap

    Oho, tuli paha virhe ? kirjoitin nimesi väärin ”Junani”.

    Että sillai.


    • Juhani Knuuti

     Poistin edellisestä kommentista kolmannen henkilön parjauksen, joka ei liittynyt blogin aiheeseen.


     • NipNap

      Parjaamista ? no, hyvä kun poistit ? eihän se ollut tarkoitettu yleiseen jakoon, vaan tiedoksi Sinulle keskustelumme päätteeksi ja kun en käy täällä muita keskusteluja muiden kanssa – jatkossakaan.

      Joopa, tähän marmatukseen a’la carte ”Antti Heikkilä” on mennyt kelloaikaa monen monta tuntia yrittäen tuoda esiin omat puutteelliset näkökulmat ja pyrkien orientoituneesti viestittää emojta ilman tunnevetoisuutta. Mutta kun on paljon kasattua tietoa ja kaikenlaista kokemusta, niin sen suoltaminen saa helposti jatkoa jatkaa irti päästyään.

      Toisaalta työkalut, kuten Facebook, Twitter ja Blogit ovat osoittautuneet, miten niitä voidaan käyttää omiin tarkoituksiin väärin assimiloimalla totuutta totuudenvastaiseksi. Totuus -käsite kuuluu myös filosofiaan ja siksi ei ole kahdenvälistä totuutta – on vain kaksi vaihtelevaa totuutta kerrallaan.

      ”Jos, ette usko, että puhun totta niin valehtelen lisää” sanoi hän, joka ei tiennyt ettei tiennyt.

      Taas näkemiin.


     • Juhani

      Moi Juhani ja onnea ”vuoden terveysvaikuttaja”-valinnan johdosta, vaikka en olekaan ihan ymmärtänyt mihin kansan ”terveydenvaikuttamiseen” tai tekoon se kongreettisesti on perustunut. Ehkäpä se onkin Antin ansiota kun Antin uusi ”Lääkketön Elämä” kirja on saanut niin hyvää mainosta ansiostasi;)

      Kuulisin mielenkiinnolla sinun näkemyksesi alla olevista tuoreista luennnoista, ovatko lähempänä pseudotieteitä vai tulevaisuuden tiedettä vaiko jopa huuhaata? Ainakin ovat täysin Antin ydinsanoman kanssa linjassa, uudet tuulet puhaltavat joka puolelta. Tieteen rahoitus näyttää tulevan vain yhdeltä suunnalta ja vaurioittaa yhtä tieteen etiikan tärkeintä kulmakiveä, ”objektiivisuutta”, rankasti. Objektiivisuus pitäisi (käytännössä) nähdä laajemmin vertikaalisesti kuin yleensä se nähdään vain horisontaalisesti yhden tason asiana, esim. itse tutkiminen ja tutkimusmenetelmät.

      https://www.youtube.com/watch?v=DXKJaQeteE0
      (Dr. Paul Mason)

      https://www.youtube.com/watch?v=ofq-8ToY2fc
      (Rasva-keisari)

      Toivoisin mieluummin, että kiinnostuttaisiin itse asiasta (objektiivisella näkökulmalla), mistä voisi olla hyötyä koko kansakunnalle eikä vain ***ketehtaille. Se että ei ole vielä tukittu tarpeeksi ei ole hyvä argumentti lytätä ja unohtaa itse ydinsanoma ja puhua vain virheistä. Sen pitäisi enemmänkin johtaa julkiseen ja asialliseen keskusteluun niin, että ei mustamaalattaisi kirjoittajaa mielikuvilla, jotka helposti liitetään itse ydinsanomaan. Kovin hitaasti asiat tulevat käytäntöihin, esim VHH / Keto, n. 10 vuotta parjattiin ja peloteltiin sillä, ja nyt se voi jo jopa sopia joillekin, mitä seuraavaksi? Puheaikaa pitäisi saada yhtä paljon julkisesti medioissa myöskin Antin tapaisten henkilöiden ilman tekstien lyhentämistä ja 4 vastaan 1 asetelmia (Viittaus HS-artikkeliin). Objektiivisuus pitäisi koskea myös valtamedioiksi itseään kutsuvia. Ei ole ihme, jos ihmiset alkavat miettiä, mikä se oikeasti on huuhaata..

      Vielä sanoisin, luota ihmisiin enemmän, luota heidän omiin arviointikykyihin. Vaikka maailma onkin meille aikuisille pääosin teatteria, niin ei se kuitenkaan ihan lastentarha ole.


     • Juhani Knuuti

      Kiitos kritiikistä. Valitettavasti se menee ohi.

      Terveysvaikuttajavalinnat on tehnyt joku muu kuin minä. Kannattaa kysyä heiltä, eikä minulta.

      Valitettavasti minullea ei ole aikaa ryhytä analysomaan youtube-videoita tässä kirjoituksessa, jonka ydin ei edes osu tähän teemaan. Voin kuitenkin sanoa, että mille tahansa väitteelle löytyy aihetta tukeva youtube-video, vaikka litteälle maalle. Mitä tulee ”Antin linjaan” täytynee pyytää lukemaan tuo kirjoitukseni oikeasti ennen kuin kommentoit. Sanoin selvästi, että kritiikki ei ollut edes kohdistunut VHH-ruokavalioon vaan siihen liitettyihin perättömiin terveysväitteisiin ja ihan omanlaiseensa biologiaan ja fysiologiaan mitä tiede ei tunnista.

      Mainitset tieteen rahoituksen tulevan yhdeltä suunnalta. Niihän se suurelta osin on: Verorahoista. Jos ajattelit teollisutta, erehdyt pahasti eikä ole ottanut selvää. Terollisuuden rahoituksen osuus tieteestä on todellisuudessa vain pieni prosentti.

      Mitä tulee tasapuoliseen medianäkyvyyteen, olen varma, että millä hyvänsä mittarilla mediahuomiota mitattaessa, Heikkilä ei ole jäänyt vähemmälle. Tilanne nyt vain näyttää eriltä, kun lopultakin asiantuntijat ryhdistäytyivät ja alkoivat oikomaan perättömiä väitteitä.

      Mediassa pyritään eroon tasapuolisuusharhasta, jossa asiantuntijan vastapainoksi kaivetaan joku, jolla on kyllä mielipide mutta ei tietoa.


    • Annu

     NipNap. On tosi vaarallista lääjärien mukaan elää ilman lääkkeitä.

     Kysyin kerran lääkäriltä minkäverran heillä on koulussa ravitsemustiedettä, niin hän näytti sormillaan että näin vähän (peukalon ja etusormen välissä vain pieni rako).


     • Juhani Knuuti

      On totta, että ravitsemuskoulutusta on liian vähän. Onneksi on kuitenkin ravitsemustieteilijöitä, joiden osaamiseen voi turvautua.


     • Juhani

      Ehkä ne kuitenkin sinulle jotain kuiskasivat terveysvaikuttajavalintojen syistä, no ei siitä sen enempää, mutta mielestäni Antin olisi kuulunut saada tänä vuonna tiedonjulkistamispalkinto kustantajansa kanssa, julkaisivat tietoa ja näkökulmaa, jota virallinen puoli julkisesti karttaa selvästi.

      Tietoa pitäisi käsitellä aina kokonaisuutena, eikä yksittäisinä palasina, jotta voidaan ymmärtää mitä kirjalla halutaan sanoa. Varsinkin kun yksittäiset kohdat vielä käsikirjoitetaan uudelleen, jotta ne sopivat paremmin omaan narratiiviin, siihen miten ne itse halutaan nähdä. Se on yhtälailla huuhaata riippuen kenen näkökulmasta sitä katsoo. Tällaisen takana ei voi olla totuudellinen halu ymmärtää, mikä on kirjan ydinsanoma, vaan valtataistelu, jonka takana on mahdollisesti vielä erilaiset hyötysuhteet. Toivottavasti olet lukenut Antin kirjan myös pelkkänä aitona Knuutina, etkä vain vastakkaisen näkemyksen omaavana virheitä etsivänä professorina, se voisi tuoda perspektiiviä;)

      Se että jokin yksittäinen asia kirjasta luokitellaan vaaralliseksi ja siitä muodostunut käsitys myydään mielikuvana ja levitetään tiedeyhteisön nimissä lehtien kautta ihmisille, jotka itse eivät edes ole lukeneet kirjaa, on mielestäni propagandaa, jolla halutaan sammuttaa kirjan todellinen sanoma. Olisi syytä todistaa se vaarallisuus teksteistä kongreettisesti ja tehdä objektiivinen riskiarvio Antista, onko hänen työstään ollut ihmisille enemmän haittaa vai hyötyä. Potilaita löytyy:.
      http://www.karitaaaltonen.fi/nyt-jotain-rotia-media/?fbclid=IwAR3vlsS_t53NAwebfDfc-JoeWhrjkKViG3pfSdGjKZ0hEnsaKpDGwIezOIM

      Olen lukenut kirjan, ja yrittänyt ymmärtää sinun näkökulmaa syöpä-asiassa, mutta en millään saa kirjan asiaa väännettyä niin vaaralliseksi, että se pitäisi vetää pois markkinoilta. Varsinkin kun tuo sytostaattien vaikutus syöpäkuolleisuuteen ei varmasti ole tutkituimpia asioita, enemmänkin tabu aiheena, kuten huomaamme. Itselläni on 3-4 sukulaista kuollut, yksi selkeään hoitovirheeseen ja loput välillisesti vääriin lääkkeisiin/ ravintosuosituksiin. Taasen suosituksilla, mistä Anttikin puhuu, on taas lähipiirissä ja itselläni saatu paljon terveyttä edistävää aikaan. Pidät myös ketoa vaarallisena liittyen rasvamaksaan, ja valtimokovettumatautiin, vaikka aika monessa yhteydessä on osoitettu, että liiat hiilihydraatit, sakkaroosi ja fruktoosi ovat suurimpina tekijöinä niiden synnyssä, ei tyydyttynyt rasva. Syöpää Antti ei ole kirjassaan väittänytkään että ketolla sitä yksistään hoidettaisiin. Olen kyllä ymmärtänyt blogistasi että pidät ketodieettiä ihan ok:na, ehkä hieman ”epämääräisesti” joissakin tapauksissa sopivana joillekin. Oletko muuten itse uskaltanut kokeillut ketoa?

      Tuossa vielä pari luentoa kirjan näkemyksien tueksi, jouluna ehtii katsella, jos asia edes yhtään kiinnostaa..

      https://www.youtube.com/watch?v=x4sRsb0a30Y
      https://www.youtube.com/watch?v=NUY_SDhxf4k

      Sait näppärästi teollisuuden vedettyä mielikuvana rahoitukseen mukaan, ei tietenkään asiat noin läpinäkyvästi toimi. Rakenteellisessa korruptiossa on aina vaikea nähdä suoraan mikä on pielessä, yleensä se mikä näkyy ulospäin on, että hyvät ihmiset vain tekevät parhaansa sääntöjä noudattaen ja kukaan ei ole varsinaisesti tehnyt mitään väärin, no jos jotain nyt joskus selviää niin silloinkin se on vain ns.talontapa. Ja samaan aikaan media hokee kuinka meillä on maailman luotettavin ja vähiten korruptoitunut media ja yhteiskunta. Kansa tosin onkin rehellistä ja kilttiä, jopa liiankin, ja juuri sen vuoksi se onkin saatu uskomaan haluttu manipulaatio. Tässä ennen kaikkea auttaisi vertikaalinen ajattelu, jossa otetaan huomioon monitasoisesti asiat eikä tuijoteta vain lopputulemaa, ja katsotaan maailmaa hieman myös aineellisen ulkopuolelta henkisemmin. Sillä loppujen lopuksi ei ole niin väliä mistä se raha virallisesti tulee, rahojen ohjailu ja tiettyjen henkilöiden nimitykset ym. tapahtuvat jo ylemmillä tasoilla aiemmin.

      HS viittauksessa ei ollut kyse medianäkyvyydestä, vaan siitä että kun jotain asiaa käsitellään mediassa, pitäisi saada puolustaa itseään tasapuolisesti ja ilman tekstien muokkauksia/lyhentelyjä. Sekään ei ole ongelma, että asiantuntijat käyvät läpi asiaa, mutta pitää kuitenkin olla myös toisen puolen näkemyksen asiantuntijoita mukana tasaveroisesti, eikä koulukiusaajamaisesti että kaikki ovat yhtä vastaan, mukaan lukien puolueellisesti suhtautuva media. Kannattaa aina pitää mielessä, että jossain vaiheessa osat voivat vielä vaihtua. Totuus itsessäänkin on epätieteellistä, siksi totuuskaan ei aina välttämättä ole tiedettä.


     • Juhani Knuuti

      Kaima Juhani (Selvennykseksi muillekin vain että nimimerkki Juhani on eri henkilö, kuin tämän blogin kirjoittaja, joka näkyy kommenteissa nimellä Juhani Knuuti)

      Aika erikoista, että kannatat tiedonjulkistamispalkintoa kirjoittajalle, jonka faktat ovat pahasti virheellisiä. Eiköhän asia ole tullut jo selväksi lukuisin asiantuntijoiden sanomana esim HS-jutussa, että olennaiset parusteet Heikkilän kirjassa perustuvat virheellisiin väittämiin. Siis aivan keskeiset, olennaiset asiat.

      Vetoat sitten klassiseen huuhaa-puolustukseen: Ei ole väliä onko faktat kohdallaan jos iso kuva on oikea ja tavoite hyvä. On sillä väliä. Ei kysymys ole pienistä yksityiskohdista vaan nimenomaan keskeisistä perusteita. Kun ne ovat pielessä, on myös koko kokonaistarinan pohja pielessä. Se, että olet lukenut kirjan vaaleanpunaiset lasit päässä ja hyväksyt kaikki kirjan virheelliset perusteet, ei tee siitä asiallista tietokirjaa.

      Mitä tulee sytostaatteihin, on kirjassa oleva väite kaikkien lääkäreiden, erityisesti syöpälääkreiden kannan mukaan todella vaarallinen. Kun syöpä kyetään parantamaan kokonaan tänään n 70% potilaista, tämä tulos johtuu hoidon kokonaisuudesta, johon kuuluvat leikkaus, sädehoito ja solusalpaajat. Kirjan väite solusalpaajien aiheittamista kuolemista on massiivinen virhe. Tottakai edelleen noin 30% potilaista kuolee syöpäänsä, eikä hoito ml.solusalpaajat pysty sitä estämään, mutta on karkea valhe, että solusalpaajat olisi ne jotka potilaat tappavat. On olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että jos potilas diagnoosin jälkeen, erehtyy hoitamaan itseään jollakin uskomushoidolla, kuolleisuus on kymmeniä, toistan kymmeniä prosentteja korkeampi kuin lääketieteellisellä hoidolla. Tämän vuoksi on todella vastuutonta, että lääkäri anta ymmärtää solusalpaajien tappavan potilaat ja että ketoruokavalio olisi oikeasti mikään vaihtoehto tai edes apu. Ketoruokavaliosta ei ole käytännössä MITÄÄN kunnollista tutkimusnäyttöä syövän hoitoon.

      Kun ei oikeasti ole näyttöä korruptiosta, puhut rakenteellisesta korruptiosta. Ainoan rakenteellisen vinouman näen siinä, että asiantuntijat perustavat kantansa tutkittuun tietoon eikä muuhun. Se ei tietenkään oiekasti ole vinouma.

      Miksi minä toimin täällä blogissa ja somessa? Voin kyllä sanoa, että en ole saanut senttiäkään rahaa tästä toiminnasta, en edes verorahoista enkä teollisuudelta. Tiedän 100% varmasti itse, että en ole korruptoitunut enkä edes odota mitään taloudellista hyötyä tästä toiminnasta. Miksi ihmeessä minä ajaisin jokun lääketeollisuuden etua? Saan palkkani yliopistolta ja sairaalasta, eikä minkään asian ajaminen vaikuta talaoudellisiin etuihini. Näin on myös valtaosan laita.

      Mitä tulee tasapuolisuuteen, Heikkilä on kyllä saanut oman kantansa näkyviin ja häneltä on sitä lukuisia kertoja penätty. Todellisuudessahan juuri Heikkilä on onnistunut tähän saakka vaientamaan kritiikin, sillä hän stä kaiken asiallisen kriittisen keskustelun omilla alustoillaan. Some mahdollistaa sen mutta myöskin tekee mahdottomkass hiljentää kritiiki kokonaisuudessaan. Tiedän, että HS:n asiantuntijat ovat lukeneet kirjan ja tehneet kantansa sen mukaan. Koska kirja käsittelee monta eri erikoisalaa, on tietenkin perusteltua kysyä kunkin alan asiantuntijalta.


  • Antti

   Terveydessä ei ole kyse mistään mielipiteistä. Ei sitä voi vain itse päättää, onko jokin terveellistä vai ei. Roskaruoka ei muutu terveelliseksi, vaikka joku sanoisi olevansa sitä mieltä.

   Turhauttavan paljon aikaa ja vaivaa vie se, kun vuoron perään tänne tulee joku sanomaan samat asiat, jotta voisi kuulla samat asiat, kuin monen monta muutakin on tämän viestiketjun aikana tullut sanomaan ja kuulemaan. Ei mitään uutta tarjottavaa, samoja asioita pyöritellään, kun kukaan ei ymmärrä lukemaansa alkutekstiä, eikä ymmärretä sitä vastaustakaan, joka saadaan. Juhani sentään yrittää ymmärtää vastakkaisia mielipiteitä, sen vuoksi hän kuuntelee ja keskustelee täällä. Heikkilästä ei voi sanoa samaa.
   Mistä oikein olette saaneet nämä ”tietonne”, Heikkilän sivuilta? Kannattaisikohan vähän laajentaa kenttää, kysyä siltä ”vastapuolelta”, miksi on toista mieltä? Oikeudessakin kuullaan puolueettomasti molempia puolia ja katsotaan, kummalla on uskottavammat selitykset. Oletteko varmasti kuulleet avoimin mielin? Ja miksi päädyitte kannattamaan kritiikkiä kestämättömiä perusteluja?
   Aidosti kriittiset kritisoivat ja pistävät koetukselle myös ”omiaan”. He vaativat kunnon perustelut kaikilta ja kaikelta. He pistävät jopa kaikkein arimmat asiat koetukselle: omat mielipiteensä. Onko tämä sittenkään näin, kun luulen? Pitäisikö ottaa selvää päinvastaisesta näkökulmasta, onko se sittenkin paremmin perusteltu, kuin nykyinen omani? Ja näin olisi hyvä ajatella koko ajan, vaikka olisikin jo kertaalleen vaihtanut ”puolta”.

   Pidät siis Heikkilän kritisoimista riidan haastamisena? On lapsellista ja täydellistä ymmärtämättömyyttä väittää asiallista, tieteeseen kuuluvaa kritiikkiä sellaiseksi. Minkälainen maailma meillä olisikaan, jos kenenkään toimia ja sanomisia ei saisi kritisoida, ettei vaan joku pahoittaisi mieltänsä?

   Olisi siis kiva enemmän kuulla, miten olette päätyneet mielipiteisiin, jotka ovat vastoin virallista näkemystä? Oletteko varmasti tutkailleet asioita avoimin mielin, vastakkaisista lähteistä ja järki ennen tunteita?


   • Annu

    Monihan on jo kertonut miksi, mutta eihän mielipiteillä ollut merkitystä. Mielipiteet on vain ’huuhaata’ ja ei tieteeseen perustuvia, kuten niihin suhtaudutaan. Ihmiset kun pystyvät alkamaan elää taas ilman lääkkeitä, niin eräänkin lääkärin mukaan se on vain ’urbaania legendaa’.


    • Juuso

     Kysehän on siitä, että ihmisen mieli on altis erilaisille vääristymille. Esimerrkinä plasebo ja nosebo. Joskus kuulee tarinoita yliluonnillisista taphtumista – henkilö saattaa kertoa totena että on nähyt vaikkapa kuoleen puolisonsa availevan kaappeja. Kokemus on ollut varmasti todentuntuinen, enkä epäile että kertomusta olisi muokattu. Mutta tosiasia on, että tämänkin ilmiön tiede pystyy selittämään varsin hyvin.

     Te henkilöt, jotka vastustatte tämän hetkistä tiedettä, miksi ette itse ala tieteen tekijöiksi eli tutkijoiksi? Kysyn, miksi?


 81. Antti

  Onko joku sanonut, että terveelliset elämäntavat ja sitä kautta monien sairauksien ja niiden hoitamiseen tarvittavien lääkkeiden välttäminen olisi huono tavoite? Heikkilän virheellisiä väitteitä kritisoivat ovat kyllä myöntäneet, että tämä tavoite on hyvä ja on hienoa, että Heikkilä korostaa elämäntapoja. Emmekä edes tietäisi tarkalleen ilman tiedettä, mitkä ovat terveellisiä elämäntapoja.
  Tämä oleellinen asia on ilmeisesti jäänyt monelta Heikkilän puolustajalta huomaamatta/ymmärtämättä. On kaksi eri asiaa: Heikkilän puheiden hyvät osat, ja sitten on huonot. Ja kritisoijat kritisoivat vain näitä huonoja väitteitä eli niitä, jotka tämän hetkisen tiedon avulla tiedetään vääriksi. Siis rautalangasta: eivät terveellisiä elintapoja.


 82. Mikko Linnolahti

  Nature heinäkuussa 2018: Ketogeeninen ruokavalio parantaa syöpälääkkeen tehokkuutta.
  https://www.nature.com/articles/s41586-018-0343-4/


  • Juuso

   Syöpälääke A parantaa 100:sta syöpään sairastuneesta X ihmistä ilman ketogeenistä ruokavaliota. Kun kaikki 100 syöpään sairastaneet syövät lääke A:n lisäksi ketogeenistä ruokavaliota, niin eikös silloin parannu X + Y henkeä? Annatko tutkimuksen, jonka perusteella voisi laskea Y:n? Noita hiiritutkimuksia löytyy pilvin pimein, eikä pelkästään niistä voi johtopäätöksiä tehdä.


   • Mikko Linnolahti

    En ole väittänytkään, että pelkästään tästä voisi johtopäätöksiä tehdä, mutta väitän, että tämä tuore Nature-juttu (joita ei löydy ”pilvin pimein”) on syytä huomioida johtopäätöksiä tehtäessä. Tai ainakin minä huomioin.


  • Juhani Knuuti

   Juu, hiirillä!


 83. Annu

  Kirja vedettiin pois s kaupoista, mutta eiköhän se vaan lisää myyntiä.


  • Juhani Knuuti

   Myös K-kaupoista.

   Olisiko sinusta hyvä, jos myynti lisääntyisi? Samalla toivoisin kommenttia sinulta siitä, millainen sidonnaisuus on kirjamyynnin tavoitteleminen kohuväitteillä?

   Voihan se lisätä myyntiä mutta ainakin lukijoita on varoitettu.


  • Mikko Linnolahti

   Ilmeisen selvää, että lisää myyntiä. Useimmat eivät olisi kirjasta muutoin koskaan kuulleetkaan. Minäkin tämän nyt sitten tilasin, jotta voin tarkistaa, mitä siellä oikeasti on sanottu ja mitä ei.


   • Annu

    Joo. Minuaki se on alkanut kiinnostaa niin paljon että pakko se on lukea. Ja tutkia mitkä virheet siinä on niin virheellisia ja vaarallisia että jo ihan otetaan myynnistä pois. Mutta lainaan sen kirjastosta.


  • Mikko Linnolahti

   Akateeminen kirjakauppa puolustaa sananvapautta ja pitää kirjan myynnissä. Hyvä niin. On se sananvapaus vaan aika tärkeä asia.


   • Juhani Knuuti

    Sananvapaus on arvokasta. En silti olisi iloinen siitä, että ”faktoihin perustuvana” tietokirjana kaupitellaan lääkärin kirjoittamaa kirjaa, joka on perusteiltaan virheellinen. Kirja kuuluisi fiktio- tai satukirjahyllyyn.


 84. Antti

  Onko Heikkilä tosiaan ainoa alan ihminen Suomessa, joka ymmärtäisi kyseenalaistaa ja kritisoida nykyistä terveydenhuoltoa? Ainoa ihminen, joka tietää mitä ”maailmalla tapahtuu”? Ja ainoa, joka välittää ihmisten terveydestä enemmän kuin rahasta? Onko tämä teidän mielestä realistista?

  Tunteeko kukaan teistä lähemmin lääkäreitä tai tieteilijöitä, isänä, siskona, ystävänä..? Ovatko he ihan kaikki tosiaan niin rahanahneita, että vaikka he ovat mitä todennäköisimmin ajautuneet alalle halusta parantaa ihmisten terveyttä, niin tekisivät kuitenkin päinvastoin saadakseen enemmän rahaa? Vieraiden ihmisten motiiveista on helppo huudella, varsinkin kun ei huuhaasivustoja syvemmin viitsi paneutua asiaan ja niiden perusteella muodostuneita omia mielipiteitään halua kyseenalaistaa. Todella vähän tuntuu huuhaan kannattajat kyseenalaistavan itseään tai kannattamaansa asiaa.

  Mitkä ovat teidän todisteet tästä loputtomasta rahanahneudesta niinkin tärkeän asian kustannuksella, kun ihmisten henki ja terveys, ja vielä sellaisten ihmisten tekemänä, joiden voisi olettaa välittävän. Eroaa esimerkiksi rahan vuoksi ympäristöä saastuttavista, sillä heidän tarkoitus ei ole suojella luontoa. Ainakaan vielä ei ole tullut mitään kovin vakuuttavaa vastaan. Vaihdan toki mielipiteeni, jos sellaisia tulee.


  • Annu

   Vastaan tosi hyviin kysymyksiisi lyhyesti, vaikka voisi pohtia asiaa pitemminkin. Noin juuri meidän pitäisi rehellisesti käydä keskustelua.

   Olen itsekki pohtinut ihan samoja asioita ja peilaan kysymyksiin vastauksen myös itseni kautta.

   Onko Antti ainut…
   -Ei ole ainut. Kaikkien ihmisten motiivina on myös (sen lisäksi että välittää ihmisistä) enemmän tai vähemmän myös raha.

   Tunteeko kukaan teistä lähemmin..
   -En tunne, haluaisin kyllä tuntea ja olisi mukavaa jos olisi asiantuntija tai lääkäri ystäviä :). Heiltä voisi myös oppia itsekkin jotain, eikä tartteis luulla heistä tai heiltä jotain. Melko varmasti on kaikilla raha myös motiivina. -itselläni on myös. Ja pyrin kyseenalaistamaan itseäni myös ja katsomaan kuka sieltä peilistä oikein katselee.

   Olen sitämieltä että olemme kaikki samassa veneessä, kellumme tai uppoamme yhdessä.

   Todisteet..
   On jokaisen nähtävissä. Maapallossa käydään jatkuvaa konfliktia asein jossainpäin maailmaa. Teemme keinotekoisia rajoja. Esim. yritykset salaavat toimintaansa. Maan rajoilla jaamme itsemme heihin ja meihin. Omalla nimellämme erillistämme meidät sinuun ja minuun. Työntekijät kilpailee työpaikoista. Yritykset töistä.

   Ihmiset ja yritykset monesti yrittävät mennä sieltä mistä aita matalin. Esim. saastutetaan ihan suoraan luontoa, sen sijaan että veisimme ongelmajätteet sinne minne kuuluu. Kulutamma luonnonvaroja, saastutamme, meillä on ilmaston muutos, tapamme eläimiä (kuudes sukupuuttoaalto), jne. oman etumme tähden.


   • Antti

    Tarkoitin siis, että uskotteko sellaisten ihmisten, joiden työ on välittää ihmisten terveydestä, haluavan tuhota heidän terveytensä rahan vuoksi? Juurihan erotin esimerkiksi ympäristön tuhoajat, koska luonnonsuojelu ei kuulu heidän työnkuvaansa, he eivät ole ammattiin astuessaan luvanneet suojata luontoa. Heidän ainoa tehtävänsä on maksimoida voitot. Mainitsemasi esimerkit eivät kerro terveysalasta mitään.

    Minulla on muutama lääkärituttu. Kyllä heitä rahakin kiinnostaa, mutta en näe, että he sen vuoksi pystyisivät valehdella ihmisille ja tuhota heidän terveytensä. Kyllä se ihmisten terveys on heille pääasia. Miksi he muuten olisivat juuri lääkäreiksi ruvenneet? Onhan niitä sellaisiakin aloja, joissa ei tarvitse ihmisten terveydestä välittää, vaan voisi puhtaasti ajatella vain rahaa.


    • Annu

     En usko että valehtelee. Elävät siinä uskossa, tai opetuksen varassa mikä heillä on.

     Lääkärit ovat ihmisiä siinä missä muutki, ja tekevät velvollisuutensa eli työnsä, joko hyvin tai huonosti, väsyneesti tai hyvin levänneinä. Heilläkin hektisiä työpäiviä, eli joko liukuhihnalla ottavat potilaita vastaan, tai voivat antaa aikaa enempiki.

     Yksityisellä ja kunnalla myös eroa.


     • Antti

      Eivätkä edelleenkään osaa kyseenalaistaa, vaikka Heikkilät sun muut ”tuovat asioita esille”? Entäpä jos heillä on vahvoja todisteita uskoa niin kuin uskovat? Miksi Heikkilän usko olisi oikeampi kuin heidän?


     • Annu

      Ehkä juju on siinä että Heikkilä antaa aikaa ihmisille, juttelee. Ihmiset alkavat tuntemaan että Heikkilä on kuin hyvä ystävä?


     • Antti

      Niin no sitä voi miettiä, että onko parempi saada tutkitusti toimivaa hoitoa ei niin mukavalta lääkäriltä vai toisinpäin. Omasta mielestäni terveys on sen verran tärkeä asia, että ajattelen sitä mieluummin järjellä kuin tunteella. En kuuntelisi edes parhaan ystäväni neuvoa, jos hänellä ei ole tarpeeksi tietoa asiasta.


     • Annu

      Voi miettiä ja voi myös miettiä sitä miksi hakeutuu pois tutkitusta ja ’ei niin mukavan lääkärin’ luota. Ehkä on kokenut että ei saa hoitoa tai kunto vain huononee? Sit tuleeki lääkäri joka sanoo että hei muutetaan ruokavalio näin ja näin. Ja tuon ansiosta kunto paranee ja kohta onki lääkkeet pois. Niin eikös silloin hoito ole aika onnistunutta? Ja luottamus siihen vanhaan tapaan on romahtanut?

      Lukuisia tuollaisia kertomuksua (Heikkilän seuraajista) olen lukenut. Miksi Heikkilä onnistuu siinä jossa monet ovat epäonnistuneet? Vaikka on tutkittu tieto?

      Kaikki toki ei noin koe. Mutta he pysyvätki sitten vanhassa hyvässä ja tutkitussa hoidossaan.


 85. Jenni

  Kerrohan Juhani, mikä saa sinut ja lukuisat muut Suomen ravitsemustieteen sekä terveysviranomaisten edustajat hyökkäämään niin voimakkaasti juuri Antti Heikkilää vastaan, vuodesta toiseen? Vaikuttaa siltä että sinun mielipiteesi vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta on henkilöitynyt Antti Heikkilään ja siten kadottanut objektiivisuuden. Olisi mielenkiintoista lukea vastaava blogi-kirjoituksesi mielipiteineen myös esim. kirjasta Principia Ketogenica: Low Carbohydrate And Ketogenic Diets. Ehkäpä olen hukannut kommentointisi aiheen kansainväliseen kirjallisuuteen ja kirjailijoihin jonnekin internetin syövereihin? Joten olisitko ystävällinen ja laittaisit linkkejä tänne blogiin?


  • Juhani Knuuti

   Sinulla on selvästi oma tulkintasi hyökkäyksestä. Todellisuudessa, jos vähänkin lukisit monin kirjoituksiani ja sitten taas Heikkilän kirjoituksia, on tilanne jo vuosi ollut sama ja selvä: Heikkilä hyökkää koko ajan henkilöitä vastaan ja parjaa, kun esim minun kirjoitukseni kohdistuu itse asiaan.

   Itse asiaa kohtaan tuleekin olla kriittinen, erityisesti, kun se sisältää valtavia virheitä.

   Kuten itse kirjoituksestani voit lukea, en edes käsitellyt itse ruokavalion hyvyyttä tai huonoutta. Käsittelin vain ja ainoastaan kirjan perusteettomia ja virheellisiä väitteitä. Sanon tämän aivan suoraan mutta ilmeisesti et ole tuohtumukseltasi sitä edes lukenut. Jos luet muitakin kirjoituksiani, käy selväksi, että en todellakaan ole vastustamassa esim VHH-ruokavaliota vaan totean sen olevan yksi hyvä vaihtoehto.

   Huomaatko itse, että linkität perusteettomasti kirjan väitteiden kritisoinnin Heikkilän taikka VHH:n kritisoinniksi. Miten on niin vaikea erottaa tämä yksinkertainen seikka?


 86. NipNap

  Tulin takasin tuomaan ”joululahjan” – no ei, mutta en voinut olla lukematta jatkokommenteja ja vastauksiasi niihin esim: Juhanilta Juhanille.

  Vastauksistasi niin monelle kuin minulle, jotka ihmettelevät tämän kirjan lynkkausta paljastuu ? Sinä tunnut kirjoittavan heille (kuin minullekin) ilman kunnioitusta ja arvostusta kuin ylipappi yrpeänä krapula-aamuna = ”Sinulla on selvästi oma tulkintasi hyökkäyksestä” -tyyliin. Sinulla taas Juhani taitaa olla ”asiakasharha”, miten heidän kanssaan viestitään. Sopisi jopa sanoa ”Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa”.

  Oikeasti tätä tulin tuomaan: Valtsulta (Mannerheimin ristin ritarina tässä infosodassa) löytyy täydellinen lista kaikista niistä ”virheistä”, jotka Antti kirjaansa on dokumentoinut. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6JUuHF1EKk6aKtJtMKAKkQ47spI4WdQ5jx1-UE1ptY/edit#gid=0

  Olen siis lukenut tuon AH -lainastokirjana ja tehnyt 20 sivua muistiinpanoja, nyt tilasin se itselleni ja teen siihen ns. metatutkimusta yllä olevistä virheistä ja väiteistä ja sen kuvitellusta vaarallisuudesta (tähän on tulossa muitakin).

  PS. Taidat olla lähempi tuttu Valtsun myös Haapalan kanssa, joka omalla osuudellaan kirjoitti kirjakaupan FB-sivulle ”En voi suositella tätä kirjaa kenellekkään”.


 87. Markku Niskanen

  Nyt kun tulin itse lukeneeksi Lääkkeetön elämä kirjan, tulee väkisinkin mieleen, että Juhani Knuuti ei ole itse lukenut ko. kirjaa kirjoittaessaan kirja-arvosteluaan . Hän lienee selannut kirjaa, ehkä harppoen lukenut pätkän sieltä, toisen täältä.

  Toinen asia. Seuraava lainaus ylhäältä Knuutin kirjoituksesta.
  ”Millainen on tutkimusnäyttö näiden 140 sairauden osalta? Jokaisen vaivan osalta tutkimusnäytön etsiminen on hyvin työlästä, sillä verkkosivuilta ei kunnollista tutkimusnäyttöä näihin löydy. Jo pelkästään perustelujen puuttumisen vuoksi voisi kyseisen listan jättää huomiotta.”

  Tuo lista, joka on vain ollut mallina Antin blogisivulla, on vain terveysklubilaisten käytössä oleva hakemisto, niistä on jokaisesta selostus ja paljon tietoa, myöskin lähdeluetteloita. Ainakin yhden paksun kirjan verran. Myös potilas kokemuksia on.


  • Juhani Knuuti

   Kirjoitin Heikkilän narratiivista, jota hän sekä verkkosivuillaan, kirjan mainoksessa että kirjassa tuo esiin. En kirjoittanut kirja-arvostelua. Kävin läpi tämän narratiivin väitteet, jotka ovat koko ”filosofian”, tarinan ja kirjan YDIN. Kun tarkastelaan tätä YDINTÄ, huomaa heti, että koko perusta on virheellinen. Yksisyikohtaiset väitteet ovat toissijaisia, ainakin minulle.

   Jos joku haluaa ja ehtii tehdä tarkemman analyysin, on se tietenkin hienoa. Valtsu oli jo sellaisen tehnyt, joten ei ollut mitään mieltä kopioida sitä.

   Lisäksi HS-artikkelissa 4 eri asiantuntijaa eri aloilta on lukenut kirjan ne alueet, jotka kuuluvat kunkin erikoilääkärin alueeseen ja on todennut niiden olevan sekä yksisyiskohdiltaan että isolta kuvaltaan pahasti virheellisiä, harhaanjohtavia ja osin vaarallisia.

   Minusta on hyödytöntä käsitellä sitä, millä tavalla ja mitä yksittäisiä asioita olen tai en ole omassa kirjoituksessani nostanut esiin. Päätin keskittyä tuohon ydinasiaan, johon koko rakennelma perustuu. Jos se ei pidä paikkaansa, muilla yksityiskohdilla on minulle vähän merkitystä.


   • Mikko Linnolahti

    Mielenkiintoinen käänne. Tuomitset siis kirjan satukirjaksi muiden tekemien arvostelujen perusteella, itse sitä kuitenkaan lukematta?


    • Antti

     Onko kirja sitten niin ristiriitainen, että siinä esitetään väitteitä ja toisaalla kumotaan niitä? Vai miksi pitää lukea koko kirja ymmärtääkseen, että Heikkilä ei tarkoita sitä mitä sanoo?
     Jos kerran on sitä mieltä, että koko kirjaa lukematta ei voi ymmärtää, mitä yksittäisellä väitteellä tarkoitetaan, niin miksette anna esimerkkiä tällaisesta?
     Satukirjasta varmasti jää tarinan kannalta olennaisia asioita tietämättä, jos ei lue koko kirjaa, mutta ainakin minun mielestäni tietoon perustuvan kirjan jokaisen yksittäisen kirjasta poimitun väitteen pitää olla totta, riippumatta ennen tai jälkeen sanotusta.


    • Juhani Knuuti

     Niinkö sanoin? En ole missään vaiheessa sanonut, että en ole kirjaa lukenut. Sanoin vain, mihin kritiikissäni keskityin.


     • Mikko Linnolahti

      Et myöskään sanonut lukeneesi. Ainakin minä olisin artikuloinut sen selvästi, jos olisin lukenut. Mielenkiintoista myös, että poistit vastaukseni Antille (ja Antin vastauksen minulle). Täytyypä lukea kirja huolella.


     • Juhani Knuuti

      Tässä kirjoituksessa on jo 524 kommenttia. Kuinka perusteellisesti itse olisit vastannut niihin kaikkiin. Kaikki olennaiset asiat ovat jo sanottu lukuisia kertoja. Aina tulee uusi kommentoija, joka aloittaa kysymyksensä alusta ja odottaa, että niihin vastataan perusteellisesti.


     • Mikko Linnolahti

      En olisi vastannut ainakaan yhtä tunnollisesti, enkä olisi edes kirjoittanut koko blogia. Molemmista ehdottomasti tältä suunnalta tunnustus sinulle. Terveydestä ja ravitsemuksesta on tärkeää ja kiinnostavas keskustella.

      Pohdin silti, oletko lukenut kirjaa, ja/tai millä tarkkuudella. Minä en ole, mutta luen huolellisesti kunhan posti sen kotiini toimittaa.


     • Mikko Linnolahti

      Joko se selvisi, luitko kirjan vai kritisoitko lukematta? Kaikkeen muuhun saa vastauksen, mutta tähän ydinkysymykseen ei millään?


     • Juhani Knuuti

      Tottakai luin. Mutta tämä ei ole edes olennainen asia. Eikö tämän nyt ole tullut selväksi, kun tästä jankutetaan. Se ei todellakaan ole ydinkysymys, jos hieman asiaa mietit. Se kiinnostaa ilmeisesti sinua, mutta se ei tee tästä ydinkysymystä.

      Kuten sanoin, kommentoin vain suurta linjaa, joka on koko Heikkilän kirjan, verkkosivujen, FB:n jne ydinviesti, en kirjan yksityiskohtia. Kirjan lukeminen on täysin toisarvoista tämän kirjoituksen osalta. En tehnyt kirja-arvostelua. Sitä ovat tehneet jo monet muut, ja lopputulos on siitäkin ollut surullista seurattavaa.


     • Mikko Linnolahti

      Kiitos vastauksesta. Tieto on tarpeellinen muodostaakseni kokonaiskuvan kirjan sisällöstä, sanomasta ja siihen kohdistuneesta laajasta kritiikistä.


 88. Markku Niskanen

  Lainaus Knuutin kirjoituksesta

  ”Antti Heikkilän narratiivi tarjoaa vain yhden patenttiratkaisun käytännössä kaikkiin mahdollisiin vaivoihin ja sairauksiin: Ketogeenisen ruokavalion.”

  Tässä yksi osoitus, että Juhani ei kirjaa ole lukenut. Lueppa tuo kirja, tee sen jälkeen korjaus tuohon lauseeseen, että se vastaa kirjan sanomaa.
  Useat muutkin asiat kirjoituksessa tukevat samaa.

  Muutenkin suosittelen jokaiselle että lukekaa kirja, sen jälkeen vasta ottakaa kantaa siihen.

  Hyvää joulua muuten tännekkin kaikille!


  • Juhani Knuuti

   Ks edellinen kommenttini. Tämä oli nimenoman Heikkilän narratiivin YDIN. Se ydin ei valitettavasti vain pidä paikkaansa. Minusta kirjan saa toki lukea mutta, jos koko perusta on noin virheellinen, ei kirjan sisältö oikeasti kiinnosta muutoin kuin fiktiona.

   Miksi tässä edelleen keskustellaan siitä mitä olen lukenut ja kirjoittanut ja mitä en, eikä tarjota näyttöä siitä, että tulkintani on virheellinen? Kaipaisin juuri sitä.

   Sama reaktio Heikkilältä: Vain henkilöihin ja kirjoituksen valintoihin liittyvää parjausta mutta ei YHTÄÄN AINOAA faktatietoa, mikä tulkinnoissani on pielessä. Ei edes yritystä siihen suuntaan.

   Täällä on jo yli 500 kommenttia. Moni on kannustava, ja se on hienoa. Osa valittaa kirjoittajan tyylistä ja valinnoista, mutta niiden perusteeksi ei tarjota yhtään todellista näyttöä. Voin olla siis rauhallisin mielin siitä, että tulkintani on ollut oikea, sillä vastakkaista näyttöä eivät edes narratiiviin uskovat kykene löytämään.

   Olisin mielelläni kuullut, mikä kanta näillä minun henkilöön kohdistuvilla arvioijilla on Heikkilän kahteen viimeiseen ”vastineeseen” hänen blogissaan. Toista olen jo lainanut tätä kirjoitusta seuraavassa blogissani. Toista en ole käsitellyt. Siinähän Heikkilä maalittaa eri ihmisiä netistä poimittujen ”epäedustavian kuvien” kera sposti- ja verkko-osoitteineen. Ilmeisesti tavoitteena on, että näitä ihmisiä trollattaisiin, kun ovat uskaltaneet nostaa hänen kirjan virheensä esiin? Onko nämä kommenoijat nyt täällä, ilmeisesti?


   • kristiina

    Jos Heikkilän esittämät perusteet ovat virheelliset, niin silloinhan myös ketogeenisen ruokavalion pitäisi olla toimimaton. Olet Juhani Knuuti monta kertaa sanonut, ettet kritisoi itse ruokavaliota vaan Heikkilän antamia vääriä perusteita. Mitkä on sitten ne oikeat ketogeenisen ruokavalion ”narratiivit” ?


    • Juhani Knuuti

     Nyt minua hieman turhauttaa, myönnän sen. Olen varmaan sata kertaa tämän saman asian toistanut ja se on myös siinä itse blokikirjoutuksessa erityisesti korostettu.

     Kritisoin niitä väitteitä, mitä kirjoituksessa kerron kritisoivani. Koko tarinan ydin perustuu virheellisille väitteille.

     VHH-ruokavaliosta on tutkimusnäyttöä, että se on hyvä vaihtoehto painon pudotukseen ja ylipainoisille diabeetikoille. Mutta siis vaihtoehto, ei ainoa ratkaisu. Lisäksi tutkimusnäyttö VHH:n osalta on huomattavasti niukamepaa kuin muiden suositeltujen ruokavalioiden osalta diabeetikoille. Usealla ruokavaliolla voidaan saada diabetes estettyä taikka palautettua parempaan tasapainoon, siihen ei ole ainoa vaihtoehto VHH. Lue vaikka aivan tuore katsaus teemasta: https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-032013-182351

     VHH taikka sen tiukempi versio, ketogeeninen ruokavalio ei tutkimusten mukaan auta mihinkään muihin Heikkilän luettelemiin vaivoihin tai sarauksiin. Ainoa poikkeus on lasten vaikehoitoinen epilepsia, jossa ketogeeninen ruokavalio on käypää hoitoa.


     • JK

      Esillenostettu katsaus (Katz DL ym. Annu Rev Public Health 2014;35:83-103) on mallia narratiivinen ja vuodelta 2014.


     • Juhani Knuuti

      Aivan niin. Tämä artikkeli olikin täällä nostettu vain tuon keskustelun vuoksi. Kirjoitus on kuitenkin kiinnostava yhteenveto eri ruokavalioiden näytöstä ja vaikka 4 viimeisintä vuotta puuttuu, ei mitään massiivisia siirtymiä ole tiedossani.


     • Mikko Linnolahti

      Review-artikkeli Sciencessa marraskuulta 2018 löytää VHH:sta ja erityisesti ketogeenisestä paljon hyvää ja potentiaalia. Tämä on syytä huomioida näissä keskusteluissa.

      http://science.sciencemag.org/content/362/6416/764


     • Mikko Linnolahti

      Vuoden 2018 Science-artikkelista:

      ”Emerging evidence suggests that a ketogenic diet—a special type of low-carbohydrate diet with fat typically ≥70% of energy—may have unique therapeutic effects beyond those of less restrictive regimens.”

      ”In fact, mild ketosis was the “normal” metabolic state for many cultures before the advent of agriculture (i.e., for all but the last 1% or less of the existence of humans as a species). When these ethnic groups underwent a transition from their low-carbohydrate and high-fat traditional diets, the prevalence of obesity and type 2 diabetes increased markedly”

      ”Carbohydrate restriction in general, and specifically a ketogenic diet, may provide exceptional benefits in the setting of diabetes, essentially a disease of carbohydrate intolerance.”

      ”Certain cancer cells rely on glycolysis for energy metabolism. By decreasing glucose flux into tumor cells, a ketogenic diet could target the defective mitochondrial oxidative phosphorylation specific to some cancers.”


 89. entäs ne statiinit

  Kattos tänekin asti on päässyt väite ettei Knuuti voi arvostella, ei vamaankaan ole lukenut koko kirjaa. Miksi muuten pitäisi? Kyseessähän on miettiä Heikkilän tarinan kulkua tietyllä ’kerrontakaavalla’. Ai niin miten Knuuti on lääketeollisuuden puolella jos hän on lääkkeettömän elämän puolella?

  Kumma että kun on ollut aikaa yli neljä kuukautta oikoa asiavirheväitteitä 70 kpl eikä yhtään ole oiottu, ainoa mikä on löydetty ettei teksitstä ole löydetty väitettä että Heikkilä olisi antanut kirjassa ohjetta käyttää syövän hoidossa pelkästään ketogeenistä, no ei varmaankaan löydy, kun sitähän ei ole väitettykään. (niin että löytyisi kirjasta)

  Heikkilä: Ei ole ollut mahdollista kommentoida, No kommentoitu ainakin parin blogikirjoituksen verran. ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta kommentoida juttu ettei kukaan ilmeisesti ole valittanut.

  Muuten amerikoissa tehdään tutkintaa tai aloitetaan uusilla molekyylilääkkeillä ja ketogeenisillä. Ilmeisesti ketolla pyritään tasaiseen insuliiniin.

  VHH tottakai auttaa varsinkin jos tiputtaa parikymmentä kiloa, syynä ei ole tietenkään cico vaan rasvapolttoisuus, itse asiassa kun rasvaa poltetaankin jatkuvasti niin pitää keksiä insuliinipoltto. Ehkäpä calori in calori out onkin coal in coal out


 90. Jukka M.

  Jotenkin sitä kuvitteli suomalaisten kykenevän koulutettuna kansana rationaaliseen ja kriittiseen ajatteluun, mutta aika hurja meininki näyttäisi täällä kommenteissa olevan… Tai ehkäpä kyse ei ole yksinomaan kriittisen ajattelun puutteesta, sillä kenties Heikkilän väitteisiin sokeasti uskova henkilö kokee olevansa juurikin kriittinen ajattelija, joka rohkeasti uskaltaa kyseenalaistaa yleiset suositukset. Aivan kuten salaliittoteorioitsija ”uskaltaa” kyseenalaistaa ns. ”valtamedian”.

  Kommentoijien keskuudessa havaittava ymmärryksen puute siitä miten tiede toimii on suorastaan hälyttävä.

  Blogin kirjoittajalta esimerkillistä työtä asioiden selittämisessä sekä ihailtavaa kärsivällisyyttä toinen toistaan erikoisempiin kommentteihin vastaamisessa. Teet tärkeää työtä.


  • Juhani Knuuti

   Sama havainto. Lisäksi samat asiat nousevat esiin uudelleen ja uudelleen vaikka juuri olisi kommenttiin vastannut.


  • kristiina

   Lähde: Aalto 2018. Aineisto: Tilastokeskus, Kulutustutkimuksen elintarvikkeiden määräaineisto

   ”Niin ikään voita käytetään enää murto-osa (2 kg/hlö/v) vuonna 1966 käytetystä 17 kilosta henkilöä kohden. Levitteenä ja leivonnassa voita ovat osittain korvanneet margariinit ja voi-kasviöljyseokset, joita kulutetaan jo enemmän kuin voita. Lisäksi ruoan­valmistuksessa käytetään yhä kasvava määrä erilaisia ruokaöljyjä (1,4 l/hlö vuonna 2016).”

   Suomalaiset ovat siis siirtyneet voista eli tyydyttyneestä/kovasta rasvasta pehmeisiin kasvirasvoihin ja ruokaöljyihin (mm. rypsiöljy). Tämähän on ollut terveysvalistuksen keskeinen sanoma ja tavoite viimeiset kolmekymmentä vuotta, ja näin on tilastojen mukaan suomalaiset toimineet. Mm. diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja diabeteksen hoidossa annettavissa ruokavalio-ohjeissa kehoitetaan vaihtamaan tyydyttynyt rasva tyydyttämättömiin kasvirasvoihin. Samanaikaisestihan on siirrytty rasvaisista maitotuotteista rasvattomiin/vähärasvaisiin eli kovan rasvan käyttö on huomattavasti vähentynyt. V. 1970 Suomessa oli n. 80 000 diabeetikkoa ja tällä hetkellä noin puoli miljoonaa.

   Selitätkö Jukka M. minulle rationaaliseen ja kriittiseen ajatteluun kykenemättömälle, miten näin on hyvistä ohjeista huolimatta päässyt käymään.


   • Juhani Knuuti

    Vastaan Jukan puolesta: Etkö Kristiina itse havaitse, että toistat vain uudelleen ja uudelleen samoja viraalisia väitteitä, joilla annetaan ymmärtää, että diabetes ja lihavuus olisivat ruokavaliosuositusten taikka rasvattomien maitotuotteiden tai kasviöljyjen syytä. Tämä yksinkertaisesti on virheellinen päätelmä eikä mikään tue tällaisia väitteitä. Varmaan sinäkin olet saanut jo lukuisia vastauksia, joissa nuo älyttömät väitteet ovat kumottu.

    Mistä lihavuus ja diabeteksen yleistyminen sitten johtuu? Yksinkertaistettuna: Liian suuren energiasaannin, liikkumattomuuden sekä terveyttä heikentävän ravinnon seurauksena. Viime mainittu nimittäin selittyy sillä että vain murto-osa ihmisistä noudattaa suositusruokavaliota, ei siitä että keskimäärin väestössä käytetään enemmän rasvattomia maitotuotteita taikka kasvisöljyjä. Ne jotka saavat ruokavaliostaan kohtuullisesti energiaa, liikkuvat ja noudattava suositusruokavliota eivät sairastu lihavuuteen taikka diabetekseen.


   • Antti

    Oletko kuullut jäätelöistä ja hukkumiskuolemista? Kaksi samaan aikaan kasvavaa asiaa ei tarkoita automaattisesti, että toinen olisi toisen syy


    • kristiina

     Kun diabeteksen ehkäisyn ruokavalio-ohjeena on vaihtaa tyydyttynyt maaeläinperäinen rasva kasvirasvoihin, niin kyllä minun ymmärrykseni mukaan silloin ajatellaan tyydyttyneen rasvan olevan edesauttamassa diabeteksen syntyä. Reaalielämän tilanne kyllä todistaa sen, että EI AINAKAAN tyydyttynyt rasva ole diabeteksen riskitekijä.


     • Juhani Knuuti

      Kristiinan kommentti kertoo, että hän ei ole perehtynyt perusasioihin.

      Se, onko rasva tyydyttynyttä tai ei-tyydyttynyttä ei ole keskeinen seikka diabeteksen synnyssä vaikka tyydyttyneen rasvan suuri saanti synnyttääkin rasvamaksaa. Tyydyttyneen rasvan suuri saanti on osaltaan aiheuttamassa valtimotautia lähinnä korkean kolesterolin kautta.

      Lihavuus ja diabetes liittyvät liialliseen energiansaantiin ja passiiviseen elämäntapaan sekä huonolaatuiseen (höttöhiilarit + ryydyttynyt rasva) ravintoon.

      Nämä asiat selviävät tutkimuksista, ei mutu tuntemuksista. Mutu tuntemukset kertovat esim että jäätelön syönti aiheuttaa hukkumisia jne. Lue muita esimerkkejä: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/syy-ja-sen-seuraus/

      Korrelaatio tai samanaikaiset tapahtumat tai trendit eivät kerro mitään syy-seuraus -suhteesta. Tämä on aivan alkeelista perustietoa ja se, että tekee tuollaisia johtopäätöksia yhden sairauden ja yhden ravintotekijän välisistä suhteista kertoo, että perustiedotkin ovat puutteelliset.


     • Antti

      Mielestäsi siis tyydyttyneen rasvan ajatellaan olevan ainoa tai suurin syy diabetekseen? Ja mistä päättelet, että nimenomaan diabeetikot olisivat vähentäneet tyydyttynyttä rasvaa?


 91. Antti

  Mielestäni on hyvä, että lääketeollisuutta kritisoidaan. Ja yleensäkin teollisuuden rahanahneutta. Sehän on erittäin hyvä merkki maapallomme kannalta, että ihmiset kyseenalaistavat kaikkea turhaan kulutukseen liittyvää! Mutta tuntuu, että liiaksi yhdistellään ja yleistetään asioita: että koko tiede olisi huono asia, ja että se ei joidenkin rahanahneiden yksilöidensä vuoksi kykenisi toteuttamaan tehtäväänsä parhaana tiedonhankintavälineenä. Pitäisi katsoa, mitä vaihtoehtoja meillä on: mutu, jolla myös tienataan? Ei ehkä tienata niin paljon määrällisesti, mutta suhteessa vastineeseen kyllä.
  Huuhaa-hoitoja kannattamalla autettaisiin kyllä kahdessa suuressa ongelmassa: liikakulutus (kun niitä kannattavat vaikuttavat olevan poikkeuksetta rahanahneutta vastaan) sekä väestönkasvu (ihmisten elämän keinotekoinen pitkittäminen lääkkeillä ja muilla lääketieteellisillä hoidoilla).


  • Annu

   No ei niitä ’huuhaa’ hoitoja kannattaisi kyllä kieltääkkää. Ei ole keneltäkää pois että ihmiset testailee uusia hoitoja tai hakee ratkaisua nykyiseen kestämättömään tilanteeseen. Ja jos johonkin kuolee, niin oppiipahan kantapään kautta ja muut myös. Myös virallisiin hoitoihin voi kuolla, niin niistäki opitaan, niin sowhat jos kuolee ’ei virallisiin’ hoitoihin? Vai haluaako koululääketiede yrittää omia kuolematki? Hyvä mainos: vain me saamme hoitaa ja tappaa, ei muut.


   • Antti

    Niin, siinä on kysymys, että halutaanko ihmisiä suojella loputtomiin kieltämällä kaikki vähänkään haitallinen. Mutta vähintään pitää antaa tietoa riskeistä. Itse haluan nimen omaan oppia muiden ”virheistä”, ja toimia itse mahdollisimman vähän koekaniinina. Lääketieteessä punnitaan hyötyjä ja haittoja.


    • Annu

     En usko että sitä ’koekaniinina’ olemista pystyy välttää vaikka haluaisi. Eiköhän ne meidän jälkeläisetki ota meistäki opiksi (toivottavasti).


     • Antti

      Sanoinkin mahdollisimman vähän, etten halua toistaa niitä virheitä, jotka tänä päivänä tiedetään huonommiksi valinnoiksi.


     • Juhani Knuuti

      Sitähän tiede pyrkii tekemään: Saamaan epäselvistä asioista selvää ja kerryttämällä tietoa seuraavien käyttöön ettei tarvitsisi keksiä pyörää joka kerta uudelleen.


  • Juhani Knuuti

   Saman viestin voi viedä eteenpäin myös ilman huuhaata.


 92. Antti

  Mitkä ovat Juhani näkemyksesi, miksi näitä vastarannankiiskiä on olemassa? Miten he ovat päätyneet vastustamaan lääketieteen yleisiä näkemyksiä? Harrastavatko he kirsikanpoimintaa ja tutkimusten väärin tulkitsemista, kuten Heikkilä, vai mitä muita syitä heidän mielipiteilleen on?


  • Juhani Knuuti

   Olen kyllä näiden neljän blogaamisvuoden aikana tätä kovasti pohtinut. On varmaan monta syytä. Osa menee lauman mukana. Osa tietää oikeasti liian vähän (Dunning-Kruger ilmiö). Osa haluaa vain haastaa auktoriteettja ja kuvittelee voivansa haastaa asiantuntijat. Osa on kokenut itse jonkin muutoksen elämässä ja sen jälkeen on hurahtanut tuohon uskoon, jossa omasta kokemuksesta tehdään ratkaisu muillekin. Osa vain trollaa nimimerkin takaa.


   • Antti

    Tarkoitin siis näitä, joiden voisi ammattinsa puolesta kuvitella tietävän jotakin, kuten Heikkilä ja muut vastaavat maailmalla.


    • Annu

     Näkee ammatissaan paljon epäonnistumisia. Alkaa näkemään asiat toisin ja saa parempia tuloksia työssään hoitamalla jotenkin toisin.

     XXX XXXXX on myös yksi esimerkki joka näki masennuslääkkeiden ns. ’pimeän puolen’ ja uskalsi alkaa kritisoimaan. Potkut tuli jne.


     • Juhani Knuuti

      Lääkäri valassaan lupaa sitoutua hoitoihin, jotka perustuvat tutkimuksiin ja hyväksi todettuihin lääketieteellisiin käytäntöihin. Juuri tuo prosessi jonka kuvasit, on perussyy lääkörin harhautumiseen. Oman kokemuksensa kautta kuvittelee olevansa tutkimustiedon yläpuolella vaikka ihan perukoulutuksesta pitäisi olla selvä, että omien kokemusten perusteella ei voi aloittaa omia hoitolinjoja. Tavallisin syy harhautumiseen on ns. valikoitumisharha: Vain ne, jotka ovat kokeneet saaneensa apua palaavat, kun pettyneet eivät. Näin syntyy virheellinen grandioottinen ja ylimielinen kuva omien hoitolinjojen tehokkuudesta, kun taas ulkopuolelta katsottuna toiminta näkyy aivan eri valossa.


 93. Markku Niskanen

  Nimimerkki Antti kysyi.
  Mitkä ovat Juhani näkemyksesi, miksi näitä vastarannankiiskiä on olemassa? Miten he ovat päätyneet vastustamaan lääketieteen yleisiä näkemyksiä? Harrastavatko he kirsikanpoimintaa ja tutkimusten väärin tulkitsemista, kuten Heikkilä, vai mitä muita syitä heidän mielipiteilleen on?

  Otan itsekin kantaa.
  Ote lääkärin valasta Wikipedian mukaan:
  ”Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.”

  TÄMÄ ON SE SUURIN SYY: Kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä.


  • Juhani Knuuti

   Olen samaa mieltä mutta tarkennettuna: ”Kokemuksen hyödylliseksi osoittamat menetelmät” tarkoittaa laajemmin kokemuksen tuomaa tietoa, ei pelkkää yksittäisen lääkärin omaa kokemusta. Sen voisi poistaakin mutta kun edelleen lääketieteessä on paljon menetelmiä, joita ei ole tutkittu sillä tarkkuudella, joita vaaditaan uusilta tänään.


 94. kristiina

  ”Se, onko rasva tyydyttynyttä tai ei-tyydyttynyttä ei ole keskeinen seikka diabeteksen synnyssä”

  ”Lihavuus ja diabetes liittyvät liialliseen energiansaantiin ja passiiviseen elämäntapaan sekä huonolaatuiseen (höttöhiilarit + ryydyttynyt rasva) ravintoon.”

  Ensimmäisessä lauseessa vähättelet tyydyttyneen rasvan osuutta diabetekseen, mutta seuraavassa se sisältyy huonolaatuiseen ravintoon, joka on yhteydessä diabetekseen.

  Toinen sairausryhmä, jonka peräti virallisen tahon edustaja eli prof. Martti Färkkilä nosti esiin reilu vuosi sitten on tulehdukselliset suolistosairaudet. Hän viittasi tutkimukseen, jossa rypsiöjy lisäsi ko. sairauksia ja suositti vaihtamaan oliiviöljyyn. Färkkilä totesi, että diabetes ja tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet samaan tahtiin. Hänellä on ilmeisen pitkä ura gastroenterologina, joten kokemustakin on. Maan viralliset ravitsemustieteilijät toki tämän heti tyrmäsivät. Tosiasiahan on, että nykyisin rypsiöjy on pääasiassa se rasva, jota valmisruuissa, salaatinkastikkeissa, marinadeissa ym. käytetään. Tämän voi jokainen todeta tutkiessaan kaupassa tuoteselosteita. Ja valmisruokiahan käytetään paljon.

  Jäätelösyönti aiheuttaa hukkumista ja ne muut esimerkit, joihin viittasit ovat lähinnä tieteeseen perehtymättömien aliarvioimista ja halveksimista.


  • Juhani Knuuti

   Lue kommenttini ja huomaat siellä sanan ”keskeinen”.

   Mitä tulee tulehduksillisiin suolistosairauksiin ja rypsiöljyyn, yhteydestä ei todellakaan ole näyttöä. Se, että joku kollega sitä esittää, on ihan ok hypoteesina. Asiaa on kyllä analysoitu monen asiantuntijan taholta ja tulos on, että tällaista syy-yhteyttä ei voida havaita.

   Toinen asia: Ei ole olemassa mitään ”virallisen tahon” edustajia. Ei ole olemassa mitään suurta johtajaa, joka määrää mitä saa sanoa ja mitä väittää.

   Voitaisiinko keskittyä tämän blogin teemaan. En ole kirjoittanut suolistosairauksista.


   • kristiina

    Ylempänä ollut Antin kysymys oli varmaankin minulle.

    ”Diabeteksen riskiin ei rasvan kokonaismäärällä ole vaikutusta. Riski pienenee kuitenkin merkittävästi jos tyydyttynyttä rasvaa taikka hiilihydraatteja korvataan monityydyttymättömällä rasvalla.” Tämä yhteenveto löytyi Juhanin blogista 1/16. Siirtyminen tyydyttyneestä rasvasta tyydyttämättömiin katsotaan siis diabeteksen ennaltaehkäisyksi.

    Samainen tilasto, johon aiemmin viittasin kertoo, että 1960-luvulla maitoa juotiin 220l/hlö ja nykyisin n. 80 l/hlö. 60-luvulla maito on ollut pääasiassa täysrasvaista ja paljon on käytetty suoraan tilamaitoa. Nykyisin yli puolet maidosta on kevyt-, ykkös-, tai rasvatonta maitoa. Ns. kovan rasvan saanti myös maidon osalta on nyt oleellisesti pienempi kuin 60-luvulla.

    Siirtyminen maaeläinperäisestä tyydyttyneestä rasvasta rasvattomuuteen ja kasviperäisiin tyydyttymättömiin rasvoihin koski laajasti koko väestöä. Me vähintään viisikymppiset sen omakohtaisesti muistamme. Diabeteetikkoja oli siis v. 1970 80 000 ja nyt on mitä on. Jostakin luin, että v. 2030 voisi olla jo 2 miljoonaa 2.tyypin diabeetikkoa Suomessa.


    • Juhani Knuuti

     Kristiina, usko jo, että ajallisesti samanaikaisista trendeistä ei voi tehdä MITÄÄN johtopäätöksiä niiden keskinäisestä syy-seuraus -suhteesta.

     Lisäksi logiikassasi on virhe: Rasvan osuus ruokavaliossa EI OLE VÄHENTYNYT vaan lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana ja samalla hiilihydraattien osuus on pienentynyt. Tästäkään ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöstä, että tämä trendi olisi aiheuttamassa diabetesta.

     Usko huviksesi tutkimusten tuottamaa tietoa diabeteksen lisääntymisestä äläkä keksi itsellesi lisää keinotekoisia trendejä ja niille syy-yhteyksiä. Olen kirjoittanut tästä ilmiöstä: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/syy-ja-sen-seuraus/


     • kristiina

      Hyvänen aika. Rasvan laadustahan tässä nyt on kysymys eikä kokonaismäärästä.
      Tyydyttyneen maaeläinrasvan saanti on vähentynyt ja kasviperäisten tyydyttymättömien rasvojen osuus lisääntynyt, ja tämän pitäisi pienentää diabetesriskiä. Tätähän olen yrittänyt tuoda esille.


     • Juhani Knuuti

      Hyvänen aika.
      Olet toki tuonut mutta toistan vielä kerran: Ajallisista yhteyksistä EI VOI TEHDÄ MITÄÄN PÄÄTELMIÄ SYY-SEURAUS -SUHTEESTA.

      Samana aikana on tapahtunut täydellinen mullistus ravinnon saatavuudessa, elintavoissa, liikunnassa sekä arkena että työssä ja sinä poimit yhden muutoksen ja vedät siitä jokinlaisen kuvitellun syy-yhteyden johonkin sairauteen. Haloo!

      Asia selviää sitä asiaa selvittäneistä tutkimuksista. Miksi et hae niitä? Olen myös jo kertonut aiemmin mitä nämä kertovat, niissä ei löydy yhteyttä kasvirasvojen käytölle ja diabeteksen lisääntymiselle.


 95. Hannele M.

  Antti Heikkilän kirja on vanhan Atkinssinin vallankumousdieetistä jatkumo.Satuin aikoinaan ostamaan sen kirjan,vaikka itselläni ei ole paino-ongelmaa ollut koskaan.On Lundiahyllyssäni vieläkin.70-luvun puolivälissä olin Siljalla lastenhoitajana kesätöissä ja silloiset kokit laihduttivat tällä rasvadieetillä erittäin hyvin hoitotuloksin silminähden.Sokeri on verisuonille huono apulainen yhdessä rasvan kanssa,koska sehän suolistossa tekee niitä huonoja pöpöjä,hiiva myös,jotka eivät tue kokonaisvaltaista hyvinvointia.Hyvät pöpöt sensijaan ovat auttajasoluissa B JA T-tappajasolutkin pelittävät paremmin.Suoliston hyvinvoinnissa on se salaisuus,josta ei puhuta.Ravinnon rustaaminen kunkin oman geenistön mukaan.Tähän suuntaan pitäisi mennä eikä vain koko ihmiskoneistoa pyrkiä saamaan toimimaan pelkillä lääkkeillä.Kuten olen aiemminkin kommentoinut:Lääkkeitä tarvitaan,mutta liika on liikaa.Vastaisitko ystävällisesti tähän.Pitkäaikaisen insuliini-hormoonin,siis,lääkkeen käyttö,kun haima on lopettanut toimintansa 1-tyypin diabeeteksessa?Kiitos Uteliaisuuttani luin myös nämä professori Peter Gotzshen kirjat.Raskasta luettavaa.


  • Juhani Knuuti

   Atkinsin ruokavalio on tietenkin tämänkin kirjan taustalla, se on selvä. Se on epäselvää, että miksi sitten tämä vanha teoria, jossa on hieman ajatusta ja totta, nostetaan aina ajoittain jonkinlaiseksi ihmedieetiksi, joka ratkaisee kaikki. Ilman, että sen tueksi on osoittaa mitään tutkimusnäyttöä verrattuna esim suositustuokavalioon tai esim Välimeren ruokavalioon, joiden tutkimusnäyttöä on vähintäänkin 10-kertainen määrä.

   Sanot, että suoliston hyvinvoinnista ei puhuta. Mitä ihmettä? Sehän on tämän hetken yleisin puheenaihe. Suoliston bakteereille lisätty sokeri on huonoksi, mutta vielä enemmän kuidun vähyys. Prosessoitu punainen liha myös.

   Puhut lääkkeistä ikään kuin olisin niitä ollut suosittelemassa. Päinvastoin, olen kirjoittanut ennaltaehkäisystä ym.

   Insuliinikysymystäsi en ymmärtänyt. Tyypin 1 diabeteksessa insuliinin käyttö on elämisen kannalta täydellinen välttämättömyys.


   • Hannele M.

    Pidin itsestäänselvyytenä 1-tyypin diabeeteksessa insuliinin käytön,mutta 2-tyypissä ajattelin enemmänkin 80-luvulla ollutta ruokavaliohoitoa,joka tuntuu olevan hukassa tällä hetkellä.Tekstini oli hieman puuttellinen.Pahoittelen.1-tyypin diabeetteksessahan haima on sanonut sopimuksen irti,siis ei enää eritä insuliinihormoonia vaan tarvitaan lääkeinsuliini korvaamaan sen tai erittää vähän.Ilman haiman kunnollista toimintaa ihminen ei tule toimeen ja siirtoja kai on kokeiltu.En ole seurannut sitä,mutta jotain olen lukenut ohimennen siitä. Mitä tulee dieetteihin,niin niitähän nyt on roppakaupalla tarjolla.Olisikohan kuitenkin kohtuus ja välttämättömyys viisasta tässäkin.


    • Juhani Knuuti

     OK, ymmärrän, että oli vain typo. 🙂

     Tieto tyypin-2 diabeteksessa on myös muuttunut niin, että tällä hetkellä on yhä selvempää, että sen syntyyn liittyy haiman insuliinituotannon ehtyminen. Potilaat, joille puhkeaa tyypin 2 diabetes ovat etenemässä insuliinipuutteisiksi. Insuliiniresistenssi tietenkin pahentaa asiaa mutta ilman, että haiman toiminta heikkenee, myöskään tyypin 2 diabetesta ei synny. Kun on haettu geneettisiä tekijöitä tyypin-2 diabetekseen, kaikki geenimarkkerit liittyvät — yllätys, yllätys — insuliinin tuotantoon eikä maksaan tai insuliiniresistenssiin. Tästä on muuten kirjoituskin omassa blogissa: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/insuliiniresistenssi-insuliini-ja-tyypin-2-diabetes/


     • Hannele M.

      Kyllä,kyllä,geenimarkkerit ovat oleelinen asia tässä.Ajattelen näin,että kuitenkin maksa,munuaiset,haima olisivat myös tähän geenimarkkeriasiaan yhdessä liittyvä juttu autoimmuunisairauksissa.Tämä on oma päätelmäni ,mitä olen tehnyt tulkintoja vuosien mittaan.Pitää ottaa huomioon se,että en ole käynyt läpi lääkärin koulutusta.Tulevaisuudessahan aletaan hoitaa geenitiedon pohjalta yhä enemmän.Jokainen yksilö on niin omansa,että ala ei ole helppo millään tavalla.Eikä varsinkaan tässä Sotemyllytyksessä.Onnea matkaan.Kiitos


 96. kristiina

  Rasvamaksa ja rasvan laatu

  Tavoitteena lääkkeetön elämä -blogi: ”Tuoreet tutkimuskoosteet kertovat, että ravinnon osalta merkittävin tekijä on tyydyttyneen rasvan suuri määrä. Kun tyydyttynyt rasva vaihdetaan kertatyydyttymättömiin taikka Omega-6 monityydyttymättömiin rasvahappoihin (huom, mm. juuri linolihappoon), maksan rasvoittuminen vähenee.”

  Rasvan kulutus:
  https://www.pronutritionist.net/wp-content/uploads/2015/02/Rasvan-kulutus-Suomessa.png

  Voin kulutus:
  https://image.slidesharecdn.com/suomalaistenravintotase1962-2011-150219042617-conversion-gate01/95/suomalaisten-energiaravintoaineiden-ja-ruokien-kulutus-10-638.jpg

  Kasviöljyjen kulutus:
  https://image.slidesharecdn.com/suomalaistenravintotase1962-2011-150219042617-conversion-gate01/95/suomalaisten-energiaravintoaineiden-ja-ruokien-kulutus-11-638.jpg

  Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa on nopeasti lisääntynyt, esiintyy nykyisin myös lapsilla. Tilastojen mukaan tyydyttyneen rasvan eli voin kulutus on merkittävästi vähentynyt ja kasviöljyjen vastaavasti lisääntynyt. Tieteellinen näyttö ja tilastotiedot näyttävät tässäkin siis aivan päinvastaista.


  • Juhani Knuuti

   Tämän täytyy olla vitsi, onhan?

   Juuri kun totesin jo montakin kertaa, että mistään trendeistä ei voi tehdä mitään päätelmiä syy-seuraus -suhteesta, niin laitat tällaisen kommentin. 😮

   Ja, jos niin voisi tehdä, ampuisit omaan jalkaasi, sillä juuri viimeisen 10 vuoden aikana voin kulutus on kasvanut ja kasviöljyjen vähentynyt juuri noiden jakamiesi linkkien kuvissa. Siis tämä viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut tilanteen huononeminen johtuu siitä, että voi on korvannut osan kasviöljyistä? Näinhän en kuitenkaan väitä sillä ajallista muutoksista monimutkaisissa tilanteissa ei voi vetää tuollaisia johtopäätöksiä.

   Lisäksi, jos lukisit oikeasti kokonaan tuon osan blogistani, joka koskee rasvamaksaa (taikka tästä kommenttiketjusta aikaisemmat kommentit), saisit vastauksen ihmettelyysi. Liikunnan vähentyminen sekä positiivinen kaloritasapaino ovat keskeiset syyt, ruokavalion sisällöllä on merkitystä, mutta ei niin paljon.

   Suosittelen, että et käytä termejä ”tieteellinen näyttö” tai ”tilastotiedot” kommenttiesi yhteydessä, sillä rehellisesti sanottuna (nyt olen pahoillani suoruudesta) sinulla ei kommenttiesi perusteella näytä olevan tietoa, ymmärrystä ja taitoa niiden tulkitsemiseen. Jos sinulla on oikeasti jokin asiallinen kommentti, otan ne vastaan mielelläni, mutta muita en enää päästä läpi kun ne ovat vain saman perusteetonta toistamista.


   • Antti

    No nytpä sain omin silmin nähdä, että on olemassa ihmisiä, joille ei mikään mene kaaliin, vaikka kuinka hyvät perustelut olisi ja ne rautalangasta moneen kertaan vääntäisi. Todella hämmentävää..


    • kristiina

     Antti hyvä ! Lisään hämmennystäsi kertomalla, että ainakin yksi henkilö omaa yhtä kovan kaalin kuin minä. Diplomi-insinööri Uusitalo (huom. koulutustaso) oli erehtynyt vertaamaan samaa voin kulutuskäyrää ja ylipainon kehittymistä toisiinsa ja saanut saman jäätelönsyöntiaiheuttaahukkumista vyörytyksen osakseen. Ensin ajattelin, että voi vitsi tämän täytyy olla vitsi, mutta ei se ollut vitsi. http://turpaduunari.fi/miksi-ravitsemusalan-asiantuntijat-valehtelevat/

     Ehdin muuten lukea Leino Utriaisen kommentin ennen sensurointia.


     • Juhani Knuuti

      Kristiina, tarkoitatko, että jos Diplomi-insinööri Uusitalo tekee saman virhetulkinnan kuin sinä, virheen kritisointi muuttuu epäilyttäväksi? 😉

      Kysymyksessa ei ole sensurointi, vaan moderointi. Ei sen poistetun kommentin sisällössä ole mitään salaista, se vain ei ollut asiallinen.


 97. kristiina

  Ei kai tässä sitten voi kuin hyväksyä olemassa oleva tilanne. Ravinnon saatavuus tuskin tulee ainakaan vähenemään ellei tule jokin kriisi esim. sota. Liikunnan määräkään tuskin tulee radikaalisti muuttumaan, työelämä ei ainakaan muutu fyysisempään suuntaan. Ylipainon hoitona on ilmeisesti lisääntyvästi leikkaus ja sairauksien hoitona lääkkeet.


  • Annu

   Uskon myös että elintapasairaudet lisääntyvät ja myös niiden hoitaminen.


  • Juhani Knuuti

   Valitettavasti tilannetta ei ole saatu helposti käännettyä parempaan, sillä elämme ehkä liiankin yltäkylläisessä yhteiskunnassa. Mutta ei tietenkään pidä vain hyväksyä van tehdä ennaltaehkäisevää työtä entistä rivakammin.


 98. Antti

  Oletko Juhani itse kritisoinut jotakin lääketieteeseen liittyvää, virallisten tahojen toimintaa tai muuta Heikkilän kritisoimaa vastaavaa? Heikkilähän ilmeisesti antaa ymmärtää, että hän puhuisi jostakin asiasta, joka halutaan vähin äänin lakaista maton alle, ja josta edes toimijat itse eivät välttämättä tiedä (kuten ”aivopessyt” lääkärit). Näin kirjaa myös suositellaan: ”Lue, niin tiedät jotakin, mitä ei haluta ihmisten tietävän”.

  Olen käsittänyt, että ongelmat kyllä tiedostetaan, mutta puhutaanko ja puututaanko niihin tarpeeksi? Kovin vaikea kyllä uskoa, että tarvittaisiin vain yksi lääkäri avaamaan muiden lääkäreiden silmät epäkohdista, joita tahattomasti tai tahallisesti ei muuten huomattaisi. Ilmeisesti Heikkilä pitää suurinta osaa kollegoistaan joko sokeina tai ihmisten terveydestä piittaamattomina, tunteettomina ja rahanahneina. Ja itseään tietenkin kaikkien näiden yläpuolella olevana: viisaimpana ja aidosti ihmisistä välittävänä. Kenen mielestä tämä on realistista?


  • Juhani Knuuti

   Lukuisa määrä lääkäreitä ja ravitsemustieteilijöitä näitä samoja asioita pohtii ja puhuu. Ennaltaehkäisyn suuri tarve, elintapojen huonous, huono sitoutuminen ravitsemussuosituksiin jne. ova keskiössä. THL:n keskeinen tehtävä on juuri tuo alue. Pututaanko siitä tarpeeksi? Ainahan vastaus on, että ei tietenkään puhuta, jos perusteena on se miten nuo on saatu korjattua. Toisaalta kuitenkin keskimääärin väestön terveys paranee koko ajan, vaikka paljon olisi parannettavaa. Ihmiset eivät vain aina halua elää terveellisesti.


  • Annu

   Jos haluat Antti saada Heikkilästä paremman kuvan ja hänen aivoituksistaan: ’miksi hän on tuollainen mikä on’, niin kannattaa lukea hänen kirja kapea polku, jossa kertoo itsestään. Hänhän ei piittaa arvonimistä / kunniamerkeistä ja seuraa vain omaa polkuaan. Kirjastosta saa joten ei kannata ainakaa ostaa sitä.


   • Juhani Knuuti

    Huomatkaa, että nyt ei ole kysymys lainkaan henkilöstä vaan kirjan sisällöstä. Keskitytään siis kirjan faktantarkistukseen, ei siihen mitä minä taikka joku on mieltä taikka millaisia ovat henkilöt, jotka tarkistusta ovat tehneet taikka kirjoja kirjoittaneet.


    • Antti

     Joo ei minua kiinnosta jonkun ihmisen elämäntarinat, vaan totuus. Minusta ei ole realistista, että vain yksi ihminen kokemuksineen sekä hänen kiihkoilevat, epäloogiset ja virhepäätelmille alttiit kannattajansa tietäisivät totuudesta enemmän kuin loogiset, asiaa objektiivisesti tutkivat asiantuntijat. Enää ei eletä ”flat earth” -ajalla, jolloin piti luottaa vain omiin silmiin, tuntemuksiin ja luuloihin.
     Ja rahaan liittyvät asiat voi unohtaa, vai miksi Heikkilä olisi vapaa oma lehmä ojassa -ajatuksesta?


     • Annu

      No kirjasta saisit myös kysymyksiisi joitakin vastauksia. Ei ole olemassa mitään yksinkertaista totuutta. Ihmiset omine aivoituksineen ja uskomuksineen tekevät asioista monimutkaisia ja keskenään kiistelevät. Ajatuksin totuutta et koskaan saa tietää. Jokaisella ne ovat omanlaisiansa.


     • Antti

      Näinpä, mutta tutkimuksin päästään lähemmäs totuutta 😉


     • Annu

      Maailmassa on kuitenkin paljon hyviä kokemuksia ruokavaliohoidoista ja ennaltaehkäisystä, ei se ole Antin keksintö. Hän on hakenut maailmalta oppia. Eikä toi ole edes mikään ihmeellinen ja erikoinen asia.


     • Antti

      Miksi ruokavaliohoitoja ja ennaltaehkäisyä pidetään tieteeseen ja virallisiin hoitoihin kuulumattomina? Mitä ravitsemustiede ja vaikka kouluterveydenhuolto sitten on? Tottakai ne ovat hyviä aina kun mahdollista.


     • Annu

      Kuka pitää?

      Toisaalta voisi kysyä miksei sitten hoideta? Miksi vain tyrkätään resepti käteen? Ei toki aina mutta esim. itselläni ja useilla tuollaisia kokemuksia.

      Antti ehkä saa potilaan itse oivaltamaan tuon asian.


     • Antti

      Monet tuntuvat pitävän, ja sinunkin kommentista sain sen vaikutelman, kun toit ne esiin vastatessasi tutkimuskommenttiini. Mutta ilmeisesti et sitten pidä? Toinen asia, mitä ihmiset tuntuvat ajattelevan, on että jos jotakin tehdään ”maailmalla”, niin se itsessään olisi tae toimivuudesta. Tämä vaikutelma syntyy, kun sitä kovasti korostetaan, että siellä ja täällä tehdään näin. Siis usein ainoana perusteena toimivuudelle, ilman sen kummempia todisteita siitä. Jossain näin jopa sellaisen perusteen, että: ”Ei ne vaihtoehtohoidot niitä paljon käyttävissä maissa ainakaan elinaikaa lyhennä”. Niin kuin se kertoisi jotakin niiden toimivuudesta.


    • kristiina

     Tässä on suora lainaus Heikkilän lääkkeetön elämä- kirjan sivulta 135.
     ” Olen tästä kokemuksestani lähtien neuvonut syöpäpotilaita ravintoasioissa. En puutu viralliseen hoitoon, annan vain tukihoitoa. Jotkut potilaat eivät ole halunneet virallisia hoitoja, ja tätä päätöstä olen kunnioittanut. Jotkut ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla. Kokemukseni virallisen hoidon ja ravintohoidon yhdistelmästä ovat olleet erittäin hyviä. Hyvin moni ravintoneuvontaa saava kestää syöpähoidot aivan eri tavalla kuin ne, jotka eivät saa tukihoitoa. ”

     Omistan kirjan ja olen sen lukenut. Mielestäni tämä on Heikkilän keskeinen sanoma koskien
     syövän hoitoa. Sokea Reettakin näkee sen, että tässä keisissä on nyt kyse Heikkilän täydellisestä lynkkaamisesta eikä mistään muusta. Oksettavaa!


     • Annu

      Siltä se minustakin on tuntunut. Etenki hesarin valheelliset jutut kirjasta (jos on luottamista heihin jotka kirjan lukeneet). Kirjaa en siis vielä ole lukenut, mutta sekin aika koittaa kunhan kirjastosta sen saan. On vaan niin suosittu että pitkä jono.


     • Juhani Knuuti

      Lue vastaukseni Kristiinalle. Ennen kuin väität ketään valehtelijaksi, kuuntele myös HS toimittajan Satu Vasantolan luento aiheesta, miksi faktantarkitusta tehtiin: https://www.hs.fi/elama/art-2000005965884.html


     • Annu

      Vähän sellainen kuva että tehty kärpäsestä härkänen.

      No tullutpa kirja ja Antti ainakin kaikkien tietoisuuteen.


     • Juhani Knuuti

      Olen kyllä aivan eri mieltä, kun tietää kuinka merkittäviä nuo virheet ovat. Kyllä lääkärin kirjoittama tietokirja tulee perustua tietoon eikä mutuun.


     • Antti

      Eikö teidän mielestä siinä ole mitään outoa, että puolustetaan kirjaa, jossa on paljon osoitettuja virheitä? Onko teidän mielestä ihan ok, että lääkärin puheesta osa on totta ja osa ei?


     • Annu

      Ja olen siis lukenut juuri tuon Vesantolan kirja väitteet. Missään kirjassa ei sanota niin mitä hän kirjoitti. Ainakin jos on luottaminen heihin jotka kirjan lukeneet.

      No, pitäisi kyllä tosin olla hiljaa ennenkuin olen itse sitä edes lukenut, kun sisältö on nyt vain muiden puheiden ja kirjoitusten varassa.


     • Juhani Knuuti

      Tuosta viimeisestä kommentista olen harvinaisen samaa mieltä. Silti olet täällä ollut puolustamassa kirjaa. Eikö siinä ole sinusta mitään outoa?

      Ekasta kommentista pistää silmään, että sanot niiden olevan toimittajan väitteitä vaikka ihan päivänselvästi toimittaja on kirjoittanut vain asiantuntijoiden palautteesta eikä omia mielipiteitään. Etkö tiedä miten toimittajat toimivat? Etkö hyvä ihminen mitenkään usko, että HS antoi kirjan luettavaksi neljälle asiantuntijalle, kuten siinä sanotaan? He siis LUKIVAT sen ja sitten antoivat vastineen HS:lle. Sinä olet ollut täällä siis kumoamassa noiden neljän asiantuntijan kantaa, vaikka et ole edes kirjaa lukenut!

      Minusta tuntuu yhä enemmän, että suurin osa täällä mekastavista on ainoastaan vain puolustamassa kirjaa fiiliksen perusteella, eivät asiaperustein.


     • Juhani Knuuti

      Arviointi ei perustu vain tuohon yhteen sivuun. Olet kai varmaan lukenut tämän kirjoitukseni ja myös Helsingin sanomien arikkelin, jossa muut asiantuntijat ovat kirjaa arvioineet.

      Faktantarkistus on täysin normaali ja suorastaan toivottava tapahtuma silloin kun kirjan väitetään olevan tietokirja. Tietokirjan pitää kestää kritiikki. Asia olisi varmaan edennyt faktantarkituksen jälkeen ihan eri tavalla, jos kirjoittaja olisi antanut ensimmäisenkään vastineen täysin asialliseen ja perusteltuun kritiikkiin.

      Se, mitä tapahtui sitten faktantarkituksen jälkeen ei ole tietenkään asiatarkistajien syytä eikä edes kontrolloitavissa. Joka tapauksessa lynkkaus on tietenkin ihan eri asia, kuin asiallinen terveysväitteiden tarkastalu.


 99. Mikko Linnolahti

  Minä olen nyt lukenut tämän kirjan kannesta kanteen. Kirjan keskeinen sanoma on sairauksien ennaltaehkäisy sekä lääkehoidon tukitoimet. Kirja suosittaa syömään luonnollista prosessoimatonta ruokaa ketogeenisen vähähiilihydraattisesti, samanaikaisesti hoitaen sekä fysiikkaa että psyykettä.

  Mielestäni kirjan tuomitseminen huomioimatta sen keskeistä sanomaa on epäeettistä ja vastoin hyvää käytäntöä. Luettuani kirjan olen samaa mieltä Pauliina Aarvan kanssa: https://liinanblogi.com/2019/01/13/levittaako-media-vaaristeltya-tietoa-antti-heikkilan-kirjasta/


  • Juhani Knuuti

   Tottakai saat olla sitä mieltä. Ja samaa mieltä kuin Aarva. Kuitenkin kaikki asiantuntijat ovat olleet eri mieltä.

   Toki kirjan voi lukea niinkin (kuten ilmeisesti sinäkin olet tehnyt) että jättää huomiotta kaikki kirjan merkittävät virheet ja ajatelee, että iso kuva ratkaisee. Ei se mene niin. Jos lääkäri kirjoittaa kirjan jossa on massiivisia virheitä liittyen syöpähoitoon, valtimotauteihin, diabeteksen hoitoon ym, se ei kyllä ole ok, vaikka iso kuva olisikin periaatteessa hyvä.

   Minäkin omassa kirjoituksessani ihan aluksi sanoin, että lähtökohta on ihan hyvä, mutta yhden patenttiratkaisun tunkeminen jokaiseen mahdolliseen sairauteen ei ole hyväksyttävää, kun tutkimustieto sanoo ihan toista. Erityisesti vielä, kun virheet on selvästi kerrottu, kommentoidaan, että ei ole virheitä löydetty. Haloo!


  • Antti

   Unohtakaa nyt jo nuo tuomitsemiset, haukkumiset ja vainoamiset. Tuommoiset sanat liittyvät turhaan tunteiluun, joita ei tällaisessa asiassa tarvita. KUKAAN ei ole kritisoinut tai tuominnut itse Heikkilää tai Heikkilän erittäin hyvää tavoitetta lääkkeettömästä, terveellisestä elämästä. Eiköhän se ole meidän kaikkien tavoitteena, minun ainakin. Siksi me kaikki etsimme tietoa ja keskustelemme terveysasioista, jotta saisimme ennaltaehkäistyä terveysongelmia. Se, mitä kritisoidaan, on vain ja ainoastaan ne osat kirjasta, jotka tieteen mukaan ovat selvästi virheellisiä, EI siis kaikkia. Kirja olisi ollut tai olisi mahdollista kirjoittaa myös ilman niitä virheitä, jotta jäljelle jäisi vain se kaikki hyvä ja tavoittelemisen arvoinen, joka ei ole ristiriidassa tieteen kanssa. Mutta jostakin syystä Heikkilä haluaa vääristellä tutkimustuloksia omiin tarkoituksiinsa, ei virheiden osoittamisesta huolimatta huomaa vikaa tulkinnoissaan tmv.

   Juhanikin myönsi, että lääkärit tietävät ravitsemuksesta liian vähän, eivätkä täten osaa käyttää sitä ennaltaehkäisyssä niin suurissa määrin, kuin ihan jopa tieteen perusteella olisi suotavaa. Tähän on hyvä puuttua ja tätä on hyvä vaatia. Onko kukaan kysynyt lääkäriltään, että olisiko tähän vaivaan jokin lääkkeetön hoitotapa, ja ehdottanut esimerkiksi ruokavaliota? Jos sen voidaan osoittaa olevan tutkitusti toimivaa, miten lääkäri voisi sitä vastustaa? Etenkin, jos asiakas/potilas kertoo haluavansa vältellä lääkkeitä niin paljon kuin mahdollista ja käyttää muita hoitokeinoja ensisijaisesti. Lääkkeitä vasta sitten, kun mitään muuta mahdollisuutta ei ole.


   • Annu

    No just. Ompa neuvo. Meneppä kokeilee puhua lääkäreille järkeä, tai ehdottamaan ruokavaliohoitoa. Suututat vain turhaan lääkärin.

    Nyrkkisääntönä: älä puhu lääkärille mitään, äläkä kyseenalaista hoitoa mitä ehdottaa.

    Potilalaalta saatetaan jopa kieltää yhteiskunnan tarjoama hoito, tai kelan hoitotuki jos et syö lääkkeitä.

    ’Jos et syö lääkkeitä, niin on turha tulla tänne’ on tavallisin kommentti lääkäriltä.


    • Antti

     Ei ollut tarkoitettu neuvona, ihan vaan kysymyksenä, että onko näin joku tehnyt ja mitä siihen on vastattu. Ymmärrän lääkärin vastustuksen, jos ei ole muuta vaikuttavaa hoitoa kuin lääke, mutta en ymmärrä, jos on tieteellisesti vaikuttavaksi todettuja vaihtoehtoja.


    • Juhani Knuuti

     Annu, puhut kyllä pelkkiä urbaaneja legendoja, joissa ei ole kyllä hiventäkään perää. Huoh. Ihmettelen että tuollaisia jaksetaan toistaa eikä yhtään ajatella mitä tuli kirjoitettua. Lääkkeetön hoito on aina ensisijainen, monissa tilanteissa se ei vain riitä. Keneltäkään ei kielletä mitään hoitoa tai tukea, jos ei jotain lääkettä syö. Missä ihmeen stalinlandiassa luulet meidän elävämme.


     • Annu

      Siellä juuri.

      Ihmettelen samaa minkä kyvittelette käytäntömme olevan? Ette ymmärrä tai tiedä tämän päivän lääkäreiden ja etenkin kelan käytäntöä.

      Kelan etuudessa pitäisi olla paitsi työkyvytön mutta myös hoidon piirissä ollakseen oikeutettu etuuteen.

      Kelassa asiantuntijalääkärit arvioivat hoitavan lääkärin lausunnon perusteella (näkemättä siis asiakasta) asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä sitä, täyttyvätkö kriteerit.

      Käytännössä Kela edellyttää lääkehoitoa.


     • Juhani Knuuti

      Ketään ei ole tähän päivään mennessä rangaistu, jos ei ole jotain kirjoitettua lääkettä käyttänyt. Puhut aivan höpöjä.
      Nythän juuri mikään ei ole pakollista, ei edes rokotukset, eikä pidäkään olla. Voi myös elää epäterveellisesti eikä siitä seuraa mitään.

      Työ- ja toimintakyvyn arviointi on ihan eri asioita, kuin mistä nyt puhuit.


 100. entäs ne statiinit

  jaa, uusimman blogin mukaan diabetes remissioon heikkilään opein. Kumma ettei diabetestä saatu remissioon ennen AH:n oppeja.


  • Annu

   On se saatu paljonkin ennen. Muuttaa vain ruokatottumuksiaan, niin ei tarvitse lääkettä.


  • kristiina

   Jo 1900-luvun alussa on käytetty tiukkaa vähähiilihydraattista/ketogeenistä ruokavaliota diabeteksen hoitoon. 2-tyypin diabeetikot ovat sillä mitä ilmeisemmin pärjänneet ja toipuneet. Ykköstyyppi on saanut lisäaikaa, mutta toki ilman insuliinia sitten menehtyneet. Muotidieetistä puhuminen tuntuu tätä tietoa vasten hieman kummalliselta.

   Hiilihydraattirajoitus on sitten myöhemmin jostain kumman syystä ”unohtunut”, kun lääkehoidot yleistyneet . Nyt on käynnissä raivoisa vastahyökkäys, kun joku uskaltaa häiritä bisneksiä. Tämän saman kohtalonhan ovat kokeneet mm. Annika Dahlqvist Ruotsissa ja Tim Noakes Australiassa.

   http://www.tritolonen.fi/uutiset/2984-sokeritaudin-hoito-ohje-vuodelta-1904.


   • Juhani Knuuti

    Ennen kuin insuliini keksitiin, tietenkin pyrittiin kaikin keinoin pitämään glukoositasot edes jossain rajoissa. Tällöin ruokavalio, joka muistuttaa nykyistä VHH-ruokavaliota oli tietenkin käytössä. Muutta kun Tyypin 1 diabeteksessa yksinkertaisesti insuliinin tuotanto lakkaa saarekesolujen tuhoutuessa, hoito ei riittänyt vaan potilaat saivat vakavia komplikaatioita ja kuolivat. Siis tuosta ruokavaliosta huolimatta. Taudin syyhän oli siis insuliinin puute ja luonnollisesti ainoa oikea hoito siinä tilanteessa on poistaa tuo syy antamalla insuliinia, jolloin potilaiden elinikä on nykyisin varsin lähellä muun väestön elinikää. Kun tuo syy on poistunut, ei siitä automaattisesti voi tehdä päätelmiä, että nytkin tyypin 1 diabeeetikoiden pitäisi noudattaa VHH-ruokavaliota.

    Ehdotatko, että meidän pitäisi siirtyä hoitamaan diabeetikoita vuoden 1904 keinoin? Jos niin tekee, voi saman tien valmistautua Valviran puuttumiseen, ja ihan oikeutetusti.

    Tyypin 2 diabeteksen mekanimsi on aivan erilainen ja siitä olen kirjoittanut aikaisemmin:
    http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/insuliiniresistenssi-insuliini-ja-tyypin-2-diabetes/
    http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/vahahiilihydraattinen-vhh-ruokavalio-ja-diabetes/

    Siinäkin lopulta diabeteksen puhkeaminen edellyttää insuliinituotannon heikentymistä. Tyypin 2 diabeteksessa on VHH hyvä vaihtoehto. Mutta sama hyöty saadaan myös diabeetikon suositusruokavaliolla, jolle on moninkertainen määrä tutkimustukea verrattuna VHH:oon. Sen vuoksi VHH:ta voi pitää muotidieetinä, jonka muodissaolo on tosin jo selvästi hiipunut.

    Mistä ihmeen raivoistasta västähyökkäyksestä puhut? Ainoa vastahyökkäys kohdistuu virheellisiin väitteisiin VHH-ruokavalion käytöstä ainoana ja oikeana ruokavaliona melkein jokaiseen sairauteen ja vaivaan. Tottakai saa ja pitääkin saada kritiikkiä, jos esittää perusteettomia väitteitä. Ei reaktiossa kyse ole mistään reagoijan omien bisnesten häirinnästä vaan huuhaatiedon vastustamisesta. Tuleeko sinulle mieleen, että monet mainitsemasti nimet itse asiassa hyötyvät taloudellisesti huomattavasti tämän virheellisen tarinan jakamisesta. Tämä huuhaan vastainen kritiikki toivottavasti häiritsee noita huuhaabisneksiä.


    • Eräs tuntematon

     Juhani Knuuti, tämäkin vastauksesi on minusta hyvin aggressiivissävyinen. En ole VHH kannattaja, enkä vastustaja, mutta mielestäni on oikeasti välittynyt raivoisa vastustus teidän arvisa Knuuti ja muiden nimeltä mainitsemattomien julkinen spekulointi A.H:n kirjan tiimoilta.

     Minäkin kiinnostuin ko. kirjasta vasta tämän julkisen ryöpytyksen jälkeen. Mitä te tällä julkishakuisuudelanne voitatte? Ette mitään muuta, kuin oman maineenne menetyksen.

     En ole lukenut kirjaa, mutta voi olla, että tulen tutustumaan kyseisin henkilön kirjallisuuteen ja voi olla, että saan vielä kiittää teitä arvoisa Knuuti, että toitte niin suureen julkisuuteen tämän henkilön kirjoitukset.


     • Juhani Knuuti

      Onko ihan mahdotonta erottaa kaksi asiaa: VHH ja kirjan arvostelu?

      Vastaukseni ei kieli aggressiivisuudesta vaan siitä, että kun takana on jo yli 600 kommenttia ja tämä sama asia on ainakin 100 kertaa käsitelty, ja sama henkilö edellen vain tahallaan sekoittaa nuo kaksi asiaa, turhautumisen tunne toisinaan voittaa. Vielä 101 kerran: Kirjoitukseni käsitteli kirjan virheitä. Piste. Se ei käsitellyt muilta osin VHH-ruokavaliota lainkaan, koska olen siitä jo kirjoittanut aiemmin.

      Jos maineeni menee siitä syystä, että olen yksi niistä, jotka ovat nostaneet keskeiset asiavirheet lääkärin kirjoittamassa kirjassa esiin, niin menköön.


     • Antti

      En vain käsitä, miten ihmeessä tuosta saa väännettyä aggressiivisen. Voisitko ihan konkreettisesti osoittaa kohdat, joista sinulle tämä vaikutelma syntyy? Jos joku on raivoisa ja aggressiivinen, niin minusta se on kyllä Heikkilä. Blogikirjoitukset ovat järkyttävää luettavaa, varsinaista kiusaamista, kun kaivellaan toisten henkilökohtaisia asioita ja tarpeen mukaan väritetään niitä omalla mielikuvituksella.

      Juhani nimenomaan on ihailtavan kärsivällisesti kerta toisensa jälkeen jaksanut selittää, miten asiat tutkitun tiedon mukaan ovat. Vaikka kuinka pitäisi rautalangasta vääntää sellaisille henkilöille, jotka eivät millään tahdo ymmärtää lukemaansa, tai eivät lue asiaa, jota kommentoivat.


     • Päivi Hongisto

      Juhani, jos todella olisit huolissasi vain kirjan virheistä, miksi et henkiiölle itselleen kaikessa hiljaisuudessa kertonut sitä ja pyytänyt asiallisesti korjaamaan virheet. Nyt kuitenkin on huudettu maailmalle, kuinka täynnä virheitä ko. teos on. Ja tämä huutaminen on vaikuttanut sen, että myynti onkin ollut huipussaan.
      Jos tätä julkista huutamista ei olisi tapahtunut, en minäkään olisi tiennyt koko kirjan olemassa olosta. Mutta, jos et kykene ymmärtämään sitä miten suuri yleisö on käytöksenne kokenut, en voi sille mitään.

      Katson, että asia minun osaltani loppuun käsitelty.


     • Juhani Knuuti

      Olet siis siinä uskossa, että asiasta ei olisi viestitty suoraan. Olet väärässä. Tilanne oli se, että sekä kirjoittaja että kustantaja sanoivat, että kirjassa ei ole muutettavaa eikä suostuneet tekemään mitään virheille. Myöskin kaikki vähänkin kriittiset kommentit sensuroidaan Facebook-sivuilta eikä blogiin pääse jättämään lainkaan kommentteja. Näiden seikkojen vuoksi se, että asiasta tehtiin julkinen, on ihan perusteltua.

      Ylipäätäänkin tietokirjoista tehdään arvostelut ja kritiikki, jotka ovat aina julkisia. Se, että tämä julkisuus usein vain kasvattaa myyntiä on tietenkin tosiasia mutta ainakin lukijat osaavat suhtautua kriittisesti siihen mitä lukevat.


 101. Antti

  Puhutko nyt siis omasta kokemuksestasi, että sinulta on evätty tuet sen vuoksi, ettet ole suostunut ottamaan jotakin lääkettä?


 102. Mikko Linnolahti

  Nature 3 päivää sitten
  https://www.nature.com/articles/s41586-019-0885-0

  ”Our data suggest that autophagy is an integral component of the tumour suppressive crisis mechanism and that loss of autophagy function is required for the initiation of cancer.”


 103. Markku Niskanen

  Juhani kirjoitti: Myöskin kaikki vähänkin kriittiset kommentit sensuroidaan Facebook-sivuilta eikä blogiin pääse jättämään lainkaan kommentteja.
  Taisitpa tehdä saman kirjoittamalleni kommentille viikonloppuna. Se ei mielestäni ollut niin paha kirjoitus että ymmärtäisin sen poiston.


  • Juhani Knuuti

   Saattaa olla, tosin en muista nyt tähän hätään mikä siinä oli poiston perusteena. Hyvin tarvoin tarvitsee poistaa mutta jos kommentti on pelkkää saman jankutusta eikä siinä ole mitään keskustelun aloituista, miksi ylipäätään kommentoida? Olen poistanut alle 1% kommenteista.

   Mutta, ei sinulla pitäisi tässä asiassa olla paljoakaan kritisoitavaa minun toimintani suhteen. Nytkin tässä kirjoituksessa on 611 kommenttia, joista aika iso osuus on kriittisiä kommentteja, pääopsin kyllä siltä pohjalta, ettei haluta erottaa kirjan arvostelua ruokavalion taikka lääkkeettömyyden arvostelusta. Asiallinen kritiikki on tervetullutta mutta minulla on täysi oikeus poistaa pelkät parjaukset ja jankutukset.


 104. Antti

  Heikkilä kertoi koe-eläimillä tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan vähähiilihydraattinen ruokavalio vähentää paksusuolen syövän riskiä 75%. Meni tietenkin täydestä seuraajilleen: ”Tuo tieto oli minulle rehellisesti sanoen ihan uutta tietoa. Ainakin nyt sitten tiedän tämänkin”.

  Myöhemmin Heikkilä linkitti artikkelin, jonka mukaan nyt on tutkittu, että suuri osa tutkimuksista on satunnaista kohinaa. Artikkelissa puhuttiin tutkimusten toistettavuuskriisistä ja sensaatiokulttuurista. Eiköhän Heikkilä itse juurikin ole edistämässä tätä sensaatiokulttuuria levittämällä yksittäistä koe-eläintutkimuksta todisteena?


  • Annu

   Huomasin itsekki ja se on jo ’ikivanha’ juttu. Tutkimus 2015 ja 2016 ja se tekniikan maailman juttu oli vuodelta 2017. Ei siis mitään uutta.


  • Antti

   Niin? Sellaisia Heikkilä kuitenkin on jostain kaivanut. Minusta tämä Heikkilän sanoma ja siihen ”kannattajansa” vastaama ovat hyviä osoittamaan sen, kuinka sillä ei niinkään ole väliä, mitä tarkalleen ottaen sanotaan, vaan mitkä asiat vain yhdistyvät ihmisten mielissä ja miten helposti. Tarvitsee vain sanoa vhh yhdessä lauseessa ja jokin sairaus seuraavassa lauseessa, niin ihmisten mielissä vhh jo estää jonkin sairauden. Aivan sama, puhuttiinko MAHDOLLISESTA vaikutuksesta, josta ei siis vielä noin vain voi vetää johtopäätöksiä ihmisiin.

   Miksihän nämä ”uudet” hiiritutkimukset ovat Heikkilän mielestä yhtään sen luotettavampia, kuin ”vanha” laaja tutkimusmassa? Onko niillä vain luotettavia rahottajia? Vai tuottavatko ne vain hänen oman liiketoimintansa kannalta kivempia tuloksia?


 105. solubiologi

  Melko urakka kahlata läpi tämä keskustelu. Kommentointini toistaiseksi vain yleisellä tasolla. Mielestäni kirja Lääkkeetön elämä oli ammattilaisille hieman liian mutkat suoriksi vetävä, virheitäkin sisältävä. Tärkeintä omasta mielestäni on kuitenkin Heikkilän sanoma koskien lähinnä metabolista oireyhtymää ja siihen liittyviä terveysongelmia: ihminen pystyy itse myös omilla elintavoillaan vaikuttamaan sairastumiseensa ja mahdolliseen hyvään oloonsa. Tämän ymmärtäminen ja tähän herääminen on mielestäni se kirjan suurin viesti. Arvon lääkärinkunta ei ehkä ihan ymmärrä, mikä on nykypäivän ’tavan tallaajan” terveellinen ruokavalio ; perheissä syödään eineksiä, pullaa ja leipää. Sokeria kuluu ja aterioita kirvataan höttöhiilareilla, hampurilaisilla ja pitsoilla . Siksi Heikkilän teksti toimii, koska hän puhuu ”kansan kieltä”; hän yksinkertaistaa asiat niin, että ihan tavallinenkin kadunmies ne ymmärtää. Ei tavallinen tallaaja juuri ymmärrä edes mikä on hiilihydraatti, etenkäön vanhempi väestö. Mutta kun Heikkilä kertoo, että pullat, karkit, peruna, pasta ja leipä pois, niin ymmärtää jo mökin mummokin. Tässä on se idea, miksi asia menee perille. Se on kerrottu niin yksinkertaisesti ja selkokielisesti, että sen kaikki ymmärtävät. Paljon on tieteessä popularisoinnin tarvetta, jotta tieto saadaan kuluttajille perille. Ja professorille tiedoksi: tavan kansa ei lue pubmedia, vaan Aamulehteä, Hesaria, Iltalehteä ja Iltasanomia, jota kautta sitten saavat näitä terveysuutisia tietoonsa. Ja iso osa kansasta ei ole edes kiinnostunut terveellisestä ravinnosta, sillä yleinen suuntaus on, että lääkettä haetaan, kun terveys mättää. Kansaa pitäisi päästä herättelemään rajummin omien valintojen terveyttä tuhoavasta elintavasta ja sitä Heikkilän kirja juuri tekee.


  • Juhani Knuuti

   Olen samaa mieltä. Harmi vain, että periaatteessa hyvä perussanoma on pilattu huuhaalla ja yhden ainoan ratkaisun tyrkyttämisellä.


   • Markku Niskanen

    Juhani kirjoitti: Harmi vain, että periaatteessa hyvä perussanoma on pilattu huuhaalla ja yhden ainoan ratkaisun tyrkyttämisellä.

    Edelleenkin, ketogeenisuus ei ole ainoa asia ravitsemuksessa, joka tuodaan kirjassa esille. Eikä kaikessa se ratkaiseva vaikutuksen aikaan saaja. Vaikuttavia yksityiskohtia ja itsenäisiä vaikuttavia asioita on kymmenittäin muitakin. Luepa kirja uudestaan niin ei tarvitse kaiken aikaa inttää tuota asiaa.


    • Juhani Knuuti

     Toki kirjassa on muutakin mutta kyllä se ”Suuri Linja” on tuo ketogeeninen ruokavalio, joka hoitaa kaikki. Sehän on hänen verkkosivujensa keskeinen viesti. Ja kaikki kommentit ja ratkaisut pyörivät sen ympärillä.


  • Antti

   Kuinka niin lääkärikunta ei ymmärrä? Nimenomaan vaihtoehtohoitoja suosittelevat eivät ymmärrä, kun syyttävät ravitsemussuosituksia kuvitellen ihmisten syövän niiden mukaan. En ymmärrä, miten terveellisiä elämäntapoja voisi olla niin vaikea käsittää ilman Heikkilän selityksiä, ja että Heikkilä olisi ainoa ihminen Suomessa, joka osaisi ne ymmärrettävästi selittää. Mikä esimerkiksi ruokakolmiossa on niin vaikeaa?

   Ainakin omasta mielestäni tuntuu, että ehkä isompikin liikkeelle paneva voima on jännittävät salaliittoteoriat. Niillä saadaan varmaan aika monen kiinnostus terveysasioihin heräämään.


   • Annu

    Lääketeollisuus on jo jättiteollisuutta ja verrattavissa sotateollisuuteen joten ei yhtään haittaa vaikka tohinassa olisi mukana jännittäviä salaliittoja herättelemässä ihmisiä. No salaliittoja nyt ei ole paitsi joidenkin mielikuvituksissa.

    Tekisi hyvää boikotoida lääkkeitä ja monia muitaki asioita ja elää kaikinpuolin vastuullisesti ja tervettä elämää. Alkaisi itse huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Tekisi yhteisöllemme hyvää joskus parantua tästä ’raha on jumalamme’ huumasta.

    Ettei joku kohta viisastelemaan ala ja kerro että tekee Anttiki rahaa. Heikkilä on ihan samassa veneessä ja yhtenä motivaationa hänellä myös raha.


    • Antti

     Omasta terveydestä huolehtimisessa ja sen ansiosta lääkkeiden välttämisessä ei edelleenkään ole mitään väärää. Kyse on vain siitä tavasta, miten se tehdään, kun ei sitä kannata ihan millä tahansa keinoilla yrittää tehdä. Olen aivan samaa mieltä siitä, että raha on liian arvostettua, ja että se ei saisi vaikuttaa haitallisesti niin tärkeään asiaan kuin ihmisten terveys. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hylkäisin koko lääketieteen ja ottaisin mitä tahansa muuta sen tilalle.


     • Annu

      Ei kokonaan tarvitse hylkää. Ei kukaan tietääkseni esim. kirurgiaa kyseenalaista.

      Ei asiat muutu jos ihmiset ei välitä itsestään, muista tai jos kiltisti hyväksyvät kaikkea negatiivisuutta.


     • Antti

      Oli ilmeisesti liian kärjistetysti ilmaistu, kun pointti meni ohi. Unohdetaan se ”koko”. Siis vaikka raha on myös vaikuttamassa lääketieteeseen, niin en silti kelpuuttaisi mitä tahansa tutkimatonta tai vaikuttamattomaksi todettua sen tilalle.


     • Annu

      En tiedä mitä terveysbisneksen tilalle muuta kuin ennaltaehkäisy, eli terveelliset elämäntavat.

      Kuitenkin tätä menoa menemme vain huonompaan suuntaan.

      Tässä asiantuntija kertoo ongelmasta.
      https://yle.fi/aihe/artikkeli/2005/10/18/medikalisaatio-tekee-meista-kaikista-sairaita


     • Juhani Knuuti

      Todellisuudessa väestön terveydentila ja elinaika ovat koko ajan parantuneet ja pidentyneet. Ei siis huonompaan suuntaan vaikka uhkakuviakin on. Huuhaalla ei näitä uhkakuvia ratkaista.

      Lue lisää:
      http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/ylidiagnostiikka-ja-ylihoito/
      http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/medikalisaatio/


     • Juhani Knuuti

      Kirurgia on siis ok? Vaikka yhtä lailla tehdään tarpeettomiakin toimenpiteitä?
      Lääkehoito on demoni, josta seuraa vain pahaa? Vaikka monissa sairauksissa juuri se lääkehoito on pelastava.

      Et ehkä havaitse kuinka omituisilta ja epärealistisen tietämättömiltä kommenttisi vaikuttavat.


     • Annu

      Ei kukaan kiellä lääkkeiden ottamista. Siihen on kuitenkin vaihtoehtoja. Voi elää tervettä elämää ihan ilman lääkkeitä. Se ei ole mitään huuhaata, vaikka väkisin yrität väittää että lääkkeetön elämä on huuhaata.


     • Antti

      Ei ennaltaehkäisy edelleenkään kuulu vain vaihtoehtohoitoihin. Vai mikä se ravitsemussuositus esimerkiksi sitten on?
      Enkä mitään sellaista yritä väittää. Ihan hyvin se voi joidenkin kohdalla jopa onnistua. Mutta väitätkö itse, että kaikki mahdolliset sairaudet olisi hoidettavissa ilman lääkkeitä? Siis hoidettavissa, silloin kun sairaus on jo ilmaantunut, eikä sitä voi enää ennaltaehkäistä.


     • Annu

      Sori, oli tarkoitettu Juhanille, kun han kirjoitti ’huuhaalla ei uhkakuvia ratkaista’.

      En edelleenkaan nae mita huuhaata on laakkeettomassa elamassa tai vaikka elintapojen takia kunto romahtanut ja kayttaa laakkeita ja sen lisaksi alkaa hoitaa itseaan ihan pelkalla elamantapamuutoksilla ja paasee myos parhaassa tapauksessa laakkeista eroon. Kylla se on mahdollista monille ollut, vaikkette usko.

      Jos Heikkilan opeilla pystyy elaa ilman laakkeita, paasee niista eroon, tai ennalta ehkaisee, niin hyva jos Juhanin opeilla, niin hyva, jos jonkun muun opeilla niin hyva, jos itse kokeilee ja tutkii mika tuntuu itselta hyvalta niin hyva.

      Toki jos ei pida laakkeita huonona ratkaisuna, niin ymmarran hyvin etta pidatte laakkeetonta elamaa huonona.


     • Antti

      Mitä nyt tarkoitat lääkkeettömällä elämällä? Sitä, että lääkkeitä ei tarvitsisi mihinkään sairauteen missään tilanteessa? Miksi pitäisin lääkkeetöntä elämää huonona?
      Itse en todellakaan mielelläni haluaisi syödä lääkkeitä, ellei ole aivan pakko. Ja pakko on sellainen sairaus ja tilanne, johon ei ole todettu muuta vaikuttavaa hoitoa. Haluan välttää lääkkeitä mahdollisimman pitkään elämällä terveellisesti ja selvittämällä, mitkä lääkkeet todella ovat välttämättömiä missäkin tilanteessa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että uskoisin kenen tahansa lääkkeiden vastustajan puheisiin.


     • Juhani Knuuti

      Pulushakkia ja olkinukkeja.

      Kukaan ei ole arvostellut pyrkimystä lääkkeettömään elämään. Tuollaisten väitteiden laittaminen toisen sanomaksi on juuri olkinukkeja vastaan taistelua.

      Mutta silloin, kun oikeasti on sairaus, johon tarvitaan lääkkeitä, niitä pitää myös käyttää. Muuten olemme takaisin keskiajalla. Syöpä ja valtimotauti voi tulla vaikka olisi tehnyt kaikkensa terveytensä eteen. Ei ole mitään järkeä vain vastustaa vastustamisen vuoksi. Lääkkeiden käyttö on silloin perusteltua, kun niitä tarvitaan ja kun hyödyt ovat suuremmat kuin haitat.


     • Annu

      Minä puhuin ennaltaehkäisystä ja terveellisistä elämäntavoista ja lääkkeettömyyteen pyrkimisestä ja sinä pidät sitä ratkaisua huuhaana niinkuin kirjoituksestasi ymmärtää.


     • Juhani Knuuti

      Niinkö? No en pidä.


     • Antti

      Mistä ihmeestä olet saanut sellaisen käsityksen? Miksi minä en sitten saa? Osoitapa nyt tämmöinen kohta, jossa noin sanotaan. Ennaltaehkäisy, terveellisiin elämäntapoihin pyrkiminen ja sitä kautta sairauksien ja niiden lääkitsemisen välttäminen KUULUU myös viralliseen puoleen. Meillä on jopa ravitsemukseen erikoistuneita ammattilaisia.


 106. Annu

  Niin tehdään. Olet oikeassa. Sekään ei monesti ole ok. Lääketiede on siis monedti demonia.


 107. Antti

  Minkähän vuoksi näistä ruokavalioasioista pitää tosiaan kehittää jokin oma identiteetti ja uskonto, jota ei saa kyseenalaistaa ja jota puolustetaan raivokkaasti. Itse ajattelisin, että jos en koe saavani sairauteeni tarpeeksi apua lääketieteestä ja olisin niin epätoivoinen, että haluaisin kokeilla mitä tahansa mahdollisia keinoja päätyen sitten vaihtoehtoisiin hoitoihin, niin tekisin sen omalla vastuulla tietoisena siitä, että mahdollinen tunne toimivuudesta johtuu lumevaikutuksesta. Miksei asioita voisi kokeilla myös tällä ajatuksella ilman, että siitä tarvitsee tehdä kiihkeästi puolustettavaa uskontoa ja lääketieteestä sen vastustajaa. Hyvä, jos tuntuu auttavan. En näe, miksei voisi myös muille kertoa siitä olleen lumevaikutuksen vuoksi apua, kunhan tosiaan kertoo että se ei oikeasti vie sairautta pois, helpottaa vaan oloa, eikä ole mikään ihmeparantaja. Miksi ei voi jättää tähän, miksi se kokeilu ja sen hyväksi toteaminen vaatii lääketieteen vastustamista ja vaihtoehtoiseen hoitoon kritiikittömästi uskomista?

  Jos Heikkilä itse sanoo, ettei pyydä hylkäämään lääketieteellistä hoitoa, tai että hänen hoitonsa toimii vain sen rinnalla, ei sijaan, niin miksi hänen piireissään lääketiedettä kuitenkin vastustetaan niin kovasti?


 108. Heli-Marjatta

  Pitkän uran hoitotyötä tehneenä ammattilaisena ja useissa eri hoitolaitoksissa työskennelleenä ihmettelen Juhani Knuuti seuraavaa kommenttiasi toiselle kirjoittajalle: ” Väität, että nykyisin diabeetikoille sairaalassa tarjotaan ruuaksi sokeroitua kiisseliä ja leivoksia. Mihin vuosisataan viittaat? ”
  Huomioni kiinnittyi lisäksi mm. nimimerkillä HR esiintyvän diabeteslääkärin kommenttiin asiaan liittyen.
  Ihmettelen, perustuuko tietämättömyyteen vai miksi pitää kieltää se tosiasia, että yleisenä käytäntönä on tarjota sairaaloissa ja hoitokodeissa myös diabetesta sairastaville potilaille ja asukkaille päivittäin, usein montakin kertaa päivässä sokerillista mehua, sokeroituja leivonnaisia, sokeroituja kiisseleitä ja mehukeittoja aamu- ja iltapuuron kanssa ja erikseen sekä sokeroituja jälkiruokia, tänäkin päivänä.
  Sokeri, viljat ja peruna on Suomessa edullista. Hiilihydraattipainotteisen ruokatarjonnan lisäksi vierailijatkin tuovat diabetesta sairastaville hoitokoteihin usein tuliaisina sokerillisia herkkuja vaikka tietävät läheisensä sairastavan diabetesta.
  Ylipainosta ja sokerihumalasta piittaamatta, hyvin usein tunnutaan turvautuvan siihen, että insuliinilla sitten tasataan ja korjataan verensokereita. Sitä pistetään usein isojakin annoksia, sekä pitkävaikutteista, että lyhytvaikutteista ateriainsuliinia. Insuliineilla on todellakin menekkiä Suomessa, sitä on kai kenenkään turha kiistää?


  • Juhani Knuuti

   Kyllä suositus on noudattaa diabeetikon ruokavaliota. Jos jotkut eivät suosituksia noudata, onko vika sitten suosituksissa?


  • kristiina

   Kiitos Heli-Marjatta, että vahvistit näkemykseni laitosten ruokatarjonnasta. Tosiasia on se, että 30 vuotta sitten oli sokerittomat kiisselit ja leivokset. Monipistoshoidon yleistyttyä kohonnut verensokeri korjataan ateriainsuliinilla eli sokerittomien tuotteiden käytöstä on luovuttu. Eihän kahviloissakaan ole tarjolla mitään sokeritonta, joten tällä logiikalla diabeetikot eivät voisi käydä niissä ollenkaan. (paitsi juomassa pelkän kahvin).

   Suosittelen Juhani Knuutille tutustumista oikeasti laitosten ruokatarjontaan.


 109. AkuV

  En ihan ymmärtänyt, missä ongelma on tai missä se ei ole …
  Ettei ole ’koululääketieteen’ ongelma jos viralliset/kunnalliset/yksityiset eivät noudata ruokavaliota ja syötä asiakkailleen sellaista ruokaa, jota he tarvitsisivat?

  Eikö viranomaiste tulisi pitää huoli ja valvoa, että ’suosituksia’ noudattavissa laitoksissa myös noudatettaisiin suosituksia?

  Vai tarkoitettiinko, ettei ole ongelma, jos suosituksissa suositellaan sokeria diabeetikoille?

  Kun Knuuti ei itse ota palloa – kenelle hän pallon syöttäisi, siis jos syöttäisi?

  Heikkilä kirjoittaa kirjassaan:

  ”Tein opiskeluaikanani täysipainoista lääkärintyötä ja päivystin paljon. Silloin kliinikon raamattuna toimi The Merck Manual. Vaikka se oli lääketehdas Merckin tekemä, se oli informaatiolähteenä korvaamaton, sillä tuohon aikaan ei ollut internetiä. Käsikirjalla on pitkä historia, sillä sen ensimmäinen painos ilmestyi jo 1800-luvun lopussa. Lääketehdas ei pyrkinyt millään tavalla vaikuttamaan kirjan sisältöön, josta vastasivat kokeneet kliinikot. Omistamani käsikirja on 11. painos vuodelta 1966. Käsikirjassa sanotaan muun muassa näin: ruokavalion ansiosta 75 prosenttia tyypin 2 diabeetikoista pääsee eroon lääkkeistä. Tästä eivät nykyiset hoitosuositukset puhu enää mitään. Jos jo tuolloin 75 prosenttia pääsi lääkkeistä pelkän ruokavalion takia, niin miksi ei sitten nyt? Mikä on muuttunut? Onko meillä uusi painovoimalaki, jonka vuoksi aiempi normaali fysiologinen totuus ei enää pädekään?
  Sotkamon kunta osoitti taannoin kiitettävää itsenäistä aktiivisuutta salliessaan lapsille suositusten vastaisesti kevytmaidon rasvattoman maidon sijaan. Rasvaton maito ei vie nälkää ja pistää lapset syömään liikaa hiilihydraatteja, ja tästä on seurauksena ylipainoa.”

  Jos Sotkamo on valinnut väärän linjan, suosituksia vastaan, eikö pitäisi ryhtyä moittimaan sotkamolaisia? Jos sotkamolaiset ovat tehneet oikean valinnan, pitäisi varmaankin ryhtyä moittimaan koko muuta Suomea, jottei käy niin, että vain sotkamolaisista lapsista ei kasva ylipainoisia diabeetikoita. No ilmeisesti saadaan kuitenkin testitapaus, joka kertoo kymmenen vuoden kuluttua miten oli – siis jos tiede ei vielä tiedä …

  Heikkilä kysyy lainauksessa aivan aiheellisesti: onko tiede tuolta osin muuttunut?
  Ilmeisesti ruotsalaiset osaavat soveltaa samaa tiedettä diabetekseen hieman suomalaisia paremmin.

  Eli onko vika sitten kuitenkin suosituksissa – vai suosittajissa?


  • Juhani Knuuti

   Kun ihmiset ja myös organisaatiot eivät noudata annettuja ohjeita, ainoa tapa olisi valvonta. Mistä resurssit? Minulla yhtenä ihmisenä ei tietenkään ole siihen resursseja.

   Mitä tulee tuohon kommentin loppuosaan, voin vain todeta, että tuo logiikka ei kestä tarkempaa kritiikkiä. Jos terveellistä ruokavaliota haluaa edistää, ratkaisu ei ole lisätä ruokaan tyydyttynyttä rasvaa. Toisin kuin hän esim tuossa väittää, tyydyttyneen rasvan suuri määrä lisää riskiä tyypin 2 diabetekseen, ei vähennä sitä. Ainoa muutos, joka asiassa on tapahtunut, liittyy vain kommentoijan tulkintoihin. Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa, kuten Euroopassakin, ruokavaliosuositukset ovat hyvin lähellä toisiaan. Minusta vika on kommentoijassa.


   • kristiina

    Eikös valtion ravitsemusneuvottelukunta ole valvova instanssi. Ainakin kouluruokailun suhteen tuntuu valvonta toimivan. Oivariininappi ja kevytmaitolasi aiheuttaa tyrmistystä. Luulisin, että yleensä suositukset laitosruokailuihin tulee heidän taholtaan. Olisi mukava lukea sellainen uutinen, jossa he tyrmistyvät laitosten runsasta sokeripitoisten tarjottavien määrää. Mutta sokerihan ei tunnu olevan ongelma vaan tyydyttynyt rasva.


    • Juhani Knuuti

     Keksit taas olkinukkeja.

     Ei ravitsemusneuvottelukunta valvo mitään. Se antaa suosituksia. Niitä sitten noudatetaan tai sitten ei, kuten esim kouluruokakeskustelusta näkyy. Kyllä suositukset ovat aivan yhtä vahvoja myös höttöhiilareiden suhteen.


 110. Antti

  Käydäänkö Juhani keskustelua lääkkeiden liiallisesta tuputtamisesta oikeasti ollenkaan tai liian vähän lääketieteen sisällä? Onko se niin uusi ja vaiettu asia, kuin sitä kritisoivat antavat ymmärtää? Minusta on ihan tervettä ja järkevää, että potilaat itse vielä kyseenalaistavat tarpeen, vaativat muiden vaihtoehtojen kokeilemista ennen lääkkeitä, mikäli sellaisille on tieteellistä näyttöä, ja lopulta riittäviä perusteita lääkkeiden käytön aloittamiseksi. Siis osoittavat, että eivät halua vain helppoa ratkaisua ongelmiinsa, vaan ovat valmiita tekemään muutoksia elintapoihinsa.

  Minusta lääkärien pitäisi pystyä perustelemaan päätöksensä myös potilailleen, jotta hekin ymmärtävät aiheellisuuden. Eräs ystäväni esimerkiksi söi lääkettä, mutta ennen tutkimuksia piti olla syömättä sitä jonkin aikaa. Hän huomasi, että oireet pysyivät ihan samanlaisina. Vain haittavaikutukset poistuivat. Jostakin syystä lääkäri ei kuitenkaan nähnyt haittojen menevän hyötyjen yli, vaan kehotti jatkamaan lääkitystä. Ystäväni oli kysynyt, miksi pitäisi jatkaa hyödytöntä, jopa haitallista lääkitystä, mutta ei kuulemma ollut saanut kunnollista vastausta. Mielestäni tällaisessa tilanteessa ei saisi jäädä yhtään epäselväksi, miksi lääkitystä halutaan jatkettavan.


  • Juhani Knuuti

   Kyllä tästä puhutaan paljon. Erityisesti ikääntyneiden lääkitystä tulisi tarkastella säännöllisesti sillä tarve voi vähentyä ja haitat lisääntyä.

   Kaksi käytännön haastetta tulee mieleen:
   1) Kun esim epäillään valtimotautia, monesti aloitetaan lääkitys ennen kuin diagnoosi on varma sillä pelätään odotusajan riskejä. Tämä lääkitys tietenkin tulee purkaa, kun diagnoosi on suljettu pois.
   2) Joskus henkilöllä on pahoja riskitekijöitä vaikka ei olekaan vielä todettua sairautta. Tällöin tulee harkittua lääkehoitoa, jonka idea olisi estää tilanteen paheneminen. On vaikea toisinaan erottaa medikalisaatio ennaltaehkäisystä.


   • Antti

    Eli kukahan sitten vaikenee asiasta?

    Nuo ovatkin niitä perusteluja, joita potilaan kuuluu kuulla. En ole varma, oliko esimerkkitapauksessani kyse ennaltaehkäisystä, pidemmän ajan vaikutuksesta tms. Mutta pointtina se, että potilaalle ei kerrottu sitä syytä, perusteluja lääkityksen jatkamiselle. Tällainen voi varmasti johtaa spekulointeihin, miksi lääkäri määrää lääkettä, vaikka siitä on potilaan kokemuksen mukaan vain haittaa. Ja kun ei ymmärrä, niin on vaikea myöskään luottaa.


 111. kristiina

  Sensuuri iski edelliseen kommenttiini. Juhani Knuuti, nyt olet selityksen velkaa.


  • Juhani Knuuti

   Siitä ei ollut kysymys vaan siitä, että tämä kirjoitus koskee Heikkilän kirjaa, ei Souria. Voin myös kertoa, että gluteenin (ilmeisesti tarkoitit tätä) ja psykoosin yhteys ei ole tieteellisen näytön mukainen.
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28830676

   Tässä kirjoituksessa en siis ala keskustelmaan Sourin tai muiden tarinoista.

   Kyse ei ole sensuurista vaan moderoinnista, joka on blogin omistajan velvollisuus ja opikeus


 112. Antti

  Eli asenne kertoo, onko jokin asia totta vai ei? Etkö tosiaankaan vielä tiedä, miksi joidenkin ihmisten kokemukset eivät välttämättä kerro, mikä on totta?


  • Annu

   Se mitä todellisuudessa koetaan on totta tässä todellisuudessa jota voidaan kokea. Se miksi joku ei näe todellisuutta sellaisena kuin se on en osaa sanoa. Uskomukset värittää.


Napsauta peruuttaaksesi vastauksen.

Vastaa käyttäjälle Heikki Peruuta vastaus