Terveys & tiede

BLOGIT | Terveys & tiede

Hertta(nen sentään)

Kirjoittajat: Juhani Knuuti, LT, Prof. Turun yliopisto ja TYKS, ja Mika Laine, LT, Dos, kardiologi, HYKS

 

Hertta-testiä on mainostettu viime aikoina varsin näyttävästi.

Hertta-testin verkkosivuilla sanotaan, että ”verinäytteestä analysoitu Hertta-testi mittaa vakavan sydänkohtauksen riskiä tarkemmin kuin pelkät kolesterolitestit.”

Lisäksi verkkosivuilla kerrotaan, että ”tekemällä Hertta-sydänkohtausriskitestin saat selville kuulutko riskiryhmään. Tämä tieto auttaa muuttamaan elintapoja ajoissa ja pienentämään riskiä.”

Mikä Hertta-testi on ja mihin se perustuu?

Hertta-testin laboratorionimike on CERT ja siinä verestä mitataan keramidimolekyylien pitoisuuksia. Tietynlainen veren keramidiprofiili on tutkimuksissa havaittu liittyvän suurentuneeseen sydäninfarktiriskiin.

Keramidien tutkimukset on pääasiassa suomalaisten tutkijoiden innovoimia ja toteuttamia. Tutkimusnäyttö perustuu pääasiassa kolmeen varsin korkeatasoisissa tieteellisissä lehdissä julkaistuun tutkimukseen.

Tutkimukset löytyvät kirjoituksen lopusta, joten tässä emme nyt käsittele niitä yksityiskohtaisesti. Yksi tutkimuksista on väestötutkimus ja kahdessa muussa tutkittiin vakaata sepelvaltimotautia sairastavia potilaita tai äkillisen sydänkohtauksen saaneita potilaita. Tutkimukset ovat varsin ammattitaitoisesti tehtyjä ja tulosten käsittely ja pohdinta ovat artikkeleissa asiallista.

Vaikka tutkimusnäyttö on vielä suhteellisen vähäistä eikä tuloksia ole vielä varmistettu muissa tutkimuksissa taikka toisen tutkimusryhmän toimesta, yhteenvetona niistä voidaan kuitenkin todeta, että veren keramidiprofiili antaa lisätietoa sydänkohtausriskistä muiden tavallisten riskimittareiden ohessa.

Hertta-testin tarjonta

Verkkosivuilla testiä suositellaan hyvin laajasti monentyyppisille henkilöille ja potilaille. Sitä suositellaan mm. henkilöille, joilla on suvussa sydän- ja verisuonitauteja tai sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Sitä suositellaan myös sepelvaltimotautipotilaille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sydämensä terveydestä.

Jos riski on kohonnut testin jälkeen, suositellaan verkkosivuilla elämäntapamuutoksia (tupakointi, ruokavalio, liikunta, stressi). Lisäksi kerrotaan, että testituloksen perusteella voidaan harkita myös lääkehoitoa, rasituskoetta tai sepelvaltimoiden kuvantamista.

Testi maksaa 100-150 eur.

Kriittinen näkökulma Hertta-testiin

Keramidien yhteys verisuonitautiriskiin perustuu hienoon suomalaiseen tutkimustyöhön. Tutkimusnäytön perusteella on uskottavaa, että CERT-luku antaa lisätietoa riskistä verrattuna perinteisiin lipidimäärityksiin ja muihin riskitekijöihin.

CERT-luvun tulkinnassa on yleislinjauksena se, että mikäli riskiluku on 7 tai korkeampi (kohonnut riski tai korkea riski), tulisi reagoida jollakin tavalla ja pyrkiä pienentämään riskiä.

Tehdyssä väestötutkimuksessa havaittiin 5955 henkilöä, joilla on CERT-luku alle 7 ja 2189 henkilöä, joilla se on 7 tai korkeampi. Siten 27% väestöstä oli CERT-luvun mukaan kohonnut riski.

Tarkastellaanpa väestötutkimuksen tuloksia hieman tarkemmin. Sydäntapahtumia näissä ryhmissä ilmeni 13 vuoden seurannan aikana (artikkelin Taulukon 2 mukaan) 1209 kpl. Tapahtumista 700 kpl tuli henkilöille, joilla CERT-riski oli matala ja 509 kpl henkilöille, joilla riski oli korkea.

On totta, että suhteellinen sydäntapahtuman riski oli suurempi niillä, joilla CERT-luku on korkea (509/2189=23,2%) verrattuna niihin, joilla se on matala (700/5955=11,7%). Kuitenkin 58% henkilöistä, joille tuli sydäntapahtuma sijoittui matalan CERT-riskin ryhmään ja vain 42% sydäntapahtumista tuli korkean CERT-arvon ryhmässä.

Niillä, joilla CERT-luku oli korkea, oli vuotuinen sydäntapahtuman riski 1,78% kun matalan CERT-luvun henkilöillä vuotuinen sydäntapahtuman riski oli 0,9%. Absoluuttinen ero oli siten alle 0,88%. Yli 98% korkean CERT-riskin henkilöistä ei saa sydäntapahtumaa vuoden seurannassa, vaikka CERT on korkea.

Tulosten pohdintaa

Hertta-testi kyllä sinänsä antaa lisätietoa riskistä mutta voi myös aiheellisesti esittää kysymyksen, onko testitulokseen mainoksissa liitetyt tulkintaohjeet perusteltuja?

Kaikille riskimittareille on tyypillistä, että niiden erotteluvoima on kuitenkin lopulta varsin heikko. Korkean CERT-riskin ryhmässä vain pieni osa saa sydäntapahtuman ja suurin osa ei. Yli 98% vuoden seurannassa ja lähes 80% 13 vuoden seurannassa ei saa sydäntapahtumaa.

Kuitenkin testin perusteella nämä periaatteessa terveet henkilöt tulisi altistaa erilaisille interventioille, jopa lääkehoidoille tai tutkimuksille. Onko tällaiselle todellista perustetta? Ei ole lainkaan tutkimusnäyttöä siitä, että ohjaamalla hoitoa CERT-määrityksen perusteella, voitaisiin vaikuttaa ennusteeseen.

Hertta-testiä on mainostettu yhteistyössä sydäntoimenpiteitä tekevien yksityisten lääkäriasemien kanssa. Tämä on erityisen arveluttavaa, koska sepelvaltimoiden kuvantamistutkimuksilla tai pallolaajennuksella ei voida pienentää sydäninfarktin riskiä vakaaoireisessa sepelvaltimotaudissa. Oireettomien potilaiden altistaminen toimenpideriskeille CERT-määrityksen perusteella on eettisesti kyseenalaista.

Toinen haaste on, että henkilöt joiden CERT-luku on matala, voivat tuudittautua siihen, että heillä ei olisikaan riskiä saada sydäntapahtumaa. Kuitenkin 58% kaikista sydäntapahtumista tuli ryhmässä, jossa CERT-luku oli matala. Testitulos voinee antaa virheellisen turvallisuuden tunteen ja mahdollisesti vaikuttaa myös siihen, kuinka motivoituneesti he pyrkivät edistämään terveyttään.

Todellisuudessa, kaikkien tulisi tiedostaa elintapojen merkittävä vaikutus sydänsairauksien riskiin riippumatta kolesterolitasosta ja CERT-luvusta.

Tieteellisen artikkelin pohdintaosassa tutkijat kirjoittavat, että kohorttitutkimuksen perusteella ei tiedetä, tuottaako CERT-arvoihin perustuva hoito paremman tuloksen kuin perinteinen riskitekijöihin pohjautuva hoito. HERTTA testin laaja kliininen käyttö edellyttäisi hoitotutkimuksen, jossa CERT-arvoihin perustuvaa ja perinteistä riskikartoitusta hyödyntävää hoitoa verrataan.

Tutkimusnäytön perusteella Hertta-testi on vain yksi riskitekijä muiden joukossa ja vaikka se antaa lisätietoa riskistä, ei ole perustetta ohjata ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä testituloksen perusteella.

 

Viitteet:

ATVBAHA.116.307497.full

ehw148

PIIS0021915015301684

 

19 vastausta artikkeliin “Hertta(nen sentään)”

 1. Leino Utriainen

  Kirjoitatte näin:
  Kaikille riskimittareille on tyypillistä, että niiden erotteluvoima on kuitenkin lopulta varsin heikko. Korkean CERT-riskin ryhmässä vain pieni osa saa sydäntapahtuman ja suurin osa ei. Yli 98% vuoden seurannassa ja lähes 80% 13 vuoden seurannassa ei saa sydäntapahtumaa.

  Kuitenkin testin perusteella nämä periaatteessa terveet henkilöt tulisi altistaa erilaisille interventioille, jopa lääkehoidoille tai tutkimuksille. Onko tällaiselle todellista perustetta? Ei ole lainkaan tutkimusnäyttöä siitä, että ohjaamalla hoitoa CERT-määrityksen perusteella, voitaisiin vaikuttaa ennusteeseen.

  Kysyn näin:
  1. Potilaita hoitavilla rivilääkäreillä on riskiä kuvaavassa arkikäytössä vain FINRISKI-laskuri tai jopa pelkästään kolesteroliarvot. Pidättekö näitä riittävinä elinikäiseen statiinihoitoon määräämistä varten ?

  2. Pidättekö SLCO1B1- mittausta liian suurena panoksena ennen elinikäiseen statitiinihoitoon määräämistä ?

  https://huslab.fi/ohjekirja/6344.html

  SLCO1B1- tutkimuksen pyyntökoodi on 6344 ja hinta yksityisesti määritettynä 160 euroa.
  Esim. Atorvastatin Ratiopharm 40 mg 100 tabletin pakkauksissa maksaa vuotta kohti 173,55 euroa.

  Statiinien aiheuttaman lihashaittavaikutuksen (myopatia) riski lisääntyy plasman statiinipitoisuuksien kasvaessa. SLCO1B1-geenin c.521T>C muutos heikentää statiineja maksaan kuljettavan OATP1B1-transportterin toimintaa, jolloin useimpien statiinien plasmapitoisuudet voivat kohota. Kyseinen geenimuunnos lisää simvastatiinin ja mahdollisesti muidenkin statiinien aiheuttaman myopatian riskiä, varsinkin käytettäessä statiinia suurella annoksella


  • Juhani Knuuti

   Taikasana ”statiini” mainittu ja kukas täällä kommentoikaan.

   Kysymykseesi on vastaus aikaisemmassa kirjoituksissani, jossa käsittelen uusia ESCin guidelines- ohjeita. Niissä lääkityksen aloittamisen tämänhetkiset kriteerit ovat hyvin selkeästi kuvattu. Lääkitystä ei aloiteta pelkästään tietyn kolesteroliarvon tai tietyn riskin perusteella vaan tilanteeseen liittyy aina kokonaisarvio, jossa otetaan otetaan huomioon mm. muut sairaudet ja ikä.

   Lue lisää: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/miten-ehkaisen-verisuonisairaudet/


   • Leino Utriainen

    Juhani

    Kiitos tyhjentävästä vastaksestasi ! Selväksi tuli.

    Suomessa vastaavan tyyppiset suositukset ovat olleet käytössä dyslipidemia-asioissa Käypä Hoito- suositusten nimellä vuodesta 2004 lähtien.

    Näillä suosituksilla viimeisen kymmenen vuoden ajan statiineja on ostanut keskimäärin yli 600 000 ihmistä. Heistä noin 70 % käyttää lääkitystä riskin alentamiseksi eli primaaripreventiona.

    Miltä tulokset näyttävät THL:n Perfect-tutkimusten mukaan ?

    Pari esimerkkiä:

    1. HYKS:n erva-alueella (lähinnä Helsingin + Uudenmaan sairaanhoitopiireissä) sepelvaltimotautikohtaukset lisääntyivät aikavälillä 2010 – 2015 lähes 21 % ( 2462 < 2975) huolimatta jo pitkään jatkuneesta laajamittaisesta statiinilääkityksestä.

    2. TYKS:n erva-alueella (lähinnä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä) sepelvaltimotautikohtaukset lisääntyivät vieläkin nopeammin aivan viime vuosina eli aikavälillä 2012 – 2015 jopa 45 % ( 1287 < 1861) huolimatta jo pitkään jatkuneesta laajamittaisesta statiinilääkityksestä.

    Pitäisikö kuitenkin ilman asenteita miettiä, voisiko Hertta-testillä ohjata primaaripreventiot aikaisempaa paremmin?


    • Juhani Knuuti

     Kysymys ei ole asenteesta vaan kritiikistä sille, että periaatteessa hyvää ja lisätietoa antavaa testiä suositellaan kaupallisin tavoittein potilasryhmille, jossa siitä ei ole osoitettua hyötyä. Toki lääkärit ryhtyvät käyttämään kaikkia hyödyllisiä testejä ajan myötä, kun näyttö testin hyödyistä saadaan.

     Nuo mainitsemasi kohdat 1. ja 2. ovat jo tyhjentävästi käsitelty vuosi sitten tässä blogissa. Kysymyksessä on väestörakenteen muuttuminen, erityisesti sen ikääntyminen sekä (toivottavasti pieneltä osin) virheellinen informaatio jota sinä ja kumppanisi olette jatkuvasti tarjonneet. Valitettavan moni sairaalaan sydäninfarktin vuoksi saapuva ei ole ollut sitoutunut asianmukaiseen lääkehoitoon.


     • Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti

      Toki lääkärit ryhtyvät käyttämään kaikkia hyödyllisiä testejä ajan myötä, kun näyttö testin hyödyistä saadaan.
      ……………………………………………………………………………………………………..
      Herttanen sentään,mutta meillähän on jo halpa testi,joka pitäisi ottaa yleiseen käyttöön? Miksi ei oteta?

      Simulations suggest that ApoB-to-ApoA1 ratio probably provides the best overall indication of the effect of saturated fatty acids on cardiovascular disease risk among the markers tested. Focusing on a single lipid marker such as LDL cholesterol alone does not capture the net clinical effects of nutrients on cardiovascular risk.
      http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2817%2930283-8/abstract

      Leinokin on siitä kirjoittanut jo kauan aikaa sitten blogissaan…

      Dyslipidemian Käypä Hoito-ryhmä tunnustaa uusissa KH-suosituksissa 8.4.2013: ”Muita päteviä valtimosairauden riskin indikaattoreita, jotka eivät ole maassamme rutiinikäytössä, ovat apolipoproteiinimääritykset apoB ja apoA1 sekä niiden suhde apoB/apoA1.”

      LU:N POHDINTA
      Apojen määritys olisi rutiinikäytössä, jos KH-ryhmä niin määräisi. Vanhat KH-herrat eivät enää noin 70 vuoden iässä viitsi omaksua uusia kotkotuksia.


     • Juhani Knuuti

      Sen sijaan, että nostaa esille yhden tutkimuksen ja sen johtopäätökset, olisi syytä katsoa taas kokonaiskuvaa. Aika ajantasainen linja noihin biomarkkereihin löytyy tuoreimmasta ESC Guideline-dokumentista, jota olen referoinut täälläkin. Toki on mahdollista, että joku hifistely on aina parempi kuin joku toinen mutta on hyvä miettiä, kuinka paljon sillä on todellisuudessa lisämerkitystä ja kuinka vahva tutkimusnäyttö on sen takana.

      Voin varmasti todeta myös, että eurooppalaisten käypä hoito -ohjeiden tekijät eivät ole 70-vuotiaita.

      Erikoista tuossa Reinmanin esittämässä viitteessä on se, että siinähän tyydyttyneen rasvan haitoista puhutaan mutta eihän niiden edes pitäisi olla Reinmanin mielestä haitallisia. Eli testihän on sitten joka tapauksessa turha?


 2. Eetu

  Leino:

  Kirjoitat, että ”statiinien aiheuttaman lihashaittavaikutuksen (myopatia) riski lisääntyy plasman statiinipitoisuuksien kasvaessa.” Statiineilla on todettuja haittavaikutuksia, mutta viime vuosina julkaistut tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinilla ja koentsyymi Q10:llä näitä voidaan hoitaa ja/tai ehkäistä, jos lääkeannostuksen tai lääkkeen vaihdolla ei saavuteta tarvittavaa muutosta.

  Tässä muutama tutkimus ja lainaus aiheeseen liittyen:

  ”The type of statin, the dose, drug interactions, genetic variants, coenzyme Q10 deficiency, vitamin D deficiency, and underlying muscle diseases are among the factors that may predispose patients to intolerance of this combined therapy.”
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26730228

  ”Replenishing low vitamin D in patients with statin-induced myopathy appears to be an effective strategy in improving medication adherence and subsequently preventing cardiovascular and mortality events.”
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27798247

  ”The displayed evidence suggests a significant association between 25OHD serum levels<30ng/ml and the presence of musculoskeletal pain in patients on statin therapy."
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27133556

  Eivätköhän kaikki ole sitä mieltä, että elintapojen muuttaminen on ensisijainen hoito ateroskleroosin tai sen riskin estämisessä. Monikaan ei silti ole tarvittavia muutoksia tekemään, ja tällöin primaariprevention lääkehoito on perusteltu. Tämänhän Juhanikin on aiemmissa blogikirjoituksissaan todennut.

  Olisi mielenkiintoista kuulla Leinolta, mitä mieltä olet familiaalisen hyperkolesterolemian hoidosta statiineilla (homo- tai heterotsygoottisen geenivarianttien suhteen)? Ovatko statiinit edes heille "sallittuja", kun niitä tunnut intohimoisesti kritisoivan.


  • Leino Utriainen

   Eetu kysyy:
   Olisi mielenkiintoista kuulla Leinolta, mitä mieltä olet familiaalisen hyperkolesterolemian hoidosta statiineilla (homo- tai heterotsygoottisen geenivarianttien suhteen)? Ovatko statiinit edes heille ”sallittuja”, kun niitä tunnut intohimoisesti kritisoivan.

   Leino vastaa:
   FH-tauti on sairaus ja se tarvitsee ilman muuta lääkehoitoa. Näille noin 10 000:lle ihmiselle ei nyt ole parempaa lääkitystä kuin statiini. En kyllä menisi suosittelemaan statiinia vielä alle 12 v lapsille.
   Odotin innolla Amgenin PCSK9-lääkkeen Repathan tuloa FH-tautia sairastaville. Valitettavasti pari vuotta kestänyt VAIKUTTAVUUS-tutkimus oli pettymys. Toivottavasti Amgen erottaa FH-potilaat muista koehenkilöistä ja yrittää saada VAIKUTTAVUUS-tiedot pelkästään FH-potilailla. Repathan kallis hinta vielä hirvittää 7200 € vuodessa.

   Edelleen pidän asiallisena statiinihoitoa sekundaaripreventiossa olkoonpa hyöty matala-asteisen tulehduksen hoitoa tai LDL-kolesterolin alentamista. Kävin äsken esittelemässä veronmaksajan näkemystä vertailevassa KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS-selvityksessä Sosiaali- ja Terveysministeriössä. Sielläkin esitin statiinilääkityksen lopettamista vain primaaripreventiona tietysti poisluettuna FH-potilaat.


   • Juhani Knuuti

    Ei voi muuta kuin hämmästellä miten kukaan amatööri voi itse itsensä nostaa tuolle asiantuntijatasolle omalla mielikuvituksellaan. Kun ottaa huomioon, että maailmalla on tuhansittain asiaan syvällisesti ja kymmeniä vuosia perehtyneitä asiantuntijoita, ja he laativat kansainvälisiä suosituksia, ja sitten täällä on suomalainen insinööri, joka kuvittelee tuovansa jotain oikeaa näkemystä statiinihoitoihin. Tämä kaveri muka sitten antaa STM:lle neuvoja missa tilanteessa ja millaisille potilaille tiettyä lääkehoitoa tulisi antaa. Toivon todellakin, että STM:ssä on perspektiiviä laittaa tuollaiset ”veronmaksajan näkemykset” omaan lokeroonsa.

    (Osaan kuvitella, että Leino nyt loukkaantuu. Mutta joku roti tässä asiantuntijuudessa tulisi kuitenkin olla. En minäkään ole neuvomassa millä tavalla silta pitäsi rakentaa)


  • Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti:

   Erikoista tuossa Reinmanin esittämässä viitteessä on se, että siinähän tyydyttyneen rasvan haitoista puhutaan mutta eihän niiden edes pitäisi olla Reinmanin mielestä haitallisia. Eli testihän on sitten joka tapauksessa turha?
   …………………………………………………………………………………………………………
   Aivan,mutta tämä olikin infoa Knuutin potilaille, ei minulle.
   Ei kannata heittäytyä näsäviisaaksi,kun siihen ei ole aihetta!

   Andrew Menten analyysissä,johon Knuuti viittaa,voi nähdä,miten PURE-tutkimuksessä kävi niille,jotka söivät eniten rasvaa.

   https://twitter.com/andrewmente/status/905289224160673792

   1) ”paha” LDL nousi, mutta onko syytä huoleen?

   2)……sillä myös ”hyvä” HDL nousi,joka on hyvä juttu!

   3) …..triglyseridit laskivat,joka sekin on hyvä juttu!

   4) …..ja Apo-suhde laski paljastaen Friedewaldin humpuukin…

   Interpretation
   High carbohydrate intake was associated with higher risk of total mortality, whereas total fat and individual types of fat were related to lower total mortality.

   Suosittelen lämpimästi ApoB/ApoA1-suhteen mittausta Knuutin&kumppanien potilaille!

   ApoB/A1-suhde on useiden suuriin potilasaineistoihin perustuvien tutkimusten mukaan muita lipiditutkimuksia (Kol- tai Kol-LDL-tutkimus tai laskennalliset suhteet Kol/Kol-HDL ja Kol-LDL/Kol-HDL) parempi sydän- ja verisuonitautien (akuutti sydäninfarkti, aivovaltimotauti, perifeeriset valtimotaudit) riskimittari.
   https://huslab.fi/ohjekirja/20706.html


   • Juhani Knuuti

    PURE-tutkimuksesta ei todellakaan voi päätellä asioita, josta yrität väittää. Kyseessä on monen maan vertailu, jolloin mitään tietoa siitä millä tavalla asiat liittyvät toisiinsa syy-yhteydellä, ei voi tehdä. Et voi päätellä tuon tutkimuksen perusteella mitä tapahtuu, jos muuttaa ravinnon saannin määrää esim rasvan osalta. Eikä sen perustella voi väittää mitään lipidimittauksien osalta. Jos näin väittää, joko ei ymmärrä tutkimusten tulkintaa taikka valehtelee.

    Mitä tulee noihin mittauksiin, voin kertoa, että luotan kansainvälisten asiantuntijoiden käypä hoito -ohjeisiin enemmän kuin Reinmanin tulkintoihin taikka laboratorioiden ohjekirjaan siinä asiassa, mitä mittaria kussakin tilanteesa kannattaa käyttää.

    Ymmärrään, että houkutus tulkita PURE-tutkimusta tuolla tavoin on suuri, mutta tuollainen maita vertaileva tutkimus on kyllä hyvä synnyttämään hypoteeseja mutta eipä juuri muuta. Asiasta on kirjoitettu monessa paikassa, joten en mene yksityiskohtiin tässä kommentissa. Votte lukea lisää esim:
    http://www.tervettaskeptisyytta.net/ajankohtaista-pureskelua/
    http://www.pronutritionist.net/2017/08/mita-suuri-pure-tutkimus-opettaa-suomalaiselle-ravitsemustieteilijalle/


 3. Leino Utriainen

  Tottakai väestörakenteen vanheneminen vaikuttaa sepelvaltimokohtausten määrään osaltaan mutta vain omalta osaltaan. Vanhenemisen syyksi ei voida pistää kaikenlaisia viime aikojen epäonnistumisia sepelvaltimotautien ehkäisyssä.

  Kun THL:n Perfect-tutkimuksen melko tuoreet numerot (päivätty 9.2.2017) aikavälillä 2012-2015 sepelvaltimokohtausten osalta asetetaan vierekkäin kaikkien Erva-alueiden osalta, näkyy se ”tutkittuna” tietona näin:

  Huonoin TYKS-erva, kohtausten lisäys 44.6 %
  Toiseksi huonoin HYKS-erva, kohtausten lisäys 10.2 %
  Keskimmäinen OYS-erva, kohtausten lisäys 3.3 %
  Toiseksi paras KYS-erva, kohtausten väheneminen 7.5 %
  Paras TAYS-erva, kohtausten väheneminen 10.6 %

  Juhani kirjoitti: Kysymyksessä on väestörakenteen muuttuminen, erityisesti sen ikääntyminen….

  Tällä mittarilla:
  Turun seudulla on ikärakenne vanhentunut todella radikaalisti.
  Pääkaupunkiseudullakin väki on vanhentunutta.
  Oulun ja Lapin lääneissä ikärakenne on pysynyt ennallaan.
  Itä-Suomessa ja Hämeessä on ikärakenne nuorentunut ja reippaasti.

  Ikävä kyllä, THL lopetti kesällä 2015 netin kautta sydäntapahtumien tilastoihin pääsyn. Syytä en tiedä.


  • Juhani Knuuti

   Leino, nyt tilanne on tämän ”kuolleisuus/tapahtumat ja statiinit” aiheen osalta sellainen, että en aloita blogissani koko prosessia alusta. Aihe on mielestäni niin tyhjentävästi käsitelty, kuin se blogitasolla voi olla, jo aikaisemmin. Pyydän pysymään aiheessa, joka on kyseisen kirjoituksen sisältö.

   Jatkossa en päästä enää läpi tätä teemaa. Nyt päästän ja totean, että erilaisten tilastojen lukujen esittäminen tavalla, jolla sen teet, ei johda oikeisiin tuloksiin. Sekoittavia tekijöitä on monia mutta en lähde nyt niitä perkaamaan. Esimerkiksi se, että esim sydäninfarktin diagnosointi on hiljattain muuttunut aika paljon kun herkät troponiinit ovat tulleet käyttöön. Kannattaa aina katsoa kokonaisuutta eikä poimia jotain yksittäistä ja yksinkertaistettua lukua.

   Pyydänkin, että jatkat tämän aiheen käsittelyä jossain muualla taikka palaat asiaan sitten kun käsittelen tuota aihetta täällä.


   • Leino Utriainen

    Juhani kirjoittaa:
    …Esimerkiksi se, että esim sydäninfarktin diagnosointi on hiljattain muuttunut aika paljon kun herkät troponiinit ovat tulleet käyttöön…

    Leino kommentoi:
    Hiljattain oli jo noin 15-17 vuotta sitten. Alla olevan linkin takana on grafiikkaa tästä aiheesta:

    https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZWlub3V0cmlhaW5lbnxneDo3OTU3ODgzOWVjZTY1NmNl

    Ajatuksiani Juhanille:
    Olen innolla seurannut pari vuotta Hertta-testin tuloa. Mielestäni rivilääkärit tarvitsevat SV-tautiriskin pienentämisen hoitoon muutakin kättä pitempää kuin dyslipidemian Käypä Hoito-suositukset, Finriski-laskurin ja kolesterolimittaukset. Toivoin Hertta-testistä uutta työkalua lääkäreille siksi, että hoito kohdistetaan oikeisiin potilaisiin eikä tarvitsisi ylilääkitä statiinilla suuria väkimääriä kuten nyt.

    Tästä syystä olen katsellut peräpeilistä (tilastoista) huonoa menestymistä noin vuodesta 1998 lähtien luodakseni toiveita Hertta-testille. Laajoja tilastokatsauksia tällaisessa blogissa ei voi esittää. Siksi olen poiminut tähän yhteyteen vain ne erilliset tilastonumerot, joilla taustoitan omaa viestiäni.

    Joudun tulkitsemaan Sinun, Juhani, viestiäsi että SV-tautien ehkäisy on kunnossa eikä uusia keinoja tarvita eikä edes ongelmien pöydälle nostamista sallita. Siksi heitän pyyhkeen kehään tässä bogissa.
    Muilla areenoilla tietenkin jatkan.


    • Juhani Knuuti

     Herkkä troponiini ja viime aikojen herkkä troponiini eivät ole samoja asioita.

     Tulkitset taas omaan tapaasi viestini väärin. Kuten kirjoituksessa sanoin, itse testi kyllä antaa lisätietoa. Mutta sen käyttö tulisi olla vain osa normaalia lääkärin tekemää riskiarvioita, tosin vielä siihenkään ei näyttö ihan riitä. En usko, että keramidit vielä pääsevät seuraavaan eurooppalaiseen guidelinesiin, kun näyttö on vielä aika suppeaa.

     Koko jutun idea oli se, että sitä nyt kaupitellaan kansalle jokinlaisena ihmetestinä. Ja sen perusteella jopa suositellaan ohajttavan jatkotutkimuksia ja -hoitoa. Tästä oli kysymys. Testin käyttö harkitsemattomasti voi olla jopa haitallista, kuten aivan selvästi olemme kirjoituksessa kertoneet.


 4. Mr Pain

  Kauppalehdessä tämä oli otsikolla:

  ”Otaniemessä louhitaan sydänriskejä – kohtauksen vaara selviää verikokeella

  25.7.2017 16.00
  ”Zora Biosciences omistautuu erityisesti tuotteidensa suojaamiseen: Hertalla on tällä hetkellä viisi hyväksyttyä patenttia Yhdysvalloissa. Patentteja hankitaan Hurmeen mukaan niin laajasti kuin on rahkeita.

  ”Pyrimme luomaan patenttimiinakenttää, jotta kilpailijoiden olisi hankala tulla tähän”, Hurme sanoo.

  Loppuvuodesta katse suunnataan Lähi-itään, ja myös Kiinan ja Japanin markkinat kiinnostavat Zoraa. Yritys suunnittelee lanseeraavansa syöpädiagnostiikkaa seuraavan vuoden aikana: munasarjasyövän louhiminen on jo aloitettu, ja aineistoon ollaan saamassa lisää näytteitä Yhdysvalloista.

  Zora Biosciencesin pyörittämisessä Hurmetta kiinnostaa liike-elämän ja tieteen yhdistyminen. Eniten häntä kiehtoo uusien tuotteiden luominen käytännössä tyhjästä ja niiden kaupallistaminen.

  ”Jotkut pelkäävät tiedon taakkaa, eivätkä halua tietää korkeasta sydänkohtausriskistä. Ei se ihan niin mene. Tiedon saatuaan elämäntapoihin voi vaikuttaa: ihminen voi saada pidemmän ja laadukkaamman elämän”, Hurme sanoo.”

  Tämän artikkelin sisällössä puolestaan;
  ”Kuitenkin 58% kaikista sydäntapahtumista tuli ryhmässä, jossa CERT-luku oli matala.”
  Mitäs tälle ryhmälle suositellaan – samaa kuin tähänkin asti?


  On kaiketi päivänselvää että Kauppalehdessä(kin) ollut otsikko jossa yhdestä verikokeesta päätellään riskiä – on aivan ylitse ammuttu.

  Minusta tässä on kyse joidenkin patenttien joukkorahoituksesta – eikä mistään muusta. Tämän tyyppisiin joukkorahoituksiin liittyviä riskejä ei vielä tiedetä. Osa niistä selviää artikkelin tekstistä, kuten ”luominen tyhjästä” , ”tiedon taakka” jne. Osa yhteiskunnallisista riskeistä voi liittyä juuri noihin patentteihin ja niiden hallintaan.


 5. Entäs ne statiinit

  Muuten tuolla Knuutin mainitsemissa blogeissa toisen kommenteissa taidettiin mainita suomalainen Liikemiestutkimus, jonka perusteella taas voidaan väittää. että ravitsemussuosituksilla ei ole pohjaa koska ravitsemussuositukset nostivat kuolleisuutta 1.5 kertaiseksi. Ai niin liikemiesten keskuudessa ja suomalaisethan oli 1980 luvulla kaikki liikemiehiäkö? Tutkimuksen mukaan ravitsemussuositukset lisäsivät erityisen paljon liikemiesten kuolemis suhde väkivaltaisiin kuolemiin taisi olla luokkaa 1,x vs 23,x, eli jhotopäätös ollee että ravitsemussuositusten noudattaminen liikemiesympyröissä on erityisen vaarallista saatat kuolla väkivaltaisesti jopa yli 20 kertaisesti.

  Kumma että taas tälläkin kertaa tietyt piirit nielaisevat purematta PURE- tutkimuksen, jos kyseessä on ruokalappututkimus. Jossain tutkimuksessa taisi olla kuidun käyttö tutkittu kysymyksellä oletko syönyt kuitupitoista viljatuotetta jonain ajanmääreenä tai kappalemääreenä. Sait pisteen jos olit syönyt. Niin ehkäpä hot dogin pullassa oli ruista tai pizza sleississa oli taikinassa ruista.

  Niin tai Ranskan tai Sveitsin paradigma, Syovät vain voita, ja 60%:a juustoja ja muuta. No ehkä ne valmistavat croissantinsa voihin ja voitelevat patonkisiivunsa voilla. Niin ja onko lopulta kummankaan maan SAFA kulutus sittenkään erityisen suurta.


Kommentoi