Tanssi on turkulainen perusoikeus

BLOGIT | Tanssi on turkulainen perusoikeus

Anna hetkelle mahdollisuus

Oltuani kolme päivää Tanssikummikisällinä, kirjoitin muistiinpanovihkooni näin:

”Tanssikummina työskennellessä ei toimi valmiiksi suunniteltu tanssituokio. Vähän kuin klovneriassa – pitää mennä tilanteeseen rohkeana ja avoimena. Aistia hetkeä, tehdä, mitä siinä tulee mieleen eikä epäröidä”. (Tämä työtapa on tuttu klovneriaharjoituksista, ja tuntuu, että monilta osin samalla tavalla toimin usein Tanssikummina) ⃰.

Valmiiksi suunniteltu on turvallisempaa ja helpompaa, mutta se ei toimi klovneriassa eikä Tanssikummina. Silloin tämä hetki ei saa mahdollisuutta. Tämä hetki on lyhyt, nopeasti ohimenevä ja unohtuva, helposti jopa huomaamaton. Mutta näissä toiminnoissa juuri se on tärkeä. Tämä hetki on vain tämä. Sitä ei voi etukäteen suunnitella, koska siitä ei tiedetä vielä mitään.

Suunnitelman mukaan toimittaessa pyritään toteuttamaan jotain, josta on jo olemassa jonkinlainen käsikirjoitus. Se ei ole täysin nyt ja tässä syntynyttä, mikä käy heti ilmi tekemisen luonteesta. Juuri syntynyt idea on tuore, kiinnostava ja vielä tuntematon. Se voi yllättää jokaisen.

Anna siis tälle hetkelle mahdollisuus tapahtua ja yllättää.

Luota.

Älä pelkää.

Mene tuntemattomaan hetkeen.

 

Satu Hakamäki

 

⃰Oma lisäys kymmenen Tanssikummipäivää myöhemmin

 

Kommentoi