Sivustakatsoja

BLOGIT | Kirjakulkuritar

Sivustakatsojan rooli on mielenkiintoinen. Sivustakatsoja voi olla huomaamaton tarkkailija, mielenliikkeiden seuraaja tai tunteiden tulkitsija. Kirjallisuudessa sivustakatsoja saattaa olla koko tekstin …