Liikunta

LIIKUNTA | Turun Sanomat |

Väitös: Voima- ja kestävyysharjoittelu kannattaa tehdä eri päivinä

Eri päivinä toteutettu voima- ja kestävyysharjoittelu vaikuttaa olevan tehokkain keino kestävyyskunnon kehittämiseen, kehon rasvamäärän vähentämiseen ja metabolisen terveyden kohentamiseen, selviää ensi viikolla tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Jyväskylän yliopistossa tohtoriksi väittelevän Daniela Eklundin tutkimuksessa selvitettiin, eroavatko harjoitusvaikutukset, jos voima- ja kestävyysharjoitukset suoritetaan samalla harjoituskerralla peräkkäin tai jos harjoitukset sijoitetaan omille päivilleen.

Turkimukseen osallistuneista kummatkin sukupuolet kaikissa harjoitusryhmissä paransivat kestävyyssuorituskykyä ja lihasvoimaa harjoittelujakson aikana. Eri päivinä voimaa ja kestävyyttä harjoitelleiden kestävyyssuorituskyky parani kuitenkin huomattavasti enemmän, kuin samana päivänä harjoitelleilla.

Treenien jakaminen eri päiville vaikutti myös kehon rasvan määrään.
– Merkittävää kehon rasvamassan vähenemistä havaittiin vain eri päivinä harjoitelleiden ryhmässä. Kehon rasvaton massa ja reisilihaksen poikkipinta-ala lisääntyivät kuitenkin kaikilla ryhmillä, Eklund kertoo.

Jos voimaa ja kestävyyttä treenataan samana päivänä, ei järjestyksellä ole merkitystä suorituskyvyn kannalta.
– Lihasten tahdonalainen aktivaatio ei kuitenkaan parantunut niillä, jotka tekivät samana päivänä kestävyysharjoittelun ennen voimaharjoittelua. Joillain yksilöillä se jopa huononi. Tämän vaikutuksesta voiman kehitykseen tarvitaan kuitenkin pidempiaikaisia harjoitteluseurantatutkimuksia.

Yksittäisen harjoituskerran aiheuttaman kasvuhormonipitoisuuden nousu oli naistutkittavilla tällä harjoitusjärjestyksellä pienempää kuin ryhmällä, joka teki voimaharjoittelun ennen kestävyysharjoittelua.

Kommentoi