Elämä

ELÄMÄ | Turun Sanomat |

Kysely: Väkivallan kokeminen ahdistaa ja masentaa miehiä

Väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa miehille monenlaisia haitallisia oireita, kertoo Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen kyselytutkimus.

Valtaosa miehistä kertoi tunteneensa ahdistusta, järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä väkivaltakokemusta seurauksena. Liki puolet kertoi tuntevansa masennusta, joka johtui koetusta väkivallasta. Tulokset vastasivat myös hankkeen asiakastyöstä saatua kokemusta.

Kyselyyn netissä vastanneista miehistä valtaosa oli kokenut väkivaltaa entisen elämänkumppaninsa taholta. Koettu väkivalta oli luonteeltaan valtaosin sekä henkistä että fyysistä.

Sekä väkivaltaa kokeneet miehet että ammattilaiset olivat kyselyssä yhtä mieltä siitä, että miehiin kohdistuvaan väkivaltaa tulisi tehdä tunnistettavammaksi. Muun muassa viranomaisten ja ammattilaisten osaamisen koulutukseen tulisi vastaajien mielestä panostaa enemmän.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeessa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille.

Kommentoi