Ammattina eläkeläinen

BLOGIT | Ammattina eläkeläinen

Edunvalvontavaltuutus

Studia Generalia senioreille. Luento ja keskustelusarja hyvän ikääntymisen mahdollisuuksista Turun pääkirjastossa 10.02.2015.

Studia Generalia senioreille, Turun pääkirjasto
Studia Generalia senioreille, Turun pääkirjasto.

Kun kävin kirjastossa helmikuussa, huomasin, että sielläkin voi saada informaatiota eläkeläisille todella tärkeistä aiheista. Todella positiivinen asia oli senioreille ja ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille suunnattu luento- ja keskustelusarja. Kevätkauden 2015 luennoilla perehdytään turvalliseen lääkehoitoon, edunvalvontaan, Kelan etuuksiin jne.

Edunvalvontavaltuutusvaltakirjan voi tehdä jo ennakkoon, ennen kuin sairastutaan muistisairauteen tai joudutaan onnettomuuteen. Muisti ja toimintakyky voivat heiketä monestakin syystä.

Kuka saa hoitaa asioitani, kun en siihen enää itse pysty? Tästä asiasta luennoi Edunvalvontavaltuutus ry:n pyheenjohtaja Vesa Anttila.

Ihmettelin, mitä tämmöinen valtuutus tarkoittaa. Minullahan on lapsia pari kappaletta, joten eivätköhän asiani ole ihan järjestyksessä, vaikka mummo alkaisi töppäillä muistamattomana?

Siispä menin kuuntelemaan. Studio oli ihan täysi, ja oven ulkopuolellekin riitti kuulijoita. Katsoin myös myöhemmin maistraatin sivuilta, mitä tällä kaikella tarkoitetaan.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Teksti  lainattu Maistraatin sivulta.

Edunvalvontavaltuutuksen käyttäminen helpottaa lähiomaisia, koska valtuutuksen laatijalle ei tarvitse määrätä edunvalvojaa viranomaisten toimesta, mikä käytäntö taas on hidas ja byrokraattinen.

Mitä edunvalvontavaltavaltuutus tarkoittaa?

Edunvalvontavaltuutuksella valtakirjan antaja voi määrätä testamentin tapaan henkilön esim. vaimonsa, miehensä tai avopuolisonsa, tyttärensä tai poikansa, siis jonkun lapsistaan tai lapsenlapsistaan tai ihan vieraan  henkilön huolehtimaan omaisuuden hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan: pankkiasiosta, laskuista, vuokrasta jne.

Samoin hän voi määrätä, miten hänen terveyttään hoidetaan sairaanhoito mukaan lukien. Jos valtuutuksen antaja haluaa vietttää eläkepäiviään jossain tietyssä hoitokodissa, se tulee toteuttaa tietenkin lompakon paksuuden mukaan. Hierojalla käynnit, kampaajat, syntymäpäivien vietto, hautajaiset, muistojuhla ovat myös valtuutuksenantajan määräysvallassa.

Kiinteistöt, joita valtuutuksen halutaan koskevan, on mainittava erikseen. Valtuuttaja voi myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Siis valtuuttaja voi näin määrätä erikseen, mitä hän haluaa valtuutetun hoitavan ja mikä jää valtuutuksen ulkopuolelle.

Tietenkin valtuuttajan on hyvä keskustella etukäteen ko. henkilön kanssa: haluaako hän ottaa edunvalvontavaltuutuksen vastaan?

Testamentit ja perinnöt ja perinnönjaot ovat asia erikseen.

Edunvalvontavaltuutuksen saajien määrä

Suositeltavaa on, että yksi henkilö määrätään edunvalvontavaltuutetuksi ja hänelle määrätään varavaltuutettu (toissijainen valtuutettu) ja vielä kolmaskin varavaltuutettu. Näin asiat hoituvat, jos valtuutetuille tapahtuu jotain.

Paperin tekeminen on syytä antaa asianajajan, pankin, oikeusaputoimiston tai edunvalvontavaltuutus ry:n tehtäväksi. Edunvalvontavaltuutusasiakirjaan voi tekohetkellä liittää lääkärin antaman todistuksen siitä, että valtuuttaja on täysissä sielun ja ruumiin voimissa.

Edunvalvontavaltakirjan vahvistaminen

Etukäteen tehty edunvalvontavaltuutusvaltakirja tulee voimaan vasta, kun maistraatti sen vahvistaa. Vahvistamiseen tarvitaan valtuutuksen antajasta lääkärintodistus, jossa todetaan, että valtuutuksen antaja ei pysty enää hoitamaan asioitaan ja valvomaan etujaan.

Valtuutetun tulee antaa maistraatille luettelo valtuuttajan omaisuudesta, varoista ja veloista, jotka kuuluvat valtuutuuksen piiriin.

Edunvalvontavaltakirjaa voi muuttaa ja tehdä sen uudelleen matkan varrella, niin kauan kuin valtuutuksen antaja siihen kykenee.

Edunvalvojavaltuutuksen valvonta

Maistraatti valvoo asioiden oikeellisuutta tarvittassa.

Edunvalvontavaltuutuksen antaja saa haluamansa kohtelun määräämissään asioissa ilman byrokratiaa, vaikka hänen toimintakykynsä ei siihen itsellä riitä.

Uskon valoisaan ja mielekkääseen eläkepäivien viettoon.
Uskon valoisaan ja mielekkääseen eläkepäivien viettoon.

Edunvalvoja viranomaisen määräämänä

Edunvalvojan määrää edunvalvontaan ehdotettavan henkilön kotikunnan maistraatti. Selvityksen perustana on lääkärintodistus, sukulaisten, sosiaaliviranomaisten ja terveydenhuollon kuuleminen.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopivaksi katsottu henkilö, sairaan tai vanhuksen lähiomainen tai muu läheinen. Edunvalvontamääräys voidaan antaa myös oikeusaputoimiston tai muun palveluntuottajan yleiselle edunvalvojalle.

Maistraatti kuuntelee myös edunnvalvonnan kohteeksi joutunutta henkilöä, jos se on mahdollista lääkärintodistuksen mukaan. Tåsså kohtaa se ei aina ole mahdollista.

Tietenkin tilanteet ovat aina haasteellisia kummassakin tapauksessa. Joillakin omaisilla ei ole mitään käsitystä, missä päämiehen kanssa mennään. Asiaa käsitellään muun muassa 13.1.2014 lähetetyssä MOT-ohjelmassa. Erilaisissa blogeissa ja muuallakin somessa on kirjoiteltu erilaisista muistisairaiden kokemuksista ja tekemisistä.

Edunvalvontavaltuutusasiakirjan laillisuus

Tämä blogi on oma käsitykseni edunvalvontavaltuutuksesta, ja pyydänkin jokaista, joka on kiinnostunut näistä asioista, tarkistamaan omat asiansa ja niistä syntyvät tarpeensa ammattihenkilöiden, siis lakimiesten kanssa. Näin aion tehdä itsekin, koska minulla voi olla joistakin asioista virheellinen kuva.

Maksan mielelläni asiantuntijalle ammattitaidosta (esim. 100 €), kun tiedän, että saan loppuelämäni sairauksistani huolimatta elämisen arvoista kohtelua.

Uskon valoisaan ja mielekkääseen eläkepäivien viettoon. Positiiviset kakkulat päähän.

Yksi vastaus artikkeliin “Edunvalvontavaltuutus”

 1. Jessi

  Vaikka blogikirjoitus onkin vanha, on pakko kommentoida silti koska siinä on merkittävä virhe eikä laki ole tänä aikana muuttunut:

  ”Suositeltavaa on, että yksi henkilö määrätään edunvalvontavaltuutetuksi ja hänelle määrätään varavaltuutettu (toissijainen valtuutettu) ja vielä kolmaskin varavaltuutettu. Näin asiat hoituvat, jos valtuutetuille tapahtuu jotain.”

  Varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu ovat kaksi erillistä tehtävää. (Laki edunvalvontavaltuutuksesta 1 luku 4 §)

  Varavaltuutettu voi hoitaa valtuutetun tehtävää vain tilapäisesti valtuutetun ollessa estynyt (esimerkiksi henkilökohtaisista syistä tai esteellisyyden vuoksi) mutta tällöin valtuutettu palaa kuitenkin myöhemmin toimeensa. Ellei varavaltuutettua ole nimetty, tehtävää hoitamaan nimetään tarvittaessa julkinen edunvalvoja.

  Toissijainen valtuutettu astuu kuvaan silloin kun varsinainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, luopuu siitä tai tulee pysyvästi estyneeksi.

  Nuo ovat siis täysin eri tehtävät, varavaltuutetun nimeäminen ei korvaa toissijaisen valtuutetun nimeämistä tai päinvastoin.


Kommentoi