Terveys & tiede

BLOGIT | Terveys & tiede

Antti Heikkilän kirjan kritiikistä seurasi parjausta ja salaliittoväitteitä

Kirjoitin edellisessä blogissani kritiikin Antti Heikkilän Lääkkeetön elämä –kirjan terveysväitteisiin. Kritiikissäni käsittelin kirjan sisältöä tutkimusnäytön valossa.

Kirjaa mainostettaessa sen väitettiin perustuvan ”vankkaan tieteelliseen faktaan”. Kirjan ei kerrottu olevan romaani taikka fiktiivinen tarina vaan nimenomaan tietokirja. Tämän vuoksi normaali tieteellinen arviointi oli kirjalle oikea lähestymistapa.

Kritiikkini kohdistui kirjan ydinfilosofiaan. Tämän filosofian keskeiset teesit ovat: ”Lähes kaikki terveysongelmat liittyvät ravinnon liiallisen hiilihydraattien ja linolihapon seurauksena syntyneeseen insuliiniresistenssiin, joka aiheuttaa lähes kaikki sairaudet masennuksesta syöpään. Näiden ainoa hoito on ketogeeninen ruokavalio.

Kirjoituksessani osoitin, että kaikki nämä väitteet ovat tutkitun tiedon valossa virheellisiä. Kritiikkini ei kohdistunut itse VHH- tai ketodieettiin, vaan kirjassa niihin liitettyihin perustelemattomiin terveysväitteisiin. Vaikka kritiikkini oli asianmukaisen tiukkaa, missään kohdassa kirjoitustani en käsitellyt kirjoittajan henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Odotin luonnollisesti, että Antti Heikkilä osoittaisi missä kohtaa väitteeni olisivat virheellisiä. Tieteellisen toiminnan ydin on, että kritiikki on tervetullutta ja väitteiden tulee kestää kriittinen tarkastelu. Jos ne eivät kestä, hypoteesi on ollut virheellinen.

Millä tavalla Antti Heikkilä vastasi kritiikkiin? Alla olevat kuvankaappaukset ovat suoraan joko Heikkilän Facebook-sivuilta taikka hänen blogistaan.

Ad hominem

Heikkilän välitön reaktio oli henkilöön kohdistuva parjaaminen. Parjaaminen ei edes kohdistunut vain minuun vaan myös kolmansiin osapuoliin, jotka eivät olleet blogissani ja kritiikissäni osallisina. Haluan korostaa, että kaikki henkilöihin kohdistuvat väitteet ovat virheellisiä.

Yhdessäkään kohtaa Heikkilä ei edes käsittele kritiikkiäni terveysväitteisiin. Kaikki kritiikki yritetään siis kumota henkilöön kohdistuvalla parjaamisella. Eikö kritiikkiin kannattaisi vastata käsittelemällä ne kritiikin kohteena olevat väittämät?

Kun Heikkilän Facebook-seuraaja pyysi häntä vastaamaan kritiikkiin, seurauksena oli kommentin poisto ja myös kommentointioikeuden poistaminen. Näin on tapahtunut muillekin säännöllisesti ja parhaimmillaan jopa muutamissa sekunneissa kommentin jättämisestä.

Syöpä

Alla olevassa kommentissaan (muun tavanomaisen parjaamisen lisäksi) Heikkilä kertoo, ettei ole koskaan väittänytkään ketodieetin riittävän syövän hoidoksi.

YLE haastatteli Heikkilää ja haastattelussa hän aivan selvästi kertoo hoitavansa syöpäpotilaita lääkkeettömästi (!) ja ketogeenisellä ruokavaliolla. Haastattelussa hän toteaa, että yleiset syövät johtuvat pohjimmiltaan väärän ruokavalion aiheuttamasta insuliiniresistenssistä. Hoito tähän on ketogeeninen ruokavalio.

Alla lisäksi Heikkilän YLEn haastattelussa antamiaan kommentteja syövän hoidosta.

Lisää muita syöpään liittyviä Heikkilän virheellisiä väitteitä löytyy myös tämän linkin takaa. Heikkilän kirjassa on kirjoitettu seuraavasti: ”Jotkut potilaat eivät ole halunneet virallisia hoitoja, ja tätä päätöstä olen kunnioittanut. Jotkut ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla”.

Uskomatonta, että Suomessa lääkäri on hoitanut syöpäpotilaita pelkällä ruokavaliolla. Juuri tällaisista tilanteista on tutkittua tietoa, että kuolleisuus syöpään kasvaa jopa kymmeniä prosentteja, jos potilas ei ota vastaan lääketieteellistä syöpähoitoa diagnoosin jälkeen. Ketogeeninen ruokavalio ei todellakaan ole sitä.

Tietenkään ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitoja mutta antamalla ymmärtää, että ruokavalio olisi käypä vaihtoehto, ollaan vakavan hoitovirheen piirissä. Tekstistä tulee monessa kohdin esiin kanta, että virallinen syöpähoito ei olisi välttämättä tärkeä tai hyväksi syöpäpotilaille.

Olli Haatajan laatima lista Heikkilän kirjojen virheellisistä syöpäväitteistä

Heikkilän kommentit aivan selvästi osoittavat, että hän on ristiriidassa itsensä kanssa. Hän väittää selvästi lääketieteellisten syöpähoitojen olevan vaarallisia ja tehottomia. Toisaalla hoidoksi tarjotaan lääkkeiden sijaan ketodieettiä syövän hoidoksi virheellisin perustein. Silti hän väittää, että hän ei ehdota ketodieettiä syövän hoitoon.

Lääketieteellisistä syöpähoidoista, niiden tehosta, eduista ja haittavaikutuksista on massoittain tutkimustietoa. Ketogeenisestä ruokavaliosta taas syövän osalta ei ole ainoatakaan ihmisillä tehtyä tutkimusta yhtä pientä pilottia lukuun ottamatta (ks edellinen kirjoitukseni).

Salaliitto

Sen sijaan, että Heikkilä kertoisi, mihin tutkimusnäyttöön hänen kirjansa väitteet perustuvat ja missä minun kritiikkini oli virheellistä, hän kehittääkin salaliiton.

Heikkilän Facebook-seuraaja oli havainnut, että Roche on tehnyt sopimuksen Turun yliopiston ja Tyksin kanssa.

Tämän uutisen perusteella yhtäkkiä minun kritiikkini Heikkilän kirjan väitteisiin ja juuri aloitettu Vastalääke-yhdistyksen opiskelijoiden koulutus liittyvätkin salaliittoon, jossa Roche rahoittaa näitä toimintoja Turun yliopiston kanssa hyökätäkseen Heikkilän kimppuun.

Hui! Ihan oikea BigPharma-salaliitto.

Todellisuudessa yliopiston rehtorit eivät olleet edes tietoisia opiskelijoiden koulutuksesta, kuin vasta sitten kun lukivat siitä lehdestä. Koko koulutusidea lähti luentotilaisuudestani opiskelijoille viime keväänä ja tämän jälkeen otimme yhdessä yhteyttä Kansanvalistusseuraan (KVS).

Tämän jälkeen KVS, Lääkärien sosiaalinen vastuu ry sekä uusi opiskelijoiden perustama yhdistys Vastalääke ry hakivat koulutusrahaa kesäkuussa OKM:stä. Kun OKM myönsi syksyllä rahoituksen hankkeelle, koulutuksen alkamisesta tiedotettiin.

Olen kuvannut tämän Vastalääkkeen tarinan aikaisemmassa kirjoituksessani. Kukaan ei tästä porukasta ole saanut senttiäkään rahaa Rochelta. Ei yksikään. Eikä tule saamaan. Eikä tulee saamaan myöskään muulta teollisuudelta sillä kyseessä on vapaaehtoinen talkootyö tavoitteena tarkastella terveysväitteitä tutkitun tiedon valossa.

En edes ymmärrä miksi Roche olisi edes koko asiasta kiinnostunut? Todennäköisesti yliopiston rehtorit taikka Rochen sopimuskumppanit eivät edes tiedä kuka on Antti Heikkilä, saati sitten, että ryhtyisivät rahoittamaan tällaista toimintaa.

 

”Antti Heikkilän mukaan todellinen syy kirjan kritiikkiin on salaliitto, eivät kirjassa olevat virheet.”

 

Yliopiston johto tuli todennäköisesti tietoiseksi Vastalääke-hankkeesta vasta kun tulimme julkisuuteen lehtihaastattelussa lokakuussa, sillä hankehan ei ollut yliopiston organisoima. Toki myöhemmin sekä yliopiston että sairaalan johto ovat suhtautuneet hankkeeseen suopeasti.

Ilmeisesti Heikkilä kuvittelee, että yliopiston johto jotenkin ohjeistasi tutkijoita ja opiskelijoita jollakin ihmeellisellä tavalla kaikenlaisissa asioissa. Asiantuntijaorganisaatiossa toimitaan kuitenkin hyvin autonomisesti. Alla jatkokommentti Heikkilän Facebook-sivuilta.

Mitä tulee Rochen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen, sain sen tietooni vasta tuon samaisen uutisen luettuani nyt lokakuussa.

Kysymyksessä on ylätason ns. puitesopimus, jossa raha ei vielä liiku vaan sen pohjalta voidaan tehdä varsinaisia tutkimussopimuksia. Sopimusneuvottelut kestävät yleensä kuukausia, ellei vuosia. Minulla ei ole sopimuksen kanssa mitään tekemistä.

Puitesopimuksessa on sovittu yhteistyöstä muun muassa kliiniseen lääketutkimukseen ja koulutukseen liittyen. Erityisinä painopistealueina sopimuksessa ovat neurologisiin sairauksiin liittyvät hankkeet sekä yhteistyö Läntisen syöpäkeskuksen, Auria tietopalvelun ja Auria Biopankin kanssa.

Heikkilä esittää toisenkin salaliittoväitteen. Heikkilä väittää Vladimir Heiskasen keräämän listan hänen terveysväitteidensä virheistä olevan tehty yliopistojen käyttämälle ”pohjalle”.

Kyseessä on Google Docs. Olisiko siis salaliitossa mukana myös Google?!

 

 

Heikkilän mukaan Vladimir Heiskanen ei muka mitenkään ole voinut yksin tätä virhekartoitusta tehdä, vaikka somessa tämä prosessi on ollut päivänselvästi esillä.

Työhän on kestänyt jo vuosia ja uuteen kirjaan hän kertoo käyttäneensä lisäksi pari päivää. Tämä kertoo paljon juuri Vladimir Heiskasen osaamisesta ja tehokkuudesta.

Minulla tai lääketieteen opiskelijoilla ei ole ollut mitään roolia virhetietojen keruussa, olen ainoastaan kommentoinut muutamaa väitettä.

Nämä kaksi vainoharhaista salaliittoväitettä kertonee tästä aiheesta riittävästi.

Uhriutuminen

Toinen tapa puolustautua asialliselta kritiikiltä on uhriutuminen. Alla on esimerkkejä siitä. Samaan kommenttiin on saatu sisällytettyä parjaamista, perättömiä väitteitä uhriutumista ja salaliittoja.

Kommentit voinee jättää omaan arvoonsa mutta voin tarkentaa, että teen myös potilastyötä sekä Tyksissä että Mehiläisessä. Viimeksi toissapäivän, eilen ja tänään (tätä julkaistaessa). Professorin ja ylilääkärin työ ei tietenkään mahdollista pelkkää potilastyötä.

 

 

Tosiasiassa sillä, olenko minä kliinisessä työssä tai en, ei ole mitään merkitystä nyt käsiteltävän asian osalta. Kysymys on kirjassa olevista virheellisistä terveysväitteistä, joita olen kritisoinut. Niistähän meidän pitäisi keskustella eikä siitä mitä kukin tekee päivätyökseen.

Väitän, että osaan tutkimustiedon hakemisen ja niiden analysoinnin. Vai olisiko Suomen Akatemia tehnyt niin massiivisen virheen, että olisi nimittänyt tutkimusryhmämme johtamakseni Verenkierto- ja aineenvaihdintasairauksien tutkimuksen huippuyksiköksi ja myöntänyt miljoonarahoituksen, vaikka emme osaisi edes tiedonhaun perusteita?

Uhriutuminen on kätevä tapa selittää hankala tilanne kannattajilleen. Todellisuudessa tuo kritisoijiin liitetty kuvaus sopii täydellisesti juuri Heikkilän omaan linjaan, jossa keskustelu estetään ja kriitikot haukutaan henkilökohtaisin parjauksin. Uhriutumisen voi viedä äärimmilleen väittämällä, että on uhattu jopa murhalla. Vaikea uskoa, että joku vaivautuisi.

 

 

Lopulta Heikkilän kommenteissa päästään myös ristiretkiin, salaliittoon ja Italian renessanssin kautta Jumalaan ja rovioihin. Sitten taas uudelleen salaliittoon, epäpyhään liittoon ja lopulta jopa Saatanaan.

Heikkilän mielestä Turun yliopisto siis palvelee Saatanaa, koska minä kritisoin hänen kirjansa virheellisiä väitteitä.

 

Takin kääntö?

Väitteissä toistuu usein se, että kohta maailman asiantuntijat kääntävät takkinsa. Ilmeisesti se tarkoittaa sitä, että asiantuntijat kautta maailman tulevat Heikkilän kannalle? Alkuperäiset kirjan terveysväitteet perustuvat seuraavaan:

 

Kysymys kuuluu: Voiko näiden väitteiden osalta tieteellinen tulkinta mullistua niin paljon, että takki kääntyisi? Selkeä vastaus on, että ei voi.

Tieteellinen tutkimusnäyttö on kumulatiivista eli uusi tieto tulee entisen tutkimustiedon lisäksi. Se yleensä kykenee lähinnä hienosäätämään tulkintaa, jos tutkimustietoa on paljon jo olemassa. Noista terveysväitteistä tiedetään niin paljon, että tulkinnat eivät mitenkään voi mullistua siihen suuntaan, jota Heikkilä tarjoaa.

Yhteenveto

 

Kirjan kustantanut kustannusosakeyhtiö Otava ei ole ottanut kantaa julkaisemansa Lääkkeetön elämä -kirjan kritiikkiin, vaikka on ollut siitä tietoinen elokuusta lähtien.

Mielenkiinnolla odotan, saako Otava tällä kertaa Skepsiksen myöntämän Huuhaa-palkinnon. Ainakin se ansaitsisi sen.


Lisäys 8.11.2018. Antti Heikkilä jatkaa parjaustaan tämän artikkelin julkaisun jälkeen.

Heikkilä väittää minun repostelleen häntä pitkään. Todellisuudessa en ole hänestä kirjoittanut, kuin nämä kaksi tuoretta kirjoitusta. Sen sijaan hän kyllä on parjannut minua lukuisia kertoja omassa blogissaan niiden 4 vuoden aikana kun olen ylipäätään blogiani pitänyt.

Nyt väitteessä on uusi salaliitto sen pohjalta, että joku oli tehnyt tämän viimeisimmän blogikirjoitukseni stimuloimana feikkiuutisen Facebookiin. Tuon vitsin kanssa minulla ei ole mitään tekemistä, mutta eihän sillä taida olla merkitystä. Nyt mainitaan myös syrjäytyneet nuoret ja natsit!

Paljon viitataan myös Huuhaa-palkintoon. Mahtaako hän jo ennakoida, että hänen kirjansa olisi ehdokkaana? En tiedä, sillä on ole siitä päättämässä.


Muistutan jälleen kerran, että tässä kirjoituksessa EN LAINKAAN ANALYSOINUT VHH- TAI KETORUOKAVALION SOPIVUUTTA JA HYÖTYJÄ ESIM LIHAVUUDESSA TAIKKA DIABETEKSESSA.

Kirjoitus kohdistui vain ja ainoastaan Heikkilän kirjan virheellisiin väitteisiin ja edellisestä kirjoituksestani syntyneeseen palautteeseen. En tule hyväksymään kommentteja, jotka eivät kohdistu tämän kirjoituksen aiheeseen. Se sijaan kaikki kommentit liittyen kirjan terveysväitteiden oikeellisuuteen tai virheellisyyteen ovat tervetulleita.

 

 

 

 

200 vastausta artikkeliin “Antti Heikkilän kirjan kritiikistä seurasi parjausta ja salaliittoväitteitä”

 1. Marjut

  Melko järjetöntä ajojahtia skeptikoilta, jota olen seurannut noin 8 vuotta taustalla.


  • Juhani Knuuti

   Kummasta puhut? Minusta vai Heikkilästä? Jos tarkoitat minua, rohkenen olla eri mieltä. Jos joku on ajojahtia järjestänyt, se en ole ollut minä. Asialliseen kritiikkiin sain vastineeksi tajutonta solvaamista ja valehtelua.


  • LasseN

   Heikkilää ei kyllä millään muotoa voi kutsua skeptikoksi.


 2. Massius

  Ihailen sitä miten jaksatte asiallisesti vastata kaikkeen – jopa erittäin epäasiallisiinkin sutkautuksiin. Väkisinkin tulee mieleen vanha sanonta sian kanssa painimisesta.
  Toivon teille edelleen jaksamista tähän loputtomaan taistoon!


 3. tuomo pesonen

  salaliitoon vetoaminen onkin oikeastaa lähes pakollinen seuraus kun niitä perusteita ei asitasolla saada läpi.
  Itse kun seuraan tätä maalikkona ja joudun lähinnä päättämään keneen luotan ( kehoitus ottaa itse selvää asioita asiantuntija tasolla on järjrtön), niin ei ole ollut vaikeuksia viime aikona tehdä valintaa;
  Kiotos Juhani ja kokoantidoottiporukka tästä mainiosta blogista. Toivottavasti enrgiaa ja motivaayiota riittää. Tämä taitaakin ollaisompi urakka kuin oletettiin?


 4. Kuka hyötyy tiedon vääristelystä? Kirjan myyjä.

  Heikkilän reagointi- ja vääristelytavat tuovat mieleen kreationistit, flat earth-poppoon, ilmastoänkyrät ym. tieteenkieltäjät. Salaliittoteorioissaan hän myös kätevästi sivuuttaa sen, että hän ITSE tekee isoa bisnestä kirjoillaan ja lahkolaismaisuutta lähentelevällä klubillaan. Heikkilän kannalta virheiden osoittaminen hänen vääristelyistään sekä kritiikin esittäminen haittaavat hänen omaa bisnestään.

  Minua hämmentää aina vain uudestaan, kuinka kritiikittömiä näihin vaihtoehtoistyyppeihin sun muihin guruihin uskovat ovat tämän asian suhteen. Nämä guruthan nimenomaan tekevät, tyypillisesti kenenkään kunnolla valvomatta, isoa bisnestä omilla doktriineillaan. Siksi he eivät kestä analyyttistä tai kriittistä väitteidensä tarkastelua, ja siksi he hyökkäävät henkilöönkäyvästi ja esittävät näitä salaliittoväitteitänsä kritisoijia kohtaan. On ovelaa spinnaamista ja keskustelun pois ohjaamista väittää, että valvotut, obketiivisuuteen ja avoimuuteen pyrkivät tieteentekijätahot olisivatkin korruptoituneita, vaikka todellisuudessa nämä käärmeöljykauppiaat ITSE ovat toimeentuloineen läpeensä riippuvaisia siitä, etteivät ihmiset kyseenalaista heidän valheitaan. Heikkilä ja kaltaisensa eivät nimenomaan HALUA että keskustellaan asioista asioina, koska silloin heidän väitteidensä virheellisyys tulee väkisinkin esiin. He haluavat manipuloida keskustelun pois asiakysymyksistä itse kehittelemiinsä salaliittoteorioihin. Miksi? Koska heillä on asiaan painavat taloudelliset intressit. Heikkilällä kirjojen myynti ja jäsenyydet ryhmäänsä.

  Koulutetumpiin ja kriittisiin ajattelijohin nuo hämäämis- ja salaliittoteoriamaalailut eivät pure, mutta valitettavasti maailma on pullollaan ihmisiä, joihin tällaiset autoritääriset henkilökulttigurut vetoavat. Asiaintila tuskin tulee muuttumaan, mutta on erittäin hyvä, että Knuutin kaltaiset, tieteellistä tietoa edustavat tahot jaksavat nostaa ongelmakohtia esille ja kritisoida näiden ”lahkolaisten” levittämiä vääriä väittämiä. Sitä suuremmalla syyllä, kun kyseessä on niinkin vakava asia kuin syöpähoidot ja niistä kieltäytyminen.


  • Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen

   Itseänikin hieman häiritsee k.o kirjailian tunnepitoinen purkaus. .uskottavuutta hieman syö kirjailijan ilmiselvästi ärsyyntynyt suhtautuminen teorioidensa kyseenalaistajiin. Vaikuttaa siltä ettei enää olla esim j. Knuutin kanssa puheväleissä. Itse koetan puolin ja toisin suhtautua asioihin järjellä ja faktapohjalta. En poissulje vaihtoehtosektorin ajatuksia tai teorioita jos vaan saan selkeää näyttöä toimivuudesta. Kaikenlainen fiilispohjainen hypetys ja lahkolaishenkinen suhtautuminen on vastenmielistä. Ai se lääketieteen ja uskomuslääketieteen raja todellakin kulkee tieteellisen tutkimuksen ja todentamisen kohdalla. Siitä pisteestä johon tieteellinen näyttö päättyy tule usko tilalle ja silloin ollaan todella uskon ja uskomisen pohjalla. Ja se kuulunee muiden hengellisiä metodeja terveydentilan kohentamiseen käyttävien toimijoiden kanssa samaan kategoriaan…


 5. Maria

  Loistava teksti taas jälleen kerran.


 6. Antti

  Mitä hyötyä on tietokirjasta, jos kirjoittaja voi siinä väittää mitä tahansa vastoin todellisuutta? Sienikirjasta, jossa myrkyllisiä sieniä väitetään syötäviksi? Siinä vasta salalitto, Heikkilä ja Otava. Kumpikaan ei halua myöntää virhettään. Toivottavasti Huuhaa-palkinto osuu oikeaan!


 7. HR

  Hieno vastine ja blogi. Ei voi kuin ihmetellä jos Heikkilän tapa toimia ei ala vaikuttaa kyseenalaiselta.


 8. Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen

  Olisin kaivannut ”lääkkeettömän elämän” kirjoittajan asiallista vastinetta ja keskustelua asialinjalla. Sensijaan saimme tunnepohjaisen reaktion ja hyökkäyksen joka ei valaise asiaa lainkaan. Pakostakin tulee mieleen ilmeinen ärtymys ja kiukku jota ”vastine” huokuu. Voisiko asia olla niin, että lääketieteellisen koulutuksen saaneen henkilön argumentointi ärsyttää kirjailiaa? KAlahtaako tässä kalikka älähtävään ?


 9. Petri Mäkinen

  Lukemani perusteella voisi Heikkilää kutsua vaikkapa Syöpähoitojen osalta puoskariksi. Ihmisen pitää olla myös mieleltään vinoutunut, jos väittää dieetin vaikuttavan syövän hoitoon positiivisesti, ihmisten kohdalla, joiden syöpä voisi hyötyä tutkitun ja näyttöön perustuvan lääketieteen käytöstä. Ystäväni kuoli syöpään, ja sairastaessaan haki ulkomaita myöten uskomushoitoja ahdistusta lievittääkseen. Mihin pyrkii lääkäri, joka ohjaa ihmisten hoitoa ilman kompetenssia!
  Toivottavasti tuolta otetaan lääkärinoikeudet pois! Otavalta en enää osta mitään!


  • Antti

   Tai ainakaan tietokirjoja ei ilmeisesti kannata ostaa, kun ei niiden totuudenmukaisuuteen voi luottaa. On varmaan historian ja fysiikan kirjatkin miten sattuu, kun joku nyt vaan haluaa olla eri mieltä, kun mitä tutkimukset osoittavat. Vai onko Heikkilällä tähän joku etuoikeus?

   Onko muuten psykologeja osallistunut tähän huuhaan vastaiseen taisteluun? Itse olisin kiinnostunut kuulemaan enemmän näkemyksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen huuhaa-uskoon ja miten niistä parhaiten pääsisi eroon. Onko sinulla Knuuti psykologisesti katsottuna jo parhaat välineet tähän? Ihmiset eivät tiedä, mihin luottaa ja mihin uskoa, eikä siihen ilmeisesti auta sekään, että joku osaa oikeasti perustella kantansa asiassa kun asiassa ja osoittaa ”tervettä kriittisyyttä” ihan kaikkeen: niin huuhaa-väitteisiin, tieteeseen kuin itseensä. Huuhaa-väitteiden esittäjät sen sijaan kritisoivat vain sitä vastapuolta, eivätkä he koskaan myönnä, ettei heidänkään systeemi ole ihan täydellinen, että siinäkin voisi olla kehittämistä.

   Ihmiset näkevät vain kaksi vaihtoehtoa: joko voi on epäterveellistä, tai sitten se on terveellistä. Sitten pohtii, että kumpaan uskoo. Terveellisyyden puolesta puhuvat väitteet herättävät tunteita: ”Onpa kamalaa, meitähän huijataan!”. Toisella puolella sitten tylsemmin: ”No tutkimukset ja oikeat asiantuntijat sanovat näin”. > Niin, no mutta kun eihän niihin tutkimuksiin ja asiantuntijoihin voi luottaa, niissä pyörii niin isot rahat.
   Ja siihen se ajatustenkulku sitten joillakin jää. Muussa tapauksessa jatkuu: ”No onko asia oikeasti näin, että isot tahot huijaavat? Miksi he sanovat niin kuin sanovat? Mikä tämä kahden mielipiteen taisto edes on? Ja mikä takaa, ettei se toinen puoli sitten huijaa? Mitä todisteita heillä on?”. Tässä vaiheessa huomaa kriittisyyden, erityisesti itsekriittisyyden, sekä perusteluiden merkityksen. Ja sen, miksi tiede on paras asia, mihin kannattaa luottaa.
   No vähän tähän tyyliin meni ainakin itsellä 😀 On se kumma, kun niin moni ei huomaa tätä valtaisaa itsekriittisyyden puutetta, joka näillä ”vaihtoehtotahoilla” on. Ja sitä, että heidän perustelunsa ovat aivan kestämättömiä.
   Pahoittelut viestin pituudesta!


 10. Pietari

  Koita nyt Juhani vähän skarpata. Toi miten väitit heikkilän hoitavan potilaita pelkästään ruokavaliolla ei pidä paikkaansa. Hän ohjeistaa ihan selvästi syöpää sairastavia potilaita ketogeeniseen ruokavalioon, jolla on mahdollisuus parantaa hoitoa lääkityksen ohella. Antti vielä vahvasti painottaa tätä, mutta YLE:n mot nyt vaan sattuu olemaan perseestä ja vääristää kuvaa. Olisi varmaan sunkin aika katsoa peiliin. Tartut liikaa AH pieniin asiavirheisiin ja teet kärpäsestä härkäsen. Puolueellinen media, joka selvästi on AH:ta vastaan kannattaa uskoa.


  • Juhani Knuuti

   Minusta virheet eivät ole todellakaan pieniä. Vaikka jättäisit Ylen kommentit pois, ei olennainen asia muutu.


   • MARKUS OTANSILTA

    Joo olen Pietari kanssasi samaa mieltä. Kyllä nyt Knuutilla on mopo karannu käsistä ja Heikkilän jahtaamisesta on tullut hysteeristä. Kannattaisiko rauhoittua ja miettiä asioita ihan oikiasti?


    • Juhani Knuuti

     Olen kirjoittanut tästä aiheesta tasan yhden kirjoituksen, enkä sitäkään Heikkilästä vaan hänen kirjastaan. Lisäsin tämän toisen kirjoituksen, johon kokosin Heikkilän vastineet kritiikkiin, jotka olivat vain parjausta eikä sanaakaan itse aiheesta. Tätä ennen Heikkilä on omasssa blogeissaan (johon ei edes pääse kommentoimaan) parjannut minua ja monia muita nimeltä mainiten, vaikka minä tai muutkaan eivät ole häntä aikaisemmin edes maininnut, saati parjannut.

     Tämän kokonaisuuden perusteella jokainen voi kyllä vapaasti päätellä kenellä on mopo karannut ja kuka jahtaa hysteerisesti ja ketä. 😉


 11. Jussi

  Eikös tämä Heikkilä jossain yhteydessä myöntänyt/kehuskellut, että on ”luonteeltaan katutappelija” tjsp.? Eli ei yllätä tämä yltiöaggressiivinen toimintatapa.

  Antin jutuissa on varmasti paljon hyvääkin. Itsekin olen vähähiilihydraattista ruokavaliota kokeillut ja monella tapaa hyväksi todennutkin, mutta Heikkilän toiminta ei ole kunniaksi edustamalleen ”suuntaukselle”…


 12. Jussi Sipilä

  Jälleen hatunnostoni professori Knuutille maltista, perusteellisuudesta ja selkeydestä. Sekä siitä, että hän ylipäänsä jaksaa näin toivottoman oloista tehtävää, puhua järkeä järjettömille.

  Heikkilän toiminta- ja ajatustapa on tämän perusteella hämmästyttävän samanlainen kuin erään Yhdysvaltain presidentin: esitetään omaan kannattajakuntaan meneviä perättömiä väitteitä ja hyökätään henkilökohtaisella tasolla kriitikoita vastaan. Asiapuolella pystytään vain inttämään että on oikeassa tarjoamatta todisteita ja huomioimatta tutkimusnäyttöä, samalla paisutellen omia mitättömiä perusteita (esim. sille, että tapausselostuksia julkaistaan nykyään vähän on erinomaisen hyvät perusteet, vaikka me kaikki kliinikot niitä mielellään luemme) ja lukuja villisti paisutellen. Niinikään salaliitto- ja uhriutumismentaliteetti on kuin suoraan Trumpin pelikirjasta, näin muodikasta ilmaisua käyttääkseni.

  Erityinen pettymys tässä kuitenkin kohdistuu Otavaan. Johtopäätösten paikka kustantajan integriteetin ja julkaisujen luotettavuuden suhteen.


 13. Masa

  VHH ei ole ruokavalio, vaan se on uskonto ja Heikkilä sen ylipappi ellei peräti Jumala.


 14. Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti

  Kirjaa mainostettaessa sen väitettiin perustuvan ”vankkaan tieteelliseen faktaan”. Kirjan ei kerrottu olevan romaani taikka fiktiivinen tarina vaan nimenomaan tietokirja. Tämän vuoksi normaali tieteellinen arviointi oli kirjalle oikea lähestymistapa.
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  Tohtori Knuuti on siis tätä mieltä? Hyvä! Sitten pitäisi ottaa tarkisteltavaksi koko ”terveyskirja”tuotanto,joka mainostaa itseään samoilla argumenteillä.

  Miten olisi kirja
  Reijo Laatikainen ja Timo Joensuu: Syö hyvin, voi paremmin – Ravinto syövän ehkäisyssä ja hoidon tukena (Kirjapaja).

  Sitä mainostetaan seuraavasti

  Jopa kolmannes syöpätapauksista voitaisiin välttää terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla. Hyvillä valinnoilla ruokapöydässä on merkitystä syövän ehkäisyssä mutta myös syövän lääketieteellisen hoidon tukena.

  Ovatko kirjoittajat tohtorit Laatikainen ja Joensuu löytäneet salaisen aseen syöpää vastaan? Miten vahvoja argumentteja kirja sisältää?

  IS kirjoittaa

  Vahvin näyttö syövän vähentämisestä on tutkimuksissa saatu Välimeren ruokavaliosta. Myös kasvisruokavalio on nykytiedon mukaan edullinen monen syöpätyypin kannalta.

  Niin kutsuttu länsimainen ruokavalio sen sijaan on syöpäriski. Tällaiselle syömiselle tyypillistä on sokerin ja tyydyttyneen rasvan sekä punaisen ja prosessoidun lihan suuri määrä. Samalla kuidut ja kasvikset jäävät vähiin
  https://www.is.fi/terveys/art-2000005145676.html

  Tohtori Knuuti on aikaisemmin kertonut, ettei hänellä ole mitään ketodieettiä vastaan. Oletan, ettei hän pidä ketodieettiä vaarallisena…olenko oikeassa?

  Tämä ei näytä kuitenkaan sopivan Syöhyvin- kirjailijoiden ajatusmaailmaan, joista toinen on jopa ihan oikea syöpälääkäri? Ketodieettihän sisältää runsaasti eläinrasvaa ja toisaalta vähän,jos ollenkaan viljatuotteita

  Knuuti kirjoitti

  Tietenkään ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitoja mutta antamalla ymmärtää, että ruokavalio olisi käypä vaihtoehto, ollaan vakavan hoitovirheen piirissä
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  Aikooko tohtori Knuuti kannella Heikkilästä viranomaisille tai mahdollisesti tehnyt jo sen?


  • Juhani Knuuti

   Päästän kommentin läpi mutta valitettavasti on todettava, että se ei osu maaliin. On aivan eri tason väite väittää, että syövän lääketieteelliset hoidot ovat huonoja ja vaarallisia potilaalle ja tarjota sitten ketogeenistä dieettiä siihen verrattuna, että kertoo terveellisen ruokavalion olevan tapa ehkäistä syövän syntymistä.

   Reinman kysyy myös minulta miksi jokin toinen on jotain mieltä. Oikea tapa oliusi kysyö kirjan kirjoittajilta mitä mieltä he ovat ja miksi. Olen kyllä itse kirjoittanut VHH-tuokavaliosta ja todennut, että se sopii joillekin eikä minulla ole mitään sitä vastaan tutkimusnäytön perusteella. Olen myös todennut, että ruokavalio olisi vieläkin terveellisempi, jos siinä ei pakotettaisi läträämään laardilla.


   • Jarmo

    Ja tosiaan jonkin tilan ehkäisy ja hoito ovat kaksi aivan eri asiaa. Esimerkiksi täysipainoisella ruokavaliolla ja liikunnalla voi ehkäistä lonkkamurtumia vanhuksilla, mutta murtuma ei hoidu syömällä paremmin vaan vaatii leikkauksen.


  • Iina

   Eivät ole, ihan yleisessä tiedossa on, että ruokavaliolla voi vaikuttaa syövän ehkäisyyn. Antti Heikkilän kirja on otettu esille muiden kirjojen joukosta siksi, että hänen esittämilleen väitteille ei löydy vankkaa tieteellistä perustaa, ja että hänen väitteet ovat ristiriidassa tieteellisen konsensuksen kanssa.


   • Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti

    Reinman kysyy myös minulta miksi jokin toinen on jotain mieltä. Oikea tapa oliusi kysyö kirjan kirjoittajilta mitä mieltä he ovat ja miksi. Olen kyllä itse kirjoittanut VHH-tuokavaliosta ja todennut, että se sopii joillekin eikä minulla ole mitään sitä vastaan tutkimusnäytön perusteella.
    ………………………………………………………………………………………………………………….
    Tohtori Knuutin mukaan Syöhyvin-kirjan kirjoittajat ovat siis jotain mieltä? Eikö heidän tietonsa perustukkaan tieteeseen?

    Kirjoittajat mainostavat kirjaa seuraavalla iskulauseella: Jopa kolmannes syöpätapauksista voitaisiin välttää terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla.

    Eikös tämä ole pahimman luokan jossittelua,joka ei perustu mihinkään?
    Kirjoittajien mielestä myös eläinrasva näköjään on pahasta. Tämä tarkoittanee, että ketodieetti edistää syöpää? Löytyykö tästä vahvaa näyttöä solutasolla?

    Mikä on muuten Välimeren dieetti? Eikö sen parempi nimi olisi esimerkiksi Ancel Keys-dieetti keksijänsä mukaan? Välimeren alueella ei ole koskaan syöty jokaisessa maassa samalla tavalla. Tästä löytyy kyllä runsaasti lähdeaineistoa jo antiikin ajoilta.


    • Teppo

     Koita nyt päättää mitä Knuutin kohtaa Knuutin kirjoituksesta kritisoit. Ei Knuuti ole mainitsemasi kirjan tai sen tekijöiden tekemisistä vastuussa. Hoito ja sairastuminen on kaksi eri asiaa, tunnut sekoittavan asiat samalla intensiteetillä kuin Heikkiläkin.


 15. Oksa

  Eihän vhh.ssa pakoteta länträämään laardilla,moni on VHH.lla kasvisrasvoilla,etenkin oliiviöljyllä.


  • Juhani Knuuti

   Juuri niin, mutta kun olen tuonut esiin sitä asiaa, että miksi VHH:hon kuuluu juuri läträäminen tyydyttyneellä rasvalla, ja samalla ehdottanut, että miksi ei voisi suosia rasvoja, jotka tunnetaan terveyttä edistävinä, olen saanut valtavan kuraryöpyn VHH-fanaatikoilta. Minulle on tullut (ehkä sitten virheelline??) tuntuma siitä, että VHH:hon kuuluu tyydyttyneen rasvan suosiminen, kasvirasvojen demonisointi sekä kolesterolidenialismi. Vaikka oikeasti näiden eivät tarvitsisi liittyä toisiinsa.


 16. entäs ne statiinit

  Näyttäisi muuten siltä, että Heikkilän asiavirhe puolustaa itse asiassa rypsiölyä. Turkimus, jonka piti puolustaa palmitiinihappoa -> itse asiassa tutrkimus puolusti oleaanihappoa, niin ja rypsarissähän sitä löytyy. Niin ja kun Heikkilä vielä totesi, että O6_O3 suhde pitäisi saada lähelle ja mieluummin alle 3:1 ja rypsärillä 2:1.


  • Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti

   Olen myös todennut, että ruokavalio olisi vieläkin terveellisempi, jos siinä ei pakotettaisi läträämään laardilla.
   ……………………………………………………………………………………………………………….
   Tohtori ei kai ole tietoinen, että Välimeren maissa on aina käytetty runsaasti eläinrasvaa?


   • Juhani Knuuti

    Olisi hyvä kuulla perustelusi. Välimeren maissa on aina käytetty runsaasti mereneläviä sekä oliivioljyä.


    • Christian Reinman

     Tohtori Knuuti voisi ensin vastata allaolevaan kysymykseen? Minusta olisi tasapuolisuuden nimessä otettava kantaa myös muihin kirjoihin,jotka mainostavat itseään ”vankoilla tieteellisillä faktoilla”

     Kirjoittajat mainostavat Syöhyvin-kirjaa seuraavalla iskulauseella: Jopa kolmannes syöpätapauksista voitaisiin välttää terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla.

     Eikös tämä ole pahimman luokan jossittelua,joka ei perustu mihinkään?
     Kirjoittajien mielestä myös eläinrasva näköjään on pahasta. Tämä tarkoittanee, että ketodieetti edistää syöpää? Löytyykö tästä vahvaa näyttöä solutasolla?

     Ovatko eläinrasva ja ketoonit vaarallista ravintoa mitokondrioille?


     • Antti

      Tuskin Juhanilla on aikaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin kirjoihin, joiden tieteenvastaisuudesta ei ole edes mitään todistetta. Reijo Laatikainen perustaa ”mielipiteensä” vahvaan tieteelliseen näyttöön, toisin kuin Heikkilä.
      Miksi ei perustuisi mihinkään? Jos lukisit kirjan, niin varmasti siellä perusteltaisiin, mihin väitteet perustuvat. Todennäköisesti sieltä löytyy myös lähteet, joiden pohjalle kirjan väitteet perustuvat. Ja voisin olla jopa varma, että lähteet myötäilevät esitettyjä väitteitä, toisin kuin Heikkilällä. Jos sinua epäilyttää, niin mitä jos itse lukisit kirjan lähteineen, ja jos löydät virheitä, niin ilmoitapa siitä suoraan Reijolle. Hän ei varmaan pure, vaan ottaa mieluusti kritiikin vastaan käsiteltäväkseen. Niin tekevät vastuulliset ammattilaiset. Hänellä on myös oma blogi, jonne voit mennä epäilemään.

      Toinen syy, miksi nimenomaan Heikkilän kirjaa täällä käsitellään, onkin että hän ei ota kritiikkiä vastaan omissa kanavissaan. Hän ei ota kritiikkiä vastaan ollenkaan, joten korjauksia kirjaan ei saa vain hänelle ilmoittamalla. Sen vuoksi kritisoijien pitää kritisoida muualla, kuten omissa kanavissaan.


 17. Pasi Tolonen

  Tapaus Antti Heikkilä on vain yksi ”ajan ilmiö” ja vastaavia löytyy lähes kaikilta elämän osa-alueilta on sitten kyse yksilö- tai yhteiskunnallisen tason asioista. Yksilötasolla vaikkapa terveys, liikunta, ruokavalio, seksuaalisuus ja yhteiskunnallisella tasolla esimerkiksi maahanmuutto, uskonto, sosiaalipalvelut ja ilmastoasiat, vain muutamia mainitakseni. Ottamatta kantaa yksityiskohtiin, koska en ole lääketieteen asiantuntija, voi tässäkin tapauksessa havaita saman kaavan.

  1. yksilöiden subjektiivinen kokemus tai hätä
  2. ideologinen johtaja, messias joka tarjoaa selkeän ”vaihtoehtoratkaisun”, kodin hätää kärsiville
  3. homogeeninen ”lahko” laajenee somessa viraalisesti ja ruokkii itse itseään subjektiivisten ihmetekojen ja -kokemusten kautta
  4. kaikki kritiikki ideologiaa/uskoa kohtaan tyrmätään salaliittona, valemediana tms. sillä ideologian kovassa ytimessä usko voittaa aina tiedon.

  Tiedän itsekin pari henkilöä, jotka ovat saaneet ainakin jonkinlaista helpostusta vaivoihinsa Heikkilän/VHH:n avulla, enkä lainkaan kyseenalaista heidän kokemaansa, johtui positiivinen muutos pohjimmiltaan mistä tahansa. Samoin, jossain määrin toki ymmärrän Heikkilän inhimillisen, tosin varsin keskenkasvuisen reagoinnin kritiikkiin sillä hän on osin ehkä tahtomattaankin henkilöitynyt vahvasti omaan asiaansa ja välillä on varmasti vaikea erottaa sitä, missä ihminen loppuu ja asia alkaa. Valitettavasti hän ei voi kuitenkaan enää peruutella sanomisiaan, koska tuskinpa kiivaimmankaan kristityn uskoa säilyisi kolhuitta, jos (elävä) Jeesus toteaisi, että ”sori siitä, ei niitä käskyjä ollutkaan kuin seitsemän ja niistäkin osa taisi mennä pieleen”…


  • Veli Pekka Nousiainen

   Kristityt ovat jo kuplassa käskyjen suhteen. Lähde: Uusi Testamentti 1938.
   Matteuksen 5: 17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
   https://bibliajfa.com.br/app/finnish_pr_1938/40N/5/17


   • Juhani Knuuti

    Minulle ei ole ihan selvää, miten tämä kommentti liittyi kirjan kritiikistä seuranneeseen parjaamiseen. Kiitän kuitenkin kommentista.


 18. Martti R

  Lainaus: Tietenkään ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitoja mutta antamalla ymmärtää, että ruokavalio olisi käypä vaihtoehto, ollaan vakavan hoitovirheen piirissä. Tekstistä tulee monessa kohdin esiin kanta, että virallinen syöpähoito ei olisi välttämättä tärkeä tai hyväksi syöpäpotilaille.

  Antti Heikkilän väittämiä syöpälääkkeistä…..

  ”Sytostaattihoitoihin liittyy usein huomattavia riskejä ja komplikaatioita. Brittiläisen arvion mukaan lähes kolmannes potilaista kuolee sytostaattihoitoihin ensimmäisen kuukauden aikana.”

  ”Yhdysvalloissa vain 2,1 prosenttia potilaista selvisi sytostaateilla viiden vuoden seurannassa. Vastaava luku Australiassa oli 2,3 prosenttia”

  (Lähde Antti Heikkilä – Lääkketön elämä)…..

  Heikkilän kommentit aivan selvästi osoittavat, että hän on ristiriidassa itsensä kanssa. Hän väittää selvästi lääketieteellisten syöpähoitojen olevan vaarallisia ja tehottomia. Toisaalla hoidoksi tarjotaan lääkkeiden sijaan ketodieettiä syövän hoidoksi virheellisin perustein. Silti hän väittää, että hän ei ehdota ketodieettiä syövän hoitoon. Lainaus loppu.

  No niin. Jos tarkastelee lukua kokonaisuudessaan, mistä nämä Heikkilän nimiin esitetyt väitteet ovat, niin Heikkilä lainaa niitä Clinical Oncology – lehden artikkelista. Heikkilä viittaa tutkimuksiin systostaattihoitojen tehon kyseenalaisuudesta ja siihen mistä niihin on apua. Eli, Heikkilän mukaan niistä on apuakin joihinkin syöpiin. Katkelman lopussa hän toteaa, että asiaa olisi syytä tutkia tarkemmin.

  Kyseisessa syöpää koskevassa kirjoituksessa hän toteaa: ”Olen tästä (eräs syöpäpotilaan tapaus) kokemuksesta lähtien neuvonut syöpäpotilaita ravintoasioissa. En puutu viralliseen hoitoon, annan vain tukihoitoa. Jotkut potilaat eivät halunneet virallisia hoitoja, ja tätä päätöstä olen kunnioittanut. Jotkut ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla. Kokemukseni virallisen hoidon ja ravintohoidon yhdistelmästä ovat olleet erittäin hyviä. Hyvin moni ravintoneuvontaa saava kestää syöpähoidot aivan eri tavalla kuin ne, jotka eivät saa tukihoitoa.”

  Eli, jos lukee Heikkilän kyseistä kirjaa avoimin mielin, niin eihän siellä tarjota syöpähoitojen sijaan ketodieettiä, vaan syöpähoidot plus ravintohoito potilaan ehdoilla.


  • Juhani Knuuti

   Avoimin mielin eli tulkitsee haluamallaan tavalla. Väite 2% selviämisestä on aikalailla eri kuin 60%.


   • Martti R

    ”Avoimin mielin eli tulkitsee haluamallaan tavalla. Väite 2% selviämisestä on aikalailla eri kuin 60%”

    Tarkoitin lähinnä näitä alla olevia:

    Juhani: .”Toisaalla hoidoksi tarjotaan lääkkeiden sijaan ketodieettiä syövän hoidoksi virheellisin perustein”

    Heikkilä kirjassaan: En puutu viralliseen hoitoon, annan vain tukihoitoa. Jotkut potilaat eivät halunneet virallisia hoitoja, ja tätä päätöstä olen kunnioittanut. Jotkut ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla. Kokemukseni virallisen hoidon ja ravintohoidon yhdistelmästä ovat olleet erittäin hyviä.


 19. Christian Reinman

  Antti kirjoitti

  Tuskin Juhanilla on aikaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin kirjoihin, joiden tieteenvastaisuudesta ei ole edes mitään todistetta
  …………………………………………………………………………………………..
  Hyvä Antti luitko mitä kirjoitin lopussa? Et ilmeisesti?

  Christian Reinman kirjoitti

  Ovatko eläinrasva ja ketoonit vaarallista ravintoa mitokondrioille?
  ………………………………………………………………………………………………….
  Kysymys liittyy ketodieettiin ja sen mahdolliseen positiiviseen mekanismiin

  Tuohon haluaisin saada vastauksen tohtori Knuutilta.
  …………………………………………………………………………………………………………….
  Martti R kirjoitti

  …jos lukee Heikkilän kyseistä kirjaa avoimin mielin, niin eihän siellä tarjota syöpähoitojen sijaan ketodieettiä, vaan syöpähoidot plus ravintohoito potilaan ehdoilla.
  ……………………………………………………………………………………………….
  En ole lukenut Heikkilän kirjaa,mutta oletan,että hän tarkoittaa juuri tätä. Viittaa ylläolevaan kysymykseen mitokondrioista.

  Nykyisestä ravintokeskustelusta voisi sanoa, että on lähinnä väittelyä aidan seipäistä. Pitäisi keskittyä varsinaiseen asiaan eli mitokondrioihin,jotka muuttavat syömämme ruuan kehomme energiaksi.

  Noin alustukseksi vaikka ATP:n tuotantoketju

  AMP —> ADP —> ATP

  Verkkouutiset kirjoitti

  Ruokavaliosta ehkä apua aikuisten mitokondriotauteihin

  ….osallistujat siirtyivät rasvapitoiselle ja matalahiilihydraattiselle Atkins-dieetille. Päinvastoin kuin tutkijat odottivat, potilaiden ensimmäinen reaktio ruokavalioon oli haitallinen. He alkoivat kärsiä enenevistä lihaskivuista ja lisäksi ilmeni merkkejä lihasvaurioista, minkä vuoksi koe keskeytettiin jo yhdentoista päivän dieetin jälkeen.

  Potilaat kuitenkin toipuivat nopeasti, ja 2,5 vuotta myöhemmin heillä oli enemmän lihasvoimaa kuin ennen dieettiä.

  Tutkijat havaitsivat, että matalahiilihydraattinen dieetti vaurioitti valikoiden sellaisia lihassoluja, joissa mitokondrioiden toimintahäiriö oli vakavin. Nämä solut olivat täysin sokeririippuvaisia. Kun sokerit lähestulkoon poistettiin ruokavaliosta, nämä solut vahingoittuivat, mikä lisäsi toimivien lihassolujen suhteellista määrää ja selitti dieetin positiiviset pitkäaikaisvaikutukset.
  https://www.verkkouutiset.fi/ruokavaliosta-ehka-apua-aikuisten-mitokondriotauteihin-55814/


  • Martti R

   Christian Reinman: En ole lukenut Heikkilän kirjaa,mutta oletan,että hän tarkoittaa juuri tätä. Viittaa ylläolevaan kysymykseen mitokondrioista.

   Heikkilän kirjassa on luku, solutason häiriöt. Siitä muutama poiminta:

   Mitokondriot muuttavat ravinnon sokerin ja ketoaineet elimistön tärkeimmäksi energialähteeksi adenosiinitrifosfaatiksi.

   Mitokondrioiden toiminnan häiriöihin on liitetty sellaisia sairauksia, kuin Parkinsonin tauti, ALS, autoimmuunisairaudet, syöpä, sydäntaudit, diabetes ja jopa lihavuus. Väsymys, energian puute ja masennus ovat usein oireita mitokondrioiden häiriöistä, eikä taustalla aina ole psyykkinen ongelma tai hormonihäiriö.

   Mitokondrioiden energian tuotanto ei ole aivan ongelmatonta. Prosessissa syntyy hyvin paljon happiradikaaleja, jotka vaurioittavat ensisijaisesti itse mitokondriota. Sokerin muuttaminen energiaksi tuottaa eniten happiradikaaleja (ROS). Ketoaineet ovat sokeria paljon turvallisempia energianlähteitä, sillä ketoaineiden muutoksessa syntyy huomattavasti vähemmän happiradikaaleja ja ketoaineiden on todettu jopa suojaavan mitokondrioita.

   Seyfriedin mukaan syöpä on metabolinen (aineenvaihdunnallinen) sairaus eikä geenivaurioista syntyvä sairaus, kuten yleensä ajatellaan. Syöpä syntyy mitokondriovaurioiden pohjalta, jolloin normaali happeen perustuva energiantuotto heikkenee.

   Vastoin yleistä luuloa solun muuttuminen syöpäsoluksi ei tapahdu solun tumassa, vaan ensiksi vaurioituvat mitokondriot, ja tämä laukaisee muutoksen solutumassa. Lähes kaikkien sairauksien perussyyn voi johtaa mitokondrioihin. Siinä mielessä ketodieettiä voi pitää sairauksien perushoitona, sillä ketoosi stimuloi mitokondrioiden toimintaa ja samalla poistaa matala-asteisen tulehduksen.

   Sokerin lisäksi säteily, kemikaalit lääkkeet, virukset ja matala-aseteinen tulehdus vaurioittavat mitokondrioita. Myös stressi vaikuttaa haitallisesti mitokondrioihin. Tavanomaisempia mitokondriovaurioita aiheuttavia lääkkeitä ovat tulehduskipulääkkeet, mielialalääkkeet, kuten masennuslääkkeet ja antipsykoottiset lääkkeet, kolestrolia alentavat lääkkeet, kortikosteroidit, osa diabeteslääkkeistä, antibiooteista ja kemoterapialääkkeistä. Myös rokotteiden lisäaineet, kuten elohopea, alumiini ja etyleeniglykoli aiheuttavat mitokondriovaurioita.


   • Juhani Knuuti

    En tiedä millaisia lähteitä kahlaat mutta jos koko syövän synty mullistuisi tällä tavalla kuin sen sanot, maailma kohisisi siitä. Miksi ei kohise? No, sen vuoksi, että se ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Kun jokin aloittaa virkkeen sanoilla ”Vastoin yleistä luuloa” humpuukitutka pärähtää.

    Toiseksi, ei muiden tarvitse alkaa tällaisia teorioita kumomaan. Näytön taakka on väitteen esittäjällä.

    Vai olisiko tässä sitten jotain salattua tietoa, koska bigfarma?


    • Martti R

     Juhani: En tiedä millaisia lähteitä kahlaat….

     Lähde oli ilmoitettu tässä lausessa: ”Heikkilän kirjassa on luku, solutason häiriöt. Siitä muutama poiminta:”

     Juhani: Toiseksi, ei muiden tarvitse alkaa tällaisia teorioita kumomaan. Näytön taakka on väitteen esittäjällä.

     Ei tarvitse kumota, vaan selittää alla oleva näyttö geeniteoriasta käsin. Siis, miten selität?

     Heikkilä kirjoittaa kirjassaan: Thomas N. Seyfried on yhdysvaltalainen solututkija, joka on erikoistunut mitokondrioihin. Seyfried on tutkinut viime vuodet syöpää, josta hänellä on valtavirrasta poikkeava näkemys…….Seyfried on tehnyt lukuisia kokeita siirtämällä syöpäsolun tuman terveeseen sytoplasmaan. Geeniteorian mukaan syövän pitäisi jatkua tässä uudessakin solussa, mutta niin ei kokeissa ole käynyt. Solu muuttuu terveeksi soluksi.
     Muutkin tutkijat ovat havainneet samaa.

     Baylorin yliopiston Benny Kaipparettun johtama tutkijaryhmä Teksasissa julkaisi vuonna 2013 tutkimuksen, joka oli tehty hieman toisella tavalla kuin Seyfriedin koe. Ryhmä siirsi terveen solun mitokondrioita syöpäsolun sytoplasmaan, ja tämä muutti syöpäsolun normaaliksi soluksi. Valtavirran syöpätutkijat ovat väheksyneet näitä tuloksia. Kuitenkin heidän käymänsä sota syöpää vastaan on kestänyt jo kohta 50 vuotta, eikä ole päästy alkuasetelmaa pitemmälle. Viimeksi vuonna 2017 media ympäri maailman otsikoi, että syöpä on voitettu enne vuoden loppua. Valitettavasti on palattu jälleen lähtöruutuun.

     Juhani: ….mutta jos koko syövän synty mullistuisi tällä tavalla kuin sen sanot, maailma kohisisi siitä. Miksi ei kohise? No, sen vuoksi, että se ei todennäköisesti pidä paikkaansa.

     Vuonna 1847 unkarilainen lääkäri Ignaz Philipp Semmelweis kiinnitti huomionsa siihen, miten monet naiset kuolivat synnytyksen jälkeiseen lapsivuodekuumeeseen. Tutkittuaan asiaa tarkemmin hän alkoi epäillä tapausten jotekin liittyvän siihen, että lääkärit tulivat usein tutkimaan synnyttäneitä äitejä suoraan ruumiinavauksesta. Semmelweis alkoi epäillä, että lääkärit kuljettivat käsissään jotakin mikä aiheutti lapsivuodekuumeen. Hänen epäilynsä vahvistui, kun eräs hänen kollegansa sai samanlaisia oireita saatuaan sormeensa haavan ruumiinavauksen yhteydessä. Määrättyään lääkärit pesemään kätensä kloorivedellä, Semmelweis sai kuolemantapaukset vähenemään jyrkästi.

     Kohisiko maailman tästä, ei kohissut. Pitikö Semmelweissin havainto paikkaansa? Piti.

     Todistusaineistosta huolimatta virkaveljet ja tiedeyhteisö eivät ottaneet Semmelweisia vakavasti. Häntä nöyryytettiin ja hän kuoli lopulta mielisairaalassa mahdollisesti kollegojensa mielivallan uhrina. Vasta useita vuosia myöhemmin selvisi bakteerien osuus tautien aiheuttajana.


     • Mr Pain

      Hiljakkoin (2.11.) eräs THL:n johtajista tiedotti että ”Tutkimusnäytön arviointi ei ole mielipidekysymys vaan tiedeyhteisön tehtävä.”

      Valitettavan usein tämä unohtuu tieteentekijöiltä itseltäänkin ja homma luiskahtaa mielipiteen puolelle.


  • Juhani Knuuti

   Mitokondriot!!?? Miten mitokondriot liittyvät Heikkilän kirjan virheisiin?


  • Antti

   Hyvä Christian, luin kyllä. Mistä päättelit että en? En kuitenkaan kommentoinut tekstisi loppuosaa, vaan ihmettelin sitä, miksi tuot esille muita kirjoja, kun nyt keskustellaan Heikkilän kirjan asiavirheistä


   • tuomo pesonen

    luulen että se on sitä ”maalitolppien siirtelyä”, jolla saadaan hämättyä keskustelijoita pois alkuperäisestä kysymyksestä.


    • Juhani

     Eiköhän koko tämä asiavirhekeskustelu ole juuri sitä ”maalitolppien siirtelyä”. Koko kirjan pää viesti ravinnon vaikutuksesta terveyteen jää taka-alalle. Jostain syystä halutaan ymmärtää jokainen lause aivan väärin tai sitten yliopiston aivopesu on jo sitä luokkaa että ei enää normaali maalaisjärki toimi. Olisi suotavaa että tällä samalla tyylillä ruodittaisiin muitakin kirjoja tasapuolisuuden vuoksi. Yllättävän paljon aikaa löytyy proffalta tähän työajaltakin, luulisi jo kliinisen asiakastyön kärsivän tästä…


     • Juhani Knuuti

      Muistan vastaavan kommentin takavuosilta, kuin tämä kaiman kommentti. Kun ei ole mitään asia-argumentteja, väitetään, että a) iso kuva on tärkeämpi eikä ole niin väliä perustuuko kaikki väitteet virheisiin ja b) minulla menee aikaa tähän toimintaan liikaa ja varmaan tieteellinen työ taikka kliininen työ kärsivät.

      Kohdan a) osalta voin kertoa, että tämän mittakaavan virheet ovat sellaisia, johon tulee jo puuttua sillä, joku voi ottaa nuo tosissaan ja sillä voi olla vakavatkin seuraukset.

      Kohdan b) osalta kukin voi käydä tarkistamassa tieteellisen tuotokseni viimeisen 4 vuoden ajalta, jolloin olen tätä toimintaa harrastanut linkistä https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=knuuti Kliinisen työn osalta ei ole oikeastaan mahdollistakaan jättää tekemättä sitä mikä työhön kuuluu.


     • Juhani

      Knuutin vastaus osoittaa valitettavasti juuri sen mistä on kysymys, ei ymmärretä edelleenkään maalaisjärjellä asioita. Aliarvioidaan lukijoita täysin ”joku voi ottaa nuo tosissaan ja sillä voi olla vakavatkin seuraukset.” Oletetaan automaattisesti että lukijoillakin on sama ongelma maalaisjärkisen ymmärryksen kanssa. Voisitko argumentoida missä kohtaa Antin kirjaa lukee että ruokavaliolla hoidetaan pelkästään syöpää? Itse näen enemmän että kyse on arkaluonteisesta näkökulmasta jota ei ole hyvä sanoa ääneen, kuitenkin samasta näkökulmasta on kirjoituksia ollut vuosikymmeniä ja jo Toivo Rautavaarakin totesi yhdessä 50-luvun kirjassaan syövän ja länsimaisten elintapojen selkeästä yhteydestä. Mitäköhän siinä sitten käy kun samat lukijat lukevat lääkepakkauksen ohjeita, joissa varoitellaan pahoista haittavaikutuksista (ja ottavat ne tosissaan), yhtä hyvin niistä voisi tehdä sellaisen päätelmän. että eivät uskalla syödä niitä ja siitä on sitten vakavat seuraukset. Ehkäpä osa niistä olisi syytä kieltää kokonaan vaarallisten haittavaikutuksiensa vuoksi. Nuo egoistiset (alibit) teoreettiset harrasteet voi taas jättää omaan arvoonsa, ei tee mitään vaikutusta.


     • Juhani Knuuti

      Olen juuri tässä asiassa toista mieltä ja juuri maalaisjärjen perusteella: Tuollaiset virheelliset terveysväitteet ovat vaarallisia, sillä on jo moneen kertaan havaittu, että ihmiset harhautuvat, kun uskovat vääriä profeettoja. Miksi ihmeessä ylipäätään on tarve valehdella, kun voisi todeta sen mitä tutkimukset kertovat? Arvaan syyn, mutta se ei ole mairittelevaa.

      Lääkepakkausten haittavaikutusluetteloiden tiedetään lisäävän haittavaikutuksia nosebo-ilmiön kautta. Tämä on kuitenkin katsottu olevan pienempi ongelma kuin se, että haittavaikutuksista ei kerrottaisi. Se on siis pakollista, eikä perustu lääketehtaiden vapaaehtoisuuteen.


     • Antti

      Senhän vuoksi näitä huuhaaväitteitä käsitellään, kun kaikki eivät itse osaa/tajua etsiä tietoa, miten asia oikeasti on. Ei tarvitse mennä kun Heikkilän facebook-sivuille, niin voi todeta monen ihmisen ottavan todesta hänen virheelliset väittämänsä.


     • Juhani

      Hienoa että oppinut teoreetikkokin luottaa vielä itsekin maalaisjärkeen, joka onkin sopiva ilmaisu käytännössä koettuihin kokemusperäisiin tulkintoihin. Laitoit aiemmin listan teoriapohjaisista harrasteistasi, olisi kiva saada sen jatkoksi vielä aitoja potilaskertomuksia kliinisestä potilastyöstäsi? Missä työryhmässä on näitä moneen kertaan havaittuja väärien profeettojen tulkintoja analysoitu? Aliarvioit jälleen lukijoita/henkilöitä, et luota selkeästi muihin ihmisiin tai heidän päättelykykyyn. Kuka sitten määrittelee kuka on oikea profeetta vai ei, sinä vai yliopistot vaiko yhteiskunta? Juuri tämän vuoksi olisi tärkeää olla yhteys omaan itseensä, jotta olisi kyky havaita mikä on totuudellista ja mikä ei, asioissa kun tuppaa nykyään olemaan paljon eri kytkentöjä/tasoja, ja tiedekään ei ole yksiselitteistä. Vanha sanonta ”paha tulee aina enkelin viitta päällä” olisi hyvä palauttaa taas mieliin, kun kriittisesti ja suoraan puhuvat kyseeenalaistajat nähdään automaattisesti pahoina ja hymyilevät tekokorrektit virallisen puolen edustajat ovat taas hyviksiä automaattisesti ja heillä on jopa listat valmiina ketä kannattaa kuunnella ja ketä ei. Ja sitten vielä kannustetaan omaan ajatteluun ja kriittiseen tarkasteluun..

      Olisiko tässä yksi heistä joka haurahtui väärään profeettaan ja tervehtyi?


     • Juhani Knuuti

      Joku taisi jo mainita että kirjan kirjoittajan FB-sivuilla on suuri määrä ihmisiä, jotka uskovat profeettansa höpinöitä. Osa heistä on myös käynyt täällä kommentoimassa. Aiakisemmissa kommenteissa on myös ilmoittautuneita, jotka kertovat ensin menneensä mukaan noihin väitteisiin mutta sitten tulleensa järkiinsä. Olet näemmä rakennellut olkinukkea väittämällä minun aliarvioivan ihmisiä, kun todellisuudessa yritän kehottaa ihmisä ajattelemaan itse ja olemaan kriittisiä.

      Jos lääkärikoulutuksen saanut ihminen julkaisee kirjan, jonka väittää perustuvan tutkimuksiin, minusta on aivan selvää, että silloin sen pitäisi perustua tutkimuksiin. Kun se ei perustu, on kritiikki paikallaan.

      Ja sitten taas suollat tuota kyökkipsykologiaa ja lopuksi lisää anekdootteja. En oikein ole nyt päässyt selville, mikä on kritiikkisi ydin ja viesti? Ehkä ei olekaan muuta kuin arvostelu arvostelun vuoksi. Jos sinulla ei ole nyt oikeaa asiaa tämän kirjoitukseni teemaan liittyen, suosittelen pidättäytymistä kommenteista ennen kuin on oikeaa asiaa.


 20. Risto

  Näen tällaiset oikotieterveyssaarnaajat osana suurempaa nykyajan trendiä. Monet omia päätelmiään kauppaavat kirjailijat ja terveystietelijät vastaavat kysyntään. Me maallikot kaipaamme oikoteitä kaikkeen. Terveys ei tee siitä poikkeusta. Me haluamme parantua nopeasti ja helpolla vakavistakin sairauksista. Me haluamme nopeasti itsellemme kauneutta ja hoikkuutta. Me haluamme näyttää hyvältä, mutta ilman työtä ja vaivaa. Siksi meille myydään kaikenlaisia paristoilla toimivia vatsatrimmereitä, joita voi käyttää tv:tä katsellessa.
  Tosiasia on, että asiat vievät aikaa. Jos haluat elää terveesti, seuraa päivittäin ravintoympyrää, mutta nautiskele välillä herkuilla. Käy kävelyllä päivittäin ulkoilmassa. Käy punttisalilla tai jumpassa tai mikä liikunta sitten sinua kiinnostaakin. Vietä aikaa ihmisten parissa. Käy elokuvissa. Tämä on vaan sikäli ongelmallista, että se vie aikaa. Hoikistuminen edellyttää uhrauksia, työtä, hermoja ja vaatii aikaa. Sairastuminen vaatii aikaa parantuakseen. Lääketiede ja tutkimustyö vaativat aikaa vakavien tautien selvittämiseen ja parannuskeinon etsimiseen. Siitä voi löytää esimerkkejä katsomalla historiaan Esimerkkejä löytyy. Ikävänä esimerkkinä tuhkarokko. Sitä ei ole juurikaan sairastettu….paitsi nyt taas, koska nämä anttiheikkilät ovat saaneet ihmiset uskomaan, että rokotukset ovat vaarallisia ja osa suurta salaliittoa.
  Olen ilolla ja tyytyväisyydellä pannut merkille uuden nousevan uusjärkevyyden trendin, joita mm. tämän blogin kirjoittaja sekä monet muut ovat alkaneet aktivoimaan. Yritän itse jakaa samaa sanomaa maallikon kyvyin.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos kannustavasta palautteesta


   • Juhani

    Mikäköhän se Riston ristiriita on Antin viestin kanssa? Juuri terveyttä ylläpitävä ja sairauksia ennaltaehkäisevä ketoruokavalio vaatiikin paljon työtä ja päättäväisyyttä. Ruoka tehdään itse, pitää tietää enemmän mitä syö, miten tekee ruokaa ja samaan aikaan sotketaan ja hämmennetään joka puolelta ym. Mutta lopulta se palkitsee ja siitä tulee elämäntapa. Lääkkeet, liialliset turhat antibioottikuurit, osa rokotteista, plastiikkakirurgia ym ovat juuri niitä oikoteitä joita tarjotaan. Ota lääkettä voit syödä sitten huolettomammin, laihdu nopeasti leikkauksella tai pillerillä, syö virallisen mukaan jossa on helppo vetää hiilarikännit kun on ruokavalion rajat määritelty melko epämääräisesti. Antin viesti on terveys ei kauneus tai hoikkuus, jotka toki tulevat ketoruokavalion ja oikeiden elämänvalintojen seurannaisena. Meille aineellisessa maailmassa nautinto nähdään hedonistisesti addiktoivien asioiden kautta esim sokerit, alkoholi, seksi, vehnä, menestys aineellisessa näkökulmassa ym.. Oikea nautinto ja menestys on enemmänkin terve olo kehossa joka on henkisempää ja tasapainoa tuottavaa mielentasolla (rauha). Aina pitäisi ensin pyrkiä hoitamaan terveyttä luonnonmukaisesti, akuutit tilanteet arvioidaan tietysti erikseen. Särkylääkkeillä kun hoidetaan flunssia niin sairaudet tuppaavat vain venymään kun se sotkee ihmisen luonnollista puolustusjärjestelmää jota pitäisi vahvistaa sairastaessa. Tuhkarokon lisääntyminen nyt ei ole Antin syy, sitä voit miettiä enemmänkin väestönsiirtojen lisääntymisen kannalta. Kyllä rokotteisiin on hyvä suhtautua kriittisesti siitä on paljon esimerkkejä maailmalta, se ei tarkoita tietenkään kaikkien rokotteiden kieltämistä. TV:tä ei kannattane paljoa tuijottaakaan, se kun on yksi pahimmista manipulointivälineistä ja ajan syöjistä, sen vuoksi monella ei olekaan aikaa tarpeeksi itse ottaa selvää virallisen puolen ulkopuolisista vaihtoehdoista, saatika sitten kokeilla niitä omakohtaisesti. Sanoisin että meitä maalikoita on kahdenlaisia, heränneitä ja nukkuvia, ja se mikä meitä yhdistää on että olemme (vielä) kaikki ihmisiä. Haluamme lopulta samaa asiaa, mutta haemme sitä erillaisen maailmankuvan kautta ja puhumme samoilla termeillä tarkoittaen niillä lopuksi eri asioita. Johtuen siitä että osa meistä on kadottanut yhteyden itseensä, sotkien itsensä aineelliseen minäkuvaan. Nukkuvat ovat ”peilikuva” maailman luomista käsitteistä, arvoista, joita käsittelevät tiedostamatta omina ajatuksinaan, ollen näin yhteiskunnan määrittämiä ja kuuliaisia ihannekansalaisia.


    • Juhani Knuuti

     Eli sinun mukaasi:
     1) Jos on suositusten mukaisella ruokavaliolla, joutuu turvautumaan seuraaviin apuihin: ”lääkkeet, liialliset turhat antibioottikuurit, rokotteet, plastiikkakirurgia, hiilarikännit, sokerit, alkoholi, seksi, vehnä, särkylääkkeillä kun hoidetaan flunssia, menestys aineellisessa näkökulmassa ym.”

     2) Jos on ketogeenisellä ruokavaliolla, on ”terve olo kehossa joka on henkisempää ja tasapainoa tuottavaa mielentasolla (rauha).”

     Edelliset ovat ”kadottaneet yhteyden itseensä, sotkien itsensä aineelliseen minäkuvaan, ovat ”peilikuva” maailman luomista käsitteistä, arvoista, joita käsittelevät tiedostamatta omina ajatuksinaan, ollen näin yhteiskunnan määrittämiä ja kuuliaisia ihannekansalaisia.”

     No huh.

     Etädiagnooseja ei kuulu tehdä. Nyt tekisi mieli.


     • Juhani

      Jostain syystä palstaltasi häviää viestejä? Laitan tämän kriitisoivan lukija palaute viestin uudelleen, niin pääset mahdollisesti kommentoimaan. Vielä lisäkysymyksenä olisi: onko blogisi lukija määrät noussut Antti H arttikkeleiden myötä?

      Tässä on oiva esimerkki asioiden vääristelevästä käsittelytavasta, josta on kokonaisvaltainen näkemys kaukana. Eli pilkotaan asiat eri konteksteihin, jotta koko asia saadaan näyttämään sekavalta, eikä siitä enää ota pirukaan selvää. Tavallaan käsikirjoitit tekstin uusiksi, ehkä itse ymmärrät sen tuossa muodossa paremmin, olet kenties myös tottunut potilastyössäsi käsittelemään ihmisiä osina etkä kokonaisvaltaisesti ihmisinä. Antin kirjan syöpäosuudenkin taisit scriptata omalla tyylilläsi, lisäksi vastailet aika valikoivasti viesteihin, lähinnä ei oleellisiin asioihin, ilman järkevää argumentointia, vaikka odotat sitä muilta. Kiitos kuitenkin viestin julkaisusta ja tee nyt vielä se etädiagnoosi niin saadaan ruodittua sinusta vielä lisää uusia mielenkiintoisia piirteitä näkyviin..


     • Juhani Knuuti

      Kiitos oivasta esimerkistä asioiden vääristelevästä käsitteystä. (Oletan, että se esimerkki oli oma kommenttisi sillä muutoin ei kommentista päässyt jyvälle.)

      Tiedoksi, että blogistani ei häviä kommentteja vaan minä moderoin omaa blogiani. Sinun on aika jo siirtyä normaaliin asiakommentointiin. Se tarkoittaa yksinkertaisesti vain sitä, että kerro mikä minun kirjoituksessani oli virheellistä tai oikein. Ei siis enää kommentteja maan ja taivaan väliltä, kiitos.

      Jos et hyväksy moderointia, voit toki mennä keskustelemaan esim Heikkilän blogiin. Sorry, ai niin, eihän sinne voinutkaan kommentoida ollenkaan.


    • Antti

     Millä tavalla tämä ”sekavuus” sinulle näkyy? Ei ainkaan minun mielestä siinä ole mitään sekavaa tai epäselvää, että Heikkilä esittää tieteen vastaisia väitteitä. Jos ateria on rakennettu huonoista aineksista, niin ei kai se ”kokonaisuus” sen parempi ole? Eli kun Heikkilä pohjaa hoitokeinonsa tieteenvastaisiin väitteisiin, niin siitäkö syntyy totuus? 0+0=0. Heikkilän käsitys kokonaisuudesta ilmeisesti on, että yksi ”lääke” auttaa kokonaisvaltaisesti kaikkeen mahdolliseen.
     Ehkä sinun pitäisi koittaa siirtyä kritisoimisessasi konkreettisempiin asioihin. Mitkä tämän syöpäosuuden väitteet ovat väärin ja miten ne tieteen mukaan on oikein? Nyt on tullut vain ympäripyöreää höpinää.


  • Martti R

   Risto: Tosiasia on, että asiat vievät aikaa.

   Siedämme huonosti epävarmuutta ja kuolemanpelkoa, ja tämä ruokkii ylidiagnostiikkaa.
   Tosiasiat on kuitenkin tunnustettava: elämä on kuolemaan johtava sairaus, eikä lääketiede pysty tätä sairautta parantamaan. Koska varmuutta ei voi saada eikä pelastuakaan voi, kannattaa terveydenhoitoon suunnatut rahat käyttää viisaasti, niin että saadaan mahdollisimman monen elämään pituutta ja laatua. (lainaus)

   Risto: Ikävänä esimerkkinä tuhkarokko. Sitä ei ole juurikaan sairastettu….paitsi nyt taas, koska nämä anttiheikkilät ovat saaneet ihmiset uskomaan, että rokotukset ovat vaarallisia ja osa suurta salaliittoa.

   Voisitko antaa kohdan/sivun Antti Heikkilän kirjasta Lääkkeetön elämä, tuosta yllä mainitsemastasi kohdasta. Itse en ole sitä löytänyt.


   • Risto

    anttiheikkilät pienellä ja yhteenkirjoitettuna on symbolisoiva tapa kommentoida asioita. Siihen sisältyy myös ironiaa. Tosiasia on, että monet lääketieteen kanssa ristiriidassa olevat tahot ovat jakaneet varsin huolestuttavia väitteitä esim. juuri rokotteista. Tämä sanaleikki käytäen termiä anttiheikkilä johtuu siitä, että hänestä oli kyse tässä asiayhteydessä. Pahoittelut jos ironia ei tavoittanut sinua.


    • Martti R

     Ironiahan tavoittaa etupäässä ne, jotka ajattelevat tietyllä tavalla Heikkilästä. Heikkilä itse kirjoittaa viimeisimmässä blogissaan, että hän on selannut Rokotus-infon sivuja ja todennut ne asiallisiksi ja niiden sisällön huomattavasti paljon enemmän informaatioita kuin mitä valtio jakaa.


 21. Anja.K.

  Minulla on vain yksi kysymys: Juhani Knuuti, oletteko kliininen lääkäri, jolla on potilaita ja kokemuksia sekä potilaskertomuksia, vai liiikutteko vain teoreettisella tasolla?


  • Juhani Knuuti

   Olen vastannut tähän tässä kirjoituksessani. Ilmeisesti kysyt siksi, kun et ole lukenut? Lue juttu niin tiedät ja yleensäkin kannattaisi lukea juttu ennen kuin kommentoi. Arvaan kyllä miksi kysyt, sillä tämä yksi niistä asioista, joista Heikkilä valehtelee.

   Toisekseen, olen kirjoituksessa myös kertonut, mikä merkitys tällä päivätyöllä on tämän asian käsittelyssä.


   • Ismo

    Voimia Juhani Knuutille taistelussa tyhmyyttä vastaan


   • Anja K.

    Arrogantti vastaaminen on lääkäriltä mielestäni epäasiallista. Täällä Kanadan länsi-rannikolla on soveltuvuustestit lääkäreille ja suosittelen vastaavaa myös sinne Suomeen. En vain ole löytänyt potilaskertomuksia viime blogeista. Tieteellisiin tutkimuksiin vetoaminen ei enää uppoa, koska liikaa sidonnaisuuksia on paljastunut ja tutkimusten manipulointia todistetusti tapahtuu koko ajan tutkimusrahojen saamisen turvaamiseksi. Kun lisäksi sidonnaisuuksia mm. elintarviketeollisuudesta on esim. Helsingin Yliopistossa, kasviöljyjen valmistajien vastaavia Itä-Suomen Yliopistossa ja nyt viimeksi Roche-uutinen Turun Sanomissa, menee usko puolueettomaan tutkimukseen totaalisesti. Sellainen narratiivi on aikansa elänyt. En ota kantaa väittelyysi Antti Heikkilän kanssa, mutta Suomessa ei osata keskustella ollenkaan ja tällaista vihapuhetta ja ’rakkien räksytystä’ on surullista seurata. Totean kuitenkin lopuksi, että olen ainakin tähän asti lääkäreitä paremmin tiennyt, onko minun hyvä olla vai ei.


    • Juhani Knuuti

     Tässäkin kirjoituksessa on yli 300 kommenttia mutta Suomessa ei osata keskustella. Olen kuullut tuon ennenkin ja se on ihan klassinen tarina siitä miten muka jossain muualla on jokin asia esim lääketieteessä toisin.

     Jos Anja K:n vastaus edustaa Kanadan länsirannikon keskustelukulttuuria, niin olen kyllä keskustelun laadusta huolissani.

     Anja, esität kommenteissasi väitteitä, jotka eivät edes pidä paikkaansa. Varsin hyvin tiedät, että esim tuo Roche-juttu oli vain Heikkilän ja hänen seuraajansa mielikuvituksen tuotetta. Rochella ei ole mitään tekemistä Vastalääke ry:n tai minun toimintani kanssa eikä Roche ole antanut senttiäkään mainitemilleni toimijoille eikä Roche ole edes tietoinen koko hankkeestamme tai edes tietäisi kuka on Antti Heikkilä.

     Lisäksi, Anja, kerrot, että et enää luota tieteeseen. Sinulla on varmaan jokin parempi tapa saada tietää asioista? Esim mielipide taikka huutoäänestys?

     Sidonnaisuuksien osalta tulkintasi on tavallinen mutta virheellinen. Sidonnaksuudet ovat julkisia juuri sen vuoksi, että ei kähmäröidä vaan kaikki voivat ottaa sidonnaisuudet huomioon. Jos joku on esim saanut 200 eur luentopalkkion, sekin tuodaan esiin. Sidonnaisuuksen tuominen esiin kertoo juuri luotettavuudesta, ei päinvastoin. Jokainen voi itse päätellä sitten tekeekö tuo maksettu luentopalkkio asiantuntijasta vinoutuneen.


     • Martti R

      Juhani: Tässäkin kirjoituksessa on yli 300 kommenttia mutta Suomessa ei osata keskustella. Olen kuullut tuon ennenkin ja se on ihan klassinen tarina siitä miten muka jossain muualla on jokin asia esim lääketieteessä toisin.

      Mihin viittaat tuolla yli 300 kommentilla? Tässä ketjussa niitä ei ole mainitsemasi määrää.


     • Juhani Knuuti

      Ei tässä mutta siinä edellisessä, joka käsitteli samaa asiaa. Nyt yhteensä kommentteja on 330 + 57 = 387 kpl


     • Martti R

      Ok, kiitti tarkennuksesta.


  • Antti

   Millä perusteella yksi kliininen lääkäri sitten olisi luotettavampi tiedonlähde? Yhden lääkärin kokemukset ja potilaat ovat vain pieni osa kokonaisuudesta, alttiina kaikenlaisille virhepäätelmille (ja niitähän Heikkilältä löytyy). Tutkimusten avulla sen sijaan saadaan laajempi ja luotettavampi käsitys – vaikka kymmenien lääkärien ”kokemuksista”.

   Koska kriittistä ajattelua aletaan opettamaan peruskouluissa? Ja tietoa, miten tehdään tutkimuksia, edes lukiossa? Kyllä se mielestäni kuuluisi yleissivistykseen, ja vähentäisi varmasti tarvetta ihmisten harhakäsityksien oikomiseen.


 22. MrKAT

  Olen ehdottanut Huuhaa-palkintoa Heikkilän Rasalas-kustantamolle Skepsis ry:n foorumilla ainakin vuosina 2014, 2015 ja 2016. Tämän olen tehnyt yksityishenkilönä eika minulla ole asemaa Skepsis ry:ssä muuta kuin rivijäsenenä. Foorumillehan voi kirjoitella ja ehdotella ei-jäsenetkin. Tosin ehdokaslistani voivat näyttää niin virallisen näköisiltä että jotkut palkitut tai ehdokkaat harhautuvat. (Näin kävi huuhaa-palkinnon saaneen Suomen Terveysjärjestön Merja Lindströmille). Heikkilä on muuten ollut noilla listoillani vasta sijalla 5. pahin huuhariehdokas.

  Ehkä nyt on aika ehdottaa Otavaa? Olisi aika näpäyttää kustantajia jotka humbuugia tietona markkinoivat ja joka voi käydä hengenvaaralliseksi jos totena otetaan.


 23. JEJ

  Menemättä tarkemmin ilmiötasolle niin keskimäärin metaboliset tekijät ovat syövissä hyvin korostuneita. Tämä ei ole pelkästään sidoksissa ATP tuotantoon vaan myös esim NAD/NADH balanssi on oleellinen. On esitetty että syöpäsolut saattavat imeä glukoosia etenkin pentoosi fosfaatti polkuun.

  Lisäksi voidaan geneerisesti todeta, että korkea seerumin glukoositaso huonontaa hoitovastetta; vai oletko Juhani tästä eri mieltä?

  Tähän vaikuttamisessa erilaiset dietit saattavat olla hyvinkin toimivia. Ketogeeninen dietti on erityisen hyödyllinen mikäli ketoaineet osoittavat toksisuutta syöpäsoluille, mutta alhaisen glykeemikuorman dietti voi taas toimia paremmin toisissa tapauksissa. Et varmaan väitä Juhani, että normaali sairaalaruoka edustaa jälkimmäistä ( huom tämä voi sisältää ravinnosta jopa 30 % terveellisiä hiilareita).

  Lisäksi metaboliaa ajatellen ei ole yhden tekevää mikä on happitaso. Metabolia muuttuu usein normoksia vs hypoksia ja autofagia saattaa korostua jälkimmäisessä.

  Metaboliavasteen kartoittaminen solutasolla olisi melko yksinkertaista (glukoosipitoisuus, happipitoisuus ja ketoainepitoisuus). Tämä antaisi edelleen loistavan pohjan sytostaattihoidolle.

  Kuitenkaan korkean plasman glukoosin vaikutus ei näy pelkässä soluvasteessa, koska esim immunologiset tekijät eivät tule esille.

  Lisäksi on jotain indikaatiota, että ketogeeninen dietti voi vähentää lihaskatoa.


  • Juhani Knuuti

   Mielestäni on syytä pitää erillään veren glukoositaso ja sitten syöpäsolun glukoosin saanti ja vastaavasti veren happitaso ja syöpäsolun happitaso/hapenpuute. Syöpäsoluista valtaosa kyllä käyttää paljon glukoosia mutta ei veren glukoositasoa voida laskea niin alas, että se vaikuttaisi syöpäsolujen pärjäämiseen olennaisesti sillä maksa alkaa tuottaa glukoosia, jotta muut kudokset saavat sitä tarvittaessa. Syöpäsolu kyllä kykenee ottamaan glukoosinsa normaalin paastotason aikana. Kyllä syöpäsolu saadaan kuolemaan glukoosinpuutteeseen mutta silloin syöpää sairastava ihminenkin on jo kuollut.

   Syöpäsolut voivat olla hypoksisia ja sillä on merkitystä esim sädehoidon tehoon mutta ei tilanne korjaannu esim laittamalla happiviikset potilaalle.

   Voisitko toimitta tutkimusnöyttöä siitä, että ketoaineet olisiva myrkyllisiä syövälle. Kun tutkimuksia ihmisillä on käytännössä nolla kpl, ei mitään johtopäätöksiä kyllä voida tehdä.


   • JEJ

    Tähän hätään lyhyesti:
    – glukoosiin riittävyys ei ole tietenkään se juttu, vaan glukoositason vaikutus on paljon laaja-alaisempi kokonaisuus, joka on mielestäni turhan laaja avattavaksi. Maljakokeissa kuitenkin syöpäsolujen ja sokeritason välille on löydetty yhteyttä biologisesti relevanteilla alueilla.
    -korkeaan verenesokeriin vaikuttaminen dietillä on se joka voidaan osoitta helposti ihmisillä; tällä on vaikutusta sytostaattien hoitivasteeseen.
    -hypoksia/happi on oma juttu johon en tässä viestissä ota kantaa
    -ketoaineiden toksisuus tietyille syöpätyypeille ihmisruumiissa on todella hankala osoittaa ja olen erittäin skeptinen, että tällaiseen tutkimukseen saataisiin edes rahoitusta. Maljakokeissa tätä on kuitenkin havaittu.


    • Mr Pain

     Niin.. tuossa Juhanin tekstissä on syy, miksi maljalla tehty havainto ei ole käyttökelpoinen ihmistä hoidettaessa; ”..syöpäsolu saadaan kuolemaan glukoosinpuutteeseen mutta silloin syöpää sairastava ihminenkin on jo kuollut.”

     Aiemmin oli kirjoitettu pitkät tarinat mitokondrioista – näyttöä löytyy siitä, että syöpäsolujen mitokondriot olisivat riippuvaisia kuparista;
     Metformin reveals a mitochondrial copper addiction of mesenchymal cancer cells.
     Müller S, et al. PLoS One. 2018.
     Havainto on tehty käytössä olevalla lääkevalmisteella, ei juurikaan tekemistä glukoosin kanssa – hapentuotannon kanssa sitä vastoin kyllä. Tällä voi olla merkitystä.
     En osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta tai merkitystä tätä kummemmin.


 24. Perus tonttu

  Kiitos Juhani arvokkaasta taistelusta kriittisen ja objektiivisen ajattelun puolesta! Tällä ei ole merkitystä pelkästään huuhaan vallalle pääsyn torjumisessa vaan myös yhä kasvavassa agressiivisessa ja ”vaihtoehtoisten” faktojen sävyttämässä keskustelussa politiikassa, jossa myös ihmisten kyky kriittiseen ajatteluun korostuu. Ikävä kyllä nykyään näkee yhä enemmän auktoriteettien turvautuvan uhriutumiseen ja muihin klassisiin argumentointivirheisiin, ja tätä vastaan on usein hyvin vaikea taistella. Lisäksi tämä ikävä kyllä johtaa aivan liian usein väärille keskustelun poluille, kuten on tässä aiheessa käynyt sekä Antti Heikkilän että useamman kommentoijan puolesta.

  Toivottavasti jaksat jatkaa tätä tärkeää vapaa-aikaasi kuluttavaa työtä jatkossakin! Voimia ja hyvää loppusyksyä!


 25. jortsu

  Kirjan myyntipuheessa mainitaan ”vankka” tieteellinen fakta. Takakannessa ei kuitenkaan vedota tutkimustietoon, vaan mainitaan, että lääkkeettömyys saavutetaan ”elämäntapamuutoksilla.” Kirjan lopussa on viitteet tieteellisiin tutkimuksiin.

  Kenties paras tapa myydä kirjaa olisi vedota kokemuksellisuuteen ja jättää tieteeseen tukeutuminen vähemmälle. Sitä paitsi kirjahan on myös keittokirja, kuten aiemmatkin kirjat.

  Parasta antia kirjassa on minulle psykiatrian kritiikki, joka on mielestäni pitkälti mielipide- ja kokemusperäinen asia, vaikka psykiatrian luullaankin perustuvan johonkin puolueettomaan mittaamiseen. Toki tässäkin kohtaa luvataan paljon: ketodieetti parantaa masennuksen ja harhat
  jne.


 26. Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti

  Mitokondriot!!?? Miten mitokondriot liittyvät Heikkilän kirjan virheisiin?

  ja sitten Tuomo Pesonen

  luulen että se on sitä ”maalitolppien siirtelyä”, jolla saadaan hämättyä keskustelijoita pois alkuperäisestä kysymyksestä.
  ………………………………………………………………………………………………………….
  Et näytä Tuomo Pesonen ymmärtää, että tohtori Knuuti puhuu aidanseipäistä? Kannattaisi lukea uudelleen Martti Rn kommentit ja jatkaa keskustelua siltä pohjalta.

  Alkuperäinen kysymykseni on edelleen:

  Ovatko eläinrasva ja ketoonit vaarallista ravintoa mitokondrioille?


  • Juhani Knuuti

   Reinman on varmaan toistanut lukuisia kertoja tämän kysymyksen, joka on omassa lajissaan absurdi: ”Ovatko eläinrasva ja ketoonit vaarallista ravintoa mitokondrioille?”

   Kommentoimatta kirjoitusvirheitä, voisi ehkä huomauttaa, että mitokondriot eivät ole mitään itsenäisiä toimijoita, jotka tarvitsisivat tiettyjä ruokia. Mitokondriot ovat soluissa käsittelemässä energianlähteitä ja muuttamassa nämä lähteet energiaksi ATP:ksi, jota solujen toiminnat tarvitsevat.


   • Antti

    Varmaan, koska itse asiassa siihen ei vieläkään ole tullut vastausta. Ehkä sanavalinnat vain ovat huonoja. Kysymys voisi olla vaikka: ”Ovatko eläinrasvat (tai tyydyttyneet rasvat?) ja ketoonit haitallisia mitokondrioille?”. Onko sitten niiden energianlähteiden, joita mitokondriot käsittelevät, tyypillä tai laadulla väliä itse mitokondriolle?
    Edelleenkään en kyllä ymmärrä, miksi tämä olisi mikään oleellinen kysymys, kun puhutaan niistä Heikkilän asiavirheistä. Mutta jos nyt kerran kiivaasti tahdotaan tietää jollain tavalla aiheeseen liittyvä asia, niin kai siihen voi sitten vastata.


    • Juhani Knuuti

     Jos olisin kirjoittanut mitokondrioista, olisi kysymys aiheellinen ja perusteltu. Mutta kun en ole, ja vastaus olisi laajempi kuin pelkkä kyllä/ei, priorisoin muut kommentit tämän edelle. Tähän kirjoitukseen on jo annettu 67 kommenttia ja edelliseen 349 kpl, joten kaikkiin maailman asioihin ei voida odottaa laajoja kommentteja.


     • Antti

      Piti olla kysymysmerkki tuolla aikaisemman kommentin lopussa, mutta olikin vaihtunut pisteeksi.. No niin siinä sinulle Reinman vastaus: pysyhän aiheessa. Kysypä siis siltä Laatikaiselta, jos hän on näin väittänyt. Ei kai Juhanin tehtävä ole perustella muiden väitteitä. Hän kritisoi muiden selvästi virheellisiä väitteitä ja perustelee omansa.


   • Martti R

    Juhani: Kommentoimatta kirjoitusvirheitä, voisi ehkä huomauttaa, että mitokondriot eivät ole mitään itsenäisiä toimijoita, jotka tarvitsisivat tiettyjä ruokia. Mitokondriot ovat soluissa käsittelemässä energianlähteitä ja muuttamassa nämä lähteet energiaksi ATP:ksi, jota solujen toiminnat tarvitsevat.

    Voisitko hieman tarkentaa yllä olevaasi. Mitokondriot ovat solujen energiamyllyjä (Heikkilän mukaan). Ne tarvitsevat ravinnon sokerin ja ketoaineet muuttaakseen ne elimistön tärkeimmäksi energialähteeksi adenosiinitrifosfatiksi, josta käytetään lyhennettä ATP.

    Siis, kirjoittamastasi voi saada sen käsityksen, että Mitokondriot käsittelevät energialähteet ja muuttavat nämä energiaksi ATP:ksi.

    Heikkilän mukaan energialähteeksi ATP:ksi.

    Miestäni voisit muuttaa lauseesi lopun muotoon …energiaksi ATP:hen.

    Energia ja energialähde ovat eri asioista, siis kumpi teistä on oikeassa?


    • Juhani Knuuti

     ”energiaksi, ATP:ksi” on sama kuin ”energiaksi ATP:hen”. Oliko tuo pilkun puuttuminen nyt tässä olennainen juttu?

     Mitokondrioissa ei käsitellä enää glukoosia vaan myöhempiä glukoosin aineenvaihdunnan vaiheessa syntyvää puryvaattia. Rasvahappojen beetaoksidaatio tapahtuu mitokondrioissa ja tässä syntyvä Acetyl-CoA etenee myös tuohon ns Krebsin sykliin. Tuotoksena on energiaa, joka on soluissa nopeasti käytettävänä ATP:na. Oheisessa julkaisussani on jotain kaavakuvia aiheesta ja siitä miten tilanna voi häiriintyä esim sydämen vajaatoiminnassa ja mm diabeteksessa kun rasvahappoja on liikaa tarjolla: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109709026382?via%3Dihub

     No, joka tapauksessa keskustelemme nyt sellaisesta aiheesta, joka ei kuulu tähän vaan enemmän perusbiokemiaan. Jos siitä haluaa keskustella, tämä foorumi ei ole oikea.


     • Martti R

      Juhani: ”energiaksi, ATP:ksi” on sama kuin ”energiaksi ATP:hen”. Oliko tuo pilkun puuttuminen nyt tässä olennainen juttu?

      Ei, mutta siinä ei tullut selvästi esiin se, että ATP on energialähde.

      Juhani: ”No, joka tapauksessa keskustelemme nyt sellaisesta aiheesta, joka ei kuulu tähän vaan enemmän perusbiokemiaan. Jos siitä haluaa keskustella, tämä foorumi ei ole oikea.”

      Heikkilän kirjan punainen lanka on nimenomaan se, että millaisella ruokavaliolla mitokondriot toimii parhaiten, ja siten ne ovat osallisia joko sairauteen tai terveyteen. Ilmeisesti nämä mitokondrioita käsittelevät kirjan luvut ovat täyttä asiaa.


     • Juhani Knuuti

      Mitokondrioiden tuominen mukaan silloin kun koko perusta on virheellinen on vain hämäystä. Jos nyt tiedät, että tarina on vedätystä, miksi haluat uskoa johonkin mitokondriojargoniin? Todellisuudessa mitokondrioasialla olisi merkitystä vain mekanistisessa mielessä, jos esim haluaisi ymmärtää tarkemmin mikä tietyt havainnot selittää. Nyt kun havainnot ovat puuta heinää, ei ole mitään mieltä alkaa analysoimaan mikä rooli mitokondrioilla on puutaheinään mekanimsille.


     • Martti R

      Juhani: Mitokondrioiden tuominen mukaan silloin kun koko perusta on virheellinen on vain hämäystä. Jos nyt tiedät, että tarina on vedätystä, miksi haluat uskoa johonkin mitokondriojargoniin? Todellisuudessa mitokondrioasialla olisi merkitystä vain mekanistisessa mielessä, jos esim haluaisi ymmärtää tarkemmin mikä tietyt havainnot selittää. Nyt kun havainnot ovat puuta heinää, ei ole mitään mieltä alkaa analysoimaan mikä rooli mitokondrioilla on puutaheinään mekanimsille.

      Ainakin itselleni tuli ”ahaa” elämys noista mitokondrioista ja netistä sitten löytyi valaisevaa tietoa ja se loi jotenkin perustan sille, miksi on väliä sillä mitä syö. Eihän havainnot ole puuta heinää, koska ne ovat jokaiselle samat. Niiden tulkinta voi olla puuta heinää. En tiedä (usko), että tarina on vedätystä.

      Miksi haluaa uskoa johonkin, niin sehän on riippuvaista omasta elämänkokemusta ja sen tuomista perususkomuksista. Emme havaitse muuta kuin mitä perususkomuksemme sanelevat. Eikös jo Einstein sanonut, että teoria määrää sen mitä voimme havaita.

      ”Eikä ole salaisuus, että näiden ravitsemussuositusten julkaisupäivästä lähtien eivät ainoastaan ihmisten vyötärömitat ole laajentuneet, vaan myös diabeteksen esiintyvyys on lisääntynyt. Kuten tutkijat toteavat: ”Tämä syy-yhteys vaatii tarkastelua.” Älä muuta sano!” (lainaus netistä)

      Tieteellinen tietohan on uskomuksia jossain mielessä, ne ovat perusteltuja uskomuksia, kriittisen seulan läpikäyneitä uskomuksia (Enqvist)


     • Juhani Knuuti

      Siitähän tieteessä on kysymys. Uskomuksista pyritään saada tosi uskomuksia, ei mielipiteitä. Voin suositella, että unohtaisit mitokondriot tässä yhteydessä.


 27. Leino Utriainen

  Juhani laskee: Tähän kirjoitukseen on jo annettu 67 kommenttia ja edelliseen 349 kpl.

  Mielestäni tämä Antti Heikkilää kohtaan suunnattu parjauskampanaja hipoo Suomen ennätystä.
  Kampanjassa vilahtelee jopa orastavia vihapuheita. Nimimerkkien takaa on helppo parjata.


  • Juhani Knuuti

   Leino hyvä, kenen kampanjasta oikein puhut?

   Lue ensimmäinen kirjoiktukseni ja katso onko siinä mitään henkilöön kohdistuvaa kritiikkiä. Ei ole. Ainoastaan itse kirjan väiitteisiin kohdistuvaa asiakritiikkiä. Tottakai kritiikki kohdistuu kirjan kirjoittajaankin sillä kirjan sisällön kritisoiminen väkisinkin voidaan katsoa kirjoittajan ansioksi. Mitään henkilön ominaisuuksiin kohdistuvaa sen sijaan siinä ei ollut.

   Mitä sitten tapahtui? Antti Heikkilä aloittaa massiivisen valheiden ja henkilöön kohdistuvien parjausten vyöryn. Tai itse asiassa jatkaa sitä, sillä hän on sitä jo tehnyt lukuisia kertoja aikaisemminkin ennen kritiikkini julkaisemista. Olet siis tältä osin Leino oikeassa: Tämä Antti Heikkilän masinoima parjauskampanja hipoo Suomen ennätystä.

   Blogikommentit ovat oma asiansa ja ne ovat puolesta ja vastaan. Sekä nimimerkkien takaa että avoimesti.


   • Leino Utriainen

    Juhani

    Voit olla oikeassa. Kokeilin vain, kuinka rajusti kohtelet minua näinä aikoina.

    Pahoittelen, että nyt taas harhadun sivuun aiheesta:
    Hertta-testi näyttää tulevan käyttöön jo usealla alueella julkisellakin puolella. Itse iloisena veronmaksajana lupaan käyttää verorahojani Hertta-testin käyttöön jopa laajamittaiseen sydänriskien seulontaan julkisella puolella. Jospa näin saisimme ohjatuksi hoidot niitä tarvitseville. Samalla voisimme lopettaa turhat jopa haitalliset kolesterolilääkitykset niiltä, jotka eivät niitä tarvitse. Näin hoitojen kokonaiskustannuksetkin voisivat pienentyä.


    • Juhani Knuuti

     Hei, Kohtelen sinua mahdollisimman tasapuolisesti ja asiallisesti silloin kun kommenttisi ovat asiallisia. Olet tervetullut keskustelemaan asioista, kunhan pysytään pois asiattomuuksista.

     Tuo kommenttisi Hertta-testistä on hieman taas paluuta vanhaan nälvimiseen? Tiedät kyllä mitä olen siitä Mika Laineen kanssa kirjoittanut. Siitä huolimatta sitten kerrot toivovasi, että se leviäisi laajalti verorahoilla käytettäväksi. Hmm. En oikein keksi mitään asiallista syytä tuosta mainitsemiseen – ainoastaan tarpeen käydä vinoilemassa. Toivottavasti huomaat itsekin tuon toimintamallisi, joka ei edesauta asiallista keskustelua.


 28. Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen

  Koen todella loukkaavaksi kirjailia Heikkilän teoriat. En itse todellakaan ole mikään kypsymätön ongelmanuori joka hakee henkisessä pahassa olossaan isähahmoa ja jengipomoa.
  Ollaan todellakin hyvin syvällä jossain omituisessa ajattelussa jos k.o kirjailija ottaa kirjansa kriittisen tarkastelun raskaasti itseensä.ja alkaa kehitellä eri mieltä itsensä kanssa olevista näitä salaliitto lahko ja natsiteorioita.
  Ilmeisesti ortopedin koulutus antaa syöpäsairauksien hoidon lisäksi myös osaamisen psykiatriseen profilointiin.


  • entäs ne statiinit

   tai teoriat ilmeisesti ulkomaisiin blogisuvustoihin. Tai muuten outoihin teorioihin. Alkuunhan ihmunen kulutti aluksi kaiken hiilihydraatin energiakseen ja sitten vasta rasva. Ilmeisesti sitten joku lchf guru blokissaan kertoi, että rasvaa kuluu enemmän levossa ja keskiraskaassa työssä ja kevyessä tai raskaassa kuluu pääosin hh:t. No gurulla oli tainnut mennä kevyt ja keskiraskas sekaisin. No läpi meni ja taisi päätyä kirjaankin.


 29. epäilevä tuomas

  Antti Heikkilä on todennut että lääketeollisuus ilman syöpää olisi konkurssissa. Samoin hän on todennut blogissaan että Suomessa on kahdeksan kertaa enemmän muistisairauksia kuin Saksassa asukaslukuun mitoitettuna. Suomalaista ruokaa kehutaan. Jokin tässä yhtälössä mättää mutta mikä?


 30. Antti

  Onko Heikkilän puheissa mitään sellaista, mikä ei oikeasti ole vielä kunnolla kehityksen alla lääketieteessä? Saako hänestä siis mitään irti, jos koittaisi katsoa, mitä hyviä pointteja hänellä on kaiken virheellisen tiedon seassa, vai onko ollenkaan?


  • Juhani Knuuti

   On tietenkin puheissa myös hyvää. Hän kehottaa ottamaan itse vastuuta enemmän, kehottaa yrittämään sairauksen ennaltaehkäisyä lääkkeettömine keinoin, kuten ruokavaliolla. Nämä ovat tieteysti hyviä kehotuksia. Lisäksi nimenomaan ylipainoisille tyypin 2 diabeetikoille, VHH voisi olla hyvä vaihtoehto, joskaan ei mikään taikakeino.

   Ongelmaksi tulee se, että näiden pohjaksi hän kuvittelee aivan oman biologiansa ja fysiologian ja sairauksien mekanisminsa, ja höysteenä salaliittoteoriat. Niiden vuoksi kirjoitukset ovat lähinnä hämmentävää luettavaa ja osin vaarallisiakin.


   • Antti

    Joo, kun jotenkin kuvittelisin, että näiden ”vaihtoehtoisten” keinojen kannattajien olisi hyvä enemmän kuulla virallisilta tahoilta, mitkä ajatukset ovat hyviä niiden huonojen lisäksi. Se ehkä auttaisi heitä keskittymään oikeisiin asioihin, esimerkiksi: ”On hyvä pyrkiä lääkkeettömään elämään, mutta se kannattaa tehdä tutkitun tiedon rajoissa, jottei astuta ojasta allikkoon”. Minusta niin saisi myös annettua neutraalimman kuvan kritisoijasta, eivätkä nämä vastustajat voisi sanoa, että vaan ”haukutaan”. Heikkilällä itsellään kun ei taida olla mitään hyvää sanottavana vastapuolestaan? Eli hänen näkökulmansa voisi ajatella olevan suppea ja yksipuolinen, jossa yksi huono asia pilaa kaiken. Siis vähän semmoinen yksinkertainen.


    • Juhani Knuuti

     On totta, että painotus ajoittain on ehkä liikaakin kritiikissä eikä positiivisissa asioissa.

     Toisaalta olen kyllä sekä alkuperäisessä kirja-arvostelussa että vielä enemmän aikaisemmissa kirjoituksissa tuonut mielesäni esiin myös sitä, että esim VHH on ok vaihtoehto erityisesti tietyille ihmisryhmille. En ole siis vain teilannut.

     Minulla asiallinen linja on aina tavoitteena. Pelkästään positiivisella sanomisella ei kuitenkaan tunnu saavan mitään viestiä perille, joten toisinaan on pakko vain pyrkiä sanomaan viesti selvästi, myös negatiivisista asioista.


 31. JerryCotton

  Löysin tämän mielenkiintoisen blogisi. Kiitos upeasta työstä ja vaivasta, jota tämän blogin ylläpitäminen on vaatinut.

  En tiedä, käsittelikö Heikkilä tässä kirjassaan statiineja, mutta mua kiinnostaisi keskustella niistä. Näyttö niiden aiheuttamasta sydän- ja verisuonitauteihin kuolemisen alenemisesta on niin vankkaa, että voidaan olettaa se tässä pohjaksi.

  Mua kiinnostaisi siitä seuraavat mielenkiintoisemmat kysymykset. Osaisitko vastata tieteen/oman muun näkemyksesi pohjalta?

  1. Millaisia pitkäaikaisen käytön aiheuttamia haittavaikutuksia statiinit aiheuttavat? Pahenevatko haittavaikutukset vuosien aikana vai säilyvätkö samalla tasolla, kuin esimerkiksi vuoden käytön jälkeen? Millaisia haittavaikutuksia on odotettavissa esimerkiksi 5, 10 tai 20 vuoden käytön jälkeen?
  3. Oletetaan, että henkilö on 65-vuotias, jäljellä oleva elinaika on 20 vuotta ja hän aloittaa statiinien käytön. Kuinka monta vuotta lääke lisää jäljellä olevan elämän pituutta keskimäärin?
  4. Kuinka monta ns. tervettä vuotta lääke lisää? Vai käykö niin, että lääkkeen aiheuttamien yleisten lihasvaivojen takia ihmisen liikuntakyky/into liikkumiseen aleneekin aikaisempaa nopeammin, jolloin itse asiassa lääke lisää vain vuodepotilasaikaa ihan viimeisille vuosille?
  5. Itse pidän sydänkohtausta yhtenä armollisista kuolemista. Laaki ja vainaa. Statiinitkaan eivät kuitenkaan lopulta pysty estämään kuolemaa. 🙂 Jos estämme kuolemisen sydänkohtaukseen, onko dementiaan kuoleminen kolme vuotta myöhemmin olennaisesti parempi vaihtoehto? Ottaen huomioon sen, että dementia ei tapa heti vaan vasta pidemmän ajan kuluttua.

  Työskentelen eläkealalla. Nämä vanhusväestön terveyteen/liikuntakykyyn liittyvät kysymykset ovat mielestäni aivan olennaisia kysymyksiä mietittäessä sitä, millaisiin hoitoihin meillä on varaa 10-15 vuoden päästä. Suurten ikäluokkien tullessa hoidollisesti kalliisiin ikiin, vuodepotilaana oleminen ei ole luultavasti taloudellisesti enää mahdollista, ainakaan julkisin varoin. Voi myös kysyä, onko vuodepotilasajan lisääminen kenellekään muutenkaan mielekästä.


  • Juhani Knuuti

   Hei. Kiitos kommentista. Juuri nyt en ehdi asiaan vastaamaan perusteellisesti mutta sekä Vladimir Heiskanen että Pauli Ohukainen on blogeissaan käsitellyt noita kysymyksiä, joten kannatta lukea niitäkin.

   Yleisperiaatteena voi todeta, että
   1) Mitä suurempi riski on olemassa sitä suurempi on statiinien hyöty ja sitä enemmän tulee sekä lisää elinaikaa että laadukkaita elinpäiviä.
   2) Mitä pidempään käyttää sitä suurempi on hyöty sillä valtimotauti kehittyy hitaasti mutta jatkuvasti.
   3) Mitä ennemmän on elinaikaa jäljellä, sitä enemmän voi hoidosta odottaa hyötyä.

   Jos suhteellinen kuoleman alenema on esim 30%, tietenkin koko hyöty riippuu siitä kuinka suuri on riski kuolla tarkasteluaikana. Sama % johtaa aivan eri kokonaisvaikutukseen eri riskitasoilla, hoidon pituuden ja elinajanodotuksen tilanteissa. Sen vuoksi on mahdotonta antaa tarkkoja lukuja mutta sen voin jo sanoa, että Heikkilän väittämät lyhyet ajat ovat tuulesta temmattuja. Lihasvaivoja jotkut kokevat mutta eivät ne liikuntakykyä vie.


 32. Antti

  ”Salaliittoteoriat ovat siis tavallaan häviäjien harrastus.

  ”Kun ihmiset kokevat olevansa voimattomia ja heidän kannattamansa puolue häviää, salaliittoteorioista tulee houkuttelevia. Ihmiset tuntevat itsensä uhatuiksi eivätkä koe pystyvänsä hallitsemaan tärkeitä tapahtumia ja asioita”, Vitriol selittää.”

  Ihan loogiselta kuulostaa. Syyn vieritys muille. Kun itse häviää, keksitään tekosyitä, syytetään koko järjestelmää.


 33. NipNap

  Lääketehtaat johtavina tutkijoina ja tutkimusten rahoittajina taustallaan markkinakapitalismi vie kohti totalitarismia, jossa potilaan on vain toteltava Lääkäriliiton omertan -lakia.

  Useat lääkärit eivät näe tämän sumutuksen keskeltä potilasta suosituksilta ja koska voivat epävarmassa tilanteessa toimia vilpillisesti siirtäen vastuunsa ennakolta diaknosoiduille anekdooteille.

  Se ei tee lääketieteestä totta, että sitä kannustaa useampi lääkäri ja asiantuntija, sillä sovitut ja yhdessä päätetyt potilasluokittelut eivät ole tiedettä.

  Uskooko tietävänsä vai tietää uskovansa ? milloin käyttää järkeä, milloin viisautta ja miten älykästä on intuitiivinen ja empaattinen tunneajattelu. Missä kulkee rajat kuunnella, keskustella ja milloin todentaa hoitomäärityksiä ja eettistä normistoa.

  Ravitsemus / terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi asiantuntijoille ja siksi mm: Antti Heikkilän kirjat ovat hyvä osa täyttämässä tätä egokoloa.

  Molempien dilemma -osapuolten tulee olla nöyriä ja pyyttää anteeksi, silloin kun on loukannut toista ihmistä asiattomasti tai nöyryyttävästi. Jokainen kuitenkin tietää mistä tahansa totuudesta vain murto-osan ja se on hyvä pitää mielessä.

  PS. Joulupukki ei tuonut sinkkulahjoja ? olenkohan ollut tuhma.


  • Antti

   ”Ravitsemus / terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi asiantuntijoille”. Oliko tämä vitsi? Tarkoitatko siis, että asiaa tuntemattomille pitää jättää oma osansa? Mikähän logiikka siinä on? Mitä hyötyä asianTUNTIJOISTA sitten on, jos kuka tahansa voi millä tahansa kumota heidän tutkimusnäyttöön perustuvia väitteitään?


  • Juhani Knuuti

   Niinkö sanoin? En ole missään vaiheessa sanonut, että en ole kirjaa lukenut. Sanoin vain, mihin kritiikissäni keskityin.


  • Juhani Knuuti

   Lääketehtaiden osuus tutkimuksen ja tieteen rahoittajana on pieni ja rajoittuu vain heidän omiin tuotteisuunsa. Vastaavalla tavalla myös Siemens, Nokia tai Apple rahoittavat omiin tuotteisiinsa liittyvää tutkimuksta. On vähintäänkin arveluttavaa toistaa väitettä, että lääketieteen rahoittahana lääketeollisuus olisi keskeisessä asemassa.


 34. NipNap

  Ravitsemus / terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi VAIN asiantuntijoille. Asiantuntijoille riittää tekemistä sairaanhoidon kanssa. Ravinto on kyllä lääkettä, mutta lääke ei ole ravintoa. Ei asiantuntijoiden tarvitse työntää nokkaansa jokapäiväiseen ruokailuun kumoamaan onko mm: rasva vaarallista. Jokaisessa kultuurissa on omat ruokatapansa, kuten lähiyhteisössään – ei ihminen ole klooni, jokon sovitettaan yleispäteviä aktiviteettejä. Minä ainakin hoidan terveyttäni ravitsemuksella ilman lääkärin lupaa ja neuvoja ruokavalioon haen sieltä mistä parhaaksi itse näen!


  • Antti

   Mitä ne muut kuin asiantuntijat sitten tekevät? Minusta taas terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi muille, kuin asioista oikeasti tietäville. Sinun mielestäsi ei siis tarvita asiantuntijoita kertomaan, millainen ruoka on terveellistä? Millä keinoin sitten itse selvität asian?


  • Juhani Knuuti

   Ei tietenkään omiin ravitsemusvalitoihin lupia tarvita. Kuten ei myöskään sille, polttaako tupakkaa tai harrastaako vaarallisia extreemilajeja. Mutta on aika hyvittavaa vakavasti esittää, että asiantuntemuksesta olisi haittaa. Se on selvää, että lääkärit eivät ole ravitsemuksen asiantuntijoita, kuten Heikkilän tapauskin osoittaa. Ravitsemuksen asiantuntemukset lisäksi tarvitaan myös asiantuntemusta tutkitun tiedon analysointiin, ja kun nämä molemmat puuttuvat jälki ei ole päivänvalon kestävää.

   Asiantuntijat pystyvät kertomaan myös ruoka-aineiden terveellisyydestä tutkimusten valossa. Parempana vaihtoehtona olisi sitten ilmeisesti mutu?


 35. NipNap

  Kirjoitin vastauksen Antille – harkiten, miettien, mutta lähetys sanoi ”Kirjoitat liian nopeasti ..” ja lähetys estettiin ja työ meni roskiin – tämä tästä TS tällä palstalla – en jatka paskanjauhantaa.


 36. Ilpo

  En ole lukenut Antin kirjaa vielä, kun se oli loppunut kirjakaupoista. Tilasin Adlibriksestä sitten ennen joulua.

  Voin silti tuoda esille oman kokemukseni ’virallisen’ terveydenhoidon osalta.

  Sukuni on ns. sydäntautisukua, isäni kuoli 50-vuotiaana sydänpysähdykseen ja veljeni 60-vuotiaana infarktiin. Veljeni oli työterveyslääkärin tiukassa hoidossa ja söi kolesterolilääkkeitä, silti infarkti iski.

  Itse ole nyt 62-vuotias. Kaksi vuotta sitten käännyin Flt-ravintoterapeutin puoleen kolesterolini suhteen, koska lääkärit oli tuputtaneet kolesterolilääkkeita ja näyttäneet kuolintilastoennusteita joissa jäljellä oleva elinikäni oli muutamia vuosia ilman lääkitystä.

  Flt-asiantuntijalta sain ravinto-ohjeet ja lisäravintosuositukset joilla olen saanut trigly, h-crp ja h-cyst arvoni kohdalleen. Myös verenpaine on laskenut. Kokonaiskolesterolini on sama kuin 91-vuotiaalla äidilläni eli 6,2.

  En ole huolissani nyt terveydestäni. Suosittelen mahdollisimman lääkkeetöntä elämää ja itsensä kuuntelemista.

  Voisiko arvon herrat Juuti ja Heikkilä keskustella tosiaan tv:ssä.? Ei näistä artikkelisyytöksistä saa selvää kukaan. Olette kuitenkin hyvin koulutettuja ja sivistyneitä ihmisiä kumpikin.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Kommentoin lyhyesti:

   Sanot:”Sukuni on ns. sydäntautisukua, isäni kuoli 50-vuotiaana sydänpysähdykseen ja veljeni 60-vuotiaana infarktiin. Veljeni oli työterveyslääkärin tiukassa hoidossa ja söi kolesterolilääkkeitä, silti infarkti iski.”

   Mikään ruokavalio tai lääkitys ei kykene estämään kaikkia sydäntapahtumia silloin kun valtimotauti on kehittynyt. Koleterolisääkkeiden teho riittää n 30% sydänkuolleisuuden vähenemiseen
   Mikäli riskiin ei olisi puututtu, olisi mahdollisesti tapahtuma tullut jo aikaisemmin mutta mitenkään ei voida ennustaa, kenelle tapahtuma tulee ja kenelle ei; ainakaan vielä.

   Sanot: ”Itse ole nyt 62-vuotias. Kaksi vuotta sitten käännyin Flt-ravintoterapeutin puoleen kolesterolini suhteen, koska lääkärit oli tuputtaneet kolesterolilääkkeita ja näyttäneet kuolintilastoennusteita joissa jäljellä oleva elinikäni oli muutamia vuosia ilman lääkitystä.”

   Jos joku on antanut tuollaisen elinikäennusteen, se kuulostaa todella omituiselta sillä sellaista ei voida antaan. Sen sijaan voidaan kertoa seuraavan 10 vuoden aikana oleva riski saada kuolemaan johtava sydäntapahtuma, käyttäen taulukkoa, jossa otetaan huomioon, ikä, sukupuoli, tupakointi, kolesteroli ja verenpaine. Tämän perusteella voidaan myös arvioida, jos kyseisiä arvoja saadaan paremmiksi, kuinka suuri riskin pieneneminen olisi. Kannattaisi myös lukea aikaisempi kirjoitukseni sairauksien ennaltaehkäisystä.

   Sanot: ”Flt-asiantuntijalta sain ravinto-ohjeet ja lisäravintosuositukset joilla olen saanut trigly, h-crp ja h-cyst arvoni kohdalleen. Myös verenpaine on laskenut. Kokonaiskolesterolini on sama kuin 91-vuotiaalla äidilläni eli 6,2.”

   Hienoa, jos olet saanut parantuneen ravitsemuksen avulla nuo biologiset markkerit parempaan asenttoon. Merkittävä rooli on myös perintötekijöillä ja niitä ei elintavat muuta. Kokonaiskolesterolin sijaan kannattaa kiinnittää huomiota LDL-kolesteroliin. Kolesterolia alentavan lääkityksen perusteena ei koskaan ole pelkkä kolesterolitaso vaan kokonaisriski. Tätä asiaa olen käsitellyt aikaisemmassa kirjoituksesani uusista ESC preventio-ohjeista. Jotta kolesterolia alentavasta lääkityksestä olisi hyötyä, tulee riskin olla riittävän suuri. Koska lääkitys kykenee vähentämään kuolleisuutta karkeasti 30%, voi absoluuttisen riskin vähenemisen arvioida tietämällä mikä on lähtötilanteen riski.

   Sanot: ”En ole huolissani nyt terveydestäni. Suosittelen mahdollisimman lääkkeetöntä elämää ja itsensä kuuntelemista.”

   Samaa mieltä. Kuitenkaan itsensä kuunteleminen ei paljasta valtimotaudin riskin olemista lainkaan. Lähes kolmannes valtimotaudin kuolemista on äkkikuolemia ilman mitään oireita. Sen vuoksi ennaltaehkäisyssä pyritään aina arvioiman kokonaisriskiä ja siihen pitäisi pystyä vaikuttamaan.


   • Ilpo

    Kiitos nopeasta vastauksestasi. Tiedän että äkkikuolema voi olla ensimmäinen oire, liikun tosin runsaasti, hiihdän, hölkkään. Pelkään vain, että jos alan syömään ennaltaehkäisevää lääkitystä (statiinit,verenohennuslääkkeet, beetasalpaajat jne.) niin menetän arviointikykyni esim. hengästymisen, ja jaksamisen suhteen. Olin myös ennen joulua pp-ergometritestissä, josta sain hyvän kuntoarvion.

    Paras konsti ehkä olisi varjoainekuvaus sepelvaltimoista. Hertta-testi voisi myös kertoa osan tarinaa.


    • Juhani Knuuti

     Beetasalpaajat eivät ole ennaltaehkäiseviä vaan lievittävät oireita. Niitä ei käytetä siis ennaltaehkäisyyn. Aspiriini ja statiinit sekä tietyt verihiutaleita ehkäisevät lääkkeet ovat ennaltaekäiseviä.

     Riskin arvio oireettomilla riittää eikä kuvantamista tarvita ellei ole kyseessä poikkeuksellisen suuren riskin henkilöstä. Kajoava varjoainekuvaus ei ole perusteltu eikä Hertta-testi asiaa kykene kunnolla erottelemaan. Mikäki haluaa kuvan sepelvaltimoiden taudin tilasta, sepelvaltimoiden varjoainetietokonekuvaus on sopiva mutta sitäkään ei suositella oireettomille.


     • Ilpo

      Kahdella läheiselläni beetasalpaajat on käytössä rytmihäiriön ennaltaehkäisyssä. Osana kokonaishoitoa..

      Sehän tässä ongelmaa tuo kun löydetään muutama riskitekijä, niin sitten aletaan ’hoitamaan’. Ja se tarkoittaa yleensä useampaa lääkekomponenttia loppuelämäksi. Sitten on niin tasainen olo, ettei mikään onnistu.


     • Juhani Knuuti

      Beetasalpaajat eivät ole kuitenkaan ennusteeseen vaikuttava lääkehoito, kuten edellä mainitsin (poikkeuksena sydämen vajaatoimintaa sairastavat)


     • Veli Pekka Nousiainen

      Ilpo. Eikö heillä ensin todettu sydänoireita ja vasta sitten määrättiin beetasalpaajia?
      Eli ei siis määrätä oireettomalle ”ennaltaehkäisevästi”. Vai mitä tarkoitit?


     • Ilpo

      VPN: jos sydänoireeksi riittää satunnainen rytmihäiriö/lisälyönnit + kohonnut kokonaiskolesteroli > 5,, niin ennaltaehkäisyyn ’määrätään’ beetasalpaajaa ehkäisemään rytmihäiriötä ja veritulppariskiä. No minulla asian hoitaa Ubiqinoli 100mg/pv, ei tule rytmihäiriöitä.

      Ubiqinoli se onkin hyvä ikääntyvälle, koska sen oma tuotanto kehossa vähenee iän myötä.


     • Juhani Knuuti

      Koska en ole tuota haastattelua katsonut, en voi ottaa siihen tarkemmin kantaa. Mutta olisin hyvin varovainen luottamaan yhden henkilön jostakin tapauksesta tekemiin johtopäätöksiin ja yleistyksiin.

      Muutenkin tuntuu, että nyt keskustelulta puuttuu tietopohjaa. Beetasalpaaja ei koskaan anneta ”veritulppariskin” pienentämiseksi. Se on käytössä vain silloin on todettu sepelvaltimotauti ja siihen liittyviä rintakipuoireita rasituksessa halutaan lieventää. Ennusteeseen beetasalpaaja vaikuttaa vain, jos on sydänlihaksen vaurio tai vajaatoiminta.

      On totta, että toisinaan harmittomiin rytmihäiriötutkimuksiin kirjoitetaan pieni määrä tarvittaessa otettavaa beetasalpaajaa mutta tämä on vain silloin jos potilas itse kokee vaarattomat rytmihäiriönsä olevan harmittavia eikä muilla elintavoilla ole saatu korjaantumaan. Yleensä tällainen hoito on satunnaista, ja pääosin myös jokin ajan kestävää, eikä siis ennusteeseen vaikuttavaa.

      Ubikinolin rytmihäiriölääkkeenä voi unohtaa.


     • Ilpo

      ”Ubikinolin rytmihäiriölääkkeenä voi unohtaa.”

      Niin, kyse ei olekaan lääkkeestä. Ubiqinoli (tai ubiqinoni) on kehon osittain itse tuottama ravintolisä, jonka tuotanto iän mukana vähenee. Ravinnosta sitä emme myöskään saa tarpeeksi.

      Tässä onkin koko asian ydin. Minulla on omakohtainen kokemustieto vaikutuksesta, sinä sanot että ”voin unohtaa” koska tieteellistä näyttöä ei ole tai näytöt ovat väärien toimijoiden tuottamia?

      Singh RB, Fedacko J, Mojto V, Pella D. Coenzyme Q10 Modulates Remodeling Possibly by Decreasing Angiotensin-Converting Enzyme in Patients with AcuteCoronary Syndrome. Antioxidants (Basel). 2018 Jul 25;7(8). pii: E99. doi: 10.3390/antiox7080099.

      Zozina VI, Covantev S, Goroshko OA, Krasnykh LM, Kukes VG. Coenzyme Q10 in Cardiovascular and Metabolic Diseases: Current State of the Problem. Current Cardiology Reviews. 2018 Apr 15. doi: 10.2174/1573403X14666180416115428.


     • Juhani Knuuti

      Olen pahoillani, jos olin liian jyrkkä. Tarkoitin tosiaan sitä, että jos potilaalla on oikea rytmihäiriöongelma, ubikinoni ei ole siihen hoito.

      En ole tuohon ubikinonin tutkimusnäyttöön ravintolisänä omasta mielestäni paneutunut riittävästi, jotta voisin ottaa kantaa enkä siis tee tälläkään kertaa ilman varmuuttaa asiasta. Olen kyllä seurannut kansainvälisiä Guideline-suostiuksia ja niissä arvioitu ubikinonista saatu näyttö ei ole ollut vakuuttavaa. Kysymys ei olisi siitä etteikö Q10 roolista ja vaikutuksista soluissa olisi tehty runsaasti tutkimuksia vaan siitä missä tilanteissa sitä pitäisi ottaa pillereinä. Nämä kun ovat kaksi täysin eri asiaa. Ovathan vitamiinitkin todella tärkeitä mutta se ei vielä kerro, että niitä pitäisi ottaa pillereinä.

      Jokainen meistä on varmaan samaa mieltä, että mistään asiasta oma kokemus ei ole ohjenuoraksi. Omalle itselle se voi riittää mutta sen perusteella ei mitän suosituksia voi muille antaa.


 37. NipNap

  Harmitti viesti, joka katosi varmistamatta sitä.

  SO. Saadakseni mielen Joulurauhaa tulin sanoo sen, että olen puolustanut Heikkilää myös siksi, että tämä teilaus sattuu syvälle omanarvontuntooni. Ikäväkseni se luo myös syyllisyyttä siitä, että jollain epäsuoralla tavalla parjaan samalla toista osapuolta.

  Asiantuntijasta ja sen kestosta. Minulla on ITC-alan tutkinto, jota olen täydentänyt yli 100 kk erillaisilla kursseilla niin työpaikan, yrittäjyyden kuin työttömyyden kautta täydentäen + kaikki itseopiskelu aina vuodesta 1973 lähtien … monien vaikeuksien läpi kulkien ja niiden kautta elämäntaitoa sisäistäen monipuolisesti, monet vaihtoehdot mukaanlukien (suggestopedia, NLP, meditaatio). Minulle sanotaan, että tiedän paljon asiaa ja että olenko ajatellut kirjoitaa niistä kirjaa.

  En pidä itseäni asiantuntijana siksi, että tieto-taito vanhenee niin nopeasti ja kokemus kokemukselta huomaa, kuinka väärässä oli toiveissaan ja miten tietämätön sitä on ollut omista vahvuuksistaan. Jotain kuitenkin tiesin intuition kautta ja osasin ennakoida tulevaa kehitystä paremmin kuin asiantuntijat.

  Onneksi minulle on kehittynyt resistenssiä, jonka avulla pääsen yli vaikean virran ja osaan sopeutua uuteen tilanteeseen, vaikka aina se ei ole ollut helppoa ja tuskinpa jatkossakaan.

  Mottona lainaus kirjasta ”Mielen voima oppimisessa”: Kaikkitietävän mieli on sulkeutunut, ei vastaanottava. Kaikkitietävältä puuttuu myös uteliaisuus ja kyky kyseenalaistaa aiemmin opittua.


 38. NipNap

  Niin se on Juhani – paskanjauhantaa puolin ja toisin – se ei miellytä. Kuitenkin haluaisin huomauttaa siitä, kuinka asiantuntijat pitivät rasvaa vaarallisena ja kuten karppausta, VHH:ta ja ketokeenistä dieettiä muoti-ilmiöinä. Nyt näköjään puolustanne niitä, mutta löydätte muita vikoja tilalle.


  • Juhani Knuuti

   Päätelmäsi on virheellinen.

   Ei tutkimusnäyttö ole mitenkään erityisesti muuttunut eikä tulkinnat myöskään. Tyydyttynyttä rasvaa suositellaan edelleen vaihdettavan tyydyttymättömiin ja höttöhiilareita kehotetaan välttämään, kuten ennenkin. Samat suositukset pätevät myös VHH:n osalta.

   VHH on ollut muoti-ilmiö. Sitä se on edelleenkin, joskin muoti on ollut nopeasti hiipumassa. VHH:n etuja ja haittoja on tieteellisesti analysoitu jatkuvasti eikä niidenkään osalta tulkinnat ole muuttuneet.

   Mutta koko tieteen ydin on se, että se kehittyy sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan. Ennen sitä ei mitään voi suositella. Ei tässä ole kysymys mistään takinkäännöstä vaan päinvastoin. Jos nyt esimerkiksi tulee vakuuttavaa näyttöä siitä että VHH olisi jotekin ylivoimainen ruokavalio, koko tiedeyhteisö muuttaisi kantansa. Koska tiede on kumulatiivista, tällaista muutosta ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Jo nykyinen näyttö antaa ennakoida, että mitään sellaista mullistusta ei tutkimusnäytön osalta ole odotettavissa, että Heikkilän poskettomat väitteet VHH:n taikavaikutuksista olisivat totta. Tänään tutkimusnäyttö ei joka tapauksessa niitä tue.

   Kannattaisiko lukea tuore katsaus eri ruokavalioista. Ei näytä nousevan VHH mitenkään erityisesti esiin: https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-032013-182351


   • NipNap

    Nyt alkaa olla rakentavaa jauhantaa ja kiitos tuosta linkistä. Sitä en kyllä ymmärrä, mitä tarkoittaa ”poskettomat”. Alla vastapalveluksi pari linkkiä.

    VHH-ruokavaliosta ADA:n ja EASD:n tuore yhteisjulistusta, joka koskee tyyppi 2 diabetesta.
    http://pediatrics.aappublications.org/content/141/6/e20173349

    Parannamme kakkostyypin diabeteksen ? onko tää Inkinenkin huuhaa.
    https://www.kauppalehti.fi/uutiset/terasmies-sami-inkinen-parannamme-kakkostyypin-diabeteksen/f9a34180-7df6-3ae3-9e8c-7469336e6aa8?_ga=2.27764668.1464034359.1544685818-883913469.1519285405

    Toi paskanjauhanta tulee mieleen viimeksi luetusta kirjasta ”Paskanjauhantabisnes” ja siitä, miten harva paikallaolijoista ymmärtää, eikä edes käsitä sitä luovaa tarinointia, jota liikemiehet seminaareissaan esittävät. Pitävät itseään vain tumpelona ja ovat hiljaa.

    PS. Juhani, pyrkimykseni ei missään nimessä ole Sinua henkilökohtaisesti nostaa ristille, vaan puolustukseni vastakohta on Hesarin juttu ja kuinka se liikkeellepantiin välittämättä leimaamisen inhimillisistä seurauksista – ehkä piiloviesteissä on loraus sitäkin ? anteeksi.. Aikoinaan toivoin Antille meilatessa, että jättäisi vähemmälle nuo toisten mollaukset. Ehkä Anttia olisi pitänyt virkateitse huomauttaa, mutta sitähän on nykyään jokapuolella nettiä tuota muodiksi noussutta nurjanpuoleista puhetta ja vastaanasettelua.


    • Juhani Knuuti

     Jos et ole vielä perehtynyt omaan analyysiini VHH:sta ja diabeteksesta, suosittelen. Olen siihan koonnut senhetkisen kunnon tietellisen näytön aiheesta

     Aika paljon VHH-piireissä hypetetään Virta klinikan ”tutkimuksia”, jotka eivät oikeasti ole sellaisia tutkimuksia, joilla näyttö em kysymykseen ratkeaisi. Kyseessä on ruokavaliokokeilu diabeetikoille, jonka osalta on jo näyttöä, että siitä on hyötyä. Koska niistä tutkimuksista puuttuu oikeasti satunnaistettu asetelma, ei ruokavalion tehokkuudesta voida tehdä luotettavia päätelmiä verratuna johonkin toiseen.

     Mitä tulee Heikkilän saamaan kritiikkiin, ehkä et ole seurannut hänen toimintansa historiaa, jossa nimenomaan hän on se henkilö, joka on trollannut ja henkiläkohtaisesti parjannut Ad Honimen-tyyppisesti käytännössä kaikkia vähänkin hänen teesiensä kritisoijia, ml toimittajat, lehdet, media, tutkijat, lääkärit jne. Sen vuoksi tuollaiset vastareaktiot ovat minusta enemmänkin kuin ansaittuja. Hänän ei ole koskaan antanut mitään vastinetta itse aiheeseen vaan vain viestin tuojan henkilöön. Jokainen, joka on saanut tuota kuraa, tietää, että nuo hänen väitteensä ovat myös törkeää valehtelua.


 39. NipNap

  Hyperglykemian hallinta tyypin 2 diabeteksessä, 2018. American Diabetes Associationin (ADA) ja Euroopan diabeteksen tutkimuskeskuksen (EASD) konsensusraportti.

  Tuli edellä viestiin väärä linkki, oikeampi tässä.

  http://care.diabetesjournals.org/content/41/12/2669


 40. NipNap

  Tässä vielä yksi, jossa hoitokäytäntönä ketoosi yksilöllisellä ohjauksella.
  https://blog.virtahealth.com/one-year-clinical-trial-outcomes-type-2-diabetes/


 41. NipNap

  Aloitin VHH:n perustuvan ravitsemusohjelmiston tekemisen vuosituhannen alussa. Yksi sovellus on kotiruokala, johon on kerätty fineli -tietokannasta 2-300 perusruokaa pitoisuuksineen. Ideana: käyttäjä kattaa ruokapöydälle ruokaa ja annostelee ne, apuna graafinen suositus-kertymä ja makroravinne% taulut, sekä tietoiskuja. Työtä tähän on kertynyt yli 10 000 tuntia, mutta mitä muutakaan teen?, johon liittyy merkitys, tarkoitus ja olla tarpeellinen, sekä FLOW-motivoitunut työasenne.

  VHH on minun lähtökohta ja diabetes-2 sen tarkoitus. Sokeritautinen isäni kuoli 68v halvaannuttuaan ensin niin sydän- kuin aivoverenvuotoon. Siskoni (lahjakkaan lapsen tragedia) teki itsemurhan mielialalääkkeillä, kun olin 15v. Tyttärelläni oli paha ruokaihoallergia, mutta saatiin hoidettua jo lapsena. Sisko kuoli mahasyöpään, kuten naisystäväni ja liian monta kaveria ennen aikojaan… eli monta perustetta jatkaa ravitsemus-terveys projektia on voimassa edelleen.

  Uskon vankasti, että moni voidaan pelastaa ennenaikaiselta D-2:lta VHH:lla, mutta yksi ongelma on ? monikaan heistä ei kuuntele ja jos kuuntelee eivät välitä – tiedän sen itsenikin kautta. Tarvitaan auktoriteettia, jota uskotaan like AH, mutta hänenkin maineensa on laitettu naurunalaiseksi – toisaalta paradoksilla on myös kääteislakinsa.

  Olen tehnyt nyt 1-2 vuotta webSovelluksia uusilla työkaluilla responsiivisiksi, mutta en tiedä nyt sitten, jatkako tuon ravitsemusprojektin toteutusta ? 3 kk päästä olen isäni ikäinen ts. jatkuuko elämä edes. Äidin puolelta taas perintötekijät puhuvat toista, sillä äitini, kaksi hänen siskoaan ja yhden siskon mies elivät jokainen yli 95 vuotiaiksi. Vanhuustutkija haastattelikin Kainoa siitä, mikä heidän pitkän iän salaisuus on – valoisat luonteet, jos minulta kysytään.

  Lopuksi yks kommentti, joka jäi mieleen Kuopiossa opiskellessa. Kaveri ruokalassa söi ja sanoi ”voi kun on hyvää ruokaa”, johon toinen tokaisi ”niin, kun ei paremmasta tiedä”.


  • Juhani Knuuti

   Kiitos kertomuksesta.

   Kuten olen itsekin todennut, ei VHH ole lainkaan huono vaihtoehto. Toki tutkimusnäyttö muidenkin ruokavalioiden osalta on osoittanut, että T2DM saadaan kuriin yhtä tehokkaasti kuin VHH:lla. Toisille VHH sopii ja on hyvä, että on vaihtoehtoja olemassa. Nykyisen VHH:n tärkein haaste on siihen turhaan liitetty tyydyttyneen rasvan terveysintoilu sekä osin myös runsaan rasvaisen lihan suosiminen. Lisäksi VHH-ilmiöön liittyy myös monia muita outoja terveysväitteitä ml. selitykset insuliinin demonisisista vaikutuksista.

   Uskon, että syy miksi tätä VHH-fanatisimia vaastustetaan ovat juuri nämä lieveilmiöt sekä se, että sitä Heikkilän tyyliin sitä tarjotaan ainoaksi vaihtoehdoksi samalla väittäen, että ravitsemussuositukset olisivat lihavuuden ja diabeteksen lisääntymisen syynä vaikka on päivänselvää, että vain 20% noudattaa suosituksia ja nämä 20% voivat todella hyvin.


   • NipNap

    Ancel Keys on vuosisadan harhautus, joka sai aikaan rasvakammon. Katselin noita taulukoita ja myös siitä puuttuvia lukuja ja jos valitsin seitsemän eri maata, niin tulos olisi ollut ihan toinen kuin mitä Keys todisti. Tyydyttynyt rasva on ”nykytutkimusten” valossa neutraali so. sillä ei ole sitä yhteyttä SV-tauteihin. Äitinikin sanoi ”käy kaupassa ja tuo mulle sieltä voita ja kunnon kermaa”. Kun katselee nuoria, niin ne kävelevät kuin niiden solut olisivat lerppuja so. eivät jänteviä eli solukalvoista puuttuu jotain.

    Huuhailijana otan esiin tämän: https://deniseminger.com/2011/12/22/the-truth-about-ancel-keys-weve-all-got-it-wrong/

    Pohjois-Karjala projekti? samaa voisi kysyä, miten tuloksia käsiteltiin. Kuuntelin silloin noita senaikaisia tv-ohjelmia ja lopussa Puskan kaveri teki rentoutusjakson. Silloin aloin oppia rentoutumaan ja se teki hyvän olon. Tätä ei tutkittu: Pohjois-Karjalassa oli paljon evakkoväkeä, jotka kokivat olonsa stressaantuneiksi vieraassa paikassa. Tuo rentoutus on ollut tärkeänä osatekijänä ja luottamuksen antajana, että elämä jatkuu ok.

    Lopuksi taas yksi vertaus: Pöllö istui puussa ja huhuili, mitä enemmän se huhuili, sitä vähemmän se kuuli – sen taidon meiltä lienee vienyt tuuli.


    • Juhani Knuuti

     Pliis, ei tänne Ancel Keysiä. Eikä ainakaan niitä viraalisia väitteitä, jotka ovat jo virheellisiksi todettu satoja kertoja.

     Tyydyttynyt rasva ei ole neutraali muualla kuin karppaajien foorumissa. Se, että viime aikoina tyydyttynyt rasva ei nouse enää esiin ITSENÄISENÄ riskitelijänä ei yllätä sillä, sen määrät ovat kohtuullisia. Kuitenkin kaikissa vaihtokauppatutkimuksissa on sama viesti: Vaihtamalla tyydyttynyt rasva tyydyttymättömään saa terveyshyötyä. Terveyshyötyä ei vain ole odotettavissa, jos vaihtaa höttöhiilareihin.

     Ei myöskään enää Pohjois-Karjala -projektin omalaatuisia tulkintoja, kiitos.

     Kun elintaphojen muutoksien vaikutusta on selvitetty, on tultu siihen tulokseen, että ainakin yli 50% syntyi juuri niiden ansiosta. Valtimotauti on vähentynyt yli 80%. Keskeiset tekijät ovat tupakoinnin vähentyminen sekä kolesterolistason lasku, joka taas selittyy ylenmääräisen laardilla läträämisen vähentymisestä.

     Kommenttina tuohon pöllön huihuilu-kommenttiin kysyn: Etkö itse huomaa kuinka kliseisiä kommenttisi Keysistä ja P-K -projektista ovat? Jos sinulla ei ole aikaa/mahdollisuutta perehtyä tutkimuksiin, suosittelen lukemaan minun aikaisempia kirjoituksiani taikka esim Tervettä skeptisyyttä ja Valtsun terveysblogin tuoreita kirjoituksia kolesterolista ja rasvoista.


    • Veli Pekka Nousiainen

     NipNsp kirjoitti:
     ”Kun katselee nuoria, niin ne kävelevät kuin niiden solut olisivat lerppuja so. eivät jänteviä eli solukalvoista puuttuu jotain.”

     En tiennytkään ihan solukalvotasolta löytyvän selityksen nuorten kävelytyyliin. 🙂


 42. NipNap

  Tiesin odottaa tuonkaltaista vastaustasi.

  Aikaa kutakin sanoi pässi, kun päätä leikattiin – minulta kyllä tämän AH-jupakan kautta meni lopullinen luottamus politiikkoihin ja ns. ”virallisiin” tutkimustuloksiin, joita toiset ns. ”asiantuntijatahot” tulkitsevat totuudeksi – suosituksia, joita kansalaisten tulisi vielä totella. Eihän siellä enää paljon vialla ole, mutta tarpeeksi ja niin se käy ”Ensin pilkataan, sitten haukutaan, sitten uteliaisuuttaan tutkitaan, sitten se hyväksytään ja lopuksi se omitaan”.

  Kun katselee elintason myötä kehittyneitä sairaustilastoja: diabetes-2, ADHD, dementia, masennus, lihavuus, unettomuus, autonomiset häiriöt – ei kai ne taivaasta tipahtaneet. Lääketehtaat ovat kyllä niitä, jotka voivat hyvin eli voittoa kymmeniä miljardeja vuodessa ja koska ahneudella on se kummallinen voima, kuten vallalla eli jäädä niiden koukkuun (hook).

  Sano vaan: ”kyllä yksi laillistettu ravitsemusterapeutti vastaa kymmentä Heikkilää” ? mutta mitäs sitten, kun tulee se yhdestoista. Laillistetut (terapeutit, sotilaat, poliisit) ovat kaikki puoluekurin kaltaisten sääntöjen alaisia yksilöllisyys unohtaen.

  Kaikki tiet johtavat ”roomaan”, vaikkakin mutkien kautta – joten ädjö siihen asti.

  PS. Olen päättänyt jatkaa VHH/ravitsemus-terveys -ohjelmiston toteutusta, vaikka paljon aikaa siihenkin kaiken muun lisäksi menee. Siellä toivon mukaan vastakohdat ymmärtävät toisiaan YangJing -periaatteen mukaisesti. Olenko täten Persona non grata.


  • Juhani Knuuti

   Ilmeisesti poimit vielä yhden kliseen: Ravitsemussuositukset ovat aiheuttaneet lihavuusepidemian.

   Oma uhriutumisesi ei muuta tutkimustietoa toiseksi. Ei ole olemassa virallista totuutta. Tiede ei toimi niin vaan koko ajan pikkuhiljaa tulee lisää tietoa vanhan lisäksi ja lähestymme tilannetta, jossa ollaan aika lähellä totuutta. Ravitsemustiede ei ole eksakti tiede eikä edes vielä tietomassaltaan kovin vakiintunut. Mutta ei poikkeavilla mielipiteillä tutkimusnäyttöä voi kumota.

   Mitä tulee mainitsemiisi sairauksiin, suosittelisen perehtymään ihan perustason epidemiologiaan. Väestö Suomessa on vuosi vuodelta terveempää ja elää pidempään. Elintaso on kuitenkin parantunut niin, että saamme hankittua itsellemme nyt toisenlaisia sairauksia kun tarpeeksi pitkään elämme. Helpoin tapa leikata kasvavaa syöpäesiintymistä olisi antaa ihmisten taas kuolla sydäntautiin niin ettei syöpä ehtisi tulla.


  • Antti

   Jos ei olisi noita sairauksia, olisi joitain muita. Niin kauan kun ei keksitä keinoa ikuiseen elämään, tulee jokin sairaus viemään henkemme. Siihen, mikä sairauksista iskee pahimmin, vaikuttaa sitten moni asia, kuten elintavat ja perintötekijät. Osa asioista on parantunut, kuten että monia sairauksia voidaan nykyään paremmin hoitaa lääketieteen avulla, ja osa taas huonontunut, kuten liikunnan määrä. Syy-seuraussuhteita on välillä asiantuntijoidenkin vaikea ymmärtää, ennen kun asiaa on tarpeeksi tutkittu. Joten tuskin niitä kuka tahansa maallikko ainakaan voi hatustaan heittää.

   ”Virallisia” tahoja kritisoivat tuntuvat olevan suurien tunteiden vallassa ahneuksista syyttäessään. ”Se iso paha lääketiede tekee meidät kaikki sairaaksi ja saa siitä vain hyötyä itselleen”. Tuntuu, että sen jälkeen kun on keksinyt tämän suuren salaliiton, katoaa kaikki asioiden neutraali tutkiminen, avoimuus ja uteliaisuus. Ei enää ajatella, että onkohan se näin.. vai voisiko sittenkin olla noin, vaan: ”Näin se on, kaikki viittaa siihen!”. Ja kaikki tämän kyseenalaistajat ovat vain todisteita asialleni (enkä itse tietenkään asiaani enää kyseenalaista, onhan se johtopäätökseni kaikesta). Asiat aletaan nähdä tiettyjen, hyvin negatiivisten lasien läpi, sillä kaiken perustana on lopulta lääketieteen pohjaton ahneus. Ja sitten vielä kuvitellaan olevansa oikea asiantuntija, nyt kun on keksinyt tällaisen uuden, suurelta yleisöltä piilossa olevan asian. Salaliiton keksiminen johtaa asiantuntijuuteen? Ehkä silloin kuvitellaan tietävänsä asiasta niin paljon, että alkaa jopa nähdä asioiden taakse.

   Omia mielipiteitään on hyvä välillä iskeä päin kasvoja. Avautua vastapuolen mielipiteille. Pohtia, koko ajan, että voisiko asia olla näinkin. Ottaa selvää, mihin ne pohjautuvat lyttäämättä sen perusteella, kenen mielipide se on. Jos oma mielipide omasta mielestään kestää kritiikin, näin on vain toistaiseksi, ei lopullisesti. Testaus pitää olla jatkuvaa ja muutokselle avointa.


 43. NipNap

  Teen niin kuin näen oikeaksi ja jos saan siten edes jotakunta kaveriani tuettua – niin hyvä, ei mulla ole kovin suuria muita odotuksia jatkoon. Saan koodata ohjelmistoa ja samalla tekemällä oppia lisää ja ohessa voi miettien sitä tätä kaikkea, miten monet asiat liittyvät toisiinsa ja täydentävät toisiaan.

  Lihavuusepidemia (fiskelaarinen sisäelinrasva) on seuraus monesta eri syystä ja myös niiden yhteisvaikutuksesta. Viimeisen vuoden aikana on yksi tullut ylitse muiden ja se on suoliston bakteerikanta ja jota ei ole aikaisemmin pystytty tutkimaan. Kun ulostetta siirrettiin lihavalta äidiltä laihalle tyttärelle niin tytärkin tuli yhtä lihavaksi kuin äitinsä. Ulostetta annettiin ihan muusta syystä.

  Mutta älä nyt helvetissä minua syytä sellaisesta, että olisin suositusten vastainen – minun mielestäni ne eivät vain ole kaikin puolin syystä tai toisesta kohdallaan useankaan ihmisen kohdalla (diabetes-2). Maatalous ja nyt ilmastomuutos vaikuttaa myös mitä suositaan ja povataan. Parempi olisi katsoa, mitä ruokakaupassa myydään ja mitä niistä teollisuus sinne lataa, unohtamatta lähiruokapalveluja ja omia reseptejä.

  Tutkimukset jätän toiseen arvoon – ainahan ne sanoo, että ”uuden tutkimuksen mukaan ja niin edelleen, mutta tarvitaan lisätutkimuksia”.


  • Antti

   Siksi, koska yhden tutkimuksen perusteella ei vielä voi kovin varmasti sanoa mitään. Tutkimukset pitää pystyä toistamaan. Tutkimukset jätät toiseen arvoon (ja siis minkä ensimmäiseksi?), kun et tunnu ymmärtävän niistä paljoakaan. Mitä jos aivan ensimmäiseksi ottaisit selvää, mitä tutkimus on?


   • NipNap

    HohHoh – paras p-jauhaja taas esillä. Joo parempi, kun et väliintuppautujana sanoisi mitään, koska sinä vain toistat itseäsi.

    Antti heittää lantin ja jos tulee klaava, niin katsoo olevansa oikeassa ja voi möläyttää, kruunan kautta taas vastapuoli on hakoteillä ja voi taas möläyttää. Sinä huutelet poskisolistina sieltä rannalta niille, jotka ovat veden varaan joutuneet.

    Vastauksenne ovat osoittaneet, että teillä on valikoiva ja ylimielinen asenne täällä keskustelijoihin – harhaanjohdetuiksi, kuten heitä kutsutte.

    Eli aivan turha blogi ja ”lääkärin” vastaanotto ilman dialogia! Ainoa hyvä seikka on se, ettei tänne joudu jonottamaan, jollei viesti mene sitten toimituksen tarkastukseen.


    • Antti

     Ai tuommoinen haukkuminen on parempi tapa keskustella? Ja pitäisi lopettaa keskustelu, jos toinen ei ole samaa mieltä kuin itse on? Eikö se sitten ole toistamista, kun toitotetaan vain lääketeollisuuden rahanahneudesta aivan kuin sitä ei oltaisi vielä kuultu, eikä tarjota mitään uusia todisteita siitä? Jos olen jossakin asiassa mielestäsi väärässä, niin voit ihan asiallisesti kertoa, miten asia sinun mielestäsi on. Miten mielestäsi voisi välttää ylimielisyyden?


    • Juhani Knuuti

     Koet, että vastineet ovat ylimielisiä, kun ei vain hyväksytä kritiikittä sinun mutu-tuntemuksiasi.

     Toiseksi, tämä ei ole lääkärin vastaanotto. Eikä varsinkaan ilman dialogia. Käypä vaikka tutustumassa tämän kirjan kirjoittajan blogin dialogiin. Ai niin, eihän sitä ole edes olemassa. Sorry.


     • Antti

      NipNap yritti hiljentää, mutta hiljenikin itse. Dialogittomuuskin tarkoittaa ilmeisesti sitä, että kun ei taivuta samaan mielipiteeseen. Omalla logiikallasi Heikkilän kanavat on kyllä vielä turhempia.


   • Veli Pekka Nousiainen

    Antti, luuletko tosissasi, että NipNap ottaisi selvää mitä TIETEELLINEN tutkimus on – ja nimenomaan lääketieteellinen. Hakisi vaikka hammaslääketieteelliseen ja jo ensimmäisen kuukauden jälkeen ja varsinkin ”oman” lyhennelmän teko (englanti/suomi) auttaisi näkemään asioita. Hän ymmärtäisi tieteellisiä tutkimuksia. IT asiantuntijan logiikka riittää tähän kaikkeen ihan helposti. Ei tarvitse edes kovin paljon nähdä vaivaa.
    Tietysti syvärin tekeminen pakottaisi varsinaiseen syvään ymmärtämiseen oppimisen ja sen soveltamisen kautta.


  • Juhani Knuuti

   Pikakommentti vain suositusten mainintaan: Sinä siis asetut suomalaisten, pohjoismaalaisten ja sitten myös käytännössä globaalien ravitsemussuositusten yläpuolelle toteamalla, että ”sinun mielestäsi ne eivät usein ole kohdallaan”. Ilman mitään perusteluja. Sitten lopuksi toteat, että ”Tutkimukset jätän toiseen arvoon”.

   Tuhannet ja tuhannet asiaan perehtyneet tutkijat, jotka ovat alaa opiskelleet ja asiaa tutkineet, kuitataan täältä Suomen jostakin kumoten kaiken sen tiedon, jotka on viimeisen 50 vuoden aikana kertynyt. 😉


   • Tuure

    Tällä kommentilla Knuuti haluaa antaa kuvan, että kaikkialla maailmassa vallitsee suuri yksimielisyys ravitsemussuosituksista, ja niiden terveellisyydestä. Näinhän ei ole, ja on mielestäni tiedemiehelle epäeettistä näin väittää.

    Näin sanoi BMJ lehden päätoimittaja jo vuonna 2016:

    “Given the ever increasing toll of obesity, diabetes, and heart disease, and the failure of existing strategies to make inroads in fighting these diseases, there is an urgent need to provide nutritional advice based on sound science.”

    USAssa USDA (joka on vastuussa sikäläisistä ravitsemussuosituksista) on todennut saman, ja ohjeistanut vuoden 2020 suositusten tekijät seuraavasti ohjeissaan:

    12a. This Committee will be balanced fairly in its membership in terms of the points
    of view represented and the functions to be performed. Steps will be taken to
    encourage fresh points of view, such as establishing a Committee in which most
    members have not served on a previous Dietary Guidelines Advisory Committee and
    including members with varying points of view on the topics and questions to be
    examined by the Committee.

    Eli, ravintosuositusten status-quo halutaan selvästikin lopettaa.


    • Mikko Linnolahti

     ”A scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die and a new generation grows up that is familiar with it.”

     Max Planck


    • Juhani Knuuti

     Ei kyse ole status quosta eikä sellaista edes siten voida lopettaa. Tottakai jokainen komitea tekee oman versionsa suosituksista. Kokonaisuutena kuitenkin ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Yhdessäkään ei kerrota, että tyydyttynyt rasva olisi terveyttä edistävä ja sitä voisi suositella. Yhdessäkään ei suositella höttöhiilareita.

     Muutkin suuret linjat ovat täysin yhteneväisiä suosituksissa, jotka on joka kerta tehnyt täysin itsenäinen ryhmä asiantuntijoita ilman mitään salaliittoa tai kartellia.

     Olisiko kommenteissa aika jo keskittyä blogin aiheeseen? Kuten olen todennut, en ole edes hyökännyt mitään tiettyä ruokavaliota vastaan vaan kritisoinut kirjan virheellisiä terveysväitteitä.


     • Tuure

      Tulee mieleen Heikkilän n. 10 vuotta sitten julkaisema ”Diabeteksen hoito ruokavaliolla”. Sehän kohtasi silloin aivan samanlaisen käsittelyn kuin tämä nykyinen. Nythän on kuitenkin osoittautunut. että Heikkilä oli oikeassa. Nykyisin ketogeeninen ruokavalio on todettu ylivoimaiseksi diabeteksen hoidossa. Kannattaakin katsoa amerikkalaisen Virta Health organisaation hoitotuloksia (virtahealth.com). Siellä hoidetaan diabetesta insuliinitautina, eli tavoitteena on pitää insuliini mahdollisimman alhaisena. Ja tulokset ovat loistavia.

      Ketogeenista ruokavaliota tutkitaan myös muiden tautien hoitokeinona, myöskin syophoitojen tukihoitona.


     • Juhani Knuuti

      Suosittelen perehtymään tutkimuksiin. Tutkimusten mukaan VHH taikka ketogeeninen ruokavalio on vaihtoehto laihduttajille tai ylipainoisille diabeetikoille. Se ei ole tehokkaampi eikä missään tapauksessa ylivoimainen näihinkään käyttöaiheisiin, saati sitten lukuisiin muihin väitteisiin. Joillekin se sopii, monille ei.

      Mihin väitteesi muutoinkin perustuu? Se on tutkimustiedon vastainen. Lue vaikka kirjoitus, johon olen koonnut tutkimusnäytön: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/vahahiilihydraattinen-vhh-ruokavalio-ja-diabetes/

      Virta Health pyrkii toteuttamaan ketogeenistä ruokavaliota em. ryhmässä. Kuten tutkimukset osoittavat, osalla potilaista sillä saadaan ihan hyvä tulos aikaiseksi, mutta tulokset eivät vettailututkimuksissa eroa keskimääräin muiden suositeltujen diabetesruokavalioihin verrattuna. Virta Health ei ole todellisuudessa tehnyt mitään kunnollisia satunanistettuja tutkimuksia, jossa paremmuus olisi osoitettu.

      Et tietenkään muutoinkaan voi puolustella Heikkilän uuden kirjan massiivista virheellisyyttä sillä perusteella, että aikaisempaakin vastustettiin. Etenkäään sen vuoksi, koska sekin oli täynnä virheitä.

      Viimeisin kommentti paljastaa, että et ole edes lukenut edellistä kirjoitustani, jossa näitä asioita käsittelin. Sanomalla jotain ”tutkitaan muiden sairauksien osalta” ei voi perustella mitään. Vain niiden tutkimusten tuloksilla voi perustella, ei sillä, että tutkitaan. Onhan homeopatiaakin tutkittu monen sairauden osalta, ja sitten todettu, että ei toimi.


 44. Tuure

  http://annals.org/aim/article-abstract/1846638/association-dietary-circulating-supplement-fatty-acids-coronary-risk-systematic-review

  Tästä raportista:

  Conclusion:

  ”Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.”


  • Mikko Linnolahti

   Myös mm. viime vuonna arvovaltaisessa the Lancetissa: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

   Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study

   ”High carbohydrate intake was associated with higher risk of total mortality, whereas total fat and individual types of fat were related to lower total mortality. Total fat and types of fat were not associated with cardiovascular disease, myocardial infarction, or cardiovascular disease mortality, whereas saturated fat had an inverse association with stroke. Global dietary guidelines should be reconsidered in light of these findings.”

   ”Consistent with most data, but in contrast to dietary guidelines, we found fats, including saturated fatty acids, are not harmful and diets high in carbohydrate have adverse effects on total mortality. We did not observe any detrimental effect of higher fat intake on cardiovascular events. Our data across 18 countries adds to the large and growing body of evidence that increased fats are not associated with higher cardiovascular disease or mortality.”


   • Entäs ne statiinit

    Niin ja Laatikaisen mukaan haittoja alkoi tulla 60%:n hh:n jälkeen.


   • Juhani Knuuti

    Ehdotan, että Mikko luopuisit kirsikanpoiminnasta ja perehtyisit laajemmin ravitsemustutkimuksiin ja yleisemmin tutkimusten hierarkiaan. Kyseessä on ekologinen tutkimus ja vaikka siinä on suuri määrä ihmisiä, tutkimusasetelma sisältää lähtökohdissaan niin paljon rajoitteita, että sen perusteella ei voida eikä tulla muuttamaan satunnaistettujen tutkimuksten, seurantatutkimusten ja vaihtokokeiden synnyttämää tietomassaa. Jos haluaisit harrastaa hieman kriittisyyttä, voisit vaikka lukaista PURE-tutkimuksen analyyseja, joita on kirjoitettu myös suomen kielellä.

    PURE-tutkimuksen mukaan esim naisille tupakointi olisi terveyttä edistävää. Tämä yksittäinen havainto vain kertoo, kuinka massiivisia virheitä tulee mukaan kun verrataan eri maiden ruokailutottumuksia ja sitten yritetään pelkistää viesti esim. hiilareihin taikka rasvaan, joita ei oikeasti ole tutkimuksessa mitattu.


    • Mikko Linnolahti

     Toimii yhtenä osoituksena (enemmänkin löytyy), että asia ei ole niin mustavalkoinen kuin annat ymmärtää. En tietysti odottanutkaan, että tällä (tai millään muullakaan vasta-argumentilla) olisi näkemyksiisi vaikutusta, koska olet näkemyksesi valinnut ja lukinnut, kuten useimmat muutkin täällä ja muualla aiheesta keskustelevat. Tämä on luonnollista ja ymmärrettävää – on kiusallista myöntää olevansa väärässä (en siis väitä, että olet väärässä; väitän, että voi olla, että olet väärässä) – mutta tieteen edistymisen kannalta se on vahingollista.


     • Juhani Knuuti

      Heh.
      Etkö itse huomaa omaa vahvistusharhaasi. Kun minä olen kerännyt oikeasti tutkimusnäytön ja tehnyt sen perusteella tulkinnan, sinä syytät, että minä olen lukinnut vastaukseni, kun asia on oikeasti juuri päinvastoin: Muutan kantani sitä mukaa kun tutkimusnäyttöä tulee ja tällainen ”takinkääntö” kuuluu normaaliin tieteen tekemiseen ja tulkintaan.

      Mikä sinun reaktiosi on? Uhriutua, että kun ei ole argumenteilla vaikutusta? No ei tietenkään ole, kun sinulla ei ole tarjota oikeita perusteluja omien argumenttiesi perusteeksi. Kerro minulle mikä hiljattain kirjoittamassani tutkimuskoosteessa VHH:sta diabeteksen hoidossa on väärin.

      Tottakai olen lukinnut vastaukseni mutta vain siihen saakka kunnes minulle oikeasti tarjotaan perusteita sille, että tulkintani tutkimusnäytöstä on väärä. Muutan heti kantani eikä se ole tippaakaan kiusallista. Ei todellakaan. Päinvastoin, olisin iloinen, jos tieto lisääntyy.

      Sen olen kyllä havainnut, että täällä monella kommentoijalla on vankka mielipide asioista ilman kunnon perusteluja. Toistaiseksi en ole sinultakaan nähnyt mitään oikeaa kriittistä keskustelua.


     • Mikko Linnolahti

      Huomaan oman vahvistusharhani. Olemme kaikki sille kovin alttiita. Sinä et ole poikkeus.


     • Juhani Knuuti

      En tietenkään ole poikkeus. Koko ajan pitää ponnistella kyseenalaistaakseen omat tulkintansa ja olla valmiina muuttamaan niitä. Niinhän juuri edellisessä kommentissa kerroin. Tässä kyllä tutkimuskoulutus ja oman tutkimuksen tekeminen auttaa paljon sillä ymmärtää myös omien tulostensa kautta tutkimuksissa olevat rajoitteet.

      Olen utelias ja kysyn, millä tavalla se sinun oman vahvistusharhasi huomaaminen on täällä kommenttiplastalla näkynyt? Tämä yrittää olla siis vain kysymys, ei väite.

      Aiemmin moitit kantani olevan mustavalkoinen. Mutta en ymmärrä millä tavalla sillä en ole koskaan edes vastustanut VHH-ruokavaliota vaan olen todennut sen olevan ok VAIHTOEHTO osalle ihmisistä. Olen vain kritisoinut väitteitä VHH:n ylivoimaisuudesta, kun väitteelle ei ole olemassa tutkimustukea. Millä tavalla tämä on mustavalkoista? Eikö se ole juuri mustavalkoista, että fanaattisesti puolustaa jotain ruokavaliota vaikka noille väitteille ei löydy tukea?


     • Mikko Linnolahti

      En kirjoittanut ”mustavalkoista” vaan ”niin mustavalkoista”. Rasvoihin suhtautumisessa on tapahtunut paljon muutoksia vuosien varrella ja muutoksia voi olla edelleen luvassa. Monenlaista tutkimusnäyttöä löytyy. Mikä sitten on lopullinen totuus, kukapa sen tietää.

      Minä olen kallistunut vhh:n suuntaan sekä lukemani että kokemani perusteella. Molemmissa syyllistyn varmasti ainakin jossain määrin vahvistusharhaan.


     • Juhani Knuuti

      Varsinkin jälkimmäisessä. Omat kokemukset eivät ole koskaan pohjana tiedolle ja muille suosittelussa. Se mikä sopii sinulle sopii sinulle, sen enempää siitä ei voi päätellä.


     • Mikko Linnolahti

      Tästä(kin) asiasta voi perustellusti esittää eriävän mielipiteen, hyvänä esimerkkinä William Banting.

      Mutta hyvää uutta vuotta ja terveyttä kaikille!


    • JK

     ”PURE-tutkimuksen mukaan esim naisille tupakointi olisi terveyttä edistävää.”

     Mihin artikkeliin tämä perustuu?


     • Juhani Knuuti

      Muistan luvut nähneeni jonkin PURE-julkaisun verkkomateriaalissa mutta en pikaisesti tuota löytäyt.


     • JK

      Tämä ei luonnollisestikaan muuta esillenostetun PURE-tutkimuksen (Dehghan M ym. Lancet 2017;390:2050-62) tuloksia. Toisekseen kyseinen PURE-tutkimus perustuu yksilötason aineistoon minkä valossa toteamus, että kyseessä olisi ekologinen tutkimus kaipaisi tarkennusta.

      Yhtä kaikki havaintotutkimuksista tehdyssä meta-analyysissä (de Souza R ym. BMJ 2015;351:h3978) todettiin kokonaiskuolleisuuden osalta riskisuhde (RR) 0,99 (95% luottamusväli (LV) 0,91-1,09) eniten versus vähiten tyydyttyneitä rasvoja käyttävien osalta.

      Jos edelläoleva meta-analyysi päivitetään kyseisellä PURE-tutkimuksella (Dehghan M ym. Lancet 2017;390:2050-62), tällä tutkimuksella (Guasch-Ferre M ym. Am J Clin Nutr 2015;102:1563-73) ja tällä tutkimuksella (Wang DD ym. JAMA Intern Med 2016;176:1134-45), niin saadaan RR 1,00 (95% LV 0,94-1,08). Ja jos PURE-tutkimus poistetaan analyyseistä, niin RR on 1,02 (95% LV 0,96-1,08).

      Ravitsemustieteellisiin ”faktoihin” kannattaa ylipäänsä suhtautua varauksella, koska havaintotutkimuksilla voidaan todistaa jopa täysin päinvastaista eri kovariaattien valinnoilla (Patel CJ ym. J Clin Epidemiol 2015;68:1046-58).


     • Juhani Knuuti

      Kiitos kommentista. Tarkastelitko sitä kuinka suuri vaihtelu oli tyydyttyneen rasvan määrissä? Minulla on sellainen käsitys, että kaikissa tuoreimmissa tutkimuksissa tuo vaihtelu on ollut varsin pientä ja ylipäätään osuus energiasta aika matalalla tasolla. Tällöin ei tietenkään saa eroja edes ääripäiden välille.

      Mitä tulee hiilareihin, niissä piti PUREssa määrä ylittää 60% käsittääkseni, jotta ylipäätään oli eroa. Tällaistahan ei juuri Suomessa tutkimuksissa havaita eikä se ole tietenkään suositusten mukaistakaan.

      Lisäksi nuo vaihtokaupat, joissa tyydyttynyttä rasvaa on vaihdetty hiilareihin taikka tyydyttymättömiin, ovat olleet viestiltään selvempiä vaikka niissäkin toimii sama rajoite: Jos määrät ovat kohtuullisia, eipä ole huomattavia vaikutuksiakaan tutkimuksissa odotettavissa.

      On selvää, että ravitsemustiede ei todellakaan ole eksakti tieteenala. 😉


     • JK

      Tein metaregression alimman ja ylimmän neljänneksen tai viidenneksen tyydyttyneiden rasvojen saantimäärien eron vaikutuksesta kokonaiskuolleisuuteen. Sain riskisuhteeksi 0,98 (95% luottamusväli 0,95-1,02) jokaista saantimäärien eron lisäystä kohden.

      Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa (Leosdottir M ym. J Intern Med 2005;258:153-65) alimman neljänneksen tyydyttyneen rasvan saantimäärät olivat naisilla 12,2% ja miehillä 12,3% energiansaannista. Sitä vastoin ylimmän neljänneksen olivat 21,8% naisilla ja 22,3% miehillä energiansaannista. Eli ”laardilla läträttiin” ylimmässä neljänneksessä, mutta tällä näyttänyt olevan sen suurempaa vaikutusta verrattuna matalampiin saantimääriin.

      Varmasti jokainen ymmärtää, että ravitsemustiede ei ole eksaktia. Ravitsemustieteeseen liittyy kuitenkin monia ongelmakohtia, kuten Ioannidis taannoin nosti esille (JAMA 2018;320;969-70).


     • Juhani Knuuti

      Eli sopii siihen, että on vaikea tuon perusteella osoittaa itsenäiseksi tekijäksi, kun tyydyttyneen rasvan saanti vaihtelee 10% ja 20% välillä energiasta? MInulla on se käsitys, että 20% ei olisi ihan hurjasti verrattuna takavuosiin. Vaihtaminen tyydyttymättömiin kuitenkin näyttäisi oleva eduksi.


  • Juhani Knuuti

   Kyseessä ei ole suositus vaan meta-analyysi. On olemassa monta meta-analyysiä samasta aiheesta. Miksi poimit tuon tietyn tänne?

   Mitä tekemistä tällä meta-analyysillä on Heikkilän kirjan taikka tämän blogikirjoituksen kanssa?


 45. entäs ne statiinit

  jaahas, nyt jopa kauppalhti plö…. toimittajineen hyökkää. On tämäkin media hyökkää muttei kirjoita todellisista uutisista. Mikään media ei ole kirjoittanut kiibab kuulennosta niin tämähän on tietenkin fake news, jopa yle, hs ja maaseutulehdetkin ovat uutisoineet asiasta, mutta mitäpä pienistä raflaava tarinahan on tärkein totuudesta viis. Niin tämä Heikkilän facesta.


 46. Sani

  Tämän päivän ”uusien” tietojen perusteella alkaa jo olla korkea aika luonnostella anteeksipyyntöä lukijoilta ketodieetin dissaamisesta.


  • Juhani Knuuti

   Jaahas. Mitähän uuttaa on oikeasti tullut esiin?

   Toisekseen, en ole edes kertaakaan ketodieettiä dissannut vaan kertonut kirjan väitteiden olevan vrheellisiä. Päinvastoin, olen kertonut, että ketodieetti on hyvä vaihtoehto ylipainoisille diabeetikoille mutta myös muilla ruokavalioilla saadaan vastaava tulos. Mitäs dissaamista tuo on? Se kuulostaa ehkä dissaamiselta ainoastaan niiden korviin, joiden mielstä ketodieetti on AINOA OIKEA ja sitä pitäisi myös suositella AINOANA OIKEANA ruokavalion diabeetikoille. Tämä ei vain pidä paikkaansa.


 47. Entäs ne statiinit

  Ilmeisesti AH:n kritisoiminen = kuib ketodieti, vhh:n dissaaminen. Mitä suurempi kalorivaje niin sitä parempi tulos painon pudotuksessa. Varmaan VirtaHealthissä saadut tulokset ovat hyviä tosin jonkun pitäisi maksaa hoidosta.


 48. Päivi Niiranen

  Hei Juhani! Kiitos että jaksat tutkia ja esittää perusteltua kritiikkiä. Olen terveydenhoitaja/diabeteshoitaja ja erehdyin Biomedin sivuilla toissapäivänä kyseenalaistamaan Antti Heikkilän oppeja diabeteksen hoidossa. En koskaan missään keskusteluissa ole törmännyt sellaiseen vihapuheeseen. Minuun henkilönä ja myös hoitajana kohdistuvaan ivaan ja dissaamiseen. Minulla on pitkä työkokemus mutta näissä keskusteluissa se oli haitta, en ole ajantasalla kuulemma. No sieluni kyllä toipui kokemuksesta. Mutta aivan oikein arvioin viimeisessä puheenvuorossani. Keskustelussa oli sama fiilis kuin jossain hengellisessä lahkossa jossa mitään johtajan mielipidettä ei saa kyseenalaistaa. Ulkopuolinen kritiikki koetaan uhkana ja siihen reagoidaan vihalla ja kieltämisellä. Asioista ei voi keskustella kunnioittavaan sävyyn asioina vaan mennään henkilökohtaiseen loukkaamiseen. Tämä oli ihan uusi kokemus minulle että tällaista fanaattista palvomista on Suomessa. Onneksi on minua viisaampia ihmisiä esittämässä tieteellisesti kestävää kritiikkiä. Kiitos ja tsemppiä jatkoon!


  • Juhani Knuuti

   Kiitos palautteesta. Tuntuu kuin tänään ei olisi enää hävettävää käyttäytyä huonosti ja solvata ihmisiä, joilla on eri kanta asiaan. Eikä se hyvä käytös onnistu itseltäkään täydellisesti. Mutta on tuossa fanaattisessa parjaamisessa jotain niin omituista, että vaikka siihen on jollain tavalla turtunut, ei siihen oikein totu.   • Juhani Knuuti

    Uusimaa-lehdessä julkaistussa blogissa oli harmittavasti keskeisiä asiavirheitä. Onhan vaikka kuinka moni ollut valmis keskustelemaan asioista omalla nimellään. Minun lisäkseni nuo kolme asiantuntijaa, jotka kirjan lukivat ja arvioivat, olivat esillä aivan omalla nimellään. Myös Vladimir Heiskanen, Olli Haataja ym. moni muu on esiintynty omalla nimellään. Ongelma on vain, että keskustelu ei pysy itse asiassa vaan menee Heikkilän ja hänen kannattajiensa suunnasta heti henkilökohtaiseen parjaamiseen ja maalittamiseen.


  • Veli Pekka Nousiainen

   Päivi Niiranen. Ei kannata kirjoittaa omalla nimellä sinne. Luo uusi nimimerkkiprofiili tai käytä jonkun toisen profiilia (luvalla). Lisäksi täytyy ymmärtää, että jos ei edes tutkijakoulun läpikäynyttä lääkäriä uskota millään tavoin (eikä linkkejä tieteellisiin tutkimuksiin oteta todesta), niin kuinka luulet että yksittäisen ihmisen sana painaa, vaikka olisitkin diabeteshoitajana kokenut ja työssäsi pätevä.


   • Ilpo

    Olen samaa mieltä VPN:n kanssa, ei kannata sinne mennä yhtään provosoimaan. Toki siellä saa vastaansa paljon omakohtaisia kokemuksia hoidoista. Kyllä ne omat kokemukset yleensä painavat enemmän henkilötasolla kuin tieteelliset tutkimukset.

    Onhan se toki ihan ymmärrettävää.

    Kai Päivikin saa hyvää palautetta hoidoistaan?


 49. Ilpo

  Löysin ko. viestiketjun Biomedin Fb-sivuilta. Tyypillistä jankkaamista, samaa löytyy Skepsiksen sivuilta ja ehkä vielä asenteellisempana. Toki tuossa Uusimaa -artikkelissa on Juhanin kommentoima epätarkkuus, samaa toki taas löytyy vastapuoleltakin.

  Antti heittää Terveyssummitin haastattelussa haasteen televisiokeskusteluun tiedeyhteisön edustajien kanssa. Kannattaa kaikkien katsoa tuo haastattelu, siinä mielestäni varsin helposti pääsee kärryille tilanteesta.

  Löytyisikö tiedepuolelta Antin haasteen vastaanottaja?


  • Juhani Knuuti

   Minulla on sellainen käsitys, että ei asiantuntijoista ole pulaa. Epäilen, että asiallinen media ei vain ole kiinnostunut ottamaan Antti Heikkilää haastateltavaksi isolla näkyvyydellä. AH:n väitteethän ovat jo tiedossa, ne löytyvät kirjasta ja ne löytyvät hänen verkkosivuiltaan. Lukuisa määrä asiantuntijoita on todennut ne tutkimustiedon vastaisiksi. Tämän vuoksi, epäilen, että tuo tilanne nähdään tasapuolisuusharhana eikä rakentavana ja asiallisena keskustelutilaisuutena, jossa selvitetään jotain epäselvää asiaa. Tavoitteena pitäisi olla siis tilaisuus, jossa jostain epäselvästä asiasta saadaan eri näkökulmia ja uutta tietoa eri asiantyuntijoiden toimesta. Jos ajatellaan tätä asetelmaa, en oikein ymmärrä mitä uutta näkökulmaa tai tietoa tuosta saisi esiin?


   • Vesa

    Antti Heikkilä blogissaan JUHANI KNUUTI JA AKATEEMINEN TROLLIRYHMÄ 31.10.2018:

    ”Olen kylläkin valmis keskustelemaan avoimesti, mutta vain suorassa TV-lähetyksessä, kenen tahansa nykymenoa puolustavan ”asiantuntijan” kanssa.”

    Tähän liittyen Juhani Knuuti blogissaan Tavoitteena lääkkeetön elämä 1.11.2018 klo 15:09

    ”Olen valmis asialliseen keskusteluun kenen kanssa tahansa.”

    Koska molemmille sopii, niin jäädään mielenkiinnolla odottelemaan toteutusta. Kuka ryhtyisi järjestämään?


 50. mh

  En ota kantaa kirjan lääketieteellisiin väitteisiin, mutta enemmän kirjassa kiinnitti huomioni Heikkilän maalailema ’salaliitto’ ruokateollisuuden ja lääketeollisuuden välillä. Eli ruokateollisuus haluaa syöttää meille mahdollisimman halvalla tuotettua huonoa ruokaa saadakseen voittoa. Tämä lienee ainakin osittain totta. Lopulta sairastumme huonosta ravinnosta, jolloin lääketeollisuus voi myydä meille mahdollisimman paljon lääkkeitä saadakseen voittoa. Tämäkin lienee on lääketeollisuuden etujen mukaista, ja siis totta.

  Minusta tuntuu, että Heikkilä on näillä vätteillä tökkäissyt aika isoon mätäpaiseeseen ja suututtanut ’isot pojat’. Sen vuoksi käynnissä on ajojahti, jossa yritetään saada huomio kirjassa esiintyviin virheisiin ja Heikkilä näyttämään epäpätevältä, ettei huomio kohdistuisi taustalla olevaan suurempaan kuvioon…


  • Juhani Knuuti

   Aikamoinen salaliitto, sehän pitäisi valjastaa miljoonia ihmisiä salaamaan tuollainen sopimus. Eikä kukaan heistä saisi paljastaa sitä.

   Vakavasti ottaen, on oikeasti tutkittu, kuinka monta ihmistä voi olla salaliitossa, jotta se ei paljastuisi. Luku oli aika pieni, puhutaan maksimissaan kymmenistä tai sadoista ihmisistä.

   Toisekseen, on aika naivia kuvitella, että kukaan ei sitten tekisi sellaista ruokayritystä, joka tuottaisi terveellistä ruokaa. Luulisi, että ihmiset sitä ostaisivat. Miten se estettäisiin?

   Eiköhän tuollainen salaliitto ole vain salaliittoharhaisten horinoita. Vai olenko minäkin siinä salaliitossa mukana? Ja mitäs minä siitä saisin? Verotietoni ovat avoimia, asun ihan tavallisesti ja ajan tavallisella autolla. Luulisi, että tuollaisella salaliitosta pitäisi hyötyä oikein kunnolla, jotta sitä ei paljastaisi.

   Eiköhän nyt vain ole kysymys siitä, että Heikkilän kirjassa vain yksinkertaisesti on niin paljon ja massiivisia virheitä, että monet kokivat, että näistä tulee informoida laajemmin. Jos kertoo virheistä, joita kirjoittaja ei edes yritä puolustaa vaan hyökkää henkilöitä vastaan parjamaalla ja maalittamalla, voi kysyä kumpaan suuntaan tuo ajojahti oikein tapahtuu? Etkö itse huomaa, että kommentillasi olet itse osa tuota ajojahtia?


   • Ilpo

    Tuota salaliittoa kutsutaan markkinavoimaksi.


    • Ilpo

     Ja jokainen varmaan tietää, että mikä markkinavoimia ohjaa?

     Taloudellinen hyöty. ”Follow the money.”


     • Juhani Knuuti

      Juuri niin. Tietenkin lääketeollisuus on tuoton perässä. Sen vuoksi tarvitaankin tiukkaa säätelyä ja vaatimuksia.

      Markkinavoimat ohjaavat myös huuhaata. Ravintolisät ovat satojen miljardien dollarin bisnes. Homeopatian tuotteita myytiin 3,6 miljardilla vuonna 2015. Millä tavalla näitä säädellään?

      Sitten pienemmässä mittakaavassa kirjojen myynti. Mitä kohutumpi ja opportunistisempi kirja sitä enemmän sitä myydään ja myös verkkosivujen klubiin saadaan maksajia.

      Kun nyt sitten markkinavoimat ohjaavat kaikkea, mitä minä tästä hyödyn?


    • Juhani Knuuti

     Nyt en kyllä ymmärrä. Markkinavoimathan ovat sellaisia voimia, joita kukaan ei ohjaa eikä kykene vaan tapahtuvat ihan itsestään markkinoiden=ihmisten reagoidessa. Salaliittohan on juuri täysin päinvastainen ilmiö, siinä sovitaan jotain salaa muiden tietämättä. Miten voisi olla markkinavoimien salaliitto?


     • Ilpo

      Markkinavoimia ei kukaan ohjaa? 🙂

      Mitäs ne lobbarit ym. sitten tekee? Eikö lääke-edustajat ole sinuun ottaneet yhteyttä vielä?

      Jokaisella taoudellisella toimijalla on markkinointistrategia ja -budjetti. Tarvittaessa käytetään lahjontaa ym. keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi.

      Vitamiinibisnes on ok. Lisäravinne- ja verkostobisneksiä kavahdan. Homeopatiasta en tiedä tarpeeksi.

      Lääketeollisuus on kuitenkin terveysalalla se mahtavin lobbari. Onhan lääkkeiden kehittäminen hidasta ja kallista puuhaa, joten kaupan on käytävä jos/kun lääkeaihio saadaan markkinaan.


     • Juhani Knuuti

      Tottakai kaikki kaupalliset toimijat markkinoivat tuotteitaan. Tapoja on myös monia. Olennaista on kriittisten toimijoiden tiukka sääntely. Lääketeollisuus on yksi niistä aloista, joita säädellään poikkeuksellisen tiukasti. Ja ihan syystäkin. Tämän sääntelyn ja vaatimusten vuoksi se on kallista liiketoimintaa.

      Kaikkia kaupallisia tuotteita mainostetaan. Miksi et ole huolisssasi muiden tuotteiden mainonnasta. Juuri kaupallisuuden vastapainoksi on luotu hoito-ohjeita eri tilanteita varten. Suomessa niitä sanotaan Käypä hoito -ohjeiksi, muulla guidelineksi. Niiden avulla voidaan eri hoitojen suositukset antaa tutkimusnöytön, ei mainonnan perusteella.

      Eikö kuitenkin pitäisi olla vähintään yhtä huolissaan kaikesta siitä terveysmarkkinoinnista, lobbauksesta ja lahjonnasta, jota ei käytännössä lainkaan säädellä. Tähän kuuluvat lukuisat erilaiset terveystuotteet, laitteet ja huuhaahoidot.

      En vain ymmärrä nyt pointtiasi. Jos kerran markkinat ohjaavat kaikkea, miksi juuri lääketeollisuus on se, joka on suurin pahis vaikka muualla kannattava bisnes on paljon helpommin saatavilla. Pahiksia on joka alalla.

      Oletan, että et kuitenkaan kiistä, että tarvitsemme lääkkeitä. Jos kuvitellaan tilanne, että kunnollisia lääkkeitä ei olisi lainkaan, olisi terveydenhuolto aikamoisessa pulassa monien sairauksien osalta. Tarvitsemme lääkkeitä mutta ilmeisesti ne pitäisi tipahtaa taivaasta?


     • Ilpo

      Tässä pari artikkelia. Toisessa lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden symbioosista ja toisessa kanadalainen tutkimus lääkeyhtiöiden lääketutkimusten manipuloinnista.

      Tämä manipulonti on edesvastuutonta. Toisaalta kun lukee esim. masennuslääkkeiden haittavaikutusluetteloita, niin kovin kriittistä tuo valvonta ei ole.

      Toisaalta ihmettelen vielä, ettei Suomessa ole lääkäreiden pakollista jatkokoulutusvelvollisuutta kuten valtaosassa euroopan maita? Lääkäreiden jatkokoulutuksesta huolehtivat lääkeyhtiöt?

      ”Lääketeollisuus käyttää joka vuosi miljardeja vaikuttaakseen siihen, mitä lääkkeitä sinulle määrätään. Lääkärien mukaan lobbauksella ei ole vaikutusta, mutta tutkimukset kertovat muuta. Koulutuksessakin asiaan on herätty vasta viime aikoina, vaikka lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden kohtalonyhteys on jo vuosikymmeniä vanha.”

      https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001802979.html

      ”Those Who Have the Gold Make the Evidence: How the Pharmaceutical Industry Biases the Outcomes of Clinical Trials of Medications”

      https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-011-9265-3#page-1

      En ota kantaa ns. huuhaaseen, koska käymme keskustelua ’virallisesta’ yhteiskunnan tukemasta terveydenhoidosta.


     • Juhani Knuuti

      Tietenkin lääkeyritykset yrittävät mainostaa tuotteitaan. Sen vuoksi tarvitaan valvontaa. Sen vuoksi tarvitaan myös niitä parjattuja Käypä Hoito -ohjeita. Kyllähän noita erilaisia artikkeleita löytyy, jossa väitetään vaikka mitä. Keskustelu on toki hyväksi mutta ei niillä ole sellaista arvoa, että niiden perusteella voitaisiin väittää että Suomessa lääkärit määräisivat turhia lääkkeitä, koska lääketeollisus. Kun valtaosa lääkäreistä ei hyödy teollisuudesta mitenkään, miksi he kirjoittaisivat turhia lääkkeitä. Kaikenlaisia salaliittoväitteitä kerrotaan mutta ei kummoista salaliittoa mustekynillä saada aikaan.
      Tunnen suuren määrän lääkäreitä ja kaikki tuntemani kyllä käyttävät lääkkeitä niiden osoitetun tarpeen perusteella.

      Muuten, eikö sinusta tämä kommentointi ole ajautunut vähän sivuraiteille. Mitä tekemistä tällä asialla on kirjan virheiden kanssa?


 51. Ilpo

  Joo, sivuraiteella varmaan ollaan. Alkuperäiseen aiheeseen mennen, laita tässä Aarvan blogi -linkin. Viimeisimmän. Siinä hän käy läpi niitä väitteitä Antin kirjasta. En osaa ottaa noihin kantaa, kun en ole saanut kirjaa käsiini.

  Kiitokset omasta puolestani keskustelusta.!

  https://liinanblogi.com/2019/01/13/levittaako-media-vaaristeltya-tietoa-antti-heikkilan-kirjasta/


Kommentoi