Tanssi on turkulainen perusoikeus

BLOGIT | Tanssi on turkulainen perusoikeus

Taide ulkoili päiväkodissa

Taikusydämen ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteisessä Taide ulkoilee -projektissa viedään taidetta ihmisten ilmoille ja pyritään luomaan taiteen ympärille kiinnostavia kohtaamisia ja keskusteluja. Tapahtumissa on mukana paikallisvaikuttajia tutustumassa toimintaan ja keskustelemaan taiteesta ja taiteen vaikutuksista tapahtuman osallistujien kanssa.

Taide ulkoili huhtikuun alussa Turussa, kun työskentelin päivän Tanssikummina Ruiskadun 70-lapsisen päiväkodin arjessa. Taidetta ulkoiluttamassa oli myös Turun kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Maija Perho.
Päivä oli tosi tiivis, kohtasin päiväkodin kaikki lapset – päivään mahtui monta aloitusta ja lopetusta. Ryhmät vaihtuivat vauhdilla, koska päivä oli aikataulutettu tiukaksi, että kaikki lapset saivat mahdollisuuden pienissä ryhmissä osallistua Tanssikummin toimintaan. Tekemisen hetkissä lasten kanssa oli mukavalla tavalla niin liikkumisen intoa kuin rauhaakin.

Päiväkodin aikuiset olivat kivasti mukana ja läsnä, osallistuen toimintaan tai ottaen valokuvia. Tuttujen aikuisten läsnäolo ja positiivinen asenne varmasti vaikutti myös siihen, että lyhyissäkin tanssihetkissä Tanssikummin kanssa, lapset uskaltautuivat rohkeasti kokeilemaan yhteisiä tanssileikkejämme ja jokainen lapsi löysi oman tavan osallistua.

Oli ihana saada lapset liikkumaan, mutta myös antaa heille mahdollisuus pysähtymiseen. Liike on tärkeää, mutta vilkkaalle lapselle voi vaikuttavampi asia olla pysähtyminen, rentoutuminen. Siitä esimerkkinä päiväkodin käytävällä vastaan tulleen vilkkaan pienen pojan pyyntö:” Voit sä rentouttaa viel uudestaan?”

Kaisa Koulu
Lisää  ulkoilutuksesta voi lukea taideulkoilee.fi

Kommentoi